STK7253 – Náhrada vadné části

Komentáře

Transkript

STK7253 – Náhrada vadné části
STK7253 – Náhrada vadné části
Vnitřní struktura obvodu STKT253 obsahuje tyto části:
a) Impulzní stabilizátor
b) Sériový stabilizátor
c) Sériový stabilizátor
+ 5V
+ 5,6V
+ 9V on/off
- pin 6
- pin 9
- pin 2
Vadnost těchto obvodů spočívá nejčastěji v poruše sériového stabilizátoru + 9\/ s povelem
on/off. K tomuto dochází díky lokálnímu přehřívání obvodu a poté se ve vnitřní struktuře zničí
výkonový tranzistor. V tomto stavu přístroj standardně hlásí na displeji režim EJECT - bliká symbol
kazety. Někdy na zdroji chybí napětí 5,6V, ale toto nebývá způsobeno vadností obvodu, nýbrž
přetížením této sekce. Jedná se o vadu kondenzátoru 3300uF/6,3V nebo měniče CTX066. Měniče
vedeme skladem a na pozici kondenzátoru plně vyhoví kvalitnější 1000uF/16V.
Modul je určen pro montáž do videorekordéru TOSHIBA V-109CZ a po jeho montáži zůstávají
veškeré funkce přístroje naprosto nezměněny.
rudá
----
1
hnědá ----
2
modrá ----
3
bílá
4
----
náhradní modul
1…………………..15
Montážní pokyny pro modul – Původní obvod zůstává v zapojení!!!
1) Piny číslo 2 a 4 původního IC STK7253 vyštípnout a vyletovat z desky zdroje - toto je nutné
provést. Tyto piny patří k postižené části obvodu a již nikdy nebudou k užitku
a prostřednictvím pinu 2 by se mohlo do servočástí přístroje dostat nežádoucí přepětí.
2) Náhradní modul připevníme ke stávajícímu chladiči dle vlastního uvážení, výkonový prvek
modulu je třeba mírně podmáznout silikonovou vazelínou.
3) Propojíme modul s deskou zdroje do pozic pinů 1
označen šipkou a má rudý vodič.
PROPOJENÍ: Pin 1 - rudá
na pin 1
Pin 2 - hnědá
na pin 2
Pin 3 - modrá
na pin 3
Pin 4 - bílá
na pin 4
(Hnědá barva na pinu 2 může být nahrazena žlutou.)
až 4 dle popisu. Na modulu je pin 1
vstup stabilizátoru
výstup stabilizátoru
zem
povel on / off
4) Modul nepotřebuje žádné další propojení. Modul nelze provozovat bez chlazení výkonového
prvku - dojde k jeho přehřátí. Provozní teplota chladiče je poměrně vysoká, toto je normální
provozní stav.
5) Provést důkladnou kontrolu a následnou výměnu všech elektrolytických kondenzátorů, hlavně
v provedení mini.

Podobné dokumenty

ENR SERIES

ENR SERIES ENR SERIES

Více

Přečíst v PDF

Přečíst v PDF Jeruzalému, hlasitá modlitba k Hospodinu. Přál bych si tu modlitbu slyšet. I když byla určena Hospodinu, pokud ji někdo slyšel, dotýkala se ho. To bylo něco jiného než modlitby v pohanských chrámec...

Více

náhrada obvodu koncového stupně stk043, stk041 - KTS

náhrada obvodu koncového stupně stk043, stk041 - KTS NÁHRADA OBVODU KONCOVÉHO STUPN STK043, STK041, STK040. Jedná se o již nedostupné obvody používané ve starších p ístrojích zna ek SHARP, SONY, SCHNEIDER, atd. POPIS NÁHRADNÍHO MODULU. Náhradní modul...

Více

LaDA2075

LaDA2075 integrovanou a není tedy nezbytně nutné v případě použití tohoto obvodu osazovat. Nevíme ale jak kvalitní a odolná tato ochrana je a tak případná duplicita neuškodí. Na desce pro tyto diody stejně ...

Více

MEIII-2.2.1 pdf

MEIII-2.2.1 pdf zesilovače. Diody D1 a D2 mají ochrannou funkci, blokují obvod proti možným napěťovým špičkám v napájecím napětí při zapnutí a vypnutí a při vypnutí nebo připojení reproduktoru. Bucherotův člen R6,...

Více

stáhnout

stáhnout Lites - Katalog firmy ATIS group s.r.o., platný od 12.10.2016

Více

Článek ke stažení ZDE.

Článek ke stažení ZDE. neustále něco vrtá nebo má v garáži cirkulárku… Přičinliví dokážou být i zvířecí obyvatelé měst, ale s menším kraválem. Asi nejvýrazněji to umí ukázat krajinný inženýr bobr. Mimochodem další chráně...

Více

Smluvní podmínky GSM Plzeň, IČ 759 78 873, platné od dne 25.2

Smluvní podmínky GSM Plzeň, IČ 759 78 873, platné od dne 25.2 (1) Objednatel je povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy oprava nebo úprava měla být provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o ...

Více

Příručka k produktu Cyber-shot

Příručka k produktu Cyber-shot objektivu přímému slunečnímu záření může způsobit poruchy. Dbejte opatrnosti při ukládání fotoaparátu v blízkosti okna nebo venku. • Na LCD displej nepůsobte žádným tlakem. Mohlo by dojít k nespráv...

Více