okruhy otázek

Komentáře

Transkript

okruhy otázek
Maturitní otázky z předmětu STV – SOŠOOM ZLÍN
SPECIÁLNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA
SOŠ OOM ZLÍN
MATURITNÍ OTÁZKY Z STV
Praktické požadavky k jednotlivým okruhům maturitních
otázek z STV
Sestavil: Mgr. Viktor Brebera, Jiří Král, Mgr. Jan Tichý
září 2013
Sestavil: Mgr. Viktor Brebera, Jiří Král, Mgr. Jan Tichý
září 2013
Maturitní otázky z předmětu STV – SOŠOOM ZLÍN
Obsah
1.
Mimopostojový boj ....................................................................................................................... 3
2.
Obrana proti holi ........................................................................................................................... 3
3.
Kansetsu-waza............................................................................................................................... 3
4.
Obrana proti pistoli ....................................................................................................................... 3
5.
Nůž a obrana proti noži ................................................................................................................. 4
6.
Geri-waza + obrana proti kopům .................................................................................................. 4
7.
První pomoc – KPR ........................................................................................................................ 4
8.
Obrana proti obejmutí .................................................................................................................. 5
9.
Obrana proti skupině útočníků (dva a více útočníků) ................................................................... 5
10.
Obrana – uke-waza, bloky, ostatní obrana ................................................................................... 5
11.
První pomoc – zlomeniny, poranění kloubů, páteř ....................................................................... 5
12.
Obrana proti úchopům.................................................................................................................. 5
13.
První pomoc – krvácení ................................................................................................................. 6
14.
Cuki-waza, uči-waza + obrana proti úderům ................................................................................ 6
15.
První pomoc – manipulace s poraněným a polohy ....................................................................... 7
16.
Slzotvorné prostředky, paralyzéry ................................................................................................ 7
17.
Teleskopický obušek ..................................................................................................................... 7
18.
Údery a kopy na krátkou vzdálenost - v BP ................................................................................... 7
19.
První pomoc – neúrazové stavy .................................................................................................... 8
20. Úderové a zásahové plochy, využití bolesti v sebeobraně ................................................................ 8
21. Ukemi-waza ....................................................................................................................................... 8
22.
První pomoc – tepelná poškození ................................................................................................. 9
23.
Vzdálenost a načasování při sebeobraně ...................................................................................... 9
24.
Střelná zbraň ................................................................................................................................. 9
25.
První pomoc – střelná a bodná poranění ...................................................................................... 9
Sestavil: Mgr. Viktor Brebera, Jiří Král, Mgr. Jan Tichý
září 2013
Maturitní otázky z předmětu STV – SOŠOOM ZLÍN
1. Mimopostojový boj






uke na zemi / tori stojí: ukázat správnou pozici při obraně
uke v kleče – pohyb a přesouvání se za využití průpravných úpolů
uke na zemi / tori stojí: naznačení hození sypkého materiálu, př.
příležitostného předmětu do očí útočníka
uke na zemi / tori stojí: obrana kopáním proti nohám útočníka
uke na zemi / tori stojí: obrana podražením nohou útočníka
uke i tori na zemi: ukázka žime-waza, kansetsu-waza a osae-waza
2. Obrana proti holi





kolmý úder shora – ukázka obrany dle vlastního výběru – min. 2 varianty
šikmý úder shora - ukázka obrany dle vlastního výběru – min. 2 varianty
úder bodnutím - ukázka obrany dle vlastního výběru – min. 2 varianty
úder ze strany (na střední pásmo) - ukázka obrany dle vlastního výběru –
min. 2 varianty
obrana holí /obušku (shora, šikmo shora, ze strany, bodnutím) –
libovolná obrana 1x, student využívá naučené techniky judo a karate
3. Kansetsu-waza






V postoji ukázat pákové techniky dle vlastního výběru
na zemi: ude-gatame 1 technika páčení, nebo škrcení
na zemi: waki-gatame 1technika páčení, nebo škrcení
na zemi: ude-garami 1 technika páčení, nebo škrcení
ukázka 2 transportních pák dle vlastního výběru
ukázka páčení na klouby pomocí teleskopického obušku dle vlastního
výběru 1x
4. Obrana proti pistoli




pistole zepředu na hlavu - ukázka obrany dle vlastního výběru – min. 2
varianty
pistole zepředu na trup - ukázka obrany dle vlastního výběru – min. 2
varianty
pistole ze strany na hlavu - ukázka obrany dle vlastního výběru
pistole zezadu (libovolné pásmo) - ukázka obrany dle vlastního výběru –
min. 2 varianty
Sestavil: Mgr. Viktor Brebera, Jiří Král, Mgr. Jan Tichý
září 2013
Maturitní otázky z předmětu STV – SOŠOOM ZLÍN
5. Nůž a obrana proti noži








druhy nožů, držení a nošení nožů
útoky s nožem z různých forem držení
bodnutí zepředu shora na krk, hrudník - ukázka obrany dle vlastního
výběru – min. 2 varianty
bodnutím zepředu na trup - ukázka obrany dle vlastního výběru – min. 2
varianty
seku nebo řezu ze strany (zepředu) na krk - ukázka obrany dle vlastního
výběru – min. 2 varianty
seknutím ze strany (zepředu) na krk z opačné strany - ukázka obrany dle
vlastního výběru – min. 2 varianty
vyhrožování nožem zepředu přiložením nože na krk, hrudník - ukázka
obrany dle vlastního výběru – 1x
obrana tyčovou zbraní (obušek, tyč, apod.) proti noži – libovolný útok i
obrana 1x
6. Geri-waza + obrana proti kopům










mae-geri-keage-čudan 2x každou nohou v BP do lapy
joko-geri-kekomi-čudan 2x každou nohou v BP
uširo-geri-kekomi-čudan 2x každou nohou v BP do lapy
mawaši-geri-čudan 2x každou nohou v BP
kin-geri 2x každou nohou v BP
mawaši-geri-gedan nebo low-kick 2x každou nohou v BP do lapy
joko-geri-kekomi-gedan 2x každou nohou v BP
fumikomi 2x každou nohou v BP do tatami
mae hiza-geri-čudan 2x každou nohou v BP do lapy
mawaši-hiza-geri –čudan 2x každou nohou v BP do lapy



Obrana
sebeobrana proti mae-geri-čudan a kontra technika
sebeobrana proti mae-hiza-geri
sebeobrana proti mawaši-geri-čudan a kontra technika
7. První pomoc – KPR






postup při KPR dospělého člověka
pojem „kardiopulmonální resuscitace“
postup při KPR dítěte ve věku cca 6 let
postup při KPR novorozence
pojem bradykardie a tachykardie a postup při první pomoci
AED a postup při použití
Sestavil: Mgr. Viktor Brebera, Jiří Král, Mgr. Jan Tichý
září 2013
Maturitní otázky z předmětu STV – SOŠOOM ZLÍN
8. Obrana proti obejmutí







předvedení obrany proti obejmutí zezadu přes paže
předvedení obrany proti obejmutí zezadu pod pažemi
předvedení obrany proti obejmutí zepředu přes paže
předvedení obrany proti obejmutí zepředu pod pažemi
předvedení obrany proti obejmutí ze strany „kravatou“ dle vlastního
výběru 3 varianty
předvedení obrany proti uchopení za oděv (za krk) zepředu oběma rukama
(palci) dle vlastního výběru
Student předvádí obranu především pomocí naučených technik judo
9. Obrana proti skupině útočníků (dva a více útočníků)






10.





11.






12.





ukázka správného postavení při napadení skupinou – zmenšení úhlu
ohrožení ústupem
ukázka správného pohybu při boji proti skupině útočníků
ukázka situačního přepadu s psychologickým působením na skupinu
ukázka obrany proti skupině při jednom zneškodněném útočníkovi =
vytvoření překážky
ukázka obrany proti skupině při jednom zneškodněném útočníkovi =
vytvoření si rukojmího
ukázka použití slzotvorného prostředku proti skupině útočníků
Obrana – uke-waza, bloky, ostatní obrana
kombinace krytů v kiba-dači: age-uke, soto-uke, uči-uke, gedan-barai, 2x
na každou ruku
sebeobrana proti obloukovým kopům na dolní a střední pásmo
sebeobrana proti úderům na střední a horní pásmo
sebeobrana proti přímým kopům na střední pásmo
sebeobrana proti noži
První pomoc – zlomeniny, poranění kloubů, páteř
dělení zlomenin a jejich příznaky
první pomoc při konkrétních zlomeninách – horní končetina, klíční kost,
stehenní kost, kosti bérce
zlomeniny žeber – jejich druhy a první pomoc
luxace, subluxace a distorze – popis a první pomoc
mechanismy poranění páteře
paraplegie a kvadruplegie
Obrana proti úchopům
předvedení obrany proti úchopu ruky zrcadlově zepředu
předvedení obrany proti úchopu ruky křížem zepředu dle vlastního
výběru 1x
předvedení obrany proti úchopu ruky oběma rukama zepředu dle
vlastního výběru 1x
předvedení obrany proti úchopu za rukáv zrcadlově zepředu dle vlastního
výběru 1x
předvedení obrany proti úchopu obou rukou zepředu dle vlastního výběru
1x
Sestavil: Mgr. Viktor Brebera, Jiří Král, Mgr. Jan Tichý
září 2013
Maturitní otázky z předmětu STV – SOŠOOM ZLÍN




13.





14.









předvedení obrany proti úchopu za límec zepředu jednou rukou pomocí
technik judo, 2 techniky
předvedení obrany proti úchopu za límec zepředu oběma rukama pomocí
technik judo 1x
předvedení obrany proti úchopu obou rukou zezadu pomocí technik judo
1x
předvedení obrany proti úchopu za rameno křížem zezadu pomocí technik
judo 1x
První pomoc – krvácení
Dělení krvácení – rozsah, druh
Žilní krvácení
Tepenné krvácení
Amputace
Tlakový obvaz – turniket
Cuki-waza, uči-waza + obrana proti úderům
oi-cuki-džodan + gyaku-cuki-čudan v BP + za pohybu
oi-cuki-džodan + gyaku-cuki-čudan v BP + do odražeče
sanbon-cuki v BP 3x v levém i pravém postoji do odražeče
haito-uči v BP – 2x každou rukou + ukázka využití haito-uči v sebeobraně
– libovolná situace
empi-uči – (joko, mawaši, age, uširo) v BP do lapy nebo odražeče
libovolná ukázka využití vybrané techniky empi-uči v sebeobraně (min.
dva druhy empi-uči)
aplikace uraken-uči v sebeobraně – libovolná technika
Obrana
obrana proti přímým úderům na horní a střední pásmo (uči-uke, age-uke,
soto-uke, úhyb, …) ukázka min. 4 druhů obrany pomocí technik judo
obrana proti mawaši-cuki 1x (úhyb, blok, měkké kryty, kombinace…),
student využívá především technik judo
Sestavil: Mgr. Viktor Brebera, Jiří Král, Mgr. Jan Tichý
září 2013
Maturitní otázky z předmětu STV – SOŠOOM ZLÍN
15.





16.








17.








18.
První pomoc – manipulace s poraněným a polohy
techniky přesunu poraněného
techniky vyproštění poraněného z motorového vozidla
techniky manipulace – otáčení poraněného
protišokové polohy
stabilizovaná poloha
Slzotvorné prostředky, paralyzéry
ukázka nošení a používání slzotvorného prostředku - SP
druhy a možnosti použití SP
ukázka (naznačením) správného použití SP proti jednomu útočníkovi
ukázka (naznačením) správného použití SP proti skupině útočníků
ukázka nošení a používání elektrického paralyzéru - EP
druhy a možnosti použití EP
ukázka (naznačením) správného použití EP
ukázka (naznačením) správného použití kombinovaného paralyzéru se
slzotvorným prostředkem
Teleskopický obušek
ukázka taktického nošení a skrytého nošení mimo pouzdro
základní údery s uzavřeným TO
základní střehy a údery s otevřeným TO
princip a taktika „úderů z otevření“
údery (bodnutí) hlavicí TO – princip a využití
páčení pomocí TO na paži – 1x na každou paži
páčení pomocí TO na krk
ukázka využití TO v sebeobraně – 3 libovolné techniky (obrana proti holi a
noži)
Údery a kopy na krátkou vzdálenost - v BP








údery
mawaši-cuki-džodan a čudan 2x každou rukou
ura-cuki-čudan 2 x každou rukou
ura-cuki-čudan 2x každou rukou do lapy
haito-uči-džodan 2x každou rukou do lapy
age-empi-uči 2x každou rukou
mawaši-empi-uči 2x každou rukou do lapy
uširo-empi-uči 2x každou rukou
joko-empi-uči 2x každou rukou do lapy






kopy
mae-hiza-geri 2x každou nohou
mawaši-hiza-geri 2x každou nohou do lapy
kin-geri 2x každou nohou
joko-geri-kekomi-gedan 2x každou nohou
low-kick 2x každou nohou do lapy
fumikomi 2x každou nohou do tatami
Sestavil: Mgr. Viktor Brebera, Jiří Král, Mgr. Jan Tichý
září 2013
Maturitní otázky z předmětu STV – SOŠOOM ZLÍN
19.
První pomoc – neúrazové stavy




epilepsie
příčiny a druhy křečových stavů
diabetes mellitus
cévní mozková příhoda

náhlé příhody břišní


infart myokardu
stavy náhlé dušnosti
20. Úderové a zásahové plochy, využití bolesti v sebeobraně










úderové plochy na paži: vyjmenovat a ukázat
úderové plochy na dolní končetině
ostatní – men (hlava)
stanovit zásahové plochy na lidském těle: na hlavě, krku, trupu, paži a
dolní končetině
ukázka zasažení zásahové plochy na hlavě, krku a trupu libovolnou
technikou - min. 1x
předvedení použití tlakových bodů při sebeobraně – na hlavě, na krku a
na paži
ukázka vyvolání bolesti při sebeobraně pomocí úderů a kopů
ukázka vyvolání bolesti při sebeobraně pomocí páčení, student využívá
naučené techniky judo
ukázka vyvolání bolesti při sebeobraně pomocí škrcení, student využívá
naučené techniky judo
ukázka vyvolání bolesti při sebeobraně pomocí zbraně a některých
definovaných donucovacích prostředků PČR a MP
21. Ukemi-waza













mae-ukemi (s přetočením bez zaražení)2x na každou stranu
mae-ukemi (se zaražením, bez přetočení) 2x na každou stranu
uširo-ukemi (měkký pád s přetočením) 2x na každou stranu
uširo-ukemi (tvrdý pád se zaražením) 3x
joko-ukemi na místě 3x na každou stranu; se zaujmutím obrané pozice
na zemi 2x na každou stranu
zempo-ukemi: varianty - „rybička“; tvrdý pád po přepadení ze zálohy) ze
stoje 2x
kote-ukemi 2x na každou stranu
pády z výšky přes překážku (partner na „čtyřech“) – uširo-ukemi, jokoukemi
mae-ukemi přes překážku (partner na „čtyřech“) 1x na každou stranu
předvedení pádů po strčení partnerem 2x vpřed a 2x vzad
mae-ukemi s dlouhou a krátkou střelnou zbraní v ruce 2x
mae-ukemi se sebráním zbraně (střelné, řezné, tyče,..) ze země 2x
vysvětlení a popsání základních principů pádových technik, jejich dělení
a využití v praxi
Sestavil: Mgr. Viktor Brebera, Jiří Král, Mgr. Jan Tichý
září 2013
Maturitní otázky z předmětu STV – SOŠOOM ZLÍN
22.





23.







24.







25.
První pomoc – tepelná poškození
poškození chladem – podchlazení, omrzliny, sněžná slepota
celkové a lokální působení chladu (stádia)
poškození teplem – úpal, úžeh, přehřátí
popáleniny – formy, rozsah, první pomoc
popálení účinkem slunečního záření
Vzdálenost a načasování při sebeobraně
vymezení a ukázka velmi dlouhé vzdálenosti
vymezení a ukázka výpadové vzdálenosti
vymezení a ukázka dlouhé, střední, krátké a těsné vzdálenosti
ukázka technik použitelných na výpadovou vzdálenost (pomocí zbraně –
tonfa, tel. obušek, gyaku-cuki s výpadem, kopy s přemístěním, …)
ukázka technik použitelných na dlouhou vzdálenost – vpřed, vzad a do
strany
ukázka technik použitelných na střední vzdálenost – vpřed, vzad a do
strany
ukázka technik použitelných na krátkou vzdálenost – vpřed, vzad, do
strany
Střelná zbraň
vymezení střelné zbraně v rámci platné legislativy ČR
dělení střelných zbraní, střeliva a doplňky
konstrukce střelné zbraně (hlavní části zbraně) a konstrukce brokového a
kulového střeliva
základní manipulace s krátkou a dlouhou střelnou zbraní (prakticky –
postup při převzetí zbraně, postup při závadě, apod.)
úchopy krátké i dlouhé střelné zbraně, ukázky postojů se zbraní
podmínky pro použití střelné zbraně v bezpečnostních složkách,
podmínky použití střelné zbraně pro civilní využití
taktické zásady boje s krátkou střelnou zbraní (hrozba namířenou
střelnou zbraní, úder střelnou zbraní) demonstrace libovolné modelové
situace
První pomoc – střelná a bodná poranění
 trvalá dutina a její vznik
 dočasná dutina a její vzniká
 princip průchodu střely (hromadné a jednotné) tkáněmi
 druhy bodných a sečných poranění a jejich specifikace
 tlakový obvaz - turniket
 amputace
Sestavil: Mgr. Viktor Brebera, Jiří Král, Mgr. Jan Tichý
září 2013

Podobné dokumenty

Ju-Jitsu Česká republika 2. KYU - NI-KYU

Ju-Jitsu Česká republika 2. KYU - NI-KYU Motto: vše v kombinacích, mimopostojový boj, znalost technik Nage waza bez úchopu za oděv ... Namátkové opakování technik 5. - 3. kyu Ukemi-waza viz 5. - 3. kyu, ale po útoku a s obranou na pokraču...

Více

stáhnout - Český svaz karate

stáhnout - Český svaz karate 3. ZK v: soto-uke / joko-enpi (KI) / tate-uraken-uči / gyaku-cuki čudan (ZK) 4. ZK v: oi-cuki džodan / gyaku-cuki čudan / odsun vzad s uči-uke (ZK) vpřed suriaši gyaku-kizami-cuki džodan / mae-geri...

Více

Zkušební řád JIU-JITSU

Zkušební řád JIU-JITSU (oranžový pás – daidaiiro obi)

Více

Zkušební řád Jiu Jitsu

Zkušební řád Jiu Jitsu (zelený pás) 1. NAGE WAZA - ASHI WAZA - technika nohou a) O-uchi-gari - vnitřní podraz nohou b) Kouchi-gari - vnitřní podraz chodidlem c) Kosoto-gari - vnější podraz chodidlem 2. KOGEKI JOSHI ATE W...

Více

Zkusebni_ znacky - Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.

Zkusebni_ znacky - Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva. č. 5 a 6 nemusí být doplněny dvojčíslím roku, případně dvojčíslím měsíce a dvojčíslím roku.

Více