Básnická pojmenování 2., Pracovní list učitel (e

Komentáře

Transkript

Básnická pojmenování 2., Pracovní list učitel (e
BÁSNICKÁ POJMENOVÁNÍ 2 – FIGURY – PRACOVNÍ LIST PRO UČITELE
List se vytiskne a nastříhá; žáci (dvojice, jednotlivci) přiřazují uvedené příklady
v prvním kroku k pojmu s definicí, ve druhém kroku pouze k pojmu.
ALITERACE – opakování začátečních Potkal potkan potkana
hlásek (či slov) na počátcích po sobě Pod kamenem, pod kamenem
jdoucích slov
ANAFORA – opakování slov na
počátku dvou po sobě jdoucích
veršů
Darmo, řeko, tvoje lkaní
EPIFORA – opakování slov na
koncích dvou po sobě jdoucích
veršů
Přicházím k tobě, jaké to máš vlasy.
EPANASTROFA – opakování slov na
konci jednoho a na počátku
následujícího verše
Vybíral jsem celé plástve,
EPIZEUXIS – opakování slov v rámci
jednoho verše
Tam žádný – žádný – žádný cíl
PLEONASMUS – přímé (explicitní)
vyjádření skutečnosti, která je
z kontextu již zřejmá
Darmo tmavou nocí zní
Tak těžké, rovné, sametové vlasy.
celé plástve černého medu.
slyšeti ušima
TAUTOLOGIE – stejná skutečnost
pojmenovaná dvěma různými slovy
nebo souslovími
chladno, ticho – jako žel
GRADACE / KLIMAX – pojmenování
jsou řazena se zvyšující se
intenzitou významu
Tu zní, tam volá a burácí všady
ANTIKLIMAX – pojmenování jsou
řazena se snižující se intenzitou
významu
Řítí se, pádí, běží
ELIPSA – vynechání určité
(z kontextu plynoucí) části výpovědi
Tu sluníčko nezahřívá, větřík nezavěje:
Klobouk dolů před těmito lidmi
ALITERACE
Hoří Horní Heršpická Hospoda
Hrbatý Hrozen. Hostinský Hrubeš
Hýká Hrůzou.
Ej, zteplí šuhajci v čižmách vy,
ANAFORA
ej, děvčata v suknici rudé
Co to máš na té tkaničce,
EPIFORA
EPANASTROFA
Na krku na té tkaničce
Střela ta zaryla se v bílá ňadra,
V bílá ňadra prvního Tatařína.
EPIZEUXIS
Koulelo se koulelo červené jablíčko
PLEONASMUS
po modrém blankytu bělavé páry…
TAUTOLOGIE
položivot polosmrt
GRADACE – KLIMAX
Tys vrchol blaha, štěstí, plesu, slávy
ANTIKLIMAX
Stává se – člověku nezbyde ni na
cigarety, na vrabčí pírko, na kapku
deště.
ELIPSA
my o vlku a vlk za humny
Literatura:
Prokop, V. Teorie literatury. Sokolov, O.K. – Soft 2008
Hrabák, J. Poetika. Praha. Československý spisovatel 1977
Vlašín, Š. a kol. Slovník literární teorie. Praha. Československý spisovatel 1984
Martinková, V.Teorie literatury 1 – 4. Praha. Fraus 2012
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php[cit. 2013-10-15]
Vlastní archiv