ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, tedy porucha

Komentáře

Transkript

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, tedy porucha
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, tedy porucha pozornosti s
hyperaktivitou) je dědičný neurovývojový syndrom daný narušeným fungováním v těch
oblastech mozku, které souvisejí s plánováním, předvídáním, zaměřením a udržením
pozornosti a sebeovládáním.
Věkem dochází často ke zmírnění viditelných příznaků hyperaktivity (neustálý pohyb,
netrpělivost, děti jako by „měly motorek“), většinou ale přetrvávají potíže plynoucí z
nepozornosti, impulzivního chování a pokračuje pocit vnitřního neklidu. Často přetrvává
emoční labilita, malá frustrační tolerance (rychlé střídání nálad, výbuchy vzteku apod.) a
relativně často také zkratkovité jednání.
U nás méně často zmiňovaná pozornosti, ovšem ADD (Attention Deficit Disorder) je
vlastně stejnou poruchou bez hyperaktivity. Jedinci ADD působí, jako by žili v jiném
světě. Často bývají zasnění, nereagují, když na ně někdo mluví, stejné jsou projevy poruchy
pozornosti - obtížné soustředění na neatraktivní témata či po delší dobu, snadné vyrušení
irelevantními podněty, potíže s dokončováním úkolů, zapomínání, chaos apod.
Děti s ADHD/ADD jsou v některých případech schopni soustředit se až nadlidsky. Musí je
však téma zajímá. Naopak je potom často nelze od daného tématu odtrhnout.
ADHD/ADD je porucha vrozená, její příčiny jsou dány především dědičností, zvažuje se i
vliv poškození v těhotenství a při porodu (užívání návykových látek vč. tabáku a alkoholu,
nedostatek kyslíku při porodu apod.).
Neznamená nižší inteligenci - ADHD/ADD se může vyskytovat u lidí všech pásem
inteligence (v případě mentální retardace je nutná důkladná diferenciální diagnostika). Potíže
zapříčiňují odchylky ve vývoji centrální nervové soustavy.
Symtopmy ADHD/ADD je možné do určité miry ovlivnit výchovou, úpravou pracovního
prostředí a návyků, používáním pomůcek, velmi účinná bývá terapie, v řadě případů pomůže
vhodná medikace.
ADHD tedy nezpůsobuje výchova, nicméně vhodnými výchovnými postupy lze projevy této
poruchy značně eliminovat a umožnit tak jedinci s ADHD/ADD fungovat v běžném prostředí.

Podobné dokumenty

která se dá zvládnout účinnou léčbou

která se dá zvládnout účinnou léčbou  Stále se ptá, stále mluví

Více

Jak rozpoznat hyperaktivní dítě s poruchou pozornosti?

Jak rozpoznat hyperaktivní dítě s poruchou pozornosti? - zapomíná nejen své věci a úkoly, ale i pokyny, které dostane - vše se mu musí říkat několikrát - na jakýkoliv neúspěch reaguje neadekvátně, někdy i agresí - vyhýbá se práci, která vyžaduje soustř...

Více

Porucha pozornosti a hyperaktivita

Porucha pozornosti a hyperaktivita ( porucha pozornosti s hyperaktivitou ) Hyperaktivní a impulzivní dítě – charakteristické projevy: • má vysokou míru neuspořádané aktivity ( vypadá, že je neustále v pohybu: nenechá v klidu ruce, n...

Více

Městské KINO Jablonec nad Jizerou PROGRAM NA LISTOPAD 2011

Městské KINO Jablonec nad Jizerou PROGRAM NA LISTOPAD 2011 přátelství o příležitostný, zcela nezávazný sex „bez jakýchkoliv emocí“, dokáží se vyhnout všem úskalím, která se nutně objevují, pokud někdo začne být víc než pouhý kamarád? Jako dva lidé, kteří s...

Více

Čtenářská lekce: T3 NESSIE THE LOCH NESS MONSTER

Čtenářská lekce: T3 NESSIE THE LOCH NESS MONSTER dostane 2 neznámé pojmy. Cílem je zjistit, co znamenají a co mají všechny pojmy společného. Děti se spojí do expertních skupin s dětmi, které mají stejné pojmy a v rámci informatiky hledají význam ...

Více

výsledky 110.HITu

výsledky 110.HITu HIT TC Stock HIT TC Stock HIT TC Stock HIT TC Stock HIT TC Stock HIT TC Stock HIT TC Stock HIT TC Stock

Více