VY_32_INOVACE_ČJ.3.59 slovní druhy 1-5

Komentáře

Transkript

VY_32_INOVACE_ČJ.3.59 slovní druhy 1-5
Zpracovala: Mgr. Ilona Prokopová
ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov
Vytvořeno: 29.2.2012
(Substantiva)
Pamatujte si:
Slova, která označují osoby (trenér, herečka), zvířata
(křeček, lasička) nebo věci (obrazovka, tlačítko), jsou
podstatná jména.
Napište daná podstatná jména do tří sloupců podle toho,
co označují.
učitel, tygr, hříva, motýl, hřebík, sešit, tetička, sýkora, žirafa, křídlo,
malířka, žákyně, opice, boty, hyena, lžíce, číšník, desky, sýček,
dívka,zajíc, schody, pilot, závodník
Název
osoby
Název
zvířete
Název věci
učitel
tetička
malířka
žákyně
tygr
motýl
sýkora
žirafa
opice
hříva
hřebík
sešit
křídlo
boty
hyena
sýček
zajíc
lžíce
desky
schody
číšník
dívka
pilot
závodník
(Adjektiva)
Pamatujte si:
Slova, která vyjadřují vlastnosti osob, zvířat nebo
věcí, jsou přídavná jména.
Na přídavná jména se ptáme otázkami:
jaký/který/čí (dům)? – nový, moderní
jaká/která/čí (budova)? – nová, moderní
jaké/které/čí (hřiště)? – nové, moderní
Vymýšlejte a pište přídavná jména, na která se
můžete takto zeptat.
Jaký?
Který?
Spojte přídavná jména
s vhodnými jmény
podstatnými.
Čí?
horký
studená
osobní
líný
čapí
temná
vůz
žák
čaj
jeskyně
zima
hnízdo
(Pronomina)
Pamatujte si:
Slova, která zastupují podstatná jména, místo
podstatných jmen označují osoby, zvířata a věci nebo na
ně ukazují, se nazývají zájmena.
Například: já, ty on, ona, my, vy, oni
ten, ta, to, ti, tato, tamten
Podtržená slova a slovní spojení
nahraďte zájmenem.
Petr spí. Ty a Eva jste zvítězili. Sestra a já se máme rády.
On spí. Vy jste zvítězili.
My
se máme rády.
Hančina maminka vaří. Dívky i hoši to slyšeli.
to slyšeli.
Její maminka vaří.
Oni
Dívky, to je dívčí šatna. To je Lidčin a Evin pokoj.
jejich
Dívky, to je vaše šatna. To je
pokoj.
Blíže neurčený člověk tam byl. Přinesl blíže neurčitou věc.
Ten
to
člověk tam byl. Přinesl
.
(Numerália)
Pamatujte si:
Slova, která vyjadřují počet, pořadí nebo násobek, jsou číslovky.
Ptáme se na ně těmito otázkami:
kolik? - jedna, deset, patnáct, sto
kolikery? – jedny, dvoje, troje, desatery
kolikátý? – první, druhý, třetí, dvacátý
kolikrát? – jednou, pětkrát, desetkrát, padesátkrát
Korálky s podstatnými jmény vybarvěte červeně, s
přídavnými jmény zeleně, se zájmeny žlutě a s
číslovkami růžově.
LÍNÝ
PRVNÍ
MILÍ
MŮJ
OKO
ON
LES
TŘI
PÁN
TEN
CELÝ
TROJE
KONEC
Zdroje:
http://www.google.cz/imgres?q=knihy&um=1&safe=active&sa=N&hl=cs&qscrl=1&rlz=1T4NNVC_csCZ482CZ489&biw=1280
&bih=518&tbm=isch&tbnid=tG26K1jYKEh_1M:&imgrefurl=http://blogdenysza.blogspot.com/&docid=AJooxqJzeUDybM&i
mgurl=http://4.bp.blogspot.com/_62IuAAxuTHQ/SkGX2mZ6XI/AAAAAAAAAA0/xZ2k2yZqbpg/s1600/knihy.gif&w=903&h=734&ei=3rlyUYa_M8SMtQbf7IGQAQ&zoom=1&
iact=rc&dur=157&page=1&tbnh=147&tbnw=181&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,i:86&tx=121&ty=38
http://www.google.cz/imgres?q=%C5%A1kola&um=1&safe=active&sa=N&hl=cs&qscrl=1&rlz=1T4NNVC_csCZ482CZ489&biw=1280
&bih=518&tbm=isch&tbnid=uS3kbQyYnoLOWM:&imgrefurl=http://skola.cotkytle.cz/&docid=wDcLyDY5ciyO6M&imgurl=
http://skola.cotkytle.cz/prilohy/2012/skola.jpg&w=225&h=225&ei=17pyUay1MsmetAaTz4BI&zoom=1&iact=rc&dur=156&p
age=3&tbnh=133&tbnw=124&start=39&ndsp=25&ved=1t:429,r:45,s:0,i:227&tx=57&ty=50
Český jazyk pro základní školy 3
Pracovní sešit z českého jazyka pro 3. ročník základní školy
Český jazyk pro 2. ročník základní školy – Pracovní sešit

Podobné dokumenty