Informační materiál POSEIDON Office

Komentáře

Transkript

Informační materiál POSEIDON Office
Poseidon® Industry
SYSTÉM OSVĚTLENÍ pro průmysl a logistiku
Víte že,
až 50 %
energie
spotřebuje osvětlení?!
[email protected] WWW.ENIKA.CZ
NÍZKÉ INVESTIČNÍ
A PROVOZNÍ NÁKLADY
Až 80% úspora nákladů
na osvětlení. Návratnost
investice 12 až 24 měsíců.
KOMFORT, FLEXIBILITA,
integrace do systému
automatizace budouv
Jednoduše umístitelné
ovladače. Snadná změna
logiky ovládání osvětlení
pomocí PC. Ethernetové
rozhraní TCP/IP.
Plná podpora při
realizaci projektů
Návrh osvětlení včetně
systému řízení. Výpočet
návratnosti a úspor.
Odborná projekční podpora.
PŘÍNOS PRO
CERTIFIKACE LEED,
BREEAM
Energeticky úsporné
a k životnímu prostředí
šetrné řešení.
BUSINESS AND TECHNOLOGY
Poseidon® Industry
SYSTÉM OSVĚTLENÍ
pro průmysl a logistiku
Návrh osvětlení a úrovně řízení
Tým zkušených specialistů a školených obchodních
zástupců vám doporučí odpovídající druh osvětlení
včetně vhodné úrovně řízení.
Osvětlení POSEDION® Industry je navrženo tak, aby
splnilo platné normy a konkrétní požadavky provozu
výrobních hal, skladovacích a logistických center.
3
2
4
1
POSEIDON® Industry
1
Nástěn n ý /m o b i l n í v y p ín a č ( v y s íl a č )
2
Move
Delux
•
Regulace dle venkovního přísvitu
Svítí pouze při přítomnosti osob
•
•
Be zdr á to v ý r e g u l á to r o s v ě tl e n í
Nastavení osvětlení s využitím funkce Koridor
•
•
s d e te k to r e m p ř íto m n o s ti
Instalační výška až 12 m
•
•
Maximální flexibilita změn skladových a výrobních toků
•
•
Libovolný počet mobilních vypínačů
•
•
Libovolné rozmístění a počet nástěnných vypínačů
•
•
Dálková správa (konfigurace) z PC
•
•
Vybavení systému senzory teploty, vlhkosti, kontaktu
•
•
Možnost dodávky systému řízení včetně svítidel
•
•
Ethernetové rozhraní pro integraci do nadřazených systémů
•
•
3
Přijíma č s D AL I v ý s tu p e m
4
Eth e r n e to v é r o z h r a n í
[email protected] WWW.ENIKA.CZ
POSEIDON® Industry umožňuje řídit systémy osvětlení složené ze všech běžných
druhů svítidel, jako jsou zářivky, LED svítidla, halogeny, žárovková svítidla i výbojky.
Rekonstrukce skladových prostor
Přínosy řešení POSEIDON Industry dokumentuje nejlépe
příklad rekonstrukce skladových prostor. V rámci rekonstrukce
skladové budovy o celkové rozloze 6 672 m2 dochází k
náhradě 44 výbojkových svítidel 60 zářivkovými svítidly se
systémem řízení POSEIDON® Industry, který zohledňuje
přítomnost osob a intenzitu venkovního osvětlení.
POSEIDON Industry
rekonstrukce osvětlení skladu
700
současný
stav
POSEIDON
Industry
Počet svítidel [ks]
44
60
Příkon svítidel [kWh]
33
19
Celková spotřeba energie [MWh/rok]
269
54
673
135
®
Náklady na energii [tis.Kč/rok]
®
POSEIDON® Industry
současný stav
500
400
300
200
100
Počet svítidel
[ks]
POSEIDON® Industry
úspory, návratnost, investiční náklady
Celkové investiční náklady
600
Příkon svítidel
[kWh]
Spotřeba
energie
[MWh/rok]
Náklady na
energii
[tis.Kč/rok]
Úspory energie
0
1000
800
589 500 Kč
600
Návratnost
1.1 let
400
Roční úspora nákladů na energii
77 %
200
Roční úspora energie
207 283 kWh
2014
2015
2016
stávající spotřeba energie
projektovaná spotřeba energie
2017
2018
0
kumulovaná úspora
Investiční náklady obsahují systém řízení osvětlení Poseidon® Industry včetně speciálně vyvinutého zářivkového svítidla
s integrovanou technologií RF příjímače DALI.
Realizace výše uvedeného projektu přinesla spolu s finanční úsporou nákladů na energie a rychlou návratností také zvýšení
bezpečnosti práce a pohodlí zaměstnanců skladu díky zlepšeným světelným podmínkám. Významnou skutečností je také
roční úspora CO2 ve výši 237 534 kg.
BUSINESS AND TECHNOLOGY
Poseidon® Industry
SYSTÉM OSVĚTLENÍ pro průmysl a logistiku
MAJITEL,
provozovatel
skladu
• Úspora provozních nákladů až 80 %
• Snadná konfigurace a rozšiřitelnost
• Okamžitá změna logiky osvětlení (rekonfigurace) pomocí softwaru POSEIDON ASISTENT®
• Instalační výška komponent až 12 m
• Zpracování komplexní nabídky na osvětlení
INVESTOR,
DEVELOPER
• Nízké investiční a provozní náklady
• Návratnost investice 12 až 24 měsíců
• Ideální pro rekonstrukce – úspora kabeláže
• Dodávka osvětlení včetně systému regulace
ARCHITEKT,
PROJEKTANT
• Zpracování nasvětlovacího plánu
• On-line technická a projekční podpora
• Plná CAD podpora
• Vysílače v designu ABB
• Designové mobilní vysílače
SYSTÉMOVÍ
INTEGRÁTOŘI
• Bezdrátové senzory osvětlení, pohybu,
teploty a vlhkosti
• Otevřené komunikační rozhraní
• Snadná integrace do systémů BMS
UŽIVATELÉ
PROSTOR
• Bezpečné zajištění světelných norem
• Snadná obsluha s prevencí lidských chyb
• Zvýšení bezpečnosti práce využitím funkce Koridor
• Růst pracovního komfortu v důsledku lepších světelných podmínek
ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 Nová Paka
Tel.: +420 493 77 33 11, Fax: +420 493 77 33 22
E-mail: [email protected], www.enika.cz
Jedinečná
kombinace
úspor,
flexibility
a uživatelského komfortu

Podobné dokumenty

Článek pro Společenstvo kominíků ČR.

Článek pro Společenstvo kominíků ČR. Zajištění dodávky spalovacího vzduchu s využitím samoregulačních větracích klapek REGEL-air® Cílem článku je seznámení odborné veřejnosti s možností přívodu spalovacího vzduchu samoregulačními větr...

Více

(Mathcad - zpr\341va.xmcd)

(Mathcad - zpr\341va.xmcd) volný větroň soutěžní kategorie A1, jsem vytvořil model RC házedla v programu CATIA V5. Podstatná změna oproti původnímu plánu je náhrada původního dřevěného trupu za trup laminátový. Tato záměna j...

Více

cricket 25

cricket 25 veřejných prostranství, doporučujeme zkontrolovat, zda povrchová teplota krycího skla svítidla, vyznačená na každém modelu (Tmax ºC) odpovídá příslušným národním normám. Svítidlo je připravené pro ...

Více

Optimální světelné řešení pro sportoviště - ELEKTRO

Optimální světelné řešení pro sportoviště - ELEKTRO navrženým výbojkovým svítidlům 400 W dosaženo úspor 25 % nainstalovaného příkonu. Ve srovnání s výbojkovou osvětlovací soustavou je nezanedbatelná i úspora nákladů na údržbu, a to díky několikanáso...

Více

fotografování v podzemí - Audy

fotografování v podzemí - Audy folií. Zapalují se přímo z malé baterie proudem 0,5 A nebo prostřednictvím kondenzátoru napájeného baterií. Vyrábějí se s čirou baňkou, nebo s baňkou opatřenou modrým transparentním nátěrem, který ...

Více

Návod na použití - Světelná signalizace AVISO BEE

Návod na použití - Světelná signalizace AVISO BEE Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o. Palackého tř. 114, 612 00 Brno www.pomuckyproneslysici.cz

Více