Typový kiosek Fotovoltaické pole 630 kW

Komentáře

Transkript

Typový kiosek Fotovoltaické pole 630 kW
Typový kiosek
Fotovoltaické pole 630 kW
Střídače GT630 E
Prefabrikovaný
betonový kiosek
Typový kiosek pro FVE 630 kW
Obsah :
1.
2.
3.
4.
5.
Prefabrikovaný betonový kiosek
Síťové střídače Xantrex
Propojovací skříň
Olejový transformátor Minera
Rozváděč VN – RM6
Základní přehled :
Venkovní betonový kiosek je určen pro sběr, převod a transformaci fotovoltaické energie. Je určen pro
použití v rozsáhlých fotovoltaických polích 630 kW.
1.
Prefabrikovaný betonový kiosek
Schneider Electric CZ
2/12
2.
Síťový střídač Xantrex GT630 E
3.
Volitelně Propojovací skříň
Schneider Electric CZ
3/12
4.
O lejový 2 - vinuťový transformátor Minera 630
63 0 kVA, převod 22/0,375
22/0,375 kV Dyn1 ( jedno sekundární
vinutí)
5.
Rozváděč VN s izolací SF6, typ RM6 NE-D, 1-oddíl(RMU)
Schneider Electric CZ
4/12
Půdorys kiosku pro FVE :
Transformátor
Transformátor 630
63 0 kVA se
s e střídačem 1 x GT630E,
GT63 0E, propojovací skříň, volný prostor pro rozváděč
(zabezpečovací a monitorovací systém) a samostatný přístup k VN zařízení
šířka: 2,98 m
délka: 5,38 m
nadzemní výška: 2,81 m
celková výška: 3,60 m zahrnuje strop
Hmotnost kiosku bez technologie (bez střídačů, transf., ….) :
- střídač GT630E :
- transformátor 630 kVA :
- rozváděč RM6 NE-D :
- propojovací skříň :
27,8 t
1,77 t
2,2 – 2,5 t
135 kg
cca 250kg
Půdorys kiosku s transformátorem
Půdorys kiosku s transformátorem a rozváděčem RM6
Schneider Electric CZ
5/12
1.
Kiose
Kiosek pro fotovoltaickou elektrárnu
Popis
Kiosky představují stanice s vnitřní obsluhou, které jsou určené k zásobování obytných, obchodních i
průmyslových oblastí elektřinou. Jedná se o systémové řešení, v němž se slučují všechny potřebné elektrické a
stavební charakteristiky v minimálním prostoru. V sektoru energetiky jsou tyto buňky určeny pro distribuční a
odběratelské transformační stanice do napětí 35 kV. Je možné do nich instalovat rozvaděče vysokého napětí
izolované vzduchem a plynem, transformátory do 2,0 MV/A, rozvaděče nízkého napětí na vysoké jmenovité proudy
(až 3500 A), kompenzační rozvaděče, měřící skříně USM.
Zvýšené požární požadavky kladené na stání transformátorů o výkonu nad 1000 kVA jsou zajištěny instalací
protipožárních roštů, úplným oddělením prostoru transformátoru od ostatních částí stanice, požárními ucpávkami
a použitím ventilačních kupolí na střeše stanice.
Standardně je buňka dodávána se světlou výškou 3,2m, přičemž při použití mezipodlahy je světlá výška vlastní
rozvodny 2,4 m a výška kabelového prostoru 0,8 m.
Základní charakteristiky kiosků pro FVE
−
−
−
−
−
−
−
Kiosek je zevnitř obsluhovatelný
Váha včetně výstroje 30- 35 t
Transformátor je umístěn nad integrovanou olejovou jímkou na kolejnicích
Výměna transformátoru dveřmi
Rychlá montáž v místě instalace
Možnost výběru z různých typů střech, které slouží k odvětrávání a k odvodu přetlaku při vnitřním zkratu
Možnost zástavby do svahu bez nutnosti budování opěrné zdi
Samostatné stavby vyžadují podkladovou začišťovací vrstvu štěrků zrnitosti 8-16 mm silnou 150 mm v nezámrzné
2
hloubce a kvalitní podkladovou vrstvu s minimální únosností 150 kN/m .
Vlastnosti kiosku :
Monolitické těleso
Každá buňka je zhotovena jako jeden odlitek (dno a všechny čtyři stěny v jednom díle) procesem tzv. zvonového
lití. Tělo buňky je odlito z jednoho kusu v souladu s normou EN 206-1
Tento způsob výroby propůjčuje tělesu následující vlastnosti:
- výjimečnou mechanickou odolnost; která je daná samonosným krabicovým prvkem. Samostatná buňka
tak nepotřebuje žádný pevný základ a jsou možné i zástavby do svahu nebo pod zem.
- výjimečnou těsnost; monolitické, tzn. beze spár odlité těleso je vodotěsné proti vodě zvenku a zároveň
slouží jako nepropustná jímka pro olej případně vyteklý z transformátoru (železobetonový skelet je
schopen zachytit horký olej transformátoru)
- požární odolnost 90 min, která je zajištěna 10 cm silnými betonovými stěnami
- snadná přepravitelnost vycházející z mechanické stability vlastního tělesa.
Hliníkové kovové prvky
Dveře a ventilační elementy jsou zhotoveny z eloxovaného hliníku, který má korozní odolnost a stejnou stálost jako
beton použitý na stavební část těles.
Střešní systémy
Standardní vanové střechy s možností odvětrávání po obvodu. Střešní deska je volně uložena
Schneider Electric CZ
6/12
Požární odolnost
Obvodové stěny o tloušťce 10 cm mají požární odolnost REI 90
Větrací elementy
Vysoce účinné větrací elementy zajišťují kromě dokonalého větrání i odpovídající krytí IP 33 a zabraňují vniknutí
hmyzu a hlodavců do stanice.
Odlehčení tlaku
Všechny stanice jsou řešeny tak, aby zajistily odvod zplodin z obloukového zkratu a neohrozily ani obsluhu ani
chodce. Typové buňky splňují kritéria PEHLA na odolnost proti obloukovému zkratu (IAC)
Dveře
Dveřní rám i křídlo jsou vyrobeny buď z vysoce pevných eloxovaných hliníkových slitin (cl. 3 mm), nebo ze žárově
zinkované oceli (cl.. 1,5 mm). Dveře odolávají působení obloukového zkratu a jsou vybaveny zámkem s tříbodovou
závorou a panickou funkcí. Zámek dveří kiosku je tříbodový a je ovladatelný zevnitř i ve stresových situacích
Kabelové průchodky
Robustní patentované kabelové průchodky jsou odlité z hliníkových slitin a umožňují prostup všech
standardizovaných kabelů používaných v energetice.
Střídače
V prostoru střídačů je připraven prostor pro umístění 1ks střídače Xantrex GT630E.
Montáž střídačů do kiosku je provedena včetně vnitřních propojů.
Propojovací skříň
V prostoru střídačů je připraven prostor pro umístění propojovací skříně. Montáž rozváděčů do kiosku je
provedena včetně vnitřních propojů
Transformátor
Hermetizovaný olejový transformátor Minera 630kVA/22/375V.
Rozváděč VN
Volitelně je kiosek osazen plynem SF6 izolovaným rozváděč Schneider Electric RM6 NE-D
Rozváděče NN
V prostoru střídačů je připraven prostor pro umístění rozváděče NN. Montáž rozváděčů do kiosku je provedena
včetně vnitřních propojů.
Schneider Electric CZ
7/12
2.
Fotovoltaický síťový střídač Xantrex GT 630E
630E
Popis
Střídač GT630 E je 630 kW třífázový systém pro připojení fotovoltaického pole k síti. Je navržený pro jednoduchou
instalaci a provoz, spojený s automatickým spuštěním a vypnutím a detekci poruchy. Uživatelem zadané hledání
max. výkonu umožňuje uživateli optimalizovat funkci střídače a fotovoltaického pole, stejně jako nastavit dobu
zpoždění pro přizpůsobení spuštění systému a sekvence vypnutí. Paralelně propojené střídače mohou být
skládány do rozsáhlých fotovoltaických polí. Konstrukce střídače umožňuje přímou integraci do NN nebo VN sítě
pomocí zvyšujícího transformátoru na jakoukoli požadovanou hodnotu napětí sítě.
Střídač Xantrex GT630 E je navržen s ohledem na všechny požadavky CE.
Parametry
-
Ochranné funkce (nad/podpětí AC, nad/podfrekvence AC, nadměrná teplota, nadproud AC a DC, přepětí DC
-
Standardní uživatelský displej LCD, čtyři řádky (80 znaků) s klávesnicí
-
Odpínače AC a DC integrované ve střídači
-
Volitelně komunikace protokolem Modus TCP (sběr a záznam dat)
-
Volitelně hlídač izolačního stavu fotovoltaického pole
-
Vyhovuje platným evropským normám a směrnicím
Schneider Electric CZ
8/12
Technické parametry
-
Střídač GT630
GT630 E
Elektrické parametry
Jmenovitý výkon AC
Doporučený fotovoltaický výkon
Jmenovité napětí AC
Frekvence AC
Účiník
Zkreslení proudu
Max. proud AC
Noční ztráty
Minimální napětí DC
Max. proud DC
Max. napětí naprázdno DC
Rozsah hledání výkonu DC
Maximální účinnost
Účinnost dle evropských norem
Ostatní parametry
Teplota okolí
Stupeň krytí
Skříň
Hmotnost
Rozměry (H x W x D)
Nadmořská výška
Relativní vlhkost
Schneider Electric CZ
630 kW
705 kVA
375 V 3 fáze
50 Hz
> 0.99 nad 20% jm. výkonu (volitelně 0.93 jalový … 0.93
kapacitní s volbou podpory sítě)
< 3 % THD při jmenovitém výkonu
1040 A
~100 W
575 V
1.120 A
930 V (volitelně 1000 V)
575 V - 880 V (proudové omezení nad 820 V)
98,4 %
98,2%
-10 °C až +45 °C
IP20
Sarel (Rittal řada TS)
1770 kg
2112 x 2406 x 605 mm (bez volby 1000 V)
do 1500 m bez snížení výkonu
0 - 95% bez kondenzace
9/12
2.
Propojovací skříň se vstupními pojistkami
Technické parametry
3.
Rozměry (š x h x v):
800 x 600 x 2050mm
Jmenovitý proud:
1120A DC
Jmenovité napětí:
max. 950V DC
Krytí:
IP21/IP00
Barva skříně:
RAL 7032
Váha:
cca 250 kg (záleží na počtu pojistek, kontaktujte technickou
podporu Schneider Electric)
Olejový transformátor
transformátor Minera
Popis
Hermetizované transformátory Minera odpovídají normám IEC, ČSN EN 50464-1
Výrobce garantuje, že transformátor a jeho součásti neobsahují žádné PCB (méně než 2 ppm).
Maximální teplota okolí 40°C
Hermeticky naplněný a uzavřený, s jedním vinutím na NN straně pro 630kVA
VN porcelánové průchodky
Ochranné relé DMCR
Ochrana proti korozi vnějším nátěrem RAL 7033.
Parametry
-
popis, NN připojení
snížené ztráty AoBk EN 50464-1
snížené ztráty BoBk EN 50464-1
snížené ztráty CoCk EN 50464-1
Schneider Electric CZ
10/12
VN/NN distribuční transformátory dle ČSN EN 50464-1
hermetizované transformátory Minera
Tyto transformátory odpovídají normám IEC
výrobce France transfo garantuje, že transformátor a jeho součásti nebosahují PCB ( méně než 2 ppm)
Popis výrobku :
třífázový transformátor pro vnitřní nebo vnější instalaci
snižovací nebo zvyšovací
maximální teplota okolí 40st. C
hermeticky naplněný a uzavřený
vnější nátěr RAL 7033
Standardní příslušenství :
přepínač odboček bez zátěže
3 vn průchodky 250A/24kV
4 nn průchodky
2 zemnící svorky na horním krytu
4 směrově přestavitelná kolečka
2 zvedací oka
1 typový štítek
1 vypouštěcí ventil
1 plnící otvor
NN připojení od 250 kVA
NN připojení povinně pro 100 a 160 kVA
VN porcelánové průchodky
Snížené ztráty AoBk EN 50464-1
transformátory Minera 2010 verze FVE
Schneider Electric CZ, s.r.o.
http://www.schneider-electric.cz
VN izolační hladina 12 nebo 24kV - NN izolační hladina 1,1 kV ( 400V)
jmenovitý výkon
typ - SU zvyšovací
jmenovitá frekvence
jmenovité primární napětí
izolační hladina
sekundární napětí naprázdno
rozsah VN odboček ( naprázdno)
hodinový úhel
ztráty naprázdno
ztráty nakrátko při 75°C
jmenovité napětí nakrátko
VN připojení
NN připojení
max. nadmořská výška instalace
max. teplota okolí
materiál vinutí VN/NN
předběžné rozměry
jmenovitý výkon
délka A
šířka B
výška víka C
výška průchodky D
celková hmotnost
hmotnost oleje
Hladina hluku
akustický výkon
akustický tlak na 1 m
kVA
Hz
V
kV
V
%
W
W
%
BP
BP
m
°C
kVA
mm
mm
mm
mm
kg
kg
dB(A)
dB(A)
100
160
250
315
400
500
630
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
22000
22000
22000
22000
22000
22000
22000
22000
22000
22000
22000
22000
22000
22000
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
+-2,5+-5 +-2,5+-5 +-2,5+-5 +-2,5+-5 +-2,5+-5 +-2,5+-5 +-2,5+-5 +-2,5+-5 +-2,5+-5 +-2,5+-5 +-2,5+-5 +-2,5+-5 +-2,5+-5 +-2,5+-5
Dyn1
Dyn2
Dyn3
Dyn4
Dyn5
Dyn6
Dyn7
Dyn8
Dyn9
Dyn10
Dyn11
Dyn12
Dyn13
Dyn14
145
210
300
360
430
510
600
560
650
770
950
1200
1450
1750
1475
2000
2750
3250
3850
4600
5400
5600
7000
9000
11000
14000
18000
22000
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
TE 250 TE 250 TE 250 TE 250 TE 250 TE 250 TE 250 TE 250 TE 250 TE 250 TE 250 TE 250 TE 250 TE 250
DT 250
DT 250 PB 1/1250 PB 1/1250 PB 1/1250 PB 1/1250 PB 1/1250 PB 1/1250 PB 1/1250 PB 1/1600 PB 1/2500 PB 1/2500 PB 1/3150 PB 1/5000
1000
40
CU/CU
1000
40
Al/Al
1000
40
Al/Al
1000
40
Al/Al
1000
40
Al/Al
1000
40
Al/Al
1000
40
Al/Al
1000
40
Al/Al
1000
40
Al/Al
1000
40
Al/Al
1000
40
Al/Al
1000
40
Al/Cu
1000
40
Cu/Cu
1000
40
Cu/Cu
100
900
700
1000
1150
750
130
160
1050
800
1050
1200
1050
210
250
1050
850
1100
1300
1250
240
315
1100
850
1100
1200
1400
270
400
1200
900
1250
1450
1750
320
500
1200
900
1300
1500
1850
340
630
1300
950
1300
1500
2250
400
630
1350
950
1300
1500
2300
440
800
1550
980
1400
1600
2800
550
1000
1700
1000
1450
1700
3000
600
1250
1950
1000
1500
1750
3450
700
1600
1950
1200
1500
1750
3700
700
2000
2100
1200
1500
1800
4500
800
2500
2100
1200
1400
1700
5350
900
41
33
44
36
47
37
49
39
50
39
51
41
52
42
52
42
53
43
55
45
56
45
58
46
60
48
63
51
Snížené ztráty BoBk EN 50464-1
transformátory Minera 2010 verze FVE
Schneider Electric CZ, s.r.o.
http://www.schneider-electric.cz
VN izolační hladina 12 nebo 24kV - NN izolační hladina 1,1 kV ( 400V)
jmenovitý výkon
typ - SU zvyšovací
jmenovitá frekvence
jmenovité primární napětí
izolační hladina
sekundární napětí naprázdno
rozsah VN odboček ( naprázdno)
hodinový úhel
ztráty naprázdno
ztráty nakrátko při 75°C
jmenovité napětí nakrátko
VN připojení
NN připojení
max. nadmořská výška instalace
max. teplota okolí
materiál vinutí VN/NN
předběžné rozměry
jmenovitý výkon
délka A
šířka B
výška víka C
výška průchodky D
celková hmotnost
hmotnost oleje
Hladina hluku
akustický výkon
akustický tlak na 1 m
kVA
Hz
V
kV
V
%
W
W
%
BP
BP
m
°C
kVA
mm
mm
mm
mm
kg
kg
dB(A)
dB(A)
100
SU
50
22000
24
400
+-2,5+-5
Dyn 1
180
1475
4
TE 250
160
SU
50
22000
24
400
+-2,5+-5
Dyn 1
260
2000
4
250
SU
50
22000
24
400
+-2,5+-5
Dyn 1
360
2750
4
TE 250
315
SU
50
22000
24
400
+-2,5+-5
Dyn 1
440
3250
4
400
SU
50
22000
24
410
+-2,5+-5
Dyn 1
520
3850
4
TE 250
500
SU
50
22000
24
410
+-2,5+-5
Dyn 1
610
4600
4
630
SU
50
22000
24
410
+-2,5+-5
Dyn 1
730
5400
4
TE 250
630
SU
50
22000
24
410
+-2,5+-5
Dyn 1
680
5600
6
800
SU
50
22000
24
410
+-2,5+-5
Dyn 1
800
7000
6
TE 250
1000
SU
50
22000
24
410
+-2,5+-5
Dyn 1
940
9000
6
1250
SU
50
22000
24
410
+-2,5+-5
Dyn 1
1150
11000
6
TE 250
1600
SU
50
22000
24
410
+-2,5+-5
Dyn 1
1450
14000
6
2000
SU
50
22000
24
400
+-2,5+-5
Dyn 1
1800
18000
6
TE 250
2500
SU
50
22000
24
400
+-2,5+-5
Dyn 1
2150
22000
6
TMT 1/250
TE 250
TMT 1/250
PB 1/1250
TE 250
PB 1/1250
PB 1/1250
TE 250
PB 1/1250
PB 1/1250
TE 250
PB 1/1250
PB 1/1250
TE 250
PB 1/1600
PB 1/2500
TE 250
PB 1/2500
PB 1/3150
TE 250
PB 1/5000
1000
40
CU/CU
1000
40
Al/Al
1000
40
Al/Al
1000
40
Al/Al
1000
40
Al/Al
1000
40
Al/Al
1000
40
Al/Al
1000
40
Al/Al
1000
40
Al/Al
1000
40
Al/Al
1000
40
Al/Al
1000
40
Al/Cu
1000
40
Al/Cu
1000
40
Cu/Cu
100
1100
700
880
1040
600
125
160
1300
800
925
1100
790
180
250
1200
800
1055
1100
900
205
315
1300
900
1155
1400
1300
255
400
1450
900
1300
1550
1600
340
500
1500
950
1300
1550
1850
350
630
1700
1000
1400
1650
2250
450
630
1700
1000
1400
1650
2250
450
800
1700
1000
1450
1700
2600
540
1000
1800
1000
1500
1750
2900
590
1250
1950
1200
1400
1650
3150
670
1600
1900
1200
1450
1700
3600
680
2000
1900
1300
1475
1750
3600
725
2500
2200
1200
1650
2000
5000
825
44
35
47
37
50
40
52
42
53
42
54
43
55
44
55
44
56
45
58
47
59
48
61
49
63
51
66
54
4.
Rozváděč VNVN- typ RM6
Popis
Rozváděč RM6 zajišťuje ochranu osob:
− odolnost proti vnitřním obloukům ve shodě s IEC 62271-200,
− viditelné uzemnění,
− 3 polohový spíač s přirozeným blokováním,
− závislá indikace polohy spínače.
Je odolný proti vnějším vlivům:
− nerezový kryt, stupeň krytí IP67,
− odpojitelné, těsné, pokovené pojistkové komory.
Ověřená kvalita:
− odpovídá národním a mezinárodním standardům,
− vývoj a výroba mají certifikaci ISO 9000 (verze 2000),
− těží ze zkušeností s instalací více jak 850 000 jednotek instalovaných po celém světě.
Šetrnost vůči životnímu prostředí:
− možnost regenerace plynu po skončení životnosti,
− výrobní závod certifikován ISO 14001.
Jednoduchá a rychlá instalace:
− přední připojení kabelů ve stejné výšce,
− jednoduché připevnění k podlaze čtyřmi šrouby.
Ekonomický:
− od jedné do čtyř funkčních skříní integrovaných ve shodném kovovém
− zapouzdření plněném plynem SF6 pro izolaci a pro spínání,
− životnost 30 let.
Bezúdržbové živé části:
− ve shodě s IEC 60694, těsný tlakový systém.
Normy IEC
Rozváděče RM6 jsou navrhovány v souladu s následujícími normami:
− Všeobecné provozní podmínky pro vnitřní spínací přístroje
− IEC 60694 (Společná ustanovení pro vysokonapěťové spínací a řídící zařízení)
Okolní teplota: třída -25 °C:
− menší nebo rovna 40 °C bez kompenzace,
− menší nebo rovna 35 °C v průměru po dobu 24 hod bez kompenzace,
− větší nebo rovna -25 °C.
Nadmořská výška:
− menší nebo rovna 1000 m,
− nad 1000 m a do 2000 m s konektory s usměrněním pole,
IEC 62271-200 (nahrazuje IEC 60298):
Klasifikace spínacích přístrojů:
Nepřetržitost napájení:
Odolnost proti vnitřním obloukům:
Schneider Electric CZ
Kovově kryté rozváděče na střídavý proud, pro jmenovité
napětí od 1 kV do 52 kV včetně.
třída PM (kovové přepážky).
třída LSC2A.
třída AF AL do 20 kA/1s na vyžádání (přístup pouze
oprávněným osobám, přístup zepředu nebo z boku).
11/12
Technické parametry
RM6 NE-D
Elektrické parametry
Jmenovitý proud
Provozní napětí
Jmenovité napětí
Výdržné napětí při průmyslovém
kmitočtu
Impulsní výdržné napětí
Krátkodobý výdržný proud 1s
Zapínací schopnost
Jmenovitý proud vývodu
Rozměry a váha
Teplota okolí
Hloubka
Šířka
Výška
Hmotnost
Schneider Electric CZ
200A
22kV
24kV
50 kV rms
125 kV peak
16 kA eff
40 kA peak
200A
-25 až +40 °C
710 mm
572 mm
1140 mm
135 kg
12/12

Podobné dokumenty

Typový kiosek Fotovoltaické pole 1.000 kW

Typový kiosek Fotovoltaické pole 1.000 kW − odolnost proti vnitřním obloukům ve shodě s IEC 62271-200, − viditelné uzemnění, − 3 polohový spíač s přirozeným blokováním, − závislá indikace polohy spínače. Je odolný proti vnějším vlivům: − n...

Více

fotovoltaická elektrárna 2,0 mwp

fotovoltaická elektrárna 2,0 mwp záruka na celé dílo – 5 let, záruka na výrobu minimálně 90% nominálu panelů na 10 let, záruka na výrobu minimálně 80% nominálu panelů na 20 let

Více

Frekvenční diagnostika výkonových transformátorů

Frekvenční diagnostika výkonových transformátorů je založena na generátoru sinusového napětí 140Vef ve frekvenčním rozsahu 10 kHz až 0,0001 Hz. Jedná se o kompaktní přístroj o hmotnosti cca 6 kg, jehož výkon plně postačuje pro diagnostiku výkonov...

Více

Komplementarita diagnostických metod výkonových

Komplementarita diagnostických metod výkonových Na výkonových transformátorech lze měřit všechny izolační stavy (např. mezi jednotlivými vinutími, mezi vinutími a zemí, diagnostikovat průchodky atd.). Diagnostikou lze určit tan δ při 50 Hz včetn...

Více

Phoenix 351, 451, 551 Expert puls DW

Phoenix 351, 451, 551 Expert puls DW S otázkami k instalaci, uvedení do provozu, provozu a specifikům v místě a účelu použití se obracejte na vašeho prodejce nebo na náš zákaznický servis na číslo +49 2680 181-0. Seznam autorizovaných...

Více

Červencové Novinky z Jizerek

Červencové Novinky z Jizerek partnerů program, který připomíná osobnost muže, který byl v našem regionu doma, zveleboval a všestranně podporoval jeho jméno, krásu i dovednost a um zdejších obyvatel daleko za hranicemi regionu ...

Více

Katalog ETD

Katalog ETD uzavírací ventily, což umožňuje jeho odmontování bez nutnosti vypouštění oleje z transformátoru. Vinutí 220 kV má redukovanou izolaci, základní izolační hladina (BIL) 1050 kV. Vinutí 12 kV je dimen...

Více