čtyřúhelník osmiúhelník kruh kosočtverec trojúhelník lichoběžník

Komentáře

Transkript

čtyřúhelník osmiúhelník kruh kosočtverec trojúhelník lichoběžník
čtyři
čtyřúhelník
obdélník
čtverec
pravý úhel
kruh
kulatý
360
poloměr
průměr
trojúhelník
tři
rovnostranný
rovnoramenný
180
čtverec
čtyři
stejný (rovný)
pravý úhel
shodný
rovnoběžník
rovnoběžný
čtyři
šest
čtverec
shodný
šestiúhelník
mnohoúhelník
60
osmiúhelník
mnohoúhelník
osm
čtyři
kosočtverec
stejný
rovnoběžka
čtyři
45
čtyřúhelník
lichoběžník
lichý
rovnoběžný
čtyřúhelník
pravoúhlý trojúhelník
90
tři
kolmý
Pythagoras
kosodélník
rovnoběžky
kosočtverec
čtyři
obdélník
rovnoběžník
čtverec
čtyři
Autorem materiálu a všech jeho čás , není-li uvedeno jinak, je Jitka Rambousková.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání,
školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).
krabice
šest
krychle
kvádr
pyramida
střecha
krychle
pravý úhel
kostka
hranol
krabice
hranatý
jehlan
vrchol
koule
kulatý
globus
míč
kruh
trojboký hranol
trojúhelník
hranol
čtyři
trojúhelník
kvádr
krabice
pravý úhel
šest
válec
rotace
konzerva
kruh
trubka
kužel
střecha
zmrzlina
kruh
vrchol
polokoule
koule
polovina
koule
jehlan
krychlový
V
kruh
rotační těleso
válec
čtyřstěn
kulatý
rotace
kužel
objem
vzorec
Autorem materiálu a všech jeho čás , není-li uvedeno jinak, je Jitka Rambousková.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání,
školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).
rovný
rovnoběžky
rovnoběžník
levý
přímka
pravý úhel
90
kolmý
čtverec
ostrý úhel
90
tupý
pravý
přímý
tupý úhel
90
ostrý
pravý
přímý
přímý úhel
90
pravý
nekonečný
čára
rovný
přímka
úsečka
polovina
střed úsečky
střed
protnout
bod
přímka
bod
úhel
vrchol
pravý úhel
čtverec
tečka
rozměr
bod
průsečík
různoběžky
úsečka
konec
strana
úhlopříčka
konec
kolmice
přímka
bod
souřadnice
vrchol
Autorem materiálu a všech jeho čás , není-li uvedeno jinak, je Jitka Rambousková.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání,
školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).