tempomat 9

Komentáře

Transkript

tempomat 9
TEMPOMAT 9
Montážní návod – Škoda Fabia, Roomster
1
5J 1 035 623 5J 1 035 623A
5J2 035 623 5J2 035 623A
(C'\
~
:7)
/
cca 15 Omm
/t?/
A
\J'?_L.~ -----:~"'"-
Run the cable harness from the vehicle interior
into the engine compartment
Sx
Left-hand drive
I
Kabelstrang aus dem Fahrzeuginnenraum
in den Kofferraum durchziehen.
5J2035623
5J2 035 623A
Levostranné řízení
j'
Kabelový svazek protahujte z interiéru vozu
do motorového prostoru.
4x
L.ll Linkslenkung
~~
ý
2a
5J1 035 623
5J1 035 623A
1
I I I
,
~Jtt-
2b
Pravostranné řízení
Rechtslenkung
Right-hand drive
A
J'
"
Kabelový svazek protahujte z interiéru vozu
do motorového prostoru.
Kabelstrang aus dem Fahrzeuginnenraum
in den Kofferraum durchziehen.
Run the cable harn ess from the vehicle interior
into the engine compartment
__ :z;-·
•
.
----.J... _
Jl. /'.
•
'~=-~v-
f~ •• ~.-··--!
3a
Levostranné řízení
Linkslenkung
Left-hand drive
·
.&,.
~~~
r
!
- --~ --·--. \~''
1/
-- - ---- - \
/
\
1
cf;.~,-------~~~.. r
~illr..·.:;.
~\
lil
\~p===~Ji:l~I
'\;\'11
lu 111
--- -
/
\;-
1111
_1.11
P~
vyvrtání otvoru
případné
otrepy začistěte.
Nach dem Herstellen der
Bohrung evtl. Grat saubern.
Clean oH potential burrs once
you finish drilling the hole.
3b
Pravostranné řízení
Rechtslenkung
Right-hand drive
!
A
91 10mm
Po vyvrtání otvoru
A
případné
otřepy začistěte.
Nach dem Herstellen der
Bohrung evtl. Grat siiubern.
Clean off potential burrs once
you finish drilling the hole.
4
}-;{-:f!-~- ,1
i! i:·.>:
u~ •t
I
I
Řídicí jednotka motoru/
~~~~~~f~un~[~~r;~~ine
Motor/ Engine
PIN 24
_
_
PIN 45
Benzín (mimo TSi)/ Benzin (ausser TSi)/
Gasoline (except TSi)
Benzín (TSi)/ Benzin (TSi)/ Gasoline (TSi)
-PIN 64
Diesel
o::JI
5
!'--- - - - - - - - - - - - ,
I I
I
Automatická P. řevodovka
Automatikgetnebe )
Automatic (gearbox
nebo
oder
Manuální ~řevodovka
Schaltgetnebe
Manual (gearbox)
I
TEMPO MAT
Produkty příslušenství jsou určeny k odborné montáži. Škoda Auto doporučuje provádět
montáž u smluvních partnerů.
Tempomat pro dodatečnou montáž je funkčně shodný s mimořádnou výbavou montovanou přim o z výroby- Paket 8T2.
511 035 623A- tempomat pro vozy s palubním počítačem s levostranným řízením,
511 035 623- *tempomat pro vozy bez palubního počítače s levostranným řízením,
512 035 623A- *tempomat pro vozy s palubním počítačem s pravostranným řízením,
512 035 623- *tempomat pro vozy bez palubního počítače s pravostranným řízením.
*Dostupnost na dotaz ve ŠkodaAuto.
Popis ovládáni tempomatu je uveden v Návodu k obsluze vozu.
Seznam dílů (obr. 1)
Názevdilu
Přepínač pod volantem s ovládáním tempomatu
Kabelový svazek tem pomatu
Pomocná svorkovnice 1-pólová (nožová)
Pomocná svorkovnice 1-pólová (dutinková)
Stahovací páska (cca 150 mm)- dle typu řízení
Stahovací páska (cca 250 mm)
Řídicí jednotka palubní sítě BCM
Montážní návod
Kusů
1
1
1
1
4 (LŘ), 8 (PŘ)
2
1
Pozice
A
B
c
o
E
F
G
Upozorněni
k obrázkům:
obrázky bez indexu - platí pro oba typy řízení,
obrázek s indexem "a"- platí pro levostranné řízení,
obrázek s indexem "b"- platí pro pravostranné řízení.
Důležité
U pravostranného řízení je zapojení tem pomatu stejné jako u levostranného řízení.
Demontáž a zpětnou montáž jednotlivých dílů proveďte dle dílen ské příručky.
Po dobu montáže mějte odpojený akumulátor Ue-li ve voze kódované autorádio, zjistěte
nejprve jeho kód).
Demontujte v motorovém prostoru:
-kryt vodního kanálu,
-mechanismu s stěračů.
Upozorněni. V případě nutnosti (špatný přistup k průchodce hlavního kabelového
svazku do interiéru vozu při vrtáni otvoru o průměru 10 mm) demontujte i před ni stě­
nu vodního kanálu.
Demontujte v interiéru vozu:
pod volantem,
- tlumicí panel (pod pojistkovým panelem),
Uvolněte centrální řídicí jednotku z držáku a pojistkový panel.
-přepínač
Postup montáže
- 2a, 2b -index "a"- platí pro levostranné řízení,
index "b"- platí pro pravostranné řízení
-Popis vedení kabelového svazku tem pomatu.
-V interiéru vozu veďte kabelový svazek tem pomatu od průchodky elektrické instalace v příčné stěně souběžně s tímto svazkem až k řídicí jednotce palubní sítě a k pojistkovému boxu,
případně ke spínači spojkového pedálu. Dbejte na pečlivé upevnění kabelového svazku
tem pomatu zejména v oblasti nad pedálovou soustavou za volantovou tyčí.
- Ve vodním kanálu veďte kabelový svazek tempomatu od průchodky elektrické instalace
vozu v příčné stěně až k průchodce bowdenu ovládání zámku kapoty. Svazek touto prů­
chodkou protáhněte (délku svazku ve vodním kanálu vymezuje ochranná trubička) a veďte
jej až k řídicí jednotce motoru. Kabelový svazek tempomatu pečlivě upevněte tak, aby nemohlo dojít k Jeho kolizi např. s mechanismem stěračů.
Motorový prostor
Pro lepší přehlednost jsou obrázky nakresleny bez přední stěny vodního kanálu.
- 3a, 3b- index "a"- platí pro levostranné řízení,
index "b"- platí pro pravostranné řízení
-V
průchodce
hlavního kabelového svazku vozu vyvrtejte otvor o průměru 10 mm. Upozor-
nění. Místo pro vrtání není označeno, vrtejte mimo výztuhy na průchodce v místě dle
obrázku! Případné otřepy pečlivě začistěte.
- Vyvrtaným otvorem v průchodce hlavního kabelového svazku vozu protáhněte kabelový
svazek (B) z interiéru vozu do vodního kanálu.
-Do otvoru pečlivě ustavte průchodku Ue součástí kabelového svazku) tak, aby nedocházelo
k zatékání do vozu.
-Dále veďte kabelový svazek tem pomatu dle popisu v bodu 2a, 2b.
- Kabelový svazek (B) protáhněte průchodkou, ve které je protažený bowden na otevírání
zámku kapoty.
-Ve vodním kanálu
upevněte
svazek stahovacími páskami (E)
- 4- platí pro obě řízení
-Dle typu svorkovnice řídicí jednotky motoru vyberte příslušný vodič se správným kontaktem
a zapojte jej do svorkovnice řídicí jednotky motoru do pozice- viz tabulka.
-Zbylý vodič s kontaktem uskřípněte a zaizolujte.
Namontujte zpět mechanismus stěračů popř. přední stěnu vodního kanálu. Kabelový svazek
tem pomatu veďte v úseku od průchodky s bowdenem k řídicí jednotce motoru pod hlukovou
izolací přední stěny vodního kanálu -detail obr. 4-.
Zkontrolujte vedení kabelového svazku tempomatu ve vodním kanálu. Svazek musí
být pečlivě upevněn tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození, ke vzniku hluků nebo ke
kolizi s mechanismem stěračů.
Interiér vozu
- 5 - platí pro obě řízení
Přepínač pod volantem vyměňte za
-dle typu vozu a řízení.
přepínač
s ovládáním tempomatu (A) z této sady
Při demontáži a zpětné montáži volantu je nutné bezpodmínečně dodržet polohu volantu vůči volantové hřídeli. Zajistěte také podvolantovývratný kroužek proti protočení
(stahovací nebo lepicí páskou).
Kabelový svazek tem pomatu veďte dle popisu v bodu 2a, 2b.
Řídicí jednotka palubní sítě
-Svorkovnici .. B" osaďte dle obr. 5.
-Vyměňte stávající řídicí jednotku palubní sítě BCM ve voze za řídicí jednotku palubní sítě (G)
z této sady a přizpůsobte ji. Upozornění. U vozů Greenline nebo u vozů s řídicí jednotkou palubní sítě 6R7 937 087 tuto výměnu neprovádějte.
-Osazenou svorkovnici připojte zpět do řídicí jednotky palubní sítě.
Svorkovnice přepínače pod volantem T41a
-Svorkovnici osaďte 6ti vodiči dle obr. 5. (Bílé vodiče- PIN 26, PIN 29 jsou shodné, smí se
mezi sebou zaměnit.)
Zapojení
modro/červeného vodiče-
Manuální
dle typu
převodovky
vozu.
převodovka
-Modro/červený vodič můžete připojit do
či
pedálového ústrojí do svorkovnice T4h na spínaspojkového pedálu (PIN 2) nebo do pojistkového panelu na výstup pojistky SB 5.
Automatická převodovka- pojistkový box- modro/červený vodič
-propojte s modro/červeným vodičem výstupu pojistky SB 5 v pojistkovém boxu.
-Osazené jednopólové svorkovnice (C. D) spojte.
K upevnění kabelového svazku tempomatu za volantovou tyčí nad pedálovou soustavou použijte dvě dlouhé stahovací pásky (F). Svazek upevněte tak, aby nemohlo dojít k
jeho kolizi s pedálovou soustavou nebo s mechanismem řízení. Všechny ostatní vodiče
upevněte zbylými stahovacími páskami ke stávající elektrické instalaci vozu tak, aby
nemohlo dojít k jejich poškození a během jízdy nedocházelo k rušivým zvukům.
Namontujte
zpět
všechny zbývající demontované díly.
Připojte akumulátor a proveďte všechna potřebná přizpůsobení elektrických zařízení
spojená s odpojením a připojením akumulátoru viz. dílenská příručka.
Pomocí diagnostického přístroje proveďte aktivaci tem pomatu. Je nutné na kódovat ří­
dicí jednotku motoru pro provoz s tempomatem.
Vyzkoušejte funkci tem pomatu zkušební jízdou.
MOLPIR GROUP CZ a.s.
Technologická 838/14, 779 00 Olomouc,
tel.: 585 315 017-19, fax: 585 315 021,
e-mail: [email protected]
Plzeňská 113/155, 150 00 Praha 5 – Košíře
e-mail: [email protected]
internet: www.molpir.cz

Podobné dokumenty

SUNNY CENTRAL 400HE / 500HE / 630HE

SUNNY CENTRAL 400HE / 500HE / 630HE ustavení a instalace přístroje Sunny Central obsluha přístroje Sunny Central a jednotky Sunny Central Control varianty schématu zapojení přístroje Sunny Central. Pravidelné údržbářské práce na Sunn...

Více

Přijímač - Digital Control Incorporated

Přijímač - Digital Control Incorporated Delší působení tepla vzniklé třením vrtací hlavy v písku, štěrku nebo ve skále pro nedostatečné ochlazování proudem chladící kapaliny kolem vysílače, může zavinit nepfesné měření hloubky nebo poško...

Více

LMK 307 - BD SENSORS

LMK 307 - BD SENSORS Tabulka zapojení vývod

Více

Valtra série T

Valtra série T Výrobní závod na výrobu motorů AGCO v Linnavuori ve Finsku je nedílnou součástí historie společnosti Valtra. Všechny traktory Valtra vyráběné v Suolahti jsou poháněny motory AGCO Power (dříve Sisu ...

Více