Marketing objevil tetování

Komentáře

Transkript

Marketing objevil tetování
Marketing objevil tetování. Módní znaky chtjí tla svých záka...
http://life.ihned.cz/c1-62560400-marketing-objevil-tetovani-mod...
26. 7. 2014 | poslední aktualizace: 26. 7. 2014 09:13
Marketing objevil tetování. Módní znaþky chtČjí tČla svých
zákazníkĤ
Módním znakám už nestaí inzerovat v asopisech. Ke svému marketingu zaínají
využívat i tla zákazník. S pomocí tetování se na kži dostávají loga i obrázky. Kérky
využila i HBO, když se snažila upoutat pozornost k nové ad seriálu Hra o trny.
Petr Matj ek
O každoro ní zahajovací party berlínského Fashion
Weeku pod taktovkou blogerského dua Dandy Diary
se traduje, že pro mnohé neznamená pouze za átek
týdne módy, nýbrž také jeho konec. Ani letos tomu
nebylo jinak.
Jen si z autodílny Klas v berlínské tvrti
Friedrichshain-Kreuzberg, kde se no ní bsnní
odehrálo, nkolik desítek "šastlivc" odneslo víc než
nkolikadenní kocovinu. Organizátoi se totiž rozhodli
akci obohatit o provizorní tetovací salon, takzvaný
pop-up tattoo shop, ve kterém se "rozdávalo" nové logo blogu - erná
te ka.
len svého kmene
foto: YouTube
"Tetování prodlalo významovou zmnu: v pvodních, preliterárních
spole nostech mlo pedevším rituální, inicia ní nebo i terapeutické
využití. Ale postupn se promnilo po dnešní spíše zdobnou záležitost
s mnoha osobními významy, které kérkám udílejí nositelé," íká etnolog
a autor knihy Djiny tetování Martin Rychlík.
A evoluce zejm pokra uje. Zdá se, že nkdejší symbol rebelantství v
posledních letech objevili také specialisté na marketing. To, co
po átkem msíce mohli mnozí v Berlín ocenit jako zajímavou
alternativní akci, je dnes v Americe na denním poádku.
Výrobce sportovního oble ení Reebok nedávno zdarma tetoval své
zákazníky v rámci reklamní kampan na nové tenisky. Na jae své
fandy zase zdobila spole nost Red Bull, krátce po ní si jednorázový
tattoo shop v Miami otevel také britský internetový obchod s oble ením
Asos.
Tetování ho promnilo v umlecké dílo. Ukazuje se jako žádaný
exponát - tte ZDE
FOTO: Olympijské kruhy v Londýn jsou všude, hitem se stalo
tetování - tte ZDE
V podob moských panen, kotev a vlaštovek se na tlech návštvník
letošního hudebního a filmového festivalu SXSW zase rozhodl zv nit
výrobce rumu Sailor Jerry. "Kdo by chtl catering, když mže mít
1z4
4. 8. 2014 12:19
Marketing objevil tetování. Módní znaky chtjí tla svých záka...
http://life.ihned.cz/c1-62560400-marketing-objevil-tetovani-mod...
pojízdný tetovací salon," diví se Bruce Starr, spolumajitel BMF Media,
agentury, jež pipravovala event Asosu.
Nco podobného si
zejm ekli i ve
vedení komer ní
televizní stanice
HBO, když ped
asem pemýšleli,
jak nejlépe
zpropagovat start
druhé série
veleúspšného
fantasy seriálu Hra
o trny. Nakonec se
rozhodli angažovat
hvzdu reality show
NY Ink, tatéra
Amiho Jamese, a
povit ho
"kérováním" erb
jednotlivých rod,
které v seriálu hrají
dležitou roli.
A fanoušci ped
vyhlášeným
newyorským
tetovacím studiem
Wooster Street
Social Club na
Jamese ekali celou noc. Znalci zajisté již tuší, že na dra ku šly
pedevším erby rod Stark a Lannister, zatímco olihe Greyjoy moc
velký zájem nevzbudila.
!"#$%& '#$
Podle etnologa Rychlíka se lidé zna kují odjakživa. A proto je docela
možné, že marketéi Reeboku, Asosu a spol. nakonec jednoduše sázejí
na naše primární instinkty.
Napíklad indiáni, ale i další "domorodci" mívali vytetované zna ky za
své zvláštní zásluhy nebo dovednosti. "Irokézové si zna ili po ty
zabitých nepátel, Dajakové na Borneu dostávali tatuáž za úspšný lov
lebek, kmen Murut tetoval prý tvercovou zna ku tm, kteí zbable
utekli z boje. Své vlastní totemy a erby, které nikdo nesml kopírovat,
nosili teba indiáni Haidové nebo Tlingitové - v podob medvda,
krkavce i velryby," lí í Rychlík.
Praque Fashion Weekend ozdobí Zombie Boy, potetovaná ikona
módní extravagance - tte ZDE
Sbohem minimalisme! Návrhá Robert Piqueras oslavuje v
magazínu Fucking Young! comeback loga - tte ZDE
Svou cestu do srdce korporátního svta ale tetování zahájilo až
koncem minulého tisíciletí s nástupem internetových spole ností a
2z4
4. 8. 2014 12:19
Marketing objevil tetování. Módní znaky chtjí tla svých záka...
http://life.ihned.cz/c1-62560400-marketing-objevil-tetovani-mod...
takzvaným skinvertisingem. Kupíkladu bývalý nmecký mistr svta v
tžké váze Henry Maske v druhé polovin devadesátých let nevstoupil
do ringu bez toho, že by na zádech ml vytištné logo njaké velké
firmy.
"Pamatuju si, že v roce 1999 nabídl sanfranciský restauratér doživotn
obdy každému, kdo si nechá na tlo viditeln vytetovat logo jeho
podniku. Pár let nato si dva nepíliš bystí poslucha i rádia 93,5 KORB
nechali na elo vytetovat logo stanice i její frekvenci, nebo nepochopili
vtípek moderátora, který pislíbil takto pozna eným jedincm lístky na
koncerty a peníze," íká historik tetování a dodává: "Údajn prvním
oficiálním lidským reklamním billboardem se podle amerického tisku
stal jistý Jeff Nelson, když si za 7000 dolar nechal v roce 2003
potetovat zátylek reklamou firmy CI Host."
Prohloubí takové akce vztah zákazník ke zna ce? V sedm ráno ped
autoopravnou Klas se zdálo, že ano. Otázkou ale zstává, zda v tom
krom inkoustu náhodou nesehrály roli ješt njaké jiné látky a pro
marketéry by nakonec nebylo mnohem zajímavjší vydat se spíše po
jejich stopách.
Auto(i: Petr Mat)j*ek
3z4
4. 8. 2014 12:19
Marketing objevil tetování. Módní znaky chtjí tla svých záka...
Video
Osobnosti vzpomínají:
Jaké bylo d+tství za
socialismu? Žádné
Vypráv+j
http://life.ihned.cz/c1-62560400-marketing-objevil-tetovani-mod...
Sport
Kvitová za,íná americkou
jízdu. Cesta do Top 3 je
otev-ená
Zdraví
Grilování je smrtelný
koní,ek. Zkuste to jinak
Magazín
Dívka odhalila ta
jedovatých ryb.
jsou v šoku
REKLAMA
Copyright © 1996-2014 Economia, a.s., Hospodá(ské noviny IHNED ISSN 1213 - 7693
Informace o inzerci, inzertní kontakt [email protected], redak*ní kontakt [email protected] Další kontakty zde.
4z4
4. 8. 2014 12:19

Podobné dokumenty

Číny, Ruska a USA

Číny, Ruska a USA Ruské civilní exteritoriání území na Špicberkách • Špicberská dohoda z 9. února 1920 přiznává Norsku svrchovanost nad Špicberkami/Svalbardem, ale území dle ní musí zůstat demilitarizované. • Norov...

Více

Pravidla

Pravidla Zásobovací záznamník je umístěn na hracím plánu a určuje kolik a jak velkých armád může každý rod mít. Hráč získává za každý symbol zásobování na územích, které ovládá, stupeň na zásobovacím záznam...

Více

Hra o Trůny

Hra o Trůny pro svého mladšího syna Joffreyho. Protože Stannis Baratheon ví, že Robert nebyl pravým otcem Joffreyho, dělá si sám po právu na trůn nároky. Na Iron Isles (Železných ostrovech) se rod Greyjoyů chy...

Více

Boroviny II 2014

Boroviny II 2014 západní části Aljašky - Aleutských ostrovů. Na jihu Aljašky žijí skupiny tzv. lesních Indiánů, z nichž nejpočetnější je kmen Tlingitů, spíše na jihovýchodě území. Ve vnitrozemí žije další silný ind...

Více

PDF (PC, iPad) - E-knihy.knihovna.cz

PDF (PC, iPad) - E-knihy.knihovna.cz • Čím je studium na KISKu jiné než někde jinde a s čím je proto třeba počítat? • Inu, stručně a jednoduše – co potřebuje, podle vás, vědět a znát onen prvák-hledač, aby na Kabinetu informačních st...

Více

Syry_end

Syry_end Parmazán - "Parmiggiano Reggiano" Parmazán je nejtypi t jší italsky sýr. Již v písemnostech starých íman , p ed více než 2 000 lety, nacházíme zmínky o sýru vynikající chuti a neuv iteln dlouhé trv...

Více