SLOVAKIARING 22.April 2012 - Moto

Komentáře

Transkript

SLOVAKIARING 22.April 2012 - Moto
ENTRY FORM / NENNFORMULAR / Přihláška
UEM ALPE - ADRIA - CHAMPIONSHIP
EUROPEAN CHAMPIONSHIP QUALIFICATION EVENT
SLOVAKIARING
22.April 2012
AA RR 01
EMN 10 /
Starting
Number
FMNR: SMF
Rider / Fahrer / Jezdec
First Name / Vorname / Křestní jméno
Surname / Name / Příjmení
Date of birth / Geburtsdatum / Datum narození
Nationality / Nationalität / Národnost
Address / Adresse / Adresa
Postcode / PLZ / PSČ
FMN / Nár. motocyklová federace
Licence No. / Lizenz Nr. / Č. licence
Tel. No. / Tel.Nr. / Č. telefonu
e-mail address / E-Mail Adresse
Fax No. / Fax Nr. / Č. Faxu
Sponsor / Bewerber / Soutěžící
Name / název
Licence No./ Lizenz Nr./ Č. Licence
Motorcycle / Motorrad / Motocykl
Make / Marke / Znacka
Type / Typ
Class / Klasse / Trída
Tyres / Reifen / Pneumatiky
125 Sport
Supersport Moto2
CZ/SK/PL Open to 600
Dunlop
Pirelli
125 GP Moto3
Superstock 1000
CZ/SK/PL Open up 600
Bridgestone
Metzeler
Superstock 600
Superbike
Michelin
Continental
Service Vehicles / Service Fahrzeuge / Doprovodné vozidlo
Truck / LKW Kz / Kamion No.
Motor-Home No. / Obytné
Car No. / PKW KFZ Nr. / Osobní
I will rent a box for the whole weekend / Ich möchte für das Rennwochenende eine Box mieten /
Je možno pronajmout si box
Yes
By handing over this entry-form the undersigned declares herewith to comply the international Sporting Code of the FIM / UEM, the national Sporting Code of the SMF as well as
the Supplementary Regulations and to respect them strictly. I accept the liability waiver of the S.R. explicitly and approvingly and agree in all points as well as with all other
articles of the S.R. I am provided with the complete text of the S.R..
Der Unterzeichner erklärt hiermit, durch Abgabe der Nennung die Bestimmungen der internationalen Sportgesetze der FIM / UEM sowie die nationalen Sportgesetze der SMF
sowie der Ausschreibung zu kennen und sich denselben bedingungslos zu unterwerfen. Ich nehme den Haftungssausschluß der Ausschreibung ausdrücklich und zustimmend
zur Kenntnis und erkläre mich vollinhaltlich damit einverstanden; ebenso wie mit sämtlichen anderen Punkten der Ausschreibung. Der komplette Ausschreibungstext liegt mir vor.
Předložením této přihlášky níže podepsaní prohlašují, že jsou jim známy Mezinárodní sportovní řády FIM / UEM, Národní řády SMF a Zvláštní ustanovení a že je budou striktně dodržovat.
Berou na vědomí článek ZU o Vzdání se odvolání proti sportovním autoritám a souhlasí i se všemi ostatními body ZU. Bylo mi poskytnuto plné znění Zvláštního ustanovení.
Date / Datum
Signature Rider / Unterschrift Fahrer / Podpis jezdce
Signature Sponsor / Unterschrift Sponsor
Send this Entry Form to / Das Nennformular senden an / Přihlášku zašlete na adresu:
SMF Slovakia Ring AGENCY,s.r.o.
Telefax No.: +421 42 42 60 332
800 Orechova Poton 93002
E-Mail: [email protected]
PRINT Formular/ Formular
Drucken
FMN
- VISA/
Bestätigung FMN/
Potvrzení

Podobné dokumenty