MRV systémy - Klimaservis Bratislava sro

Komentáře

Transkript

MRV systémy - Klimaservis Bratislava sro
MRV systémy
Komerčné systémy VRF
MRV systémy 2016 (VRF)
Verze 1.0
www.sokra.cz
www.haier-klimatizace.cz
Klimaservis
Bratislava s.r.o.
Domašská
10,
821 07 Bratislava
www.e-klimatizace.cz
Tel/Fax: +421 43 4956498
Mob: +421 905 632 144, 0905 409 187
[email protected]
www.klimaservisba.sk
01/2016
Na Návsi 33
25101 Čestlice - Praha východ
Tel.: +420 272 088 370, Fax: +420 272 088 371
e-mail: [email protected]
Příběh značky
Současná rozmanitá doba internetu je doba, která je netradiční, jelikož přináší jeden rozměr pro všechny, kdy
již produkty a nabízená řešení přestávají stačit požadavku. Zákazník chce aby s ním bylo zacházeno jako se
suverénním jedincem včetně plného respektu.
Každý má vlastní unikátní životní styl. To je důvod, proč Haier pozorně naslouchá Vašim životním potřebám,
které je schopen přesně pochopit a plnohodnotně reagovat. Tzn., že každý z Vás muže získat od
společnosti Haier přesne to řešení, které potřebuje pro svůj životní styl a to ať už je jakékoliv; sofistikované,
moderní nebo jednoduché. Z pozice světového leadera změnil Haier produkty, řešení a změnil organizaci na
plně propojený systém. Díky tomu jsou veškeré interní a externí zdroje velmi rychle připojeny a aktivovány.
Veříme pouze v to, že vždy splníme zákazníkovo přání a očekávání a to i v tomto, velmi rychle měnícím se
světě.Být součástí sítě s názvem Haier - znamená vytvářet nové příležitosti.
Group
Představení výzkumného a vývojového centra
Nastolujeme nové standardy: nové největší výzkumné a vývojové centrum
kompletní techniky HVAC Haier zahájilo provoz v březnu, 2014
Na konci cesty vedoucí přes nejdelší most na světě je krásné přímořské město Qingdao, které je vstupní bránou do masivního
průmyslového komplexu Haier. V tomto komplexu naleznete světově nejvyspělejší výzkumné a vývojové centrum klimatizační,
chladicí, větrací a vytápěcí techniky. Centrum disponuje nejvyšší budovou na světě určenou pro testování převýšení chladivových
klimatizačních systémů. Díky tomuto výzkumnému centru se Haier zařadil mezi vedoucí společnosti v rozvoji technologií a je
schopen nabízet konkrétní jedinečná řešení pro všechna klimatická pásma a prostředí po celém světě.
Při vstupu do recepce výzkumného centra budete ohromeni ukázkovou strojovnou chlazení a monitorovacího centra pro
sledování veškerých chladiču Haier ve světě včetně MRV a CAC split systémů vybavených cloudovým systémem monitoringu. Ve
strojovně chlazení jsou umístěny vodou chlazené chladiče kapalin s Turbocor kompresory pro bezolejový provoz s vysokou
účinností. Chladiče slouží pro chlazení celé budovy výzkumného centra.
6-ti patrová budova je pracovním místem pro více než 1 000 předních expertů a inženýrů, kteří mají k dispozici 120 nejmoderněji
vybavených laboratoří pro všestranné testování, jako jsou klimatické laboratoře pro testování provozu a výkonu při arktických, ale
také při tropických teplotách, hlukové laboratoře, laboratoře pro testování venkovních vlivů a jejich dopad na jednotky, včetně
laboratoří testujících provozuschopnost zařízení atd.. Inženýři Haier pracují každý den v kontaktu s týmem celosvětových expertů
na vývoji technologií, které budou maximálně šetrné k životnímu prostředí.
Dům
Hotel
OBSAH
Kancelář
MRV
MRV 50/60Hz
50/60Hz R410a
R410a
Obchod
MODELOVÁ ŘADA MRV SYSTÉMŮ
MRV IV-C (2-trubkový systém )
MRV III-C (2-trubkový systém)
MRV III-RC (3-trubkový systém)
MRV S
(”malé” VRF / 2-trubkový systém)
001
005
017
025
029
EASY MRV (připojení Super Match jednotek)
AHU KIT (připojení přímých výměníků VZT jednotek)
VNITŘNÍ JEDNOTKY
SYSTÉMY OVLÁDÁNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
VYBRANÉ REFERENČNÍ PROJEKTY
039
043
047
069
084
085
MODELOVÁ
Řada
HP
MRV IV-C
(T1)
8
HP
8
MRVIII-C
(T1)
3/380~400/50
3/380~400/60
MRVIII-RC
3/380~400/50
3/380~400/60
Řada
HP
MRV SI
1/220~230/50
3/380~400/50/60
MRV W
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
3/380~400/50
3/380~400/60
Řada
MRV SII
10
3
10
4
5
12
6
14
7
16
8
10
18
12
20
14
22
16
18
24
20
26
22
1f
3f
1f
1/220~230/50/60
3/380~400/50/60
1f
1f
3f
3/380~400/50
3/380~400/60
3/208~230/60
EASY MRV - připojení vnitřních jednotek Super Match na systémy MRV
MODEL
Kombinace
MS1-036A
1:1
MS1-060A
1:1
MS3-036A
1:3
EASY MRV
připojovací kit
Připojitelný výkon(Btu/h)
≤36K
36K<X≤60K
MRV řada
MRV S, MRV III-C, MRV IV-C
MRV S, MRV III-C, MRV IV-C
001
Suma výkonů ≤3 6K
MRV S, MRV III-C, MRV IV-C
ŘADA
50
38 40 42 44 46 48
28
24
26
30
28
30
32
32
Venkovní jednotky
a připojovací kity
52
34
34
54
36
36
38
38
40
40
58 60 62 64 66 68 70 72
56
42
42
44
44
46
46
48
Připojovací kit pro přímé chladivové výměníky VZT jednotek (DX AHU)
MODEL
Výkon
MRV řada
AH1-280A
14 ≤ x ≤28 kW
AH1-560A
28 < x ≤56 kW
MRV S, MRV III-C, MRV IV-C
MRV S, MRV III-C, MRV IV-C
002
48
MODELOVÁ
kBTU/h
Řada
Vnitřní jednotky Super Match
kW
Možné připojit jakoukoliv vnitřní jednotku
Nástěnné Aqua, Nebula, Brezza,
Super Match za použití připojovacích kitů
kazetové, konvertibilní
EASY MRV, Jednotky naleznete v příslušném katalogu.
kanálové a parapetní
Nástěnné jednotky
AS**2MSERA
vestavěný EEV
Parapetní jednotky
AF*MAERA
vestavěný EEV
2-cestné kazetové
AB**2MBERA
jednotky
4-cestné kazetové
AB**2MCERA
jednotky
AB**2MRERA
Kazetové jednotky s kruhovým
přívodem
Konvertibilní jednotky
AC**2MCERA
AC**2MFERA
Nízké kanálové jednotky 30 Pa
AD**2MSERA
Kanálové jednotky 20 Pa
AD**2MLERA
Kanálové jednotky 50 Pa
AD**2MMERA
Kanálové jednotky 80 Pa
AD**2MNERA
Kanálové jednotky 150 Pa
AD**2MHERA
Parapetní jednotky bez opláštění
AE**2MLERA
AD*MPERA
Větrací jednotky
003
ŘADA
7
9
2.2
2.8
12
3.6
16
4.5
18
24
5.6
7.1
28
8
(5.0)
004
Vnitřní jednotky
30
9
38
11.2
48
14
60
16
72
22.6
96
28
VYBRANÉ
Největší dodávaný výkon
Světově největší vyráběný výkon v jednom modulu
24
HP
Výkon 1 modulu
Komb. modulů
48HP
MRV III
MRV IV
16HP
MRV III
MRV IV-C
24HP
MRV IV
72HP
Moduly venkovních jednotek
Výkon
8,10,12,14,16HP
005
Výkon
18,20,22,24HP
MRV IV-C
MRV III-C
VLASTNOSTI
Full DC Inverter - plynulé řízení výkonu
Technologie digitálního frekvenčního měniče (DC Inverter)
Klíčové prvky DC Inverter
MRVIII-RC
1
2
3
Vysoká účinnost
MRV S
Technologie digitálního frekvenčního měniče (DC Inverter)
INV
+
MRV W
INV
+ INV
FIX
INV
2 kompresory
Easy MRV
2 kompresory
1 kompresor
MRV III-C
2 kompresory
1 DC INVERTER kompresor
+ 1 FIX kompresor
MRV IV-C(16-24HP)
2 kompresory
2x FULL DC Inverter
Kompletně nová konstrukce, nové funkce a nové vlastnosti
2° kondenzátor
2° předchlazení chladiva předchlazovač v kondenzátoru
2 elektronické expanzní ventily pro
řízení užitečné plochy výměníku
MRV Vnitřní
2x 570 mm vrtule ventilátoru
ZIGZAG provedení náběžných hran
Ochraná mřížka v jednom dílu
MRV DX VZT
MRV II-C
1 kompresor
DC INVERTER x 1
DC motory ventilátorů
Ovládání
180°řídící vektorová technologie
DC Inverter
Dvojité snímače provozního
tlaku chladivového okruhu
Dvojité teplotní čidlo oleje
kompresoru zajišťuje nižší spotřebu
energie při stand-by provozu
006
Reference
2 FULL DC inverter spirálové
(scroll) kompresory
VYBRANÉ
Snadná instalace
1
2
3
Největší výkon v jednom modulu
Dlouhá potrubní trasa, vysoké převýšení
Vysoký disponibilní tlak ventilátorů (vnitřní instalace)
Největší vyráběný výkon v jednom modulu VRF: 24HP ,
Nejmenší zastavěná plocha pro takovýto výkon: 0.97m2
720mm
0.97m2
1350mm
24HP
VS
1.66m2
765mm
930mm
MRV IV
41%
1240mm
2170mm
Ostatní
Oproti ostatním snížení plochy o 41 %
Veškeré výkonové moduly mají stejnou půdorysnou plochu
MRV IV
30%
Zastavěná ploch pro 72 HP 2.92m2, tj. o 30 % méně než ostatní
Disponibilní tlak ventilátorů 82 Pa
82Pa
Možnost vnitřní instalace
Bezproblémový odvod tepla
007
MRV IV-C
MRV III-C
VLASTNOSTI
Dlouhá potrubní trasa, vysoké převýšení
MRVIII-RC
Max.
celková délka
MRV S
1000m
110m
MRV W
Easy MRV
MRV DX VZT
30m
MRV Vnitřní
Max. celková délka potrubí 1000m, standard 500m
*1
Max. délka jedné trasy potrubí 165m (ekvivalentní délka 190m)
Max. převýšení vnitřních a venkovní j. Max.110m/90m standard 50m/40m
Ovládání
MRV IV
*2
Max 30m standard 18m
*3
008
Reference
Max. převýšení mezi vnitřními jedn.
VYBRANÉ
Komfort
1
2
3
Široký rozsah provozních teplot
Tichý provoz, noční útlum
Optimální řízení teploty
Široký rozsah provozních teplot, -23 °C vytápění, 53 °C chlazení
50~53°C provoz pro pokrytí extrémů
55
53°C
53°C
chlazení
Výtlak
50
Sání
40
Full DC
Inverter
Kompresor
21~23°C provoz pro pokrytí extrémů
30
23°C
Vnitřní struktůra
20
10
0
-5°C
-23°C
vytápění
-10
Precizní
řídící
technologie
-20
-23°C
-30
Chlazení
Tichý provoz, noční útlum
Hluk dB(A)
Teploty (°C)
Výkon %
Snížení hlučnosti o 8 dB(A) v případě zapnutí nočního tichého provozu
100
Peak in the outdoor temperature
25
0
52
noční útlum
Snížení o 8 dB(A)
44
počátek nočního útlumu
009
konec nočního útlum
Vytápění
MRV IV-C
MRV III-C
VLASTNOSTI
Optimální řízení teploty
Řízení průtoku chladiva využívá teplotu výměníku vnitřní jednotky ke zjištění jejího aktuálního provozního stavu a
na jeho základě precizně řídí množství chladiva dopravovaného k jednotlivým vnitřním jednotkám.
MRVIII-RC
U systémů, kde je na chladivovém okruhu zapojeno velké množství vnitřních jednotek, je množství dopravovaného
chladiva k jednotlivým vnitřním jednotkám ovlivněno délkou potrubní trasy.
Venkovní jednotka
MRV S
Pulzní motorový ventil
D
TC2
A
B
TC1
C
Teplotní
čidlo (vstup)
Přebytek (B) je snížen a nedostatek výkonu (C)
je kompenzován.
Přebytek (A) je snížen a
nedostatek výkonu (D)
je kompenzován.
Easy MRV
Výkon
Teplotní
čidlo (výstup)
MRV W
Vnitřní jednotka
Snížení přebytku (A)
Tepelný
výměník
Cílový výkon
MRV DX VZT
MRV Vnitřní
Ovládání
Reference
010
VYBRANÉ
Vysoká provozuschopnost
1
2
3
4
5
Střídání provozu
2° odloučení oleje
Teplotní čidlo oleje
Dvojitý vysokotlaký snímač
Ochrana proti přepětí
Střídání provozu
Zvyšuje provozuschopnost a životnost jednotlivých kompresorů a součástí s ním spojených.
Skupina 1
A
B
C
D
A
B
C
D
Průměrná provozní doba
jednotlivých kompresorů v závislosti
na aktuálním výkonu je nižší a
celková životnost je tak vyšší!
A
B
C
D
Skupina 2
A
B
C
D
2° systém odloučení oleje
V případě, kdy je nízká provozní frekvence kompresoru, dochází k navrácení oleje kapilárou.
Pokud je provozní frekvence kompresoru vysoká, dochází k navrácení oleje kapilárou a solenoidovým ventilem.
Výtlak
Výtlak
Solenoidový
ventil
1° odloučení
oleje
Kapalirá
Odlučovač oleje 2°
Odlučovač oleje 2°
Kompresor 1
Kapilára
1° odloučení
oleje
Solenoidový
vent
Sání
Sání
011
Kompresor 2
MRV IV-C
MRV III-C
VLASTNOSTI
Dvojitá ochrana kompresoru
Založeno na snímání teploty na výtlaku. U systémů MRVIV je umístěno přídavné čidlo teploty oleje na dno kompresoru.
Sání
Výtlak
Směr proudění
MRVIII-RC
Technologie zajištuje:
•Regulaci On/Off topného elementu oleje kompresoru, který
zabraňuje problémům s kapalinovými rázy v kompresoru.
•Kontroluje zda-li do kompresoru nevstoupilo chladivo v kapalné fázi.
•Ochranu přehřívání kompresoru.
MRV S
Ochrana proti přepětí (úderu blesku)
1
Cloud servis
Easy MRV
Cloud servis - ovládání a monitoring odkudkoliv na světě v reálném čase
MRV W
Svorkovnice venkovních jednotek jsou vybaveny propojovacím
zemnícím kabelem, který je schopen převést nadměrné napětí do
zemnícího obvodu.
MRV DX VZT
MRV Vnitřní
Ovládání
012
Reference
•7*24 on-line servis
•Inteligentní dohled:upozornění na poruchy, upozornění na servis
•Úspora energií:ukládání provozních dat a návrh energetických opatření včetně rozúčování
50/60Hz-380~400V-3f
8/10/12/14/16HP
18/20/22/24HP
AV08NMMEUA
/
/
/
8
25.2
27.3
3/380~400/50/60
5.79
14.02
9.57
23.09
6.00
12.72
9.91
20.95
4.35
4.55
C:15000/H:13200
57
73
AV10NMMEUA
/
/
/
10
28
31.5
3/380~400/50/60
7.00
14.38
11.56
23.68
7.08
13.23
11.69
21.79
4.00
4.45
C:15000/H:13200
57
73
AV12NMMEUA AV14NMMEUA
/
/
/
/
/
/
12
14
33.5
40
37.5
45
3/380~400/50/60 3/380~400/50/60
8.59
10.26
14.73
16.91
14.19
16.94
25.1
28.4
8.72
10.71
13.68
15.60
14.40
17.69
22.1
25.2
3.90
3.90
4.30
4.20
C:15000/H:13200 C:15000/H:13200
59
59.5
75
76
AV16NMMEUA
AV18NMMEUA
/
/
/
/
/
/
16
18
45
50.4
50
56.5
3/380~400/50/60 3/380~400/50/60
11.90
13.62
22.68
22.10
19.66
22.50
36.8
36.15
12.05
13.95
17.20
22.68
19.90
23.04
27.88
37.8
3.78
3.70
4.15
4.05
C:15600/H:14400 C:16200/H:15000
61
62
77
79
AV20NMMEUA
/
/
/
20
56
63
3/380~400/50/60
15.56
25.19
25.69
41.1
15.95
25.19
26.34
42
3.60
3.95
C:16200/H:15000
62
79
AV22NMMEUA
/
/
/
22
61.5
69
3/380~400/50/60
17.57
30.56
29.02
49.65
18.16
27.72
29.99
46.05
3.50
3.80
C:16200/H:15000
62
79
AV24NMMEUA
/
/
/
24
68
73
3/380~400/50/60
19.71
37.47
32.55
60.45
19.47
28.62
32.15
47.4
3.45
3.75
C:16200/H:15000
63
80
1350×720×1690
1350×720×1690
1350×720×1690
1350×720×1690
1350×720×1690
1350×720×2048
1350×720×2048
1350×720×2048
1350×720×2048
mm
1450×826×1885
1450×826×1885
1450×826×1885
1450×826×1885
1450×826×1885
1450×826×2225
1450×826×2225
1450×826×2225
1450×826×2225
Provozní/přepravní hmot. kg
Typ kompresoru
Výrobce
kompresoru
Počet kompresorů
Typ chladiva
Instalace
kg
Předplněno chladivem
mm
Kapalinové potrubí
mm
Sací potrubí
mm
Potrubí vyrovnání oleje
Max. celková délka potrubí *1 m
Standard délka potrubí *2 m
Max. délka jedné trasy
m
(Ekvi/Akt)
Max. převýšení vnitř.&venk. j.
m
(venkovní výše/níže) *3
Standard převýšení
m
vnitřní a venk. jednotky*4
Max. převýšení vnitřních j. m *5
Standard. převýšení vnitřních j.m *6
Disponibilní tlak ventilátoru Pa
%
Zatížení /
Zatížení / kombinace
kombinace Max. počet vnitřních jednotek
°C
Chlazení
Provozní
Vytápění
°C
teploty
276/301
DC INV. SCROLL
MITSUBISHI
ELECTRIC
1INV
R410A
9.7
9.52
19.05
9.52
1000
500
190/165
276/301
DC INV. SCROLL
MITSUBISHI
ELECTRIC
1INV
R410A
9.7
9.52
22.22
9.52
1000
500
190/165
276/301
DC INV. SCROLL
MITSUBISHI
ELECTRIC
1INV
R410A
9.7
12.7
25.4
9.52
1000
500
190/165
279/304
DC INV. SCROLL
MITSUBISHI
ELECTRIC
1INV
R410A
10
12.7
28.58
9.52
1000
500
190/165
321/346
DC INV. SCROLL
MITSUBISHI
ELECTRIC
2INV
R410A
10
12.7
28.58
9.52
1000
500
190/165
335/360
DC INV. SCROLL
MITSUBISHI
ELECTRIC
2INV
R410A
10
12.7
28.58
9.52
1000
500
190/165
335/360
DC INV. SCROLL
MITSUBISHI
ELECTRIC
2INV
R410A
10
12.7
28.58
9.52
1000
500
190/165
359/384
DC INV. SCROLL
MITSUBISHI
ELECTRIC
2INV
R410A
10
12.7
28.58
9.52
1000
500
190/165
359/384
DC INV. SCROLL
MITSUBISHI
ELECTRIC
2INV
R410A
10
12.7
28.58
9.52
1000
500
190/165
110/90
110/90
110/90
110/90
110/90
110/90
110/90
110/90
110/90
50/40
30
18
82
50~160
18
50/40
30
18
82
50~160
20
50/40
30
18
82
50~160
24
50/40
30
18
82
50~160
29
(-5-53)
(-23-21)
50/40
30
18
82
50~160
33
50/40
30
18
82
50~160
37
50/40
30
18
82
50~160
41
50/40
30
18
82
50~160
45
50/40
30
18
82
50~160
49
Model
Modely jednotlivých modulů
v kombinaci
Výkon
Elektrické
parametry
Výkonové
parametry
HP
Výkon
kW
Chlazení
kW
Vytápění
f/V/Hz
Napájení
kW
Chlazení Příkon
kW
Max. příkon
A
Proud
A
Max. proud
kW
Vytápění Příkon
kW
Max. příkon
A
Proud
A
Max. proud
EER
COP
Průtok vzduchu (Vys) *7 m³/h
Hladina aku. tlaku, 1 m (Vys) dB(A)
Hladina aku. výkonu (Vys) dB(A)
Provozní rozměry
mm
(Š/H/V)
Přepravní rozměry
(Š/H/V)
*1 Max. délka potrubí
*2 Standardní délka potrubí
*3 Převýšení vnitř & venk. j.
Pokud je celková součtová délka kapalinového potrubí mezi 500-1000 m, kontaktujte vždy společnost SOKRA s.r.o. pro kontrolu zapojení a funkci systému.
Standardní návrh a konstrukce z výroby - celková součtová délka kapalinového potrubí tzn., že sací a kapalinové potrubí = standardně 1000 m.
Pokud je převýšení mezi nejvzdálenejší vnitřní a venkovní jednotkou 110 / 90 m, kontaktujte vždy společnost SOKRA s.r.o. pro kontrolu zapojení a funkci systému.
013
MRV IV-C
MRV III-C
MRVIII-RC
•Základní moduly: 8/10/12/14/16HP,18/20/22/24HP
•Kombinace modulů: 26-72HP, 2-3 moduly
•Full DC INVERTER technologie
•Max.1000m celková délka potrubí, Max.110m převýšení
•Kompatibilní se všemi vnitřními jednotkami MRV
Blue
AV26NMMEUA
AV12NMMEUA
AV14NMMEUA
AV28NMMEUA
AV14NMMEUA
AV14NMMEUA
AV30NMMEUA
AV14NMMEUA
AV16NMMEUA
AV32NMMEUA
AV14NMMEUA
AV18NMMEUA
AV34NMMEUA
AV16NMMEUA
AV18NMMEUA
AV36NMMEUA
AV16NMMEUA
AV20NMMEUA
Full DC Inverter
AV38NMMEUA
AV18NMMEUA
AV20NMMEUA
AV40NMMEUA
AV20NMMEUA
AV20NMMEUA
Super tichý
AV42NMMEUA
AV20NMMEUA
AV22NMMEUA
Tichý provoz
3 minutová
ochrana kompr.
AV44NMMEUA
AV20NMMEUA
AV24NMMEUA
AV46NMMEUA
AV22NMMEUA
AV24NMMEUA
Blue fin
AV48NMMEUA
AV24NMMEUA
AV24NMMEUA
110/90
110/90
110/90
110/90
110/90
110/90
110/90
110/90
110/90
50/40
30
18
82
50~160
53
50/40
30
18
82
50~160
58
50/40
30
18
82
50~160
62
50/40
30
18
82
50~160
64
50/40
30
18
82
50~160
64
50/40
30
18
82
50~160
64
50/40
30
18
82
50~160
64
(-5-53)
(-23-21)
50/40
30
18
82
50~160
64
50/40
30
18
82
50~160
64
50/40
30
18
82
50~160
64
50/40
30
18
82
50~160
64
50/40
30
18
82
50~160
64
*4 Standardní převýšení vnitř. & venk. j
Standardní návrh a konstrukce z výroby
*5 Max. převýšení vnitř. jednotek
Pokud je převýšení mezi nejvzdálenejšími vnitřními jednotkami od 18 do 30 m, kontaktujte vždy spolecnost SOKRA s.r.o. pro kontrolu zapojení a funkci systému.
*6 Standardní převýšení vnitř. jednotek Standardní návrh a konstrukce z výroby
*7 C = průtok vzduchu při chlazení, V = průtok vzduchu při vytápění
* Veškeré parametry stanoveny při nominálních podmínkách(chlazení, INT 27°C ST/19°C VT;EXT 35°C ST/24VT;vytápění, INT 20°C ST,EXT 7°C ST/6°C VT)
014
Reference
110/90
Ovládání
110/90
MRV Vnitřní
110/90
MRV DX VZT
1450×826×1885 1450×826×1885*2 1450×826×1885 1450×826×1885 1450×826×1885 1450×826×1885 1450×826×2225 1450×826×2225*2 1450×826×2225 1450×826×2225 1450×826×2225 (1450×826×2225)*2
+1450×826×1885 +1450×826×2225 +1450×826×2225 +1450×826×2225 +1450×826×2225
+1450×826×1885
+1450×826×2225 +1450×826×2225 +1450×826×2225
279/304+321/346 279/304+335/360 321/346+335/360 321/346+335/360 335/360+335/360
276/301+279/304
279/304*2
335/360*2
335/360+359/384 335/360+359/384 359/384+359/384
(359/384)*2
DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL
MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI
ELECTRIC
ELECTRIC
ELECTRIC
ELECTRIC
ELECTRIC
ELECTRIC
ELECTRIC
ELECTRIC
ELECTRIC
ELECTRIC
ELECTRIC
ELECTRIC
1INV+2INV
1INV+2INV
2INV+2INV
2INV+2INV
2INV+2INV
2INV+2INV
1INV+1INV
1INV*2
2INV+2INV
2INV*2
2INV+2INV
2INV*2
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
20
20
20
20
20
20
19.7
20
20
20
20
20
15.88
15.88
15.88
15.88
19.05
19.05
15.88
15.88
19.05
19.05
19.05
19.05
31.8
31.8
31.8
38.1
38.1
38.1
31.8
31.8
38.1
38.1
38.1
38.1
9.52
9.52
9.52
9.52
9.52
9.52
9.52
9.52
9.52
9.52
9.52
9.52
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
190/165
190/165
190/165
190/165
190/165
190/165
190/165
190/165
190/165
190/165
190/165
190/165
Easy MRV
1350×720×1690 1350×720×1690*2 1350×720×1690 1350×720×1690 1350×720×1690 1350×720×1690 1350×720×2048 1350×720×2048*2 1350×720×2048 1350×720×2048 1350×720×2048 (1350×720×2048)*2
+1350×720×1690 +1350×720×2048 +1350×720×2048 +1350×720×2048 +1350×720×2048
+1350×720×1690
+1350×720×2048 +1350×720×2048 +1350×720×2048
MRV W
32
34
36
38
46
48
28
30
40
42
44
26
90.4
95.4
101
106.4
129.5
136
80
85
112
117.5
124
73.5
101.5
106.5
113
119.5
142
146
90
95
126
132
136
82.5
3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60
23.88
25.53
27.46
29.18
37.28
39.42
20.51
22.16
31.11
33.13
35.27
18.85
39.00
44.78
47.87
47.28
68.03
74.94
33.81
39.59
50.37
55.75
62.66
31.64
39.43
42.16
45.35
48.19
61.57
65.10
33.88
36.60
51.38
54.71
58.24
31.12
64.55
72.95
77.9
77.25
110.1
120.9
56.8
65.2
82.2
90.75
101.55
53.5
24.66
26.00
28.00
29.90
37.62
38.93
21.43
22.76
31.90
34.11
35.42
19.44
38.28
39.88
42.39
47.87
56.34
57.24
31.20
32.80
50.37
52.91
53.81
29.28
40.73
42.94
46.24
49.38
62.14
64.30
35.39
37.59
52.68
56.33
58.49
32.10
63
65.68
69.88
79.8
93.45
94.8
50.4
53.08
84
88.05
89.4
47.3
3.79
3.74
3.68
3.65
3.47
3.45
3.90
3.84
3.60
3.55
3.52
3.90
4.12
4.10
4.04
4.00
3.77
3.75
4.20
4.17
3.95
3.87
3.84
4.24
C:30000/H:26400 C:30000/H:26400 C:30600/H:27600 C:31200/H:28200 C:31480/H:29400 C:31480/H:29400 C:32400/H:30000 C:32400/H:30000 C:32400/H:30000 C:32400/H:30000 C:32400/H:30000 C:32400/H:30000
62
62.5
63
64
64.5
64.5
65
65
65
65.5
65.5
66
79
80
80
81
82
82
83
83
83
83
84
83
MRV S
Vysoce kvalitní
prvky
DC motor
50/60Hz-380~400V-3f
72HP
Model
Modely jednotlivých modulů
v kombinaci
Výkon
Elektrické
parametry
Výkonové
parametry
HP
Výkon
kW
Chlazení
kW
Vytápění
f/V/Hz
Napájení
kW
Chlazení Příkon
kW
Max. příkon
A
Proud
A
Max. proud
kW
Vytápění Příkon
kW
Max. příkon
A
Proud
A
Max. proud
EER
COP
Průtok vzduchu (Vys) *7 m³/h
Hladina aku. tlaku, 1 m (Vys) dB(A)
Hladina aku. výkonu (Vys) dB(A)
Provozní rozměry
mm
(Š/H/V)
Přepravní rozměry
(Š/H/V)
mm
Provozní/přepravní hmot. kg
Typ kompresoru
Výrobce
kompresoru
Počet kompresorů
Typ chladiva
Instalace
kg
Předplněno chladivem
mm
Kapalinové potrubí
mm
Sací potrubí
mm
Potrubí vyrovnání oleje
Max. celková délka potrubí *1 m
Standard délka potrubí *2 m
Max. délka jedné trasy
m
(Ekvi/Akt)
Max. převýšení vnitř.&venk. j.
m
(venkovní výše/níže) *3
Standard převýšení
m
vnitřní a venk. jednotky*4
Max. převýšení vnitřních j. m *5
Standard. převýšení vnitřních j.m *6
Disponibilní tlak ventilátoru Pa
%
Zatížení /
Zatížení / kombinace
kombinace Max. počet vnitřních jednotek
°C
Chlazení
Provozní
Vytápění
°C
teploty
*1 Max. délka potrubí
*2 Standardní délka potrubí
*3 Převýšení vnitř & venk. j.
AV50NMMEUA
AV14NMMEUA
AV18NMMEUA
AV18NMMEUA
50
140.8
158
3/380~400/50/60
37.50
61.10
61.93
100.7
38.62
60.96
63.77
100.8
3.75
4.09
C:44440/H:43200
66
84
AV52NMMEUA
AV16NMMEUA
AV16NMMEUA
AV20NMMEUA
52
146
163
3/380~400/50/60
39.37
70.55
65.01
114.7
40.05
59.59
66.14
97.76
3.71
4.07
C:44440/H:43480
66
84
(1450×826×1885)*2
+(1450×826×2225)
(321/346)*2+(335/360)
DC INV. SCROLL
MITSUBISHI
ELECTRIC
2INV*2+2INV
R410A
30
22.22
41.3
9.52
1000
500
190/165
AV54NMMEUA
AV16NMMEUA
AV18NMMEUA
AV20NMMEUA
54
151.4
169.5
3/380~400/50/60
41.08
69.96
67.85
114.05
41.95
65.07
69.28
107.68
3.69
4.04
C:48000/H:44400
66.5
85
(1350×720×1690)
+(1350×720×2048)
+(1350×720×2048)
(1450×826×1885)
+(1450×826×2225)
+(1450×826×2225)
(321/346)+(335/360)+(335/360)
DC INV. SCROLL
MITSUBISHI
ELECTRIC
2INV+2INV+2INV
R410A
30
22.22
41.3
9.52
1000
500
190/165
1350×720×1690
+(1350×720×2048)*2
(1350×720×1690)*2
+(1350×720×2048)
1450×826×1885
+(1450×826×2225)*2
279/304+(335/360)*2
DC INV. SCROLL
MITSUBISHI
ELECTRIC
1INV+2INV*2
R410A
30
22.22
41.3
9.52
1000
500
190/165
AV56NMMEUA
AV16NMMEUA
AV20NMMEUA
AV20NMMEUA
56
157
176
3/380~400/50/60
43.02
73.05
71.04
119
43.95
67.57
72.58
111.88
3.65
4.00
C:48000/H:44400
66.5
85
AV58NMMEUA
AV18NMMEUA
AV20NMMEUA
AV20NMMEUA
58
162.4
182.5
3/380~400/50/60
44.73
72.47
73.88
118.35
45.85
73.05
75.72
121.8
3.63
3.98
C:48600/H:45000
67
85
(1350×720×1690)
+(1350×720×2048)*2
(1350×720×2048)
+(1350×720×2048)*2
(1450×826×1885)
+(1450×826×2225)*2
(321/346)+(335/360)*2
DC INV. SCROLL
MITSUBISHI
ELECTRIC
2INV+2INV*2
R410A
30
22.22
41.3
9.52
1000
500
190/165
(1450×826×2225)
+(1450×826×2225)*2
(335/360)+(335/360)*2
DC INV. SCROLL
MITSUBISHI
ELECTRIC
2INV+2INV*2
R410A
30
22.22
41.3
9.52
1000
500
190/165
110/90
110/90
110/90
110/90
110/90
50/40
30
18
82
50~160
64
50/40
30
18
82
50~160
64
50/40
30
18
82
50~160
64
(-5-53)
(-23-21)
50/40
30
18
82
50~160
64
50/40
30
18
82
50~160
64
Pokud je celková součtová délka kapalinového potrubí mezi 500-1000 m, kontaktujte vždy společnost SOKRA s.r.o. pro kontrolu zapojení a funkci systému.
Standardní návrh a konstrukce z výroby - celková součtová délka kapalinového potrubí tzn., že sací a kapalinové potrubí = standardně 1000 m.
Pokud je převýšení mezi nejvzdálenejší vnitřní a venkovní jednotkou 110 / 90 m, kontaktujte vždy společnost SOKRA s.r.o. pro kontrolu zapojení a funkci systému.
015
2-trubkový systém
MRV IV-C
MRV III-C
MRVIII-RC
•Základní moduly: 8/10/12/14/16HP,18/20/22/24HP
•Kombinace modulů: 26-72HP, 2-3 moduly
•Full DC INVERTER technologie
•Max.1000m celková délka potrubí, Max.110m převýšení
•Kompatibilní se všemi vnitřními jednotkami MRV
Blue
(1350×720×2048)*2
+(1350×720×2048)
(1450×826×2225)*3
(335/360)*3
DC INV. SCROLL
MITSUBISHI
ELECTRIC
2INV*3
R410A
30
22.22
44.5
9.52
1000
500
190/165
(1450×826×2225)*2
+(1450×826×2225)
(335/360)*2+(359/384)
DC INV. SCROLL
MITSUBISHI
ELECTRIC
2INV*2+2INV
R410A
30
22.22
44.5
9.52
1000
500
190/165
110/90
50/40
30
18
82
50~160
64
AV68NMMEUA
AV20NMMEUA
AV24NMMEUA
AV24NMMEUA
68
192
209
3/380~400/50/60
54.98
100.13
90.79
162
54.88
82.43
90.64
136.8
3.49
3.81
C:48600/H:45000
67.5
86
AV70NMMEUA
AV22NMMEUA
AV24NMMEUA
AV24NMMEUA
70
197.5
215
3/380~400/50/60
56.99
105.50
94.12
170.55
57.09
84.96
94.29
140.85
3.47
3.77
C:48600/H:45000
67.5
86
AV72NMMEUA
AV24NMMEUA
AV24NMMEUA
AV24NMMEUA
72
204
219
3/380~400/50/60
59.13
112.41
97.65
181.35
58.40
85.86
96.45
142.2
3.45
3.75
C:48600/H:45000
68
86
(1350×720×2048)
+(1350×720×2048)*2
(1350×720×2048)
+(1350×720×2048)*2
(1350×720×2048)*3
(1450×826×2225)
+(1450×826×2225)*2
(335/360)+(359/384)*2
DC INV. SCROLL
MITSUBISHI
ELECTRIC
2INV+2INV*2
R410A
30
22.22
44.5
9.52
1000
500
190/165
(1450×826×2225)
+(1450×826×2225)*2
(335/360)+(359/384)*2
DC INV. SCROLL
MITSUBISHI
ELECTRIC
2INV+2INV*2
R410A
30
22.22
44.5
9.52
1000
500
190/165
(1450×826×2225)*3
110/90
110/90
110/90
110/90
110/90
110/90
50/40
30
18
82
50~160
64
50/40
30
18
82
50~160
64
50/40
30
18
82
50~160
64
(-5-53)
(-23-21)
50/40
30
18
82
50~160
64
50/40
30
18
82
50~160
64
50/40
30
18
82
50~160
64
*4 Standardní převýšení vnitř. & venk. j
Standardní návrh a konstrukce z výroby
*5 Max. převýšení vnitř. jednotek
Pokud je převýšení mezi nejvzdálenejšími vnitřními jednotkami od 18 do 30 m, kontaktujte vždy spolecnost SOKRA s.r.o. pro kontrolu zapojení a funkci systému.
*6 Standardní převýšení vnitř. jednotek Standardní návrh a konstrukce z výroby
*7 C = průtok vzduchu při chlazení, V = průtok vzduchu při vytápění
* Veškeré parametry stanoveny při nominálních podmínkách(chlazení, INT 27°C ST/19°C VT;EXT 35°C ST/24VT;vytápění, INT 20°C ST,EXT 7°C ST/6°C VT)
016
(359/384)*3
DC INV. SCROLL
MITSUBISHI
ELECTRIC
2INV*3
R410A
30
22.22
44.5
9.52
1000
500
190/165
Reference
(1350×720×2048)*2
+(1350×720×2048)
Blue fin
Ovládání
(1350×720×2048)*3
3 minutová
ochrana kompr.
MRV Vnitřní
(1450×826×2225)*2
+(1450×826×2225)
(335/360)*2+(359/384)
DC INV. SCROLL
MITSUBISHI
ELECTRIC
2INV*2+2INV
R410A
30
22.22
44.5
9.52
1000
500
190/165
AV66NMMEUA
AV20NMMEUA
AV22NMMEUA
AV24NMMEUA
66
185.5
205
3/380~400/50/60
52.84
93.22
87.26
151.2
53.57
81.53
88.48
135.45
3.51
3.83
C:48600/H:45000
67
85
(1350×720×2048)
+(1350×720×2048)
+(1350×720×2048)
(1450×826×2225)
+(1450×826×2225)
+(1450×826×2225)
(335/360)+(335/360)+(359/384)
DC INV. SCROLL
MITSUBISHI
ELECTRIC
2INV+2INV+2INV
R410A
30
22.22
44.5
9.52
1000
500
190/165
Tichý provoz
MRV DX VZT
AV64NMMEUA
AV20NMMEUA
AV20NMMEUA
AV24NMMEUA
64
180
199
3/380~400/50/60
50.82
87.84
83.93
142.65
51.37
78.99
84.83
131.4
3.54
3.87
C:48600/H:45000
67
85
Super tichý
Easy MRV
AV62NMMEUA
AV20NMMEUA
AV20NMMEUA
AV22NMMEUA
62
173.5
195
3/380~400/50/60
48.68
80.93
80.40
131.85
50.06
78.09
82.67
130.05
3.56
3.90
C:48600/H:45000
67
85
Full DC Inverter
MRV W
AV60NMMEUA
AV20NMMEUA
AV20NMMEUA
AV20NMMEUA
60
168
189
3/380~400/50/60
46.67
75.56
77.07
123.3
47.85
75.56
79.02
126
3.60
3.95
C:48600/H:45000
67
85
Vysoce kvalitní
prvky
MRV S
DC motor
VYBRANÉ
MRV III-C
Konstrukce s oddělenou výměníkovu a strojní
částí jednotky
1. Chrání veškeré elektronické části a hlavní funkční prvky od okolních
vlivů, jako je např. déšť.
2. Snížení hlučnosti kompresoru díky uzavřenému umístění o 3 dB(A).
3. Díky této konstrukci je možné provádět servisní úkony na výměníku
i za plného provozu jednotky.
MRV III-C
1. výměníková část
Vana
kondenzátu
Strojní část
2. Elektronický box
3. Kompresor
Speciální konstrukce tepelného výměníku
4-cestný výměník chladivo / vzduch
Výška výměníku je pouze 650 mm a gradient rychlosti mezi spodní a
horní částí výměníku je téměř vyrovnaný.
Dvoustupňový výměník
Dvoustupňový výměník umožňuje plynule měnit potřebnou plochu na
základě požadovaného výkonu. Řízení obou částí výměníku je
realizováno pomocí dvou elektronických expanzních ventilů.
017
MRV IV-C
MRV III-C
VLASTNOSTI
Speciální konstrukce výměníku
DC motor ventilátoru
MRVIII-RC
Konstrukce vrtule ventilátorů
•Velmi efektivně usměrňuje proud vzduchu, navržena s ostrými náběžnými hranami a speciálním stupněm zakřivení snížení hluku a vibrací
•DC inverter technologie •Vysoká účinnost •Nízký hluk
Nová vrtule ventilátoru
2
DC motor ventilátoru
MRV S
1
MRV W
Vysoká účinnost
Nízký hluk
DC inverter
Elektronický box venkovní jednotky, ve kterém jsou umístěny veškeré řídící a napájecí elektronické komponenty je vybaven
samostatným ventilátorem pro odvod vyzářeného tepla. Zajišťuje tak optimální provozní teplotu komponentů a prodlužuje jejich
životnost.
Easy MRV
Odvod vyzářeného tepla z elektronického boxu
MRV DX VZT
MRV Vnitřní
Energetická účinnost
Vysoce účinný spirálový (scroll) DC inverter kompresor
•Výrobcem kompresoru je společnost Mitsubishi Electric.
•Kompresor je vybaven speciální technologií, která umožňuje posuv v axiálním směru upevnění spirály. Významně tak zvyšuje
životnost kompresoru, jelikož jej chrání před případnými kapalinovými rázy. Stejně tak je sníženo tření mechanických částí.
Počátek nárustu
tlaku
Vysoký tlak
Sání
Přepouštění tlaku
Snížení tření
(nastavitelní
ventil)
Tlaková komora
spirály
Počátek nárustu
tlaku
Vysoký tlak
Sání
Přepouštění tlaku
Tlaková komora
spirály
Zvýšení
provozního
tlaku
Rám
Pohyblivá komora
rámu
Pohyblivá komora
rámu
VZHŮRU
VZHŮRU
Snížení kompresních ztrát
Snížení třecích ztrát
018
Reference
Rám
Měkká dosedací
plocha
Ovládání
Výtlak
VYBRANÉ
Energetická účinnost
64° nastavení rychlostí DC motoru ventilátoru
DC motor vykazuje nárůst účinnosti o 45 % oproti AC motoru.
Díky DC motoru a širokým možnostem jeho regulace, je stabilizován výtlak a sání kompresoru
100
100
45%
80
85%
DC motor
80
35%
87.5%
60
60
25%
90%
40
40
20
20
0
0
0
200
400
600
800 1000
0
Účinnost AC motoru
200
400
600
800 1000
Účinnost DC motoru
Plynulé řízení výkonu technologií DC Inverter (digitálního frekvenčního měniče)
Precizní řídící technologie je schopna plynule nastavovat
provozní frekvenci v pásmu 0 - 360 Hz.
180° řídící technologie DC inverter: Řízení aktuální sinusovou
křivkou zvyšuje účinnost o 17 % v porovnání s běžným
(konvenčním) systémem řízení.
Konvenční řídící technologie
180° řídící technologie
Proud
Elektromotorická síla
Proud vynutí
Proud
Elektromotorická síla
90-degree
60
60Hz - 180Hz
Odpovídá provozu
kompresoru 30~90 ot/s
Bežný systém inverter
240
300
120
180
0
Odpovídá provozu
kompresoru 20~120 ot/s
0
240
60
120
300
HAIER MRV III-C inverter
Technologie 2° předchlazení chladiva
1. stupeň předchlazení je realizován přidaným předchlazovacím výměníkem do kondenzátoru.
2. stupeň předchlazení je realizován samostaným předchlazovacím výměníkem.
Teplota po předchlazení je až 30 °C, tepelná kapacita chladiva vztažená na jednotku hmotnosti je tak zvýšena o 46 % ,
ztráta třením prouděním chladiva je snížena o 55 %. Celková provozní účinnost systému je zvýšena o 9 %.
Kondenzátor
1. stupeň
2. stupeň
019
180
MRV IV-C
MRV III-C
VLASTNOSTI
Komfort
Nízký hluk a noční útlum
Výkon %
Zátěž
dB(A)
0
58
Provoz
50
180° řídící technologie DC Inverter
Denní teplotní maximu
MRV S
100
MRVIII-RC
Strojní část je oddělena od výměníkové části; kompresor je opatřen protihlukovou izolací, která výrazně snižuje hlučnost
celého zařízení.
Noční útlumový provoz může být nastaven na el. desce venkovní jednotky s možností útlumu o 8 dB(A).
8h
50
9h
Počátek nočního útlumu
08:00
12:00
16:00
Noční útlum
Snížení o 8 dB(A) z nomin
Konec nočního útlumu
20:00
00:00
04:00
08:00
MRV W
Technologie vysokého stupně přestupu tepla
Konstrukce výměníku chladivo / vzduch je 4 cestná. Strojní (kompresor) a výměníková část jsou odděleny. Výměník
venkovní jednotky je navržený s vnitřně vroubkovanými trubkami ø8 a hliníkovými lamelami o t = 0.11
Rychlost
Konstrukce chlad. okruhu “Two to One”
Směr proudění vzduchu
Lamelový výměník
Směr proudění vzduchu
Ø
4 cestný
Kapalné
chladivo
o střední
teplotě
Plynné
chladivo
o vysoké
teplotě
Kapalné
chladivo
o nízké
teplotě
Směr proudění
Konvenční konstrukce
chladivového okruhu
Konstrukce chladivového okruhu
“Two to One”
Původní lamela
Směr proudění
Nová lamela
Díky precizní řídicí technologii DC Inverter, může být teplota plnohodnotně řízena v rozmezí +/- 0,5 °C.
MRV Vnitřní
Precizní řízení teploty
MRV DX VZT
3 cestný
Plynné
chladivo
o vysoké
teplotě
Vnitřně
vroubkovaná
trubka
Ø
Easy MRV
Rychlost
Systém s
konstantními otáčkami
Teplota
Tepleji
MRV DC inverter
systém
Ovládání
Komfort
Nastavená
teplota
Rozdíl teplot
lazení
Průběh ch
Počátek
020
Časovač
Reference
Rychlé vychlazení
místnosti
Příliš
chladno
VYBRANÉ
Komfort
Nastavení priority provozu
Disponibilní tlak ventilátoru
Systém umožňuje nastavit různé priority u jednotlivých
vnitřních jednotek (místností). V praxi to znamená, že
místnosti s vyšší prioritou budou přednostně zajišťovat
tepelnou pohodu oproti místnostem s nižší prioritou.
Disponibilní tlak ventilátoru je 50 Pa
Provoz
Preferovaná místnost
Preferovaná místnost
50Pa ESP
Provoz
A:
B:
C:
D:
Ředitel
Asistentka
Kancelář
Kancelář
Pohodlná instalace
Snadný transport
Dlouhá potrubní trasa, vysoké převýšení
Půdorysná plocha jednotky je 0.74 m² (8/10HP) a 1.04 m²
(12/14/16HP) .
Celková délka potrubí max. 300 m
Max. délka jedné trasy potrubí je 175 m
Max. převýšení vnitřní a venkovní jednotky je 50 m
Max. převýšení mezi vnitřními jednotkami je 15 m.
Jednotku je možné snadno transportovat výtahem, apod.
1. rozbočavač
Nejvzdálenější jednotka L≤175m
Max. délka potrubí
za 1. rozbočovačem L≤40m
Vysoká provozuschopnost
Testovací laboratoře
Klimatická laboratoř
Entalpická laboratoř
Testování okolních vlivů
Elektromagnetická laboratoř
Hluková laboratoř
Centrální řídící místnost
021
Testování převýšení systémů
H≤15m
H≤50m
Venkovní jednotka
MRV IV-C
MRV III-C
VLASTNOSTI
Vysoká provozuschopnost
Vysokotlaký systém vyrovnání oleje
Systém využívá rozdílných tlaků na sání a výtlaku kompresoru
a zajišťuje tak vždy dostatečné vyrovnání hladin oleje
1. stupeň: vestavěný odlučovač oleje na výtlaku
kompresoru
2. stupeň: externí odlučovač oleje umístěný na výtlačném
potrubí
MRVIII-RC
První 2° odloučení oleje na světě
2° odloučení oleje
inv
Sání
1. stupeň odloučení oleje
2. stupeň
odloučení
oleje
Sání
1. stupeň odloučení oleje
Dvojitý
tlakový
snímač
MRV S
Výtlak
Výtlak
Průtok
konst.
2. stupeň
odloučení
oleje
a
b
a
b
ON
SV1a
SV2b
SV1b
SV2a
OFF
SV1b
SV2a
SV1a
SV2b
MRV W
Záložní provoz
Priority jednotlivých modulů se mění každých 24 hodin.
V případě, kdy jeden z modulů venkovní jednotky nahlásí
Provozní čas jednotlivých součástí a modulů je vyvážený.
poruchu, zbylé dva pokračují v provozu.
Životnost kompresoru může být prodloužena .
12HP-16HP
2
3
3
První provozní cyklus
1 2
Druhý provozní cyklus
2
18HP-48HP
3 1
Třetí provozní cyklus
Porucha jednoho
modulu
chlazení
Podpůrné programy
Provozní test systému trval 3 roky s nonstop provozem a
extrémním převýšením 100 m mezi vnitřní a venkovní
jednotkou.
Návrhový software
Servisní software
Software umožňuje kontrolu reálných dat (tlak, teplota
atd.), včetně jejich ukládání a kontroly trendu vývoje.
Software je zdarma a umožňuje mnohem preciznější
kontrolu systému, než běžnou metodou.
100m
50m
Ovládání
Návrhový software je zdarma k dispozici všem projekčním
a odborným firmám. S jeho pomocí rychle a snadno
navrhnete optimální systém a pomůže Vám vyřešit a
vyspecifkovat veškerý nezbytný materiál, jako např. chladivo,
potrubí, kabeláž, apod.. Software je v ČJ.
MRV Vnitřní
Provozní test
Pokud porucha
on/off
kompresoru
MRV DX VZT
1
Easy MRV
Systém rozložení provozního zatížení u modulové
kombinace venkovní jednotky
Reference
022
MRVIII-C
50/60Hz-380~400V-3f
8/10HP
AV08NMVESA
Model
Kombinace modulů
Výkon
Chlazení
Vytápění
Napájení
Chlazení Příkon
Max. příkon
Proud
Max. proud
Elektrické
parametry Vytápění Příkon
Max. příkon
Proud
Max. proudnt
EER
COP
Průtok vzduchu (Vys.)
Výkonové
Hladina aku. tlaku Lp, 1m
parametry
Hladina aku. výkonu Lw
Provozní rozměry
(Š/H/V)
Výkon
Přepravní rozměry
(Š/H/V)
Povozní/přepravní hmot.
Typ kompresoru
Výrobce kompresoru
Instalace
HP
kW
kW
f/V/Hz
kW
kW
A
A
kW
kW
A
A
m³/h
dB(A)
dB(A)
12/14/16HP
AV10NMVESA
/
/
/
/
/
/
10
8
28
22.6
31.5
25
3/380~400/50/60 3/380~400/50/60
7.36
5.27
14.7
12.37
11.1
8.7
23.4
19.85
7.97
5.89
11.9
9.77
12.5
9.7
19
15.7
3.80
4.29
3.95
4.24
11000
11000
57
57
73
73
AV12IMVESA
AV14IMVESA
AV16IMVESA
AV18IMVESA
AV20IMVESA
AV22IMVESA
/
/
/
12
33.5
37.5
3/380~400/50/60
10
17.54
14.2
27.9
10
14.6
15.1
23.3
3.35
3.75
14100
60
76
/
/
/
/
/
/
16
14
45
40
50
45
3/380~400/50/60 3/380~400/50/60
13.4
11.4
20.48
18.55
20.3
19.05
32.37
29.5
13.5
11.6
17.8
16.6
19.3
17.96
28.4
26.5
3.36
3.51
3.70
3.88
14100
14100
60
60
76
76
AV08NMVESA
AV10NMVESA
/
18
50.6
56.5
3/380~400/50/60
12.63
27.07
19.8
43.25
13.86
21.67
22.2
34.7
4.01
4.08
22200
60
77
AV10NMVESA
AV10NMVESA
/
20
56
63
3/380~400/50/60
14.72
29.4
22.2
46.8
15.94
23.8
25
38
3.80
3.95
22200
60
77
AV10NMVESA
AV10NMVESA
AV12IMVESA
AV14IMVESA
/
/
22
24
61.5
68
69
76.5
3/380~400/50/60 3/380~400/50/60
17.36
18.76
29.91
33.25
25.3
30.15
47.75
52.9
17.97
19.57
24.37
28.5
27.6
30.46
39
45.5
3.54
3.62
3.84
3.91
25200
25200
61
61
78
78
AV24IMVESA
mm
990/750/1808
990/750/1808
1390/750/1808
1390/750/1808
1390/750/1808
990/750/1808+
990/750/1808
990/750/1808+
990/750/1808
990/750/1808+
1390/750/1808
990/750/1808+
1390/750/1808
mm
1090/860/1990
1090/860/1990
1490/860/1990
1490/860/1990
1490/860/1990
kg
240/255
DC INV SCROLL
MITSUBISHI
ELECTRIC
240/255
DC INV SCROLL
MITSUBISHI
ELECTRIC
360/378
DC INV SCROLL
MITSUBISHI
ELECTRIC
360/378
DC INV SCROLL
MITSUBISHI
ELECTRIC
368/386
DC INV SCROLL
MITSUBISHI
ELECTRIC
1090/860/1990+
1090/860/1990
480/510
DC INV SCROLL
MITSUBISHI
ELECTRIC
1090/860/1990+
1090/860/1990
480/510
DC INV SCROLL
MITSUBISHI
ELECTRIC
1090/860/1990+
1490/860/1990
600/633
DC INV SCROLL
MITSUBISHI
ELECTRIC
1090/860/1990+
1490/860/1990
600/633
DC INV SCROLL
MITSUBISHI
ELECTRIC
1 INV
1 INV
1 INV +1 FIX
1 INV +1 FIX
1 INV +1 FIX
1 INV +1 INV
1 INV +1 INV
R410A
10
9.52
19.05
9.52
300
175/150
50/40
50
50~130
13
-5~43
-15~21
R410A
10
9.52
22.22
9.52
300
175/150
50/40
50
50~130
16
-5~43
-15~21
R410A
10
12.7
25.4
9.52
300
175/150
50/40
50
50~130
19
-5~43
-15~21
R410A
10
12.7
25.4
9.52
300
175/150
50/40
50
50~130
23
-5~43
-15~21
R410A
10
12.7
28.58
9.52
300
175/150
50/40
50
50~130
26
-5~43
-15~21
R410A
20
15.88
28.58
9.52
300
175/150
50/40
50
50~130
29
-5~43
-15~21
R410A
20
15.88
28.58
9.52
300
175/150
50/40
50
50~130
33
-5~43
-15~21
(1 INV)
+(1 INV+1 FIX)
R410A
20
15.88
28.58
9.52
300
175/150
50/40
50
50~130
36
-5~43
-15~21
(1 INV)
+(1 INV+1 FIX)
R410A
20
15.88
28.58
9.52
300
175/150
50/40
50
50~130
39
-5~43
-15~21
Počet kompresorů
Typ chladiva
Předplněné množství chladi. kg
mm
Kapalinové potrubí
mm
Sací potrubí
mm
Potrubí vyorvnání oleje
Celková délka kap. potrubí m
m
Max. délka potrubí (ekv. / skut)
Max. převýšení vnit. / ven. j . m
Pa
Externí tlak ventilátorů
%
Kombinace Kombinace / zatížení
/ zatížení Max. počet vnitřních jednotek
Provozní Chlazení
°C
teploty
°C
Vytápění
023
MRV IV-C
2-trubkový systém
MRV III-C
DC motor
AV26IMVESA
AV28IMVESA
AV30IMVESA
AV32IMVESA
AV34IMVESA
180° řídící tech.
AV36IMVESA
Super tichý
Tichý provoz
3 minutová
ochrana
AV38IMVESA
AV40IMVESA
AV42IMVESA
Vytápění
do -15 °C
AV44IMVESA
-5°C
Chlazení
při nízkých tepl.
Blue
Blue fin
MRV Vnitřní
Ovládání
Reference
024
MRV DX VZT
AV16IMVESA
AV16IMVESA
AV16IMVESA
48
135
150
3/380~400/50/60
40.2
61.44
60.9
97.11
40.5
53.4
57.9
85.2
3.36
3.70
42300
64
82
1390/750/1808+
1390/750/1808+
1390/750/1808
1490/860/1990+
1490/860/1990+
1490/860/1990
1104/1158
DC INV SCROLL
MITSUBISHI
ELECTRIC
(1 INV+1 FIX)
+(1 INV+1 FIX)
+(1 INV+1 FIX)
R410A
30
19.05
38.1
9.52
300
175/150
50/40
50
50~130
64
-5~43
-15~21
Easy MRV
AV48IMVESA
MRV W
AV46IMVESA
AV10NMVESA
AV10NMVESA
AV10NMVESA
AV10NMVESA
AV10NMVESA
AV16IMVESA
AV14IMVESA
AV14IMVESA
AV14IMVESA
AV12IMVESA
AV10NMVESA
AV16IMVESA
AV14IMVESA
AV14IMVESA
AV10NMVESA
AV10NMVESA
AV16IMVESA
AV16IMVESA
AV16IMVESA
AV14IMVESA
AV16IMVESA
AV16IMVESA
AV16IMVESA
AV16IMVESA
AV14IMVESA
AV16IMVESA
AV14IMVESA
/
/
AV16IMVESA
/
AV16IMVESA
/
42
40
38
36
34
32
30
46
28
44
26
118
113
108
101
96
90
85
130
80
123.5
73
131.5
126.5
121.5
113
108
100
95
145
90
137.5
81.5
3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60
34.16
32.16
30.16
28.12
26.12
26.8
24.8
38.2
22.8
36.8
20.76
55.66
53.73
51.8
49.88
47.95
40.96
39.03
59.51
37.1
58.5
35.18
51.7
50.45
49.2
42.5
41.25
40.6
39.35
59.65
38.1
54.8
31.4
88.14
85.27
82.4
79.17
76.3
64.74
61.87
94.24
59
92.64
55.77
34.97
33.07
31.17
29.4
27.54
27
25.1
38.6
23.2
37
21.47
47.5
46.3
45.1
41.6
40.4
35.6
34.4
52.2
33.2
50.2
29.7
51.1
49.76
48.42
44.3
42.96
38.6
37.26
56.56
35.92
53.7
31.8
75.8
73.9
72
66.4
64.5
56.8
54.9
83.3
53
80.1
47.4
3.45
3.51
3.58
3.59
3.68
3.36
3.43
3.40
3.51
3.36
3.52
3.76
3.83
3.90
3.84
3.92
3.70
3.78
3.76
3.88
3.72
3.80
39300
39300
39300
36300
36300
28200
28200
42300
28200
42300
25200
63
63
63
63
63
62
62
64
62
64
61
81
81
81
81
81
79
79
82
79
82
78
990/750/1808+ 990/750/1808+ 1390/750/1808+ 1390/750/1808+
990/750/1808+ 990/750/1808+
990/750/1808+
990/750/1808+ 1390/750/1808+ 1390/750/1808+ 1390/750/1808+ 1390/750/1808+ 1390/750/1808+
990/750/1808+ 1390/750/1808+ 1390/750/1808+ 1390/750/1808+ 990/750/1808+
1390/750/1808 1390/750/1808
1390/750/1808 1390/750/1808
1390/750/1808 1390/750/1808 1390/750/1808
1390/750/1808
1390/750/1808
1390/750/1808 1390/750/1808
1090/860/1990+ 1090/860/1990+ 1090/860/1990+ 1090/860/1990+ 1090/860/1990+ 1490/860/1990+ 1490/860/1990+
1090/860/1990+ 1490/860/1990+ 1490/860/1990+ 1490/860/1990+ 1090/860/1990+ 1090/860/1990+ 1490/860/1990+ 1490/860/1990+ 1490/860/1990+ 1490/860/1990+ 1490/860/1990+
1490/860/1990 1490/860/1990
1490/860/1990 1490/860/1990
1490/860/1990 1490/860/1990 1490/860/1990
1490/860/1990
1490/860/1990
1490/860/1990 1490/860/1990
976/1027
968/1019
960/1011
848/896
840/888
736/772
728/764
1096/1150
720/756
1096/1150
608/641
DC INV SCROLL DC INV SCROLL
DC INV SCROLL DC INV SCROLL
DC INV SCROLL DC INV SCROLL DC INV SCROLL
DC INV SCROLL DC INV SCROLL
DC INV SCROLL DC INV SCROLL
MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI
ELECTRIC
ELECTRIC
ELECTRIC
ELECTRIC
ELECTRIC
ELECTRIC
ELECTRIC
ELECTRIC
ELECTRIC
ELECTRIC
ELECTRIC
1 INV
1 INV
1 INV
1 INV
1 INV
(1 INV+1 FIX)
(1 INV+1 FIX)
+(1 INV+1 FIX)
+(1 INV+1 FIX)
+(1 INV+1 FIX)
+1 INV
+1 INV
(1 INV+1 FIX)
(1 INV+1 FIX)
+(1 INV+1 FIX)
(1 INV+1 FIX)
+(1 INV+1 FIX)
(1 INV)
+(1 INV+1 FIX)
+(1 INV+1 FIX)
+(1 INV+1 FIX)
+(1 INV+1 FIX)
+(1 INV+1 FIX)
+(1 INV+1 FIX)
+(1 INV+1 FIX)
+(1 INV+1 FIX)
+(1 INV+1 FIX)
+(1 INV+1 FIX)
+(1 INV+1 FIX)
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
30
30
30
30
30
20
20
30
20
30
20
19.05
19.05
19.05
19.05
19.05
19.05
19.05
19.05
19.05
19.05
19.05
38.1
38.1
38.1
38.1
31.8
31.8
31.8
38.1
31.8
38.1
31.8
9.52
9.52
9.52
9.52
9.52
9.52
9.52
9.52
9.52
9.52
9.52
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
175/150
175/150
175/150
175/150
175/150
175/150
175/150
175/150
175/150
175/150
175/150
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50~130
50~130
50~130
50~130
50~130
50~130
50~130
50~130
50~130
50~130
50~130
64
63
59
56
53
50
64
46
64
43
64
-5~43
-5~43
-5~43
-5~43
-5~43
-5~43
-5~43
-5~43
-5~43
-5~43
-5~43
-15~21
-15~21
-15~21
-15~21
-15~21
-15~21
-15~21
-15~21
-15~21
-15~21
-15~21
Převýšení: venkovní výše 50m, venkovní níže 40m.
Veškeré parametry stanoveny při nominálních podmínkách(chlazení, INT 27°C ST/19°C VT;EXT 35°C ST/24VT;vytápění, INT 20°C ST,EXT 7°C ST/6°CVT)
MRV S
-15°C
HEATING
Vysoce účinný
kompresor
MRVIII-RC
Dvojí frekvence 50/60Hz-380~400V-3f
DC Inverter Scroll kompresor & BLDC ventilátor
Základní moduly: 8HP, 10HP,12HP, 14HP, 16HP
Volná kombinace až do 48 HP s výkonovým krokem 2 HP
Max. 64 vnitřních jednotek na jeden systém
VYBRANÉ
Představení systému
Co je MRVIII-RC?
•Současné chlazení a vytápění na jednom systému
•Rekuperace kondenzačního tepla
2-trubkový systém
3-trubkový systém
VP box
Chlazení a vytápění v jednom systému
Variabilní nastavení provozních módu
Vysoký tlak sání
Sání
Kapalina
Bez průtoku chladiva
Pouze chlazení
MRVIII-RC
Chlazení a vytápění ve dvou systémech
Chlazení
& Vytápění
Vytápění
025
Vytápění
Vytápění
Stop
Chlazení
Chlazení
Chlazení
MRV IV-C
Základní představení systému
MRV III-C
VLASTNOSTI
Typický 3-trubkový systém
MRVIII-RC
Kancelář
Vytápění
Denní
místnost
Chlazení
Kancelář
MRV S
Jednací
místnost
MRV W
Uživatelsky přátelské venkovní jednotky
Klíčové části jednotky
4-cestný výměník
•Zvýšení průtoku vzduchu o 17,5 %
•Snížení hluku o 3 dB(A)
Snížení výšky výměníku (650 mm)
a zajištění minimálního gradientu
rychlosti mezi spodní a horní částí.
Easy MRV
Patentovaný tvar ventilátoru a DC motor
Dva elektronické expanzní ventily
2° výměník chladivo / vzduch
DC Inverter scroll kompresor
Nucený odvod disipovaného tepla
VP box - konstrukce
MRV Vnitřní
•Kompresor Mitsubishi Electric
•Moduly 12,14 a 16 HP vybaveny ješte
jedním kompresorem s dvoupolohovou regulací,
která ovšem odpovídá prřsným energetickým požadavkům.
Informujte se u našich odborníků v případě dotazů.
Elektronický box venkovní jednotky je
vybaven ventilátorem pro odvod vyzářeného
tepla a zajišťuje tak optimální provozní
teploty pro el. součásti.
MRV DX VZT
Tyto dva ventily mění
plynule plochu výměníku,
která tak reaguje na aktuální požadovaný
výkon celého systému.
Přizpůsobuje aktuální užitnou
plochu výměníku aktuálnímu požadovanému
výkonu celého systému.
Přehled
Připojení výtlaku (plyn)
Připojení vntřní jednotky
(plyn)
Připojení sání (plyn)
Připojení kapaliny (vysoký tlak)
Připojení vnitřní jednotky
(kapalina)
Max. výkon připojených
vnitřních jednotek (kW)
Napájení
Max. počet
připojených jednotek
VP1-112A
x≤11.2
1/220~240/50/60
5
400/365/180
VP1-180A
11.2<x≤18
1/220~240/50/60
8
400/365/180
VP1-280A
18<x≤28
1/220~240/50/60
8
400/365/180
Model
Rozměry
Reference
026
Ovládání
Samostatný ventilový a připojovací box
•Box umožňuje měnit provoz chlazení/vytápění
mezi připojenými skupinami jednotek
•Výška boxu pouze 180 mm
•Připojení potrubí je jednoduché-šroubovým spojem
MRV III-RC (rekuperace tepla)
8/10HP
AV08IMVUSA
AV10IMVUSA
AV12IMVUSA
AV14IMVUSA
AV16IMVUSA
AV18IMVUSA
AV20IMVUSA
AV22IMVUSA
AV24IMVUSA
m³/h
dB(A)
dB(A)
/
/
/
8
22.4
25
3/380~400/50/60
5.81
12.37
9.49
19.85
6.1
9.77
9.97
15.7
3.86
4.10
11100
57
73
/
/
/
10
28
31.5
3/380~400/50/60
7.55
14.7
12.33
23.4
7.97
11.9
13.02
19
3.71
3.95
11100
57
73
/
/
/
12
33.5
37.5
3/380~400/50/60
9.18
17.54
15.00
27.9
9.15
14.6
14.95
23.3
3.65
4.10
14100
60
76
/
/
/
14
40
45
3/380~400/50/60
12.3
18.55
20.10
29.5
11.1
16.6
18.13
26.5
3.25
4.05
14100
60
76
/
/
/
16
45
50
3/380~400/50/60
14.1
20.48
23.04
32.37
13.5
17.8
22.06
28.4
3.19
3.70
14100
60
76
AV08IMVUSA
AV10IMVUSA
/
18
50.4
56.5
3/380~400/50/60
13.36
27.07
21.83
43.25
14.07
21.67
22.99
34.7
3.77
4.02
22200
60
77
AV10IMVUSA
AV10IMVUSA
/
20
56
63
3/380~400/50/60
15.1
29.4
24.67
46.8
15.94
23.8
26.04
38
3.71
3.95
22200
60
77
AV10IMVUSA
AV12IMVUSA
/
22
61.5
69
3/380~400/50/60
16.73
32.24
27.33
51.3
17.12
26.5
27.97
42.3
3.68
4.03
25200
61
78
AV10IMVUSA
AV14IMVUSA
/
24
68
76.5
3/380~400/50/60
19.85
33.25
32.43
52.9
19.07
28.5
31.16
45.5
3.43
4.01
25200
61
78
mm
990/750/1808
990/750/1808
1390/1808/750
1390/1808/750
1390/1808/750
990/750/1808+
990/750/1808
990/750/1808+
990/750/1808
990/750/1808+
1390/750/1808
990/750/1808+
1390/750/1808
mm
1090/860/1990
1090/860/1990
1490/1990/860
1490/1990/860
1490/1990/860
kg
240/268
DC INV SCROLL
MITSUBISHI
ELECTRIC
240/268
DC INV SCROLL
MITSUBISHI
ELECTRIC
368/393
DC INV SCROLL
MITSUBISHI
ELECTRIC
368/393
DC INV SCROLL
MITSUBISHI
ELECTRIC
368/393
DC INV SCROLL
MITSUBISHI
ELECTRIC
1090/860/1990+
1090/860/1990
480/536
DC INV SCROLL
MITSUBISHI
ELECTRIC
1090/860/1990+
1090/860/1990
480/536
DC INV SCROLL
MITSUBISHI
ELECTRIC
1090/860/1990+
1490/860/1990
608/661
DC INV SCROLL
MITSUBISHI
ELECTRIC
1090/860/1990+
1490/860/1990
608/641
DC INV SCROLL
MITSUBISHI
ELECTRIC
1 INV
1 INV
1 INV +1 FIX
1 INV +1 FIX
1 INV +1 FIX
1 INV +1 INV
1 INV +1 INV
R410A
10
9.52
19.05
19.05
9.52
300
175/150
50/40
50
50~130
13
-5~43
-15~15.5
-8~18
R410A
10
9.52
22.22
19.05
9.52
300
175/150
50/40
50
50~130
16
-5~43
-15~15.5
-8~18
R410A
10
12.7
25.4
22.22
9.52
300
175/150
50/40
50
50~130
19
-5~43
-15~15.5
-8~18
R410A
10
12.7
25.4
22.22
9.52
300
175/150
50/40
50
50~130
23
-5~43
-15~15.5
-8~18
R410A
10
12.7
28.58
22.22
9.52
300
175/150
50/40
50
50~130
26
-5~43
-15~15.5
-8~18
R410A
20
15.88
28.58
25.4
9.52
300
175/150
50/40
50
50~130
29
-5~43
-15~15.5
-8~18
R410A
20
15.88
28.58
25.4
9.52
300
175/150
50/40
50
50~130
33
-5~43
-15~15.5
-8~18
(1 INV)
+(1 INV+1 FIX)
R410A
20
15.88
28.58
25.4
9.52
300
175/150
50/40
50
50~130
36
-5~43
-15~15.5
-8~18
(1 INV)
+(1 INV+1 FIX)
R410A
20
15.88
28.58
25.4
9.52
300
175/150
50/40
50
50~130
39
-5~43
-15~15.5
-8~18
Model
Kombinace modulů
Výkon
Chlazení
Vytápění
Napájení
Chlazení Příkon
Max. příkon
Proud
Max. proud
Elektrické
Vytápění Příkon
parametry
Max. příkon
Proud
Max. proudnt
EER
COP
Průtok vzduchu (Vys.)
Výkonové Hladina aku. tlaku Lp, 1m
parametry
Hladina aku. výkonu Lw
Provozní rozměry
(Š/H/V)
Výkon
Přepravní rozměry
(Š/H/V)
Povozní/přepravní hmot.
Typ kompresoru
Výrobce kompresoru
Instalace
HP
kW
kW
f/V/Hz
kW
kW
A
A
kW
kW
A
A
Počet kompresorů
Typ chladiva
Předplněné množství chlad.
Kapalinové potrubí
Sací potrubí
Plynné potrubí
Potrubí vyrovnání oleje
Celková délka kap. potrubí
Max. délka potrubí (ekv. / skut)
Max. převýšení vnit. / ven. j .
Externí tlak ventilátorů
Kombinace Kombinace / zatížení
/ zatížení Max. počet vnitřních jednotek
Provozní Chlazení
Vytápění
teploty
Chlazení + vytápění
12/14/16HP
kg
mm
mm
mm
mm
m
m
m
Pa
%
°C
°C
°C
027
MRV IV-C
3-trubkový systém
MRV III-C
DC motor
AV26IMVUSA
AV28IMVUSA
AV30IMVUSA
AV32IMVUSA
180° řídící tech.
Super tichý
Tichý provoz
AV34IMVUSA
AV36IMVUSA
AV38IMVUSA
AV40IMVUSA
AV42IMVUSA
AV44IMVUSA
AV46IMVUSA
Blue
Blue fin
AV48IMVUSA
MRV DX VZT
MRV Vnitřní
Ovládání
Reference
AV12IMVUSA
AV14IMVUSA
AV16IMVUSA
AV16IMVUSA
AV16IMVUSA
AV16IMVUSA
AV16IMVUSA
AV16IMVUSA
AV16IMVUSA
44
46
48
123.5
130
135
137.5
145
150
3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60
37.38
40.5
42.3
58.5
59.51
61.44
61.07
66.17
69.11
92.64
94.24
97.11
36.15
38.1
40.5
50.2
52.2
53.4
59.06
62.25
66.17
80.1
83.3
85.2
3.30
3.21
3.19
3.80
3.81
3.70
42300
42300
42300
64
64
64
82
82
82
1390/750/1808+ 1390/750/1808+ 1390/750/1808+
1390/750/1808+ 1390/750/1808+ 1390/750/1808+
1390/750/1808
1390/750/1808
1390/750/1808
1490/860/1990+ 1490/860/1990+ 1490/860/1990+
1490/860/1990+ 1490/860/1990+ 1490/860/1990+
1490/860/1990
1490/860/1990
1490/860/1990
1104/1179
1104/1179
1104/1179
DC INV SCROLL
DC INV SCROLL DC INV SCROLL
MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI
ELECTRIC
ELECTRIC
ELECTRIC
(1 INV+1 FIX)
(1 INV+1 FIX)
(1 INV+1 FIX)
+(1 INV+1 FIX)
+(1 INV+1 FIX)
+(1 INV+1 FIX)
+(1 INV+1 FIX)
+(1 INV+1 FIX)
+(1 INV+1 FIX)
R410A
R410A
R410A
30
30
30
19.05
19.05
19.05
38.1
38.1
38.1
31.8
31.8
31.8
9.52
9.52
9.52
300
300
300
175/150
175/150
175/150
50/40
50/40
50/40
50
50
50
50~130
50~130
50~130
64
64
64
-5~43
-5~43
-5~43
-15~15.5
-15~15.5
-15~15.5
-8~18
-8~18
-8~18
1 venkovní výše 50m, venkovní níže 40m.
Veškeré parametry stanoveny při nominálních podmínkách (chlazení, INT 27°C ST/19°C VT;EXT 35°C ST/24VT;vytápění, INT 20°C ST,EXT 7°C ST/6°CVT)
Specifikace jednotek může projít změnami, jelikož jsou stále v technologickém vývoji.
028
-5°C
Chlazení při
nízkých teplot.
Easy MRV
AV10IMVUSA
AV16IMVUSA
AV16IMVUSA
42
118
131.5
3/380~400/50/60
35.75
55.66
58.41
88.14
34.97
47.5
57.13
75.8
3.30
3.76
39300
63
81
990/750/1808+
1390/750/1808+
1390/750/1808
1090/860/1990+
1490/860/1990+
1490/860/1990
976/1054
DC INV SCROLL
MITSUBISHI
ELECTRIC
1 INV
+(1 INV+1 FIX)
+(1 INV+1 FIX)
R410A
30
19.05
38.1
31.8
9.52
300
175/150
50/40
50
50~130
64
-5~43
-15~15.5
-8~18
Vytápění
do -15 °C
MRV W
AV10IMVUSA
AV14IMVUSA
AV14IMVUSA
AV16IMVUSA
AV10IMVUSA
AV10IMVUSA
AV10IMVUSA
AV10IMVUSA
AV16IMVUSA
AV14IMVUSA
AV16IMVUSA
AV16IMVUSA
AV10IMVUSA
AV10IMVUSA
AV14IMVUSA
AV14IMVUSA
/
/
/
/
AV14IMVUSA
AV16IMVUSA
AV14IMVUSA
AV16IMVUSA
26
28
30
32
34
36
38
40
73
80
85
90
96
101
106.5
113
81.5
90
95
100
108
113
119
126.5
3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60 3/380~400/50/60
21.65
24.6
26.4
28.2
27.4
29.2
30.83
33.95
35.18
37.1
39.03
40.96
47.95
49.88
52.72
53.73
35.37
40.19
43.13
46.07
44.76
47.71
50.37
55.47
55.77
59
61.87
64.74
76.3
79.17
83.67
85.27
21.47
22.2
24.6
27
27.04
29.44
30.62
32.57
29.7
33.2
34.4
35.6
40.4
41.6
44.3
46.3
35.08
36.27
40.19
44.11
44.18
48.10
50.03
53.21
47.4
53
54.9
56.8
64.5
66.4
70.7
73.9
3.37
3.25
3.22
3.19
3.50
3.46
3.45
3.33
3.80
4.05
3.86
3.70
3.99
3.84
3.89
3.88
25200
28200
28200
28200
36300
36300
39300
39300
61
62
62
62
63
63
63
63
78
79
79
79
81
81
81
81
990/750/1808+
990/750/1808+
990/750/1808+ 990/750/1808+
990/750/1808+ 1390/750/1808+ 1390/750/1808+
990/750/1808+ 1390/750/1808+ 1390/750/1808+ 1390/750/1808+ 990/750/1808+
1390/750/1808
1390/750/1808
1390/750/1808
1390/750/1808
1390/750/1808
1390/750/1808
1390/750/1808 1390/750/1808
1090/860/1990+ 1090/860/1990+ 1090/860/1990+ 1090/860/1990+
1090/860/1990+ 1490/860/1990+ 1490/860/1990+ 1490/860/1990+ 1090/860/1990+ 1090/860/1990+ 1490/860/1990+ 1490/860/1990+
1490/860/1990
1490/860/1990
1490/860/1990
1490/860/1990
1490/860/1990
1490/860/1990
1490/860/1990 1490/860/1990
848/929
848/929
976/1054
976/1054
608/641
736/786
736/786
736/786
DC INV SCROLL
DC INV SCROLL
DC INV SCROLL
DC INV SCROLL DC INV SCROLL
DC INV SCROLL
DC INV SCROLL DC INV SCROLL
MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI
ELECTRIC
ELECTRIC
ELECTRIC
ELECTRIC
ELECTRIC
ELECTRIC
ELECTRIC
ELECTRIC
1 INV
1 INV
1 INV
1 INV
+1 INV
+1 INV
+(1 INV+1 FIX)
+(1 INV+1 FIX)
(1 INV)
(1 INV+1 FIX)
(1 INV+1 FIX)
(1 INV+1 FIX)
+(1 INV+1 FIX)
+(1 INV+1 FIX)
+(1 INV+1 FIX)
+(1 INV+1 FIX)
+(1 INV+1 FIX)
+(1 INV+1 FIX)
+(1 INV+1 FIX)
+(1 INV+1 FIX)
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
30
30
30
30
20
20
20
20
19.05
19.05
19.05
19.05
19.05
19.05
19.05
19.05
34.9
34.9
38.1
38.1
31.8
31.8
31.8
31.8
28.58
28.58
31.8
31.8
28.58
28.58
28.58
28.58
9.52
9.52
9.52
9.52
9.52
9.52
9.52
9.52
300
300
300
300
300
300
300
300
175/150
175/150
175/150
175/150
175/150
175/150
175/150
175/150
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50
50
50
50
50
50
50
50
50~130
50~130
50~130
50~130
50~130
50~130
50~130
50~130
56
59
63
64
43
46
50
53
-5~43
-5~43
-5~43
-5~43
-5~43
-5~43
-5~43
-5~43
-15~15.5
-15~15.5
-15~15.5
-15~15.5
-15~15.5
-15~15.5
-15~15.5
-15~15.5
-8~18
-8~18
-8~18
-8~18
-8~18
-8~18
-8~18
-8~18
3 minutová
ochrana
MRV S
-15°C
HEATING
Vysoce úučinný
kompresor
MRVIII-RC
Napájení: 3/380~400/50/60
DC Inverter Scroll kompresor & BLDC ventilátor
5 základních modulů jednotek: 8HP, 10HP, 12HP,
14HP, 16HP
Max. kombinace 3 modulů 48 HP
Max. 64 vnitřních jednotek na jeden systém
MRV S
II
Nová konstrukce, nový vzhled
Krycí mřížka ve tvaru spirály
Elegantnější vzhled a nižší hlučnost
Vestavěné uzavírací ventily
Elegantnější vzhled a snazší instalace
Zaoblené rohy
Elegantnější vzhled a vyšší bezpečnost proti úrazu
MRV SII
029
MRV IV-C
MRV III-C
22,6 - 33,5 kW
Vysoká energetická účinnost
MRVIII-RC
inverter kompresor
1 DC
Systém využívá nového DC Inverter kompresoru,
snížení příkonu o 5 % (14kw)
Průměrný
nárůst EER
o 11%
DC motor ventilátoru 550 mm
2 Snížení příkonu o 38 % a zvýšení průtoku vzduchu
o8%
MRV S
plocha výměníku
3 Větší
Plocha výměníku zvětšena o 10 % ( 14kw)
ventily
4 Kulové
Tlaková ztráta průtoku chladiva je 0 a tím je
5
příkon v pohotovostním režimu
5 Nižší
Nový program el. desky je navržen se snížením
20 % příkonu v režimu stand-by
2
7
6
3
8
MRV W
dosaženo zvýšení výkonu o 0,5 % při stejném
příkonu
Easy MRV
Komfort
vrtule ventilátoru
6 Nová
Nový tvar a velikost vrtule - 550 mm
9
přináší snížení hlučnosti o 3 dB(A)
otvor sání a výfuku
7 Zvětšený
Díky nové konstrukci otvoru nasávání a výfuku
došlo ke snížení hlučnosti o 2-4 dB(A)
automaticky vstoupila do nočního útlumu s hlukem
o 8 dB(A) nižším
1
Pohodlí
Ovládání
úchyty
9 Transportní
S jednotkou je velmi snadné manipulovat
MRV Vnitřní
tichý režim
8 Automatický
Na el. desce je možné nastavit, aby jednotka
MRV DX VZT
4
displej “888”
10 Servisní
Veškeré provozní parametry a chybové
hlášky je možné sledovat na servisním displeji
11
Připojení potrubí ze 4 směrů
Reference
11 Potrubí je možné připojit do jednotky pomocí
předpřipravených otvorů a to ve 4 směrech, dle
potřeby projektu
030
MRV S
II
Konstrukce
(8/10/12 HP horizontální výfuk vzduchu)
Velký výkon jednotky, velká flexibilita
použití
MRV SII
Dvojitý rotační DC Inverter kompresor
• DC INVERTER rotační kompresor
•Malé vibrace, nízký hluk,
vysoká účinnost
Dvojitý tlakový senzor
•Vybaveny dvěma tlakovými senzory a to se
signálem o vysokém a nízkém napětí
•Přesné řízení okruhu dle tlaku, hladký
provoz systému, vyšší energetická účinnost
Velké oběžné kolo ventilátoru
•Průměr kola 570 mm
•Zigzag konstrukce náběžných hran,
vyšší průtok vzduchu s nižší hlučností
Vysoce účinný výměník
Vektorová řídící technologie
•Nový typ vnitřně vroubkovaných
trubek Ø 8 mm
•Nový hydrofilní povlak výměníku
zajišťuje vysokou účinnost přestupu
tepla
•180°C řídící technologie DC
inverter, 64-bitové operace
•Velmi precizní a přesná technologie
řízení s max. úsporou a nižším
hlukem celého zařízení
Vysoce účinný DC motor
•Plynulé řízení otáček ventilátoru
pomocí DC motoru, zvýšení účinnosti o
45 % oproti AC motoru - významné
snížení příkonu jednotky
031
Vysoká
provozuschopnost
MRV W
Snadná instalace
Kompaktní horizontální výfuk vzduchu
plocha - velké výkony
Zastavěná plocha pouze 0.42 m2, což je snížení
o 43 % oproti konvenčnímu řešení.
43%
Jednotky není nutné vybavovat přídavným
výfukovým nástavcem.
Ideální řešení
pro velmi
malé prostory
snížení
zastavěné
plochy
Easy MRV
Kompaktní rozměry, malá půdorysná
0.745m2
MRV S
Horizontální výfuk
vzduchu a malé rozměry
MRVIII-RC
Komfortní
prostředí
MRV III-C
Energetická
účinnost
MRV IV-C
22,6 - 33,5 kW
0.42m2
0.8m
snížení
výšky
1.8m
MRV DX VZT
188mm
0.77m
Nová konstrukce DC Inverter kompresoru
Přední, zadní, spodní a pravý otvor.
•Malý kroutící moment, dobré dynamické vlastnosti,
nízké vibrace a hluk, hladký a stálý chod
•Vyšší účinnost celého soustrojí
Ovládání
DC
MOTOR
MRV Vnitřní
Možnost připojení potrubí ze 4 směrů
Silný
magnetický
rotor
Reference
032
MRV S
I
Snadná instalace
Snadný servis
Dlouhé potrubní trasy a vysoké převýšení
Stavový displej
•Celková délka kapalinového potrubí: 300 m
•Max. délka jedné trasy (kapalina):175 m
•Délka potrubí mezi venkovní j. a prvním rozbočovačem: 135 m
•Délka potrubí od 1. rozbočovače k poslední vnitřní j.: 40 m
•Převýšení: 50 m (venkovní výše) / 40m (venkovní níže)
•Převýšení mezi vnitřními jednotkami: 15 m
•První displej u klimatizačních jednotek tohoto určení ke čtení
přesných stavových parametrů, včetně jejich nastavení.
•Přístup k displeji a ovládacím prvkům je velmi snadný - stačí
pouze odstranit jeden šroub bočního krytu jednotky.
U konvenčních jednotek je nutné
odmontovat horní nebo přední
kryt pro přístup k hlavní el. desce
AC ventilátor
ovládací el.
DC ventilátor
ovládací el.
Délka
jedné
trasy
175 m
Celková
délka kap.
300m
50m
Hlavní PCB
Kryt
Stavový
displej
15m
Snadná kontrola řídící elektroniky
•Ovládací panel je umístěn ze shora jednotky. Ponechané místo
mezi elektronikou a krytem je 108 mm a přístup je tak¨po
sundání horního krytu velmi snadný pro kontrolu a údržbu.
Samostatný plnící ventil chladiva
Velmi snadné plnění chladiva
Přístup shora
Ventil je
snadno
přístupný
Obtížné
pro kontrolu a
údržbu ze
předu
033
Využití pantu
Technologie automatického
odsátí chladiva ze systému
Větrání elektroniky
•Elektronické součásti jsou dostatečně větrány - vzniklé teplo je
odváděno a je tak zajištěna nižší provozní teplota
•Venkovní jednotka respektive řídící elektronika je
vybavena funkcí automatického odsátí chladiva. Tzn., že v
případě potřeby, je možné chladivo z celého systému
MRVIII-RC
Vysoká provozuschopnost
MRV III-C
Vysoká provozuschopnost
MRV IV-C
22,6 - 33,5 kW
Snížení teploty
frekvenčního měniče
odsát do venkovní jednotky bez nutnosti externí
MRV S
odsávací stanice chladiva, apod.
Stisknutí
tlačítek po
dobu 5 sek.
MRV W
•Dvojitý tlakový senzor s PID regulací
Technologie chladivového okruhu
•Společně pomocí vysokorychlostní komunikace realizuje
rychlý start kompresoru a precizní řízení. Řízení teploty je
prováděno v rozmezí ±0.5 °C.
•Chladivový okruh je navržen bez vysokotlakého
MRV DX VZT
akumulátoru, což značně snižuje celkový objem chladiva v
okruhu.
Venkovní jednotka
Bez
akumulátoru
MRV Vnitřní
Vnitřní jednotka
Easy MRV
Dvojitý tlakový senzor
Vnitřní jednotka
Vnitřní jednotka
Konstatní
otáčky
Teplota
Teplo
Kompresor
Komfort
Počátek
Teplotní rozdíl
í
lazen
Provoz ch
Časovač
Běžný systém
Reference
PID regulace
034
Ovládání
Rychlé vychlazení
místnosti
Chladno
Nastavená
teplota
MRV inverter
MRV SII VENKOVNÍ JEDNOTKY
-15°C
HEATING
DC motor
Vysoce účinný
kompresor
180° řídící tech.
Super tichý
Model
Výkon
Výkonový rozsah
Chlazení
Vytápění
Elektrické
parametry
Výkonové
parametry
Napájení
Příkon chlazení
Příkon vytápění
EER/COP
Průtok vzduchu (Vys.)
Hladina aku. tlaku Lp 1m (Vys.)
Hladina aku. výkonu Lw (Vys.)
Provozní rozměry (Š/H/V)
Přepravní rozměry (Š/H/V)
Provozní/přepravní hmotnost
Typ kompresoru
Výrobce kompresoru
HP
kBtu/h
kW
kBtu/h
kW
f/V/Hz
kW
kW
m³/h
dB(A)
dB(A)
mm
mm
kg
Instalace
Počet kompresorů
Typ chladiva
Předplnění chladivem
Kapalinové potrubí
Sací potrubí
Celková délka kap. potrubí
Max. délka jedné trasy (Ekvi./Akt)
Max. převýšení vnitřní / venk. j
Připojení / zatížení
Připojení / zatížení
Max. počet vnitřních jednotek
Chlazení
Provozní teploty
Vytápění
kg
mm
mm
m
m
m
%
°C
°C
Tichý provoz
3 minutová
ochrana kompr.
Vytápění
do -15 °C
-5°C
Chlazení i při
nízkých teplotách
AU042FPERA
AU052FPERA
AU05IFPERA
AU06IFPERA
Blue
Blue fin
AU042FPERA
AU052FPERA
4
43
12.6
48.4
14.2
1/220-230/50/60
3.41
3.40
3.70/4.18
7200
50
66
950/370/1340
1023/471/1420
115/123
Rotační
MITSUBISHI ELECTRIC
5
47.8
14
54.6
16
1/220-230/50/60
3.84
4.12
3.65/3.88
7200
51
67
950/370/1340
1023/471/1420
115/123
Rotační
MITSUBISHI ELECTRIC
AU05IFPERA
5
47.8
14
54.6
16
3/380-400/50/60
3.90
4.19
3.59/3.82
7200
51
67
950/370/1340
1023/471/1420
115/123
Rotačníy
MITSUBISHI ELECTRIC
AU06IFPERA
6
52.9
15.5
61.4
18
3/380-400/50/60
4.89
5.04
3.17/3.57
7200
53
69
950/370/1340
1023/471/1420
115/123
Rotační
MITSUBISHI ELECTRIC
1
R410A
4
9.52
15.88
300
150
50
50-130
7
-15~48
-20~27
1
R410A
4
9.52
15.88
300
150
50
50-130
10
-15~48
-20~27
1
R410A
4
9.52
15.88
300
150
50
50-130
10
-15~48
-20~27
1
R410A
4
9.52
15.88
300
150
50
50-130
12
-15~48
-20~27
Uvedené modely budou dostupné během roku
2016 a jejich specifikace se může lišit jelikož
na základě neustálěho vývoje.
035
MRV IV-C
MRV SII VENKOVNÍ JEDNOTKY
AV08NMSETA
AV10NMSETA
AV12NMSETA
MRV III-C
MRVIII-RC
MRV S
-15°C
HEATING
DC motor
Vysoce účinný
kompresor
180° řídící tech.
Super tichý
Tichý provoz
3 minutová
ochrana kompr.
Vytápění
do -15 °C
-5°C
Chlazení i při
nízkých teplotách
Blue
Blue fin
MRV W
Výkon
Výkonový rozsah
Chlazení
Vytápění
Výkonové
parametry
m³/h
dB(A)
dB(A)
mm
mm
kg
Instalace
kg
mm
mm
m
m
m
%
°C
°C
10
95.5
28
107.5
31.5
3/380~400/50/60
8
7.5
3.5/4.2
10000
58
69
1050/400/1636
1150/510/1795
168/183
Rotační
MITSUBISHI
ELECTRIC
1 INV
R410A
7.4
12.7
22.22
300
175/135
50
50~130
16
-5~43
-15~21
AV12NMSETA
12
114.3
33.5
128
37.5
3/380~400/50/60
9.75
9.62
3.44/3.9
10000
60
71
1050/400/1636
1150/510/1795
168/183
Rotační
MITSUBISHI
ELECTRIC
1 INV
R410A
7.4
12.7
25.4
300
175/135
50
50~130
19
-5~43
-15~21
Ovládání
Počet kompresorů
Typ chladiva
Předplnění chladivem
Kapalinové potrubí
Sací potrubí
Celková délka kap. potrubí
Max. délka jedné trasy (Ekvi./Akt)
Max. převýšení vnitřní / venk. j
Připojení / zatížení
Připojení / zatížení
Max. počet vnitřních jednotek
Chlazení
Provozní teploty
Vytápění
AV10NMSETA
8
77.1
22.6
85.3
25
3/380~400/50/60
5.79
5.43
3.9/4.6
10000
55
66
1050/400/1636
1150/510/1795
168/183
Rotační
MITSUBISHI
ELECTRIC
1 INV
R410A
7.4
9.52
19.05
300
175/135
50
50~130
13
-5~43
-15~21
MRV Vnitřní
Napájení
Příkon chlazení
Příkon vytápění
EER/COP
Průtok vzduchu (Vys.)
Hladina aku. tlaku Lp 1m (Vys.)
Hladina aku. výkonu Lw (Vys.)
Provozní rozměry (Š/H/V)
Přepravní rozměry (Š/H/V)
Provozní/přepravní hmotnost
Typ kompresoru
Výrobce kompresoru
AV08NMSETA
MRV DX VZT
Elektrické
parametry
HP
kBtu/h
kW
kBtu/h
kW
f/V/Hz
kW
kW
Easy MRV
Model
Veškeré parametry stanoveny při nominálních podmínkách(chlazení, INT 27°C ST/19°C VT;EXT 35°C ST/24VT;vytápění, INT 20°C ST,EXT 7°C ST/6°CVT)
Reference
036
MRV S 8 - 18 kW
I
180° řídící technologie DC Inverter
Horizontální výfuk vzduchu MRV SI
Venkovní jednotky
•Haier řídící technologie 180° využívá odporu pro detekování
přesné pozice rotoru kompresoru, výsledkem je přesné řízení
DC inverter a zvýšení účinnosti o 17 %.
•Možnost použití na dvojí frekvenci 50/60Hz
DC Inverter dvourotační kompresor
BLDC ventilátor ( “BrushLess DC motor” )
60
240
300
120
15kW 1 fáze
15kW 3 fáze
18kW 3 fáze
180
0
Běžné řízení
1
0
240
60
120
180
300
180° vektorová řídící technologie
2
3
4
037
1
Řízení provozní frekvence kompresoru podle teploty.
Mnohem přesnější a efektivnější technologie řízení.
1
Ochrany: tlaková, teplotní, kompresoru, motoru
ventilátoru, chladiva, množství oleje, atd.. Zajišťují
maximální provozuschopnost systému.
1
Autodiagnostika poruchových stavů.
2
DC motor ventilátorů (AU48/60).
3
DC inverter kompresor
4
Jeden pár ventilů pro připojení chladivového potrubí
a kontrolu tlaku v systému.
AU482FIERA(G)
AU48NFIERA(G)
AU60NFIERA(G)
AU282FHERA
MRV IV-C
MRV SI VENKOVNÍ JEDNOTKY
MRV III-C
MRVIII-RC
MRV S
-15°C
HEATING
DC motor
Výkon
Výkonový rozsah
Chlazení
Elektrické
parametry
m³/h
dB(A)
dB(A)
mm
mm
kg
Instalace
kg
mm
mm
m
m
m
%
na dotaz
AU482FIERA(G)
3HP
27.3
8
32.4
9.5
1/220~230/50
2.2
2.15
3.64/4.42
3500
55
66
960/340/830
1095/410/945
74/89
Rotační
MITSUBISHI
ELECTRIC
1 INV
R410A
2.6
9.52
15.88
50
35
30
50~130
4
10~43
-15~21
5HP
51.2
15
58
17
1/220~230/50/60
4.2
4
3.57/4.25
6500
59
70
960/340/1250
1095/410/1400
105/113
Rotační
MITSUBISHI
ELECTRIC
1 INV
R410A
3.6
9.52
19.05
100
70
30
50~130
8
-5~43
-15~21
-5°C
Blue
Chlazení i při
nízkých teplotách
Blue fin
AU48NFIERA(G)
AU60NFIERA(G)
5HP
51.2
15
58
17
3/380~400/50/60
4.2
4
3.57/4.25
6500
59
70
960/340/1250
1095/410/1400
105/113
Rotační
MITSUBISHI
ELECTRIC
1 INV
R410A
4
9.52
19.05
100
70
30
50~130
8
-5~43
-15~21
7HP
61.4
18
68.2
20
3/380~400/50/60
5.5
5.25
3.27/3.8
6500
60
71
960/340/1250
1095/410/1400
105/113
Dvou- rotační
MITSUBISHI
ELECTRIC
1 INV
R410A
4
9.52
19.05
100
70
30
50~130
9
-5~43
-15~21
Veškeré parametry stanoveny při nominálních podmínkách(chlazení, INT 27°C ST/19°C VT;EXT 35°C ST/24VT;vytápění, INT 20°C ST,EXT 7°C ST/6°CVT)
Ovládání
°C
°C
AU282FHERA
Vytápění
do -15 °C
MRV Vnitřní
Počet kompresorů
Typ chladiva
Předplnění chladivem
Kapalinové potrubí
Sací potrubí
Celková délka kap. potrubí
Max. délka jedné trasy (Ekvi./Akt)
Max. převýšení vnitřní / venk. j
Připojení / zatížení
Připojení / zatížení
Max. počet vnitřních jednotek
Chlazení
Provozní teploty
Vytápění
Tichý provoz
MRV DX VZT
Výkonové
parametry
Napájení
Příkon chlazení
Příkon vytápění
EER/COP
Průtok vzduchu (Vys.)
Hladina aku. tlaku Lp 1m (Vys.)
Hladina aku. výkonu Lw (Vys.)
Provozní rozměry (Š/H/V)
Přepravní rozměry (Š/H/V)
Provozní/přepravní hmotnost
Typ kompresoru
Výrobce kompresoru
Super tichý
Easy MRV
Vytápění
HP
kBtu/h
kW
kBtu/h
kW
f/V/Hz
kW
kW
180° řídící tech.
MRV W
Model
Vysoce účinný
kompresor
3 minutová
ochrana kompr.
Reference
038
VYBRANÉ
Systémové řešení
Připojení vnitřních jednotek Super Match na
systémy (venkovní jednotky) MRV.
MRV vnitřní
EASY MRV KIT
Single Split
MRV venkovní
Super Match
vnitřní
Maxi Split
Multi Split
Připojení přímého
výparníku VZT j.
039
MRV IV-C
MRV III-C
VLASTNOSTI
Představení Easy MRV systému
MRVIII-RC
Easy MRV Kit je souprava složena z elektronického expanzního ventilu a řídící elektroniky pro možnost připojení
vnitřních jednotek z řady Super Match.
Připojovací kit
MRV S MRV III-C MRV IV-C
Vnitřní
Super Match
1:1
Super Match
36K<Výkon < 60K
Super Match
Výkon ≤ 36K
MRV S
1:1
Výkon ≤ 36K
MRV W
1:3
MRV Indoor
Easy MRV
Modelová řada
AV08NMSETA
AU48NFIERA(G)
AV10NMSETA
AU60NFIERA(G)
AV12NMSETA
MRV Vnitřní
AU482FIERA(G)
MRV DX VZT
MRV S
Venkovní
AV08NMMEUA
AV10NMMEUA
AV12NMMEUA
AV16NMMEUA
AV18NMMEUA
...
AV70NMMEUA
AV72NMMEUA
AV08NMVESA
AV10NMVESA
AV12IMVESA
AV14IMVESA
AV16IMVESA
...
AV48IMVESA
Připojovací kit
MS1-060A(1:1)
Reference
Super Match
a MRV
vnitřní jednotky
MS3-036A(1:3)
Ovládání
MS1-036A(1:1)
040
SPECIFIKACE
Vnitřní struktura připojovacího kitu
Každý kit má dvě samostatné části
MS1-036A
MS1-060A
Ventilová část
Elektronika
Rozdílné ventily
Rozdílná elektronika
MS3-036A
Specifikace
MS1-036A/MS1-060A
MS3-036A
Model
MS1-036A
MS1-060A
Počet připojitelných vnitřních jednotek
1
1
MS3-036A
3
Připojitelný výkon (Btu/h)
X ≤36k
36<X ≤60k
X ≤36k (každá vnitřní)
Napájení (f/V/Hz)
1/220~230/50/60
1/220~230/50/60
1/220~230/50/60
Rozměry (Š/H/V)
310/217/155
310/217/155
394/227/253
Přepravní rozměry
509/285/209
509/285/209
687/295/303
Materiál
Pozinkovaná ocel
Pozinkovaná ocel
Pozinkovaná ocel
Šedivá
Barva
Šedivá
Šedivá
Hmotnost/kg
5
5
9
Přepravní hmotnost/kg
7
7
12
Kapalinové potrubí (mm)
9.52(Hlavní)/6.35
9.52(Hlavní)/12.7
Sací potrubí (mm)
15.88(Hlavní)/12.7 /9.52
19.05(Hlavní)/15.88
19.05(Hlavní)/15.88 15.88(Hlavní)/12.7 /9.52
6.35(Hlavní)/9.52
9.52(Hlavní)/12.7
Způsob připojení potrubí
Šroubový spoj
Šroubový spoj
Šroubový spoj
Max. délka potrubí za boxem (m)
15
15
15
Max. převýšení k vnitř. j. za boxem (m)
15
15
15
Max. převýšení mezi boxy (m)
15
15
15
041
MRV IV-C
MRV III-C
PARAMETRY
Venkovní jednotky
MRV S
MODEL
AU482FIERA(G) AU48NFIERA(G) AU60NFIERA(G)
MRV III-C
AV08NMSETA
AV10NMSETA
AV12NMSETA
MRV IV-C
Všechny modely a kombinace
Všechny modely a kombinace
MRVIII-RC
Vyobrazení
MRV S
5
5
6
8
10
12
8 - 48
8 - 72
kW
14
14
18
22,6
28
33,5
22,6 - 135
22,6 - 202
Napájení
1/220~230/50 3/380~400/50 3/380~400/60
1/220~230/60
3/380~400/50
3/380~400/60
3/380~400/50
MRV W
HP
3/380~400/60
Vnitřní jednotky
Super Match I
Vnitřní jednotky
Aqua
Vyobrazení
7K
2.2
AS07QS2HRA
9K
2.8
12K
3.6
AS09QS2HRA
AS12QS2HRA
AS07NS1HRA-WU AS09NS1HRA-WU AS12NS1HRA-WU
AS07NS1HRA-GU AS09NS1HRA-GU AS12NS1HRA-GU
Brezza
AS07BS4HRA
Kazetové
AS12BS4HRA
AF09AS1ERA
AF12AS1ERA
28K
8
36K
10
48K
14
60K
16
AS15NS1HRA-GU AS18NS1HRA-WU AS24NS1HRA-WU
AS15NS1HRA-GU AS18NS1HRA-GU AS24NS1HRA-GU
AS15BS4HRA
AS18BS4HRA
AS24BS4HRA
AB18CS2ERA(S) AB24ES1ERA(S) AB28ES1ERA(S) AB36ES1ERA(S) AB48ES1ERA(S) AB60CS1ERA(S)
AB09CS2ERA(S) AB12CS2ERA(S)
Konvertibilní
AC12CS1ERA(S)
AC18CS1ERA(S) AC24CS1ERA(S)
Kanálové nízké
AD09SS1ERA
AD12SS1ERA
AD18SS1ERA
AD24SS1ERA
Kanálové 25 Pa
AD09LS1ERA
AD12LS1ERA
AD18LS1ERA
AD24LS1ERA
AC28ES1ERA(S) AC36ES1ERA(S) AC48FS1ERA(S) AC60FS1ERA(S)
AD18MS1ERA
AD12MS1ERA
AD24MS1ERA
AD28NS1ERA(S) AD36NS1ERA(S) AD48NS1ERA(S)
AD48HS1ERA(S) AD60HS1ERA(S)
042
Reference
Kanálové 150 Pa
Ovládání
Kanálové 70 Pa
24K
7.1
MRV Vnitřní
Parapetní
AS09BS4HRA
18K
5.5
MRV DX VZT
Nebula
15K
4.4
Easy MRV
Přehled univerzálních vnitřních jednotek Super Match - viz katalog single a multi
VYBRANÉ
Představení systému
Připojovací AHU Kit (box) umožňuje připojit chladivové
výměníky VZT jednotek (chladiče / ohřívače) na centrální
VRF systém.
MRV vnitřní
MRV venkovní
MRV AHU KIT
AHU připojovací kit
043
Výměník VZT jednotky
MRV IV-C
MRV III-C
VLASTNOSTI
Aplikace
MRVIII-RC
•Řešení připojení přímých výparníků (chladičů) na centrální klimatizační systém přináší značnou výhodu především z
hlediska investice a náročnosti celého systému. Jedná se o tzv. systémové řešení.
•V EU a ČR samozřejmě není vyjímkou nutnost přivádět jistou dávku čerstvého vzduchu na osobu (prac. místo). Pro
zajištění minimální tepelné zátěže větráním, je zapotřebí přiváděný vzduch chladit na požadovanou teplotu.
MRV S
Výškové budovy
Výškové budovy
Běžné kancelářské a obchodní budovy
MRV W
Modelová řada
MRV S
8/10/12HP
MRV III-C
MRV IV-C
AH1-280A
Easy MRV
MRV venkovní
AH1-560A
Připojovací box
MRV DX VZT
5HP(14KW) <připojitelný výkon≤10HP(28KW)
10HP(28KW) <připojitelný výkon ≤20HP(56KW)
VZT &
MRV vnitřní
MRV Vnitřní
VZT jednotka není dodávkou Haier
AHU kit
Haier připojovací kit pro VZT jednotky je složen ze 4 částí
AH1-280A
Ventilová část
Řídící elektronika
Teplotní čidla
Ovladač
AH1-560A
Rozdílné
Ovládání
nebo
Totožné
nebo
044
Reference
•Ventilová část, řídící část, kabely a teplotní čidla jsou součástí dodávky. •Ovladač není součástí dodávky AHU boxu. Je nutné
zakoupit samostatně dle potřeby.
VYBRANÉ
Řízení AHU kit
Základní princip řízení
Napájení
Napájení
L
N
A
B
C
Komunikace
Tc1/TC2/Ta
FAN
ON/OFF
Napájení
Řízení
Systém řízení s připojeným AHU Boxem je totožný, jako u systémů pouze s klasickými
vnitřními jednotkami. Zde je uveden systém například s centrálním ovladačem, ale je
možné využít i BMS systémů, apod..
Systém 1:
AV10IMVESA
(5 vnitřních jednotek)
Systém 2:
AV12IMVESA
(12 vnitřních jednotek)
Systém 3:
AV14IMVESA
(8 vnitřních jednotek)
Systém 4:
AV16IMVESA
(AHU kit)
IGU05
IGU05
IGU05
IGU05
Centrální ovladač
(YCZ-A003,A004)
045
MRV IV-C
MRV III-C
VLASTNOSTI
MRVIII-RC
Výhody
Vysoký výkon
Připojitelný výkon 5 až 20 HP (14 - 68 kW) na jeden kit (okruh)
MRV S
1. Stejná řídící elektronika jako u vnitřních jednotek MRV
Kompatibilita
2.Stejné ovladače jako u vnitřních jednotek MRV
MRV W
EEV je dodáván od výrobce Fujikoki.
Easy MRV
Spolehlivý EEV
MRV DX VZT
Specifikace
MRV Vnitřní
Model
AH1-280A
AH1-560A
Připojitelný výkon výměníku
14≤x ≤28kW(5-10HP)
28<x ≤56kW(10-20HP)
1/220~230/50/60
1/220~230/50/60
350/226/155
433/296/193
Přepravní rozměry (Š/H/V)
606*295*209
667*365*249
Materiál
Pozinkovaná ocel
Pozinkovaná ocel
Barva
Šedá
Šedá
Provozní hmotnost/kg
6
9
Přepravní hmotnost/kg
8
12
9.52(Hlavní)/12.7
12.7(Hlavní)/15.88
Sací potrubí (mm)
25.4(Hlavní)/22.2 /19.05
28.58(Hlavní)/25.4/22.22
Způsob připojení potrubí
Šroubový spoj a pájení
Šroubový spoj a pájení
Max. délka potrubí za boxem/m
5
5
Max. převýšení mezi boxem a vnitř. j./m
5
5
046
Reference
Kapalinové potrubí (mm)
Ovládání
Napájení(f/V/Hz)
Provozní rozměry (Š/H/V)
Kazetové jednotky - kruhový přívod
AB072MRERA
AB092MRERA
AB122MRERA
YR-E17(S)
AB162MRERA
AB182MRERA
AB242MRERA
YR-HBS01(O)
•Unikátní kruhový výfuk vzduchu
•Nezávislé ovládání každé ze 4 směrových lamel
•6 pozic nastavení lamel s 1296 kombinacemi směru
výstupu vzduchu
•Senzor pohybu osob s automatickým směrováním
proudu vzduchu (volitelné)
180° řídící tech.
DC motor
Funkce sleep
Vnitřní jednotky
Nezávislé ovládání
každé ze 4 lamel
Kruhový přívod
"88" displej
On/Off kontakt
AB072MRERA
Přívod čerstvého
vzduchu
AB092MRERA
Prémiový filtr
Samočistící
výparník
AB122MRERA
Super tichý
AB162MRERA
Tichý provoz
Rychlá instalace
AB182MRERA
Široký proud
vzduchu
AB242MRERA
kBtu/h
7.5
9.5
12.3
15.3
19.1
24.2
kW
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
7.1
Btu/h
Vytápění
8.5
10.9
13.6
17.1
21.5
27.3
kW
2.5
3.2
4
5
6.3
8
f/V/Hz 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60
Elektrické parametry Napájení
Výkonové
m³/h
Průtok vzduchu (Vys)
1000
1000
1000
1000
1000
1380
parametry
Hladina aku. tlaku( Vys./Stř./Níz) dB(A), 1m
30/27/25
30/27/25
30/27/25
32/29/27
33/30/29
35/34/31
mm
Provozní rozměry (Š/H/V)
840/840/183
840/840/183
840/840/183
840/840/183
840/840/183
840/840/204
mm
Přepravní rozměry (Š/H/V)
983/983/268
983/983/268
983/983/268
983/983/268
983/983/268
983/983/290
Instalace
Provozní/přepravní hmotnost kg
28/31
28/31
28/31
28/31
28/31
29/32
mm
Kapalinové potrubí
6.35
6.35
6.35
6.35
6.35
9.52
mm
Sací potrubí
9.52
9.52
12.7
12.7
12.7
15.88
Model
PB-950KB
PB-950KB
PB-950KB
PB-950KB
PB-950KB
PB-950KB
mm
Provozní rozměry (Š/H/V)
950/950/50
950/950/50
950/950/50
950/950/50
950/950/50
950/950/50
Panel
mm
Přepravní rozměry (Š/H/V)
1013/1025/123 1013/1025/123 1013/1025/123 1013/1025/123 1013/1025/123 1013/1025/123
Provozní/přepravní hmotnost kg
6.5/9
6.5/9
6.5/9
6.5/9
6.5/9
6.5/9
Nástěnný (O-Volitelný/S-Standard) /
YR-E17(S)
YR-E17(S)
YR-E17(S)
YR-E17(S)
YR-E17(S)
YR-E17(S)
Ovladač
YR-HBS01(O)
YR-HBS01(O)
YR-HBS01(O)
YR-HBS01(O)
YR-HBS01(O)
YR-HBS01(O)
Dálkový (O-Volitelný/S-Standard) /
Chlazení
Výkon
047
Kazetové jednotky - kruhový přívod
AB482MRERA
AB602MRERA
MRV IV-C
AB282MRERA
AB302MRERA
AB382MRERA
MRV III-C
MRVIII-RC
MRV S
YR-E17(S)
YR-HBS01(O)
Funkce sleep
Nezávislé ovládání
každé ze 4 lamel
Kruhový přívod
Vnitřní jednotky
Vytápění
Prémiový filtr
Samočistící
výparník
Super tichý
Tichý provoz
Rychlá instalace
Široký proud
vzduchu
AB282MRERA
AB302MRERA
AB382MRERA
AB482MRERA
AB602MRERA
27.3
8
30.7
9
1/220~230/50/60
1380
37/35/31
840/840/204
983/983/290
29/32
9.52
15.88
PB-950KB
950/950/50
1013/1025/123
6.5/9
YR-E17(S)
YR-HBS01(O)
30.7
9
34.1
10
1/220~230/50/60
2050
37/35/31
840/840/246
983/983/331
34/37
9.52
15.88
PB-950KB
950/950/50
1013/1025/123
6.5/9
YR-E17(S)
YR-HBS01(O)
38.2
11.2
42.6
12.5
1/220~230/50/60
2050
37/35/31
840/840/246
983/983/331
34/37
9.52
15.88
PB-950KB
950/950/50
1013/1025/123
6.5/9
YR-E17(S)
YR-HBS01(O)
47.7
14
54.6
16
1/220~230/50/60
2100
44/40/36
840/840/288
983/983/373
35/38
9.52
15.88
PB-950KB
950/950/50
1013/1025/123
6.5/9
YR-E17(S)
YR-HBS01(O)
54.6
16
61.2
18
1/220~230/50/60
2100
44/40/36
840/840/288
983/983/373
35/38
9.52
15.88
PB-950KB
950/950/50
1013/1025/123
6.5/9
YR-E17(S)
YR-HBS01(O)
048
Reference
mm
mm
kg
/
/
Přívod čerstvého
vzduchu
Ovládání
Elektrické parametry Napájení
Průtok vzduchu (Vys)
Hladina aku. tl
aku( Vys./Stř./Níz)
Provozní rozměry (Š/H/V)
Instalace
Přepravní rozměry (Š/H/V)
Provozní/přepravní hmotnost
Kapalinové potrubí
Sací potrubí
Model
Panel
Provozní rozměry (Š/H/V)
Přepravní rozměry (Š/H/V)
Provozní/přepravní hmotnost
Ovladač
Nástěnný (O-Volitelný/S-Standard)
Dálkový (O-Volitelný/S-Standard)
Výkonové
parametry
kBtu/h
kW
Btu/h
kW
f/V/Hz
m³/h
dB(A), 1m
mm
mm
kg
mm
mm
On/Off kontakt
MRV Vnitřní
Chlazení
Výkon
"88" displej
MRV DX VZT
DC motor
Easy MRV
180° řídící tech.
MRV W
•Unikátní kruhový výfuk vzduchu
•Nezávislé ovládání každé ze 4 směrových lamel
•6 pozic nastavení lamel s 1296 kombinacemi směru
výstupu vzduchu
•Senzor pohybu osob s automatickým směrováním
proudu vzduchu (volitelné)
4-CESTNÉ KAZETOVÉ JEDNOTKY
AB092MCERA
AB122MCERA
AB162MCERA
YR-E17(S) YR-HD(O) YR-E16A(O)
•Dekorační panel 700x700 mm
•Otvor pro přisávání čerstvého vzduchu
•Vestavěné čerpadlo kondenzátu
•Tichý provoz
-5°C
On/Off kontakt
Čistý vzduch
Auto-lamely
Vnitřní jednotky
Chlazení
kBtu/h
kW
Vytápění
Btu/h
kW
f/V/Hz
Elektrické parametry Napájení
Průtok vzduchu (Vys)
m³/h
Výkonové
Hladina aku. tlaku (Vys./Stř./Níz) dB(A), 1m
parametry
Hladina aku. výk. (Vys./Stř./Níz) dB(A)
mm
Provozní rozměry (Š/H/V)
mm
Přepravní rozměry (Š/H/V)
kg
Instalace
Provozní/přepravní hmotnost
mm
Kapalinové potrubí
mm
Sací potrubí
Model
mm
Provozní rozměry (Š/H/V)
Panel
mm
Přepravní rozměry (Š/H/V)
kg
Provozní/přepravní hmotnost
Nástěnný (O-Volitelný/S-Standard) /
/
Ovladač
/
Dálkový (O-Volitelný/S-Standard) /
Výkon
4-směry proudu
Auto restart
3 minutová
ochrana
24 hod. časovač
Chlazení při
nízkých teplotách
Blue
Blue fin
-20°C
HEATING
Vytápění do
-20 °C
Čerpadlo
kondenzátu
AB092MCERA
AB122MCERA
AB162MCERA
9.5
2.8
10.9
3.2
1/220~230/50/60
700
32/30/29
46/44/43
570/570/260
718/680/380
17/21
6.35
9.52
PB-700IB
700/700/60
740/740/115
2.8/4.5
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
12.3
3.6
13.6
4
1/220~230/50/60
700
32/30/29
46/44/43
570/570/260
718/680/380
19/23
6.35
12.7
PB-700IB
700/700/60
740/740/115
2.8/4.5
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
15.3
4.5
17.1
5
1/220~230/50/60
700
33/30/29
47/44/43
570/570/260
718/680/380
19/23
6.35
12.7
PB-700IB
700/700/60
740/740/115
2.8/4.5
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
Typy standardních ovladačů se mohou lišit dle aktuální skladové dostupnosti jednotek. Jednotky 2015 vybaveny YR-E14.
049
4-CESTNÉ KAZETOVÉ JEDNOTKY
MRV IV-C
AB182MCERA
AB242MCERA
AB282MCERA
MRV III-C
MRVIII-RC
MRV S
YR-E17(S) YR-HD(O) YR-E16A(O)
MRV W
•Kompaktní rozměry
•Otvor pro přisávání čerstvého vzduchu
•Vestavěné čerpadlo kondenzátu
On/Off kontakt
Čistý vzduch
Auto-lamely
Vnitřní jednotky
24 hod. časovač
Blue fin
-20°C
HEATING
Vytápění do
-20 °C
Čerpadlo
kondenzátu
AB242MCERA
AB282MCERA
19.1
5.6
21.5
6.3
1/220~230/50/60
1200
34/32/30
48/46/44
840/840/240
930/930/330
30/32.5
6.35
12.7
PB-950JB
950/950/60
992/992/115
6/7.5
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
24.2
7.1
27.3
8
1/220~230/50/60
1200
35/34/31
49/48/45
840/840/240
930/930/330
30/32.5
9.52
15.88
PB-950JB
950/950/60
992/992/115
6/7.5
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
27.3
8
30.7
9
1/220~230/50/60
1200
37/35/31
51/49/45
840/840/240
930/930/330
30/32.5
9.52
15.88
PB-950JB
950/950/60
992/992/115
6/7.5
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
Typy standardních ovladačů se mohou lišit dle aktuální skladové dostupnosti jednotek. Jednotky 2015 vybaveny YR-E14.
050
Reference
AB182MCERA
Ovládání
kBtu/h
kW
Vytápění
Btu/h
kW
f/V/Hz
Elektrické parametry Napájení
Průtok vzduchu (Vys)
m³/h
Výkonové
Hladina aku. tlaku (Vys./Stř./Níz) dB(A), 1m
parametry
Hladina aku. výk. (Vys./Stř./Níz) dB(A)
mm
Provozní rozměry (Š/H/V)
mm
Přepravní rozměry (Š/H/V)
kg
Instalace
Provozní/přepravní hmotnost
mm
Kapalinové potrubí
mm
Sací potrubí
Model
mm
Provozní rozměry (Š/H/V)
Panel
mm
Přepravní rozměry (Š/H/V)
kg
Provozní/přepravní hmotnost
Nástěnný (O-Volitelný/S-Standard) /
/
Ovladač
/
Dálkový (O-Volitelný/S-Standard) /
Auto restart
Blue
MRV Vnitřní
Chlazení
Výkon
4-směry proudu
Chlazení při
nízkých teplotách
MRV DX VZT
-5°C
3 minutová
ochrana
Easy MRV
•Možnost připojení více distribučních míst
4-CESTNÉ KAZETOVÉ JEDNOTKY
AB302MCERA
AB382MCERA
AB482MCERA
YR-E17(S) YR-HD(O) YR-E16A(O)
•Kompaktní rozměry
•Otvor pro přisávání čerstvého vzduchu
•Vestavěné čerpadlo kondenzátu
•Možnost připojení více distribučních míst
-5°C
On/Off kontakt
Čistý vzduch
Auto-lamely
Vnitřní jednotky
Chlazení
kBtu/h
kW
Vytápění
Btu/h
kW
Elektrické parametry Napájení
f/V/Hz
Průtok vzduchu (Vys)
m³/h
Výkonové
Hladina aku. tlaku (Vys./Stř./Níz) dB(A), 1m
parametry
Hladina aku. výk. (Vys./Stř./Níz) dB(A)
Provozní rozměry (Š/H/V)
mm
Přepravní rozměry (Š/H/V)
mm
Provozní/přepravní hmotnost kg
Instalace
Kapalinové potrubí
mm
Sací potrubí
mm
Model
Provozní rozměry (Š/H/V)
mm
Panel
Přepravní rozměry (Š/H/V)
mm
Provozní/přepravní hmotnost kg
Nástěnný (O-Volitelný/S-Standard) /
/
Ovladač
/
Dálkový (O-Volitelný/S-Standard) /
Výkon
4-směry proudu
Auto restart
3 minutová
ochrana
24 hod. časovač
Chlazení při
nízkých teplotách
Blue
Blue fin
-20°C
HEATING
Vytápění do
-20 °C
Čerpadlo
kondenzátu
AB302MCERA
AB382MCERA
AB482MCERA
30.7
9
34.1
10
1/220~230/50/60
1800
37/35/31
51/49/45
840/840/295
930/930/390
38/40
9.52
15.88
PB-950JB
950/950/60
992/992/115
6/7.5
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
38.2
11.2
42.6
12.5
1/220~230/50/60
1800
37/35/31
51/49/45
840/840/295
930/930/390
38/40
9.52
15.88
PB-950JB
950/950/60
992/992/115
6/7.5
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
47.7
14
54.6
16
1/220~230/50/60
1800
42/39/35
56/53/49
840/840/295
930/930/390
38/40
9.52
15.88
PB-950JB
950/950/60
985/985/115
6/7.5
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
Typy standardních ovladačů se mohou lišit dle aktuální skladové dostupnosti jednotek. Jednotky 2015 vybaveny YR-E14.
051
2-CESTNÉ KAZETOVÉ JEDNOTKY
MRV IV-C
MRV III-C
AB072MBERA
AB092MBERA
AB122MBERA
AB162MBERA
AB182MBERA
MRVIII-RC
MRV S
YR-E17(S) YR-HD(O) YR-E16A(O)
MRV W
•Kompaktní rozměry: výška pouze 220 mm
•Vestavěné čerpadlo kondenzátu
•Unikátní konstrukce zamezující zanášení jednotky
Easy MRV
•Tichý provoz
On/Off kontakt
Čistý vzduch
Auto-lamely
Vnitřní jednotky
3 minutová
ochrana
24 hod. časovač
Blue fin
Vytápění do
-20 °C
Čerpadlo
kondenzátu
AB092MBERA
AB122MBERA
AB162MBERA
AB182MBERA
7.5
2.2
8.5
2.5
1/220~230/50/60
840
42/37/33
55/50/46
817/620/220
1022×682×274
21/23
6.35
9.52
P2B-1055IB
1055/680/68
1097×707×136
7/8
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
9.6
2.8
10.9
3.2
1/220~230/50/60
840
42/37/33
55/50/46
817/620/220
1022×682×274
21/23
6.35
9.52
P2B-1055IB
1055/680/68
1097×707×136
7/8
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
12.3
3.6
13.7
4
1/220~230/50/60
840
42/37/33
55/50/46
817/620/220
1022×682×274
21/23
6.35
12.7
P2B-1055IB
1055/680/68
1097×707×136
7/8
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
15.4
4.5
17.1
5
1/220~230/50/60
840
44/39/34
57/52/47
817/620/220
1022/682/247
21/23
6.35
12.7
P2B-1055IB
1055/680/68
1097/707/136
7/8
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
19.1
5.6
21.5
6.3
1/220~230/50/60
840
44/39/34
57/52/47
817/620/220
1022×682×274
21/23
6.35
12.7
P2B-1055IB
1055/680/68
1097×707×136
7/8
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
052
Reference
AB072MBERA
Ovládání
kBtu/h
kW
Vytápění
Btu/h
kW
Elektrické parametry Napájení
f/V/Hz
Průtok vzduchu (Vys)
m³/h
Výkonové
Hladina aku. tlaku (Vys./Stř./Níz) dB(A), 1m
parametry
Hladina aku. výk. (Vys./Stř./Níz) dB(A)
mm
Provozní rozměry (Š/H/V)
mm
Přepravní rozměry (Š/H/V)
kg
Instalace
Provozní/přepravní hmotnost
mm
Kapalinové potrubí
mm
Sací potrubí
Model
mm
Provozní rozměry (Š/H/V)
Panel
mm
Přepravní rozměry (Š/H/V)
kg
Provozní/přepravní hmotnost
Nástěnný (O-Volitelný/S-Standard) /
/
Ovladač
/
Dálkový (O-Volitelný/S-Standard) /
Auto restart
-20°C
HEATING
MRV Vnitřní
Chlazení
Výkon
4-směry proudu
Blue
MRV DX VZT
-5°C
Chlazení při
nízkých teplotách
KONVERTIBILNÍ JEDNOTKY
AC092MCERA
AC122MCERA
AC162MCERA
AC182MCERA
AC242MCERA
YR-E17(S) YR-HD(O) YR-E16A(O)
•Flexibilní instalace, vertikální / horizontální
•Ultra tenká jednotka - pouze 199 mm
•Automatický pohyb vertikálních a horizontálních lamel
•Otvor pro přívod čerstvého vzduchu
-5°C
On/Off kontakt
Čistý vzduch
Auto-lamely
Levý & Pravý
proud
3 minutová
ochrana
Auto restart
24 hod. časovač
Chlazení při
nízkých teplotách
Blue
Blue fin
-20°C
HEATING
Vytápění do
-20 °C
AC092MCERA
AC122MCERA
AC162MCERA
AC182MCERA
AC242MCERA
9.5
kBtu/h
2.8
kW
10.9
Btu/h
Vytápění
3.2
kW
Elektrické parametry Napájení
1/220~230/50/60
f/V/Hz
800
m³/h
Průtok vzduchu (Vys)
Výkonové
38/35/33
Hladina aku. tlaku (Vys./Stř./Níz) dB(A), 1m
parametry
51/48/46
Hladina aku. výk. (Vys./Stř./Níz) dB(A)
990/655/199
mm
Provozní rozměry (Š/H/V)
1160/730/280
mm
Přepravní rozměry (Š/H/V)
Instalace
28.3/34.3
Provozní/přepravní hmotnost kg
6.35
mm
Kapalinové potrubí
9.52
mm
Sací potrubí
YR-E16A(O)
/
Nástěnný
YR-E16(O)
/
(O-Volitelný/S-Standard)
Ovladač
YR-E17(S)
/
YR-HD(O)
Dálkový (O-Volitelný/S-Standard)/
12.3
3.6
13.6
4
1/220~230/50/60
800
38/35/33
51/48/46
990/655/199
1160/730/280
28.3/36.4
6.35
12.7
15.4
4.5
17.1
5
1/220~230/50/60
800
40/37/35
53/50/48
990/655/199
1160/730/280
28.3/36.4
6.35
12.7
19.1
5.6
21.5
6.3
1/220~230/50/60
800
40/37/35
53/50/48
990/655/199
1160/730/280
28.3/36.4
6.35
12.7
24.2
7.1
27.3
8
1/220~230/50/60
800
40/37/35
53/50/48
990/655/199
1160/730/280
28.3/36.4
9.52
15.88
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
Vnitřní jednotky
Chlazení
Výkon
Typy standardních ovladačů se mohou lišit dle aktuální skladové dostupnosti jednotek. Jednotky 2015 vybaveny YR-E14.
053
KONVERTIBILNÍ JEDNOTKY
MRV IV-C
AC282MFERA
AC302MFERA
AC382MFERA
AC482MFERA
MRV III-C
MRVIII-RC
MRV S
YR-E17(S) YR-HD(O) YR-E16A(O)
•Automatický pohyb vertikálních a horizontálních lamel
MRV W
•Flexibilní instalace, vertikální / horizontální
•Otvor pro přívod čerstvého vzduchu
Easy MRV
•Více možností směrů připojení potrubí
•Velmi stabilní a dlouho sloužící filtr vzduchu
On/Off kontakt
Čistý vzduch
Auto-lamely
3 minutová
ochrana
Auto restart
24 hod. časovač
Blue
Chlazení při
nízkých teplotách
Blue fin
MRV DX VZT
-5°C
Levý & Pravý
proud
-20°C
HEATING
Vytápění do
-20 °C
AC382MFERA
AC482MFERA
kBtu/h
kW
Výkon
Btu/h
Vytápění
kW
Elektrické parametry Napájení
f/V/Hz
m³/h
Průtok vzduchu (Vys)
Výkonové
Hladina aku. tlaku (Vys./Stř./Níz) dB(A), 1m
parametry
Hladina aku. výk. (Vys./Stř./Níz) dB(A),
mm
Provozní rozměry (Š/H/V)
mm
Přepravní rozměry (Š/H/V)
Instalace
Provozní/přepravní hmotnost kg
mm
Kapalinové potrubí
mm
Sací potrubí
/
Nástěnný
/
(O-Volitelný/S-Standard)
Ovladač
/
Dálkový (O-Volitelný/S-Standard) /
27.3
8
30.7
9
1/220~230/50/60
2040
43/40/38
56/53/51
1580/700/240
1720/800/330
50/57
9.52
15.88
30.7
9
34.1
10
1/220~230/50/60
2040
43/40/38
56/53/51
1580/700/240
1720/800/330
50/57
9.52
15.88
38.2
11.2
42.6
12.5
1/220~230/50/60
2040
46/42/38
59/55/51
1580/700/240
1720/800/330
54/61
9.52
15.88
48
14
55
16
1/220~230/50/60
2040
46/42/38
59/55/51
1580/700/240
1720/800/330
54/61
9.52
15.88
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
Chlazení
Typy standardních ovladačů se mohou lišit dle aktuální skladové dostupnosti jednotek. Jednotky 2015 vybaveny YR-E14.
054
Reference
AC302MFERA
Ovládání
AC282MFERA
MRV Vnitřní
Vnitřní jednotky
NÍZKÉ KANÁLOVÉ 30 Pa
AD072MSERA
AD092MSERA
AD122MSERA
AD162MSERA
YR-E17(S) YR-HD(O) YR-E16A(O)
•Super tenká jednotka - pouze 185mm
•Přívod čerstvého vzduchu
•Čerpadlo kondenzátu (volitelné)
•Možnost výběru sání vzduchu zadní/čelní nebo spodní
•Tichý provoz
•Disponibilní tlak 0/30 Pa
-5°C
On/Off kontakt
Čistý vzduch
Čerpadlo
kondenzátu
Vnitřní jednotky
Chlazení
kBtu/h
kW
Výkon
Vytápění
Btu/h
kW
f/V/Hz
Elektrické parametry Napájení
Průtok vzduchu (Vys)
m³/h
Výkonové
Hladina aku. tlaku (Vys./Stř./Níz) dB(A), 1m
parametry
Hladina aku. výk. (Vys./Stř./Níz) dB(A),
mm
Provozní rozměry (Š/H/V)
mm
Přepravní rozměry (Š/H/V)
kg
Provozní/přepravní hmotnost
Instalace
mm
Kapalinové potrubí
mm
Sací potrubí
Pa
Disponibilní tlak ventilátoru
/
Čerpadlo kond.
S - standard
/
Nástěnný
Ovladač
/
(O-Volitelný/S-Standard)
/
Dálkový O-Volitelný/S-Standard) /
Kompaktní jedn.
Auto restart
3 minutová
ochrana
24 hod. časovač
Chlazení při
nízkých teplotách
Blue
Blue fin
-20°C
HEATING
Vytápění do
-20 °C
AD072MSERA
AD092MSERA
AD122MSERA
AD162MSERA
7.5
2.2
8.5
2.5
1/220~230/50/60
480
27/24/21
41/38/35
850/420/185
1045/540/270
16.5/21.5
6.35
9.52
0/30
S
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
9.5
2.8
10.9
3.2
1/220~230/50/60
480
27/24/21
41/38/35
850/420/185
1045/540/270
16.5/21.5
6.35
9.52
0/30
S
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
12.3
3.6
13.6
4
1/220~230/50/60
550
30/28/25
44/42/39
850/420/185
1045/540/270
17.5/22.5
6.35
12.7
0/30
S
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
15.3
4.5
17.1
5
1/220~230/50/60
600
33/30/27
47/44/41
850/420/185
1045/540/270
18.5/23.5
6.35
12.7
0/30
S
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
055
NÍZKÉ KANÁLOVÉ 30 Pa
MRV IV-C
AD182MSERA
AD242MSERA
MRV III-C
MRVIII-RC
MRV S
YR-E17(S) YR-HD(O) YR-E16A(O)
•Přívod čerstvého vzduchu
MRV W
•Super tenká jednotka - pouze 185mm
•Čerpadlo kondenzátu (volitelné)
•Tichý provoz
•Disponibilní tlak /30 Pa
On/Off kontakt
Čistý vzduch
Chlazení
24 hod. časovač
Blue
Blue fin
-20°C
HEATING
Vytápění do
-20 °C
AD242MSERA
19.1
5.6
21.5
6.3
1/220~230/50/60
800
33/30/28
47/44/42
1170/420/185
1365/540/270
22.2/28.2
6.35
12.7
0/30
S
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
24.2
7.1
27.3
8
1/220~230/50/60
930
36/33/31
50/47/44
1170/420/185
1365/540/270
24/30
9.52
15.88
0/30
S
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
056
Reference
AD182MSERA
Ovládání
kBtu/h
kW
Vytápění
Btu/h
kW
f/V/Hz
Elektrické parametry Napájení
Průtok vzduchu (Vys)
m³/h
Výkonové
Hladina aku. tlaku (Vys./Stř./Níz) dB(A), 1m
parametry
Hladina aku. výk. (Vys./Stř./Níz) dB(A)
mm
Provozní rozměry (Š/H/V)
mm
Přepravní rozměry (Š/H/V)
kg
Provozní/přepravní hmotnost
Instalace
mm
Kapalinové potrubí
mm
Sací potrubí
Pa
Disponibilní tlak ventilátoru
/
Čerpadlo kond.
S - standard
/
Nástěnný
Ovladač
/
(O-Volitelný/S-Standard)
/
Dálkový O-Volitelný/S-Standard) /
Výkon
Auto restart
Chlazení při
nízkých teplotách
MRV Vnitřní
Vnitřní jednotky
Kompaktní jedn.
3 minutová
ochrana
MRV DX VZT
-5°C
Čerpadlo
kondenzátu
Easy MRV
•Možnost výběru sání vzduchu zadní/čelní nebo spodní
KANÁLOVÉ JEDNOTKY 20 Pa
AD072MLERA
AD092MLERA
AD122MLERA
YR-E17(S) YR-HD(O) YR-E16A(O)
•Nízké provedení jednotky pouze 220 mm
•Speciální odkapová vanička kondenzátu
•Možnost oboustranného připojení kondenzátu
•Možnost otočení výparníku a připojení potrubí z jiné strany
•Disponibilní tlak 0/20 Pa
-5°C
On/Off kontakt
Čistý vzduch
Auto restart
Vnitřní jednotky
Chlazení
kBtu/h
kW
Výkon
Vytápění
Btu/h
kW
f/V/Hz
Elektrické parametry Napájení
Průtok vzduchu (Vys)
m³/h
Výkonové
Hladina aku. tlaku (Vys./Stř./Níz) dB(A), 1m
parametry Hladina aku. výk. (Vys./Stř./Níz) dB(A)
mm
Provozní rozměry (Š/H/V)
mm
Přepravní rozměry (Š/H/V)
kg
Provozní/přepravní hmotnost
Instalace
mm
Kapalinové potrubí
mm
Sací potrubí
Pa
Disponibilní tlak ventilátoru
/
Čerpadlo kond.
Volitelné
/
Nástěnný
Ovladač
/
(O-Volitelný/S-Standard)
/
Dálkový O-Volitelný/S-Standard) /
3 minutová
ochrana
24 hod. časovač
Chlazení při
nízkých teplotách
Blue
Blue fin
-20°C
HEATING
Vytápění do
-20 °C
AD072MLERA
AD092MLERA
AD122MLERA
7.5
2.2
8.5
2.5
1/220~230/50/60
400
35/32/30
49/46/44
610/500/220
710/549/280
15/17
6.35
9.52
0/20
KT-NP01
9.5
2.8
10.9
3.2
1/220~230/50/60
400
35/32/30
49/46/44
610/500/220
710/549/280
15/17
6.35
9.52
0/20
KT-NP01
12.3
3.6
13.6
4
1/220~230/50/60
500
35/32/30
49/46/44
610/500/220
710/549/280
16/18
6.35
12.7
0/20
KT-NP01
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
057
KANÁLOVÉ JEDNOTKY 20 Pa
AD182MLERA
AD242MLERA
MRV IV-C
AD162MLERA
MRV III-C
MRVIII-RC
MRV S
YR-E17(S) YR-HD(O) YR-E16A(O)
MRV W
•Nízké provedení jednotky pouze 220 mm
•Speciální odkapová vanička kondenzátu
•Možnost oboustranného připojení kondenzátu
•Disponibilní tlak 0/20 Pa
On/Off kontakt
Čistý vzduch
Auto restart
Chlazení
Blue fin
-20°C
HEATING
Vytápění do
-20 °C
AD182MLERA
AD242MLERA
15.3
4.5
17.1
5
1/220~230/50/60
850
35/32/30
49/46/44
1105/500/220
1174/549/294
25/27
6.35
12.7
0/20
KT-NP01
19.1
5.6
21.5
6.3
1/220~230/50/60
1250
39/37/35
53/51/49
1105/500/220
1174/549/294
28/30
6.35
12.7
0/20
KT-NP01
24.2
7.1
27.3
8
1/220~230/50/60
1250
39/37/35
53/51/49
1105/500/220
1174/549/294
28/30
9.52
15.88
0/20
KT-NP01
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
058
Reference
AD162MLERA
Ovládání
kBtu/h
kW
Výkon
Vytápění
Btu/h
kW
Elektrické parametry Napájení
f/V/Hz
Průtok vzduchu (Vys)
m³/h
Výkonové
Hladina aku. tlaku (Vys./Stř./Níz) dB(A), 1m
parametry Hladina aku. výk. (Vys./Stř./Níz) dB(A)
mm
Provozní rozměry (Š/H/V)
mm
Přepravní rozměry (Š/H/V)
kg
Provozní/přepravní hmotnost
Instalace
mm
Kapalinové potrubí
mm
Sací potrubí
Pa
Disponibilní tlak ventilátoru
/
Čerpadlo kond.
Volitelné
/
Nástěnný
Ovladač
/
(O-Volitelný/S-Standard)
/
Dálkový O-Volitelný/S-Standard) /
Blue
MRV Vnitřní
Vnitřní jednotky
24 hod. časovač
Chlazení při
nízkých teplotách
MRV DX VZT
-5°C
3 minutová
ochrana
Easy MRV
•Možnost otočení výparníku a připojení potrubí z jiné strany
KANÁLOVÉ JEDNOTKY 96 Pa
AD182MMERA
AD242MMERA
AD282MMERA
YR-E17(S) YR-HD(O) YR-E16A(O)
•Vysoká adaptabilita k potřebám projektu
•Vestavěné čerpadlo kondenzátu
•Disponibilní tlak 50 / 96 Pa
-5°C
On/Off kontakt
Čistý vzduch
Auto restart
Vnitřní jednotky
kBtu/h
kW
Výkon
Btu/h
Vytápění
kW
f/V/Hz
Elektrické parametry Napájení
m³/h
Průtok vzduchu (Vys)
Výkonové
Hladina aku. tlaku (Vys./Stř./Níz) dB(A), 1m
parametry
Hladina aku. výk. (Vys./Stř./Níz) dB(A)
mm
Provozní rozměry (Š/H/V)
mm
Přepravní rozměry (Š/H/V)
kg
Provozní/přepravní hmotnost
Instalace
mm
Kapalinové potrubí
mm
Sací potrubí
Pa
Disponibilní tlak ventilátoru
/
Čerpadlo kond.
Standard
/
Nástěnný
Ovladač
/
(O-Volitelný/S-Standard)
/
Dálkový O-Volitelný/S-Standard) /
Chlazení
3 minutová
ochrana
24 hod. časovač
Chlazení při
nízkých teplotách
Blue
Blue fin
-20°C
HEATING
Vytápění do
-20 °C
Čerpadlo
kondenzátu
AD182MMERA
AD242MMERA
AD282MMERA
19.1
5.6
21.5
6.3
1/220~230/50/60
1200
36/34/31
49/47/44
990/650/300
1170/860/340
39/45
6.35
12.7
50/96
S
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
24.2
7.1
27.3
8
1/220~230/50/60
1200
36/34/31
49/47/44
990/650/300
1170/860/340
39/45
9.52
15.88
50/96
S
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
27.3
8
30.7
9
1/220~230/50/60
1200
39/37/35
52/50/48
990/650/300
1170/860/340
39/45
9.52
15.88
50/96
S
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
059
KANÁLOVÉ JEDNOTKY 96 Pa
MRV IV-C
AD302MMERA
AD382MMERA
AD482MMERA
MRV III-C
MRVIII-RC
MRV S
YR-E17(S) YR-HD(O) YR-E16A(O)
•Vestavěné čerpadlo kondenzátu
MRV W
•Vysoká adaptabilita k potřebám projektu
•Disponibilní tlak 50 / 96 Pa
Easy MRV
On/Off kontakt
Čistý vzduch
Auto restart
Chlazení
Blue fin
-20°C
HEATING
Vytápění do
-20 °C
Čerpadlo
kondenzátu
AD382MMERA
AD482MMERA
30.7
9
34.1
10
1/220~230/50
1900
39/37/35
52/50/48
1418/655/350
1570/813/383
64/66.7
9.52
15.88
50/96
S
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
38.2
11.2
42.6
12.5
1/220~230/50
1900
41/40/39
54/53/52
1418/655/350
1570/813/383
64/66.7
9.52
15.88
50/96
S
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
47.7
14
54.6
16
1/220~230/50
2100
41/40/39
54/53/52
1418/655/350
1570/813/383
64/66.7
9.52
15.88
50/96
S
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
060
Reference
AD302MMERA
Ovládání
kBtu/h
kW
Výkon
Vytápění
Btu/h
kW
f/V/Hz
Elektrické parametry Napájení
Průtok vzduchu (Vys)
m³/h
Výkonové
Hladina aku. tlaku (Vys./Stř./Níz) dB(A), 1m
parametry Hladina aku. výk. (Vys./Stř./Níz) dB(A)
Provozní rozměry (Š/H/V)
mm
Přepravní rozměry (Š/H/V)
mm
Provozní/přepravní hmotnost
kg
Instalace
Kapalinové potrubí
mm
Sací potrubí
mm
Disponibilní tlak ventilátoru
Pa
Standard
/
Čerpadlo kond.
Nástěnný
/
Ovladač
(O-Volitelný/S-Standard)
/
/
Dálkový O-Volitelný/S-Standard) /
Blue
MRV Vnitřní
Vnitřní jednotky
24 hod. časovač
Chlazení při
nízkých teplotách
MRV DX VZT
-5°C
3 minutová
ochrana
KANÁLOVÉ JEDNOTKY 120 Pa
AD302MNERA
AD382MNERA
AD482MNERA
YR-E17(S) YR-HD(O) YR-E16A(O)
•Nová kompaktní konstrukce: výška 270 mm
•Čerpadlo kondenzátu volitelně
•Vysoká adaptabilita k potřebám projektu
•Disponibilní tlak 80 / 120 Pa
-5°C
On/Off kontakt
Čistý vzduch
Auto restart
Vnitřní jednotky
Chlazení
kBtu/h
kW
Výkon
Vytápění
Btu/h
kW
f/V/Hz
Elektrické parametry Napájení
Průtok vzduchu (Vys)
m³/h
Výkonové
Hladina aku. tlaku (Vys./Stř./Níz) dB(A), 1m
parametry Hladina aku. výk. (Vys./Stř./Níz) dB(A)
Provozní rozměry (Š/H/V)
mm
Přepravní rozměry (Š/H/V)
mm
Provozní/přepravní hmotnost
kg
Instalace
Kapalinové potrubí
mm
Sací potrubí
mm
Disponibilní tlak ventilátoru
Pa
Volitelně
/
Čerpadlo kond.
Nástěnný
/
Ovladač
(O-Volitelný/S-Standard)
/
/
Dálkový O-Volitelný/S-Standard) /
3 minutová
ochrana
24 hod. časovač
Chlazení při
nízkých teplotách
Blue
Blue fin
-20°C
HEATING
Vytápění do
-20 °C
AD302MNERA
AD382MNERA
AD482MNERA
30
9
34
10
1/220~230/50/60
1600
49/47/43
62/60/56
1135/742/270
1355/856/380
50/56
9.52
15.88
80/120
KT-NP01
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
38
11.2
43
12.5
1/220~230/50/60
1600
49/47/43
62/60/56
1135/742/270
1355/856/380
50/56
9.52
15.88
80/120
KT-NP01
YYR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
48
14
55
16
1/220~230/50/60
1600
49/47/43
62/60/56
1135/742/270
1355/856/380
50/56
9.52
15.88
80/120
KT-NP01
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
061
KANÁLOVÉ JEDNOTKY 196 Pa
MRV IV-C
AD182MHERA
AD242MHERA
AD282MHERA
MRV III-C
MRVIII-RC
MRV S
YR-E17(S) YR-HD(O) YR-E16A(O)
•Velmi snadné jednotky pro údržbu
MRV W
•Vysoká adaptabilita k potřebám projektu
•Disponibilní tlak 100 / 196 Pa
Easy MRV
Čistý vzduch
Auto restart
Chlazení při
nízkých teplotách
Blue
Blue fin
-20°C
HEATING
Vytápění do
-20 °C
AD242MHERA
AD282MHERA
19.1
5.6
21.5
6.3
1/220~230/50/60
1500
42/40
55/53
975/876/360
1050/945/405
48/58
6.35
12.7
100/196
KT-NP01
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
24.2
7.1
27.3
8
1/220~230/50/60
1500
42/40
55/53
975/875/360
1050/945/405
48/58
9.52
15.88
100/196
KT-NP01
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
27.3
8
30.73
9
1/220~230/50/60
1500
42/40
55/53
975/875/360
1050/945/405
48/58
9.52
15.88
100/196
KT-NP01
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
062
Reference
AD182MHERA
Ovládání
kBtu/h
kW
Výkon
Btu/h
Vytápění
kW
f/V/Hz
Elektrické parametry Napájení
Průtok vzduchu (Vys)
m³/h
Výkonové
Hladina aku. tlaku (Vys./Stř./Níz) dB(A), 1m
parametry Hladina aku. výk. (Vys./Stř./Níz) dB(A)
mm
Provozní rozměry (Š/H/V)
mm
Přepravní rozměry (Š/H/V)
Provozní/přepravní hmotnost
kg
Instalace
Kapalinové potrubí
mm
Sací potrubí
mm
Disponibilní tlak ventilátoru
Pa
Volitelně
Čerpadlo kond.
/
Nástěnný
/
Ovladač
(O-Volitelný/S-Standard)
/
/
Dálkový O-Volitelný/S-Standard) /
Chlazení
24 hod. časovač
MRV Vnitřní
Vnitřní jednotky
3 minutová
ochrana
MRV DX VZT
-5°C
On/Off kontakt
KANÁLOVÉ JEDNOTKY 196 Pa
AD302MHERA
AD382MHERA
AD482MHERA
YR-E17(S) YR-HD(O) YR-E16A(O)
•Vysoká adaptabilita k potřebám projektu
•Disponibilní tlak 100 / 196 Pa
-5°C
On/Off kontakt
Čistý vzduch
Auto restart
Vnitřní jednotky
kBtu/h
Chlazení
kW
Výkon
Btu/h
Vytápění
kW
f/V/Hz
Elektrické parametry Napájení
Průtok vzduchu (Vys)
m³/h
Výkonové
Hladina aku. tlaku (Vys./Stř./Níz) dB(A), 1m
parametry Hladina aku. výk. (Vys./Stř./Níz) dB(A)
mm
Provozní rozměry (Š/H/V)
mm
Přepravní rozměry (Š/H/V)
Provozní/přepravní hmotnost
kg
Instalace
Kapalinové potrubí
mm
Sací potrubí
mm
Disponibilní tlak ventilátoru
Pa
Volitelně
Čerpadlo kond.
/
Nástěnný
/
Ovladač
(O-Volitelný/S-Standard)
/
/
Dálkový O-Volitelný/S-Standard) /
3 minutová
ochrana
24 hod. časovač
Chlazení při
nízkých teplotách
Blue
Blue fin
-20°C
HEATING
Vytápění do
-20 °C
AD302MHERA
AD382MHERA
AD482MHERA
30.7
9
34.1
10
1/220~230/50/60
1560
45/40
58/53
1355/876/360
1386/966/418
62/77
9.52
15.88
100/196
KT-NP01
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
38.2
11.2
42.6
12.5
1/220~230/50/60
1600
45/40
58/53
1355/876/360
1386/966/418
62/77
9.52
15.88
100/196
KT-NP01
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
47.8
14
54.6
16
1/220~230/50/60
2100
45/40
58/53
1355/876/360
1386/966/418
62/77
9.52
15.88
100/196
KT-NP01
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
063
KANÁLOVÉ JEDNOTKY 196 Pa
AD962MHERA
MRV IV-C
AD722MHERA
MRV III-C
MRVIII-RC
MRV S
YR-E17(S) YR-HD(O) YR-E16A(O)
•Disponibilní tlak 100 / 196 Pa
MRV W
•Vysoká adaptabilita k potřebám projektu
Easy MRV
On/Off kontakt
Čistý vzduch
Auto restart
Blue fin
-20°C
HEATING
Vytápění do
-20 °C
AD962MHERA
77.1
22.6
85.3
25
1/220~230/50/60
4050
54/49
67/62
1725/876/360
1830/990/530
92/100
9.52
25.4
100/196
KT-NP01(Optional)
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
95.6
28
105.8
31
1/220~230/50/60
4050
54/49
67/62
1725/876/360
1830/990/530
92/100
9.52
25.4
100/196
KT-NP01(Optional)
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
064
Reference
AD722MHERA
Ovládání
kBtu/h
kW
Výkon
Btu/h
Vytápění
kW
Elektrické parametry Napájení
f/V/Hz
Průtok vzduchu (Vys)
m³/h
Výkonové
Hladina aku. tlaku (Vys./Stř./Níz) dB(A), 1m
parametry Hladina aku. výk. (Vys./Stř./Níz) dB(A)
mm
Provozní rozměry (Š/H/V)
mm
Přepravní rozměry (Š/H/V)
Provozní/přepravní hmotnost
kg
Instalace
Kapalinové potrubí
mm
Sací potrubí
mm
Disponibilní tlak ventilátoru
Pa
Čerpadlo kond.
Volitelně
/
Nástěnný
/
Ovladač
(O-Volitelný/S-Standard)
/
/
Dálkový O-Volitelný/S-Standard) /
Chlazení
Blue
MRV Vnitřní
Vnitřní jednotky
24 hod. časovač
Chlazení při
nízkých teplotách
MRV DX VZT
-5°C
3 minutová
ochrana
PARAPETNÍ J. BEZ OPLÁŠTĚNÍ
AE072MLERA
AE092MLERA
AE122MLERA
AE162MLERA
AE182MLERA
AE242MLERA
YR-E17(S) YR-HD(O) YR-E16A(O)
•Velmi malý instalační prostor - pouze 220 mm
•Vhodné do parapetních prostorů pod okna
•Standardně vybaveny účinným filtrem vzduchu
-5°C
On/Off kontakt
Vnitřní jednotky
Čistý vzduch
Auto restart
3 minutová
ochrana
24 hod. časovač
Chlazení při
nízkých teplotách
Blue
Blue fin
-20°C
HEATING
Vytápění do
-20 °C
Kompak. jedn.
AE072MLERA AE092MLERA AE122MLERA AE162MLERA AE182MLERA AE242MLERA
7.5
9.5
12.3
15.3
19.1
24.2
kBtu/h
Chlazení
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
7.1
kW
Výkon
8.5
10.9
13.6
17.1
21.5
27.3
Btu/h
Vytápění
2.5
3.2
4
5
6.3
8
kW
Elektrické parametry Napájení
f/V/Hz 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60
750
750
750
950
950
950
Průtok vzduchu (Vys)
m³/h
Výkonové
38/35/33
38/35/33
40/37/35
40/37/35
42/39/36
42/39/36
Hladina aku. tlaku (Vys./Stř./Níz) dB(A), 1m
parametry Hladina aku. výk. (Vys./Stř./Níz) dB(A)
51/48/46
51/48/46
53/50/48
53/50/48
55/52/49
55/52/49
1116/221/624
1116/221/624
1116/221/624
1116/221/624 1116/221/624
1116/221/624
mm
Provozní rozměry (Š/H/V)
1198/295/707
1198/295/707
1198/295/707
1198/295/707 1198/295/707
1198/295/707
mm
Přepravní rozměry (Š/H/V)
29/37
29/37
29/37
31/39
31/39
31/39
Provozní/přepravní hmotnost
kg
Instalace
6.35
6.35
6.35
6.35
6.35
9.52
Kapalinové potrubí
mm
Sací potrubí
9.52
9.52
12.7
12.7
12.7
15.88
mm
Disponibilní tlak ventilátoru
0/30
0/30
0/30
0/30
0/30
0/30
Pa
Nástěnný
YR-E16A(O)
YR-E16A(O)
YR-E16A(O)
YR-E16A(O)
YR-E16A(O)
YR-E16A(O)
/
(O-Volitelný/S-Standard)
YR-E16(O)
YR-E16(O)
YR-E16(O)
YR-E16(O)
YR-E16(O)
YR-E16(O)
/
Ovladač
YR-E17(S)
/
YR-E17(S)
YR-E17(S)
YR-E17(S)
YR-E17(S)
YR-E17(S)
Dálkový O-Volitelný/S-Standard) /
YR-HD(O)
YR-HD(O)
YR-HD(O)
YR-HD(O)
YR-HD(O)
YR-HD(O)
065
PARAPETNÍ JEDNOTKY
MRV IV-C
AF072MAERA
AF092MAERA
AF122MAERA
AF182MAERA
MRV III-C
MRVIII-RC
MRV S
YR-HD(S)
MRV W
•Výstup vzduchu dvěma vyústkami
•Kompaktní a malé jednotky
On/Off kontakt
Čistý vzduch
Auto restart
Vytápění do
-20 °C
AF092MAERA
AF122MAERA
AF182MAERA
7.5
2.2
8.5
2.5
1/220~230/50/60
460
43/39/36
56/53/49
720/255/640
784/305/720
18/20
6.35
12.7
/
YR-HD(S)
9.5
2.8
10.9
3.2
1/220~230/50/60
460
43/39/36
56/53/49
720/255/640
784/305/720
18/20
6.35
12.7
/
YR-HD(S)
12.3
3.6
13.6
4
1/220~230/50/60
520
43/39/36
56/53/49
720/255/640
784/305/720
18/20
6.35
12.7
/
YR-HD(S)
17
5.0
20.5
6
1/220~230/50/60
580
48/46/42
61/59/55
720/255/640
784/305/720
18/20
6.35
12.7
/
YR-HD(S)
066
Reference
AF072MAERA
Ovládání
kBtu/h
kW
Výkon
Btu/h
Vytápění
kW
Elektrické parametry Napájení
f/V/Hz
m³/h
Průtok vzduchu (Vys)
Výkonové
Hladina aku. tlaku (Vys./Stř./Níz) dB(A), 1m
parametry
Hladina aku. výk. (Vys./Stř./Níz) dB(A)
mm
Provozní rozměry (Š/H/V)
mm
Přepravní rozměry (Š/H/V)
Instalace
kg
Provozní/přepravní hmotnost
mm
Kapalinové potrubí
mm
Sací potrubí
/
Nástěnný
Ovladač
Dálkový O-Volitelný/S-Standard) /
Chlazení
Blue fin
-20°C
HEATING
MRV Vnitřní
Vnitřní jednotky
24 hod. časovač
Blue
Chlazení při
nízkých teplotách
MRV DX VZT
-5°C
3 minutová
ochrana
Easy MRV
•Tichý provoz
NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY
AS072MGERA
AS092MGERA
AS122MGERA
AS162MGERA
AS182MGERA
AS242MGERA
YR-HD(S) YR-E17(O) YR-E16A(O)
•Stylový design a LED displej
•Vestavěný elektronický expanzní ventil
•Volitelné filtry: s negativními ionty, vitamín C a ESF filtr
-5°C
On/Off kontakt
Vnitřní jednotky
Čistý vzduch
Auto restart
3 minutová
ochrana
24 hod. časovač
Chlazení při
nízkých teplotách
AS072MGERA AS092MGERA
Blue
Blue fin
-20°C
HEATING
Vytápění do
-20 °C
AS122MGERA AS162MGERA
AS182MGERA AS242MGERA
7.5
9.5
12.3
15.3
19.1
24.2
kBtu/h
Chlazení
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
7.1
kW
Výkon
8.5
10.9
13.6
17.1
21.5
27.3
Btu/h
Vytápění
2.5
3.2
4
5
6.3
8
kW
f/V/Hz 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60
Elektrické parametry Napájení
600
600
600
600
800
800
m³/h
Průtok vzduchu (Vys)
Výkonové
37/33/31
37/34/31
41/36/33
41/36/33
43/39/34
48/39/37
Hladina aku. tlaku (Vys./Stř./Níz) dB(A), 1m
parametry
48/44/42
48/45/42
52/47/44
52/47/44
54/50/45
59/50/48
Hladina aku. výk. (Vys./Stř./Níz) dB(A)
938/187/265
938/187/265
938/187/265
938/187/265
1046/239/299
1046/239/299
mm
Provozní rozměry (Š/H/V)
1016/304/360
1016/304/360
1016/304/360
1016/304/360
1111/329/373
1111/329/373
mm
Přepravní rozměry (Š/H/V)
Instalace
10.9/13.1
10.9/13.1
10.9/13.1
10.9/13.1
13/16.5
13/16.5
Provozní/přepravní hmotnost kg
6.35
6.35
6.35
6.35
9.52
9.52
mm
Kapalinové potrubí
12.7
12.7
12.7
12.7
15.88
15.88
mm
Sací potrubí
YR-E16A(O)
YR-E16A(O)
YR-E16A(O)
YR-E16A(O)
YR-E16A(O)
YR-E16A(O)
/
Nástěnný
/
YR-E16(O)
YR-E16(O)
YR-E16(O)
YR-E16(O)
YR-E16(O)
YR-E16(O)
O-Volitelný/S-Standard)
Ovladač
/
YR-E17(O)
YR-E17(O)
YR-E17(O)
YR-E17(O)
YR-E17(O)
YR-E17(O)
YR-HD(S)
YR-HD(S)
YR-HD(S)
YR-HD(S)
YR-HD(S)
YR-HD(S)
Dálkový O-Volitelný/S-Standard) /
067
VĚTRACÍ JEDNOTKY
AD962MPERA
MRV IV-C
AD482MPERA
AD722MPERA
MRV III-C
MRVIII-RC
MRV S
MRV W
YR-E17(S) YR-HD(O) YR-E16A(O)
•Variabilní disponibilní tlak 100 - 200 Pa
•Možná instalace na 1 systému se standard. jednotkami
On/Off kontakt
Čistý vzduch
Auto restart
Blue fin
-20°C
HEATING
Vytápění do
-20 °C
AD722MPERA
AD962MPERA
47.7
14
30.4
8.9
1/220~230/50/60
1600
48
61
1355/876/360
1386/966/418
62/77
9.52
15.88
100/185
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
77.1
22.6
51.8
15.2
1/220~230/50/60
2300
55
68
1725/876/360
1830/990/530
92/100
9.52
25.4
100/200
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
95.5
28
60.8
17.8
1/220~230/50/60
2800
55
68
1725/876/360
1830/990/530
92/100
9.52
25.4
100/200
YR-E16A(O)
YR-E16(O)
YR-E17(S)
YR-HD(O)
068
Reference
AD482MPERA
Ovládání
kBtu/h
kW
Výkon
Btu/h
Vytápění
kW
Elektrické parametry Napájení
f/V/Hz
m³/h
Průtok vzduchu (Vys)
Výkonové
Hladina aku. tlaku (Vys./Stř./Níz) dB(A), 1m
parametry
Hladina aku. výk. (Vys./Stř./Níz) dB(A)
mm
Provozní rozměry (Š/H/V)
mm
Přepravní rozměry (Š/H/V)
kg
Provozní/přepravní hmotnost
Instalace
mm
Kapalinové potrubí
mm
Sací potrubí
Pa
Disponibilní tlak
/
Nástěnný
/
O-Volitelný/S-Standard)
Ovladač
/
Dálkový O-Volitelný/S-Standard) /
Chlazení
Blue
MRV Vnitřní
Vnitřní jednotky
24 hod. časovač
Chlazení při
nízkých teplotách
MRV DX VZT
-5°C
3 minutová
ochrana
Easy MRV
•Navrženo pro přívod čerstvého vzduchu
SYSTÉMY
Uživatelsky snadné
ovládání
Integrovaný systém ovládání
Ovládací systémy Haier umožnují společné řízení
jednotek MRV (VRF) a Super Match (single a multi).
Není tedy nutné systémy ovládání dělit do dvou skupin.
Správa budovy
Excelentní BMS nabízí ucelené řízení a kontrolu klimatizačních
systémů instalovaných v budově. Systém je velmi snadný a
přehledný.
Inteligentní správa zařízení
“Haier Smart AC” nabízí inteligentní a personifikované možnosti
ovládání klimatizačních jednotek.
SYSTÉMY OVLÁDÁN
Aplikace
Systémy řízení Haier jsou navrženy pro řízení od malých
rezidenčních aplikací, až po rozsáhlé komerční aplikace.
069
MRV IV-C
MRV III-C
OVLÁDÁNÍ
MRVIII-RC
MRV S
Centrální
ovladač
Dálkový
ovladač
Easy MRV
BMS
MRV W
Centrální
ovladač
Nástěnný
ovladač
MRV DX VZT
Wifi
ovládání
MRV Vnitřní
Ovládání
Reference
070
SYSTÉMY
Klíčové produkty
YCZ-A004 je chytrý dotykový centrální ovladač pro vzdálené
ovládání až 256 vnitřních jednotek
YCZ-A004
•Individuální ovládání, Skupinové & Centrální ovládání (Max. 256 vnitřních
jednotek)
•7” TFT LCD podsvícený dotykový displej
•Ovládání časovače
•Zakázání vybraných provozních módů
•Nastavení úrovně ovládání pro uživatele (individuální, částečné, pouze
centr. ovladačem)
•Možnost editace údajů o uživatelích
•Možnost editace údajů o jednotkách
•Rozpočítávání energií a reporting
•Zobrazení chybových stavů
•Požární hlásič
•Ukládání provozních dat
Systém řízení s centrálním ovladačem YCZ-A004
IGU05
MRV
IGU05
YCZ-A004
YCJ-A002
SuperMatch
YCJ-A002
071
MRV IV-C
MRV III-C
OVLÁDÁNÍ
MRVIII-RC
Funkce energetické úspory
•Zakázání vybraných provozních módů
•Stanovení min. a max. nastavitelné teploty pro vybrané
zóny / skupiny vnitřních jednotek
MRV W
•Ovládání až 256 vnitřních jednotek
Ovládání: provozní mód, teplota, ventilátor, pohyb lamel
•Zapnutí / vypnutí
•Zobrazení ikon na základě stavu vnitřní jednotky
MRV S
Ovládání a monitoring
Easy MRV
Časovač
MRV Vnitřní
•Týdenní a denní časovač pro každou vnitřní jednotku
•Libovolná kombinace časovačů
•Možnost libovolného nastavení, editace a smazání
časovače
•Detailní nastavení spínacích bodů časovače
•Řízení jednotek v jednotlivých zónách dle potřeby
uživatele
•Možnost vytváření libovolných zón s libovolnými
vnitřními jednotkami
MRV DX VZT
Ovládání zón
Ovládání
Rozpočítávání energií
•Možnost vyvolání dat
•Možnost nastavení rozdílných cen během dne
na základě rozdílných tarifů
•Možnost stažení zprávy s rozpočítanou energií na jednotku
•Možnost přehledné kontroly provozních dat veškerých
vnitřních jednotek
072
Reference
Kontrola provozních dat
SYSTÉMY
Klíčové produkty
Výkonné a inteligentní řešení ovládacího BMS systému pro 250 a
500 vnitřních jednotek.
HCM-05/HCM-05(A)
•Vzdálený systém ovládání
•Připojení nadřazeného systému ovládání: BACnet ip/ Modbus
•Max. 250 vnitřních jednotek na HCM-05; a 500 vnitřních jednotek na HCM-05(A)
•Max. 32 systémů. Každý systém musí být připojený pomocí jednoho IGU02.
•Ovládání / nastavení systému a kontrola provozních stavů.
•Týdenní, denní a měsíční časovač.
•Rozdělení práv uživatelů z hlediska možností ovládání a nastavování systému.
•Rozpočítávání energií.
•Ukládání provozních a chybových stavů.
•Vyvinuto ve spolupráci se společností Honeywell.
•Web server / cloud servis
Systém řízení s BMS HCM-05
Max. 40 vnitřních jednotek
IGU02
Homebus
RS-485 Max. 1000m
IGU02
Max. 32 IGU02
IGU02
IGU02
TCP/IP
HCM-05
PC
073
MRV IV-C
MRV III-C
OVLÁDÁNÍ
MRVIII-RC
MRV S
Ovládání a monitoring
Rozpočítávání energií & reporting
•Možnost vyvolání dat
•Nastavení rozdílných cen během dne dle tarifu
•Možnost stažení zprávy s rozpočítanou energií
MRV W
•Ovládání 250 / 500 vnitřních jednotek
•Ovládání: provozní mód, teplota, ventilátor, pohyb lamel
•Uzamknutí vybraných provozních módů
•Zobrazení ikon na základě stavů vnitřních jednotek
Easy MRV
•Řízení jednotek v jednotlivých zónách dle potřeby
uživatele
•Možnost vytváření libovolných zón s libovolnými
vnitřními jednotkami
MRV Vnitřní
•Týdenní a denní časovač pro každou vnitřní jednotku
•Libovolná kombinace časovačů
•Možnost libovolného nastavení, editace a smazání
•Detailní nastavení spínacích bodů časovače
MRV DX VZT
Ovládání zón
Časovač
Ovládání
Nastavení systému
•Správa chyb a nestandardních stavů systému
•Detailní vyvolání chybových stavů systému z historie
•Možnost vložení detailních informací o budově
•Nastavení zařízení
•Nastavení uživatelských možností a práv
•Nastavení systémových parametrů
074
Reference
Kontrola chybových stavů
SYSTÉMY
Individuální ovladače (ovládání jedné nebo skupiny jednotek)
V sortimentu individuálních ovladačů můžete libovolně vybírat mezi nástěnnými a
dálkovými ovladači. Mezi nástěnnými naleznete i velmi elegantní ovladač YR-E17.
Ovladače umožnují plnohodnotné ovládání jednotek.
YR-E16A
YR-E17
YR-HBS01
075
MRVIII-RC
•Zapnout / vypnout, nastavení: módu, ventilátoru, teploty, pohybu lamel a přídavných funkcí
•Individuální ovládání
•Možnost nastavení 5° otáček ventilátoru
•Individuální ovládání jednotlivých lamel kruhových kazetových jednotek
•Hodiny a časovač
•Pro příjem dálkového signálu u kanálových jednotek je nutné použít RE-01
MRV III-C
YR-HBS01
MRV IV-C
OVLÁDÁNÍ
YR-HD
MRV S
•Zapnout / vypnout, nastavení: módu, ventilátoru, teploty, pohybu lamel a přídavných funkcí
•Individuální ovládání
•24 hodinový časovač
•Hodiny
•Pro příjem dálkového signálu u kanálových jednotek je nutné použít RE-01
MRV W
YR-E17
YR-F02
WIFI modul (KZW-W001)
076
Reference
Dostupný je také základní nástěnný ovladač YR-E14 a YR-E12 (viz katalog 2015)
Ovládání
•Vzdálené ovládání: Zapnout / vypnout, nastavení: módu,
ventilátoru, teploty, pohybu lamel
•Individuální & Skupinové ovládání (Max. 16 vnitřních jednotek)
•Princip funkce Cloud (internetové ovládání)
•Detailní týdenní časovač
•Upozornění na chyby
•Pro MRV jednotky je nutné připojit Wi-Fi
modul pomocí převodníku YCZ-A002
•Operační systémy iOS / Android
•Zapnout / vypnout, nastavení: módu, ventilátoru, teploty,
pohybu lamel
•Individuální ovládání
•Skupinové ovládání (Max. 16 vnitřních jed.)
•Autodiagnostika
•Připomenutí výměny/čištění filtru
MRV Vnitřní
•Zapnout / vypnout, nastavení: módu, ventilátoru, teploty, pohybu lamel a přídavných funkcí
•Individuální & Skupinové ovládání (Max. 16 vnitřních jednotek)
•Velká dotyková tlačítka (odlišené od YR-E16), podsvícený displej
•Nastavení a zobrazení teploty °F/ °Celsius; ±0.5°C (±1°F) vč. relativní vlhkosti v místnosti
•Více jazyků: Angličtina, Španělština, Italština, Ruština a Francouzština, (Čeština na dotaz)
•Nastavení disponibilního tlaku ventilátoru pro kanálové jednotky
•Zobrazení chybových hlášek ve speciálním servisním menu
MRV DX VZT
YR-E16A
Easy MRV
•Zapnout / vypnout, nastavení: módu, ventilátoru, teploty, pohybu lamel a přídavných funkcí
•Individuální & Skupinové ovládání (Max. 16 vnitřních jednotek)
•Jednoduchý a velmi elegantní design (jako světelný spínač) 86*86*13.05mm
•Dotykový podsvícený displej (při neaktivitě zhasne)
•Časovač / hodiny
•Velmi snadná instalace a ovládání
SYSTÉMY
Centrální ovladače
Centrální ovladače Vám umožnují velmi pohodlné individuální ovládání všech
jednotek, které je následně možné dělit do jednotlivých zón a skupin. Výhodou
centrálního ovládání je, že vždy v daný moment jste schopni zjistit, co se děje s Vaším
systémem a provést úpravu.
YCZ-G001
YCZ-A004
077
MRVIII-RC
MRV S
•Individuální, Skupinové & Centrální ovládání (Max. 32 vnitřních jednotek)
•Velká dotyková tlačítka, podsvícený displej
•Týdenní časovač
•Možnost nastavení názvu jednotek & skupin. 4 různá zobrazení (obchod, hotel, kancelář, byt)
•Zobrazení chybových stavů
•Pro připojení jednoho MRV systému musí být použit jeden IGU05 (max. 16 systémů)
MRV III-C
YCZ-G001
MRV IV-C
OVLÁDÁNÍ
YCZ-A004
MRV DX VZT
MRV Vnitřní
•Individuální, Skupinové & Centrální ovládání (Max. 128 vnitřních jednotek)
•Dotykový podsvícený displej
•Časovač provozu
•Zobrazení chybových stavů
•Pro připojení jednoho MRV systému musí být použit jeden IGU05 (max. 32 systému)
Easy MRV
YCZ-A003
MRV W
•Individuální, Skupinové & Centrální ovládání (Max. 256 vnitřních jednotek)
•7” TFT LCD dotykový podsvícený displej
•Detailní časovač
•Možnost editace informací o vnitřní jednotce (název, umístění, apod.)
•Rozpočítávání energií
•Ukládání provozních a chybových dat
•Pro připojení jednoho MRV systému musí být použit jeden IGU05 (max. 32 syst.)
IGU05
Ovládání
Reference
•Protokolový převodník, z Homebus na RS-485
•Pro připojení centrálních ovladačů (YCZ-G001/A003/A004).
•Jeden IGU05 = jeden systém
•Max. 64 vnitřních jednotek může být připojeno na jeden IGU05
078
SYSTÉMY
BMS (centrální, vzdálené a nadřazené systémy ovládání)
Systémy Haier BMS nabízejí ideální řešení pro vzdálený monitoring a ovládání
klimatizačních systémů. Systémy je možné připojit do centrálního systému MaR
budovy, apod..
HCM-03
HCM-01
HCM-05/05A
079
MRV III-C
MRVIII-RC
HCM-01
MRV IV-C
OVLÁDÁNÍ
MRV S
•Místní ovládání ; převod z RS-485 na RS-232
•Max. ovládání 400 vnitřních jednotek
•Max. 32 systémů / každý systém vyžaduje připojení přes IGU02
•Nastavení jednotek & monitoring
•Týdenní a měsíční časovač
•Rozpočítávání energií
•Ukládání provozních a chybových stavů
•Založeno na instalaci monitorovacího softwaru v běžném PC (např. velín ,recepce)
MRV W
Systém řízení s BMS HCM-01
Ammetr
IGU02
Max. 40 vnitřních jednotek
Easy MRV
Home BUS
MRV DX VZT
Ammetr
IGU02
MRV Vnitřní
RS-485 Max. 1000m
RS-232
IGU02
Ammetr
Monitorovací software
Ovládání
HCM-01
Max. 32 IGU02
RS-485
Ammetr
IGU02
Reference
080
SYSTÉMY
BMS (centrální, vzdálené a nadřazené systémy ovládání)
HCM-03
•Vzdálené ovládání; Komunikační protokoly: BACnet ip/ Modbus ip/ Modbus rtu
•Max. 1000 vnitřních jednotek
•Max. 4 skupiny. Každá skupina max. 20 systémů. Každý systém vyžaduje připojení přes IGU02
•Ovládání & monitoring
•Týdenní / měsíční časovač
•Nastavení rozdílných přístupových práv ovládání pro uživatele
(super admin, admin, user, atd.)
•Ukládání provozních a chybových dat
Systém řízení s BMS HCM-03
HCM03
Tcp/Ip
Max. 4 skupiny
IGU02
Max. 40 vnitřních jednotek
Max. 40 vnitřních jednotek
Max. 20 IGU02
Max. 20 IGU02
IGU02
Max. 40 vnitřních jednotek
Max. 40 vnitřních jednotek
Max. 20 IGU02
Max. 20 IGU02
081
MRV IV-C
MRV III-C
OVLÁDÁNÍ
MRVIII-RC
HCM-05/HCM-05(A)
•Komunikační protokoly: BACnet ip/ Modbus
•Max. 250 vnitřních jednotek na HCM-05; a 500 vnitřních jednotek na HCM-05(A)
•Max. 32 systémů. Každý systém musí být připojený přes IGU02
•Nastavení rozdílných přístupových práv ovládání pro uživatele (super admin, admin, user, atd.)
MRV S
•Vyvinuto ve spolupráci se společností Honeywell
IGU02
•Protokolový převodník, převod Homebus na RS-485
•Pro připojení BMS (HCM-01, 03, 05, 05A). Každý systém vyžaduje jedno IGU02
MRV W
•Max. 40 vnitřních jednotek může být připojeno na jedno IGU02
•Ukládání a rozúčtování spotřeby el. energie, ukládání a následné vyvolání provozních dat
Cloud servis (internetové ovládání / web server)
Easy MRV
•7*24 online ovládací a monitorovací systém
•Zobrazení chybových stavů včetně návrhu jejich řešení
•Rozúčtování energií na uživatele
MRV DX VZT
Inteligentní Cloud servis
MRV Vnitřní
YCZ-A004
Vnitřní jednotky
Ovládání
HCM-05/05A
Internet
Venkovní
jednotky
082
Server
Reference
Server
BMS ovládání
OVLÁDÁNÍ
BMS (centrální, vzdálené a nadřazené systémy ovládání)
IGU06
•Protokolový převodník, převod Homebus na Modbus
•Max. 64 vnitřních jednotek
•Ve společném zapojení s IGU07 je možné realizovat LonWorks protokol
•Max. 32 vnitřních jednotek v případě společného zapojení IGU06 a IGU07
IGU07
•Protokolový převodník, převod Modbus na Lonworks
•Každý systém vyžaduje IGU07+ IGU06
•Max. 32 vnitřních jednotek na jeden systém
•IGU07 vyžaduje externí 24 DCV napájení (adaptér)
HA-WA1
•Gateway: Modbus rtu
•Protokolový převodník Homebus na RS-485
•Max. 64 připojitelných vnitřních jednotek
•Náhrada za IGU05
*Dostupné od 07/2016
Systém řízení komunikačním protokolem Lonworks
Homebus
MaR
IGU06
Max. 32 vnitřních jednotek
IGU07
RS-485, Max. 1000m
Homebus
MaR
IGU06
IGU07
Homebus
MaR
IGU06
IGU07
Homebus
MaR
IGU06
IGU07
083
MRV IV-C
MRV III-C
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Příslušenství chladivových rozvodů
Vyobrazení
Model
Funkce
Popis / určení
3 moduly venkovní jednotky
Modulová
spojka
HZG-20B
Spojení chladivového
potrubí pro venkovní jednotku
2 moduly venkovní jednotky
MRV IV-C
Modulová
spojka
HZG-30B
Spojení chladivového
potrubí pro venkovní jednotku
3 moduly venkovní jednotky
MRV IV-C
Modulová
spojka
HZG-R20A
Spojení chladivového
potrubí pro venkovní jednotku
3-trubkový systém
2 moduly venkovní jednotky
Modulová
spojka
HZG-R30A
Spojení chladivového
potrubí pro venkovní jednotku
3-trubkový systém
3 moduly venkovní jednotky
Rozbočovač
chladiva
FQG-B335A
Rozbočovač chladiva
2-trubkový systém
Přenesený výkon menší, než
33 500 W
Rozbočovač
chladiva
FQG-B506A
Rozbočovač chladiva
2-trubkový systém
Přenesený výkon menší, než
50 600 W a zároveň větší nebo roven
33500 W
Rozbočovač
chladiva
FQG-B730A
Rozbočovač chladiva
2-trubkový systém
Přenesený výkon menší, než
73000 W a zároveň větší nebo roven
50 600 W
Rozbočovač
chladiva
FQG-B1350A
Rozbočovač chladiva
2-trubkový systém
Přenesený výkon menší, než
73 000 W
Rozbočovač
chladiva
FQG-R335A
Rozbočovač chladiva
3-trubkový systém
Přenesený výkon menší, než
33 500 W
Rozbočovač
chladiva
FQG-R506A
Rozbočovač chladiva
3-trubkový systém
Přenesený výkon menší, než
50 600 W a zároveň větší nebo roven
33500 W
Rozbočovač
chladiva
FQG-R730A
Rozbočovač chladiva
3-trubkový systém
Přenesený výkon menší, než
73000 W a zároveň větší nebo roven
50 600 W
Rozbočovač
chladiva
FQG-R1350A
Rozbočovač chladiva
3-trubkový systém
Přenesený výkon menší, než
73 000 W a menší než 135 000 W
Rozbočovač
chladiva
FQG-B2040A
Rozbočovač chladiva
2-trubkový systém MRV IV-C
VP box
VP1-112A
Realizace 3-trubkového
systému
MRV III-RC(3-trubkový systém)
VP box
VP1-180A
Realizace 3-trubkového
systému
MRV III-RC(3-trubkový systém)
VP box
VP1-280A
Realizace 3-trubkového
systému
MRV III-RC(3-trubkový systém)
084
Celkový přenesený výkon větší než 135 000 W
Reference
Spojení chladivového
potrubí pro venkovní jednotku
Ovládání
HZG-30A
MRV Vnitřní
Modulová
spojka
MRV DX VZT
2 moduly venkovní jednotky
Easy MRV
Spojení chladivového
potrubí pro venkovní jednotku
MRV W
HZG-20A
MRV S
Modulová
spojka
MRVIII-RC
Popis

Podobné dokumenty

Ceník tréninků - Olomouc

Ceník tréninků - Olomouc * Letní soustředění MTO 12-16.srpen 2015 cena 2.300,- CZK ** seminář Vlado Moravčík cena 600,- CZK *** všechny výrobky kromě proteinů-zde bude cena po domluvě **** nejlépe leden,únor si zakoupí boj...

Více

30 - Info Inzert

30 - Info Inzert Další podstatnou věcí je statika profilu. Plast je znám svou velkou tepelnou roztažností. Aby konstrukteři tento negativní jev omezili, začali profily vyrábět duté (komorové) Počet komor musí být ú...

Více

Klimatizace

Klimatizace Bezdrátový ovladač Drátový ovladač standard Drátový ovladač standard (nové provedení) Drátový ovladač Deluxe (bílý, modrý nebo stříbrný) Jednoduchý drátový ovladač (pro hotely) Jednoduchý centrální...

Více

- PDF - 90kB - Sky-Tech

- PDF - 90kB - Sky-Tech stačí překročit ve volbách onu kritickou hranici 1,5% pro získání velmi signifikantních finančních částek za každý odevzdaný voličský hlas (100,Kč) v rámci českého poměrného volebního systému (http...

Více

Katalog MRV III-S

Katalog MRV III-S •Celková délka kapalinového potrubí: 300 m •Max. délka jedné trasy (kapalina):175 m •Délka potrubí mezi venkovní j. a prvním rozbočovačem: 135 m •Délka potrubí od 1. rozbočovače k poslední vnitřní ...

Více

Oplatky v čokoládě

Oplatky v čokoládě 40132-90 Oplatka máčená v čokoládě s oříškovou náplní 23 gramů, 24x6=144

Více

Klimatizační jednotky Multi Split

Klimatizační jednotky Multi Split Kompaktní velikost venkovních jednotek umožňuje snadnou instalaci venkovních jednotek pro malé kanceláře a obchody.

Více

Řešení kategorie C

Řešení kategorie C C 7 9G 0 ! :< ?9 # 0127# B 9 !G= C D

Více