Zápis 08/2007

Komentáře

Transkript

Zápis 08/2007
ZÁPIS č. 8/2007
dne: 25.6.2007
z jednání VÝBORU TJ SOKOL KERHARTICE
Přítomni: ing. Hana Brodská (BH), Mgr. Zdeněk Dufek (DU), Lenka Horníčková (HL),
Ondřej Kolář (KO, Daniel Rössler (RO) , ing. Pavel Mikulecký (MI), Hana Hanusová (HA),
Omluveni: Pavel Motl (MO),Dana Motlová (DM), Karel Brodský (BK)
Nepřítomni:
Předsedající: Daniel Rössler
Záležitosti – usnesení
TERMÍN
ZAJISTÍ
Výbor TJ Sokol Kerhartice se na svém dalším setkání po
volbách věnoval především zhodnocením plnění prioritních
úkolů stanovených na předcházejícím jednání
a
sestavením dalšího dílčího plánu na příští měsíc.
1. Stavební komise (SK)
- doplněny kontakty na členy SK:
Karel Jiřík – tel. 605 267 113
Tomáš Fišar – tel. 737 704 561
Petr Horníček – tel. 777 979 258
- projednat s T. Fišarem cenu perlinky a malby v hospodě
(zatím předběžně 20 000 kč)
-Seznámit SK s projektem oprav hospody
brzy
RO
brzy
RO
brzy
DU,DM,
všichni
ihned
RO
ihned
RO
do 31.7.
RO,všichni
2. Hospoda- rekonstrukce
- Cenová nabídka V. Fišara na obklad hospody činí 90 000
s termínem realizace na přelomu září/října 2007
-Zajistit další cenové nabídky obkladu palubkami
- Vzduchotechnika: výbor schválil vypracování projektu
vzduchotechniky od pí. Vackové v ceně 8000 kč
-prokozultovat s pí Vackovou navrhované varianty odsávání
hospody a výsledek jednání obratem zaslat mailem všem
členům výboru ke konečnému rozhodnutí
-připravit výběrové řízení na zatrubkování a instalaci větráků
v hospodě s tremínem realizace září/říjen 2007
3. Evidence členů
výběr známek na příští rok uskutečnit do konce průběžně
kalendářního roku
- výbor schválil institut čestné známky člena TJ pro příznivce
a bývalé aktivní členy – cena 100 kč (informovat na webových
stránkách a v infolistě)
- doplnění seznamu vybraných známek (fotbal)
Do 28.8.
-
-
4. Tělocvična
zajistit od všech místností duplikáty klíčů pro případy
nenadálých situací, zbývá:
Peklo, šatna fotbal
Do 28.8.
Místnost volejbalistů
Do 28.8.
Havlíček
Do 28.8.
v případě křížení majetku zajistit zapečetění těchto klíčů
do podepsané obálky
Do 28.8.
všichni
HA
HA
DU
KO
RO,HA,LA
-
-
-
dopracovat evidenci klíčů
dle evidence klíčů vypracovat seznam přístupů
jednotlivých oprávněných osob
- schránku s klíči umístit u Kačera
-provést revizi nářádí
-provést revizi hromosvodu
-Provozní řád: doplnit seznam odpovědných osob za fotbal
a všestrannost
- promyslet a zadat do příštího zasedání výboru požadavky
na využívání tělocvičny od září letošního roku (od všech
složek TJ)
-informovat veřejnost o možnosti pronájmu prostor TJ
(hřiště, tělocvična) ke sportovním účelům – umístit na
webové stránky, v infolistu, (letáčky)
- výbor schválil dlouhodobý pronájem tělocvičny pro
Nikolu Šulcovou (cvičení aerobicu-100 kč/hodina)
- promyslet před začátkem topné sezóny umístění čidla
spínače kotle v prostoru tělocvičny
-Kačer: projednat s Kačerem platbu záloh na plyn
v pravidelných intervalech
5. Prezentace TJ (infolist, www stránky, skříňka)
Doplnit historii Sokola na www stránkách
návrh prvního informačního listu:
provést jazykovou korekturu
historie
informovat o průbehu oslav výročí fotbalu
ZVOLIT NÁZEV infolistu - zaslat všem mailem své
návrhy
Zajistit distribuci infolistu do prázdnin prostřednictvím
České pošty
nástěnka oprava staré nástěnky, umístění na plot a
příprava materiálů ( včetně zápisu z jednání výboru)
Do 28.8.
RO
průběžně
průběžně
RO
MI,RO
Do 28.8.
KO,LA
Do 28.8.
všichni
průběžně
všichni
Do 28.8.
všichni
brzy
HA
Brzy
BH
Ihned
Ihned
Ihned
HA
BH
LA
Okamžitě
Všichni
ihned
RO
6. Narovnání vztahů mezi složkami TJ
příprava dohod a smluv mezi TJ a složkou fotbal o
činnostech, které se prolínají – návrh dohody
připravit názor na tuto problematiku
7. Ostatní
- termín příštího jednání 27.8.2007 v 18.00 hod.
Všichni členové výboru TJ SOKOL Kerhartice tímto vyjadřují souhlas se zápisem z jednání a
souhlasí s jednotlivými usneseními.
Součástí tohoto zápisu je Zápis č. 1/2007 z jednání Stavební komise TJ Sokol Kerhartice.
Zápis z jednání obdrží každý člen výboru, náčelník, vzdělavatel, předseda výboru sportu a
na vědomí každý člen revizní komise elektronickou formou (e-mail), 1x kopie je vytištěna a
po podpisu zapisovatele a předsedy založena do listin jednoty.
Zapsala : Zdeněk Duffek, 27.6.2007

Podobné dokumenty

Bytové standardy

Bytové standardy Rozvody odpadu vyvedeny a ukončeny na líci zdiva pro klientské napojení. Příprava otvoru pro napojení odtahu digestoře pod stropem u stěny se zpětnou klapkou

Více

Elegant - Sabiana

Elegant - Sabiana jednotky Elegant jsou vybaveny elektronicky komutovaným motorem s možností spojité regulace otáček řídícím signálem 0–10 V=. EC motory jsou díky možnosti spojitého řízení a podstatně nižší hlučnost...

Více

Infolist 380 DKV Praha – prosinec 2011

Infolist 380 DKV Praha – prosinec 2011 380, bude nepravidelně vydáván Infolist 380. Tento list bude dostupný v omezeném počtu na pracovištích strojmistrů DKV Praha a v elektronické podobě na stránkách www.technika.707.cz . Na těchto str...

Více

Výroční zpráva_2000 - Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

Výroční zpráva_2000 - Horácká galerie v Novém Městě na Moravě držitelé průkazu ZTP (včetně průvodce), ICOM, AMG, RSG, UHU Studenti škol uměleckého směru (AVU, VŠUP, SUPŠ)

Více

INFOLIST 10-122010 final.pub

INFOLIST 10-122010 final.pub také ostatní střední a základní školy. Vznik této užitečné pomůcky a její asistované zavádění do výuky ocenili především zástupci gymnázií. Ředitel svitavského gymnázia Milan Báča ve svém příspěvku...

Více