Tute hry su w Smolerjec kniharni a we wobchodach na wsach

Komentáře

Transkript

Tute hry su w Smolerjec kniharni a we wobchodach na wsach
Tute hry su w Smolerjec kniharni a we wobchodach na wsach, hdźež so serbske
knihi poskićuja, na předań.
Hry z alfabetom
wuknjenska software za zakładnu šulu
15,00 €
Wuknjenska CD „Hry z alfabetom“ wobsahuje 15 multimedialnych
hrow dokoławokoło alfabeta. W najwšelakorišich nadawkach
zwučuje a skruća so serbski alfabet. Tak dyrbja šulerjo falowace
pismiki zasadźeć abo pismiki a słowa po alfabeće rjadować. Dale
móža šulerjo pismikowe rjady dopjelnić, předchadnik a naslědnik
pismikow postajić a z pomocu předchadnikow słowa tworić. Dalša
hra zaběra so z dźěłom ze słowničkom. Wosebite wjeselo
wubudźa zawěsće hry z křižowkami a memory. We wšitkich
zwučowanjach skruća so nimo alfabeta tež słowoskład šulerjow.
Domino ze słowami
kartowa hra
12,00 €
Hry, kotrež podpěruja wuknjeni proces čitanja, su za
šulerjow jara wažne a wužiwaja so rady dla swojeho
zabawneho charaktera. Při tym šulerjo z wulkim lóštom
wuknu a z wjeselom čitaja. Domino wobsahuje 20 hrow ze
stajenje 15 kartkami z rozdźělnym stopjenjom ćežkosće.
Kartki hodźa so tež derje we wučbje serbšćiny při
diferencowanym dźěle zasadźić. Z pomocu hrow rozšěrja
so zdobom słowoskład šulerjow. Hrać móže so z pismikami,
słowami, złóžkami, rymowankami a adjektiwami. Tež
pobrachowace pismiki w słowach maja šulerjo prawje
přirjadować. Za lěpše rozeznawanje hrow je kóžda
dominowa kartka z wotpowědnym barbnym ramikom
wuhotowana.
Pismikowy memo
12,00 €
Pismikowy memo garantuje wjeselo při hraću w pěstowarni,
zakładnej šuli abo w swójbje. Z pomocu hry trenuje so
koncentracija, pomjatk, wutrajnosć a kmanosć rozeznawanja.
Dźěći w předšulskej starobje nawuknu při hrajkanju pismiki
serbskeho alfabeta.
www.recny-centrum-witaj.de
Hru a kalender dóstanjeće w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji abo direktnje
w Rěčnym centrumje WITAJ.
Rymowy memo
hra k trenowanju pomjatka a zwučowanju čitanja
škitna płaćizna: 2,50 €
Rymowy memo wabi k lóštnej zaběrje ze serbskej rěču
a wobsahuje cyłkownje 36 rymowych kartkow. K
stajnje jednomu serbskemu zapřijeću ma šuler(ka)
rymej wotpowědowace słowo namakać, kotrež předleži
jako ilustracija. Rymowy memo hodźi so wužiwać w
pěstowarni a jako přidatny wučbny srědk w zakładnej
šuli.
Narodninski kalender
škitna płaćizna: 2,50 €
Narodninski kalender w hornjoserbskej rěči je za serbskich
a serbsce wuknjacych dźěći w pěstowarnjach a šulach. Kóžde
kalendrowe łopjeno je barbnje ilustrowane a skića holcam
hólcam nadosć městna k zapisowanju narodnin a narodninskich
swjedźenjow swójbnych, přećelow a znatych. Kalender njeje na
wěste lěto wjazany.
www.recny-centrum-witaj.de

Podobné dokumenty