ANTIDET Suppressor - VST Engineering, spol. s r.o.

Komentáře

Transkript

ANTIDET Suppressor - VST Engineering, spol. s r.o.
ANTIDET Suppressor
Zařízení pro potlačení výbuchu
Potlačení výbuchu je zabezpečení, které pracuje na principu detekce průvodních
jevů výbuchu (tlak anebo plamen) a okamžitého vnesení hasiva do chráněného
zařízení při jejich zjištění. Tím dojde k potlačení (uhašení) výbuchu ve stádiu jeho
vzniku. Omezí se tak přetlak uvnitř zařízení, které zůstává bez poškození.
Potlačení výbuchu se používá všude tam, kde je nežádoucí únik výbuchu mimo
zařízení, tedy zejména uvnitř budov. Potlačení výbuchu se nejčastěji aplikuje na
mlýny, drtiče, zásobníky, filtry, cyklony, elevátory, sušárny, apod. umístěné uvnitř
budov nebo tam, kde se v jejich okolí pohybuje obsluha.
Ochranu potlačením výbuchu je nutné kombinovat s oddělením výbuchu, aby bylo
vyloučeno šíření výbuchu do napojených průmyslových zařízení.
VST používá k zabezpečení potlačením výbuchu svůj vlastní ochranný systém
ANTIDET Suppressor. ANTIDET Suppressor se skládá z tlakového anebo optického
detektoru, řídící ústředny a akčních prvků s hasivem. Ochranný systém je schválený
pro prachy třídy St1 a St2 a to včetně prachů kovových dle evropské směrnice
2014/34/EU a dle EN 143733.
Návrh zabezpečení provádí vždy VST jako výrobce s detailní znalostí systému
ANTIDET Suppressor, zejména s ohledem na jeho účinnost a vhodnou aplikaci tak,
aby zatížení chráněného zařízení vnitřním přetlakem nepřekročilo jeho tlakovou
odolnost, a aby byl vyloučen přenos výbuchu do dalších zařízení (viz ANTIDET
Dumper, ANTIDET Barrier, ANTIDET Flap).
Výhody:
- řešení pro zabezpečení zařízení uvnitř budov
- řešení pro zabezpečení zařízení s okolním pohybem pracovníků
- vysoká účinnost potlačení
- hasivo i pro potravinářské provozy
- aktivní systém se záznamem dat z provozu
- použitelné pro třídy prachů St1 a St2
- použitelné i pro kovové prachy
- aplikace s minimálním zásahem do chráněného zařízení
VST Engineering, spol. s r.o. …………………………………………………………………………………….…ANTIDET Suppressor
Ochranný systém ANTIDET Suppressor:
- použití pro oddělení výbuchu prachu třídy St1 a St2
- KSTMAX 300 bar.m/s
- použití pro kovové prachy s maximální koncentrací 200 g/m 3
- řídící jednotka s možností napojení na řídící systém provozu
- hasiva: soda (potravinářství), Pulvex (průmysl), Furex (kovové prachy)
- hnací plyn dusík (N2), 40 bar
- povrchová úprava HRD lahví práškovou barvou RAL 3020
- rozsah provozních teplot -30˚C až +80˚C
TYP:
AMAX
[mm]
BMAX
[mm]
ØC [mm]
mAP [kg]*
KST
[bar.m/s]
AP8
736
450
178
27,1
300
AP15
1117
450
178
33,3
200
*
hmotnost samotného akčního prvku bez kolena a hrdla
VST Engineering, spol. s r.o. …………………………………………………………………………………….…ANTIDET Suppressor

Podobné dokumenty

ANTIDET Barrier - VST Engineering, spol. s r.o.

ANTIDET Barrier - VST Engineering, spol. s r.o. zařízení a je kombinována se zabezpečením těchto zařízení potlačením (viz ANTIDET Suppressor), odlehčením (viz ANTIDET Relief) anebo bezplamenným odlehčením výbuchu (viz ANTIDET FQ Relief). VST pou...

Více