Zpráva ze studijní cesty do Brugg a Londýna v rámci Programu na

Komentáře

Transkript

Zpráva ze studijní cesty do Brugg a Londýna v rámci Programu na
Zpráva ze studijní cesty do Brugg a Londýna v rámci Programu na podporu vzdělávání
nadaných dětí, žáků a studentů
Poskytovatel grantu: Magistrát hlavního města Prahy.
Příjemce grantu: Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola
oděvní, Jablonského 3, 170 00 Praha 7.
Název projektu: Mezinárodní zkušenosti jako cesta k osobnostnímu rozvoji nadaných dětí.
Termín realizace projektu: 12. - 17. říjen 2014.
Počet studentů zúčastněných na projektu: 40 - na realizaci projektu se podíleli především
studenti posledního, maturitních ročníku oboru Modelářství a návrhářství oděvů, ale také
několik studentů 1. ročníku stejného oboru, pro které byla účast na studijním programu velkou
motivací.
Pedagogický doprovod: 2 vyučující odborných předmětů a 1 vyučující cizích jazyků (z toho
2 vyučující byli zároveň třídními učiteli participujících studentů).
Cílem projektu bylo nahlédnout do zahraniční "kuchyně módy" a sledovat cestu realizace
konkrétních modelů od návrhu po jejich ušití. Studenti si také měli vyzkoušet vlastní
schopnost komunikace na odborné téma v cizím jazyce.
Škola žádala o finanční prostředky ve výši 260 000 Kč, přičemž respektovala finanční
spoluúčast studentů i vlastní finanční spoluúčast. Při poskytnuté finanční částce 150 000 Kč z
grantu hlavního města Prahy došlo k drobným úpravám projektu (studijní cesta byla zkrácena
na 6 dní a místo plánované návštěvy Modemusea v Antverpách navštívili studenti Muzeum
krajky v Bruggách).
Na základě několikatýdenního konkrétního jednání se zahraničním partnerem v Londýně
(Fashion Textile Museum) bylo upřesněno téma plánovaného workshopu - účastníkům byla
nabídnuta jedinečná příležitost osobně si prohlédnout a odborně prozkoumat originální
modely významných oděvních návrhářů - Coco Chanel, Diora, Yvesa Saint Laurenta,
Balenciagy, Elia Saaba, Christiana Lacroixe aj. Pod odborným vedením teoretika a historika
módy pana Gilla Cochranea byli studenti upozorněni na detaily oděvů a celkové dokonalé
vypracování, které je základním znakem vysoké krejčoviny.
Ze zprávy jedné z účastnic projektu:
"Dostali jsme speciální rukavice, abychom šaty neponičili a mohli jsme si je prohlédnout i
z rubové strany, což bylo pro nás studenty oděvní školy opravdu fantastické! Pán, který nám
oděvy představoval, byl velice milý a ochotný. Sdělil nám vše důležité o jejich výrobě a
materiálech a mluvil velmi srozumitelně, abychom mu bez problémů rozuměli."
Nejstarší i nejnovější modely, tentokrát svatebních šatů si účastníci prohlédli také ve Victoria
and Albert Museum v Londýně, kde měli možnost zhlédnout i zajímavé oděvní doplňky,
především stylovou obuv.
Velkým přínosem pro poznání lidové oděvní kultury v rámci evropského kulturního dědictví
byla také návštěva Muzea krajky v Bruggách. Tradiční vlámské řemeslo přiblížil studentům
nejen krátký film, ale rovněž moderní komiks představující starobylé umělecké řemeslo
netradiční formou blízkou nejmladším návštěvníkům muzea.
Projekt předpokládal návštěvu řady londýnských galerií se sbírkami klasického i moderního
umění. V National Gallery zhlédli studenti proslulá plátna Caravaggia, Rubense, Williama
Hogartha, Vincenta van Gogha, Degase, Moneta a mnohých dalších, v moderní galerii Tate
Modern, nacházející se v budově bývalé elektrárny na břehu Temže, poznali díla moderních
světových výtvarníků Salvádora Dalího, Maxe Ernsta, Mana Reye, Pabla Picassa, Maxe
Ernsta, Lawrence Weinera aj. Většina významných autorů je zařazena do tematických plánů
maturitního předmětu Dějiny výtvarné kultury. Na obou výstavách studenti využili moderní
techniku a zaznamenávali své výtvarné postřehy na vlastních tabletech.
Nezanedbatelným kladem projektu byla také konfrontace jazykových dovedností studentů s
jazykovou praxí. Veškerá jednání včetně komunikace v muzeích a galeriích a workshopové
aktivity byly realizovány angličtině.
Pro předpokládanou módní přehlídku 4. ročníku zakoupili studenti látky, galanterní zboží i
doplňky v mnoha obchodech na proslulé Oxford Street.
Na organizování projektu se podíleli především vyučující školy, kteří vytvořili náplň
workshopu, vybrali reprezentativní muzea a galerie a připravili studenty odborně i jazykově.
Doprava a průvodcovské služby v Bruggách a v Londýně byly realizovány prostřednictvím
cestovní kanceláře JH travel (viz přiložený itinerář agentury). Díky průvodcovským službám
si mohli studenti ve volném čase prohlédnout největší pamětihodnosti Brugg, Brightonu
(exotický palác Royal Pavilon), a především Londýna (Big Ben, Houses of Parliament,
Westminster Abbey, Downing Street, Buckingham Palace aj.)
Bohaté zkušenosti ze studijního zájezdu využijí studenti v rámci mezinárodní soutěže Fashion
Games, ale také v souvislosti s módní přehlídkou maturitního ročníku, event. při zadání
vlastních maturitních prací. Informace o celém projektu jsou umístěny na webových
stránkách školy, na školním intranetu a také ve školním bulletinu.