umění a život ak tvůrčím prázdninovým dílnám srpen

Komentáře

Transkript

umění a život ak tvůrčím prázdninovým dílnám srpen
Pracovní listy
k výstavě Afrika – umění a život
a k tvůrčím prázdninovým dílnám
srpen-září 2006
Ahoj, jmenuji se Kirikou a jsem z konga. jak se jmenuješ ty?
………………………………….
Na tomto obrázku BAREVNĚ OBTÁHNI světadíl odkud pocházím.
A Odkud jsi ty? kolik kilometrů bychom
Asi Minimálně museli překonat, abychom se mohli navštívit?
a)
b)
c)
500 km
5500 km
55 000 km
Jak vidíš na fotografiích ve výstavě, máme jinou barvu pleti, jsme černoši. Víš, jak
podle barvy pleti můžeš označit sebe?
………………………….
Prohlédni si fotografie pečlivě, přiblíží ti, jak to u nás chodí. Líbí se ti, jak chodíme
oblečení? Všimni si i našich tradičních oděvů a látek vystavených na stěnách. Kdo
z nás dvou chodí pestřeji a barevněji oblečen?
………………………….
NAkresli, jak chodíš v zimě
oblečený ty a jak já.
Jak se ti líbí naše bydlení? Kdo z nás dvou stráví v průběhu roku více času uvnitř domu?
JE PRO NÁS DŮM STEJNĚ DŮLEŽITÝ JAKO PRO VÁS? Proč?
…………………………………………………………………………………………………………………………
Zjisti podle fotografií, kam u nás doma dáváme nepotřebné věci.
………………………………
Kam je dáváte vy?
………………………………….
Děti si u nás stejně jako u vás rády hrají. Najdeš na fotografii kluky, kteří hrají
stejnou hru, jaká se hraje u vás? O kterou hru jde?
………………………………….
Děti ale také musejí pomáhat.
S čím asi budou pomáhat
maminkám tyto holčičky?
...…………………..
DEN PRO OČI - MASKY
Masky patří neoddělitelně k naší kultuře. Mí předkové s nimi zaháněli zlo, nemoci či
s nimi přivolávali nebo zaháněli déšť. Věřili, že tanec v maskách jim zajistí úspěšný
lov nebo třeba bohatou úrodu.
Podle způsobu nošení rozlišujeme několik typů masek. Zde nalep příslušné ukázky
masek z výstavy:
Obličejová maska
Přilbová maska
Která z nich se asi nosila nejobtížněji a proč?
Nástavcová maska
………………………………………………
Najdeš na výstavě nějaké zvířecí masky? Koho představují?
…………………………………………………………………….
Napiš si typické materiály, ze kterých jsou vystavené masky vyrobeny,
popř. čím jsou vyzdobeny:
………………………………………………………………………..
Zde vytvoř vzorník barev, které u vystavených masek převažují:
Zakresli si oblíbené seskupení geometrických tvarů používaných při zdobení masek,
poslouží ti jako inspirace při výrobě tvé masky.
Používáte u vás masky? Při jaké příležitosti?
…………………………………………………………………………
DEN PRO UŠI - HUDEBNÍ NÁSTROJE
Bubny hrají a hrály v našem životě odedávna důležitou roli.
Každý buben má svou typickou funkci, některý se používá k léčení,
jiný ve válce, další k tanci masek a další třeba k přivolávání či
zastavování deště.
Kolik bubnů a bubínků najdeš ve výstavě? Zakresli zjednodušeně
jejich základní tvary:
………………
Oblíbeným hudebním nástrojem jsou u nás také nejrůznější chřestidla. Často se
zhotovují z tykve, do které se nasypou třeba kamínky, korálky či se na ně navlečou
síťky s mušličkami. Najdi a vyjmenuj další čtyři hudební nástroje z výstavy, na
jejichž výrobu byla použita tykev.
………………………………………………………..………………………………………………………..
Hudební nástroj lze vyrobit z lecčeho. Jaký předmět asi posloužil k výrobě sanzy
z Demokratické republiky Kongo?
……………………………
LÁTKY, ODĚV, BARVENÍ A TISK
Musím ti Představit pavouka Kwake Ananse. On to byl, kdo
naučil lidi tkát v době, kdy ty největší a nejstarší stromy –
baobaby byly semínkem. Víš kolika let se baobaby dožívají?
a) sto let
b) více jak sto let
c) více jak tisíc let
Látky na šaty u nás tkají někdy i muži.
Barvení látek je však především ženskou
záležitostí.Využíváme nejrůznější
způsoby barvení a zdobení látek.
Oblečte tuto figurínu podle naší tradiční
módy. Inspirujte se ve výstavě a nešetřete
barvami!
Toto je jeden ze symbolů Adinkra, což je ručně potištěná látka malými dřevěnými
razítky či razítky vyrobenými z tykve. Látka je rozdělena do čtvercových polí, ve
kterých se opakují další typy symbolů.
Najdi ve výstavě ukázky razítek adinkra. Vedle našeho symbolu Načrtni znaky dvou
z nich a napiš, co symbolizují.
Červená adinkra nainstalovaná kolem sloupu ve výstavním sále je potištěna
několika symboly. Dokážeš podle následujících ukázek rozpoznat význam jednoho z
nich?
………………………………………..
DEN PRO PRSTY – NÁDOBY, PLASTIKY A KERAMIKA
Najdi na výstavě nejrůznější typy nádob. Vyjmenuj, z jakých materiálů jsou vyrobeny.
…………………………………………………………………………..
Zde nalep nádoby, které by šly použít:
na víno
na polévku
na vodu
na ovoce
Doplň obrázky popisem – z jakého materiálu nádoby jsou, jakým způs. jsou zdobené …
Jak vznikají zimbabwské sochy? Většinou přímo pod širým nebem
Téměř žádný z umělců neprošel odborným školením, jednoho dne
prostě vzali do rukou železné kladívko a dali se do práce
inspirováni bohatou tradicí svých předků.
Inspirujte se nyní jimi a zkuste venku vytesat svou sochu.
ZIMBABWSKÉ SOCHAŘSTVÍ

Podobné dokumenty