novobet 1650 - Průmyslová keramika, spol. s ro

Komentáře

Transkript

novobet 1650 - Průmyslová keramika, spol. s ro
Průmyslová keramika, spol. s r.o.
Spešovská 627
CZ 679 02 RÁJEC-JESTŘEBÍ
++420-516 432 197,516 432 251,516 433 831
Fax ++420-516 432 273
e-mail: [email protected]
http: www.prumker.cz
NOVOBET 1650
TYP
SUROVINOVÁ BÁZE
nízkocementový žárobeton/LCC/
VAZBA
vysocehlinitý šamot
TYPE
hydraulická
ROHSTOFFBASIS
zementarmer Feuerbeton
BINDUNGSART
tonerdereiche Schamotte
TYPE OF PRODUCT
hydraulisch
MAIN RAW MATERIAL BASE
low cement castable
TYPE OF BOND
high-alumina fireclay
hydraulic
VŠEOBECNÉ ÚDAJE / ALLGEMAINE ANGABEN / GENERAL DATA
KLASIFIKAČNÍ TEPLOTA
°C
1650
t/m3
2,6
KLASSIFIZIERUNGSTEMPERATUR
CLASSIFICATION TEMPERATURE
SPOTŘEBA MATERIÁLU
MATERIALBEDARF
MATERIAL REQUIRED
SPOTŘEBA VODY
ANMACHWASSERBEDARF
WATER REQUIRED
L / 100 kg
ZRNITOST
KÖRNUNG
GRAIN SIZE
OBRUSNOST ( ČSN EN ISO 16282)
ABRIEB
ABRASION RESISTANCE
ÚNOSNOST V ŽÁRU ( ČSN EN ISO 1893 )
4,5-5,0
CHEMICKÉ SLOŽENÍ / CHEMISCHE ANALYSE / CHEMICAL ANALYSIS
0-6
mm
DRUCKFEUERBESTÄNDIGKEIT
REFRACTORINESS-UNDER-LOAD
Al2O3
SiO2
(%)
Fe2O3
CaO
72
23
1,2
1,3
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI / FYZIKALISCHE EIGENSCHAFTEN / PHYSICAL PROPERTIES
cm3
min. 1460
°C
( ČSN EN 1402-6 )
TEPLOTA VÝPALU
OBJEMOVÁ HMOTNOST
PEVNOST V TLAKU
TRVALÉ DÉLKOVÉ ZMĚNY
ZDÁNLIVÁ PÓROVITOST
BRANDTTEMPERATUR
TEST TEMPERATURE
ROHDICHTE
BULK DENSITY
kg.m-3
KALTDRUCKFESTIGKEIT
COLD CRUSHING STRENGTH
BLEIBENDE LIN. LÄNGEÄNDERUNDG
PERMANENT LINEAR CHANGE
OFFENE POROSITÄT
APPARENT POROSITY
MPa
%
%
°C
110
800
1500
2620
min. 2590
min. 2510
1650
TEPELNÁ VODIVOST
70
min. 100
min. 120
min.
min.
2550
-0,2
max. +1,0
13
16
max.
110
+0,7
13,5
/ WÄRMELEITFÄHIGKEIT / THERMAL CONDUCTIVITY ( ČSN EN ISO 8894-1 )
400
600
800
1000
2,40
2,25
2,28
2,35
°C
W.m-1.K-1
OSTATNÍ ÚDAJE / BLEIBENDE ANGABEN / THE OTHERS INFORMATION
INSTALACE:
VERARBEITUNGSTECHNIK:
vibrování
METHOD OF PLACEMENT:
Vibration
vibrating
BALENÍ:
25 kg pytle
VERPACKUNG:
25 kg Säcke
PACKING:
25 kg bags
SKLADOVATELNOST:
4 měsíce
LAGERFÄHIGKEIT:
4 Monate
STORAGE LIFE:
4 months
POUŽITÍ :
VERWENDUNG:
TYPICAL APLICATIONS:
žárovzdorné vyzdívky s vysokými
mechanickými pevnostmi, odolné vůči
otěru a korozi taveninami kovů, strusek,
agresivních složek spolin, popela
feuerfeste Auskleidungen mit der hohen
mechanischen Festigkeit, Beständigkeit
gegen Abrieb und Korrosion von flüssigen
Metallen, Schlacken, agressiven Gassen
und Aschen
refractory linings with high mechanical strength,
resistant to abrasion and corrosion caused
by molten metal and slag or by aggressive flue
gas and ash
vydáno: 8/09/2011
04/032

Podobné dokumenty

rudoplast dh-1700-sic-p - Průmyslová keramika, spol. s ro

rudoplast dh-1700-sic-p - Průmyslová keramika, spol. s ro CHEMICKÉ SLOŽENÍ / CHEMISCHE ANALYSE / CHEMICAL ANALYSIS

Více

ekoplast nrb - Průmyslová keramika, spol. s ro

ekoplast nrb - Průmyslová keramika, spol. s ro VŠEOBECNÉ ÚDAJE / ALLGEMAINE ANGABEN / GENERAL DATA

Více

ekoplast nrb-t - Průmyslová keramika, spol. s ro

ekoplast nrb-t - Průmyslová keramika, spol. s ro VŠEOBECNÉ ÚDAJE / ALLGEMAINE ANGABEN / GENERAL DATA

Více

žárotmel ferral - Průmyslová keramika, spol. s ro

žárotmel ferral - Průmyslová keramika, spol. s ro Průmyslová keramika, spol. s r.o. Spešovská 627 CZ 679 02 RÁJEC-JESTŘEBÍ

Více

KAMMAL MOD-h - Průmyslová keramika, spol. s ro

KAMMAL MOD-h - Průmyslová keramika, spol. s ro Průmyslová keramika, spol. s r.o. Spešovská 627 CZ 679 02 RÁJEC-JESTŘEBÍ

Více