Projekt Pedagogika 2014 – výběr z projektů

Komentáře

Transkript

Projekt Pedagogika 2014 – výběr z projektů
Projekt Pedagogika 2014 – výběr z projektů
Projekt Pedagogika 2014 – Třídní web
•
Autor projektu: Mgr. Michal Tarabec
Projekt Pedagogika – Didact 2014 – Fórum Zdravá a transparentní škola neboli Desatero
problémů
•
Autor projektu: Bc. Květa Křikavová
Projekt Pedagogika 2014 – Metody analýzy potravin
•
Autor projektu: Bc. Helena Sahulová
Projekt Pedagogika 2014 – Ekonomické praktikum – Praktická ekonomika
•
Autor projektu: Ing. Hana Vogeltanzová
Projekt Pedagogika 2014 – II – Měření +++
•
Autor projektu: Mgr. Michal Dittmayer
Projekt Pedagogika 2014 – Úprava ŠVP oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje pro
specializaci elektronické zabezpečovací systémy
•
Autor projektu: Mgr. Michal Dittmayer
Projekt Pedagogika 2014 – Klub mladého diváka
•
Autor projektu: Martina Prknová
Projekt Pedagogika 2014 – Příprava cvičné práce balzám na rty
•
Autor projektu: Martina Prknová a Tereza Poledníková
Projekt Pedagogika 2014 – Stručný česko-ruský a rusko-český slovník
•
Autor projektu: Mgr. Viktor Kuzminskij
Projekt Pedagogika 2014 – Bezpečnost práce při vrtání, Postup při návrhu, výrobě, osazení a
zapojení desky plošného spoje. Modernizace audio-video pracoviště připojení na školní
televizní okruh
•
Autor projektu: Miroslav Bažant
Projekty Pedagogika II. 2014 – výběr z projektů
Projekt Pedagogika 2014 II. – Vytvoření elektronického didaktického testu pro ověření znalostí
a ovládání diagnostického přístroje KTS 570, Montáž držáku datového projektoru
•
Autor projektu: Bc. Zdeněk Pečenka
Projekt Pedagogika 2014 II. – Tvorba pracovního sešitu pro individualizovanou párovou formu
výuky, Inovace výukové prezentace ESI-tronic v programu Power Point, Správa a inovace
webových stránek
•
Autor projektu: Bc. Zdeněk Pečenka
Projekt Pedagogika 2014 II. – Prezentace pro výuku předmětu Občanská nauka ve třídě 3ELM
•
Autor projektu: Mgr. Michal Dittmayer
Projekt Pedagogika 2014 II. – Mimoškolní tělovýchovná činnost žáků
•
Autor projektu: Mgr. Ladislav Baťha
Projekt Pedagogika 2014 II. – Pro správné držení těla
•
Autor projektu: Anna Maria Grycz
Projekt Pedagogika 2014 II. – Tvorba materiálu na podporu čtenářské gramotnosti
•
Autor projektu: Anna Maria Grycz
Projekt Pedagogika 2014 II. – Tvorba pracovních listů pro připravovaný obor Analýza potravin
•
Autor projektu: Tereza Poledníková
Projekt Pedagogika 2014 II. – Soutěž „Zábavná chemie aneb pojď si s námi hrát“
•
Autor projektu: Martina Prknová, Tereza Poledníková
Projekt Pedagogika 2014 II. – Soutěž znalostí a dovedností pro žáky 2. roč. oboru vzdělávání
Farmaceutický chemik
•
Autor projektu: Martina Prknová, Tereza Poledníková
Projekt Pedagogika 2014 II. – Vytvoření didaktických testů pro žáky chemických oborů
•
Autor projektu: Bc. Helena Sahulová
Projekt Pedagogika 2014 II. – Vybudování mikrobiologické laboratoře v MVP
•
Autor projektu: Bc. Monika Prknová
Projekt Pedagogika 2014/2015 II. – Online testy na internetu s vyhodnocením
•
Autor projektu: Mgr. Michal Tarabec
Projekt Pedagogika 2014 II. – Tvorba elektronických učebních materiálu pro výuku
tematického celku
•
Autor projektu: Bc. Zdeněk Pečenka
Projekt Pedagogika 2014/2015 II. – Ekonomika pro 4. roč. oboru Veřejnosprávní činnost
•
Autor projektu: Ing. Hana Vogeltanzová
Projekt Pedagogika 2014 II. – Historie počítačů I.
•
Autor projektu: Mgr. František Čermák
Projekt Pedagogika 2014 II. – Odborný obrazový slovník
•
Autor projektu: Mgr. Blanka Hourová, Mgr. Pavel Poch
Projekt Pedagogika 2014 II. – Příprava olympiády pro žáky 3. roč. chemických oborů
•
Autor projektu: Bc. Monika Prknová
Projekt Pedagogika 2014 II. – Ukázky-technické a elektrické uspořádání jako učební pomůcky
•
Autor projektu: Jan Nečesaný
Projekt Pedagogika 2014 II. – „ITRIDA“
•
Autor projektu: Bc. Jiří Peňáz, Mgr. Blanka Hourová
Projekt Pedagogika 2014 II. – Zlepšení výsledků maturitních didaktických testů z matematiky
•
Autor projektu: Bc. Jiří Peňáz, Mgr. Lada Klingerová
Projekt Pedagogika 2014 II. – Výuková skripta a učební pomůcky pro databusový systém
•
Autor projektu: Ing. Ota Slezák
Projekt Pedagogika 2014 II. – Pilotní projekt knihovního systému
•
Autor projektu: Jan Linger