zde - proregionbv

Komentáře

Transkript

zde - proregionbv
SEZNAMTE SE S KANDIDÁTY
VOLEBNÍ STRANY
A JEJICH PROGRAMEM
Pro Region – sdružení politické strany
SNK Evropští demokraté
a nezávislých kandidátů
1
volební strana č.
Ekonomicky stabilní město
• Vyrovnaný rozpočet hospodaření
• Další snižování dluhu po našich předchůdcích
Bezpečné město
• Navýšení počtu bezpečnostních kamer
• Zefektivnění práce městské policie
• Nekompromisní přístup k nepřizpůsobivým
občanům
• Podpora dobrovolných hasičů
Město příjemné pro bydlení
•
•
•
•
•
•
•
Dovybavení dětských hřišť
Zámecký areál - místo pro odpočinek
Nová cyklotrasa Charvátská N. Ves - Lednice
Snížení cen dodávek centrálního tepla
Výsadba zeleně, čistota města
Více parkovacích míst na sídlištích
Možnost prodeje jednotlivých bytů stávajícím
nájemníkům
• Zelný trh v centru města
Kulturní město
• Moderní kino (digitalizace, 3D technologie)
• Další akce v areálu pod zámkem
• Podpora zajímavých projektů formou dotací
• Zpřístupnění další významné památky
(židovská obřadní místnost)
• Řešení problematiky nákupu kulturního domu
Delta
Město vlídné k seniorům
• Tradice našich kulturních akcí pro seniory
• Podpora činnosti seniorských organizací
• Dokončení rekonstrukce domova seniorů
Město pro sport
•
•
•
•
Modernizace koupaliště
Podpora zajímavých projektů formou dotací
Stezka pro in-line bruslaře a skatepark
Udržení sportovních tříd ve školách
Město pro školství
• Vrátíme do Břeclavi dopravní hřiště
• Placené brigády pro studenty
• Další modernizace školských zařízení a jejich
vybavení, zejména jídelen
• Dostatek míst pro děti v mateřských školách
Průjezdné město
•
•
•
•
•
Řešení druhé spojky město - Poštorná
Hustější síť městských cyklotras
Tlak na realizaci obchvatu města
Bezbariérové komunikace
Přesun autobusového nádraží
Pracovní příležitosti
• Vytvoření územních podmínek pro investory
v oblasti průmyslu
• Podpora cestovního ruchu - vytvoření
podmínek pro rozvoj služeb
Naši kandidáti do městských voleb
1.
Mgr. Zdeněk Petr
2.
Ing. Pavel Dominik
3.
Martin Radkovič
4.
Milan Pospíšil
5.
Libor Nazarčuk
6.
Ing. arch. Martin Ondrouch, Ph.D.
7.
Ing. Josef Musil
8.
Ing. Miloslava Marciniszynová
9.
Tomáš Mráz
10. Ing. Dymo Piškula
11. Mgr. Zbyněk Chlumecký
12. Mgr. Svatopluk Hrabal
13. Veronika Tučková
14. Ing. Dušan Fikr
15. Mgr. Zdeňka Baková
16. Jiří Dubský
17. Ing. Pavel Dominik (st.)
18. Olga Husaříková
19. Ing. Jaroslav Votava
20. Jiří Císař
21. Mgr. Zdeněk Janíček
22. RNDr. Hynek Baťka
23. Mgr. Petr Pláteník
24. Ing. Ladislav Balcar
25. Kamila Rausová
26. Tomáš Zonyga
27. Milan Studený
1
kandidát č.
Mgr. Zdeněk Petr
49 let,
ředitel zimního stadionu
Břeclav
Táhněme za jeden provaz,
spolupráce je cestou k úspěchu
Už tisíce let platí, že naslouchat druhým nám pomáhá snadněji
dosáhnout svého vlastního cíle. Určitě se shodneme, že cíle většiny
z nás jsou podobné. Pocit bezpečí, pořádek, dobré zaměstnání, příjemné bydlení, plynulá doprava, odpočinek a zábava. Budeme-li si
vzájemně naslouchat a pomáhat, můžeme toho všeho dosáhnout.
Často slýchám názory lidí, že městská policie nic nedělá proti kriminalitě ve městě. Přesto, že podle mého názoru je snižování kriminality
především práce pro Policii České republiky, která se nám z povědomí
jaksi vytrácí, musím souhlasit, že je rozhodně co zlepšit.
Strážníci mají dohlížet na veřejný pořádek. Mají hlídat dodržování vyhlášek, řešit přestupky proti občanskému soužití.
K odhalení přestupků a trestných činů přispívá i kamerový systém.
Pokud se osvědčí navýšení počtu kamer (nejnověji v Poštorné u kostela a v Charvátské N. Vsi u sokolovny), budeme pokračovat v instalaci
dalších.
Je ale důležité, aby i každý z nás dokázal pomoci. Stanete-li se svědkem ničení majetku, narušování občanského soužití apod., nebojte se
zavolat i anonymně městskou policii na č. 156.
My budeme přes zákonodárce iniciovat a požadovat změnu zákonů
tak, abychom mohli mimo jiné znovu kontrolovat docházku dětí do školy
a postihovat nezodpovědné rodiče. V mnoha případech jsou to právě
mladiství, kteří se díky liknavému přístupu rodičů podílejí na značném
množství nešvarů v našem městě.
kandidát č.
2
Ing. Pavel Dominik
42 let,
místostarosta města
Břeclav
Udržení objemu investic v každé městské části,
v centru i na sídlištích
Již několik let jsou minulostí obrovské dluhy města a mizivé
investice. Za poslední čtyři roky vložilo město do stavebních investic více než 500 milionů korun. Ten, kdo nevidí opravené městské
budovy, veřejná prostranství, dětská hřiště, komunikace a chodníky,
je zkrátka vidět nechce.
Jen v letošním roce jsme do staveb vložili více než 200 milionů korun.
Na rozdíl od jiných měst má Břeclav řadu opravených komunikací a
chodníků. Máme opravené školy a hřiště. V podobném trendu bychom
rádi pokračovali dál. Ať se nám to líbí nebo ne, v novém volebním období budeme muset radikálně řešit situaci městského koupaliště, které je
technicky i morálně zastaralé. Snad jenom v tomto případě jsme ochotni
uvažovat o smysluplném úvěru.
Naší prioritou budou rovnoměrné investice do všech částí města.
Osobně budu prosazovat řešení neutěšené situace s parkováním na sídlištích. Musíme připravit koncepci, jak situaci postupně začít měnit.
Důležité a ne zrovna jednoduché bude udržet vyrovnaný rozpočet
hospodaření města a také pokračovat v postupném snižování městského dluhu.
kandidát č.
3
Martin Radkovič
39 let,
místostarosta města
Charvátská Nová Ves
Neslevit z nároků na nepřizpůsobivé občany
Dávky formou poukázek, příjemci sociálních dávek pracují na
úklidu města, řada mladistvých darebáků umístěných v ústavní
péči. I přes tato učiněná opatření se v Břeclavi množí petice, které
žádají vedení města, aby razantně zakročilo proti nepřizpůsobivým
občanům, často bohužel Romům. Ptají se, co dělá radnice.
I když mám pocit, že břeclavští Romové o naši pomoc příliš nestojí,
tak jim svým způsobem pomáháme. Možná to tak nepociťují, ale pro
ně je pomocí fakt, že město po nich důsledně vymáhá nedoplatky za
nájemné, poplatky za psy a svoz komunálního odpadu. Pořádek dělá
přátele a vztah většinové společnosti k romské menšině se určitě zlepší,
když majorita nebude mít pocit, že na minoritu doplácí.
Pomocí pro Romy byla evidence docházky dětí do školy. Jakmile
záškolák „nasbíral“ jedenáct neomluvených hodin, rodiče přišli o sociální dávku. Bylo to účinné, ale bohužel zákonodárci takový předpis
zrušili. Uděláme vše proto, aby se tato věc znovu do zákonů dostala.
Další pomocí pro sociálně slabé je možnost přivydělat si ke své sociální dávce tisícikorunu v rámci veřejné služby. Pomocí je také pobírání
části sociální dávky formou poukázky, kterou nelze vyměnit za alkohol.
Možná se to bude zdát někomu drsné, ale Romům pomohlo i to, že
město zlikvidovalo Na Řádku opravdové ghetto, kde byla po hygienické
stránce situace nesnesitelná i pro otrlé, a že neplatiči z Řádku putovali
do holobytů. Budeme však potřebovat pomoc státu, bez níž současný
stav jen udržíme, ale nezlepšíme!
kandidát č.
4
Milan Pospíšil
49 let,
ředitel městské
společnosti Teplo Břeclav
Břeclav
Dobré hospodaření, investice do teplárenství a ceny tepla
ve městě spolu souvisejí
V roce 2000 vyjednalo tehdejší vedení města podmínky vytápění centrálním zdrojem tepla, které jsou dlouhodobě terčem kritiky.
Podmínky jsou platné do roku 2015 a blíží se doba, kdy je bude možné změnit.
V Břeclavi jsou dvě společnosti, které dodávají do domácností teplo
z centrálního zdroje. Jednou je pražská společnost a druhou městská
společnost TEPLO Břeclav, s.r.o., která dokáže dodávat Břeclavákům
teplo o poznání levněji. Je nanejvýš nutné a důležité začít pracovat
na strategii ohledně centrálních zdrojů vytápění a především připravit
změnu smluvních podmínek s pražskou společností KA – Contrakting
ČR s.r.o. Naším cílem bude především sjednocení cen pro odběratele a
snížení ceny tepla pro obyvatele.
Stanovení cen tepla ve městě a především investice do tepelného
hospodářství mají přímou návaznost na hospodaření města a na jeho
rozpočet.
kandidát č.
5
Libor Nazarčuk
39 let,
sommelier
Stará Břeclav
Podporovat smysluplné kulturní projekty
Do komunální politiky jsem před osmi lety vstoupil také proto,
aby se každá městská část dočkala svého opraveného kulturního
domu. Po osmi letech to není přání, ale skutečnost.
Stará Břeclav, Charvátská Nová Ves a Poštorná jsou pevnými součástmi Břeclavi, ale přesto si žijí vlastním folklorním životem. Právě to
dává folkloru v Břeclavi tu správnou šťávu. Jsem rád za to, že se jednotlivé organizace zodpovědně zhostily role správců jednotlivých kulturních
domů. Díky těmto sdružením je Břeclav jedinečná a zajímavá i pro návštěvníky a naši „krúžkaři“ jsou ozdobou každého vystoupení reprezentujícího město v ČR i zahraničí.
Myslím, že bychom zvládli obohatit kulturně společenskou nabídku ve
městě ještě o jednu zajímavou akci, třeba o prázdninách. Ideálním místem je prostor pod zámkem, kam jsme přesunuli většinu našich velkých
akcí navštěvovaných tisíci lidí.
Na poli kulturním se ale nemůžeme vyhýbat dalším investicím. Je
nutné udržet konkurenceschopnost břeclavského kina spočívající v jeho
digitalizaci. Naší prioritou bude udržení nadstandardní míry dotací pro
zájmové soubory a spolky. Zajímavou novinkou by mělo být otevření
expozice v židovské obřadní místnosti, na jejíž rekonstrukci intenzivně
hledáme prostředky.
kandidát č.
6
Ing. arch.
Martin Ondrouch, Ph.D.
40 let,
architekt
Poštorná
Strategický úkol č. 1 – kvalitní územní plán
Velkou šancí pro Břeclav je nový - právě rozpracovaný - územní
plán. Jedná se o místní předpis, který nejméně po dobu 10 let výrazně ovlivňuje jakoukoliv stavební činnost, plotem u zahrádky počínaje a silničním obchvatem či protipovodňovou ochranou konče.
Stávající územní plán z roku 1996 jen zřídkakdy vyhovuje skutečným
rozvojovým záměrům. O „kvalitě“ dosluhujícího územního plánu svědčí i závratné množství změn, jejichž zdlouhavé provádění brzdí rozvoj a
nadmíru zatěžuje úřad i rozpočet města. Kde se stala chyba? Město tehdy projektantům neposkytlo ani jasné zadání ani kvalifikovaného partnera se znalostí místních územních poměrů a potřeb. Především nezájem
tehdejších zastupitelů pomohl na svět takto spornému dokumentu, který
trápí naše stavebníky již 14 let.
Nyní máme šanci to napravit a jsme připraveni v úzké spolupráci
se zpracovatelem, občany, podnikateli a dotčenými správními orgány
vytvořit kvalitní územní plán. Pořizování takto závažného dokumentu
potrvá ještě dlouhou dobu (2 - 4 roky) a je povinností nás všech věnovat
tomuto procesu zvýšenou pozornost.
Hlavní zásady řešení nového územního plánu:
1) Územní plán musí být nástrojem rozvoje, nikoliv jeho brzdou!
2) Územní plán musí vycházet z potřeb města a občanů, nikoliv naopak!
kandidát č.
7
Ing. Josef Musil
44 let,
bankovní manažer
Stará Břeclav
My Břeclaváci jsme cyklisti
Řada lidí volá po rozšíření cyklostezek, ale málokdo si připustí, že
se stěží podaří zabránit konfliktu mezi automobilovou a cyklistickou
dopravou.
Podle závěrů studie renomovaných odborníků z firmy ADOS, má
Břeclav jeden z nejpropracovanějších systémů městské cyklodopravy
v republice. Město se úspěšně uchází o velké dotace v řádech desítek
milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury na vybudování
cyklostezek, které budou od automobilové dopravy odděleny.
Pokud uspějeme, a já věřím, že ano, přibudou další trasy pro cyklisty k právě budované trase podél řeky Dyje Na Řádku, dále od „Vajza“
až k poštorenskému kostelu a další velká cyklotrasa povede po ulicích
Sovadinova, Na Zahradách, Stromořadní až ke Gumotexu. Díky dobrému hospodaření bude město mít na spolufinancování těchto projektů.
Součástí záměru města je i vybudování cyklostezky kolem úpravny vody
v Kančí oboře do Charvátské Nové Vsi. Jako reálné se jeví také propojení
vznikající lázeňské zóny v Lednici s Břeclaví novou cyklostezkou.
kandidát č.
8
Ing. Miloslava
Marciniszynová
54 let
bankovní manažerka
Poštorná
Najdeme prostředky na další investice do školství
V uplynulých osmi letech jsme podpořili investice do zchátralých
školských budov a zařízení. Ještě asi pět let bude nutné pružně reagovat na skutečný počet dětí nastupujících do mateřských škol.
Investice do školských zařízení se za poslední čtyři roky blíží neuvěřitelným sedmdesáti milionům. O tom svědčí opravená škola Na Valtické,
škola na Slovácké zářící novotou, vedle ní krásný sportovní areál, opravené školky, přistavěné třídy. Protože pracuji v ekonomické sféře, těší
mě především skutečnost, že se všechny opravy a investice realizovaly
bez úvěru.
Nyní je nutností investovat do dalšího článku, který se školami souvisí,
a sice do školních jídelen a kuchyní. Rádi bychom dotáhli do zdárného
konce vybudování sportoviště pro základní školu v Charvátské Nové Vsi,
které je závislé na získání pozemků.
Podle demografických odhadů budeme muset zhruba čtyři nebo pět
let reagovat na zvyšující se poptávku po místech v mateřských školách.
Město tak musí mít připravenu dostatečnou finanční rezervu. Po pěti
letech se očekává zlom v počtu dětí a z toho důvodu nemá smysl investovat do nové školky, abychom jinou časem museli zavřít.
kandidát č.
9
Tomáš Mráz
43 let
živnostník
Břeclav
Vytvářet zázemí pro seniory zůstává pořád naším cílem
Stane se to jednou každému z nás – zestárneme, možná zůstaneme osamoceni a odkázáni na služby domova seniorů nebo obdobných zařízení. Nebudeme mít blízké, se kterými bychom si mohli
popovídat.
Město musí umět vyjít vstříc potřebám stále vzrůstajícího počtu seniorů, kteří budou podzim života trávit v břeclavském Domově seniorů.
Pokud budeme chtít našim prarodičům vytvořit důstojné stáří, čekají nás
v něm další investice. Vedle již opravených výtahů a balkonů má město
našlápnuto k dotacím na zateplení a výměnu oken. Časem nás čekají vnitřní rekonstrukce, a pokud vše budeme chtít zvládnout, budeme
muset opravdu dobře hospodařit.
Lidé z Pro Regionu se k seniorům neobracejí zády. S dalšími kolegy zajišťujeme prostředky pro výlety seniorů, letos například do Vídně
nebo termálních lázní v Maďarsku. Pořádáme s nimi setkání, přednášky,
zveme je na naše akce. Zajímá nás, co je trápí a co si o nás a naší práci
myslí. Jsem přesvědčen, že s břeclavskými seniory zůstaneme nadále
v těsném kontaktu a že k sobě neztratíme cestu. Oni na oplátku oceňují,
že pro ně akce pořádáme pravidelně bez ohledu na to, jestli je zrovna
volební rok. Hodláme zachovat nadstandardní podporu všem břeclavským seniorským organizacím.
kandidát č.
10
Ing. Dymo Piškula
44 let
starosta města
Stará Břeclav
Budeme dál podporovat cestovní ruch
a propagovat Lednicko–valtický areál
Jen snílek věří tomu, že do města o velikosti Břeclavi někdy přijde
investor a na zelené louce postaví podnik, který tu bude fungovat
úspěšně 60 let, jako například Gumotex.
Město v minulých letech vsadilo na podporu terciální sféry - cestovního ruchu a jsem přesvědčen, že v tom tkví možnost, jak našemu převážně zemědělskému regionu zajistit prosperitu.
Proto město výrazně propaguje na veletrzích cestovního ruchu Břeclav a celý Lednicko–valtický areál. Otevřeli jsme Lichtenštejnský dům,
vybudovali novou expozici na Pohansku, otevřeli pro turisty kostely. Na
poštorenském kostele se otevírá vyhlídka, opravil se předprostor a fara.
Částečně byla otevřena vyhlídka na vodárenské věži, zabezpečili jsme
finance na kompletní opravu Apollonova chrámu a umístili zde vyhlídkový dalekohled. Označili jsme stovky kilometrů cyklostezek, které nyní
provedou turisty Břeclaví až k pavilonu miniatur. Výrazně jsme podpořili
turisty oblíbenou lodní dopravu a připravujeme projekty na opravu kaple
sv. Huberta. Věřím, že se podaří dotáhnout do konce projekt lesoparku
s klidovou zónou u zámku i s miniaturami saletů LVA.
Propagaci Břeclavi, LVA a okolí budeme nadále považovat za jednu
z našich priorit.
11
kandidát č.
Mgr. Zbyněk Chlumecký
46 let
středoškolský učitel,
předseda TJ Lokomotiva
Poštorná
Podporovat sportovní
kluby
Jako pedagog se občas
setkávám se závažným problémem dnešní doby. Jedná
se o drogy, alkohol a s tím
související kriminalitu mladistvých. Účinné řešení těchto jevů vidím v prevenci, to znamená
v práci s mládeží. Jednou z možností je nabídnout mladým co nejširší škálu sportovního vyžití. Chceme nadále podporovat tradiční
břeclavské sporty a akce pro sportovní vyžití veřejnosti. Chceme
zachovat podporu zajímavých projektů formou dotací z městského
rozpočtu na co nejvyšší úrovni. Mezi priority patří také podpora tříd
zaměřených na sport.
12
kandidát č.
Mgr. Svatopluk Hrabal
36 let
právník
Břeclav
Klidné a čisté město
Abychom byli rádi, že žijeme
právě v Břeclavi a byli na naše
město náležité hrdí, musíme
se cítit příjemně a bezpečně.
Je potřeba se více zaměřit na
pořádek a klid v ulicích, klást
důraz na to, aby lidé měli větší důvod vyjít ze svých bytů a domů
ven, kde se jim bude líbit, budou se cítit dobře, kde se budou setkávat. Jedině tak město začne ještě více žít běžným společenským
životem.
13
kandidát č.
Veronika Tučková
32 let
taneční škola Actiwity D.C.
Břeclav
Dostatek volnočasových
aktivit pro mládež
Mladým musíme nabídnout
takovou aktivitu, která je baví
a má nějaký cíl. Jen tak dovede konkrétní jedinec smysluplně využít svůj volný čas ať
už sám pro sebe, nebo spolu s ostatními pro společný úspěch. Je
důležité v městském rozpočtu myslet na to, že organizace zajišťující nabídku volnočasových aktivit nemohou fungovat bez potřebné
finanční podpory a bez potřebného zázemí.
14
kandidát č.
Ing. Dušan Fikr
44 let
pracovník vězeňské služby,
dětský soubor Břeclavánek
Břeclav
Podpoříme dětské
soubory
Pro naše město, ale i celý
region, je charakteristický především domácí folklor. Vztah
k němu je potřeba vytvářet
hlavně u mladých, kteří by se měli stát nositeli této tradice do
budoucna. V každé městské části podpoříme dětský soubor.
15
kandidát č.
Mgr. Zdeňka Baková
57 let
vedoucí odboru MÚ
Poštorná
Ve školství nás čeká
pořád mnoho práce
Je třeba dbát na vybavení
škol odpovídající současné
době, na dobudování školských sportovišť. Mrzí mě, že
města a obce ztratily možnost
postihovat odebráním sociální dávky rodiče dětí, kteří si nemyslí,
že vzdělání je klíč k úspěchu v budoucím životě a své děti do školy
neposílají. Budeme hledat další možnosti, jak proti nezodpovědným
rodičům účinně postupovat.
16
kandidát č.
Jiří Dubský
40 let
podnikatel
Břeclav
Podpoříme podnikatelské
aktivity
Podporou cestovního ruchu
chceme vytvářet podmínky
pro rozvoj služeb a s nimi
souvisejících podnikatelských
aktivit. Pro Region musí
konečně dostát svému slibu a začít prosazovat renovaci zastaralého koupaliště, patřícího mezi místa, o která se návštěvníci Břeclavi
v sezoně zajímají nejvíc.
Budeme také hledat cestu, jak vytvořit územní podmínky pro případného investora v oblasti průmyslu.
kandidát č.
17
Ing. Pavel Dominik
68 let
stavební inženýr
Stará Břeclav
Na sídlištích žije mnoho
Břeclaváků
Sídliště jsou místa, kde žije
celá řada mých známých.
Právě sídlištím budeme muset
v následujících letech věnovat
více pozornosti. První krok
ke změně tváří břeclavských sídlišť udělalo město prodejem městských bytů za solidní cenu stávajícím nájemníkům. Lidé bydlí ve
svém a mají motivaci o domy a okolí více pečovat. Město by mělo
nabídnout za rozumnou cenu i zbývající byty lidem, kteří se chovají
slušně a nemají vůči městu žádné dluhy. Prodávat by se měly tedy i
samostatné byty, nejen celé domy.
kandidát č.
18
Olga Husaříková
63 let
důchodkyně
Břeclav
Bezbariérové přístupy
jsou potřebné
Jsem ráda, že naše sdružení
nezapomíná na potřeby lidí
postižených nebo věkem
starších. Je potřeba zlepšit
bydlení v Domově seniorů a
postupně zlepšovat i podmínky přístupu na různá místa ve městě.
Přeci jen, ne všem z nás to pořád dobře běhá a bez potřebných
bezbariérových přístupů je to složité. Na bezbariérovém programu
ve městě se sice pracuje, ale pořád je co zlepšovat.
kandidát č.
19
Ing. Jaroslav Votava
38 let
soukromý zemědělec
Charvátská Nová Ves
Do centra tržiště a zeleň
Jako soukromý zemědělec si
myslím, že by našemu městu
slušel zelný trh s čerstvými
domácími produkty. Obchodní řetězce nabízející takový
sortiment většinou nehledí na
kvalitu, kterou by mohli nabídnout právě drobní pěstitelé.
Zároveň je důležité nezapomínat na novou výsadbu a obnovu zeleně v ulicích.
kandidát č.
20
Jiří Císař
36 let
živnostník
Břeclav
Pro děti hřiště, pro studenty brigády
Mladí určitě ocení, když dojde
například k dovybavení jejich
oblíbeného či vybudování
nového hřiště. Myslím si, že
nebude stát mnoho peněz
upravit v jednotlivých panelákových blocích místa pro malé děti a
doplnit je prvky jako jsou houpačky a prolézačky.
Myslíme také na studenty, pro které udržíme placené brigády v ulicích města.
kandidát č.
21
Mgr. Zdeněk Janíček
55 let
vedoucí odboru MÚ,
sekretář klubu MSK
Břeclav
Fotbal patří mezi nejnavštěvovanější sporty
Fotbal patří obecně k nejoblíbenějším sportům. Z hlediska financí je
jasné, že pokud chceme v soutěži výš, nemůžeme podporovat několik klubů současně. Vím, že fanoušek z tribuny se na to dívá jinak než
člen organizačního týmu, ale konsolidací fotbalu v Břeclavi pod hlavičku
jediného klubu započala cesta k jeho udržení. V MSK dnes trénuje přes
dvě stovky fotbalistů. Na základní škole máme fotbalové třídy, klub má
stálé sponzory. Věřím, že vedle hokeje, atletiky, veslování, stolního tenisu
a dalších sportů si fotbal zaslouží podporu města i přízeň diváků.
kandidát č.
22
RNDr. Hynek Baťka
45 let
ekonom
Stará Břeclav
Do okolí lodí nebo na
bruslích
Město bude nadále podporovat lodní dopravu jako alternativu a také součást atraktivní nabídky v rámci rozvoje
turistického ruchu v Lednicko–valtickém areálu. Pro in-line bruslaře je dobrou zprávou to, že se
město domlouvá na konečné úpravě ochranných protipovodňových
hrází, na kterých by měl být asfaltový povrch.
kandidát č.
23
Mgr. Petr Pláteník
52 let
zástupce ředitele školy
Charvátská Nová Ves
Více pohybu pro mladé
Sportovní podmínky ve školách se zlepšují, ale většina
žáků dává ve volných chvílích
přednost vysedávání u počítače nebo u televize. Obrazně
řečeno - zatímco dříve dva ze
třídy neuměli kotoul, dnes je tomu skoro naopak. Vzdělání je samozřejmě prvořadé, ale měli bychom mladé lidi více učit dbát o své
zdraví, probudit u nich větší zájem o pohyb.
kandidát č.
24
Ing. Ladislav Balcar
55 let
dopravní inženýr
Břeclav
Bezpečnost provozu
srovnejme na úroveň měst
v zahraničí
Největší možnosti zlepšení života v Břeclavi vidím v
oblasti dopravy, které se
dlouhodobě věnuji profesionálně. Břeclav má v této oblasti již mnoho let řadu problémů a většina obyvatel se s nimi potýká denně. Nejen obchvat města a vyšší
bezpečnost provozu, ale především druhé propojení z Břeclavi do
Poštorné velmi zjednoduší život místním i návštěvníkům města.
kandidát č.
25
Kamila Rausová
37 let
ekonomka
Charvátská Nová Ves
Lepší autobusové nádraží
Město, jako je Břeclav, si určitě zaslouží solidní autobusové
nádraží. Především chybí přímé propojení autobusové a
vlakové dopravy. Také vzhled
našeho starého „autobusáku“
není zrovna ideální. Jedná se o finančně náročnou věc, ale pokud
získáme na projekt dotace, podpoříme přesun autobusového
nádraží k vlakovému.
kandidát č.
26
Tomáš Zonyga
36 let
živnostník
Stará Břeclav
Dopravní hřiště chybí
Duší jsem motorkář. S hrůzou
v očích občas sleduji počínání
některých lidí na silnicích, přechodech pro chodce i mimo
ně. Myslím si, že je vhodné
vrátit do Břeclavi dopravní
hřiště. Přeci jen čím dřív se člověk s pravidly a nástrahami silničního provozu seznámí, tím lépe. Vzhledem k zvyšujícímu se počtu
dopravních prostředků by hlavně základní školy měly takového zařízení využívat co nejvíce.
kandidát č.
27
Milan Studený
52 let
pracovník MÚ
Poštorná
Podpora dobrovolných
hasičů bude mít stále
zelenou
Pořád mám v živé paměti rok
2006, kdy hrozila Břeclavi
povodeň. Bez pomoci dobrovolných hasičů bychom
situaci zvládali jen stěží. Dobrovolní hasiči postupně dostali opravené zbrojnice, mají nová auta, ale je nutné pořád investovat do
jejich dalšího vybavení. Musíme také vyřešit majetkové problémy
s výkupy pozemků nutných k vodohospodářským úpravám, což je
nezbytné k následujícím činnostem Povodí Moravy.
PRACOVITOST
SLUŠNOST
POCTIVOST
CÍLEVĚDOMOST
DŮVĚRA
ZÁSADOVOST
BUDOUCNOST
www.proregionbv.cz

Podobné dokumenty