ADVENT A VÁNOCE

Komentáře

Transkript

ADVENT A VÁNOCE
ADVENT A VÁNOCE
V EDICI SPECTRUM
- 2015b
* sborová partitura a hlasové party - minimální objednávka sb.partitur (4 nebo 2 strany)- je 10 ks,. sb.partitury (8 stran)
6 ks, . pro větší počet stran je údaj v textu.
_______________________________________________________________
ORATORIA A MŠE
SP 082
SP 052.1
(!sleva!)
HÁLEK, Václav – ČESKÉ MEŠNÍ ZPĚVY ZE SLAVNOSTI NAROZENÍ PÁNĚ
pro smíšený sbor a varhany na liturgické texty; český text; 145 Kč;sb.paritura* 30 Kč/ks
HANUŠ, Jan – MALÁ VÁNOČNÍ MUZIKA, op. 65/V.; komplet 1800 Kč
Jesličková hra pro dětský sbor, recitaci a dětský instrumentální soubor na texty V Renče
(CD nahrávka na požádání).
HANUŠ, Jan - PUER NATUS EST NOBIS ; komplet 322 Kč; sb.partitura* 15 Kč/ks
vstupní latinský liturgický text ze slavnosti Narození Páně pro smíšený sbor,varhany a orchestr
HANUŠ, Jan - NARODIL SE KRISTUS PÁN; komplet 284 Kč; sb.partitura *15Kč/ks
lidová vánoční píseň v úpravě pro lid,sbor,orchestr a varhany
HANUŠ, Jan - PUER NATUS EST NOBIS + NARODIL SE KRISTUS PÁN, op.25ab
komplet 452 Kč; sb.partitura * 30 Kč/ks
SP 062
(!sleva!)
HANUŠ, Jan – MISSA II – PASTORALIS, sóla, sbor, orchestr, varhany; provozní komplet
pro 25 sb. hlasů a orchestr - 1804 Kč - ! mimořádná sleva 40% do konce roku! -
SP 065
!Novinka!
HÄNDEL G Friedrich - PASTORÁLNÍ SYMFONIE a ZPĚVY Z ORATORIA MESIÁŠ
Pastorální symfonie-Pifa (No.13) Recitativo (No.14)(S-sólo) - Sborový zpěv(No.15)
S-solo,SATB sbor,smyčce+B.c.; text: Lukáš ii,8-11, 13-14, česky a anglicky; komplet 435 Kč
SP 053
(!sleva!)
VODRÁŽKA, Jaroslav – DĚTSKÁ VÁNOČNÍ MŠE
pro dvouhlasý dětský sbor a varhany; provozní komplet(partitura+10 hl.partů) 356 Kč
SP 010
SP 052-1
SP 044.1
SÓLOVÝ ZPĚV
SP 032.1
SP 024.1
SP 024-1
SP 068
SP 054.1
SP 079
SP 095
BLABLA, Jan – AVE MARIA
zpěv (d1 – fis2), violoncello a varhany na latinský text mariánské modlitby; 60 Kč
BRIXI, František Xaver – QUEM VIDISTIS PASTORES
arie pro canto/alto (c1-d 2), smyčce, varhany; komplet(partitura,smyčce,varhany,zpěv)380 Kč
BRIXI, František Xaver – QUEM VIDISTIS PASTORES
varhanní výtah; 90 Kč
FRYDRYCH, Karol – LAUDATE DOMINUM
pro soprán nebo mezzosoprán a varhany; 50 Kč
HÁLEK, Václav – KOLEDY
dvacet jednohlasých ( i dvouhlasých) koled s doprovodem dřevěných nástrojů (hoboj I/II,
angl.roh, fagot), kontrabasu a klávesového nástroje.; česky a cizojazyčně; komplet 680 Kč
HÁLEK, Václav – ZDRÁVAS KRÁLOVNO
pro soprán(cis) nebo mezzosoprán(a) a varhany; 70 Kč
HÁLEK, Václav - Z KNIHY ZJEVENÍ sv. JANA
pro sólový bas a komorní nástroje (Fl, Vl, Vla, Vcl); 136 Kč
SP 114.1
!novinka!
RYBA, Jakub Jan (1765-1815) - PASTORELA (Spi, spi neviňátko) (S/Asóla, komorní orchestr,varhany) - vánoční ukolébavka . Partitura (Fl, Klar.,
nebo Fg, 2 Cor, smyčce, varhany) a hlasy; kompletní materiál 396 Kč
SP 041
THURI, František Xaver – AVE MARIA
zpěv (h – f2), hoboj a varhany,latinský text; 125 Kč
VODRÁŽKA, Jaroslav – ADVENTNÍ PÍSEŇ
SP 046.1
SP 002.1
SP 056
SP 107.1
!novinka!
2
Advent z titulu SP 045 v úpravě pro zpěv (c1-e2) , flétnu a smyčcový kvintet.; komplet 260 Kč
VODRÁŽKA, Jaroslav – ČTYŘI STARÉ VÁNOČNÍ PÍSNĚ
pro zpěv (d1–f2), flétnu (n. housle) a varhany (cembalo, klavír); český text; 135 Kč
VODRÁŽKA, Jaroslav – AVE MARIA
pro mezosoprán (alt) a varhany.; 60 Kč
VAŇHAL, Jan Křtitel - ARIA ex Dis
pro sólový bas nebo alt, orchestr (smyčce, 2 lesní rohy) a varhany na latinský text
Quis me separabit a Christi caritate ( sv.Pavel, Listy Římanům,8, 35); komplet 496 Kč
DĚTSKÉ a ŽENSKÉ SBORY
SP 024.1
SP 035
SP 035b
SP 010
SP 045
BRIXI, František Xaver – QUEM VIDISTIS PASTORES
S/A unisono,smyčce,varhany,lat.text; komplet(partitura,zpěv,smyčce,varhany) 380 Kč
HANUŠ, Jan – DVĚ MOTETA, op. 65/IV; partitura 156 Kč;
pro SSAA na latinské texty; 16 stran. – 1. Ubi caritas et amor (5‘), 2. Magnificat (3,5‘)
HANUŠ, Jan – MAGNIFICAT op.65/IVb
pro SSAA na latinský text; sb. partitura* 60 Kč/ks (min.obj. 6 ks)
HANUŠ, Jan – MALÁ VÁNOČNÍ MUZIKA, op. 65/V.; komplet 1800 Kč
Jesličková hra pro dětský sbor, recitaci a dětský instrumentální soubor na texty V Renče
VODRÁŽKA, Jaroslav – PÍSNĚ I; 135 Kč
Adventní – Pastýřská – Koleda – Vánoční – Aleluja; snadné písně s vánoční tématikou; český text;
SMÍŠENÝ SBOR
SP 001
VÁNOČNÍ PÍSNĚ
sborník 24 písní pro SATB ( a capella) na český, latinský a cizojazyčný text; partitura 175 Kč
SP 049.4
SP 023.1
SP 086-1
SP 097
SP 025
SP 036-3a
SP 036-3b
SP 006-1
SP 006-2
SP 060.1
(!sleva!)
SP 060-1
SP 061.1
(!sleva!)
SP 061-1
hl. part SA (min.obj. 6 ks) /ks
72,00 Kč
hl. part TB ( min.obj. 6 ks) / ks
96,00 Kč
BLABLA, Jan - MARIÁNSKÁ - sb.partitura 30 Kč (od 10 ks)
BRI XI, František Xaver (1732-1771) – ARIA et MOTETO PASTORALE
1. Quem vidistis pastores (SP 024) - 2. Pastores ( moteto SATB)
text; komplet (partitura, smyčce, varhany) 467 Kč
BRIXI, František Xaver (1783-1771) – MOTETO PASTORITIUM (Pastores)
varhanní výtah ; partitura 156 Kč; sb.partitura* 30Kč/ks
ČERNOHORSKÝ B.M. – LAUDETUR JESUS CHRISTUS
pro SATB a capella; text latinský; sb.partitura ( 8 stran) * 60Kč/ks
EBEN, Petr – VÁNOČNÍ ANTIFONY
Veselte se nebesa a Pán vládne, jásej země; antifony a žalmy pro vánoční dobu v úpravě pro
SATB a varhany; český text.; 30 Kč
HANUŠ,Jan – ZPÍVEJTE HOSPODINU, op.65/IIIa
pro SABar a kytaru; 90 Kč; sb.partitura *30 Kč/ks
HANUŠ, Jan – CANTATE DOMINO, op. 65/IIIb
pro SABar a varhany; 120 Kč; sb.partitura * 30 Kč/ks
HANUŠ, Jan – AVE MARIA, op. 118a
pro SATB a capella; text latinský; sb.partitura * 30 Kč/ks
HANUŠ Jan – SALVE REGINA op118b
pro SATB a capella ( 8 stran); text latinský; sb.partitura* 60 Kč/ks
MAŠEK, Vincenc - OFFERTORIUM in D ( Vota affectus)
vánoční offertoriuf 680 Kč,sb.hlasy* - S/A 30 Kč/ks, T- 15 Kč/ks, B- 15 Kč /ks
( celkem 10+5+5)
MAŠEK, Vincenc - OFFERTORIUM in D ( Vota affectus)-varhanní výtah; 175 Kč
MAŠEK, Vincenc (1755-1831) – OFFERTORIUM PASTORALE (Laetentur coeli)
vánoční offertorium „ Laetentur coeli“ z půlnoční mše pro SATB , varhany a orchestr;
komplet(partitura,orchestr,varhany) 600 Kč; hlas. party* 15 Kč/ks (celkem od 20 ks)
MAŠEK, Vincenc (1755-1831) – OFFERTORIUM PASTORALE(Laetentur coeli)
varhanní výtah; 145 Kč
SP 009.4c
SP 022
SP 087-1
SP 004.1
SP 009.1
SP 040.1
3
RORATE COELI - gregoriánský adventní chorál - hlas 10 Kč (od 10 ks)
RYBA, Jakub Jan (1765-1815) – IN BETLEHEM EAMUS
pastorela pro SATB, varhany a orchestr; lat. text v partituře;komplet (partitura,orchestr,varhany)
396 Kč; hl.as part S,A,T,B (text lat/čs) - od 25 ks celkem - 15 Kč/ks
RYBA, Jakub Jan (1765-1815) – IN BETLEHEM EAMUS - varhanní výtah; 145 Kč
THURI, František Xaver – PASTORELLA in F
pastorela pro SATB,,hoboj (1),smyčce (4) a varhany(1);čs. text. komplet 135 Kč
THURI,František Xaver – HYMNUS ADVENTUALIS
adventní hymnus s latinským textem a chorálním Rorate caeli pro soprán (solo) a sbor
(SATB),2 hoboje a smyčce; komplet (partitura,orchestr) 480 Kč; sb.partitura* 30 Kč/ks
THURI, František Xaver – PASTORELLA in G
pro SATB, Viol.I/II, Cb a varhany; čs.text; komplet190 Kč; sb.partitura* 15 Kč/ks
VARHANY
SP 015
SP 016
SP 017
SP 018
VODRÁŽKA, J. - CHORÁLNÍ PŘEDEHRY - 4 předehry na kostelní písně - 160Kč
VODRÁŽKA, J. - PASTORALE - Pastorale G-dur - Pastorale dorico - 130 Kč
VODRÁŽKA, J. - INTERLUDIA - Píseň beze slov - Bagatella - Interludium - 98 Kč
VODRÁŽKA, J. - PRELUDIA a FUGY - Preludium a fuga F-dur - Fantasia a fuga e-moll 190Kč
OD EXTERNÍCH DODAVATELŮ:
H 1852
H 4923
EP 8464
PWM 0050
EP 72244
AT 397
AT 1793
H 7690
H 4506
EC 4315
EP 66746
AT 699
AT 496
ED 7886
NO 07 0137
EP 9851
H 4151
EP 8702
EP 1872
EP 8582
EP 8115
S 2265
NR 13218700
EP 11053
EP 8867
SCH 11486
BHI 1136
ED 20150
Q 3105a,b
SF 8934
SF 8935
Q 4699b
Q 4622a
Q 4622b
EP 1774a
F.X.BRIXI - CONCERTO F-dur (varhany) - partitura
216 Kč
DUE CONCERTI PER ORGANO -partitura 267 Kč
J.S.BACH - TOCCATA a FUGA d-moll
295 Kč
L.BOELMANN - GOTICKÁ SUITA
149 Kč
Ch.M.WIDOR - TOCCATA (5.synfonie)
249 Kč
VAŇHAL,J.Kř. - ŠEST FUG PRO VARHANY
396 Kč
J.F.SEGER - 8 TOCCAT a FUG
340 Kč
STAROČESKÉ VARHANNÍ VÁNOCE
195 Kč
VARHANNI SKLADBY STARÝCH ČESKÝCH MISTRŮ
205 Kč
O.A.TICHÝ - SONATA PER ORGANO
498 Kč
F.PEETERS - PARTITA "PUER NOBIS NASCITUR" 627 Kč
KOPŘIVA - VARHANNÍ SKLADBY
340 Kč
J.Kř.KUCHAŘ - VARHANNÍ SKLADBY
340 Kř
G.LITAIZE - REGES THARSIS - varhany
424 Kč
G.F.HÄNDEL - MESSIAH - úprava pro varhanní doprovod
484 Kč
J.S.BACH - MAGNIFICAT - kl.výtah
259 Kč
Š.BRIXI - MAGNIFICAT - kl.výtah
225 Kč
A.DVOŘÁK: TE DEUM - kl.výtah
348 Kč
J.HAYDN - MISSA SOLEMNIS B-dur (Heiligmesse)
491 Kč
J.HAYDN - PAUKEN MESSE - kl.výtah
627 Kč
W.A.MOZART - MISSA C-dur (Korunovační) - kl.výtah
260 Kč
W.A.MOZART - ORGELSOLOMESSE - partitura
490 Kč
PUCCINI - MISSA DI GLORIA - kl.výtah
524 Kč
SAINT-SAENS - ORATIO DE NOEL, op.12 - kl.výtah
348 Kč
A.VIVALDI - GLORIA - kl.výtah
277 Kč
S.BARBER - AGNUS DEI - SATB a capella
158 Kč
GORECKI - TOTUS TUUS - (SSAATTBB)
172 Kč
N.HAKIM - MAGNIFICAT (SSA + varhany) - partitura 413 Kč
P.CORNELIUS - WEIHNACHTSLIEDER - zpěv+klavír 524 Kč
partitura + CD - vyšší nebo nižší hlas
C.FRANCK - PANIS ANGELICUS - T(S) + varhany
186 Kč
C.FRANCK - PANIS ANGELICUS - B(A) + varhany
186 Kč
W.A.MOZART - LIEDER (52 písní, nižší hlas, klavír, CD) 1154 Kč
F. SCHUBERT - LIEDERBUCH (60 písní, vyšší h., klavír, CD)
856 Kč
F.SCHUBERT - LIEDERBUCH (60 písní, vyšší h., klavír,CD)
856 Kč
F.MELDESSOHN - LIEDER (79 písní, vyšší h., klavír) 988 Kč

Podobné dokumenty