třída N2.A, Podnikání - Střední škola managementu a služeb s.r.o.

Komentáře

Transkript

třída N2.A, Podnikání - Střední škola managementu a služeb s.r.o.
Střední škola managementu a služeb s.r.o., 149 00 Praha 4, Schulhoffova 844
Třída: N2.A Podnikání (denní studium)
Školní rok: 2015/2016
Maturitní témata z ekonomiky a účetnictví
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Ekonomické systémy a základní ekonomické pojmy. Účtování na třídě 0 – dlouhodobý majetek.
Trh a jeho zákony. Kontrola účetnictví pomocí předvahy.
Podnikání, podnikatel. Hospodářské výsledky.
Podnikání fyzických osob. Účtování na třídě 6 – výnosy.
Podnikání právnických osob. Účtování na třídě 5 – náklady.
Majetková struktura podniku. Daňová evidence.
Odpisování dlouhodobého majetku. Metodika vedení účetnictví.
Kapitálová struktura podniku. Výpočet čisté mzdy a zaúčtování mezd.
Zásobovací činnost podniku. Zúčtování se zaměstnanci.
Výnosy, náklady a hospodářský výsledek. Účtování na třídě 2 – bezhotovostní platební styk.
Personální činnost podniku. Účtování na třídě 2 – účtování hotovostních plateb.
Odměňování za práci. Zásoby (druhy, způsoby pořízení a oceňování přírůstku a úbytku zásob, účty 111 a 131).
Vztahy mezi podnikem a jeho okolím. Účtování inventarizačních rozdílů.
Daňový systém – přímé daně. Inventarizace (podstata, inventura, inventarizační rozdíly a jejich vypořádání).
Daňový systém – nepřímé daně. Účtování na třídě 1 – nákup a prodej zboží.
Sociální a zdravotní pojištění. Účtování na třídě 1 – nákup a spotřeba materiálu.
Finanční trh – peněžní trh. Účetní knihy (formy, druhy, charakteristika).
Finanční trh – kapitálový trh. Výsledkové účty.
Centrální banka. Rozvahové účty.
Obchodní banky. Účty (podstata a forma, druhy, zapisování na účty, uzavírání účtu).
Pojišťovnictví. Rozvaha (definice, druhy, obsah, funkce, struktura).
Národní hospodářství. Účtování na třídě 0 – dlouhodobý majetek.
Cena, inflace, nezaměstnanost. Účetní doklady (význam, požadavky, náležitosti, oběh, druhy).
Evropská unie. Účtová osnova (konstrukce účtové osnovy pro podnikatele, účty syntetické a analytické, účtový rozvrh).
Zahraniční obchod. Podstata účetnictví (úkol, funkce, členění, základní pojmy).
Maturitní témata z propagace, marketingu a práva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Marketing – základní pojmy; základní podnikatelské koncepce. Právo a jeho tvorba v ČR.
Marketingový informační systém. Základní právní pojmy – právní řád, právní osobnost, právní odpovědnost.
Marketingový informační systém (metoda šetření, dotazník). Ústavní právo.
Analýza marketingového okolí. Právní instituce.
Proces rozhodování kupujícího. Věcná práva k věcem vlastním.
Situační analýzy. Duševní vlastnictví – autorská a průmyslová práva.
Výběr a vlastnosti médií. Dědické právo.
Marketingový mix – výrobek. Věcná práva k věcem cizím.
Marketingový mix – výrobek (výrobková politika, vývoj a zavádění nových výrobků). Smluvní typy v občanském zákoníku.
Marketingový mix – cena. Pracovní poměr - druhy, způsoby vzniku a skončení.
Marketingový mix – distribuce. Pracovní doba a doba odpočinku, dovolená na zotavenou.
Marketingový mix – propagace. Odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu.
Marketing služeb – marketingový mix, vlastnosti služeb. Rodinné právo.
Propagace a její vývoj. Systém práva v Evropské unii.
Propagační prostředky. Živnostenské právo.
Tvorba propagačních prostředků. Daňové právo.
Reklama, její funkce a cíle. Právní formy obchodních společností.
Propagační akce. Závazkové právo – obsah, vznik, zajištění a zánik závazků.
Obalová technika v propagaci. Právní úprava kupní smlouvy v občanském zákoníku.
Firemní (podniková) značka, ochranná známka, logo. Právní úprava smlouvy o dílo v občanském zákoníku.
Marketing a jeho vztah k propagaci. Právní úprava smluv o přepravě a smluv v peněžnictví.
Psychologie reklamy. Právní úprava smlouvy o skladování, smlouvy o úschově a smluv příkazního typu.
Propagační text. Cenné papíry – třídění, směnky, šeky.
Přehled tiskových technik. Trestní právo hmotné.
Reklamní média. Trestní právo procesní.
Střední škola managementu a služeb s.r.o., 149 00 Praha 4, Schulhoffova 844
Třída: N2.A Podnikání (denní studium)
Školní rok: 2015/2016
Maturitní témata z vlasové kosmetiky, marketingu a práva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Alopecie areata, alopecie androgenova, traumatické alopecie. Marketing – základní pojmy; základní podnikatelské koncepce.
Difuzní a jizevnaté alopecie. Marketingový informační systém.
Popište barevné typy podle ročních období. Marketingový informační systém (metoda šetření, dotazník).
Popište typy ženské postavy a navrhněte vhodné oblečení. Analýza marketingového okolí.
Popište tvary obličejů a navrhněte úpravu líčením, vhodným účesem a barvou vlasů. Proces rozhodování kupujícího.
Poruchy struktury vlasů. Situační analýzy.
Hipertrichózy a hirzutismus. Výběr a vlastnosti médií.
Temptutetování a permanentní make-up, tetování, body piercing a zdobení těla. Marketingový mix – výrobek.
Úkony plastické chirurgie, historie, význam. Marketingový mix – výrobek (výrobková politika, vývoj a zavádění nových
výrobků).
Barvové poradenství v kadeřnictví. Marketingový mix – cena.
Postup líčení a základní kosmetické péče, druhy pleti. Marketingový mix – distribuce.
Transplantace vlasů a náhrada vlasů jinými způsoby. Marketingový mix – propagace.
Choroby pokožky hlavy. Marketing služeb – marketingový mix, vlastnosti služeb.
Přípravky vlasové kosmetiky k pěstění a ošetření vlasů. Právo a jeho tvorba v ČR, základní právní pojmy.
Poruchy pigmentace vlasů a pokožky, opalování a jeho rizika, ochrana kůže. Právní instituce.
Přípravky k barvení vlasů, barva vlasů, přirozený pigment. Věcná práva k věcem vlastním. Duševní vlastnictví.
Vlas – vývoj, růst, výměna, barva, vlastnosti, chemická stavba. Dědické právo.
Postup manikúry a parafínový zábal. Věcná práva k věcem cizím.
Choroby nehtů na rukou a nohách, choroby rukou. Smluvní typy v občanském zákoníku.
Modeláž nehtů – materiály, význam a způsoby. Pracovní poměr – druhy, způsoby vzniku a skončení.
Pedikúra – význam, druhy a postup. Pracovní doba a doba odpočinku.
Choroby nohou (mechanické poškození, ortopedické, kožní). Odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu.
Slavní kadeřníci – známé kadeřnické firmy. Závazkové právo.
Proporce postavy muže a vhodné oblečení. Kupní smlouva a smlouva o dílo dle Občanského zákoníku.
Tvary obličeje mužů a volba účesu a brýlí. Trestní právo hmotné a procesní.
Maturitní témata z anglického jazyka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
The Czech Republic
Prague
The United Kingdom
The USA
Sports in the English speaking countries
Place(s) I would like to visit in the English speaking countries
Food in the English speaking countries
Festivals and holidays in the English speaking countries
My favourite English book/film
My favourite English speaking person/people
Australia/New Zealand
Canada
London
Famous British and American cities
My favourite British or American writer
Festivals in the Czech Republic
Important person/people in my life
Means of transport/Me and travelling
Culture life/Me and culture
Mass media
Shopping
Applying for a job/at the recruitment agency
Work and jobs/people and workplaces
Fashion and lifestyle
My future career

Podobné dokumenty

(DUM 3) Historický vývoj marketingu

(DUM 3) Historický vývoj marketingu 1. Výrobní koncepce – v kterém období se tato marketingová koncepce vzniká, co je pro ní charakteristické? U kterých výrobků se uplatňuje dnes? 2. výrobková koncepce – v kterém období se tato marke...

Více

Legislativní novinky

Legislativní novinky informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech). Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016. Úplné znění vyhlášky č. 383/...

Více

Ukazka skladnich karet zasob

Ukazka skladnich karet zasob Výchozí předpoklady z 1. koncentrického okruhu • Struktura učiva o účtování materiálu (1. KO): – Zařazení materiálových zásob do majetku (aktivum, oběžný majetek – vazba na rozvahu; proces zásobová...

Více

přednáška 04.

přednáška 04. V posledních cca 20 letech se jako čidlo velmi často používá polovodič (polykrystal, nebo čistý krystal Si nebo Ge), který má výhodu v tom, že součástí měrného čipu může být zároveň obvod první úpr...

Více

Informace uchazečům - JOB

Informace uchazečům - JOB Pokud nejste zdravotně pojištěni jinak (v jiném zaměstnání, student, žena na mateřské, důchodce atp.) musíte se přihlásit na své zdravotní pojišťovně jako samoplátce a platit si zdravotní pojištění...

Více

Dagmar Štěpánová: Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Dagmar Štěpánová: Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Jedná se o soupis účtů, který by měl dle zákona obsahovat všechny účty, které se využívají k účtování a k sestavení účetní závěrky. Během roku je však možné ho doplnit a rozšířit. Jestliže se k nov...

Více