Licí technika CASTDON

Komentáře

Transkript

Licí technika CASTDON
Licí technika CASTDON
Obzvláště hospodárný postup ke zhotovení
pryskyřičných protéz:
Pracovní návod
1.
1.1
Předběžná opatření:
CASTDON materiály, prášek a kapalinu skladovat v ledničce (ne v mrazícím boxu).
GELOMAT naplnit hmotou GELON a roztavit a nechat ochladit na pracovní teplotu cca.
47° C.
2.
2.1
Příprava ke zhotovení protéz:
Podstavec sádrového modelu po stranách trochu obrousit do kužele (od okraje protézy
zkoseně směrem ven). Voskovou protézu čistě a přesně vymodelovat. Zuby musí být bez
vosku. Voskový povrch vyhladit např. vatou a vodou.
2.2
Sádrový model zvlhčit po dobu cca. 10 min. popř. krátce "zvlhčit pod tlakem" (např.
v přístroji POLYMAX).
2.3
Modelace vosku by měla být provedena "letním voskem", aby se zabránilo změknutí
během zhotovení gelové formy.
3.
3.1
Vytvoření zatmelovací formy:
Model se uloží na střed základové desky V2A kyvety Castdon a zde se upevní např.
dvojitou lepící páskou nebo bočně trochou lepícího vosku, aby se model nemohl
posunout. U kyvety Castdon typu M budou modely retinované vloženými kovovými
destičkami (Split-Cast) pomocí přídavných magnetů. Nasadit horní díl plastové kyvety a
uzavřít třmenovými svorkami.
3.2
Usadit spodní díl kyvety (se sítem zubních sekcí) a to tak, aby tři kulaté uzavírací díly na
zadní desce tohoto spodního dílu byly pevně vtlačeny do příslušných bočních otvorů
kyvety Castdon. Díky magnetům nacházejícími se ve spodní části vzniká přilnavost ke
kovové základové desce.
3.3
Nyní kyvetu postavit vodorovně pod výtok přístroje GELOMAT a hmotu GELON
temperovanou odpovídajícím způsobem nechat vtéct, až je kyveta zcela zaplněná. Hmota
musí být bez bublin, jinak později vznikají problémy při tlakové polymeraci.
3.4
Takto naplněnou kyvetu opatrně vložit k ochlazení do cca. 2 cm hluboké nádoby se
studenou vodou. Díky kovové základové desce se gelová hmota zespodu ochladí. Celá
gelová forma je po cca. 45 min. ztuhlá, takže může být dále zpracována.
3.5
Při použití SILIFORM se smíchají komponenty A a B ve stejném množství (objemu), až
vznikne jednotná barva, a rovněž – jak je popsáno výše- se naplní do vodorovně
postavené kyvety. Také zde musí být horní díl kyvety naplněný až po okraj.
Tuhnutí trvá cca. 30 min. (Silikon se může použít pouze jednou).
3.6
4.
4.1
Po vytvrzení formovací hmoty kyvetu opatrně otevřít a model vyjmout bočním
nadzvednutím.
Příprava zatmelovací formy:
Zuby se vyjmou z voskové modelace a začlení do jednotlivých sekcí sítka zubních
přihrádek (přesně dle zubního schématu, aby nebyla možná žádná záměna.)
4.2
Spodní díl kyvety se zubními sekcemi se uzavře kovovou základovou deskou (vazba
pomocí magnetu), a tento kompletní díl se postaví převrácený do přístroje na vyplavování
vosku nebo rovněž se vyplavení provede odpovídajícím způsobem otvory nacházejícími
se ve spodní části. Zuby musí být zcela bez vosku.
4.3
Zuby – pokud není provedeno – opatřit retencemi pomocí zabroušení. Jako vazebný
prostředek použít Castdon-Bonding.
4.4
Sádrový model rovněž vyvařit.
4.5
Předem zvlhčený model izolovat pomocí Isolat filmu (tvořící film).
4.6
Pomocí kanálkových zapichovacích trubiček vytvořit kanály přes boční otvory kyvet až k
tuberu. Musí se vložit jeden vtokový a jeden odvzdušňovací kanál. U protéz OK se
doporučuje, vytvořit třetí přídavný odvzdušňovací otvor ve středu patra pod záhyby patra.
4.7
Gelovou nebo silikonovou formu vyfoukat a zuby opět nasadit popř. umístit odpovídajícím
způsobem. Zuby musí být ve formě pevně usazeny a to tak, aby při nalití pryskyřičného
materiálu popř. zaoblení hran nevypadly nebo nezměnily svoji polohu! Zuby, které jsou ve
formě uchyceny pouze mělce, se mohou upevnit trochou vazelíny.
4.8
Model se opět vloží a pečlivě umístí. Model musí být vychladlý a izolace musí být
zaschnutá.
Kyvetu s kovovou základovou deskou pevně uzavřít (spodní díl kyvety se nyní již
nenasazuje).
5.
5.1
Vlít pryskyřici:
CASTDON smíchat: 10 hmotnostních dílů prášku s 4,5 - 5 hmotnostními díly kapaliny
popř. objemové díly prášku s 1 dílem kapaliny míchat cca. 45 sekund (dávkovací nádobky
jsou k dispozici).
5.2
Kyvetu opatrně položit svisle, aby vtokové otvory směřovaly nahoru.
5.3
Rovnoměrně smíchanou pryskyřici po krátké době bobtnání plynule –bez přerušení – nalít
do formy, tzn. do vtokového kanálu. Vtokový proud se nesmí přerušit, jelikož jinak mohou
uvnitř protézy vzniknout bubliny. Pryskyřici nalévat tak dlouho, až bude pryskyřice viditelná
v protilehlém kanálu popř. odvzdušňovacím kanálu.
5.4
Kyvetu nechat odstát, až pryskyřice dosáhne trochu plasticky-tuhého stavu (na povrchu
vznikne povlak). Dle velikosti tlakového polymeračního přístroje může být odlito současně
až 2 nebo 6 kyvet.
6.
6.1
Tlaková polymerace:
POLYMAX - předem – nastavit na teplotu cca. 45°C a reduk ční ventil přístroje pomocí
manometru nastavit na 5 bar.
6.2
Odlité kyvety (bez spodního dílu) ihned postavit do vodní lázně předehřáté na cca. 45° C
tlakového polymeračního přístroje POLYMAX a to tak, aby vtokové otvory směřovaly
směrem nahoru.
6.3
Vodní lázeň by měla kyvety překrývat nebo minimálně dosahovat až k hornímu okraji
kyvety.
6.4
Otočné víko uzavřít. Natlakování se provádí nastavením polymerační doby cca. 30 min. na
spínací páčce časových hodin.
6.5
Po uplynutí nastavené doby se přístroj automaticky odvzdušní. Přístroj otevřít a kyvety
vyjmout. S opracováním se může začít ihned po dekyvetaci: dekyvetace je u této techniky
jednoduché "vyjmutí".
6.6
Zpracování sestává z "dodatečného opracování" na jednotlivých místech; povrchy protézy
jsou již lesklé.
6.7
Před vyjmutím protézy z nepoškozeného sádrového modelu se tento může popř.
k opětovnému okludování znovu umístit do artikulátoru.
K barevné charakterizaci a individualizaci zubů popř. oblastí dásní doporučujeme
naši sadu Lightpaint-On Set dle Klaus Mütherthies nebo DentureArt.
Přepracováno CL/16.02.06
VD 25.04.1993
Dreve Dentamid GmbH • Max-Planck-Straße 31 • 59423 Unna/Germany • Tel.: 0 23 03 – 88 07 – 0 • Fax.: 0 23 03 – 88 07 – 55 • E-Mail: [email protected]
Internet: www.dreve.com • Jednatel: Dr. Volker Dreve • Sído: 59423 Unna • Reg.-Gericht: Unna HRB 868 •
Bankovní spojení: Commerzbank Unna, íslo ú tu: 1 001 312 (BLZ 443 400 37) • Sparkasse Unna, íslo ú tu: 43 000 (BLZ 443 500 60)
Postbank Dortmund, íslo ú tu: 6 493 469 (BLZ 440 100 46)

Podobné dokumenty

laboratorní přístroje

laboratorní přístroje Předmětem prodeje je zboží uvedené v katalogu firmy Merkat spol. s r.o. či jiném nabídkovém materiálu firmy Merkat spol. s r. o. - dále jen "dodavatel" či "prodávající" zákazníkovi - dále jen "odbě...

Více

Prezentace Ivana Doleželové, Nemocnice Milosrdných sester sv

Prezentace Ivana Doleželové, Nemocnice Milosrdných sester sv Vyhodnocení ZP – pacient měl být od počátku umístěn do pobytového zařízení sociálních služeb – hospitalizace neuhrazena Otázky k zodpovězení Proč hospitalizace trvala tak dlouho? Bylo možné pacient...

Více

Habilitační přednáška

Habilitační přednáška kovů na teplotě. V případě tavení je vhodné dosáhnout co možné nejvyššího výkonu, aby se zmenšily tepelné ztráty a zlepšila energetická účinnost pece. Výkon indukčních kanálkových pecí je ovšem ome...

Více

Přehled změn v číselníku PZT verze 781 oproti verzi 779

Přehled změn v číselníku PZT verze 781 oproti verzi 779 0140493 CHODÍTKO ČTYŘBODOVÉ SKLÁDACÍ, WALK -O 3

Více

Katalog Dentaurum

Katalog Dentaurum čeľustná ortopédia a zubná technika. Sme radi, že môžeme so značkou Dentaurum - ako ich výhradný distribútor v Slovenskej republike spolupracovať už od r. 1993. Veríme, že predstavená ponuka s info...

Více

Kč 34.900,–

Kč 34.900,– Snadná realizace přirozených tvarů a zabarvení zubů s pomocí příručky Augusta Bruguery n Přesné modelování i těch nejjemnějších struktur, např. hrbolků a mamelonů, díky vyvážené době zpracovatelnos...

Více

Zobrazte a uložte si 3. kapitolu ve formátu

Zobrazte a uložte si 3. kapitolu ve formátu Slitina je určena pouze pro výukové účely. Estetické i mechanické vlastnosti jsou velmi podobné zlatým slitinám. Nelze ji použít na práce pro pacienty. Složení: Cu 87 %, Sn 12 %, Co 1 %. Balení 1 g...

Více