zde - Lípa Musica

Komentáře

Transkript

zde - Lípa Musica
tisková zpráva | č. 3/2016 | 28. 6. 2016
15. Lípa Musica připomene v oybinských ruinách osobnost Karla IV.
Oslavy 15. výročí Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica budou v červenci pokračovat dalším prologem, a
to v ruinách klášterního kostela na hradě v saském Oybinu. Rezidenční ansámbl Schola Gregoriana Pragensis zde
společně se sopranistkou Hanou Blažíkovou připomene osobnost krále a císaře Karla IV. Koncert se uskuteční
v pátek 8. července od 21 hodin ve zřícenině gotického kostela na hradě Oybin. V případě nepřízně počasí pak
v kostele Bergkirche v podhradí. Na tento koncert je v prodeji posledních 30 kusů vstupenek.
V květnu jsme oslavili 700 let od narození „Otce vlasti“, krále českého a císaře Svaté říše římské Karla IV., kterého
považuje český národ za jednu z nejvýznamnějších osobností své historie. Právě k tomuto výročí připravil
renomovaný soubor Schola Gregoriana Pragensis ve spolupráci se sopranistkou Hanou Blažíkovou nový projekt
příznačně nazvané Carolus, Rex et Imperator. Byl to právě český král Karel IV. (1316-1378), který vtiskl Praze její
nebývalou krásu. Bohatství architektonických a výtvarných skvostů z jeho doby je zřejmé na první pohled, král však
neméně pečoval o rozkvět duchovního a kulturního života tohoto města. Kromě svatovítské katedrály se hudba v
pozoruhodné žánrové barevnosti rozvíjela v prostředí pražské university (latinské duchovní písně i francouzská ars
nova), v Emauzích, klášteře založeném Karlem za účelem provozování slovanské liturgie, městem se jistě ozývaly i
české písně (Otep myrhy, Dřěvo se listem odiévá) navazující na tradici německého minnesangu. Všeobecně známá je
úcta Karla IV. ke svatým a s tím související „sběratelská vášeň“ pro relikvie svatých. Právě z Karlova podnětu vznikl
svátek svatého Kopí a hřebů, jehož chorální officium zde zčásti zaznívá. Chorální i vícehlasé zpěvy Karlovy doby
doplňuje renomovaný soubor Schola Gregoriana Pragensis na společné nahrávce se sopranistkou Hanou Blažíkovou i
o světskou tvorbu; výsledkem je fascinující obraz hudebního života za Karla IV. ve všech jeho barvách a formách. A
ten bude v rámci 15. ročníku MHF Lípa Musica proveden v místech bytostně spjatých s osobností Karla IV., neboť
klášter celestýnů, jehož pozůstatkem je právě unikátní kostel bez střechy, sám Karel IV. na Oybině založil.
Program:
Karel a Francie
Cantio Plebs Domini (Lide Boží, raduj se zbožně v tento den…)
Alleluia Virga Iesse floruit (Výhonek Jišajův vykvetl…)
Sequentia Ave virgo singularis (Buď zdráva, panno jedinečná…)
G. de Machaut: Dame je sui cilz qui vueil - Fins cuer doulz (Paní, jsem ten, kdo chce vytrvat...)
G. de Machaut: Foy porter (Věrně chci setrvat…)
Karel a relikvie – sv. Kopí a Hřeby
Hymnus Pange lingua (Vzývej každý jazyk lidský, slavnému Kopí chvály pěj…)
Lectio de homilia beati Augustini (Kázání sv. Augustina)
Responsorium Vibrans miles (Voják napřáhl kopí a otevřel svatý chrám slávy Boží…)
Karel a univerzita
Virelai Je languis (Chřadnu a hořce umírám…)
1
Cantio Rubus incombustibilis (Keř nesežehnutelný…)
Cantio Prima declinatio (První deklinace, pádů regulace…)
Virelai Sois tart (Pozdně nebo časně chřadne duše má…)
Karel a dvorská lyrika
Mülich von Prag: Nun siht man aber beide (Nyní je opět vidět pole i lučinu…)
Otep myrhy
Anjelíku rozkochaný
Dřěvo sě listem odievá
Motetus Ave coronata (Buď zdráva, nevěsto Boží, matko a královno nebes…)
Karel a slovanská liturgie
Čtení ze svátku sv. Cyrila a Metoděje
Alleluia Veselite se
Stola Jacob / Que est ista (Kdo je ta, jenž vychází jako jitřenka…)
Závěr: Vzkříšení
Cantio Buóh všemohúcí
Motetus Christus surrexit vinctos – Chorus nove – Christus surrexit (Kristus vstal a vyvedl spoutané ze žaláře…)
Schola Gregoriana Pragensis
Hasan El-Dunia, Ondřej Holub, Tomáš Lajtkep, Ondřej Maňour, Michal Medek, Stanislav Předota, Marek Šulc, Martin
Prokeš
umělecký vedoucí - David Eben
Hana Blažíková - zpěv, gotická harfa - jako host
Schola Gregoriana Pragensis byla založena Davidem Ebenem v roce 1987. Soubor se řadí mezi přední světové
interprety středověké duchovní hudby. Zaměřuje se jak na sémiologickou interpretaci gregoriánského chorálu podle
nejstarších neumatických pramenů z 10.-11. století, tak i na uvádění gregoriánských zpěvů vlastní české chorální
tradice včetně rané polyfonie. Díky intenzivnímu studiu středověkých pramenů zaznívá v programech často i řada
unikátních nově objevených skladeb ze 13.-15. století. Schola se intenzivně věnuje také nahrávání a často koncertuje
doma i v zahraničí. Její zakladatel David Eben v roce 1991 absolvoval na pařížské konzervatoři (Conservatoire
Nationale Supérieur de Musique de Paris) obor dirigování gregoriánského sboru a v následujícím roce působil jako
dirigent souboru Choeur grégorien de Paris.
Hana Blažíková se zabývá zejména barokní, středověkou a renesanční hudbou a sólově vystupuje s řadou předních
světových ansámblů jako Collegium Vocale Gent, Bach Collegium Japan, Sette Voci, Amsterdam Baroque Orchestra,
L’Arpeggiata, Tafelmusik, Gli Angeli Genève, Nederlandse Bachvereniging, Ensemble Masques, L’Armonia Sonora a
další." Z českých ansámblů jmenujme alespoň Collegium 1704, Collegium Marianum, Tiburtina ensemble, Musica
Florea, Cappella Mariana, Ensemble Inégal, Ensemble Tourbillon a další. Pravidelně koncertuje na mnoha
významných festivalech, například Pražské Jaro, Edinburgh International festival, Oude Muziek Utrecht, Tage Alter
Musik Regensburg, Resonanzen, Festival de Sablé, Festival de la Chaise-Dieu, Arts Festival Hong-Kong, Chopin i jego
Europa, Bachfest Leipzig, Concentus Moraviae, Letní slavnosti staré hudby, Festival de Saintes. V roce 2010 a 2013 se
2
zúčastnila věhlasného turné s Bachovými Matoušovými pašijemi pod vedením Philippa Herrewegha. O Velikonocích
2011 zpívala Janovy pašije s Boston Symphony Orchestra a v témže roce se objevila v newyorské Carnegie Hall s Bach
Collegium Japan. V listopadu 2014 hostovala spolu s ansámblem L’Arpeggiata v kolumbijské Bogotě v opeře Orfeo
chaman. Současně vystupuje i jako hráčka na gotickou a románskou harfu.
Změna času koncertu v Jezvé
Rádi bychom vás upozornili na změnu času zahájení letošního svatováclavského koncertu v Jezvé. Oproti původně
avizované 19. hodině se koncert s názvem [Jazz]vé uskuteční 28. září již od 17:00.
Předprodej vstupenek v létě
Po dvou měsících od zahájení předprodeje vstupenek jsou již některé koncerty letošního ročníku vyprodané a na
některé zbývají poslední místa. Posledních pár kusů vstupenek zbývá na vystoupení Pavel Haas Quartetu, kytaristy
Pavla Steidla na projekt Ceremony of Trumpets nebo [Jazz]vé.
Na prolog Karel, král a císař zbývá v prodeji ještě cca 30 ks vstupenek. Ty jsou k dostání online na webu festivalu
www.lipamusica.cz, v českolipské festivalové kanceláři a také v síti Colosseum Ticket společnosti Perfect system.
Zbylé vstupenky budou v prodeji ve večerní pokladně před koncertem.
Festivalová kancelář: Klášterní 464/11, Česká Lípa
červenec, srpen: pondělí a středa 15.00–18.00
září, říjen: pondělí – pátek 15.00–18.00
On-line: www.lipamusica.cz
Vstupenky je možné i pouze rezervovat a vyzvednout do 10 dnů ve festivalové kanceláři nebo uhradit platební kartou
a vytisknout jako e-vstupenky.
Slevy:
studenti a senioři nad 60 let: 15 %
děti do 15 let (s výjimkou koncertu Lípa Musica dětem),
držitelé průkazu ZTP a ZTP/P: 50 %
členové Klubu přátel MHF Lípa Musica: 5, 10, 15 % dle typu věrnostní karty
15. Lípa Musica ve zkratce:
15. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica bude probíhat od 14. září do 10. listopadu, jeho oslavy
však předznamenají dva prology, a to 20. května a 8. července. Festival nabídne řadu 23 koncertů na 18 místech
Libereckého, Ústeckého kraje a v saském pohraničí. Výroční dramaturgie akcentuje vokálně-duchovní základ
festivalu, který se rozvinul z původního Festivalu duchovní hudby Česká Lípa, připomene výrazné projekty a
umělecké hosty, kteří se na festivalu představili v uplynulých letech, ale současně nabídne i řadu nových
programů v nejedné premiéře a nových uměleckých tváří. Nová budou také tři festivalová místa - Litoměřice,
Úštěk a kostel sv. Kříže se slavným postním plátnem v Žitavě. Zazní hudba symfonická, vokální i komorní a mimo
ústřední klasický žánr festivalu je pro návštěvníky připraveno i jazzové a taneční osvěžení či setkání s populární
3
legendou.. Absolutním vrcholem oslav 15. výročí festivalu bude zcela mimořádný projekt, kdy se po 45 letech do
severočeské metropole – Liberce vrátí náš první orchestr – Česká filharmonie, a to ve spolupráci se světově
proslulým dirigentem Semjonem Byčkovem a klavírním duem sester Labèqueových. Chybět nebude ani tradiční
představení mladých talentů ze ZUŠ Česká Lípa.
15. ročník MHF Lípa Musica pořádá pod záštitou Mgr. Daniela Hermana, ministra kultury, J. E. Dr. Arndta Freiherr
Freytaga von Loringhoven, německého velvyslance v ČR, Dr. Evy-Marie Stange, saské státní ministryně pro vědu a
umění, Mons. Jana Baxanta, biskupa litoměřického, Martina Půty, hejtmana Libereckého kraje a Nadace Dagmar a
Václava Havlových VIZE 97 ARBOR - spolek pro duchovní kulturu.
Předprodej vstupenek probíhá od 20. dubna. Vstupenky na festival jsou k dostání online na webu festivalu, v
českolipské festivalové kanceláři a také ve vybraných koncertních místech a síti Colosseum Ticket.
Festival se v letošním roce koná za laskavé podpory Ministerstva kultury, Česko-německého fondu budoucnost,
Libereckého kraje, Ústeckého kraje, Nadačního fondu Bohemia Heritage Fund a dalších subjektů. Hlavními
partnery jsou pivovar Cvikov a akciová společnost Ještědská stavební. Více informací najdete na
www.lipamusica.cz.
Partneři festivalu:
Festival se koná díky laskavé podpoře Ministerstva kultury ČR, Česko-německého fondu budoucnosti, Libereckého kraje,
Ústeckého kraje, Nadačního fondu Bohemia Heritage Fund a Státního fondu kultury.
Hlavním partnerem festivalu je Pivovar Cvikov a společnost Ještědská stavební společnost.
Oficiálními partnery jsou společnosti BMW CarTec Liberec a hotel Berg.
Partnerskými městy a obcemi jsou Nový Bor, Děčín, Doksy, Kamenický Šenov, Grossschönau, Stráž pod Ralskem, Zittau,
Filipov u Rumburku, Jezvé, Litoměřice, Mimoň a Prysk.
Hlavními mediálními partnery festivalu jsou ČRo Vltava, MF Dnes a televize RTM+.
Mediálními partnery festivalu jsou Prager Zeitung, ČTK – ceskenoviny.cz, i-noviny.cz, magazín Lípa, OperaPLUS, Xantypa,
parlamentnilisty.cz, scena.cz, Acta Medicinae, Harmonie, rádio PROGLAS, Regionální televize.cz a kino Sněžník.
Více informací o partnerech najdete na http://lipamusica.cz/cs/festival-podporili.
Všem partnerům děkujeme za laskavou podporu!
Kontakt pro další informace a novinářské vstupenky:
Ing. Lucie Johanovská, manažerka marketingu & PR MHF Lípa Musica
ARBOR – spolek pro duchovní kulturu, Klášterní 464/11, 470 01 Česká Lípa;
@: [email protected], GSM: +420 608 823 973,
www.lipamusica.cz | www.facebook.com/lipamusica
4

Podobné dokumenty

zde - Lípa Musica

zde - Lípa Musica Úštěk a kostel sv. Kříže se slavným postním plátnem v Žitavě. Zazní hudba symfonická, vokální i komorní a mimo ústřední klasický žánr festivalu je pro návštěvníky připraveno i jazzové a taneční osv...

Více