řešení

Komentáře

Transkript

řešení
2014
?
6
Legendární
Možná = ASI; Chemická značka astatu = AT; Název šestého písmene = EF; Pramáti = EVA;
Frekvenční modulace = FM; Organizovaný lov = HON; Římsky 2 = II; V módě = IN;
Mezinárodní standardizační organizace = ISO; Nášlapná zbraň = MINA; Malý hasicí přístroj =
MINIMAX; Chemická značka molybdenu = MO; Chemická značka niklu = NI; Dolní končetina =
NOHA; Opotřebiti nošením = ONOSITI; Chemická značka cínu = SN; Římsky 995 = VM;
Římsky 11 = XI
MO EF
IN VM
NOHA
ISO
MINA
AT SN
XI II
Slovensky „pokud” = AK; Květina mezi Oply = ASTRA; Akademie věd = AV; Římsky 102 =CII;
Ruský souhlas = DA; Libovolný blíže neurčený člověk = KDOKOLI; Nosič hlavy = KRK; Jeden
ze sedmero ptáků = KRKAVEC; Značka kilotuny = KT; Anglicky „nebo” = OR; Chemická
značka osmia = OS; Chemická značka radia = RA; Mezinárodní soustava jednotek = SI;
Jednotka magnetické indukce = TESLA; Vložit (kód nebo heslo) = ZADAT; Nečekané porušení
slibu = ZRADA
KRK
ZRADA
AK OS
DA KT
AV OR
TESLA
CII
Latinská zkratka pro „léta páně” = AD; Partner ovce = BERAN; Se vztahem k návykovým
látkám (např. poradna nebo závislost) = DROGOVÁ; Já = EGO; Jméno herečky Janžurové =
IVA; Paroháč nosící štěstí = LOS; Neflákat se = NELENIT; Fáze měsíce = NOV; Ruská řeka a
česká předložka = OB; Domácky Ondřej = ONDRA; Ničit = RASOVAT; Stávat se kapalinou =
TÁT
ONDRA
BERAN
LOS
EGO
NOV
IVA
TÁT
Římsky 101 = CI; Počet prstů na rukou = DESET; Název třináctého písmene = EM; Latinská
zkratka pro „to jest” = IE; Jméno režisérky a scénáristky Pavláskové = IRENA; Solmizační
slabika užívaná v románských jazycích jako určitý člen = LA; Povrchový důl = LOM; Losovací
hra (obecně) = LOTERIE; Sexuální partner = MILENEC; České zájmeno a anglická předložka
= ON; Otec (zastarale) = OT; Přiváděti na svět = RODITI; Vylučovat slzy = RONIT; Chemická
značka selenu = SE; Japonská tradiční podložka = TATAMI; Chemická značka titanu = TI
LOM
RONIT
OT LA
DESET
IRENA
TI EM
IE CI
Deset krát deset metrů = AR; Iniciály světoznámé české sopranistky (1878-1930) = ED;
Chemická značka holmia = HO; Druhé Máchovo jméno = HYNEK; Jméno interpretky písně
Tornero = ILONA; Nejmenší Ford = KA; Způsob vítězství v boxu = KO; Žahavec, který umí
vytvořit ostrov = KORÁL; Malá skupina domů = OSADA; Kód pro Rumunsko = RO; Iniciály
posledního parlamentem voleného českého prezidenta = VK; Lidé ukončující životy jiných =
VRAZI; Mléčná pochoutka, která na šifrovačkách nechutná = ZÁKYS
VK
RO
AR HO
ZÁKYS
ILONA
ED
KA
Citoslovce bolesti = AU; Původce = AUTOR; Solmizační slabika, kterou se lze navonět = FA;
Člověkem oživená socha = GOLEM; Anglicky „pokud” = IF; Římsky 999 = IM; Značka
elektroniky pro dobrý život = LG; Předchůdce Windows 2000 = NT; Doména nejvyššího řádu,
která umí připravit šifrovačku = ORG; Zkratka pro polyethylen = PE; Kočkovitá šelma, která
může vybuchnout = PUMA; Chemická značka tantalu = TA; Argentinský tanec = TANGO;
Dovednost = UM
TANGO
AUTOR
LG
PE
UM
IM
FA
Člověk sestavující osevní plány = AGRONOM; Iniciály českého objevitele řady antivirotik
(např. proti HIV/AIDS) = AH; Solmizační slabika a předložka v jednom = DO; Název čtrnáctého
písmene = EN; Římsky 4 = IV; Škopek na mytí LAVOR; Ženské jméno podobné kočkovité
šelmě = LEA; Pálenice = LIHOVAR; Chemická značka sodíku = NA; Označení českých letadel
= OK; Předchůdce Vodafonu = OSKAR; Člověk rád dávající rady = RADIL; Kolektivní sport
jmenující se jako jeden člen The Beatles = RINGO; Cikán = ROM; Kód pro Srbsko = RS;
Slovenská předložka s významem uvnitř = VO;
LEA
RINGO
AH RS
DO OK
IV MA
LAVOR
ROM

Podobné dokumenty