Kronika krásenských skláren [Chronik der Glasfabrik Krásno]

Komentáře

Transkript

Kronika krásenských skláren [Chronik der Glasfabrik Krásno]
Pressglas-Korrespondenz
2008-4
Mag. Kamila Valoušková, Kuratorin für Glas, Muzeum regionu Valašsko in Valašské Meziříčí
2006
Kronika krásenských skláren [Chronik der Glasfabrik Krásno]
Kronika krásenských skláren, sv. I [svazek; Band I]
Od založení firmy do roku 1934
Von der Gründung der Firma bis zum Jahr 1934
Obsah [Inhalt]:
František Dobeš, Předmluva [Vorwort] .........................2
Věnování a poděkování [Widmung und Danksagung] ..7
Zkratky některých pramenů a pojmů [Abkürzungen ...] 9
Díl I. [Teil I]
Stará firma Reich a spol. (1813-1934)
(František Dobeš) ........................................................10
Založení a vzrůst firmy S. Reich a spol
[Gründung und Wachstum ...]......................................11
I. Stará Huť ................................................................12
II. Přidružené závody [angeschlossene Betriebe]......28
Monografie sklářské firmy S. Reich a spol.
(Leonard Bock, 1929) ..................................................29
Buchlov........................................................................29
Koryčany......................................................................29
Karlovice (Františčina huť)..........................................30
Úsobrno........................................................................32
Protivanov ....................................................................32
Krásno..........................................................................32
Mariánská huť ..............................................................34
Kyjov - stará huť [alte Hütte].......................................37
Karolinina huť..............................................................37
Rafinerie Bor................................................................38
Vsetín ...........................................................................39
Voitsberg......................................................................40
Kyjov - nová huť [neue Hütte].....................................41
Zawiercie......................................................................42
Technické zařízení továren
[Technische Einrichtungen und Anlagen]....................44
Statek Karlovice [Gut ...]
(= lesní velkostatek) [Forst, Großgrundbesitz] ............45
Obchodní pobočky [Handels-Zweigstellen].................48
Vídeň [Wien]. ..............................................................49
Smržovka .....................................................................50
Berlín ...........................................................................50
Londýn .........................................................................51
Amsterodam.................................................................51
Milán............................................................................52
Paříž ............................................................................52
Varšava .......................................................................53
Praha ...........................................................................53
Stav majetku sklářské firmy S. Reich a spol. ..............53
III. Reichové, sklářští průmyslníci
[Glasindustrielle]..........................................................59
Úvodem [Einführung]. .................................................59
Izák Reich a jeho synové - budovatelé (I. a II. generace)
[... und seine Söhne, die Erbauer] ................................61
Izák............... Buchlovice 1783 - 3.3.1837 Stará Huť ..61
Samuel ......... Stará Huť 1810 - 10.11.1877 Vídeň ......63
Salomon ....... Stará Huť 1814 - 1.4.1900 .....................64
Leopold ........ Stará Huť 1817 - 31.10.1866 Vídeň. .....64
Alois............. Stará Huť 1830 - um 1902 Krásno. .......66
Adolf ............ Stará Huť 1831 - ? .................................66
Babette ......... Stará Huť 1832 - ?. ................................67
Stand 28.12.2008
David ........... Stará Huť 17.2.1837 - 5.11.1895 Berlín?.67
Izákovi vnuci - nesvorní bratranci (III. generace) .......67
Berta............. 1853 - 28.10.1928..................................68
Ignác ............ Koryčany 5.8.1856 - 11.11.1919 Vídeň.68
Hermina ....... ...............................................................69
Julius Salomon Koryčany um 1860 - 7.4.1912. ..........69
Elsa .............. Koryčany 6.2.1863 - 9.10.1942 Terezín71
Julius Alois .. St. Huť 12.7.1861 - 15.12.1939 Krásno 71
Emil ............. Koryčany 29.10.1864 - 1941 Vídeň ......72
Eugen ........... 16.10.1855 - před 1926 .........................73
Maximilian... 18.12.1858 - 24.12.1876 Vídeň .............74
Ferdinand ..... 20.4.1860 - 1920....................................74
Gustav.......... um 1865 - 1936 Mariánské lázně. .........75
Siegfried....... Krásno 5.5.1868 - 15.12.1878 Krásno...76
Alfred........... 1871 - 26.6.1921....................................76
Oskar............ 1876 - 4.7.1922......................................78
Isidor............ asi 1856 - po 1932 .................................78
Julius D. ....... 1864 - po 1932.......................................79
Karel . .......... ...............................................................79
Fritz.............. 1875 - 1932 ...........................................80
Rozptýlení potomci IV. a V. generace ........................83
Viktor Birnbaum kol. 1880 - asi 1953 ........................84
Egon Birnbaum .......... .................................................84
Věra Birnbaumová..... .................................................84
Vilma Birnbaumová... .................................................84
Mariana Hirschová..... .................................................85
Beatrix Hirschová ...... .................................................85
Margareta Reichová... Vídeň 17.4.1890 - asi 1945. ....85
Günter Martiny .......... .................................................86
Werner Kiesslich........ 1922.........................................87
Walter Kiesslich......... 1924.........................................88
Dorothea Reichová
Vídeň 11.10.1894 - za II. sv. války [2. Weltkrieg] ......88
Lilly Angela Reichová
Vídeň 1.12.1901-kol. 1942 Osvětim ...........................88
Leopold Reich asi 1891-asi 1926................................89
Frieda Reichová 1892-1942........................................90
Leo Reich..... 27.3.1894-?............................................90
Bettina Heloise........... .....................................................
Gisela Carlotta ........... .....................................................
Sigrid Angela ............. .....................................................
Carin Edina Reichovy .................................................90
Felicita Anna Reichová 23.1.1911.............................90
František Josef Reich 27.4.1912 .............................90
Stefan Aribert Reich
17.11.1914............................91
Závěr [Schluss] .......... .................................................92
Krásenské sklárny v letech 1855-1878 .....................93
I. Založení závodu v Krásně nad Bečvou
[Gründung des Werkes in Krásno]...............................94
II. Původní osazenstvo
[Ursprüngliche Belegschaft aus Böhmen, Nieder- und
Oberösterreich, Ungarn / Slowakei), Schlesien, Mähren
und Umgebung, aus unbekannten Ländern].................98
Z Čech se přistěhovali ...............................................100
Z Dolních a Horních Rakous se přistěhovali . ...........102
Z Uher (Slovenska) se přistěhovali ...........................103
Ze Slezska se přistěhovali .........................................103
Z Moravy se přistěhovali a z okolí docházeli . ..........103
PK 2008-4-01
Seite 45 von 448 Seiten
Pressglas-Korrespondenz
2008-4
Z míst nezjištěných se přistěhovali ........................... 104
III. Původní vedení závodu
[Ursprüngliche Leitung des Werkes]......................... 110
IV. Výroba, odbyt, hospodářské výsledky
[Produktion, Absatz, Ergebnis] ................................. 117
Rozkvět závodu za Ignáce Reicha 1878-1919 [Gedeihen des Werkes unter Ignác Reich (1878-1919)] .. 126
I. Ignác Reich ............................................................ 127
II. Ignáce Reicha ředitelé
[Direktoren unter Ignác Reich].................................. 131
III. Zaměstnanecké věci a počátky dělnického hnutí
[Beschäftigungssachen und Anfang der Arbeiterbewegung] ......................................................................... 134
IV. Výstavba sklárny [Errichtung der Hütte] ............ 162
V. Malírny skla Na střelnici [Glasmalerei ...] ........... 168
VI. Výroba a odbyt [Produktion und Absatz]............ 175
VII. Zaměstnanecké spolky [Vereine / Feuerwehr / Betriebsmusik / Turnverein / Veteranen, Sängerchor und
Gesangverein / Theaterring]...................................... 186
Hasičský sbor ............................................................ 186
Závodní hudba........................................................... 193
Tělocvičný spolek . ................................................... 196
Spolek válečných vysloužilců Veteranverein ........... 197
Zpěvácký spolek a Gesaugverein ............................. 199
Divadelní kroužek . ................................................... 200
VIII. Tabló z roku 1908 [Tableau Mitarbeiter 1908] 201
Zikmund Altenstein................................................... 203
Albrecht von Bartsch................................................. 203
Emanuel Bednařík ..................................................... 204
František Benda......................................................... 204
Vilém Besen. ............................................................. 204
Alois Blat. ................................................................. 205
Lazar Blum................................................................ 205
Robert Brandtner ....................................................... 205
Bedřich Dratva. ......................................................... 206
Emil Ehrenhaft. ......................................................... 206
Rudolf Fischer ........................................................... 206
Theodor Fridrich ....................................................... 206
František Frnka.......................................................... 207
Anton Fuchs. ............................................................. 207
Josef Gränzner........................................................... 207
Ignac Groll ................................................................ 208
Anton Haas................................................................ 208
Ludvík Hausa ............................................................ 208
Alois Havel................................................................ 208
Eduard Hein. ............................................................. 209
Jaroslav Hein. ............................................................ 209
Anton Heller.............................................................. 210
Franz Heller............................................................... 211
Heinrich Heller.......................................................... 211
Antonín Hoffmann .................................................... 211
Josef Hoffmann. ........................................................ 212
Josef Holčák .............................................................. 212
Ludvík Hradecký....................................................... 213
Rudolf Hýbl............................................................... 213
Josef Janiš.................................................................. 213
Josef Jelínek. ............................................................. 214
Otto Fritz Jellinek...................................................... 214
Jan Jungwirt. ............................................................. 214
Antonín Klásek.......................................................... 215
Jan Kroizl. ................................................................. 215
Heinrich Markus........................................................ 216
P. Meinhard. .............................................................. 216
Seite 46 von 448 Seiten
Mráček .......................................................................216
Antonín Macovský.....................................................216
Antonín Pavel.............................................................217
Anton Scheerpeltz. .....................................................217
Jan Schönbek .............................................................217
Emil Singer ................................................................217
Teodor Skala. .............................................................218
František Stolařík .......................................................218
Zikmund Strassmann..................................................219
Josef Střítezský. .........................................................219
Herbert Sucharipa. .....................................................219
Camillus Szautner. .....................................................220
Wilhelm Tietz ............................................................220
Antonín Urx. ..............................................................220
Josef Urx ....................................................................221
Josef Vrátník. .............................................................221
Eduard Vrečka ...........................................................222
Emanuel Weingart......................................................222
Josef Witek.................................................................223
Kronika krásenských skláren, sv. II [Band II]
Od založení firmy do roku 1934
Obsah [Inhalt]:
IX. Hospodářské výsledky a válečné potíže
Ökonomische Ergebnisse und Kriegsschwierigkeiten224
X. Jak to bylo s germanisací firmy S. Reich a spol
Germanisierung der Firma S. Reich a spol............235
Vrchol a pád firmy a Aloise Reicha r. 1919-1934
Höhepunkt und Sturz der Firma unter Alois Reich
1919-1934 ..................................................................243
I. Nový šéf [Der neue Direktor] .................................244
II. Vrchol poválečné konjunktury
[Höhepunkt der Nachkriegskonjunktur].....................253
III. 1921 - Majetková dávka a jiné věci
[Vermögensabgabe und andere Sachen] ....................259
IV. 1922 - Stagnace odbytu, redukce mezd, stávka a
výluka [Absatzstagnation, Lohnreduktion, Streik und
Aussperrung]..............................................................273
V. 1923 - Obrovské ztráty firmy na markách a
rakouských korunách [Riesiger Verlust der Firma in
Mark und österr. Kronen]...........................................278
VI. 1924 - Závodní trafika a kantina [Werkszigarettenlager und Kantine]......................................................282
VII. 1925 - Nová kolektivní smlouva a mírné zvýšení
mezd [Neuer Kollektivvertrag und mäßige Lohnerhöhung] ..........................................................................285
VIII. 1926 - Korespondence Aloise Reicha s dr.
Blumenfeldem [Korrespondenz zwischen A. Reich und
Dr. Blumenfeld] .........................................................288
IX. 1927 - Nesvorní bratranci [Uneinige Vettern] .....294
X. Velké výběry společníků vzdor špatné bilanci
[Große Gewinnentnahmen der Gesellschafter trotz
schlechter Bilanz]. ....................................................309
XI. 1929 - Značné investice do pasivního krásenského
závodu [Große Investitionen für das passive Werk
Krásno].......................................................................315
XII. 1930 - Krise pohltila za rok 5 miliónů Kč [Krise
verzehrte in diesem Jahr 5 Millionen Kronen]......323
XIII. 1931 - Prohospodařeno dalších 10 miliónů
korun [weitere 10 Millionen verwirtschaftet] ........332
XIV. 1932 - Mzdové nepokoje, snižování a zadržování
mezd [Lohnunfrieden]................................................345
PK 2008-4-01
Stand 28.12.2008
Pressglas-Korrespondenz
2008-4
XV. 1933 - Plány na reorganizaci firmy po ztrátě celého
jejího jmění [Reorganisationspläne nach dem Verlust
des Firmenvermögens]...............................................360
XVI. 1934 - Konec firmy S. Reich a spol
[Ende der Firma Reich a spol.] ...............................373
Poznámky [Anmerkungen] ........................................383
Doplňky [Ergänzungen].............................................396
Obsah [Inhalt] ............................................................398
Kronika krásenských skláren, sv. III [Band III]
1934-1960
Obsah [Inhalt]:
DÍL II. [Teil II]
Českomoravské sklárny, akc. spol., dříve S. Reich a
spol. (1934-1945) (Julius Janovský) .......................399
I. r. 1934 - Potíže při akcionování .............................400
II. r. 1935 - Akciová spol. ČMS
prohospodařila polovinu jmění za půldruhého roku...405
III. r. 1936 - Přes všemožnou
námahu byl ztracen celý akc. kapitál ........................414
IV. r. 1937 - Konečně rovnováha příjmů a vydání ....423
V. r. 1938 - Ve stínu válečné hrozby .........................431
VI. r. 1939 - Osudný rok,
v němž čsl. republika ztratila samostatnost ...............436
VII. Snahy Němců o ovládnutí závodu .....................439
VIII. Výroba za protektorátu .....................................445
IX. Mzdové boje pokračují .......................................449
X. Závodní stravování ...............................................457
XI. Vybudování školy pro sklářské učně v Krásně ...458
XII. Závodní protiletecká obrana ..............................459
XIII. Odbojová činnost za okupace ...........................461
XVI. Hospodářská situace a odbyt podniku od r. 1938 466
XV. Investiční výstavba skláren za protektorátu .......470
XVI. Tovární požární odbor ČMS v letech 1934-1945 473
XVII. Úrazy a nehody ...............................................474
XVIII. Čeští skláři v cizině . ......................................479
IXX. Poslední dny okupace a naše osvobození .........483
Znárodnění podniku
Českomoravské sklárny, akc. spol .............................485
Vytvoření a organizace závodní rady v Krásně ........487
Závěr [Schluss] ..........................................................489
Poznámky [Anmerkung]............................................490
Obsah II. dílu [Inhalt Teil II] .....................................492
Po roce 1945 (JUDr. Antonín Vencálek) ...................493
Od počátku až po AVTB ..........................................496
Překlad listiny z roku 1845 . ......................................503
Organisace po r. 1945 ...............................................504
Nové formy práce . ....................................................510
Zlepšovatelské hnutí . ................................................514
Majetková práva .......................................................516
Podnikový rejstřík .....................................................516
Živnostenská oprávnění . ...........................................516
Vodní díla . ................................................................516
Ochranné známky .....................................................517
Majetek v Rakousku .................................................518
Delimitace bytového fondu .......................................518
Výroba a obchod po r. 1945 ......................................520
Výroba .......................................................................520
Obchod ......................................................................524
DÍL III [Teil III]
Dějiny skláren ve Valašském Meziříčí Krásně v letech 1945-1960
(Dr. Josef Bartoš, Dr. Jan Navrátil) ...........................526
I. Od osvobození do znárodnění počátek nového života ..............................................527
II. Organizace skláren ...............................................530
III. Hlavní rysy technického rozvoje..........................533
IV. Vývoj výroby.......................................................539
V. Za nové formy práce ............................................549
VI. Rysy sociálně - politického vývoje......................555
Prameny k období 1945-1960 ...................................565
Kronika krásenských skláren, sv. IV [Band IV]
Od konce 18. století do roku 1945
[...]
Siehe unter anderem auch:
PK 2008-4 SG, Die Gründung der Firma S. Reich a spol. 1813 - 1934
Glashütte von Isaak Reich in Stará huť, Herschaft Buchlovice / Buchlov ...
PK 2008-4 SG, Glasmanufakturen und -fabriken der Firma S. Reich a spol.
PK 2008-4 SG, Die Familie Reich als Glasunternehmer - Stammbaum
PK 2008-4 SG, Aufbau der Glasfabrik Krásno 1854/1855
PK 2008-4 SG, Das „Walachische Königreich“ - „Valašské Království“
PK 2008-4 Dobeš, Chronik der Glasfabrik Krásno (Kronika Krásenských skláren)
Vorbemerkung, Danksagung und Widmung (Auszug)
PK 2008-4 Dobeš, Chronik der Glasfabrik Krásno (Kronika Krásenských skláren)
Tableau Hüttenbeamte 1908 (Auszug)
PK 2008-4 Valoušková, Kronika krásenských skláren [Chronik der Glasfabrik Krásno] Inhalt
PK 2008-4 SG, Anmerkungen zum Abdruck der Chronik der Glasfabrik Krásno
(Kronika Krásenských skláren), František Dobeš und andere, Krásno 1962
PK 2008-4 SG, Materialien zur Geschichte jüdischer Unternehmer in Österreich-Ungarn
Auszüge aus Lind, Geschichte der Juden in Österreich, Wien 2006
Barbara Staudinger, Die Zeit der Landjuden ... 1496-1670/71, Wien 2006
Sandgruber, Österreich. Wirtschaftsgeschichte von Mittelalter bis Gegenwart, Wien 1995
Stand 28.12.2008
PK 2008-4-01
Seite 47 von 448 Seiten

Podobné dokumenty

Die Juden Lazar Pick und Söhne [a synové]

Die Juden Lazar Pick und Söhne [a synové] Siehe unter anderem auch: PK 2003-2 Mikulaštík u. Sztefek, Zur Geschichte der Glaswerke S. Reich & Co. in Nordostmähren PK 2006-4 SG, Mariánská huť - die Glashütte von S. Reich & Co., um 1873 am En...

Více