Kolona historických vojenských vozidel

Komentáře

Transkript

Kolona historických vojenských vozidel
K uctění 70. výročí konce druhé světové války k nám do obce přijede
v pondělí 4. května kolona historických vojenských vozidel, která bude
fungovat jako pojízdná interaktivní výstava prezentující dobový život a
vojenskou techniku. Stanoviště bude od 15:00 hodin u sokolovny. Výstava
potrvá asi 120 minut.
Cesta vítězství 2015
K uctění významného jubilea 70 let od osvobození a vítězství nad nacismem připravuje
vojensko-historické sdružení „4. prapor úderný“ unikátní podnik připomínající podíl
příslušníků 1. československého armádního sboru na osvobozování území dnešní České
republiky. Tato událost symbolicky nazvaná Cesta vítězství si klade za cíl oživit málo
známou, leč významnou úlohu československých vojáků v závěrečné fázi 2. světové
války na území naší země. Největší formace československé zahraniční armády na
frontách 2. světové války, čítající v květnu 1945 již téměř padesát tisíc příslušníků a
příslušnic, totiž v rozmezí od 2. do 10. května 1945 osvobodila několik desítek
moravských měst a vesnic, přičemž ztratila ještě stovku padlých a téměř dvě stě
raněných. K připomenutí těchto historických událostí uskuteční na pět desítek nadšenců
z různých míst České a Slovenské republiky mimořádnou výpravu po stopách bojů čs.
vojenské jednotky na východní frontě v posledních dnech 2. světové války. Ve dnech 1.
až 9. května se tak na autentických místech bude rekonstruovat přesun československé
vojenské jednotky na posledním úseku její bojové cesty, a to z Pováží přes Moravu až do
Prahy. Historická kolona bude fungovat v podstatě jako pojízdná interaktivní výstava,
neboť na vybraných místech atraktivní formou předvede prezentaci dobového života a
vojenské techniky. K vidění budou například legendární automobily americké výroby
jeep Willys, Dodge WC-52, Chevrolet G-7117 atd.