14/10 - New Page 1

Komentáře

Transkript

14/10 - New Page 1
UDÁLOSTI, VÝROČÍ, PRANOSTIKY, HÁDANKY
28.06.
29.06.
30.06.
01.07.
02.07.
03.07.
1912 † Josef Václav Sládek, český spisovatel (* 27. říjen 1845)
1947 † Stanislav Kostka Neumann, český spisovatel (* 5. červen 1875)
1793 * Josef Ressel, narozený v Chrudimi, vynálezce lodního šroubu († 10.
října 1857)
Prší-li na svatého Petra a Pavla, bude mnoho myší.
Prší-li na svatého Petra a Pavla, urodí se hojně hub.
Petr rozsévá houby, Pavel myši, když prší.
- jedno z dat kdy je v případě potřeby zavedena přestupná sekunda naposled byla použita 31.12.2008, jedná se o jednosekundovou
nepravidelně aplikovanou opravu v systému měření času UTC. Jejím
cílem je udržovat systém UTC synchronní s nepravidelnou rotací Země,
protože rotace Země se stále mírně zpomaluje.
1899
1952
1919
1866
04.07.
1776
05.07.
1946
06.07.
07.07.
08.07.
09.07.
10.07.
11.07.
1885
1954
1926
1834
1913
1856
Červenec nese parna, krupobití a medovice, hojný na bouřky a vichřice.
Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.
Ženci na pole, včelky z pole.
* Jindřich Plachta, český herec († 6. listopadu 1951)
† Fráňa Šrámek, český spisovatel a dramatik (* 19. leden 1877)
první úspěšný přelet Atlantiku - vzducholodí R 34
bitvou u Sadové (poblíž Hradce Králové) byla rozhodnuta Rakouskopruská válka, vítězství Pruska nad Rakouským císařstvím vedlo ke
vzniku Rakouska-Uherska
americký Kongres schválil Prohlášení nezávislosti, čímž vznikly
Spojené státy americké; slaveno jako státní svátek USA
Když prší na svatého Prokopa, promokne každá kopa.
na módní přehlídce v pařížských lázních Piscine Molitor představeny
bikiny, tyto plavky pojmenoval autor Louis Reárd podle atolu Bikini,
části Marschallových ostrovů v Tichém oceánu, na němž čtyři dny před
přehlídkou proběhl americký jaderný pokus. Název měl symbolizovat
„atomový výbuch“ ve světě dámské plážové módy. Vzhledem ke střihu
plavek nenalezl Reárd žádnou modelku, která by nové bikiny chtěla
předvádět. Bikiny proto předvedla striptýzová tanečnice Micheline
Bernardini.
Louis Pasteur úspěšně otestoval svou vakcínu proti vzteklině
první vysílání písně Elvise Presleyho v rádiu
† Karel Václav Rais, spisovatel (* 1859)
* Jan Neruda, český spisovatel a novinář († 22. srpna 1891)
† Mikoláš Aleš, malíř (* 18. listopadu 1852)
† Josef Kajetán Tyl, český dramatik a spisovatel (* 4. února 1808)
řešení hádanky z minulé Hřivny:
Co tě nepálí, nehas!
Kde vždycky včerejšek přichází až po dnešku?
HŘIVNA
14 / 10
červen - červenec 2010
www.farnost.semily.net
administrátor farnosti - tel. 739 909 500
mše sv. se konají v kostele sv. Petra a Pavla (KO), kapli
svaté Zdislavy (KA), na Koštofranku (KK), v domově
důchodců (DD), v Chuchelně (CH) nebo v Tatobitech (TT)
Přehled bohoslužeb v naší farnosti
od 28.6.2010 do 11.7.2010
den
28.06.
29.06.
30.06.
01.07.
02.07.
03.07.
04.07.
den
05.07.
06.07.
07.07.
08.07.
09.07.
10.07.
11.07.
hod.
úmysl
pondělí --------------------úterý
Slavnost sv. Petra a Pavla
KO
18:00
za † maminku a tatínka
tuto bohoslužbu bude celebrovat Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický
středa KA
8:00
za živé a † z rodů a duše v očistci
TT
17:00
na úmysl
čtvrtek KA
8:00
za Jana Hladíka a syna
pátek KO
18:00
za Vojtěcha Samka ze Dvora Králové
sobota Svátek sv. Tomáše, apoštola
KA
8:30
za farní společenství
DD
13:30
za † Annu Šibikovou
KO
18:00
za rodinu Balušíkovu
neděle 14. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ
KO
8:30
za † Jiřího Lukse, rodiče a sourozence
TT
10:00
na úmysl
hod.
úmysl
pondělí Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
KO
8:30
za † Pavla Hucana
úterý
--------------------středa --------------------čtvrtek KA
8:00
za zdraví a Boží požehnání pro Marii a děti
pátek
KO
18:00
za farní společenství
sobota KK
18:00
za farní společenství
neděle 15. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ
KO
8:30
za rodinu Olgy Červové
TT
10:00
na úmysl
Poděkování všem, kteří se podíleli na úklidu kostela, sekání trávy a přípravy na
slavnostní poutní bohoslužbu.
pátek
2.7. první pátek v měsíci
- Svátost smíření v kostele od 16:00
neděle
4.7. první neděle v měsíci
- při mši sv. v 8:30 sbírka na Koštofrank
- adorace v kapli 14:00 – 16:00
neděle
4.7. BOZKOV
- poutní bohoslužby v 8:00 a 10:00
SV. PROKOP
(4.7.)
(* kolem 970 Chotouň – † 25. března 1053 Sázava)
Prokop se narodil kolem roku 970 v Chotouni na zemanské tvrzi jako syn jakéhosi Víta
a Boženy. Nabyl výborného vzdělání na slovanské škole na Vyšehradě, stal se knězem a
se svou manželkou měl syna Jimrama.
Později se rozhodl pro poustevnický život a po vyvraždění Slavníkovců žil, zřejmě po
období stráveném též v benediktinském klášteře na Břevnově, v jeskyni v Dalejích u
Jinonic. Zde prý Prokop sepsal evangeliář, který se údajně dostal do Francie, kde na něj
skládali přísahu francouzští králové.
Posléze se Prokop přesunul do Posázaví, kde praktikoval asketický život a pracoval –
mýtil les a obdělával takto získanou půdu. Legenda praví, že jej okolní lidé spatřili orat
s ďáblem zapřaženým do pluhu a popoháněným křížem (zřejmě se jedná o místní
vysvětlení brázdy mezi Chotouní a Sázavou).
S pomocí knížete Oldřicha vzniká postupně kolem Prokopovy poustevny mnišská osada
obydlená učedníky, kteří chtěli žít stejně jako on. Prokop se posléze stal prvním opatem
Sázavského kláštera, kterému velmi vypomáhal též Oldřichův nástupce Břetislav. Tento
klášter byl jedním z posledních míst v Čechách, kde se provozovala liturgie ve
staroslověnštině a pěstovala staroslověnská vzdělanost obecně.
Roku 1204 byl Prokop kanonizován papežem Inocencem III., a to jako první Čech. Je
uctíván jako jeden z českých zemských patronů. Roku 1588 byly Prokopovy ostatky
přeneseny do Prahy a uloženy v kostele Všech svatých na Pražském hradě.
JAK PROŽÍVAT MŠI PLNĚJI
Rád bych vám nabídl několik nápadů, které by nám měly pomoct prožívat mši plněji. Je
to výsledek mnohaletého hledání, při kterém jsem vyzkoušel spoustu jiných možností,
které k ničemu nevedly.
Za prvé, vezměte si příklad z armády. Přesně je pozdě, dříve je včas. Jestliže mše
začíná v 9:00, chovejte se, jako by začínala v 8:45. Vstaňte dřív, osprchujte se dřív,
oblékněte děti dřív, vyjděte dřív z domu. Jestli si říkáte, že „to je sice pěkný nápad, ale
je to trochu nerealistické“, zkuste se zamyslet nad tím, jak je možné, že do kina přijdete
včas na úvodní upoutávky, ale na mši nepřijdete dost včas, abyste v klidu zaparkovali,
usadili se, pozdravili lidi kolem a duchovně se připravili na vstup do největšího
tajemství světa. Chcete to změnit? Tak se zamyslete nad tím, jestli je pro vás mše dost
důležitá na to, aby vám stálo za to změnit svůj rozvrh a své zvyky.
Za druhé, přečtěte si Písmo předem. Všechna jména dávno zapomenutých měst a lidí
nejsou zdaleka tak odstrašující a nesrozumitelná, když je na mši neslyšíte poprvé. Když
věnujete čas tomu, abyste se modlili a přemýšleli o biblických liturgických textech
předem, vaše prožívání Eucharistie a Slova Božího se změní. Zkuste to na měsíc a
uvidíte, jak odlišná bude bohoslužba slova – první část mše – pro vás a vaši rodinu.
Nezapomínejte, že jde o Slovo Boží, nikoliv jen o slova o Bohu. Liturgické texty na
následující týden většinou najdete v brožurkách Nedělní liturgie, ale pokud se k nim
nedostanete, jsou k dispozici v různých publikacích, ale také na internetu, (jako
například na www.vira.cz/nedelni-liturgie).
Za třetí, uvědomte si, k čemu jste se zavázali. Termín svátost, sacramentum, původně v
antice znamenal posvátnou přísahu. Ve křtu a biřmování jste vstoupili do posvátného
vztahu s Bohem a zavázali se tak, že ho budete milovat bez míry. Rodiče, kteří toto
čtou, by neměli zapomínat, že mají velmi náročné povolání: nemáte jen přivést své děti
do kostela, ale máte jim také předat poklad víry. Vezměte vážně nejen své závazky vůči
svým dětem a jejich duchovnímu růstu, ale také vůči Bohu, který vám své děti svěřil.
Za čtvrté, buďte připraveni investovat trochu svého úsilí. Mše nikdy neměla být
zábava. Přečtěte si o ní něco. Zjistěte, co se děje v každé části mše a jaký to má
mystický a teologický význam. Odhalte, jaký vztah má mše k vašemu každodennímu
životu. Sedněte si blíž. Zpívejte hymny, i když lidé kolem nezpívají. Zůstaňte na
závěrečné požehnání a závěrečný hymnus. Přemýšlejte o tom, co v liturgii odpovídáte.
Modlete se to. Dejte si tu práci.
Za páté, buďte otevření změnám. To je to nejlepší, co můžete pro sebe a pro svou
rodinu udělat. Celé velikonoční tajemství se týká změny. Duch svatý je Duchem změny.
Pokud odcházíte ze mše a nic vás neoslovilo, nic se vás nedotklo, je dost
pravděpodobné, že vám něco uniklo. Nechte se ohromit Boží mocí a dovolte Boží
milosti, aby vás zbavila pýchy. Odevzdejte Bohu své tělo v jeho domě, abyste, až budete
z jeho domu vysláni, byli připraveni na těle i na duchu na vše, co vás čeká.
Mark Hart
JE NAD ČÍM ŽASNOUT
My lidé rádi žasneme. Vyskočíme z křesla, když dá střelec parádní branku nebo tenista
odpálí smeč. Udělujeme stovky cen hercům ale také třeba zapáleným učitelům, kteří
nám pomohli dívat se na život jinak. Byli jsme stvořeni se schopností žasnout.
Bohužel tyto naše vrozené schopnosti jsou většinou nasměrovány spíše na nedokonalá
Boží stvoření než na Stvořitele. Proč v nás třeba středeční západ slunce nevyvolá větší
ohlas než nedělní gól? Proč nás denní četba Písma nezaujme tolik jako četba novin?
Proč bojujeme o poslední lavice v kostele a o první řady na rockovém koncertě?
Žasneme dnes nad speciálními filmovými efekty, ale nestojíme – či lépe neklečíme – v
úžasu před Bohem. Samozřejmě, chceme-li stát v úžasu před Bohem, pomůže nám,
když budeme v jeho přítomnosti. Zastavili jste se někdy před Pánem, který je přítomen v
Nejsvětější svátosti, abyste si uvědomili, jak ohromující vlastně Bůh je? Poklekli jste
někdy před ním z úcty? Pokud ne, zkuste to. Bůh nesestoupil z nebe, aby prodléval ve
zlatém svatostánku, ale aby přebýval ve vašem srdci. Je to Bůh, který stvořil nejen celý
vesmír, ale je to také Otec, který utkal každé vlákno vašeho těla v lůně vaší matky
(Ž 139,13) a má spočítány i všechny vlasy na vaší hlavě (Mt 10,30).
(z knihy "Crash test" Marka Harta)