Zájezd do Velké Británie 24. 5. – 29. 5. 2015 – pokyny k odjezdu

Komentáře

Transkript

Zájezd do Velké Británie 24. 5. – 29. 5. 2015 – pokyny k odjezdu
Zájezd do Velké Británie 24. 5. – 29. 5. 2015 – pokyny k odjezdu
Místo odjezdu: Slovanské náměstí – před knihovnou
Odjezd: 24. 5. 2015, přistavení autobusu 9:30, odjezd 9:45
Žádáme rodiče, aby neparkovali v zálivu určeném pro autobus.
O předpokládané hodině návratu 29. 5. 2015 budou rodiče informováni v den příjezdu po překročení
česko – německé hranice. Termín příjezdu bude průběžně upřesňován – s ohledem na dopravní
situaci.
Žáci před odjezdem u autobusu odevzdají pedagogickému doprovodu:
- potvrzení o bezinfekčnosti
- oznámení, zda mohou při návratu odcházet sami, nebo v doprovodu dospělé osoby
- seznam léků, které mají s sebou
V pátek 22. 5. 2015 obdrží žáci:
- kontakt na služební telefon pedagogického doprovodu (aktivní v den odjezdu)
- adresu hostitelské rodiny v Británii
Základní pokyny pro zájezd:
- žáci s sebou mají mít:
- potřebné doklady:
- cestovní pas nebo občanský průkaz
- průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny (stačí i kopie)
- doklad o cestovním pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu
(pokud není sjednané prostřednictvím školy)
Pojištění, které je zahrnuto v ceně zájezdu v rozsahu cestovního zdravotního pojištění, poskytuje
Všeobecná zdravotní pojišťovna do výše 3 mil. Kč. Účastníci, kteří si připlatili i Sdružené připojištění
mají v pojistce zahrnuto storno pojištění, odpovědnost za škody a úrazové pojištění.
- dostatek jídla a pití na cestu:
24. 5. – strava není zajištěná (žáci se stravují individuálně)
25. 5. – v průběhu dne strava není zajištěna, večeře v hostitelské rodině
26. 5. – snídaně v rodině, oběd formou balíčku, večeře v rodině
27. 5. – snídaně v rodině, oběd formou balíčku, večeře v rodině
28. 5. – snídaně v rodině, oběd formou balíčku, večer lze koupit párky v autobuse
29. 5. - strava není zajištěna (žáci se stravují individuálně)
-
-
2 zavazadla – větší (kufr, cestovní taška) s věcmi potřebnými pro pobyt a menší příruční
(batoh) s potřebami na cestu (druhé zavazadlo – kufr nebo taška musí být označené
jmenovkou vlastníka). Žádáme účastníky, aby z kapacitních důvodů dodržovali rozměr
hlavního zavazadla do velikosti 70x45x30 cm.
Důležité upozornění: v příručním zavazadle budou mít žáci bundu, deštník nebo pláštěnku
pro případ špatného počasí. V průběhu cesty do Británie není přístup do zavazadlového
prostoru autobusu.
dva páry pohodlných bot (jedny pokud možno nepromokavé), přezůvky
letní bunda
pláštěnku nebo deštník
rezervní oblečení s přihlédnutím na proměnlivost počasí v Británii
pohodlné oblečení na cestu, cestovní polštářek a tenkou deku
-
toaletní potřeby a ručník
základní léky proti nachlazení, nevolnosti při cestování, náplast a jiné léky-pokud je žák
pravidelně užívá
slovník a psací potřeby
pro používání elektrických spotřebičů je nutný adaptér (jeden je k dispozici u vedoucího
zájezdu, někdy bývá i v rodinách)
drobný dárek pro rodinu – něco typicky české
nedávejte žákům ostrý nůž, v Británii je přísný zákaz nošení kapesních nožů na veřejných
místech
kapesné
- anglické libry – 75£ na vstupy, ostatní dle uvážení rodičů (asi 30£)
- kapesné cca 4 € (drobné mince na WC – 0,70 € /1 vstup), během cesty tam i
zpět se provádí pravidelné zastávky, možnost zakoupení občerstvení i na
benzinových pumpách.
- české peníze cca 250,- Kč na zakoupení občerstvení v autobusu (káva, čaj,
nealko nápoje – cca 15,-Kč, párky 40,- Kč, instantní polévka 20,-)
Orientační ceny ve Velké Británii
Fast food (KFC, Mc Donald´s, King Burger) – menu 5,50 – 8 ₤ , Hamburger 4 – 5 ₤, Fish and chips 6,5 –
8 ₤, Hod dog 2,5-3,5 ₤, sandwich, toast 3-4 ₤, Coca Cola, Fanta 1l apod. 2₤, voda 0,5 l 1₤, muffins 12₤ , káva 2 ₤
Suvenýry: miniatura londýnské tel. budky, doubledecker apod. 4-5 ₤, magnetky s motivy VB 2-4 ₤,
vlajka VB 1-2 ₤, plastový náramek s motivy VB 1₤, hrníček s motivy VB 5-8 ₤, deštník s motivy VB 7-10
₤, pohled 1₤
-
Peníze určené na vstupy žáci odevzdají při nástupu do autobusu pedagogickému doprovodu. (na
základě stávajících cen vstupů v době zájezdu bude provedeno poslední den pobytu vyúčtování a
případné přeplatky budou vráceny)
Každý účastník studijního zájezdu je povinen učinit vše, aby během svého pobytu v anglické rodině
nezpůsobil žádnou škodu. V případě, že škodu v rodině způsobí, bude ji muset uhradit (totéž platí
v případě škody způsobené na vybavení autobusu). Účastníci budou hosty v anglické rodině, která se
o ně bude starat, a proto je zapotřebí rodinu respektovat.




Jakákoli případná škoda způsobená hosty v hostitelské rodině musí být co nejdříve nahlášena průvodci a
pedagogickému dozoru a uhrazena do odjezdu skupiny.
Pokud mají účastníci zájezdu sjednáno připojištění, musí být sepsán formulář pro případ vzniku škody, který
poskytne průvodce. Je třeba získat od rodiny doklad o úhradě škody, příp. opravě, z důvodu uplatnění na
pojišťovně a uznání nároku. Bez dokladu pojišťovna nemusí danou částku uhradit.
V případě škody na majetku doporučujeme také provést fotodokumentaci a následně přiložit k formuláři.
Podpis na formuláři, který slouží zároveň jako souhlas s obsahem, musí podepsat obě zúčastněné strany –
student, zástupce hostitelské rodiny, průvodce, příp. pedagogický dozor
Potvrzení o bezinfekčnosti
Jméno účastníka zájezdu……………………………………………………………………. .
Datum narození………………………. Adresa……………………………………………….
Prohlašuji, že ošetřující lékař, ani hygienik nenařídil mému dítěti lékařský dozor, ani žádné
karanténní opatření. Dítě nejeví známky akutního onemocnění a není mi taktéž známo, že
v posledních týdnu před nástupem na zájezd přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly
infekční chorobou.
V………………………………
dne…………………………………
………………………………………………
podpis zákonného zástupce
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení žáka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Po příjezdu do KM na Slovanské náměstí 29. 5. 2015 žák odchází domů (vyberte možnost)
a) sám
b) v doprovodu rodičů
c) v doprovodu ……………………………………….
V případě návratu po 20 hod všichni žáci odchází domů v doprovodu rodičů, nebo jiné pověřené
dospělé osoby.
Podpis zákonného zástupce: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seznam léků +dávkování:
bolest hlavy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
horečka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nevolnost při cestování: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bolest v krku: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zažívací potíže: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
alergie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podobné dokumenty