Frézování výřezu pomocí univerzální frézovací šablony

Komentáře

Transkript

Frézování výřezu pomocí univerzální frézovací šablony
Č. 524
Frézování výřezu pomocí
univerzální frézovací šablony MFS
A
Popis
Osvětlovací výřezy lze snadno vyrobit pomocí univerzální frézovací
šablony MFS 400 nebo
MFS 700. Díky posuvnému a rozšiřitelnému principu šablony lze
plynule nastavovat a vyrábět různé výřezy a oblouky.
524/01
V tomto příkladu je popsána výroba větrací mřížky.
B
Potřebné vybavení
Vybavení
Obj. č.
Univerzální frézovací šablona MFS 400
nebo univerzální frézovací šablona MFS 700
492610
492611
Horní frézka OF 1400
nebo horní frézka OF 2200
*
*
Drážkovací fréza D 14 mm
491089
Kopírovací kroužek Ø 30 mm
(obsažen v dodávce horní frézky OF 1400 a OF 2200)
2 rychloupínací svěrky FS-HZ
nebo 2 šroubové svěrky FSZ
491594
489570
Mobilní vysavač řady CT
*
524/02
* Objednací číslo najdete v hlavním katalogu Festool nebo na webových stránkách.
1/3
C
Příprava/nastavení
2
Nejdříve převezměte rozměry větrací mřížky. Doporučuje se následující
postup:
1
•• Univerzální frézovací šablona se nejjednodušeji nastavuje, pokud se
uvolňují a utahují pouze protilehlé šrouby (1 nebo 2). Pak lze frézovací
šablonou posouvat pouze v jednom směru.
•• Nastavte ramena tak, aby větrací mřížka přesně lícovala s rámečkem.
•• Pak můžete odečíst příslušnou délku a šířku na stupnici na hliníkovém
profilu.
1
Nyní se pozice větrací mřížky včetně přídavku vyznačí na obrobek.
Výpočet přenášeného rozměru
2
524/03
Aby byl dodržen přenášený rozměr, musí se k rozměru větrací mřížky
(délka a šířka) přičíst průměr kopírovacího kroužku minus průměr frézy.
Příklad nastavení:
Výpočet:
Větrací mřížka délka 500 mm, šířka 60 mm
Kopírovací kroužek Ø 30 mm – fréza Ø 20 mm = přídavek 10 mm
Nastavení šablony MFS:
Větrací mřížka
délka 500 mm + 10 mm = nastavený/přenášený rozměr 510 mm
šířka 60 mm + 10 mm = nastavený/přenášený rozměr 70 mm
Nastavení
•• Na šabloně MFS nastavte vypočtený rozměr. Nejdříve, jak už bylo popsáno,
uvolněte dva diagonálně vůči sobě ležící stavěcí šrouby (obr. 524/03),
nastavte požadovanou šířku a znovu je utáhněte.
•• Druhými dvěma diagonálně proti sobě ležícími stavěcími šrouby se stejným způsobem nastaví délka.
2/3
D
Postup
•• Nastavte polohu univerzální frézovací šablony na obrobku a vyrovnejte
podle značek.
Důležité:
Před frézování vždy upevněte univerzální frézovací šablonu svorkami.
524/04
1
2
3
524/05
•• Na horní frézku se nyní podle návodu namontuje kopírovací kroužek,
fréza a odsávací zařízení.
•• Nastavte hloubku frézování na revolverovém dorazu.
•• Nastavte stupeň otáček 6.
•• Zapněte stroj a s první nastavenou hloubkou frézování na revolverovém
dorazu přiložte stroj k obrobku (obr. 524/04).
•• Veďte stroj s kopírovacím kroužkem po směru hodinových ručiček (proti
chodu stroje) podél univerzální frézovací šablony až do výchozího bodu.
Ve 2–3 pracovních krocích (obr. 524/05) vyfrézujte otvor v obrobku.
Tip: U větších výřezů (obr. 524/07) se horní frézka může překlopit.
Tomu spolehlivě zabrání ochrana proti překlopení (obr. 524/06)
obsažená v dodávce šablony MFS. Kopírovací kroužek jednoduše
nasaďte do příslušného segmentu v ochraně proti překlopení.
524/06
524/07
Náš příklad použití je v praxi vyzkoušené a osvědčené doporučení. Různé mezní
podmínky ale nemůžeme ovlivnit. Jakákoliv záruka je proto vyloučena. Z tohoto návodu
proto nevyplývají vůči společnosti Festool žádné právní nárok. Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny a návod k obsluze přiložený k výrobku.
www.festool.com
3/3

Podobné dokumenty