Princip - Schwank

Komentáře

Transkript

Princip - Schwank
Princip
tmavých zářičů
Schwank. Inovační řešení vytápění.
Tmavé zářiče Schwank – základy vytápění infračerveným zářením
Inovační, energeticky efektivní,
s rychlou montáží a tiché
Značka Schwank je již přes 75 let pojmem pro
inovační nápady udávající směr v oblasti vytápění
hal.
Naším produktem je teplo. Příjemné teplo. Sálavé teplo.
Princip jsme odkoukali od Slunce. Tepelné paprsky
Slunce jako infračervené vlnění pronikají vzduchem téměř beze ztrát a aktivují se až tehdy – tedy
pocítíme je jako teplo – když tyto sluneční paprsky
dopadají na osoby nebo plochy předmětů.
Přesně tak působí i zářič značky Schwank:
infračervené záření lze pocítit přímo na povrchu
pokožky jako příjemné teplo. Nepřímý účinek sálavého topení zpozorujeme také na ohřívání okolních
ploch v prostoru pobytu: na podlaze, na předmětech
zařízení atd. Výsledkem je příjemná senzitivní
teplota při nízkých teplotách vzduchu. Tento fyzikální vztah lze vyjádřit pomocí jednoduchého
vzorce:
tL + tS
tE =
2
Ušetříte energii.
Nízkou teplotu vzduchu vyrovnává teplo přenášené
sáláním. S nízkou teplotou vzduchu vzniká menší
rozdíl mezi vnitřní a vnější teplotou vzduchu. Klesají ztráty při transmisi a větrání: vy ušetříte cennou
energii a značně snížíte své provozní náklady.
Při tradičním topení proudí ohřátý
vzduch z užitného prostoru nahoru a
ven.
za předpokladu,že
tL < tS
tE =senzitivní teplota (teplota v místnosti)
tL = teplota vzduchu
tS = sálavá teplota
Při použití infračervených topných
systémů od firmy Schwank zůstává
teplo tam, kde je ho zapotřebí.
Použití infračerveného topení značky Schwank
má mnohé přednosti:
úspora energetických nákladů mezi 30% a
50% ve srovnání s tradičními systémy
stejnoměrné, přirozené a pohodlné teplo
vytápění zón příp. účinných ploch je možné
nevzniká průvan ani víření prachu
rychlé doby ohřevu (roztopení)
Tmavé zářiče Schwank – Základní principy sálavého vytápění
Porovnání topných systémů Schwank nabízí pro haly, velké prostory a volné plochy vždy
vhodné tepelné řešení.
Který topný systém je nejlepší? Takový topný systém, který všechno umí,
neexistuje. Proto vedeme různé systémy (tmavé zářiče, světlé zářiče,
horkovzdušné jednotky), jejichž přednosti se doplňují.
Vzhledem k velmi širokému sortimentu produktů jsme schopni provést
neutrální porovnávání systémů. Naše velmi rozmanité varianty
spotřebičů a systémová řešení přitom zaručují optimální a efektivní
řešení pro Vás a Vaši halu
– jsou jako zhotovené na míru pro Vaše použití.
Naplánování Vašeho topného systému rádi
převezmou naši projektoví inženýři. Na přání Vám
nainstalujeme i kompletní zařízení na klíč, uvedeme
celé zařízení do provozu a budeme provádět jeho
pravidelný servis.
Horkovzdušné jednotky
Systémy
přímý
Sálavé topení
nepřímý
světlý
infrazářič
tmavý
infrazářič
Vlastnosti
Efektivnost zařízení
Pom. spotřeba energie
Hluky a šumy
Oběh vzduchu
Výměna vzduchu
Doba ohřevu
Vytápění dílčích prostor
Vytápění prostor se
snadno zápalnými
látkami
dobrá
menší
velmi dobrá velmi dobrá
značná
značná
velmi malá
malá
jsou
jsou
žádné
jsou
ano
ano
ne
ne
možná
možná
není možná
není možná
krátká
dlouhá
velmi krátká
krátká
možné
možné
podmín. možné podmín. možné
podmín. možné
možné
podmín. možné podmín. možné
Zdroj: Zemní plyn pro vytápění velkých prostor a hal, Spolkový svaz německého plynového a
vodního hospodářství (BGW), 2003
Tmavé zářiče Schwank – funkce a výhody
Technika tmavých infrazářičů
Flexibilita je naší silnou stránkou: tmavé infrazářiče
Schwank jsou ideální pro široké spektrum aplikací,
včetně instalací do hal se střední až nízkou výškou
stropu. Jako renomovaná celosvětově operující
společnost určujeme nová pravidla v oblasti tmavých infrazářičů.
Efektivní a pohodlné:
Dlouhý a laminární plamen zajišťuje vynikající
distribuci sálavého tepla a mimořádnou energetickou účinnost tmavých zářičů Schwank. K dosažení
tohoto plamene se ve speciálně zkonstruované
hořákové komoře vyrobí směs plynu a vzduchu (obr.
1). Tato směs se pak protlačí keramickou deskou
s hořáky (vynález firmy Schwank) a na její přední
straně se zapálí pomocí zapalovací elektrody.
Vznikne až 5m dlouhý laminární plamen, který je až
pětinásobně delší než u většiny výrobků ostatních
výrobců.
Obr. 1
Magnetický plynový ventil
Automatické
hlídání plamene
Zapalovací a
ionizační elektroda
Plyn
Příruba
Spalovací vzduch
Tryska hořáku
Hubice hořáku
Diferenční tlakový spínač
Tlačný ventilátor
Sálavá trubka
Keramická deska
Směs plynu se vzduchem
Tmavé zářiče Schwank – funkce a užití
Hlavní znaky našich tmavých infrazářičů
značky Schwank:
1. Hořák Schwank Premium
Srdcem všech tmavých infrazářičů značky Schwank
je inovační a energeticky úsporný hořák „WhisperJet“. Je to výsledek neustálého vývoje a přes 75
let trvajících zkušeností. To se odráží i v účinnosti
celého zařízení, která je větší než 92%.
Hlavní znaky hořáku „Whisper-Jet“
2-stupňová komfortní varianta k inteligentnímu
přizpůsobení na požadovanou potřebu vytápění
Tichý za provozu, čehož se dosahuje díky
uspořádání ventilátorů a optimálním poměrům
proudění
Přetlakový hořák ke zvýšení spolehlivosti a
dlouhé životnosti spotřebiče. Nejdůležitější komponenty hořáku a ventilátoru se tak už nevystavují
teplým zplodinám.
Dlouhý a laminární plamen k rovnoměrnému
přenosu tepla.
Tvar reflektoru optimalizovaný pro sálání
Možnost plné izolace krytu keramickým vláknem
Malý koeficient délkové roztažnosti – žádné
deformace, žádné zbarvení za žáru
Výborná funkčnost: malá šířka a hmotnost s
možným rozšíření po modulech
4. Přívod vzduchu a odvod spalin
Spaliny z tmavých zářičů jsou odváděny přes
odtah spalin do venkovního prostředí , vzduch
pro spalování lze volitelným způsobem odebírat z
instalačního prostoru nebo zvenku přes koaxiální
trubku odtahu spalin.
5. Jednotlivý spotřebič a systémové zařízení
2. Vysoká kvalita trubic
Trubice našich tmavých infrazářičů jsou vyrobeny z
kalorizované oceli, což je složitá povrchová úprava
oceli, která je podrobena speciální termické úpravě
hliníkem (alitaci). Tento materiál předčí dokonce
nerezovou ocel ve své životnosti:
lepší sálavý výkon než u trubic z nerezové oceli
menší součinitel délkové roztažnosti
odolný proti korozi zevnitř i zvnějšku
dlouhá životnost
3. Design reflektoru
Firma Schwank užívá pro své tmavé infrazářiče
speciální hliníkem potažený reflektor, který pokrývá celý rozsah zářiče, čímž garantuje excelentní
vyzařování tepla a funkčnost.
Naše infrazářiče mohou být také bez problému
napojeny na sběrné zařízení pro odvod spalin s
centrálním ventilátorem pro odtah. Naplánování
takovéhoto systému odtahu spalin pro Vás rádi
převezmeme.
6. Pohodlná regulace
Regulace našich topných systémů se
provádí podle individuálních potřeb
od jednotlivých termostatů až po
napojení na centrální systémy
řízení budov.
Tmavé zářiče Schwank – Naše série spotřebičů
calorSchwank
Plně izolovaný s nízkou spotřebou zemního plynu
ke
ra m
i k a -is ol a
čn
í
Zářič calorSchwank je špičkový model mezi tmavými infrazářiči s největší energetickou účinností a až o 20% menší spotřebou plynu oproti
tradičním infrazářičům při jen nepatrně vyšších investičních nákladech.
Toto umožňuje inovační technologie hořáku a velmi kvalitní keramická
izolace krytu spotřebiče. Použitý izolační materiál – známý z vesmírné
techniky – dosahuje přes svou menší tloušťku materiálu 4-násobnou
izolační účinnost oproti tradičním materiálům. Vysoká teplotní stálost
této speciální keramické izolace (přes 1000°C) zajišťuje mimoto velmi
vysokou a konstantní sálavou účinnost a dlouhou životnost.
volitelně s 2-stupňovou regulací
infraSchwank & novoSchwank
Cenově výhodná alternativa.
volitelně s 2-stupňovou regulací
(infraSchwank)
Zářiči infraSchwank & novoSchwank udáváme směr v oblasti vytápění
hal.
Optimalizovaným spalováním šetřícím životní prostředí, které probíhá na keramické desce hořáku. Technicky promyšlenou konstrukcí
trubicových zářičů a reflektorů zajišťují tyto tmavé infračervené zářiče
vysokou účinnost a tím znatelné úspory energie a dlouhou životnost.
ZNAKY
Whisper-Jet
Hořák s tlačným
ventilátorem
Schwank®
Keramická destička
Turbulátor
volitelně s
2-stupňovou
plná isolace
novoSchwank
DOBRY´
infraSchwank
LEPŠÍ
calorSchwank
NEJLEPŠÍ
Tmavé zářiče Schwank – Tvary a projektování
Všechny série zářičů novoSchwank / infraSchwank a calorSchwank jsou k dostání ve verzích
L a U:
Verze L: Kde je specificky požadován menší výkon,
mohou být jednotlivými zářiči pokryty větší úseky
vytápěné plochy.
Odtah spalin
Verze U: u tvaru U paralelně vedené trubice zajistí
vyváženější teplotní výstup a vyšší sálavou intenzitu.
Odtah spalin
Projektování
Důležité je stejnoměrné sálání tepla do vytápěného
prostoru. Nerovnoměrné rozdělení vede k zónám s
nízkými teplotami, podobně jako „stíny“ v osvětlovací technice. To však může být v některých případech
účelné, např. skladové prostory.
Při plánování Vám rádi podají pomocnou ruku naši
experti.
Odhadem lze návrh rozmístění zářičů provést následujícím způsobem:
Tmavé zářiče Schwank
ve svislé montáži
Tmavé zářiče Schwank
v šikmé montáži
H
H
30° sklon
0,75 x H
2xH
3xH
0,75 x H
0,75 x H
0,75 x H
0,75 x H
0,75 x H
1,5 x H
1,5 x H
1,5 x H
1,5 x H
0,75 x H
0,75 x H
0,75 x H
0,75 x H
0,75 x H
2xH
0,75 x H
3xH
Schwank - silný partner:
Přesvědčivé produktové řešení:
Více než jen servis:
Firma s vedoucím postavením Vysoké úspory energetických Profesionální poradenství a na německém a celosvětovém trhu
Vynálezce plynového infračerveného zářiče
více než 75 let zkušeností a inovací
Rozsáhlá nabídka výrobků z jedné ruky: světlé infrazářiče, tmavé infrazářiče, horkovzdušné jednotky
Přes 2 mil. prodaných zařízení
nákladů mezi 30% a 50% oproti konvenčním systémům
Velmi krátké doby ohřevu
Možnost částečného vytápění ploch a diferenciace teploty v jedné místnosti
Kvalita „Made in Germany“
projektování zdarma
Neutrální srovnání investičních a provozních nákladů
Celostátní zákaznický servis
Instalace, uvádění do provozu a technická údržba
Zastoupení Schwank v :
Benelux Benelux Francie Velká Británie
Kanada Rakousko Polsko Rumunsko Rusko
Česká republika Maďarsko USA
Distribuce do více než 40 zemí celého světa.
Německo
Schwank GmbH
Bremerhavener Straße 43 50735 Köln
Tel. +49-(0)221-71760
Fax +49-(0)221-7176 288
E-mail: [email protected]
Internet: www.schwank.de
Česká republika
Schwank CZ, s.r.o.
Nám.Republiky 1 614 00 Brno
Tel. +420 545 211 530
Fax +420 545 212 139
E-mail: [email protected]
Internet: www.schwank-cz.cz

Podobné dokumenty

Jednička v dokonalosti

Jednička v dokonalosti S izolací PromaGlaf ® / minimalizace tepelných ztrát

Více

ArcelorMittal

ArcelorMittal doby, co byl topný systém v roce 2006 uveden do provozu, bylo cílové teploty dosaženo, v souladu s nízkou úrovní tolerance, a to i přes několik krutých zim. Aby jednotlivé oblasti mohly být individ...

Více

Princip

Princip Který topný systém je nejlepší? Takový topný systém, který všechno umí, neexistuje. Proto vedeme různé systémy (tmavé zářiče, světlé zářiče, horkovzdušné jednotky), jejichž přednosti se doplňují. V...

Více

Bosch Rexroth

Bosch Rexroth V průběhu let byly zavedeny tmavé, trubicové zářiče jako alternativa ke světlým zářičům. Pro Rexroth však žádné další vytápěcí zařízení, po letech zkušeností s výkonností a účinností zářičů supraSc...

Více

Manuál k ovládací jednotce - saunova

Manuál k ovládací jednotce - saunova Pozor! Neinstalujte teplotní senzor blíže než 1000 mm od všesměrové ventilační mřížky nebo blíže než 500 mm od mřížky odvrácené od senzoru. Viz obrázek 5. Proud vzduchu poblíž ventilační mřížky och...

Více