Expresii: Afaceri | E-Mail (Poloneză-Cehă)

Komentáře

Transkript

Expresii: Afaceri | E-Mail (Poloneză-Cehă)
bab.la Expresii: Afaceri | E-Mail
Poloneză-Cehă
E-Mail : Introducere
Szanowny Panie
Prezydencie,
Vážený pane prezidente,
Foarte formal, destinatarul
ocupă o funcţie care trebuie
folosită în locul numelui
Szanowny Panie,
Vážený pane,
Formal, destinatar de sex
masculin cu nume necunoscut
Drogi/Szanowny Pani,
Vážená paní,
Formal, destinatar de sex
feminin cu nume necunoscut
Szanowni Państwo,
Vážený pane / Vážená paní,
Formal, necunoscând numele
şi sexul destinatarului
Szanowni Państwo,
Dobrý den,
Formal, când ne adresăm mai
multor oameni necunoscuţi
sau unui întreg departament
Szanowni Państwo,
Všem zainteresovaným
stranám,
Formal, neştiind sexul şi
numele
destinatarului/destinatarilor
Szanowny Panie,
Vážený pane Smith,
Formal, destinatar de sex
masculin al cărui nume îl
cunoaştem
Szanowna Pani,
Vážená paní Smithová,
Formal, având ca destinatar o
doamnă al cărei nume îl
cunoaştem
Szanowna Pani,
Vážená slečno Smithová,
Formal, având ca destinatar o
domnişoară al cărei nume îl
cunoaştem
Szanowna Pani,
Vážená paní Smithová,
Formal, având ca destinatar o
femeie al cărei nume îl
cunoaştem dar nu îi
cunoaştem starea civilă
Szanowny Panie,
Milý Johne Smith,
Mai puţin formal, destinatarul
este o persoană cu care am
mai colaborat
Drogi Tomaszu,
Milý Johne,
Informal, către un prieten,
relativ rar
Piszemy do Państwa w
sprawie...
Obracíme se na vás
ohledně...
Formal, pentru a te adresa în
numele întregii companii
Piszemy do Państwa w
związku z...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formal, pentru a te adresa în
numele întregii companii
W nawiązaniu do...
V návaznosti na...
Formal, pentru a vă adresa în
legătură cu un produs al
companiei
Nawiązując do...
V návaznosti na...
Formal, pentru a te adresa în
legătură cu un produs al
companiei
Piszę do Państwa z
zapytaniem o...
Píši vám, abych vás
informoval o...
Mai puţin fomal, pentru a te
adresa în nume personal ca
reprezentant al companiei
W imieniu Pana Michalaka,
piszę do Państwa...
Píši Vám jménem...
Formal, când scriem în
numele altcuiva
Pańska firma została nam
wysoce
polecona/rekomendowana
przez...
Vaše společnost mi byla
doporučena...
Formal, formula politicoasă de
adresare
E-Mail : Conţinut
1/3
bab.la Expresii: Afaceri | E-Mail
Poloneză-Cehă
Czy miałby Pan coś
przeciwko...
Vadilo by Vám, kdyby...
Solicitate formală, tentativă
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Solicitate formală, tentativă
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Byli bychom Vám velmi
zavázáni, kdyby...
Solicitate formală, tentativă
Bylibyśmy wdzięczni gdyby
mógł Pan przesłać nam
więcej informacji na temat...
Byli bychom vděční, kdybyste
nám mohl poslat podrobnější
informace o...
Solicitate formală, foarte
politicos
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan
zechciał...
Byl(a) bych Vám vděčný(á),
kdybyste mohl(a)...
Solicitate formală, foarte
politicos
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Mohl(a) byste mi prosím
poslat...
Solicitate formală, politicos
Jesteśmy zainteresowani
nabyciem/otrzymaniem...
Máme zájem o
získání/obdržení...
Solicitate formală, politicos
Chciałbym zapytać, czy...
Musím vás požádat, zda...
Solicitate formală, politicos
Czy mógłby mi Pan polecić...
Mohl(a) byste doporučit...
Solicitate formală, direct
Prosiłbym o przesłanie mi...
Mohl(a) byste mi prosím
poslat...
Solicitate formală, direct
Proszę o pilne przesłanie mi...
Naléhavě Vás žádáme,
abyste...
Solicitate formală, foarte
direct
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Byli bychom vděční, kdyby...
Solicitare formală, politicos, în
numele întregii companii
Jaka jest Pańska obecna
cena za...
Jaký je váš aktuální ceník
pro...
Solicitare formală specifică,
direct
Jesteśmy zainteresowani...i
chcielibyśmy się dowiedzieć...
Máme zájem o... a chtěli
bychom vědět...
Solicitări formale, direct
Z reklamy wnioskujemy, że
produkują Państwo...
Pochopili jsme z inzerátu, že
váš produkt je...
Solicitări formale, direct
Mamy zamiar/Nosimy się z
zamiarem...
Naším záměrem je, aby ...
Declararea intenţiilor formal şi
direct
Dokładnie przeanalizowaliśmy
Państwa propozycję i...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh
a...
Formal, exprimarea unei
decizii legate de o chestiune
ce ţine de afaceri
Z przykrością informujemy,
że...
Je nám líto vás informovat,
že...
Formal, respingerea unei
propuneri de afaceri sau
exprimarea dezinteresului faţă
de o ofertă.
Załącznik jest w formacie...
Příloha je ve formátu...
Formal, detaliere legată de
programul pe care ar trebui săl folosească destinatarul
pentru a deschide
ataşamentul
Nie udało mi się otworzyć
załącznika od Pana. Mój
program wykrył wirusa.
Dnes ráno jsem nemohl(a)
otevřít danou přílohu. Můj
antivirový program to
detekoval jako virus.
Formal, direct, detaliere a
unei probleme legată de un
ataşament
Przepraszam, że nie
przesłałem Panu tej
wiadomości wcześniej, ale z
powodu pomyłki w adresie,
wiadomość została do mnie
odesłana z powrotem.
Omlouvám se za to, že jsem
nepřeposlal(a) zprávu dříve,
ale kvůli překlepu byl e-mail
vrácen a označen jako "od
neznámého uživatele".
Formal, politicos
Więcej informacji może Pan
znaleźć na naszej stronie
internetowej...
Pro další informace prosím
navštivte naše webové
stránky na adrese...
Formal, când vă promovaţi
site-ul
E-Mail : Încheieri
2/3
bab.la Expresii: Afaceri | E-Mail
Poloneză-Cehă
Jeżeli potrzebuje Pan
dodatkowej pomocy, proszę
mnie poinformować.
Pokud budete potřebovat
další pomoc, neváhejte se na
mě obrátit.
Formal, foarte politicos
W razie jakiejkolwiek
potrzeby, proszę nas
poinformować.
Jestliže můžeme být jakkoliv
nápomocní, dejte nám prosím
vědět.
Formal, foarte politicos
Z góry dziękuję...
Děkuji Vám předem...
Formal, foarte politicos
Jeżeli potrzebuje Pan
jakichkolwiek dodatkowych
informacji, proszę się ze mną
kontaktować.
Pokud budete potřebovat
jakékoliv další informace,
neváhejte mě kontaktovat.
Formal, foarte politicos
Będę bardzo wdzięczny za
zapoznanie się ze sprawą tak
szybko, jak to możliwe.
Byl(a) bych velmi vděčný(á),
pokud byste se podíval(a) na
tuto záležitost co nejdříve.
Formal, foarte politicos
Będę wdzięczny za szybką
odpowiedź, ponieważ...
Odpovězte prosím co
nejdříve, protože...
Formal, politicos
Jeżeli potrzebuje Pan
jakichkolwiek dodatkowych
informacji, proszę o kontakt.
Pokud máte zájem o další
informace, neváhejte mě
kontaktovat.
Formal, politicos
Cieszy mnie możliwa
perspektywa współpracy.
Těším se na možnou
spolupráci.
Formal, politicos
Dziękuję za Pańską pomoc w
tej sprawie.
Děkuji vám za Vaši pomoc v
této záležitosti.
Formal, politicos
Liczę na możliwość
omówienia sprawy podczas
spotkania.
Těším se na schůzku, kde to
budeme moci probrat.
Formal, direct
Jeżeli potrzebuje Pan
dodatkowych informacji...
Pokud budete potřebovat více
informací...
Formal, direct
Doceniamy Państwa pracę.
Vážíme si vaší práce.
Formal, direct
Proszę o kontakt - mój numer
telefonu to...
Prosím, kontaktujte mě - můj
telefon s přímou volbou číslo
je...
Formal, foarte direct
Czekam na Pana odpowiedź.
Těším se na Vaší odpověď.
Mai puţin formal, politicos
Z wyrazami szacunku,
S pozdravem,
Formal, numele destinatarului
fiind necunoscut
Z wyrazami
szacunku/Pozdrawiam,
Se srdečným pozdravem,
Formal, foarte răspândit,
cunoscând numele
destinatarului
Z poważaniem,
S úctou,
Formal, nu foarte răspândit,
cunoscând numele
destinatarului
Pozdrawiam serdecznie,
Se srdečným pozdravem,
Informal, între parteneri de
afaceri care se adresează
folosind numele mic
Pozdrawiam,
S pozdravem, / Zdravím,
Informal, între parteneri de
afaceri care colaborează des
3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobné dokumenty