JUMO ecoLine O-DO

Komentáře

Transkript

JUMO ecoLine O-DO
-8020ČĜHQtDUHJXODFHVUR
.ĜtGORYLFNiD%UQR
ýHVNiUHSXEOLND
7HO
)D[
,QWHUQHWZZZMXPRF]
(PDLOLQIRF]#MXPRQHW
-8026ORYHQVNRVUR
3~FKRYVNi%UDWLVODYD
6ORYHQVNiUHSXEOLND
7HO
)D[
,QWHUQHWZZZMXPRVN
(PDLOLQIRVN#MXPRQHW
-802*PE+&R.*
0RULW]-XFKKHLP6WUD‰H)XOGD
1ČPHFNR
7HO
)D[
,QWHUQHWZZZMXPRQHW
(PDLOPDLO#MXPRQHW
Typový list 202613
Strana 1/10
JUMO ecoLine O-DO
Optická sonda pro měření rozpuštěného
kyslíku
Krátký popis
JUMO ecoLine O-DO je optická sonda určená pro měření rozpuštěného kyslíku ve vodných
roztocích. Měřicí metoda akreditovaná podle ASTM D888-05 je založena na principu zhášení
luminiscence a nabízí následující výhody:
•
Nízké provozní náklady díky sníženým nákladům na údržbu (žádná výměna elektrolytu)
•
Delší kalibrační intervaly na základě nízké reakce driftu
•
Není vyžadováno žádné polarizační napětí
•
Vysoká přesnost měření i při nízkých koncentracích
•
Krátká reakční doba, žádné minimální proudění (žádná spotřeba kyslíku)
Díky integrovanému předzesilovači a digitálnímu zpracování signálu má senzor vysokou
odolnost proti rušení. Naměřená hodnota rozpuštěného kyslíku je automaticky kompenzována
k teplotě, tlaku vzduchu a salinitě (obsahu soli) a pomocí digitálního rozhraní je tato hodnota
přenášena do připojeného přístroje s regulátorem.
Jednoduše vyměnitelná optická membrána předurčuje sondu pro nenáročnou údržbu. Aktuální
kalibrační data jsou uložena přímo v sondě. To umožňuje snadnou výměnu systému „Plug and
Play“ bez nutnosti provedení další kalibrace. Vnitřní kruhová paměť obsahuje údaje o deseti
posledních úspěšně provedených kalibračních procedurách.
Kompaktní a robustní sonda z nerezové oceli je obzvláště vhodná pro použití v následujících
typických oblastech:
•
Průmyslové a komunální čističky odpadních vod
•
Management odpadních vod (nitrifikace a denitrifikace)
•
Sledování kvality povrchové vody
•
Chov ryb, akvakultura
•
Sledování kvality pitné vody
V2.00/CS/00655270
Typ 202613/...
20261300T10Z001K000
-8020ČĜHQtDUHJXODFHVUR
.ĜtGORYLFNiD%UQR
ýHVNiUHSXEOLND
7HO
)D[
,QWHUQHWZZZMXPRF]
(PDLOLQIRF]#MXPRQHW
-8026ORYHQVNRVUR
3~FKRYVNi%UDWLVODYD
6ORYHQVNiUHSXEOLND
7HO
)D[
,QWHUQHWZZZMXPRVN
(PDLOLQIRVN#MXPRQHW
-802*PE+&R.*
0RULW]-XFKKHLP6WUD‰H)XOGD
1ČPHFNR
7HO
)D[
,QWHUQHWZZZMXPRQHW
(PDLOPDLO#MXPRQHW
Typový list 202613
Strana 2/10
Technická data
Specifikace
Měřicí princip
Optické měření na principu zhášení luminiscence
Měřené veličiny
Rozpuštěný kyslík
Teplota
Měřicí rozsah
0,00 ... 20,00 mg/l
0,00 ... 20,00 ppm
0 ... 200 % SAT
Rozlišení
0,01
Přesnost
 0,1 mg/l
 0,1 ppm
 1 % SAT
Reakční doba
t90 < 60 s
Životnost luminoforu (DO disk)
Cca 2 roky v závislosti na vzorkovací frekvenci zobrazovací jednotky a podmínkách procesu
Teplotní kompenzace
Pomocí integrovaného NTC v rozsahu 0 ... +40 °C
Kompenzace tlaku vzduchu
500 ... 1100 hPa (zadáno na zobrazovací jednotce / regulátoru)
Kompenzace salinity (slanosti)
0 ... 60 g/kg (zadáno na zobrazovací jednotce / regulátoru)
Max. vzorkovací frekvence pro měřené
hodnoty
1 Hz
Rozhraní
Signál rozhraní
a
Rozhraní RS485 s protokolem Modbus RTUa
Pouze při připojení k vhodnému Modbus master přístroji, viz "Zobrazovací jednotka / regulátor" na straně 2.
Elektrická data
Napájecí napětí
5 ... 12 V DC
Spotřeba proudu
Pohotovostní režim
25  A
RS485 průměrně
4,4 mA (při 1 měření/s)
Proudový pulz (proud po startu)
Připojení
Elektromagnetická kompatibilita
a
100 mA
4-vodičový stíněný kabel zakončený otevřenými vodiči s dutinkami
Podle EN 61326-1
Rušivé vyzařování
Třída A
Odolnost proti rušení
Průmyslové požadavkya
Sonda není chráněna proti přepětí.
Okolní podmínky
Průtok
Průtok není požadován, ale je užitečný a doporučený pro zabránění hromadění nečistot
Přípustná teplota skladování
-10 ... +60 °C
Přípustná okolní teplota
-5 ... +60 °C
Přípustná teplota procesu
0 ... +50 °C
Přípustný tlak procesu
Max. 5 bar
V2.00/CS/00655270
20261300T10Z001K000
-8020ČĜHQtDUHJXODFHVUR
.ĜtGORYLFNiD%UQR
ýHVNiUHSXEOLND
7HO
)D[
,QWHUQHWZZZMXPRF]
(PDLOLQIRF]#MXPRQHW
-8026ORYHQVNRVUR
3~FKRYVNi%UDWLVODYD
6ORYHQVNiUHSXEOLND
7HO
)D[
,QWHUQHWZZZMXPRVN
(PDLOLQIRVN#MXPRQHW
-802*PE+&R.*
0RULW]-XFKKHLP6WUD‰H)XOGD
1ČPHFNR
7HO
)D[
,QWHUQHWZZZMXPRQHW
(PDLOPDLO#MXPRQHW
Typový list 202613
Strana 3/10
Pouzdro
Rozměry
Ø 25 mm × 146 mm
Hmotnost
Sonda včetně 10 m kabelu
Sonda včetně 30 m kabelu
Přípustná délka kabelu
827 g
1984 g
Max. 30 m
Materiál
Pouzdro sondy a krytka membrány
Nerezová ocel 316L
Kabelová průchodka
Polyamid
Membrána
Silikon
Preventivní opatření při používání výrobku Membrána je citlivá na chemické látky (organická rozpouštědla, kyseliny, peroxidy) a mechanické
vlivy (nárazy, abrazi, praskliny)
Stupeň krytí
IP68
Zobrazovací jednotka / regulátor
JUMO AQUIS 500 RS zobrazovací jednotka / regulátor, typ 202569/...
Viz typový list 202569
V2.00/CS/00655270
20261300T10Z001K000
-8020ČĜHQtDUHJXODFHVUR
.ĜtGORYLFNiD%UQR
ýHVNiUHSXEOLND
7HO
)D[
,QWHUQHWZZZMXPRF]
(PDLOLQIRF]#MXPRQHW
-802*PE+&R.*
0RULW]-XFKKHLP6WUD‰H)XOGD
1ČPHFNR
7HO
)D[
,QWHUQHWZZZMXPRQHW
(PDLOPDLO#MXPRQHW
-8026ORYHQVNRVUR
3~FKRYVNi%UDWLVODYD
6ORYHQVNiUHSXEOLND
7HO
)D[
,QWHUQHWZZZMXPRVN
(PDLOLQIRVN#MXPRQHW
Typový list 202613
Rozměry
Strana 4/10
Elektrické připojení
Připojení vedení s krimpovacími dutinkami je provedeno s
odlehčením tahu a bez pájení pomocí šroubovacích svorkovnic k
zobrazovací jednotce / regulátoru např. JUMO AQUIS 500 RS (typ
202569/...).
(1)
RS485 připojovací kabel
(2)
Laserově gravírované označení typu sondy a obj. č.
(1)
Červená
Napájecí napětí +
(3)
QR kód
(2)
Černá
Napájecí napětí -
(4)
Tělo sondy s vyhodnocovací elektronikou
(3)
Bílá
RS485 +
(5)
Vyměnitelná membrána s luminoforem
(4)
Zelená
RS485 -
V2.00/CS/00655270
20261300T10Z001K000
-8020ČĜHQtDUHJXODFHVUR
.ĜtGORYLFNiD%UQR
ýHVNiUHSXEOLND
7HO
)D[
,QWHUQHWZZZMXPRF]
(PDLOLQIRF]#MXPRQHW
-802*PE+&R.*
0RULW]-XFKKHLP6WUD‰H)XOGD
1ČPHFNR
7HO
)D[
,QWHUQHWZZZMXPRQHW
(PDLOPDLO#MXPRQHW
-8026ORYHQVNRVUR
3~FKRYVNi%UDWLVODYD
6ORYHQVNiUHSXEOLND
7HO
)D[
,QWHUQHWZZZMXPRVN
(PDLOLQIRVN#MXPRQHW
Typový list 202613
Strana 5/10
Nastavení měřicího bodu
Nastavení celého měřicího systému pro měření kocentrace rozpuštěného kyslíku je zobrazeno níže. Na obrázku je znázorněn sloupek s
podstavcem, konzolovým ramenem a řetězem. Jako zobrazovací jednotka / regulátor je použit JUMO AQUIS 500 RS, který je nainstalován na
sloupku a chráněn ochrannou stříškou (viz kapitola „Příslušenství“, strana 10).
Závěsná armatura na obrázku A je ke konzolovému ramenu připojena pomocí řetězu. Alternativně lze ponornou armaturu připojit také ke
konzolovému ramenu pomocí křížové svorky, viz obrázek B.
(1)
JUMO AQUIS 500 RS zobrazovací jednotka / regulátor, typ
202569/...
(2)
Nastavitelné konzolové rameno
(3)
Křížová svorka se 2 svornými pákami
(4)
Řetěz
(5)
Sloupek
(6)
Podstavec
Sloupek s podstavcem,
konzolové rameno a řetěz,
obj. č. 00398163
(7)
Závěsná armatura včetně upevnění sondy (9), obj. č. 00601881
(8)
Povodí / nádrž / zásobník
(10)
Křížová svorka pro upevnění ponorné armatury ke sloupku (obj. č. 00605468)
(11)
Úhlová ponorná armatura včetně upevnění sondy (9), obj. č. 00605469
V2.00/CS/00655270
20261300T10Z001K000
-8020ČĜHQtDUHJXODFHVUR
.ĜtGORYLFNiD%UQR
ýHVNiUHSXEOLND
7HO
)D[
,QWHUQHWZZZMXPRF]
(PDLOLQIRF]#MXPRQHW
-802*PE+&R.*
0RULW]-XFKKHLP6WUD‰H)XOGD
1ČPHFNR
7HO
)D[
,QWHUQHWZZZMXPRQHW
(PDLOPDLO#MXPRQHW
-8026ORYHQVNRVUR
3~FKRYVNi%UDWLVODYD
6ORYHQVNiUHSXEOLND
7HO
)D[
,QWHUQHWZZZMXPRVN
(PDLOLQIRVN#MXPRQHW
Typový list 202613
Strana 6/10
Příslušenství
Závěsná armatura
Závěsná armatura slouží pro umístění sondy kyslíku JUMO ecoLine ODO a je primárně používána při měření v otevřených nádržích. Může
být umístěna ve značné vzdálenosti od nádrže např. pomocí držáku
zavěšeném na řetězu. Pomocí použití různých délek ponorných trubek
lze dosáhnout různých hloubek ponoru. Při plánování Vašeho systému
vezměte prosím na vědomí následující:
•
Armatura musí být lehce přístupná pro možnost údržby a
pravidelného čištění sondy a armatury.
•
Armaturu (a tedy i sondu) nelze umístit na okraj nádrže s
vibracemi.
•
Při práci v systémech zahrnujících tlak a/nebo teplotu zajistěte,
že montáž armatury a sondy splňuje všechny příslušné
požadavky.
•
Projektant systému musí zkontrolovat, že materiály armatury a
sondy jsou vhodné pro měření (např. chemická kompatibilita).
Závěsná armatura
Materiály
Potrubí:
Upevnění sondy:
Rozsah teploty
0 ... 60 °C
Rozsah tlaku
Až 5 bar
Celková délka
1549 mm
Obj. č.
00601881
V2.00/CS/00655270
PVC
PVC
(1)
Upevňovací prvek s řetězem
(2)
Upevnění sondy
20261300T10Z001K000
-8020ČĜHQtDUHJXODFHVUR
.ĜtGORYLFNiD%UQR
ýHVNiUHSXEOLND
7HO
)D[
,QWHUQHWZZZMXPRF]
(PDLOLQIRF]#MXPRQHW
-802*PE+&R.*
0RULW]-XFKKHLP6WUD‰H)XOGD
1ČPHFNR
7HO
)D[
,QWHUQHWZZZMXPRQHW
(PDLOPDLO#MXPRQHW
-8026ORYHQVNRVUR
3~FKRYVNi%UDWLVODYD
6ORYHQVNiUHSXEOLND
7HO
)D[
,QWHUQHWZZZMXPRVN
(PDLOLQIRVN#MXPRQHW
Typový list 202613
Strana 7/10
Ponorná armatura
Ponorná armatura slouží pro umístění sondy kyslíku JUMO ecoLine ODO Na svém konci je zakřivená a primárně je používána pro měření v
provzdušňovacích nádržích. Chrání sondu a umožňuje měření v
různých ponorných hloubkách. Armatura je připojena ke sloupku
pomocí křížové svorky, viz kapitola „Nastavení měřicího bodu“, strana
5.
Kromě standardního provedení s celkovou délkou 3 106 mm jsou také
na požádání k dispozici kratší verze.
Při plánování Vašeho systému vezměte prosím na vědomí následující:
•
Armatura musí být lehce přístupná pro možnost údržby a
pravidelného čištění sondy a armatury.
•
Armaturu (a tedy i sondu) nelze umístit na okraj nádrže s
vibracemi.
•
Při práci v systémech zahrnujících tlak a/nebo teplotu zajistěte,
že montáž armatury a sondy splňuje všechny příslušné
požadavky.
•
Projektant systému musí zkontrolovat, že materiály armatury a
sondy jsou vhodné pro měření (např. chemická kompatibilita).
Ponorná armatura
Materiály
Potrubí:
Upevnění sondy:
Rozsah teploty
0 ... 60 °C
Rozsah tlaku
Až 5 bar
Celková délka
3 106 mm
Obj. č.
00605469
V2.00/CS/00655270
PVC
PVC
Ostatní délky na
požádání
(1)
Úhlový ukončovací prvek
(2)
Upevnění sondy
20261300T10Z001K000
-8020ČĜHQtDUHJXODFHVUR
.ĜtGORYLFNiD%UQR
ýHVNiUHSXEOLND
7HO
)D[
,QWHUQHWZZZMXPRF]
(PDLOLQIRF]#MXPRQHW
-8026ORYHQVNRVUR
3~FKRYVNi%UDWLVODYD
6ORYHQVNiUHSXEOLND
7HO
)D[
,QWHUQHWZZZMXPRVN
(PDLOLQIRVN#MXPRQHW
-802*PE+&R.*
0RULW]-XFKKHLP6WUD‰H)XOGD
1ČPHFNR
7HO
)D[
,QWHUQHWZZZMXPRQHW
(PDLOPDLO#MXPRQHW
Typový list 202613
Strana 8/10
Průtočná armatura
Průtočná armatura slouží pro umístění sondy kyslíku JUMO ecoLine ODO a je namontována přímo na přívodním nebo obtokovém potrubí
měřeného média. Její speciální typ konstrukce zajišťuje správný průtok
k sondě, čímž brání nesprávnému měření. Při plánování Vašeho
systému vezměte na vědomí následující:
•
Armatura musí být lehce přístupná pro možnost údržby a
pravidelného čištění sondy nebo armatury
•
Doporučujeme obtokové měření. Sondu musí být možné vyjmout
použitím uzavíratelných ventilů
•
Při práci v systémech zahrnujících tlak a/nebo teplotu zajistěte,
že montáž armatury a sondy splňuje všechny příslušné
požadavky
•
Projektant systému musí zkontrolovat, že materiály armatury a
sondy jsou vhodné pro měření (např. chemická kompatibilita)
PVC průtočná armatura, šikmé usazení
Materiál
PVC
Přípustná teplota
0 ... 60 °C
Tlaková odolnost
Až 5 bar
Připojení
Lepené šroubové spoje
Procesní připojení
T-kus DN 50, 45°
Obj. č.
00601909
(1)
Montážní adaptér sondy
(2)
Sonda JUMO ecoLine O-DO
(3)
Směr průtoku
(4)
T-kus DN 50, 45°, PVC
V2.00/CS/00655270
20261300T10Z001K000
-8020ČĜHQtDUHJXODFHVUR
.ĜtGORYLFNiD%UQR
ýHVNiUHSXEOLND
7HO
)D[
,QWHUQHWZZZMXPRF]
(PDLOLQIRF]#MXPRQHW
-802*PE+&R.*
0RULW]-XFKKHLP6WUD‰H)XOGD
1ČPHFNR
7HO
)D[
,QWHUQHWZZZMXPRQHW
(PDLOPDLO#MXPRQHW
-8026ORYHQVNRVUR
3~FKRYVNi%UDWLVODYD
6ORYHQVNiUHSXEOLND
7HO
)D[
,QWHUQHWZZZMXPRVN
(PDLOLQIRVN#MXPRQHW
Typový list 202613
Strana 9/10
Objednávací údaje
(1)
202613
základní typ
JUMO ecoLine O-DO
Optická sonda pro měření kyslíku
(2)
20
Rozšíření základního typu
Standardně, 0 ... 20 ppm
(3)
8
Provedení
Standardní s přednastavením z výroby
(4)
20
Elektrické připojení
Pevný kabel
(5)
10
Délka permanentního kabelu
10 m
30
30 m
(6)
0
Typové přídavky
Bez typových přídavků
(1)
Objednávkový klíč
Příklad obj.
(2)
/
202613
/
(3)
-
20
-
(4)
-
8
-
(5)
-
20
-
(6)
/
10
/
0
Důležité informace:
Objednávkový klíč není modulární. Pokud je to možné, zvolte prosím při objednávání položku uvedenou v "skladová provedení" nebo "výrobní
provedení“. Musíme zkontrolovat technickou proveditelnost a schválit jednotlivé volně zvolené kombinace individuálního objednávkového klíče.
V2.00/CS/00655270
20261300T10Z001K000
-8020ČĜHQtDUHJXODFHVUR
.ĜtGORYLFNiD%UQR
ýHVNiUHSXEOLND
7HO
)D[
,QWHUQHWZZZMXPRF]
(PDLOLQIRF]#MXPRQHW
-8026ORYHQVNRVUR
3~FKRYVNi%UDWLVODYD
6ORYHQVNiUHSXEOLND
7HO
)D[
,QWHUQHWZZZMXPRVN
(PDLOLQIRVN#MXPRQHW
-802*PE+&R.*
0RULW]-XFKKHLP6WUD‰H)XOGD
1ČPHFNR
7HO
)D[
,QWHUQHWZZZMXPRQHW
(PDLOPDLO#MXPRQHW
Typový list 202613
Strana 10/10
Obsah dodávky
Sonda s vyměnitelnou membránou v objednané verzi
Návod k použití B 202613.0
Kalibrační certifikát
Skladová provedení
(dodání cca během 3 pracovních dnů po obdržení objednávky)
Typ
Obj. číslo
202613/20-8-20-10/000
00598654
202613/20-8-20-30/000
00598655
Příslušenství
(dodání cca během 10 pracovních dnů po obdržení objednávky)
Armatury
Typ
Obj. číslo
Závěsná armatura pro typ 202613/..., PVC, celková délka 1 549 mm
00601881
Ponorná armatura pro typ 202613/..., PVC, celková délka 3 106 mma
00605469
Průtočná armatura pro typ 202613/..., PVC, šikmé usazení
00601909
a
Ostatní délky na požádání
Sada pro údržbu
Typ
Obj. číslo
Vyměnitelná membrána s luminoforem pro typ 202613/...
00601917
Vhodná zobrazovací jednotka s regulátorem
Typ
Obj. číslo
JUMO AQUIS 500 RS, typ 202569/...
Viz typový list
202569
Příslušenství pro AQUIS 500 RS
Typ
Obj. číslo
Sloupek s podstavcem, rameno a řetěz
00398163
Křížová svorka pro upevnění ponorné armatury ke sloupku
00605468
Sada pro montáž na potrubí pro AQUIS 500 RS
00398162
Ochranná stříška kompletní pro AQUIS 500 RS
00398161
Setup program pro JUMO AQUIS 500 na CD-ROM
00483602
PC-interface převodník TTL/RS232
00301315
PC-interface kabel s převodníkem USB/TTL a adaptéry
00456352
V2.00/CS/00655270
20261300T10Z001K000

Podobné dokumenty

JUMO ecoLine NTU

JUMO ecoLine NTU Pro instalaci sondy jsou zapotřebí vhodné armatury z důvodu např. zabránění vlivu okolního světla a výsledné chyby měření. Pro odpovídající dostupné ponorné, závěsné a průtočné armatury viz kapitol...

Více

JUMO MIDAS S06

JUMO MIDAS S06 Způsob osazení elektrického připojení, typový přídavek 933 V objednacích údajích prosím v textu specifikujte způsob osazení (např. "B1")!

Více

JUMO tecLine pH, JUMO tecLine Rd

JUMO tecLine pH, JUMO tecLine Rd Objednávkový klíč není modulární. Pokud je to možné, zvolte prosím při objednávání položku uvedenou v "skladová provedení" nebo "výrobní provedení“. Volné kombinace jednotlivých klíčových vlastnost...

Více

JUMO AQUIS 500 CR

JUMO AQUIS 500 CR přívětivé nastavení, výrobní dokumentace,

Více

JUMO ecoTRANS Lf 03 Mikroprocesorový převodník / spínací

JUMO ecoTRANS Lf 03 Mikroprocesorový převodník / spínací -8020ČĜHQtDUHJXODFHVUR .ĜtGORYLFNiD%UQR ýHVNiUHSXEOLND 7HO )D[ ,QWHUQHWZZZMXPRF] (PDLOLQIRF]#MXPRQHW

Více

jumo logoscreen 600

jumo logoscreen 600 výtisk" ve spojení s PCC software lze data šarží nebo reporty automaticky vytisknout na tiskárně nebo uložit do sítě jako soubor PDF. Formu výstupu lze přizpůsobit.

Více

Počítačové ře¹ení elektrických obvodů

Počítačové ře¹ení elektrických obvodů Programový systém MATrix LABoratory se používá se od roku 1984 v mnoha oborech k simulacím, měření, grafice. Pomocí MATLAB C/C++ Compiler, Math Library a Graphics Library je možné automaticky překl...

Více

Abíčko - AbcLinuxu.cz

Abíčko - AbcLinuxu.cz Abíčko vychází jako měsíční příloha serveru http://www.abclinuxu.cz a obsahuje výběr toho nejzajímavějšího obsahu, který zde byl v minulém měsíci publikován. Touto formou chceme předat čtenářům inf...

Více

JUMO ecoLine O-DO

JUMO ecoLine O-DO • Žádné minimální proudění (žádná spotřeba kyslíku) Díky integrovanému předzesilovači a digitálnímu zpracování signálu má senzor vysokou odolnost proti rušení. Naměřená hodnota rozpuštěného kyslíku...

Více