katalog ORAPI

Komentáře

Transkript

katalog ORAPI
BEZPEČNĚ
UVOLNIT – ČISTIT – MAZAT – SESTAVIT
CHRÁNIT
Výrobky splňují francouzskou normu PMUC
výrobky plné energie …
UVOLNIT
uvolňovač a lubrikant
Velmi účinný uvolňovač se zvýšenou penetrační
schopností, současně promazává a chrání povrch
před další korozí. Rozpouští rez, dehet, solná
rezidua usazená na zadřených sestavách,
odstraňuje zbytky montážních past. Díky kapilaritě
penetruje i jinak nepřístupná místa. Velmi účinně
chrání před korozí způsobné mořskou vodou.
ČISTIT
ROZPOUŠTĚDLA
pro důkladné čištění povrchů
pro dekontaminaci
pro „suché“ čištění - okamžité odpaření
Použití tohoto přípravku se doporučuje před každým
lepením či aplikací nátěrů. Výrobek neobsahuje
chlorovaná rozpouštědla, velmi rychle se odpařuje
z povrchu. Je vhodný pro čištění kovových i
plastových podkladů (po předchozí zkoušce).
Vyčištěný povrch zůstává suchý. Výrobek je
bezbarvý.
Rozpouštědlo určené pro čištění silně znečištěných
mechanických celků. Vhodný pro dekontaminaci
radioaktivních reziduí, odmaštění HTA a BT kabelů.
Je bezbarvý. Použitelný i v mycích stolech.
Ultra-rychle schnoucí čistící a odmašťovací
prostředek vhodný pro různé druhy materiálů, pro
čištění jemné mechaniky, kontaktů, tištěných spojů,
těžko dostupných a křehkých částí strojních celků.
Účinně rozpouští mastnotu. Neatakuje choulostivé
materiály, inkoust, plasty, apod. Je bezbarvý,
parfemovaný (vůně jablečná).
ZMRAŽOVÁNÍ
DETERGENTY
„generátor“ chladu: -65°C
vysoce koncentrovaný detergent
Prudkým zchlazením lze uvolnit zadřené sestavy
nebo naopak, v strojírenství a dalších oborech se
podchlazení používá pro bezmazé utěsnění a
montáž. Četné jsou aplikace v elektronice, mj. pro
identifikaci vad tištěných spojů. Ventil je
přizpůsoben pro použití v jakékoliv poloze spreje.
Velmi účinný, vodou ředitelný detergent. Vhodný pro
čištění kapot strojů, karoserií, nátěrů, dlaždic, atd.
Účinnost detergentu lze podpořit drhnutím kartáčem
nebo tlakovým mytím. Vhodný i do automyček.
Používá se v koncentraci 0,5 až 20%.
Barva: modrá.
CHRÁNIT
ANTIKOROZNÍ NÁTĚRY
pro matnou galvanizaci za studena
pro lesklou galvanizaci za studena
Trvanlivá antikorozní ochrana kovových součástek
(až 5 let). Přípravek je vhodný pro opravu
galvanizovaných dílů vystavených extrémním
podmínkám – korozivnímu prostředí, mořské vodě.
Teplotní rozsah: -50 až +200°C (nárazově).
Barva: šedá (mat)
Účinná antikorozní ochrana kovových součástek
(až 3 roky). Přípravek je vhodný pro opravu
kovových dílů vystavených extrémním podmínkám –
korozivnímu prostředí, mořské vodě.
Teplotní rozsah: -50 až +200°C (nárazově).
Barva: leskle šedá díky vysokému obsahu zinku.
.
zastavuje korozi
Velmi účinný inhibitor koroze. Pevně se váže na
zkorodovaný povrch a spoluvytváří velmi pevnou,
černou vrstvu. Novému zrezavění brání po dobu
několika let. Ošetřený povrch lze dál natírat.
antikorozní laky
Rychleschnoucí, s velmi dobrými antikorozními
vlastnostmi i při použití v exteriérech. Vyznačují se
vynikající krycí schopností, přičemž velmi dobře drží
na řadě různých materiálů. Používají se na ochranu
povrchů vystavených oxidaci: kovových konstrukcí,
cisteren, kanalizačních a jiných potrubí, mobilních
pohonných jednotek, nářadí, dveří, vrat, atd.
Laky vhodné pro provozní teploty do +100°C.
CHRÁNIT
DÍLENSKÝ MATERIÁL
pro ochranu skladovaných součástek
svářečské antiadhezivum na vodní bázi
adhezivum pro řemeny
Ochranný vosk chrání proti korozi, vytváří
polomastný silný film. Neznemožňuje ani nestěžuje
manipulaci s ošetřenými součástkami. Barevné
provedení slouží pro vizuální odlišení chráněných
částí. Nanáší se stříkáním, štětcem nebo
ponořením.
Barva: červená.
Biologicky odbouratelné antiadhezivum pro ochranu
proti nalepování okují při sváření, ochranu
svařovacích přípravků a dílů. Neobsahuje silikon,
organická rozpouštědla ani těkavé organické
sloučeniny (VOC). Je nehořlavý, vodou smývatelný,
mléčně bílé barvy.
Barva: červená.
Až 3 násobně zvyšuje přilnavost řemenů z kůže,
textilu, pryže, kompozitních materiálů. Brání jejich
ztvrdnutí, aniž by snižoval dosahovaný výkon.
Usnadňuje instalaci těsnění na hnacím kloubu.
lehký olej s velmi nízkou viskozitou
pro identifikaci součástek a značení
Vysoce tekutý a velmi čistý bezbarvý olej pro jemné
mazání mikromechanizmů, měřících zařízení,
pneumatických obvodů. Účinně chrání před korozí.
Tepltoní rozsah: -30 až +150°C.
Přípravek používaný pro barevně odlišné značení
na dílech z různých materiálů – usnadňuje
identifikaci součástek, sledování výrobního procesu
a dohledatelnost uvnitř téže dílny. Na součástkách
nezanechává trvalou stopu ani je nepoškozuje –
slouží např. pro vytyčení míst vrtání a řezání.
Barva – modrá, neprůhledná.
DETEKCE VAD MATERIÁLŮ
pro detekci úniku plynů
pro kapilární zkoušku svarů (NDT)
Výrobek byl vyvinut pro detekci úniku plynů:
stlačeného vzduchu, kyslíku, butanu, propanu, CO2
v místě spojů nebo na ventilech. Obsahuje inhibitor
koroze. Místo netěsnosti okamžitě lokalizuje
pěněním. Ventil je přizpůsoben pro použití
v jakékoliv poloze spreje.
Penetrant a vývojka slouží pro nedestruktivní
kontrolu svarů nádrží, nosníků, apod. Po vyčištění
povrchu (503) aplikujte červený penetrant (957) –
tato kapalina účinně proniká do trhlin, mikrotrhlin,
pórů. Po uplynutí penetračního času penetrant
setřete. Aplikujte bílou vývojku (956) – revelateur
blanc. V místě trhliny se objeví červený penetrant.
SESTAVIT
PŘÍPRAVA POVRCHŮ PŘED SLEPENÍM
aktivátor anaerobních lepidel*
speciální vteřinová lepidla
Aktivátor urychluje polymerizaci anaerobních lepidel.
Jeho použití doporučujeme pro lepení galvanicky
pokovených povrchů, nerezu, hliníku, větších spár,
při teplotách pod +10°C.
Významně zkracují dobu vytvrzení vteřinových
lepidel. Slouží pro polymerizaci mimo lepenou
plochu. Vteřinové lepidlo se nanáší na jeden
z lepených povrchů, ACTIVATEUR 6140 přímo na
něj popřípadě na druhý povrch. Výrobek je
bezbarvý, rychle se odpařuje. Používá se v
kombinaci s lepidly 384, 385 a 386.
*Anaerobní lepidla:
ref. 367-328-314-318-300-304-307-324-333
ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITŮ
Prostředky určené pro všechny závitované součástky, jejichž polohu je třeba fixovat.
3 základní typy se liší pevností fixace.
Provozní teploty: -60 až +150°C (+230°C), rychlost fixace: 10 až 25 minut.
Vysoká pevnost zajištění. Používá se tam, kde se
za normálních okolností nepočítá s demontáží takto
zajištěného závitu. Tekutina zelené barvy.
Pevnost zajištění ocelového šroubu M10: > 20 N.m.
Středně pevné zajištění. Za normálních okolností
lze takto zajištěný závit uvolnit běžným nářadím.
Tekutina červené barvy. Pevnost zajištění
ocelového šroubu M10: 15 - 20 N.m.
Slabé zajištění. Demontáž takto zajištěných závitů
je běžná, snadno proveditelná standardním
nářadím. Tekutina modré barvy. Pevnost zajištění
ocelového šroubu M10: 5 - 15 N.m.
UPEVŇOVÁNÍ LOŽISEK A VÁLCOVÝCH DÍLŮ
Pro silné upevnění ložisek a válcových dílů.
Za normálních okolností se takto upevněné sestavy
nedemontují. Barva: zelená. Doba pro manipulaci
(platí pro ocel): 10 až 25 minut. Teplotní rozsah:
-60 až +150°C (resp. +230°C).
Pro středně silné upevnění ložisek a válcových dílů.
Používá se pro upevnění sestav, jejichž demontáž
je nutná v případě opotřebení. Demontáž lze
provést běžným nářadím. Barva: červená. Doba pro
manipulaci (platí pro ocel): 10 až 25 minut. Teplotní
rozsah: -60 až +150°C (resp. +230°C).
SESTAVIT
UTĚSNĚNÍ TRUBKOVÝCH ZÁVITŮ
pro utěsnění trubkových závitů
pro vysokou pevnost utěsnění
Středně pevné utěsnění trubkových závitů pro nízké
i vysoké tlaky v hydraulických rozvodech, rozvodech
průmyslových plynů a kapalin, teplé a studené vody.
Barva: oranžově žlutá. Pevnost: 10-20 N.m. Velmi
rychle utěsňuje mosaz a ocele. Pro těsnění
nerezových sestav použijte ACTIVATEUR 3140.
Doba pro manipulaci při 20°C: 10 až 25 minut.
Teplotní rozsah: -60 až +150°C (resp. +230°C).
Dokonale pevné utěsnění trubkových závitů pro
nízké i vysoké tlaky v hydraulických rozvodech,
rozvodech průmyslových plynů a kapalin, teplé a
studené vody…., jejichž následná demontáž je
pravděpodobná. Kapalina zelené barvy. Střižná
pevnost: > 15 N/mm2. Pevnost v tahu: > 20 N.m.
Velmi rychle utěsňuje mosaz a ocele. Pro těsnění
nerezových sestav použijte ACTIVATEUR 3140.
Doba pro manipulaci při 20°C: 10 až 25 minut.
Teplotní rozsah: -60 až +150°C (resp. +230°C).
PLOŠNÁ TĚSNĚNÍ
plošně těsnění s vysokou pevností
plošně těsnění se střední pevností
Pro plošné těsnění složitých tvarů – krytů čerpadel,
motorů, převodovek. Těsnění je odolné vůči
vibracím, olejům, nereaguje s plyny ani
s průmyslovými kapalinami. Barva: červená.
Doba pro manipulaci: 15 až 35 minut. Teplotní
rozsah: -60 až +180°C (resp. +230°C). Střižná
pevnost: > 15 N/mm2.
Pro plošné těsnění složitých tvarů – krytů čerpadel,
motorů, převodovek. Těsnění je odolné vůči
vibracím, olejům, nereaguje s plyny ani
s průmyslovými tekutinami. Barva: červená.
Doba pro manipulaci: 15 až 35 minut. Teplotní
rozsah: -60 až +180°C (resp. +230°C). Střižná
pevnost: > 5 N/mm2.
PRUŽNÉ T MELY
průhledný, vhodný pro styk s potravinami
bílý pružný tmel
Pro pružné lepení, těsnění a izolaci různých
materiálů, kovů, skla, keramiky, dilatačních spár,
bužírek…. Zvukově izoluje. Barva: průhledná.
Doba vytvoření povrchové slupky: 10 minut.
Doba úplného schnutí: 24h. Tvrdost dle Shore A:
25 až 33.
Pro pružné lepení, těsnění a izolaci různých
materiálů, kovů, skla, keramiky, dilatačních spár,
bužírek…. Zvukově izoluje. Barva: bílá. Teplotní
rozsah: -65 až 250°C. Doba vytvoření povrchové
slupky: 10 minut. Doba úplného schnutí: 24h.
Tvrdost dle Shore A: 25 až 33.
SESTAVIT
pro čištění a odstranění lepidel
nevytvrzující těsnění
Vhodný pro rozvolnění slepených nebo utěsněných
sestav, čištění použitého nářadí a pracoviště od
zbytků lepidel.
Vhodný pro utěsnění závitů a jako plošné těsnění.
Lze použít jako lepidlo pro přilepení vysekávaných
papírových či jiných těsnění předem daného tvaru,
ovšem také samostatně, kdy „podle potřeby“ vytváří
těsnění jakýchkoliv složitých forem.
Teplotní rozsah: -50 až +300°C.
VTEŘINOVÁ LEPIDLA
Vteřinová lepidla vhodná pro lepení většiny materiálů: hliníku, ABS, PVC, kovů, dřeva. Bezbarvá.
Provozní teplota: -60 až +100°C. Doba fixace: 2 až 60 sekund, v závislosti na podkladu.
Střižná pevnost: 10 až 30 MPa.
víceúčelový gel
víceúčelové vteřinové lepidlo
Vhodný pro slepení svislých či šikmých ploch, Působí extrémně rychle. Viskozita: 100 cP.
porézních materiálů.
lepidlo na plasty a elastomery
Rychle působící lepidlo odolávající vlhkosti.
Viskozita: 40 cP.
KONSTRUKČNÍ LEPIDLA
pro vysoké teploty
epoxidové lepidlo – lepí do 5 minut
Pro lepení sond, izolace topných drátů, žáruvzdorné
izolace, betonu, skla, kovů. Požadovanou
konzistenci získáte smícháním prášku a kapaliny.
Barva: bílá. Doba polymerace: 24h. Teplotní
odolnost: nárazově až 1550°C.
Vhodný pro většinu materiálů: keramiku, dřevo, kov,
atd. Rychle a pevně slepí špatně slícované
součástky s velkou nebo variabilní spárou.
Barva: světle žlutá. Míchat v poměru 1:1.
Teplotní rozsah: - 40 až +120°C.
MAZAT
SUCHÁ MAZIVA
Jde o koloidní disperze práškových lubrikantů v nosiči. Vytvářejí suchou, hladkou a přilnavou vrstvu lubrikantu.
Jejich použití je vhodné především v prašném a velmi chladném prostředí.
Jsou ideální pro předběžné i průběžné ošetření sestav – urychlují jejich zaběhnutí. Vysychají při pokojové teplotě.
Používají se pro mazání kluzných mechanizmů, hřídelí, vyhazovačů, šroubů, matic, apod.
MoS2 – sulfid molybdeničitý
grafit ve spreji
grafit – ref. 702 v pechovce
Barva černá. Teplotní rozsah: -200 až +450°C.
Barva černá. Teplotní rozsah: -70 až +900°C.
Barva černá. Teplotní rozsah: -70 až +900°C.
MONTÁŽNÍ PASTY CHRÁNÍCÍ PŘED ZADŘENÍM
Usnadňují „silovou“ montáž. Brání zadírání celků vystavených extrémním podmínkám a teplotám.
Jsou vhodné pro ošetření nástrojů, hřídelí, závitových a přírubových spojů tam, kde je požadována snadná demontáž
statických součástek i po několika letech provozu.
měď v mikronizované formě
hliník
MoS2 – sulfid molybdeničitý
Suché mazání. Teplotní rozsah: -40 až +1100°C.
Suché mazání. Teplotní rozsah: -40 až +650°C.
Vysoce koncentrovaná forma MoS2 – mazivo pro
extrémní zátěž, pro ošetření součástek před montáží
a pro záběh. Brání před tzv. „fretting corrosion“ (třecí
korozí mezi různě pokovenými materiály). Barva:
modravě černá. Teplotní rozsah: -60 až 450°C.
grafit
pro extrémní teploty
pasta obsahující čistý bor-nitrid
Barva černá. Teplotní rozsah: -80 až +250°C.
Suché mazání při teplotách > 900°C.
Využívá synergické působení několika různých druhů
pevných maziv. Používá se pro kombinovaně těžké a
náročné podmínky provozu, extrémní teploty.
Barva černá. Teplotní rozsah: -30 až +1400°C.
(suché mazivo)
Barva bílá. Teplotní rozsah: -80 až +1400°C.
(suché mazivo).
MAZAT
OLEJE
mazání a separace
lehký olej s velmi nízkou viskozitou
glycerinový olej
Silikonový sprej je vhodný pro přesné a jemné
nanesení tenké vrstvy. Je ideální jako separační
lubrikant pro plastové a gumové formy. Díky vysoké
hydrofobicitě dobře odolává častému omývání.
Bezbarvý. Teplotní rozsah: -50 až +200°C.
Vysoce tekutý a velmi čistý bezbarvý olej pro jemné
mazání mikromechanizmů, měřících zařízení,
pneumatických obvodů. Účinně chrání před korozí.
Teplotní rozsah: -30 až +150°C.
Mazivo vyráběné rafinací, používané pro velmi
choulostivé a jemné mazání. Vysoce tekuté, s velmi
nízkou viskozitou, používané pro mazání
mikromechanizmů, měřících zařízení, manometrů.
Bezbarvé. Teplotní rozsah: -20 až +70°C.
OBRÁBĚNÍ KOVŮ A SLITIN
OBRÁBĚNÍ – VRTÁNÍ - ZÁVITOVÁNÍ
Výrobky vhodné pro všechny typy kovů – brání předčasnému opotřebení řezných nástrojů
řezný olej k ředění
Je vhodný pro práci s železnými kovy a s bílými
slitinami. Skvěle promazává i tehdy, když při práci
vzniká větší množství špon. Vyznačuje se
výjimečnou mechanickou a antibakteriální stabilitou.
Znatelně prodlužuje intervaly mezi mazáním. Barva:
žlutá. Použít: ředěný, v koncentraci 2 až 6%.
řezný olej pro okamžité použití,
bez barvy a bez vůně
Syntetická kapalina. Skvěle chrání proti opotřebení i
při velkých zatíženích. Bezbarvá, k okamžitému
použití.
řezný olej pro extrémní podmínky
Velmi účinný řezný olej pro extrémní zatížení,
omezuje opotřebení, rychle odvádí teplo. Vhodný pro
okamžité použití, pro různé materiály, včetně titanu a
nerezu. Barva: žlutá.
MAZAT
MAZIVA PRO EXTRÉMNÍ PODMÍNKY POUŽITÍ
mazivo odolávající mořské vodě
mazivo odolávající vysokým teplotám
Dokonale přilnavé mazivo odolávající působení
mořské vody i solným výparům. Jsou známé četné
aplikace v slané i sladké vodě – pro mazání ložisek,
hřídelí, kluzných mechanizmů ... pro vrata, čističky
vod. Barva: zelená. Teplotní rozsah: -30 až +130°C.
Syntetické mazivo pro vysoké teploty a velká
zatížení. Stabilní i při dlouhodobém provozu.
Barva: modrá. Teplotní rozsah: -30 až +230°C.
průhledné potravinářské mazivo
mazivo s MoS2 pro vysoké teploty
silikonové mazivo s MoS2
Nešpiní se, nevstřebává vlhkost, odolává vodě.
Vhodné pro mazání mechanizmů v přímém styku
s potravinami. Teplotní rozsah: -30 až +150°C.
Schválení NSF.pro styk potravinami.
Mazivo vyvinuté pro náročné podmínky použití
kombinované s vysokou provozní teplotou např. ve
stavebnictví, dopravě, automobilovém průmyslu,
dolech, teplárnách. Výrazně snižuje hluk a
opotřebení.
Barva: šedo-černá.
Teplotní rozsah: -20 až +230°C.
Mazivo odolné vůči působení agresivních chemikálií
způsobujících korozi, vodě, agresivním výparům,
zejména pro mazání při nízkých teplotách. Barva:
modro-šedá. Teplotní rozsah: -50 až +300°C.
SPECIÁLNÍ MAZIVA
neskapávající mazivo
víceúčelové mazivo pro jaderný průmysl
Vysoce účinné mazivo pro použití při zvýšených
teplotách. Bez bodu skápnutí – neskapává ani při
příležitostném přehřátí. Vhodné pro mazání ložisek.
Barva: světle hnědá. Teplotní rozsah: -40 až +210°C.
Víceúčelové mazivo pro mazání různých
mechanizmů: ložisek, kluzných mechanizmů. Barva:
bílá. Teplotní rozsah: -20 až +160°C.
MAZAT
SPECIÁLNÍ MAZIVA
silikonová mast
mast pro promazávání těsnění
Mast pro mazání ložisek a mechanizmů Mast pro montáž těsnění, promazávání mechanismů
provozovaných ve velmi vlhkém prostředí. Barva: pracujících ve styku s vodou. Hydrofobní. Velmi
dobře odvádí teplo, je chemicky inertní. Gumová
béžová. Teplotní rozsah: -30 až +160°C.
těsnění udržuje ohebná. Bezbarvá mast. Teplotní
rozsah: - 40 až +200°C.
jemné mazání choulostivých součástek
Vazelínová mast, speciálně upravená pro mazání
jemných mechanizmů a těsnění. Vhodná pro plasty,
kabely, kluzné mechanizmy, zámky, apod. Barva:
bílá. Teplotní rozsah: -20 až +50°C.
MAZIVA PRO EXTRÉMNÍ ZATÍŽENÍ
těsnící mast, kat. 3
grafitová mast
Mast, která současně maže a utěsňuje ventily a Mast pro mazání extrémně zatížených mechanizmů,.
kohoutky všech druhů. Konzistence: hutná
Díky mikrogranulím grafitu dokáže velmi účinně
chránit proti opotřebení. Má extrémně nízký
Barva: žlutá. Teplotní rozsah: -20 až +165°C.
koeficient tření. Barva: černá. Teplotní rozsah: -30 až
+165°C.
Mast s MoS2
vícúčelová mast s lithiem
Mast pro mazání extrémně zatížených mechanizmů,. Teplotní rozsah: -30 až +165°C. Barva: světle žlutá.
Díky MoS2 dokáže velmi účinně chránit proti
opotřebení. Barva: šedo-černá. Teplotní rozsah: -30
až +165°C.
.
Sortiment výrobků PMUC – výrobků plných energie …
Rozumíme Vašemu problému, dokážeme předvídat Vaše požadavky
a plně respektujeme normy a předpisy regulující Vaši činnost …
ORAPI je na Vaší straně a zaručeně dodává jen výrobky nejvyšší kvality.
ORAPI vyvíjí, navrhuje, vyrábí a prodává spotřební materiál
pro údržbu, servis, výrobu a průmyslové provozy.
Pro spolehlivé a dlouhodobé řešení Vašich problémů nabízíme
jen výrobky na nejvyšší technické úrovni, ověřené a testované tak,
aby hladký provoz a dokonalá údržba Vašich zařízení byla samozřejmostí.
SMLOUVY UZAVŘENÉ S
Výrobky PMUC: č. smlouvy C92CT05020
Přídavné výrobky (mimo PMUC, splňující toxikologické předpisy ATNU): č. smlouvy C92CT05020
Výrobky PMUC, maziva: č. smlouvy C90CT82200Z
Ostatní maziva: č. smlouvy C90CT82200Z
dále dodáváme též
výrobky PMUC nad rámec uzavřených smluv a ty, které jsou ve schvalovacím procesu.
Povolit, čistit, mazat, smontovat a chránit – samozřejmě
s ORAPI, se světově uznávanou firmou se 40 letou tradicí .

Podobné dokumenty

SI 4 - ORAPI

SI 4 - ORAPI SPECIÁLNÍ MAZIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s.14 LUBRIKANTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

Více

freyssibar - FREYSSINET CS, as

freyssibar - FREYSSINET CS, as Tyče jsou za tepla válcované z vysoce legované oceli. Jsou dodatečně tvářeny za studena tažením a následně je na nich po celé délce nebo na koncích za studena vyválcován závit. Standardní průměry j...

Více

Topeni-ventilace-CZ

Topeni-ventilace-CZ při účinnosti separace 85 %, kdežto filtrační materiál P15/500S zachycuje prachové částice min. velikosti 5 mm při účinnosti separace 94 %. Jsou-li prachové částice extrémně jemné, může být použit ...

Více

H-klimatizace

H-klimatizace při účinnosti separace 85 %, kdežto filtrační materiál P15/500S zachycuje prachové částice min. velikosti 5 mm při účinnosti separace 94 %. Jsou-li prachové částice extrémně jemné, může být použit ...

Více