Katalog - ND 2005 - Oddil B F

Komentáře

Transkript

Katalog - ND 2005 - Oddil B F
ODDÍL B
FILTRAÈNÍ
STANICE
FILTRATION UNITS
F
I
L
T
R
A
È
N
Í
xxx FILTRAÈNÍ STANICE KIT S TOP VENTILEM
S
T
A
N
I
C
E
/
F
I
L
T
R
A
T
I
O
N
U
N
I
T
S
B
0
2
detail
identifikace
popis
detail
identifikace
popis
1
PG155195
Paleta pro nádobu a èerpadlo-KIT
Platform for sand filtration kit
10b
PE272025
Plastová spona k ventilu
Plastic clamp
2
PGFSH615
Propojovací hadice komplet pro KIT 380
Connecting hose
10c
PG281008
O-krouek mezi ventil a nádobu
O-ring G281008
2
PGFSH619
Propojovací hadice komplet pro KIT 480
Connecting hose
10d
PG281009
O-krouek mezi ventil a vnitøní trubku
O-ring G281009
2
PGFSH622
Propojovací hadice komplet pro KIT 560
Connecting hose
11
PGSS6025260
Sbìraè pro KIT 380
Filter nozzle for filter nozzle star
3
PAM8040
Šroub M8x40 A2
Bolt M8x40 DIN 933
11
PGSS6025314
Sbìraè pro KIT 480
Filter nozzle for filter nozzle star
4
PAM8A4
Matka M8 A2
Nut M8 DIN 934
11
PGSS6025373
Sbìraè pro KIT 560
Filter nozzle for filter nozzle star
5
PAM8RON
Podloka M8 A2
Plain washer M8 DIN 9021
12
PGSS6025
Nosiè sbìraèù
Hub for filter nozzle star
6
57100331
Èerpadlo Mini Delfino 33 pro KIT 380
Hydronaut pump 230V single phase
13
PG154698
Vypouštìcí ventil 3/4"
Drain-sand 3/4" black
6
57100501
Èerpadlo Mini Delfino 50 pro KIT 480
Hydronaut pump 230V single phase
14
PG154699
Vypouštìcí šroub 1/4"
Plug 1/4" drain
6
57100801
Èerpadlo Mini Delfino 80 pro KIT 560
Hydronaut pump 230V single phase
15
PG192115
O-krouek vypouštìcího šroubu
O-ring drain plug
7
PZ1518AO
Nádoba pro KIT 380 TOP
Shell Azur 380 TOP
7
PZ1925AO
Nádoba pro KIT 480 TOP
Shell Azur 480 TOP
7
PZ2225AO
Nádoba pro KIT 560 TOP
Shell Azur 560 TOP
8
PGPVC50183
Vnitøní trubka pro KIT 380 TOP
Inside pipe for KIT 380 TOP
8
PGPVC50184
Vnitøní trubka pro KIT 480 TOP
Inside pipe for KIT 480 TOP
8
PGPVC50185
Vnitøní trubka pro KIT 560 TOP
Inside pipe for KIT 560 TOP
9
PG155051
Násypka na písek
Sand guide
10
PE272026
Ventil šesticestný - TOP
Top valve
10a
PG152047
Manometr 1/4"
Manometer 1/4"
F
I
L
T
R
A
È
N
Í
xxx FILTRAÈNÍ NÁDOBA AZUR, TOP VENTIL
S
T
A
N
I
C
E
/
F
I
L
T
R
A
T
I
O
N
detail
identifikace
popis
1
PE272026
Ventil šesticestný-TOP
Top valve
1a
PG152047
Manometr 1/4"
Manometer 1/4"
1b
PG281008
O-krouek mezi ventil a nádobu
O-ring G281008
1c
PG281009
O-krouek mezi ventil a vnitøní trubku
O-ring G281009
1d
PE272025
Plastová spona k ventilu
Plastic clamp
2
PZ1518AO
Nádoba filtru Azur 380 TOP
Shell Azur 380 TOP
2
PZ1925AO
Nádoba filtru Azur 480 TOP
Shell Azur 480 TOP
2
PZ2225AO
Nádoba filtru Azur 560 TOP
Shell Azur 560 TOP
2
PZ2625AO
Nádoba filtru Azur 660 TOP
Filter shell Azur 660
3
PGPVC50183
Vnitøní trubka pro Azur 380 TOP
Inside pipe for Azur 380 TOP
3
PGPVC50184
Vnitøní trubka pro Azur 480 TOP
Inside pipe for Azur 480 TOP
3
PGPVC50185
Vnitøní trubka pro Azur 560 TOP
Inside pipe for Azur 560 TOP
3
PGPVC50186
Vnitøní trubka pro Azur 660 TOP
Inside pipe for Azur 660 TOP
4
PGSS6025260
Sbìraè pro Azur 380
Lateral for Azur 380
4
PGSS6025314
Sbìraè pro Azur 480
Lateral for Azur 480
4
PGSS6025373
Sbìraè pro Azur 560, 660
Lateral for Azur 560,660
5
PGSS6025
Nosiè sbìraèù
Hub for lateral
6
PG154698
Vypouštìcí ventil 3/4"
Sand drain 3/4"
7
PG154699
Vypouštìcí šroub 1/4"
Plug sand drain 1/4"
detail
identifikace
popis
8
PG192115
O-krouek vypouštìcího šroubu
O-ring plug sand drain
9
PG155051
Násypka na písek
Sand guide
10
PG154520
Podstavec pod nádobu-kulatý
Base for filration tank
U
N
I
T
S
B
0
3
F
I
L
T
R
A
È
N
Í
xxx FILTRAÈNÍ NÁDOBA AZUR, BOÈNÍ VENTIL
S
T
A
N
I
C
E
/
F
I
L
T
R
A
T
I
O
N
U
N
I
T
S
B
0
4
detail
identifikace
popis
detail
identifikace
popis
1
PZ1925AS
Nádoba filtru Azur 480 SIDE
Shell Azur 480 SIDE
15
PG154698
Vypouštìcího ventil 3/4"
Sand drain 3/4"
1
PZ2230AS
Nádoba filtru Azur 560 SIDE
Shell Azur 560 SIDE
16
PG154699
Vypouštìcí šroub 1/4"
Plug sand drain 1/4"
1
PZ2636AS
Nádoba filtru Azur 660 SIDE
Shell Azur 660 SIDE
17
PG192115
O-krouek vypouštìcího šroubu
O-ring plug for sand drain
2
PG154520
Podstavec pod nádobu-kulatý
Base for filtration tank
18
PG281015
Odvzdušòovací hadièka
Air relief tube
3
PE261069
Ventil šesticestný-boèní
Side valve
19
PG191329
Odvzdušòovací ventilek
Air relief strainer
4
PG152047
Manometr 1/4"
Manometer 1/4"
20
PG191330
Kabelová pøíchytka
Cable strap
5
PG281013
O-krouek napojení ventilu/šrubení nád.
O-ring
26
PG281017H
Komplet 21+22+23+28 Azur 480
Inner bottom piping for Azur 480 SIDE
6
PG281006
Pøipojovací šroubení pro boèní ventil
Union nut for 1 1/2"valve
26
PG281005H
Komplet 21+22+23+28Azur 560 SIDE
Inner bottom piping for Azur 560 SIDE
7
PG281013
O-krouek šroubení nádoby
O-ring
26
PG281005H
Komplet 21+22+23+28Azur 660SIDE
Inner bottom piping for Azur 660 SIDE
8
PG281007
Tìsnìní ploché-napojení vnitø.trubky
Flat sealing ring
9
PG281001
Uzávìr / distributor
Closure/distributor
10
PG281008
O-krouek mezi horní uzávìr a nádobu
O-ring
11
PG281000
Plastová spona k ventilu
Plastic clamp
12
PGSS6025
Nosiè sbìraèù
Hub for lateral star
13
PGSS6025314
Sbìraè pro Azur 480
Lateral for Azur 480
13
PGSS6025373
Sbìraè pro Azur 560,660
Lateral for Azur 560,660
14
PG281004
Komplet 21+22+23+28 Azur 480 SIDE
Inner upper piping for Azur 480 SIDE
14
PG281005
Komplet 21+22+23+28Azur 560 SIDE
Inner upper piping for Azur 560 SIDE
14
PG281017
Komplet 21+22+23+28Azur 660 SIDE
Inner upper piping for Azur 660 SIDE
F
I
L
T
R
A
È
N
Í
xxx FILTRAÈNÍ NÁDOBA TAGELUS
S
T
A
N
I
C
E
/
F
I
L
T
R
A
T
I
O
N
detail
identifikace
popis
2
PG154695
Vypouštìcí ventil - komplet
Drain kit-complete
3
PG154926
3
detail
identifikace
popis
11
PG152047
Manometr
Manometer
Podstavec pro TA 40 a TA 60
Base for TA 40 , TA 60
12
PG155051
Násypka
Sand guide
PG154596
Podstavec pro TA 100
Base for TA 100
13
PG281008
O-krouek pro TA 40 a TA 60
O-ring for TA 40 , TA 60
4
PGSS6025314
Sbìraè pro TA 40
Lateral for TA 40
13
PG250001
O-krouek pro TA 100
O-ring for TA 100
4
PGSS6025373
Sbìraè pro TA 60
Lateral for TA 60
14
PG154512
Klíè pro uzávìr TA 40 a TA 60
Wrench closure for TA 40 , TA 60
4
PGSS6025532
Sbìraè pro TA 100
Lateral for TA 100
14
PG151608
Klíè pro uzávìr TA 100
Wrench closure for TA 40 , TA 60
5
PGSS6025
Nosiè sbìraèù pro TA 40 a TA 60
Hub laterals for TA 40 , TA 60
5
PGSS8025
Nosiè sbìraèù pro TA 100
Hub laterals for TA 100
6
PGPVC5018/1
Vnitøní trubka pro TA 40
Inside pipe for TA 40
6
PGPVC5018/2
Vnitøní trubka pro TA 60
Inside pipe for TA 60
6
PGPVC6319
Vnitøní trubka pro TA 100
Inside pipe for TA 100
7
PG154493
O-krouek uzávìru pro TA 40 a TA 60
O-ring closure for TA 40 ,TA 60
7
PG152501
O-krouek uzávìru pro TA 100
O-ring closure for TA 100
8
PG155225
Adaptér pro TA 40 a TA 60
Adaptor for TA 40 , TA 60
8
PG154514
Adaptér pro TA 100
Adaptor for TA 100
9
PE272026
Ventil šesticestný-Top pro TA 40 a TA 60
Top valve for TA 40 , TA 60
9
PE272029
Ventil šesticestný-Top pro TA 100
Top valve tor TA 100
10
PE272025
Plastová spona pro TA 40 a TA 60
Plastic clamp for TA 40 , TA 60
10
PE272028
Plastová spona pro TA 100
Plastic clamp for TA 100
U
N
I
T
S
B
0
5
F
I
L
T
R
A
È
N
Í
xxx FILTRAÈNÍ NÁDOBA TRITON SIDE
S
T
A
N
I
C
E
/
F
I
L
T
R
A
T
I
O
N
U
N
I
T
S
B
0
6
detail
identifikace
popis
1
PG154689
Plastový odvzdušòovací ventil
Plastic air bleeder
2
PG152046
3
detail
identifikace
popis
11
PG154805
Komplet dolního potrubí TR 60
Lower piping assy for TR 60
Manometr
Manometer
11
PG154807
Komplet dolního potrubí TR 100
Lower piping assy for TR 100
PG154687
Mosazná prùchodka
Tee assembly complete
11
PG154489
Komplet dolního potrubí TR 140
Lower piping assy for TR 140
4
PG152500
Prùhledný uzávìr 8,5"
Closure 8 1/2" transparent
12
PG154763
Nosiè sbìraèù TR 40 a TR 60
Hub threaded for TR 40 , TR 60
5
PG152501
O-krouek uzávìru 8 1/2"
O-ring closure 8 1/2"
12
PG154453
Nosiè sbìraèù TR 100 a TR 140
Hub threaded for TR 100 , TR 140
6
PG150035
Síto odvzdušòovací hadièky
Air relief tube strainer
13
PG152290
Sbìraè pro TR 40 a TR 60
Lateral for TR 40 , TR 60
7
PG154598
Difuser pro TR 40
Diffusor for TR 40
13
PG152202
Sbìraè pro TR 100
Lateral for TR 100
7
PG154599
Difuser pro TR 60
Diffusor for TR 60
13
PG154540
Sbìraè pro TR 140
Lateral for TR 140
7
PG154462
Difuser pro TR 100
Diffusor for TR 100
14
PG154695
Odtok (komplet)
Drain complete
7
PG154906
Difuser pro TR 140
Diffusor for TR 140
15
PG154513
Klíè pro uzávìr
Wrech for closure 8 1/2"
8
PG154803
Komplet horního potrubí pro TR 40
Top piping assy for TR 40
16
PG154412
Vnitøní matice 2" PVC
Internal locknut 2"PVC
8
PG154533
Komplet horního potrubí pro TR 60
Top piping assy for TR 60
17
PG154416
Vnitøní mezikus 2" PVC
Internal spacer 2"PVC
8
PG154426
Komplet horního potrubí pro TR 100
Top piping assy for TR 100
18
PG154492
O-krouek 2"
O-ring 2"
8
PG154438
Komplet horního potrubí pro TR 140
Top piping assy for TR 140
19
PG154408
Vnìjší mezikus 2" PVC
External spacer 2"PVC
9
PG154439
Odvzdušòovací hadièka TR 40
Air relief tube for TR 40
20
PG154405
Závitový pøechod 2" ke šroubení PVC
Bulkhead fitting 2"PVC
9
PG154440
Odvzdušòovací hadièka TR 60
Air relief tube for TR 60
21
PG154538
Ploché tìsnìní 2"
Flat gasked 2"for bulkhead fitting
9
PG154441
Odvzdušòovací hadièka TR 100
Air relief tube for TR 100
22
PG154524
Podstavec pro TR 40 a TR 60
Base for TR 40 , TR 60
9
PG154442
Odvzdušòovací hadièka TR 140
Air relief tube for TR 140
22
PG154525
Podstavec pro TR 100 a TR 140
Base for TR 100 , TR 140
10
PG150036
Konektor odvzdušòovací hadièky
Male connector air relief tube
23
PE261070
Ventil šesticestný-boèní 1 1/2" TR 40,60
Side valve 1 1/2" for TR 40,60
11
PG154801
Komplet dolního potrubí TR 40
Lower piping assy for TR 40
23
PE261071
Ventil šesticestný-boèní 2" TR 100,140
Side valve 2" for TR 100,140
xxx FILTRAÈNÍ NÁDOBA TRITON SIDE - NOVÝ SYSTÉM
F
I
L
T
R
A
È
N
Í
S
T
A
N
I
C
E
/
F
I
L
T
R
A
T
I
O
N
detail
identifikace
popis
1
PE261070
Ventil šesticestný-boèní 1 1/2" TR40,60
Side valve 1 1/2" for TR 40,60
1
PE261071
2
detail
identifikace
popis
7
PG303007
Odvdušòovací hadièka pro TR 100
Air relief tube for TR 100
Ventil šesticestný-boèní 2" TR100,140
Side valve 1 1/2" for TR 100,140
7
PG303607
Odvdušòovací hadièka pro TR 140
Air relief tube for TR 140
PG154524
Podstavec pro TR 40 a TR 60
Base for TR 40 , TR 60
8
PG301908
Dolní propojovací trubka+nosiè sbìraèù pro TR40
Lower pipe set+diffuser head for TR 40
2
PG154525
Podstavec pro TR100 a TR140
Base for TR 100 , TR 140
8
PG302408
Dolní propojovací trubka+nosiè sbìraèù pro TR60
Lower pipe set+diffuser head for TR 60
3
PG154695
Odtok (komplet)
Drain complete
8
PG303008
Dolní propojovací trubka+nosiè sbìraèù pro TR100
Lower pipe set+diffuser head for TR 100
4
PG301904
Sbìraè pro TR 40
Lateral for TR 40
8
PG303608
Dolní propojovací trubka+nosiè sbìraèù pro TR140
Lower pipe set+diffuser head for TR 140
4
PG302404
Sbìraè pro TR 60
Lateral for TR 60
9
PG301909
Horní propojovací trubka+difusér pro TR40
Top pipe set+diffuser head for TR 40
4
PG303004
Sbìraè pro TR 100
Lateral for TR 100
9
PG302409
Horní propojovací trubka+difusér pro TR60
Top pipe set+diffuser head for TR 60
4
PG303604
Sbìraè pro TR 140
Lateral for TR 140
9
PG303009
Horní propojovací trubka + difusér pro TR100
Top pipe set+diffuser head for TR 100
5
PG301905
Komplet dolního potrubí pro TR 40
Complet bottom diffuser system for TR 40
9
PG303609
Horní propojovací trubka + difusér pro TR140
Top pipe set+diffuser head for TR 140
5
PG302405
Komplet dolního potrubí pro TR 60
Complet bottom diffuser system for TR 60
10
PG154492
O-krouek propojovacího potrubí
O-ring for adjusting ring
5
PG303005
Komplet dolního potrubí pro TR 100
Complet bottom diffuser system for TR 100
11
PDTTADR
Vnìjší mezikruí
Adjusting ring external
5
PG303605
Komplet dolního potrubí pro TR 140
Complet bottom diffuser system for TR 140
12
PGTTBHD
Pøipojovací pøechodka
Adjusting and connection nut
6
PG301906
Komplet horního potrubí pro TR 40
Complete upper diffuser system for TR 40
13
PG152501
O-krouek 8 1/2"
O-ring closure 8 1/2"
6
PG302406
Komplet horního potrubí pro TR 60
Complete upper diffuser system for TR 60
14
PG152500
Prùhledný uzávìr 8 1/2"
Closure 8 1/2" transparent
6
PG303006
Komplet horního potrubí pro TR 100
Complete upper diffuser system for TR 100
15
PG154687
Mosazná prùchodka komplet
Tee assembly complete
6
PG303606
Komplet horního potrubí pro TR 140
Complete upper diffuser system for TR 140
16
PG152046
Manometr
Manometer
7
PG301907
Odvdušòovací hadièka pro TR 40
Air relief tube for TR 40
17
PG154689
Plastový odvzdušòovací ventil
Plastic air bleeder
7
PG302407
Odvdušòovací hadièka pro TR 60
Air relief tube for TR 40
18
PG154513
Klíè pro prùhledný uzávìr 8 1/2"
Wrench 8 1/2" for cap
U
N
I
T
S
B
0
7
F
I
L
T
R
A
È
N
Í
xxx FILTRAÈNÍ NÁDOBA SAN SEBASTIAN SSP
S
T
A
N
I
C
E
/
F
I
L
T
R
A
T
I
O
N
U
N
I
T
S
B
0
8
detail
identifikace
popis
1
KRBR010A
Vrchní víko D=300mm
Top lid D=300mm
3
KRBR030A
Tìsnìní víka
Lid O-ring
4
KRBA041A
Vypouštìcí set
Drain set
5
KRBA051A
Sada napojovacího šroubení(u nádoby)
Union set
6
KR061RCA
Sada napojovacího šroubení(u ventilu)
Union set
7
KR071DFA
Difusor
Diffuser
8
KR084BCA
Sbìraè (SanSeb640)
Laterals L=170mm
8
KR085BCA
Sbìraè (SanSeb760)
Laterals L=220mm
8
KR086BCA
Sbìraè (SanSeb900)
Laterals L=275mm
9
KRBS091A
Nosiè sbìraèù
Collector
11
KRSS110A
Sklenìný prùhled
Sight glass
12
KRSS120A
Tìsnìní prùhledu
O-ring
14
KRSS140A
Boèní víko
Side lid D=300
xxx FILTRAÈNÍ NÁDOBA BRASIL
F
I
L
T
R
A
È
N
Í
S
T
A
N
I
C
E
/
F
I
L
T
R
A
T
I
O
N
detail
identifikace
popis
1
KRBK0101A
Vrchní víko 400x300mm
Top lid 400x300mm
3
KRBK030A
Tìsnìní víka
Lid O-ring
4
KRBK040A
Vypouštìcí set
Drain set
7
KRBS070A
Difusor pro filtry s napoj.63 a 75
Diffuser
7
KRBS071A
Difusor pro filtry s napoj.90 a 110
Diffuser
8
KR081BCA
Sbìraè L=110mm
Laterals L=110mm
8
KR084BCA
Sbìraè L=170mm
Laterals L=170mm
8
KR083BCA
Sbìraè L=210mm
Laterals L=210mm
8
KR086BCA
Sbìraè L=275mm
Laterals L=275mm
8
KR087BCA
Sbìraè L=325mm
Laterals L=325mm
8
KR088BCA
Sbìraè L=380mm
Laterals L=380mm
8
KR854BCA
Sbìraè L=540mm
Laterals L=540mm
8
KR864BCA
Sbìraè L=640mm
Laterals L=640mm
9
KRBS091A
Nosiè sbìraèù pro filtr s napoj.63 a 75
Collector connection 63 and 75
9
KRBS092A
Nosiè sbìraèù pro filtr s napoj.90 a 110
Collector connection 90 and 110
U
N
I
T
S
B
0
9
F
I
L
T
R
A
È
N
Í
xxx FILTRAÈNÍ NÁDOBA Fxx1 S BOÈNÍM VENTILEM
S
T
A
N
I
C
E
/
F
I
L
T
R
A
T
I
O
N
U
N
I
T
S
B
1
0
detail
identifikace
popis
1
E510020021
Dolní díl nádoby 400mm
x
1
E510030021
2
detail
identifikace
popis
16
E0601905750
O-krouek 57x5mm
x
Dolní díl nádoby 500mm
x
17
E0135104816
Vrut 4,8x25 DIN 7981
x
E510020011
Horní díl nádoby 400mm
x
18
E319304
Hadièka
x
2
E510030011
Horní díl nádoby 500mm
x
19
E5100200
Kompenzátor
x
3
E51002003
Kryt kanálku
x
20
E0601901020
O-krouek 10x2mm
x
4
E51002004
Pøepáka kanálku
x
21
E0135104819
Vrut 4,8x19 DIN 7981
x
5
E510020053
Dolní deska
x
22
E0601804003
O-krouek 40x3mm
x
6
E510020051
Horní deska
x
22
E028456005
Výstupní šroubení ABS lepící èást
x
7
E51002009
Podstavec
x
22
E028650000
Výstupní šroubení pøevleèná matka
x
8
E502024
Multicleaner
x
9
E510020081
Výstupní šroubení
x
10
E51002007
Stahovací obruè 400mm
x
10
E51003007
Stahovací obruè 500mm
x
11
E060694411
Tìsnìní 400mm
x
11
E060695411
Tìsnìní 500mm
x
12
E0607946408
Pryový prùchod
x
13
E5100203
Odvzdušòovací ventil
x
14
E5100204
Manometr
x
15
E510020041
Spojka kanálku
x
xxx FILTRAÈNÍ NÁDOBA Fxx1 S TOP VENTILEM
F
I
L
T
R
A
È
N
Í
S
T
A
N
I
C
E
/
F
I
L
T
R
A
T
I
O
N
detail
identifikace
popis
1
E51012021
Dolní díl nádoby 400mm
x
1
E510130021
Dolní díl nádoby 500mm
x
2
E510120011
Horní díl nádoby 400mm
x
2
E510130011
Horní díl nádoby 500mm
x
3
E51002009
Podstavec
x
4
E502024
Multicleaner
x
5
E51002007
Stahovací obruè 400ml
x
5
E51003007
Stahovací obruè 500ml
x
6
E060694411
Tìsnìní 400ml
x
6
E060695411
Tìsnìní 500ml
x
7
E0301605024
Trubka 50x2,6x560
x
8
E5100203
Odvzdušòovací ventil 1/2x1/4
x
9
E0135104816
Vrut 4,8x16 DIN 7981
x
10
E510020091
Komponzátor
x
11
E51002005
Koncovka
x
12
E0135104819
Vrut 4,8x19 DIN 7981
x
U
N
I
T
S
B
1
1
F
I
L
T
R
A
È
N
Í
xxx FILTRAÈNÍ STANICE PICCO
S
T
A
N
I
C
E
/
F
I
L
T
R
A
T
I
O
N
U
N
I
T
S
detail
B
1
2
identifikace
popis
1
E510011001
Paleta filtrace D=400mm, V=45mm
Filterpallete rund
2
E65000332
3
detail
identifikace
popis
10
E601914260
O-krouek 142x6mm EPDM
O-ring 142x6mm
PS èepièka D=32mm
TS Kappe 32mm
11
E2153002
Plastová spona pro vícecestný ventil
Spannring für MWV
E331020002
Hadicová spona KS SNP 22
Schlauschellen Snapper
12
E5100204
Manometr
Manometer 0-4 bar R1/4" 50mm senkr.
4
E510011
Filtraèní nádoba Picco D=350mm
Filterbehälter D=350mm
13
E601901020
O-krouek 10x2mm EPDM
O-ring 10x2mm
5
E510011005
Multicleaner - sbìraè ABS
PICO - multicleanersystem
14
E318628045
Propojovací hadice se šroubením 50/1,5"
Schlauch spiralverst. 38i x 45a mm 0,52m
6
E301605024
Trubka PVC 50x24
Rohr 50x24x450
15
E6423
Sada napojovacího šroubení 1 1/2" x 38mm
UNI SET Schlauchtülle 1 1/2"x38mm
7
E5100203
Vypouštìcí ventil 0,5"/0,25 ABS
F1 Fi. Entl. ventil 1/2" x 1/4"
16
E184047006
Matka nerez A2, M8
Spreizmutter M6x16,3mm lg.
8
E51002035
Koncovka na hadièku
F1 Siebkappe
17
E163122066
Podloka nerez A2, 8,4mm
Unterlegscheibe 6,6mm DIN440
9
E215340
Vícecestný ventil V.TN 6W 50mm
Mehrwege ventil TM 6W Fl177mm
18
E121106035
Sechskantschraube M6x35 DIN933
Šroub se šestihrannou hlavou nerez A4 M8x25

Podobné dokumenty

filtrační nádoba bilbao 500

filtrační nádoba bilbao 500 Tee Adaptor Air relief plug (with joint) Air relief plug Bleed Gasket Pressure gauge 3 Kg - 1/8" (back) Gasket Ø18,5xØ12x2 Screw DIN 933 M-6X35 Drain assembly 3/8" BILBAO Sand drain 3/8" (23mm) Con...

Více