katalog Zemědělská dopravní technika

Komentáře

Transkript

katalog Zemědělská dopravní technika
KATALOG
ZEMĚDĚLSKÁ DOPRAVNÍ TECHNIKA
O SPOLEČNOSTI
ROmiLL byl založen v roce 1991 jako ryze česká
společnost. Jeho podnikání je soustředěno do tří
hlavních oborů:
` vývoj, výroba, prodej a servis zemědělské
techniky
` vývoj, výroba, prodej a servis průmyslových
mikrovlnných zařízení
` dřevovýroba
V oblasti zemědělské techniky se specializujeme
na krmivářské stroje a skladovací báze a na zemědělskou
dopravní techniku.
Nejvýznamnějšími produkty oboru
krmivářských strojů jsou mobilní drtiče pro
zpracování vlhkého zrna. Ty dnes ROmiLL se
svými partnery exportuje nejen do evropských zemí,
ale také do Japonska, Kanady, na Nový Zéland
a do Austrálie.
Stacionární šrotovníky, mačkače, drtiče a míchačky
sypkých hmot jsou dnes instalovány už ve stovkách
farem České a Slovenské republiky.
Již v desítkách zemědělských podniků pracují
technologické linky výroben krmných směsí.
ROmiLL dodává také velké technologické celky pro
ošetření a skladování zemědělských produktů.
V divizi mikrovlnné techniky jsou řešeny
technologické procesy předních světových
firem, jako jsou Continental, Roca Laufen,
Hamé, Láník Techservis, IREKS Enzyma a další.
Jedná se vždy o individuální vývojovou zakázku
s množstvím ověřovacích testů. Mezi hlavní
aplikace patří sušení, vulkanizace, rozmrazování
a pasterizace.
Průmyslový mikrovlnný ohřev je považován za hi-tech
technologii budoucnosti.
Nejmenší divizí společnosti je dřevovýroba,
která se zabývá kompletní výrobou
a dodávkami dřevěných prvků jak
do exteriérů (ploty, pergoly, garážová stání, stáje
atd..), tak komplexními návrhy a výrobou interiérů
jako jsou kuchyňské linky, obývací stěny, vestavěné
skříně, konferenční prostory a další.
Rozvíjejícím se odvětvím v tomto oboru jsou také
dřevostavby.
Vysoká řemeslná úroveň pracovníků umožňuje divizi
podílet se i na náročných restauracích historicky
významných objektů, jako je Pražský hrad či
Arcibiskupství Olomoucké.
Zemědělská dopravní technika je
nejmladším, dynamicky se rozvíjejícím
oborem divize zemědělské techniky.
Rozsáhlý výrobní program, který společnost
ROmiLL nabízí, uspokojí všechny zemědělské
subjekty od běžných podniků a farmářů až po firmy
poskytující zemědělské služby.
Sídlo společnosti: ROmiLL, spol. s r.o., Tkalcovská 799/14, 602 00 Brno, Česká republika
tel.: +420 518 714 111, fax: +420 518 714 112, e-mail: [email protected], www.romill.cz
GPS: 49°11‘48.297“ N 16°37‘41.469“ E
ZEMĚDĚLSKÁ
DOPRAVNÍ TECHNIKA ROMILL
Společnost ROmiLL se začala zabývat vývojem, výrobou
a prodejem zemědělské dopravní techniky v roce 2008.
Úspora nákladů a efektivita v logistice zemědělských
podniků je vzhledem ke stále se zvyšujícím cenám
komodit a paliv jednou z hlavních činností, kde je vhodné
se těmito aspekty zabývat.
Proto rozsáhlý výrobní program, který firma ROmiLL
nabízí, uspokojí všechny zemědělské subjekty;
od menších zemědělských podniků a farmářů až
po podniky poskytující profesionální služby. Jedním
z hlavních kritérií při vývoji nových strojů je právě
efektivita a následná úspora nákladů.
Individuální návrh a stavba speciálních návěsů
„na míru“ a také maximální flexibilita jsou hlavní
přednosti společnosti.
Produktem zasluhujícím zvláštní zmínky je ROTOS - stroj
pro sběr a dopravu kulatých balíků. Svojí koncepcí
a efektivitou vzbudil zájem zákazníků z celého světa.
V současnosti je ROmiLL schopen dodávat jakékoliv
dvouosé i tříosé traktorové návěsy. Systém návěsů
ATLANT a TRITON s výměnnými typy nástaveb je
vhodný k dopravě obilí, senáže a siláže, hnojiv nebo
přepravě a rozmetání hnoje, či ke kontejnerové přepravě.
Řada speciálních vozů a nástaveb MAMUT je primárně
určena k přepravě objemných krmiv, což využijí
především podniky zabývající se živočišnou výrobou
a také bioplynové stanice, které běžně transportují tisíce
tun těchto krmiv.
Cisternové nástavby a speciální cisterny NEPTUN
s objemem od 6 do 24 m3 slouží k přepravě a aplikaci
kejdy nebo digestátu. Alternativou je úprava cisteren pro
přepravu vody a hnojiva k postřikovačům.
Především podniky poskytující sklizňové služby využijí
překládací vůz HERKUL. S objemem korby 30 m3
pokryje výkon sklízecích mlátiček při sklizni obilovin,
kukuřice, ale i při návozu hnojiv k rozmetadlům.
Podvozky TITAN jsou určeny k cisternovým nástavbám
a kontejnerovým systémům v oblasti komunálních služeb,
kompostáren a jiných provozů.
Pro vinaře a ovocnáře je připravena řada přepravních
vozíků BACCHUS. A to jak pro ruční sklizeň, tak pro
mechanizovanou sklizeň hroznů kombajnem.
OBSAH
SAMONAKLÁDACÍ TRANSPORTÉR
KULATÝCH BALÍKŮ / 3
ROTOS
DVOUOSÉ NÁVĚSY / 4–7
ATLANT 20, ATLANT BB20, ATLANT BS 20,
MAMUT 38, ATLANT T15, ATLANT RM 20
TŘÍOSÉ NÁVĚSY / 8–10
TRITON BS33, MAMUT 50, TRITON T20, TRITON
RM25
VELKOOBJEMOVÉ VOZY / 11–12
MAMUT 43, MAMUT 56
CISTERNOVÉ NÁVĚSY / 13–16
NEPTUN 6, NEPTUN 10/12, NEPTUN 18,
NEPTUN 24
PŘEKLÁDÁCÍ VŮZ / 17
HERKUL
NOSIČE KONTEJNERŮ / 18
TITAN 5/7
PŘEPRAVNÍ VOZÍKY / 19
BACCHUS
POZNÁMKY / 20–23
ROTOS
SAMONAKLÁDACÍ TRANSPORTÉR
KULATÝCH BALÍKŮ
Efektivnost sklizně stébelnatých plodin lisováním do kulatých balíků je přímo úměrná zvládnutí manipulace s těmito balíky,
zejména jejich odvozu z pole. ROmiLL ROTOS nabízí nejefektivnější řešení nakládání a svozu lisované slámy, sena, senáže,
a to včetně balíků v ochranné fólii.
PROVOZNÍ PARAMETRY ROTOS
8 balíků ø 1,8 m
Kapacita přepravy
10
0 balíků ø 1,5 m
12
2 balíků ø 1,2 m
9 300 mm
Délka
Šířka
2 900 mm
2 300 mm
Výška
Maximální rychlost
40 km/h
Pohotovostní hmotnost
4 400 kg
13
Celková hmotnost
3 000 kg
min.
Traktor
mi 100 koní
10,0/75
- 15,3 18PR
Pneumatiky
0
vzduchové,
Brzdy
vz
jednookruhové,
dvouhadicové
3
`
`
`
`
`
`
`
`
Sběr je prováděn po směru jízdy traktoru bez
nutnosti jeho zpomalení či dokonce zastavení.
Stroj může být použit jak k přímému odvozu balíků
na farmu, tak k akumulaci balíků na kraj pole.
Práce probíhá paralelně ve směru vyjetých kolejí,
čímž je výrazně šetřen podvozek stroje.
Ovládání všech funkcí stroje je prováděno z kabiny
traktoru pomocí elektrohydraulického systému –
joystickem.
Průměrná doba naložení 10-ti balíků je 3 minuty.
Schválen pro provoz po pozemních komunikacích
do rychlosti 40 km/h.
Jiný rozměr pneumatik na přání klienta.
Na přání je možné zakoupit adaptér pro nakládání
foliovaných senážních balíků.
TRAKTOROVÉ NÁVĚSY ŘADY ATLANT
Traktorové návěsy Atlant se vyrábí buďto jako speciální dvouosé návěsy s vanovou, dozadu sklopnou korbou nebo
jako univerzální dvouosé podvozky, na které může zákazník využít mnoho různých nástaveb.
Univerzální podvozky Atlant jsou vždy připraveny pro montáž kterékoliv nástavby z výrobního programu společnosti.
ATLANT
DVOUOSÝ UNIVERZÁLNÍ
PODVOZEK
`
`
`
`
`
`
`
`
Rám z obdélníkového za tepla taženého profilu
300x100x10 mm, třída jakosti S355J2H, dle
EN10210
Parabolicky odpružený tandemový podvozek,
nápravy ADR (na přání BPW), druhá náprava vlečně
řiditelná s hydraulickým uzamčením při couvání
(na přání aktivně řízená), nosník 110x110 mm,
rozchod 2000 mm, brzda typ 412S, rozměr
brzdy 406x120 mm, připojovací rozměry ráfku
10xM22/280/335 mm
Pneumatiky 560/60 R 22,5 Nokian v základu,
na přání Michelin, Alliance, BKT a jiné
Brzdy dvouhadicové, jednookruhové, brzdový systém
KNORR-BREMSE
Automatický zátěžový regulátor brzd
Pružinová akumulační parkovací brzda
V základní výbavě 3 samostatné hydraulické okruhy
na zvedání korby, ovládání zadního čela a aretaci
nápravy + 2 samostatné hydraulické okruhy s výstupy
v zadní části podvozku pro ovládání nebo pohon
příslušenství nástaveb
Odstavná hydraulická noha
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
Stavitelná oj odpružená listovou pružinou
Možnost všech druhů připojení – oko 40 mm pro
horní etážový závěs, oko pevné nebo otočné 50 mm
pro agrohák nebo závěs piton fix, koule 80 mm pro
závěs K80
Povinné osvětlení 12V
Halogenové osvětlení pro couvání
Maják
Zakládací klíny
Sklopný zadní nárazník
Hydraulický teleskopický válec pro sklápění korby
BB20 se zdvihovou kapacitou 22 t a pojistkou proti
pádu korby při defektu hadice
Zadní závěs
Schránka na nářadí
Na přání:
Hydraulické odpružení náprav
Hydraulické odpružení oje
Zadní závěs s připojovací prvky pro další přívěs
(vzduchové brzdy, elektrická zásuvka)
Pneumatiky Michelin 560/60 R22,5
ATLANT 20
SPECIÁL
Tento traktorový návěs je jednoúčelový speciální stroj bez možnosti výměny nástaveb.
`
`
`
`
`
`
Vanová dozadu sklápěná korba o objemu 20 m3
Kónický tvar
Hydraulický zdvih zadního čela s jištěním
hydraulickými zámky
Zadní výsypné okénko
Průzor v čele korby
Vnější žebřík v čele korby a nášlapné stupně uvnitř
korby
Na přání:
Nástavky korby pro odvoz siláže a senáže výšky
600 mm (celkový objem korby 28m3)
Automatické plachtování Cramero
Dno korby z materiálu Hardox
Provozní parametry jsou shodné s nástavbou BB20
uvedenou v tomto katalogu na str. 5.
4
NÁSTAVBY PRO PODVOZEK ATLANT
BB20
VANOVÁ KORBA SKLOPNÁ
DOZADU
PROVOZNÍ PARAMETRY
Délka
Šířka
Výška
Výška závěsného oka
Nosník nápravy
Délka ložné plochy
Šířka ložné plochy
Výška ložné plochy
Objem korby
Objem korby + nástavky 60 cm
Celková hmotnost (dle legistativy)
Celková konstrukční hmotnost
Provozní hmotnost
Rozchod kol
Rozvor
Rozměr brzdového bubnu
Výkon traktoru
BB 20/ATLANT 20 SPECIÁL
7 846 mm
2 250 mm
3 047mm
470–800 mm
47
110x110mm
11
6 000 mm
2 350/2 400 mm
1 650 mm
20 m3
28 m3
20 500 kg
25 000 kg
6 520 kg
2 000 mm
1 360 mm
406 x 120 mm
40
min.
m 160 k
`
`
`
`
`
`
Vanová dozadu sklápěná korba o objemu 20 m3
určená pro sypké materiály.
Kónický tvar.
Hydraulický zdvih zadního čela s jištěním
hydraulickými zámky.
Zadní výsypné okénko.
Průzor v čele korby.
Vnější žebřík v čele korby a nášlapné stupně uvnitř
korby.
Na přání:
Nástavky korby pro odvoz siláže a senáže výšky
600 mm (celkový objem korby 28m3)
Automatické plachtování Cramero
Dno korby z materiálu Hardox
BS20
VANOVÁ KORBA SKLOPNÁ
DOZADU A DO LEVA
PROVOZNÍ PARAMETRY
Délka
Šířka
Výška
Výška závěsného oka
Nosník nápravy
Délka ložné plochy
Šířka ložné plochy
Výška ložné plochy
Objem korby
Objem korby + nástavky 60 cm
Celková hmotnost (dle legistativy)
Celková konstrukční hmotnost
Provozní hmotnost
Rozchod kol
Rozvor
Rozměr brzdového bubnu
Výkon traktoru
5
BS 20
7 846 mm
2 250 mm
3 047mm
470–800 mm
47
11
110x110mm
6 000 mm
2 350/2 400 mm
1 650 mm
20 m3
28 m3
20 500 kg
25 000 kg
6 520 kg
2 000 mm
1 360 mm
406 x 120 mm
40
m 160 k
min.
`
`
`
`
`
`
`
`
Vanová korba o objemu 20 m3 určená pro sypké
materiály.
Sklopná dozadu a na levou stranu.
Kónický tvar.
Hydraulický zdvih zadního čela s jištěním
hydraulickými zámky.
Hydraulicky jištěné bočnice s hydraulickými zámky.
Zadní výsypné okénko.
Průzor v čele korby.
Vnější žebřík v čele korby a nášlapné stupně uvnitř
korby.
Na přání:
Nástavky korby pro odvoz siláže a senáže výšky
600 mm (celkový objem korby 28 m3)
Automatické plachtování Cramero
Dno korby z materiálu Hardox
Sklápění na pravou stranu
MAMUT 38
VELKOOBJEMOVÁ KORBA
S POSUVNÝM DNEM
Určení: nástavba pro odvoz siláží a senáží, hnoje a kompostu, štěpky.
Výhody: možnost osadit v době sklizňových prací velkoobjemovou nástavbu na univerzální podvozek Atlant, čímž se zvýší
objem přepravovaného materiálu o 36% oproti vanové korbě. Výrazné snížení nákladů na ujetý kilometr.
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
Objem korby 38 m3 „bez čepice“.
Kónický tvar korby.
Vyprazdňování pomocí dvou řetězových dopravníků.
Pohon dopravníků dvěma hydraulickými motory
a převodovkami.
Možnost měnit rychlost vyprazdňování.
Zadní hydraulické čelo s jištěním hydraulickými
zámky.
Přední hydraulická klapka k prosekávání a k jízdě
za řezačkou .
Boční sklopná pravá bočnice k nakládání materiálů
nakladačem.
Automatické napínání řetězů.
Vnitřní osvětlení korby pro noční provoz.
Na přání:
Kamera a obrazovka pro sledování vnitřního prostoru
korby a prostoru za vozem
Automatické zaplachtování sítí proti úletu siláže
Dvourychlostní pohon dopravníku
PROVOZNÍ PARAMETRY
Délka
Šířka
Výška
Výška závěsného oka
Nosník nápravy
Délka ložné plochy
Šířka ložné plochy
Výška ložné plochy
Objem základní korby
Celková hmotnost
Provozní hmotnost
Rozchod kol
Rozvor
Rozměr brzdového bubnu
Výkon traktoru
MAMUT 38
8 650 mm
2 550 mm
3 990 mm
470–800 mm
47
110x110 mm
11
6 500 mm
2 350/2 400 mm
1 650 mm
38 m3
20 500 kg
7 600 kg
2 000 mm
1 360 mm
406 x 120 mm
40
min. 160 hp
m
6
T15
CISTERNOVÁ NÁSTAVBA
Určení: nástavba pro odvoz a aplikaci kejdy, močůvky, digestátu, přívoz vody a hnojiva k postřikovačům.
Výhody: možnost využití této nástavby v daném období na univerzálním podvozku Atlant.
`
`
`
`
`
`
Objem cisterny 15 m3.
Plastová nádrž.
Elektrohydraulické ovládání pracovních funkcí
z kabiny traktoru.
Plnění pomocí vakuokompresoru B&P o výkonu
9 000 l/min.
Příprava pro uchycení aplikátorů.
Hliníkové schránky pro savice a postřiky.
Na přání:
Kovová nádrž s povrchovou úpravou zinkováním
Míchání v nádrži
Řezací hlava na vstupu
Nerezové ventily pro přepravu agresivních hnojiv
Hadicový aplikátor Vogelsang o záběru 9 (12) m
Sací rameno
Boční plnění
Vrchní plnění ovládané hydraulicky
Savice
Rozstřikovací koncovky
Další příslušenství dle přání zákazníka
RM20
ROZMETADLO HNOJE
Určení: nástavba pro rozmetání hnoje a kompostu.
Výhody: možnost využití rozmetací nástavby v daném období na univerzálním podvozku Atlant.
PROVOZNÍ PARAMETRY
Max. délka
Max. šířka
Délka ložné plochy
Šířka ložné plochy
Výška ložné plochy
Objem (m3)
pohotovostní hmotnost s nástavky
7
RM20
8 190 mm
2 500 mm
5 450 mm
1 990 mm
1 005+225 mm
13
13,5/17
4 150 kg
`
`
`
`
Dvoukotoučové rozmetací ústrojí.
3 horizontální frézovací válce.
Hydraulické uzavírací a dávkovací hradítko –
„gilotina“.
Elektrohydraulické ovládání posunu dna.
TRAKTOROVÉ NÁVĚSY ŘADY TRITON
Traktorové návěsy Triton se vyrábí jako univerzální tříosé podvozky, na které může zákazník využít mnoho různých nástaveb.
Univerzální podvozky Triton jsou vždy připraveny pro montáž kterékoliv nástavby z výrobního programu společnost
TRITON
TŘÍOSÝ UNIVERZÁLNÍ
PODVOZEK
`
`
`
`
`
`
`
`
`
Rám z obdélníkového za tepla taženého profilu
300x100x10 mm, třída jakosti S355J2H, dle
EN10210
Čtyřbodové uchycení nástaveb pro jednoduché
odstavení nástaveb
Parabolicky odpružený tridemový podvozek, nápravy
ADR (na přání BPW), první a třetí náprava vlečně
řiditelná s hydraulickým uzamčením při couvání
(na přání aktivně řízené), nosník 110x110 mm,
rozchod 2000 mm, brzda typ 412S, rozměr
brzdy 406x120 mm, připojovací rozměry ráfku
10xM22/280/335 mm
Pneumatiky 560/60 R 22,5 Nokian v základu,
na přání Michelin, Alliance, BKT a jiné
Brzdy dvouhadicové, jednookruhové, brzdový systém
KNORR-BREMSE
Automatický zátěžový regulátor brzd
Pružinová akumulační parkovací brzda
V základní výbavě 3 samostatné hydraulické okruhy
na zvedání korby, ovládání zadního čela a aretaci
nápravy + 2 samostatné hydraulické okruhy s výstupy
v zadní části podvozku pro ovládání nebo pohon
příslušenství nástaveb
Odstavná hydraulická noha
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
Stavitelná oj odpružená listovou pružinou
Možnost všech druhů připojení – oko 40 mm pro
horní etážový závěs, oko pevné nebo otočné 50 mm
pro agrohák nebo závěs piton fix, koule 80 mm pro
závěs K80
Povinné osvětlení 12V
Halogenové osvětlení pro couvání
Maják
Zakládací klíny
Sklopný zadní nárazník
Hydraulický teleskopický válec pro sklápění korby
BB20 se zdvihovou kapacitou 22 t a pojistkou proti
pádu korby při defektu hadice
Zadní závěs
Schránka na nářadí
Na přání:
Hydraulicky odpružene nápravy
Aktivní nucené řízení
Hydraulicky odpružené oje
Pneumatiky Michelin 560/60 R22,5
Odstavné nohy nástaveb
Kardanový systém pro pohon nástaveb
8
BS33
VANOVÁ KORBA SKLOPNÁ
DOZADU A DO LEVA
PROVOZNÍ PARAMETRY
Délka
Šířka
Výška
Výška závěsného oka
Nosník nápravy
Délka ložné plochy
Šířka ložné plochy
Výška ložné plochy
Objem základní korby
Celková hmotnost
Provozní hmotnost
Rozchod kol
Rozvor
Rozměr brzdového bubnu
Výkon traktoru
BS33
10
10 278 mm
2 550 mm
3 051mm
470–800 mm
47
110x110 mm
11
8 533 mm
2 150 / 2 250 mm
1 148 mm
28 m3
27 000 kg
9 660 kg
2 000 mm
1 525 mm
406 x 120 mm
40
min.
m 230 k
`
`
`
`
`
`
`
`
Vanová sklápěná korba o objemu 28,1m3
pro sypké materiály
Sklopná dozadu a na levou stranu
Kónický tvar
Hydraulický zdvih zadního čela s jištěním
hydraulickými zámky
Hydraulicky jištěné bočnice s hydraulickými zámky
Zadní výsypné okénko
Průzor v čele korby
Vnější žebřík v čele korby a nášlapné stupně uvnitř
korby
Na přání:
Nástavky korby pro odvoz siláže a senáže výšky
600 mm (celkový objem korby 40 m3)
Automatické plachtování Cramero
Dno korby z materiálu Hardox
Sklápění na pravou stranu
MAMUT 50
VELKOOBJEMOVÁ KORBA
S POSUVNÝM DNEM
PROVOZNÍ PARAMETRY
Délka
Šířka
Výška
Výška závěsného oka
Nosník nápravy
Délka ložné plochy
Šířka ložné plochy
Výška ložné plochy
Objem základní korby
Celková hmotnost
Provozní hmotnost
Rozchod kol
Rozvor
Rozměr brzdového bubnu
Výkon traktoru
9
MAMUT 50
11
1 175 mm
2 550 mm
3 990 mm
470–800 mm
47
110x110 mm
11
10 044 mm
2 350 / 2 400 mm
2 304 mm
50 m3
27 000 kg
9 800 kg
2 000 mm
1 525 mm
406 x 120 mm
40
m 230 k
min.
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
Objem korby 50 m3 „bez čepice“
Kónický tvar korby
Vyprazdňování pomocí dvou řetězových dopravníků
Pohon dopravníků dvěma hydraulickými motory
a převodovkami
Možnost měnit rychlost vyprazdňování
Zadní hydraulické čelo s jištěním hydraulickými
zámky
Přední hydraulická klapka k prosekávání a k jízdě
za řezačkou
Boční sklopná pravá bočnice k nakládání materiálů
nakladačem
Automatické napínání řetězů
Vnitřní osvětlení korby pro noční provoz
Na přání:
Kamera a obrazovka pro sledování vnitřního prostoru
korby a prostoru za vozem
Automatické zaplachtování sítí proti úletu siláže
Dvourychlostní pohon dopravníku
T20
CISTERNOVÁ NÁSTAVBA
Určení: nástavba pro odvoz a aplikaci kejdy, močůvky, digestátu, přívoz vody a hnojiva k postřikovačům.
Výhody: možnost využití této nástavby v daném období na univerzálním podvozku Titan.
`
`
`
`
`
`
Objem cisterny 20 m3.
Plastová nádrž.
Elektrohydraulické ovládání pracovních funkcí
z kabiny traktoru.
Plnění pomocí vakuokompresoru B&P o výkonu
11 000 l/min.
Příprava pro uchycení aplikátorů.
Hliníkové schránky pro savice a postřiky.
Na přání:
Kovová nádrž s povrchovou úpravou zinkováním
Míchání v nádrži
Řezací hlava na vstupu
Nerezové ventily pro přepravu agresivních hnojiv
Hadicový aplikátor Vogelsang o záběru 12 m
Sací rameno
Boční plnění
Vrchní plnění ovládané hydraulicky
Savice
Rozstřikovací koncovky
Další příslušenství dle přání zákazníka
RM25
ROZMETADLO HNOJE
Určení: nástavba pro rozmetání hnoje a kompostu.
Výhody: možnost využití rozmetací nástavby v daném období na univerzálním podvozku Triton.
`
`
`
Dvoukotoučové rozmetací ústrojí
3 horizontální frézovací válce
Hydraulické uzavírací a dávkovací hradítko –
„gilotina“ elektrohydraulické ovládání posunu dna
PROVOZNÍ PARAMETRY
Max. délka
Max. šířka
Délka ložné plochy
Šířka ložné plochy
Výška ložné plochy
Objem (m3)
Pohotovostní hmotnost s nástavky
RM25
9 015 mm
2 500 mm
6 280 mm
1 990 mm
1 005+225 mm
17
17/22,5
4 500 kg
10
VELKOOBJEMOVÉ VOZY
ŘADY MAMUT
Velkoobjemové přepravníky MAMUT jsou určeny zejména pro přepravu objemných krmiv – siláží a senáží. Tyto vozy
jsou efektivně využívány v podnicích služeb a také v zemědělských podnicích s chovem skotu. Prakticky nepostradatelným
pomocníkem jsou u v podnicích provozujících bioplynovou stanici. Po úpravě mohou přepravovat také sypké materiály, obilí
apod. Zajímavá je také konfigurace s vertikálním rozmetadlem hnojiv.
MAMUT 43
DVOUOSÝ PODVOZEK
Speciální velkoobjemový vůz s objemem 43 m3 pro odvoz objemných krmiv, hnoje, kompostu, štěpky aj.
Nízké těžiště umožňuje bezpečnou a plynulou jízdu i na dlouhé vzdálenosti. Tyto vozy jsou efektivním řešením dopravy
zejména v podnicích poskytující zemědělské služby a v podnicích s chovem skotu. Jsou podstatné také u řešení logistiky
dopravy při bioplynových stanicích. Velkou výhodou je rychlé a bezpečné vyprazdňování řetězovým dopravníkem.
Podvozek
` Rám z obdélníkového za tepla taženého profilu
250x100x10 mm, třída jakosti S355J2H, dle
EN10210
` Parabolicky odpružený tandemový podvozek,
nápravy ADR (na přání BPW), druhá náprava vlečně
řiditelná s hydraulickým uzamčením při couvání
(na přání aktivně řízená), dutý nosník 150x150 mm,
rozchod 2050 mm, brzda typ 4218E, rozměr
brzdy 420x180 mm, připojovací rozměry ráfku
10xM22/280/335 mm, nosnost 13 000 kg
při 40 km/h
` Pneumatiky 710/50 R26,5 Nokian v základu,
na přání Michelin, Alliance, BKT a jiné
` Brzdy dvouhadicové, jednookruhové, brzdový systém
KNORR-BREMSE
` Automatický zátěžový regulátor brzd
` Pružinová akumulační parkovací brzda
` Odstavná hydraulická noha
` Stavitelná oj odpružená listovou pružinou
PROVOZNÍ PARAMETRY
Délka
Šířka
Výška
Výška závěsného oka
Nosník nápravy
Délka ložné plochy
Šířka ložné plochy
Výška ložné plochy
Objem korby
Celková hmotnost (dle legistativy)
Provozní hmotnost
Rozchod kol
Rozvor
Rozměr brzdového bubnu
Výkon traktoru
11
MAMUT 43
9 670 mm
2 550 mm
3 975 mm
450–650 mm
45
150x150
mm
15
8 000 mm
2 350 / 2 400 mm
1 650 mm
43 m3
21 000 kg
7 500 kg
2 050 mm
1 810 mm
420 x 180 mm
42
min. 180 k
m
`
`
`
`
`
`
`
`
`
Možnost všech druhů připojení – oko 40 mm pro
horní etážový závěs, oko pevné nebo otočné 50 mm
pro agrohák nebo závěs piton fix, koule 80 mm pro
závěs K80
Povinné osvětlení 12V
Halogenové osvětlení pro couvání
Maják
Zakládací klíny
Sklopný zadní nárazník
Zadní závěs
Schránka na nářadí
Nádoba s vodou pro hygienu
Nástavba
` Objem korby 43 m3 „bez čepice“
` Užitečná nosnost 24 t
` Kónický tvar korby
` Vyprazdňování pomocí dvou řetězových dopravníků
– do 2 min.
` Pohon dopravníků dvěma hydraulickými motory
a převodovkami
` Možnost měnit rychlost vyprazdňování
` Zadní hydraulické čelo s jištěním hydraulickými zámky
` Přední hydraulická klapka k prosekávání a k jízdě
za řezačkou
` Boční sklopná pravá bočnice k nakládání materiálů
nakladačem
` Automatické napínání řetězů
` Vnitřní osvětlení korby pro noční provoz
Na přání:
Kamera a obrazovka pro sledování vnitřního prostoru
korby a prostoru za vozem
Automatické zaplachtování sítí proti úletu siláže
Dvourychlostní pohon dopravníku
Hydraulicky odpružené nápravy
Hydraulicky odpružené oje
Aktivní nucené řízení
Automatické, příčné, elektrohydraulické vyrovnávání
MAMUT 56
TŘÍOSÝ PODVOZEK
Speciální velkoobjemový vůz s objemem 56 m3 pro odvoz objemných krmiv, hnoje, kompostu, štěpky aj.
Nízké těžiště umožňuje bezpečnou a plynulou jízdu i na dlouhé vzdálenosti. Tyto vozy jsou efektivním řešením dopravy
zejména v podnicích poskytující zemědělské služby a v podnicích s chovem skotu. Jsou podstatné také u řešení logistiky
dopravy při bioplynových stanicích. Velkou výhodou je rychlé a bezpečné vyprazdňování řetězovým dopravníkem.
Podvozek
` Rám z obdélníkového za tepla taženého profilu
250x100x10 mm, třída jakosti S355J2H, dle
EN10210
` Parabolicky odpružený tridemový podvozek,
nápravy ADR (na přání BPW), první a třetí náprava
vlečně řiditelná s hydraulickým uzamčením při
couvání (na přání aktivně řízená), dutý nosník
150x150 mm, rozchod 2050 mm, brzda typ 4218E,
rozměr brzdy 420x180 mm, připojovací rozměry
ráfku 10xM22/280/335 mm, nosnost 13 000 kg při
40 km/h
` Pneumatiky 710/50 R26,5 Nokian v základu,
na přání Michelin, Alliance, BKT a jiné
` Brzdy dvouhadicové, jednookruhové, brzdový systém
KNORR-BREMSE
` Automatický zátěžový regulátor brzd
` Pružinová akumulační parkovací brzda
` Odstavná hydraulická noha
` Stavitelná oj odpružená listovou pružinou
` Možnost všech druhů připojení – oko 40 mm pro
horní etážový závěs, oko pevné nebo otočné 50 mm
pro agrohák nebo závěs piton fix, koule 80 mm pro
závěs K80
` Povinné osvětlení 12V
` Halogenové osvětlení pro couvání
` Maják
` Zakládací klíny
` Sklopný zadní nárazník
` Zadní závěs
` Schránka na nářadí
` Nádoba s vodou pro hygienu
Nástavba
` Objem korby 56 m3 „bez čepice“
` Užitečná nosnost 30 t
` Kónický tvar korby
` Vyprazdňování pomocí dvou řetězových dopravníků
– do 2 min.
` Pohon dopravníků dvěma hydraulickými motory
a převodovkami
` Možnost měnit rychlost vyprazdňování
` Zadní hydraulické čelo s jištěním hydraulickými zámky
` Přední hydraulická klapka k prosekávání a k jízdě
za řezačkou
` Boční sklopná pravá bočnice k nakládání materiálů
nakladačem
` Automatické napínání řetězů
` Vnitřní osvětlení korby pro noční provoz
Na přání:
Kamera a obrazovka pro sledování vnitřního prostoru
korby a prostoru za vozem
Automatické zaplachtování sítí proti úletu siláže
Dvourychlostní pohon dopravníku
Hydraulicky odpružené nápravy
Hydraulicky odpružené oje
Aktivní nucené řízení
Automatické, příčné, elektrohydraulické vyrovnávání
PROVOZNÍ PARAMETRY
Délka
Šířka
Výška
Výška závěsného oka
Nosník nápravy
Délka ložné plochy
Šířka ložné plochy
Výška ložné plochy
Objem korby
Celková hmotnost
Konstrukční hmotnost
Provozní hmotnost
Rozchod kol
Rozvor
Rozměr brzdového bubnu
Výkon traktoru
MAMUT 56
11 970 mm
2 800 mm **
3 975 mm
450–650 mm
45
5
150x150
mm
0 300 mm
10
2 260 / 2 390 mm
2 255 mm
56 m3
27 000 kg
40 000 kg
10 900 kg
2 050 mm
1 810 mm
420 x 180 mm
42
min. 290 k
mi
12
APLIKAČNÍ TECHNIKA NEPTUN
Cisterny Neptun o objemu 10–24 m3 jsou určeny pro přepravu a aplikaci kejdy, močůvky, digestátu. Všechny aplikační
stroje jsou navrženy tak, aby mohly být vybaveny aplikátorem kejdy. Tyto je možné zavěsit na pevný nebo 4-bodový
hydraulický závěs. V nabídce je možné najít hadicové aplikátory Vogelsang o pracovním záběru 9 a 12 m, nebo diskové
aplikátory do půdy a trvalých travních porostů. Aplikační stroje jsou určeny pro podniky služeb, ale jsou rovněž využívány
v zemědělských podnicích s chovem skotu a u bioplynových stanic.
NEPTUN 6
DVOUOSÁ CISTERNA
O OBJEMU 6 m3
Podvozek
` Odpružený tandemový podvozek, nápravy ADR,
montáž náprav nad pery, obě nápravy pevné,
na přání řiditelné s hydraulickým uzamčením při
couvání
` Pneumatiky 15.0/55-17 14PR
` Brzdy dvouhadicové, jednookruhové, brzdový systém
KNORR-BREMSE
` Mechanický zátěžový regulátor brzd
` Mechanická parkovací brzda
` Odstavná noha
` Výškově stavitelná oj
` Možnost více druhů připojení – oko pevné nebo
otočné 50 mm pro agrohák nebo závěs piton fix,
koule 80 mm pro závěs K80
` Povinné osvětlení 12V
` Maják
` Zakládací klíny
` Schránka na nářadí
Nádrž a vybavení
` Objem cisterny 6 m3
` Materiál cisterny – plast, nebo pozinkovaná nádrž
` Plnění a vyprazdňování nádrže pomocí
vakuokompresoru B&P o výkonu 6 000 l/min
` Pohon vývěvy homokinetickým kardanem
` Chránění vývěvy – plovákový uzávěr, sifonový
odlučovač, filtr sání
` Zadní uzávěr 6´´ ovládaný mechanicky
` Boční uzávěr 6´´ ručně ovládaný s rychloupínacím
mechanismem
Na přání:
Boční plnění
Vrchní plnění - elektrohydraulický uzávěr 8´´ pro
plnění z bioplynových stanic
Sací rameno
Nerezová výbava – nerezová šoupata a ventily pro
dopravu agresivních hnojiv
Filtr pro plnění postřikovačů
PROVOZNÍ PARAMETRY
Délka
Délka
Šířka
Šířk
ka
Výš
ška
Výška
Výška
Výš
ška závěsného oka
No
osník nápravy
Nosník
Délka
Dé
lka NÁDRŽE
Prů
ůměr nádrže
Průměr
Objem
Ob
bjem nádrže
Celková
Ce
lková hmotnost
Pro
ovozní hmotnost
Provozní
Roz
zchod kol
Rozchod
Rozvor
Roz
zvor
Roz
změr brzdového bubnu
Rozměr
Výkon
Výk
kon traktoru
13
NEPTUN 6
47
712 mm
2 500 mm
2 620 mm
470–800
4
47
70–800 mm
80x80 mm
80
80x80
3 500 mm
1 600 mm
6 m3
10 000 kg
10
2 650 kg
2 150 mm
990
9
99
90 mm
4
40
06x120 mm
406x120
min.
m
in. 90 k
NEPTUN 10/12
DVOUOSÁ CISTERNA O OBJEMU
10 NEBO 12 m3
Podvozek
` Rám z obdélníkového za tepla taženého profilu
250x100x8 mm, třída jakosti S355J2H, dle
EN10210
` Odpružený tandemový podvozek, nápravy ADR,
odpružení BOGIE - typ „E4“ pro zatížení 16000 kg,
40 km/h, montáž náprav nad pery, druhá náprava
vlečně řiditelná s hydraulickým uzamčením při
couvání,(na přání aktivně řízená), rozvor náprav
1360 mm, nosník nápravy 100x100mm, rozchod
náprav 2150 mm, brzda 400x80 mm (408E),
připojení ráfku 10xM22 / 280 / 335 mm
` Pneumatiky 560/60 R22,5 Nokian v základu,
na přání Michelin, Alliance, BKT a jiné
` Brzdy dvouhadicové, jednookruhové, brzdový systém
KNORR-BREMSE
` Automatický zátěžový regulátor brzd
` Pružinová akumulační parkovací brzda
` Odstavná hydraulická noha
` Stavitelná oj odpružená listovou pružinou
` Možnost více druhů připojení – oko pevné nebo
otočné 50 mm pro agrohák nebo závěs piton fix,
koule 80 mm pro závěs K80
` Povinné osvětlení 12V
` Halogenové osvětlení pro couvání
` Maják
` Zakládací klíny
` Schránka na nářadí
` Nádoba s vodou pro osobní hygienu
Nádrž a vybavení
` Objem cisterny 10/12 m3
` Materiál cisterny – plast, nebo pozinkovaná nádrž
` Plnění a vyprazdňování nádrže pomocí
vakuokompresoru B&P o výkonu 9 000 l/min
` Pohon vývěvy homokinetickým kardanem
` Chránění vývěvy – plovákový uzávěr, sifonový
odlučovač, filtr sání
` Zadní uzávěr 6´´ ovládaný elektrohydraulicky
` Boční uzávěr 6´´ ručně ovládaný s rychloupínacím
mechanismem
` Elektrohydraulické ovládání z kabiny řidiče
a ze zadní části cisterny
Na přání:
Boční plnění
Vrchní plnění - elektrohydraulický uzávěr 8´´
pro plnění z bioplynových stanic
Sací rameno
Řezací hlava
Míchání v nádrži
Nerezová výbava – nerezová šoupata a ventily pro
dopravu agresivních hnojiv
PROVOZNÍ PARAMETRY
Délka
Šířka
Výška
Výška závěsného oka
Nosník nápravy
Délka NÁDRŽE
Průměr nádrže
Objem nádrže
Celková hmotnost
Provozní hmotnost
Rozchod kol
Rozvor
Rozměr brzdového bubnu
Výkon traktoru
NEPTUN 12
8 400 mm
2 710 mm
3 200 mm
450–600 mm
45
100x100
mm
0
6 400 mm
1 600 mm
12,3
2 m3
18
8 000 kg
5 590 Kg
2 150 mm
1 360 mm
400 x 80 mm
40
min.90 k
mi
14
NEPTUN 18
DVOUOSÁ CISTERNA
O OBJEMU 18 m3
Podvozek
` Rám z obdélníkového za tepla taženého profilu
250x150x8 mm, třída jakosti S355J2H, dle
EN10210
` Odpružený tandemový podvozek, nápravy ADR,
odpružení BOGIE – typ „X4“ pro zatížení
24 000 kg, 40 km/h, druhá náprava vlečně řiditelná
s hydraulickým uzamčením při couvání, (na přání
aktivně řízená), rozvor náprav 1900 mm, dutý nosník
nápravy 150x150mm, rozchod náprav 2250 mm,
brzda 420x180 mm (4218E), připojení ráfku
10xM22 / 280 / 335 mm
` Pneumatiky Nokian 710/50 – R26,5 , 170D, vzorek
Country King, TL, ráfek 24.00x26,5, zális ET0,
připojení 10/281/335 mm
` Brzdy dvouhadicové, jednookruhové, brzdový systém
KNORR-BREMSE
` Automatický zátěžový regulátor brzd
` Pružinová akumulační parkovací brzda
` Odstavná hydraulická noha
` Stavitelná oj odpružená listovou pružinou
` Možnost více druhů připojení – oko pevné nebo
otočné 50 mm pro agrohák nebo závěs piton fix,
koule 80 mm pro závěs K80
` Povinné osvětlení 12V
` Halogenové osvětlení pro couvání
` Maják
` Zakládací klíny
` Schránka na nářadí
` Nádoba s vodou pro osobní hygienu
PROVOZNÍ PARAMETRY
Délka
Šířka
Výška
Výška závěsného oka
Nosník nápravy
Délka NÁDRŽE
Průměr nádrže
Objem nádrže
Celková hmotnost (dle legistativy)
Celková konstrukční hmotnost
Provozní hmotnost
Rozchod kol
Rozvor
Rozměr brzdového bubnu
Výkon traktoru
15
NEPTUN 18
8 200 mm
2 920 mm
3 800 mm
450–650 mm
45
150x150
mm
15
6 290 mm
2 000 mm
18,6 m3
18
21 000 Kg
27 000 Kg
6 800 Kg
2 250 mm
1 810 mm
420 x 180 mm
42
min.180 k
m
Nádrž a vybavení
` Objem cisterny 18 m3
` Materiál cisterny – plast, nebo pozinkovaná nádrž
` Plnění a vyprazdňování nádrže pomocí
vakuokompresoru B&P o výkonu 11 000 l/min
` Pohon vývěvy homokinetickým kardanem
` Chránění vývěvy – plovákový uzávěr, sifonový
odlučovač, filtr sání
` Zadní uzávěr 6´´ ovládaný elektrohydraulicky
` Boční uzávěr 6´´ ručně ovládaný s rychloupínacím
mechanismem
` Elektrohydraulické ovládání z kabiny řidiče
a ze zadní části cisterny
Na přání:
Hydraulické odpružení náprav
Parabolické pružení Gigant (pozn.: nižší výška než
u Bogie nápravy)
Hydraulické odpružení oje
Aktivní nucené řízení
Boční plnění
Vrchní plnění - elektrohydraulický uzávěr 8´´ nebo
hydraulicky odklopné víko pro plnění z bioplynových
stanic
Sací rameno
Řezací hlava
Míchání v nádrži
Nerezová výbava – nerezová šoupata a ventily pro
dopravu agresivních hnojiv
NEPTUN 24
TŘÍOSÁ CISTERNA
O OBJEMU 24 m3
Podvozek
` Rám z obdélníkového za tepla taženého profilu
250x150x8 mm, třída jakosti S355J2H, dle
EN10210
` Parabolicky odpružený tridemový podvozek pro
zatížení 36 000 kg, nápravy ADR (na přání BPW),
první a třetí náprava vlečně řiditelná s hydraulickým
uzamčením při couvání (na přání aktivně řízené),
rozvor náprav 1810 mm, dutý nosník nápravy
150x150mm, rozchod náprav 2250 mm, brzda
420x180 mm (4218E), připojení ráfku 10xM22 /
280 / 335 mm
` Pneumatiky radiální Alliance 650/65 – R30,5“
Nokian v základu, na přání jiné
` Brzdy dvouhadicové, jednookruhové, brzdový systém
KNORR-BREMSE
` Automatický zátěžový regulátor brzd
` Pružinová akumulační parkovací brzda
` Odstavná hydraulická noha
` Stavitelná oj odpružená listovou pružinou
` Možnost všech druhů připojení – oko pevné nebo
otočné 50 mm pro agrohák nebo závěs piton fix,
koule 80 mm pro závěs K80
` Povinné osvětlení 12V
` Halogenové osvětlení pro couvání
` Maják
` Zakládací klíny
` Schránka na nářadí
` Nádoba s vodou pro osobní hygienu
Nádrž a vybavení
` Objem cisterny 24 m3
` Materiál cisterny – plast, nebo pozinkovaná nádrž
` Plnění a vyprazdňování nádrže pomocí
vakuokompresoru B&P o výkonu 13 500 l/min
` Pohon vývěvy homokinetickým kardanem
` Chránění vývěvy – plovákový uzávěr, sifonový
odlučovač, filtr sání
` Zadní uzávěr 6´´ ovládaný elektrohydraulicky
` Boční uzávěr 6´´ ručně ovládaný s rychloupínacím
mechanismem
` Elektrohydraulické ovládání z kabiny řidiče
a ze zadní části cisterny
Na přání:
Hydraulické odpružení náprav
Hydraulické odpružení oje
Aktivní nucené řízení
Boční plnění
Vrchní plnění - elektrohydraulický uzávěr 8´´ nebo
hydraulicky odklopné víko pro plnění z bioplynových
stanic
Sací rameno
Řezací hlava
Míchání v nádrži
PROVOZNÍ PARAMETRY
Délka
Šířka
Výška
Výška závěsného oka
Nosník nápravy
Délka NÁDRŽE
Průměr nádrže
Objem nádrže
Celková hmotnost (dle legistativy)
Celková konstrukční hmotnost
Provozní hmotnost
Rozchod kol
Rozvor
Rozměr brzdového bubnu
Výkon traktoru
NEPTUN 24
10 340 mm
2 927 mm
3 840 mm
430–610 mm
43
150x150
mm
15
8 190 mm
2 000 mm
24,5 m3
24
27 000 kg
35 000 kg
10 300 kg
2 250 mm
1 810 mm
420 x 180 mm
42
min.260 k
m
16
HERKUL
PŘEKLÁDACÍ VŮZ
Slouží k zefektivnění kombajnové sklizně obilovin, olejnin i zrnové kukuřice. Překládací vůz Herkul dokáže
pracovat v kombinaci se dvěma až třemi sklízecími mlátičkami tak, že přímo při sklizni, za jízdy, od sklízecích
mlátiček odebírá zrno. Materiál rychle dopraví na okraj pole, kde zrno přeskladní do přistavených prostředků,
uzpůsobených pro silniční dopravu. Tyto dopravní prostředky jsou většinou bez překládacího vozu nejslabším
článkem sklizně a také nejsou šetrné k půdě. Při méně vhodném počasí se na pole k mlátičce vůbec nedostanou.
Také jejich počet neodpovídá dané potřebě. Zařazením překládacího vozu se zvýší produktivita sklízecí
mlátičky až o 25–30%. Mnohdy je rozumné dát přednost před nákupem další sklízecí mlátičky právě pořízení
překládacího vozu. Herkul bývá využíván mimo hlavní sklizňové práce i k dopravě umělých hnojiv a osiv při
plnění do rozmetadel a secích strojů, nebo k vagónování komodit pro železniční dopravu.
Podvozek
` Parabolicky odpružený tandemový podvozek,
nápravy ADR (na přání BPW), druhá náprava
vlečně řiditelná s hydraulickým uzamčením při
couvání (na přání aktivně řízená), NOSNÍK TUB.
150X150 mm (dutý), BRZDA 420 x 180, RÁFEK 10
x M22/280/335 mm
` Pneumatiky radiální Alliance 710/50 R26.5
` Brzdy dvouhadicové, jednookruhové, brzdový systém
KNORR-BREMSE
` Automatický zátěžový regulátor brzd
` Pružinová akumulační parkovací brzda
` Odstavná hydraulická noha
` Stavitelná oj
` Možnost více druhů připojení – oko pevné nebo
otočné 50 mm pro agrohák nebo závěs piton fix,
koule 80 mm pro závěs K80
` Povinné osvětlení 12V
` Halogenové osvětlení pro couvání
` Maják
` Zakládací klíny
` Zadní závěs
` Schránka na nářadí
PROVOZNÍ PARAMETRY
Délka
Šířka
Výška
Výška závěsného oka
Nosník nápravy
Délka ložné plochy
Výkon šnekového dopravníku
Rychlost vyprázdňení vozu
Objem korby
Celková hmotnost (dle legistativy)
Celková konstrukční hmotnost
Provozní hmotnost
(orientačně dle vybavení)
Rozchod kol
Rozvor
Rozměr brzdového bubnu
Výkon traktoru
17
HERKUL
8 530 mm
2 990 mm
3 800 mm
450–770 mm
45
150
15 x 150 mm
6 000 mm
12 m3/hod
m
min
30 m3
21 000 kg
34 700 kg
9 050 kg
2 200 mm
1 810 mm
420 x 180 mm
42
min. 280 k
m
Korba
` Objem korby 30 m3
` Horizontální šnekový dopravník prům. 500 mm
` Hydraulicky ovládaná klapka pro změnu výkonu
a k zastavení vyprazdňování
` Sklopný vertikální dopravník prům. 500 mm
` Hydraulicky ovládaná klapka výpadu
` Průzor v čele korby
` Vnější žebřík v čele korby a nášlapné stupně uvnitř
korby
Na přání:
Hydraulicky odpružené nápravy
Hydraulicky odpružené oje
Aktivní nucené řízení
Kamerový systém
TITAN 5/7
NOSIČ KONTEJNERŮ
Traktorové nosiče kontejnerů TITAN se řadí mezi dopravní techniku využitelnou i mimo zemědělskou
prvovýrobu. TITAN je hojně používán v komunálních službách v městech a obcích, v kompostárnách,
teplárnách, ale i u menších zemědělských farem. Výhoda provozování TITANu spočívá ve využití více kusů
a typů kontejnerů - valníkové s bočnicemi, velkoobjemové, skladové, cisterny o objemu 5 m3, kontejnery odpadů
pro sběrné dvory, lisovací kontejnery atd. Zajímavá je kombinace nosiče s natahovací hydraulickou rukou.
Dvouosý parabolicky odpružený podvozek o nosnosti 10t je osazen kontejnerovou nástavbou s možností
natažení plného kontejneru o hmotnosti 5 nebo 7 tun dle typu jednoramenného nosiče - nástavby. Nejvyšší
povolená rychlost je 40 km/hod. Pohon vlastního elektrohydraulického systému je zabezpečen kardanem
z traktoru. Ovládání je řízeno panelem z kabiny nebo mimo kabinu traktoru. Na přání je možno objednat
automobilovou verzi s nejvyšší povolenou rychlostí 80 km/hod, s ABS brzdami a dalšími úpravami.
Podvozek
` Parabolicky odpružený tandemový podvozek,
nápravy ADR
` Pneumatiky pneu 15.0/55-17 14PR
` Brzdy dvouhadicové, jednookruhové, brzdový
systém KNORR-BREMSE
` Parkovací mechanická brzda
` Odstavná mechanicky stavitelná noha
` Výškově stavitelné oko
` Možnost všech druhů připojení –
oko 40 mm pro horní etážový závěs,
oko pevné nebo otočné 50 mm pro agrohák
nebo závěs piton fix, koule 80 mm
pro závěs K80
` Povinné osvětlení 12V
` Zakládací klíny
PROVOZNÍ PARAMETRY
Podvozek
Nejvyšší povolená rychlost (pruž. náprav)
Provozní
P
í brzdy
b d (odpruž.
( d ž nápravy)
á
)
B d
l
zátěže
Brzdový
regulátor
P k
í brzda
b d
Parkovací
H
samotného
éh podvozku
d k
Hmotnost
Hmotnost nástavby
H
á
b NK50
(prázdný/plný)
Hmotnost kkontejneru
H
j
( á d ý/ l ý)
Rozměry
R
ě podvozku
d k - délka/šířka/výška
délk /šířk / ýšk
TTažné
ž é oko
k - průměr
ů ě
PPovinné
i é vybavení
b
í
PProvozníí napětí
ě í elektroinstalace
l k i
l
Nástavba NK50
Ovládání
O ládá í dálkové
dálk é
Vstupní
V
í otáčky
áčk vývod.
ý d hřídele
hříd l traktoru
k
Požadovaný
d
výkon
k na vývod.
d hhřídeli
d l traktoru
k
Maximální
M
l d
délka
lk kontejneru
k
Kontejner – šířka
k (dle
(dl výrobce
b a uživatele)
l )
Výška
k háku
h k dle
dl DIN
N 30722
30 22
Šířka
Š k spodního
d h rámu
Rychlost
R hl naložení
l ž í
Rychlost
R hl vyložení
l ž í
Objem
nádrže
Ob
ád ž / hhydraulické
d l ké náplně
á l ě
Hlavníí ventill rozvaděče
Hl
děč
Kontejnerová nástavba
` Nosnost nástavby 5/7 t
` Hydraulický systém s čerpadlem a s vlastní náplní
oleje
` Elektrohydraulické dálkové ovládání
TITAN 5
40
40 km/h
vzduchotlaké,
vzzd
duchotlaké,
d
h l ké 300x90
300 90
3
-p
polohový
l h
3-polohový
M
Me
h
ká
Mechanická
16
620
6
20 kg
k
1620
780 kg
78
k
780
60
600/5000
00/5000 kkg
5012/2440/2045
(mm)
50
012/2440/2045
/
/
( )
40 mm, alter.
40
l
50 mm nebo
b kkoule
l průměr
ů ě 80 mm
osvětlení
o
svvětlení
ě l í a opěrné
ě é stavitelné
i l é kolečko
k l čkk
12
2V
kkabelem
ab
belem
b
l do
d kabiny
k bi řidič
řidiče (b
(bezdrátové
d á é - za příplatek)
ří l k)
540
5
40 ot./min
4
/
20
2
0 kW
k
3700
37
700 mm
např.
2200; 2400)
na
apř. (2000;
(
4 ) mm
1000
1000
0 mm
860
860
6 mm
cca
cc
ca
a 55 s
cca
cc
ca
a 65 s
30 l /50 l
30
26
26 MPa
MP
18
BACCHUS
PŘEPRAVNÍ VOZÍK
JSOU URČENY PRO PŘEPRAVU HROZNŮ, OVOCE, ZELENINY A JINÝCH POTRAVIN A MATERIÁLŮ.
TYTO PŘEPRAVNÍKY JSOU URČENY PRO PRODUKTY, KTERÉ JE NUTNÉ V DOBĚ SKLIZNĚ PŘEPRAVOVAT
ŠETRNĚ, HYGIENICKY, ALE I RYCHLE A KOMFORTNĚ VYPRAZDŇOVAT DO DALŠÍ TECHNOLOGIE.
PŘEPRAVNÍ VOZÍKY JSOU VE SPOJENÍ S VINIČNÍMI TRAKTORY VHODNÉ PRO DOPRAVU DO ÚZKÝCH
SPONŮ VINOHRADŮ A SADŮ.
VOZÍKY ŘADY BACCHUS MAJÍ VE STANDARDNÍM PROVEDENÍ KORBU Z NEREZOVÉHO MATERIÁLU.
PŘEPRAVNÍKY JSOU STANDARDNĚ BRZDĚNÉ NÁJEZDOVOU BRZDOU, JSOU VYBAVENY
ELEKTROINSTALACÍ A JSOU SCHVÁLENÉ PRO PROVOZ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH.
BACCHUS, model E –
korba sklopná dozadu
BACCHUS, model A(B) –
šnekové vyprazdňování
BACCHUS, model C –
korba sklopná do stran
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
Schválen pro provozna
pozemních komunikací
Nerezová potravinářská
leštěnákorba o objemu 2 500 l
Hydraulické zadní zvedání
korbyz traktoru dvěma písty
do výšky cca 1 100 mm
Brzdění nájezdovou brzdou
Boční odkládací rošty
Blatníky, klíny pod kola
Stavitelné jistící nohy
Tandemová odpružená náprava
Brzděný vzduchovými
dvouhadicovými
jednookruhovými brzdami
Nerezová potravinářská leštěná
korba o objemu 8 000 l sklopná
hydraulicky do boku
Hydraulické zvedání korby
ovládané z traktoru do výšky cca
1 230 mm
Pneu10.0/75-15,3 18 PR
Klíny pod kola
Stavitelné jistící nohy
Schválen pro provoz
na pozemních komunikacích
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
Schválen pro provoz
na pozemních komunikací
Nerezová potravinářská leštěná
korba o objemu 3 000 l
šnekové hydraulické
vyprazdňování (hydromotor
s převodovkou, regulace rychlosti
šneku, reverzace otáčení)
zadní hydraulicky ovládaná
klapka výpadu
brzdění nájezdovou brzdou
korba se sítem a nerezovým
kulovým ventilem pro odtok šťáv
čistící boční otvory
hydraulické zvedání korby
do výšky 2,2 m (model B)
boční odkládací rošty
blatníky, klíny pod kola
Na přání:
Hydraulicky uzavíratelné těsnící víko ovládané z traktoru
Příslušenství pro napouštění plynu do korby
Chlazení korby
Vzduchové brzdy
19
`
`
`
`
`
`
Schválen pro provoz
na pozemních komunikací
Nerezová potravinářská leštěná
korba o objemu 3 000 l
Hydraulické boční zvedání korby
z traktoru do výšky
cca 1 100 mm
Brzdění nájezdovou brzdou
Boční odkládací rošty
Blatníky, klíny pod kola
Stavitelné jistící nohy
PROVOZNÍ PARAMETRY
Prázdná hmotnost
Max. hmotnost
Max. povolená rychlost
Zákl d í objem
Základní
bj korby
k b
BACCHUS
2700
27 kg
0 600 kg
10
40 km/h
8 m3
POZNÁMKY
20
POZNÁMKY
21
POZNÁMKY
22
Sídlo společnosti: ROmiLL, spol. s r.o., Tkalcovská 799/14, 602 00 Brno, Česká republika
tel.: +420 518 714 111, fax: +420 518 714 112, e-mail: [email protected], www.romill.cz
GPS: 49°11‘48.297“ N 16°37‘41.469“ E

Podobné dokumenty