Notebooky levně, počítače, pda, tiskárny

Komentáře

Transkript

Notebooky levně, počítače, pda, tiskárny
Notebooky levnì, poèítaèe, pda, tiskárny
FOTOELEKTRO.CZ
Prohlížet
Anténní držák
Kc201.68 (vèetnì DPH 20 %)
Anténní držák [Detaily o zboží...]
BIOSTEK XS 260 PRO
Kc1 360.00 (vèetnì DPH 20 %) Kc1 190.00 (vèetnì DPH 20 %)
Ušetøíte: Kc170.00
Biostek XS-260 PRO! -Rozmìry 430 x 230 x 47 [mm] (šíøka, hloubka, výška) -Podporovaný typ televize
PAL NTSC -Pomìry stran 4:3 Pan and Scan 4:3 Letter Box 16:9 Widescreen -Podpora èeštiny
Lokalizované menu (Anglicky, Èesky)* -Èeské titulky u DivX [Detaily o zboží...]
Biostek XS-260
Kc1 309.92 (vèetnì DPH 20 %)
Biostek XS-260 nabízí kompletní podporu dnes bìžných audio a video formátù od DVD Video, SVCD,
VCD, MPEG-1, MPEG-2, DivX, XviD až po MP3, WMA a JPEG. [Detaily o zboží...]
Biostek XS-600HD
Kc1 668.00 (vèetnì DPH 20 %)
Digitální kvalita obrazu Nejvyšší a nejlépe vybavený model øady Biostek XS má oznaèení XS-600HD.
Jeho nejvìtší zbraní je digitální video výstup HDMI s podporou zobrazení (upscaling) vysokého
rozlišení (480p, 576p, 720p, 1080i). [Detaily o zboží...]
Copyright ©2016 - FOTOELEKTRO.CZ - http://fotoelektro.cz
Page 1 of 8
Copyright ©2016 - FOTOELEKTRO.CZ - http://fotoelektro.cz
Page 2 of 8
CC&C: WA-2204A 54Mbit AP/KL/Router/Br/Switch (2,4 GHz)
Kc998.32 (vèetnì DPH 20 %)
Jedná se o bezdrátový router s vynikajícím pomìrem cena/výkon. Bezkonkurenèní podpora zaøízení
od i4wifi - u popisu produktu naleznete multimediální prùvodce nastavením. [Detaily o zboží...]
DURACRAFT stolní ventilátor
Cena na zavolání
[Detaily o zboží...]
DVD LG s DVBT FULL HD
Kc2 390.00 (vèetnì DPH 20 %) Kc1 990.00 (vèetnì DPH 20 %)
Ušetøíte: Kc400.00
LG DVT589H Znaèka: LG Skladem MALL LG DVT589H Výteèná kombinace DVD pøehrávaèe a DVB-T
pøijímaèe, vyøešte pøíjem digitální televize a pøehrávání DVD jedním pøístrojem. Pøehrávaè DVT589H
má èeské menu, umí zkopírovat hudební CD do USB a podporuje [Detaily o zboží...]
DVD Player PHILIPS
Kc5 490.00 (vèetnì DPH 20 %) Kc890.00 (vèetnì DPH 20 %)
Ušetøíte: Kc4 600.00
[Detaily o zboží...]
DVD pøehrávaè BIOSTEK XS 600HD
Kc1 790.00 (vèetnì DPH 20 %)
[Detaily o zboží...]
Copyright ©2016 - FOTOELEKTRO.CZ - http://fotoelektro.cz
Page 3 of 8
DVD pøehrávaè EVOLVE HDMI
Kc1 590.00 (vèetnì DPH 20 %) Kc1 390.00 (vèetnì DPH 20 %)
Ušetøíte: Kc200.00
Evolve DX580 HDMI je elegantní DVD pøehrávaè s displejem, s výstupem HDMI, USB vstupem a
èteèkou pamì•ových karet. Nabízí kvalitní obraz a pøehrávání multimédii z USB, èeské menu a
zvukový výstup 5.1. [Detaily o zboží...]
DVD pøehrávaè SENCOR 2714
Kc2 350.00 (vèetnì DPH 20 %) Kc1 890.00 (vèetnì DPH 20 %)
Ušetøíte: Kc460.00
Popis Pøenosný DVD pøehrávaè Sencor SPV 2714: LCD TFT displej s úhlopøíèkou 18 cm (7")
Pøehrává: DivX, XviD, MPEG4, DVD.R/RW, SVCD, CD-R/RW, MP3, JPEG USB port (pro pøipojení USB
disku, MP3 pøehrávaèe apod.) Èteèka karet SD/MMC/MS ( [Detaily o zboží...]
DVD pøehrávaè SENCOR SDV 7303H
Kc1 190.00 (vèetnì DPH 20 %) Kc990.00 (vèetnì DPH 20 %)
Ušetøíte: Kc200.00
DVD pøehrávaè od spoleènosti Sencor zvládající všechny forrmáty DVD a CD diskù a dále MP3, JPG a
taky DivX vèetnì èeských titulkù. Porporuje zvuk Dolby Digital. Souèástí také USB vstup a HDMI
výstup s pøevodem do vysokého rozlišení [Detaily o zboží...]
ETA Kuchyòská váha
Kc899.00 (vèetnì DPH 20 %) Kc599.00 (vèetnì DPH 20 %)
Ušetøíte: Kc300.00
Stolní digitální váha. Maximální váživost 2 kg, rozlišení 1 g. Plastová miska. Tlaèítko zapnuto/vypnuto.
Automatické vypnutí po 3 min. neèinnosti. Ukazatel pøetížení a vybité baterie. [Detaily o zboží...]
Copyright ©2016 - FOTOELEKTRO.CZ - http://fotoelektro.cz
Page 4 of 8
ETA Mixer VITA
Kc1 100.00 (vèetnì DPH 20 %) Kc890.00 (vèetnì DPH 20 %)
Ušetøíte: Kc210.00
Sekací nástavec ne, Šlehání ne, Objem nádoby 1 l, Pøíkon 500 W, Tyèový mixér ne - ETA 3011 90010
VITA - Kuchyòské spotøebièe Mixéry [Detaily o zboží...]
ETA šlehaè PROMISE
Kc1 290.00 (vèetnì DPH 20 %) Kc1 090.00 (vèetnì DPH 20 %)
Ušetøíte: Kc200.00
ŠLEHAÈ ETA Promise Pøíkon 250 W, 5 stupòová regulace, Turbo, otoèná mísa se stojanem, dlouhé
šlehací metly, hnìtací háky, tyèový mixér, stìrka, kryt otoèné mísy, držák pøíslušenství. [Detaily o
zboží...]
ETA Topinkovaè 0158
Kc499.00 (vèetnì DPH 20 %) Kc349.00 (vèetnì DPH 20 %)
Ušetøíte: Kc150.00
Lahodné køupavé topinky, které provoní váš dùm. Pøipravte si je v topinkovaèi ETA, který se stane
vaším nepostradatelným pomocníkem v kuchyni. Elegantní bílý topinkovaè je vybaven plynulým 7
stupòovým nastavením teploty. Navíc funkce opìtovného ohøevu a r [Detaily o zboží...]
Ferguson CF2220 AF
Kc1 188.00 (vèetnì DPH 20 %)
Maximální kvalita za minimální náklady Pøechod na digitální pozemní vysílání nebyl nikdy tak snadný.
Pokud jste v oblasti pokryté signálem digitální pozemní televize (DVB-T), pak staèí zapojit tento malý
SetTopBox, nastavit anténu a naladit programy. [Detaily o zboží...]
Ferguson D-680
Kc1 548.00 (vèetnì DPH 20 %)
Unikátní funkce na každém kroku Skvìlá podpora formátù, kompletní èeská lokalizace a pøedevším již
žádné problémy s titulky u DivX. [Detaily o zboží...]
Copyright ©2016 - FOTOELEKTRO.CZ - http://fotoelektro.cz
Page 5 of 8
Ferguson D-780HX new
Kc2 148.00 (vèetnì DPH 20 %)
Ještì lepší než ti nejlepší! Vlajková loï mezi DVD/DivX pøehrávaèi. Vše co jste si pøáli a ještì mnohem
více!. Ferguson D-770 HX spojuje nejlepší software pro DVD/DivX pøehrávaèe s vysoce kvalitním
provedením a spolehlivostí hardware. [Detaily o zboží...]
Chùvièka BABY Sitter Hutermann
Cena na zavolání
[Detaily o zboží...]
Keramická varná konvice
Kc1 490.00 (vèetnì DPH 20 %) Kc790.00 (vèetnì DPH 20 %)
Ušetøíte: Kc700.00
objem 1,2l - pøíkon 1200W - plochý ohøevný prvek - keramická nádoba - základna otoèná 360° podsvícený vypínaè - vedení ukryté v základu - systém jištìní proti pøehøátí [Detaily o zboží...]
Panelová anténa, zisk 13 dBi, kabel, držák, RSMA(f)
Kc756.30 (vèetnì DPH 20 %)
BP-24PL-13 je panelová anténa, pracující na principu mikropáskové technologie. [Detaily o zboží...]
PC SESTAVA INTEL
Kc5 000.00 (vèetnì DPH 20 %) Kc4 500.00 (vèetnì DPH 20 %)
Ušetøíte: Kc500.00
PC sestava: Procesor INTEL dvou jadro 2.8GH, 3GB RAM DDR2, 250GB HDD SATA, Grafická karta
GeForce 9800GT 500MB, DVD vypalovaèka. Poèítaè hravì zvládá nejnovìjší hry díky výkonné grafice,
pamìti a procesoru [Detaily o zboží...]
Copyright ©2016 - FOTOELEKTRO.CZ - http://fotoelektro.cz
Page 6 of 8
PC SESTAVA INTEL
Kc3 000.00 (vèetnì DPH 20 %) Kc2 500.00 (vèetnì DPH 20 %)
Ušetøíte: Kc500.00
PC sestava. Procesor INTEL dvoujadro 2140 1,66GHz, 1GB RAM DDR2, Grafická karta 7300GS, HDD
30GB, DVD vypalovaèka. Poèítaè vhodný na internet, kanceláøské práce, hudbu, fotky, filmy a hry,
které nemají velký nárok na výkon. [Detaily o zboží...]
PC SESTAVA INTEL s Windows XP Home Edition
Kc4 500.00 (vèetnì DPH 20 %) Kc3 500.00 (vèetnì DPH 20 %)
Ušetøíte: Kc1 000.00
PC sestava INTEL s WINDOWS XP HOME Edition dvoujadro 2140 1,66GHz, 1GB RAM DDR2, Grafická
karta 7300GS, HDD 30GB, DVD vypalovaèka. Poèítaè vhodný na internet, kanceláøské práce, hudbu,
fotky, filmy a hry, které nemají velký nárok na výkon. [Detaily o zboží...]
PHILIPS Compact 1000
Kc359.00 (vèetnì DPH 20 %) Kc290.00 (vèetnì DPH 20 %)
Ušetøíte: Kc69.00
[Detaily o zboží...]
PHILIPS Kuchyòský robot Cucina
Kc2 490.00 (vèetnì DPH 20 %) Kc1 890.00 (vèetnì DPH 20 %)
Ušetøíte: Kc600.00
kuchyòský robot Cucina. kvalitní univerzální kuchyòský robot s odš•avòovaèem. mixérem a lisem na
citrusy. jedineèný systém Click and Go pro snadné složení, rozložení a práci. [Detaily o zboží...]
PHILIPS kulma beauty
Kc350.00 (vèetnì DPH 20 %) Kc250.00 (vèetnì DPH 20 %)
Ušetøíte: Kc100.00
elice výkonná,pohyblivá keramická kulma. Její kostra je pokrytá protiskluzovou gumou a má na sobì
stále chladné místo, o které se lze opøít, takže práce s kulmou je pohodlnìjší. Je vyrobená ve 4
rùzných rozmìrech,takže je možné docílit rùzných typù vln. [Detaily o zboží...]
Copyright ©2016 - FOTOELEKTRO.CZ - http://fotoelektro.cz
Page 7 of 8
Phillips Kuchyòský robot Essence
Kc3 490.00 (vèetnì DPH 20 %) Kc2 490.00 (vèetnì DPH 20 %)
Ušetøíte: Kc1 000.00
PHILIPS kuchyòský robot Essence Výkonný motor a rozšíøená øada pøíslušenství Tento moderní
kuchyòský robot obsahuje nejpokroèilejší technologie. Jeho všestrannost je zajištìna jedineèným
systémem SmartControl, který automaticky vybírá nejlepší nastavení [Detaily o zboží...]
Poèítaè Games
Kc13 188.00 (vèetnì DPH 20 %)
Procesor Intel Pentium Core 2 duo E4700 Pamì• 2 GB DDR II HDD 320GB,SATA II Mechanika DVD-RW
DL (DVD vypalovaèka) Graf. Karta GeForce 8800GT 384MB DDR III Zvuková karta 8-i kanálové audio
LAN karta 10/100Mb, 8xUSB, HDMI, TV out, klávesnice, m [Detaily o zboží...]
Copyright ©2016 - FOTOELEKTRO.CZ - http://fotoelektro.cz
Page 8 of 8

Podobné dokumenty

– červenec 2016

– červenec 2016 Základní deska:MSI H110M PRO-D Paměť: 8GB - DDR4 Pevný disk: 1000 GB - Serial ATA 600 Grafická karta: AMD Radeon R7 370, 2GB DDR5 - 256bit Integrovaná čtečka paměťových karet DVD vypalovačka: DVD-R...

Více

AMD-67E - Elektroobchudek.cz

AMD-67E - Elektroobchudek.cz 11. Zajistěte, aby otvory pro vstup (l/m) a výstup (d) vzduchu byly otevřeny dříve, než je klimatizační zařízení uvedeno do provozu. Klimatizační zařízení nesmí být instalováno za závěsy případně j...

Více

elektronika A Radio

elektronika A Radio ANTÉNY, ANTÉNNÍ ZESILOVAÈE, PØÍSLUŠENSTVÍ Antény Yagi LFA ........................................................ 31/8, 31/9 Magnetic Loop Antenna .................................... 56/8, 56/9, ...

Více

novinky novinky

novinky novinky DX505 mini (5.1,USB,SDHC,CZ menu)

Více

Diplomová práce Měření úspěšnosti webových prezentací

Diplomová práce Měření úspěšnosti webových prezentací tématu více než několik stručných řádků. Rozhodl jsem se proto souhrnně zpracovat tuto problematiku a prohloubit tak stav poznání v této oblasti. • Mezi důvody proč jsem si vybral toto téma, patří ...

Více

leden+únor - M

leden+únor - M jaz., 8 třída, 1x až 2x týdně úterý a čtvrtek nebo pátek. [email protected], tel. 776 598 767 ■ Prodám Nokia 6300, černo stříbrný, nová baterie, v originálním balení s návodem, záručním listem, ...

Více

platný od 12.8.2015

platný od 12.8.2015 * Toronto Stock Exchange (TSE): Cena za obchod s akciemi obchodovanými za cenu nižší než 1 CAD je maximálně 25 CAD/obchod.

Více

Objed. označení: G-K

Objed. označení: G-K KB-2400YW KB–2400YW KB-2450YW KB–2450YW KB-2500SGW KB–2500SGW KB-2550SGW KB–2550SGW KB-2600EW KB–2600EW KB-2620EW KB–2620EW KB-2635EW KB–2635EW KB-2655EW KB–2655EW KB-2670EW KB–2670EW KB-2685EW KB–...

Více