otvrzení o původ

Komentáře

Transkript

otvrzení o původ
C T.SI-O
č ísloPK
PTEll/lEl\I1\lA l(NIHA
:
POP
:
151903'7173
SA.2 O 1O O O O3
oddíl: A
chip:
ČscFl MS
plemeno: SA
s*Řw
M1
HERD BOOK
stát. registr:
-z
čís1o :
SALERS
s_A aa9
PRECIEIJ><
1519037173 FR na ozen:04.02.1999 c}rovate]: T in ,]ean, Le Barra, Auri
pohlaví: Plemenn b k
genot]4): DNA 8600045 maj ite]',[&uj.8ia s.r.o'Pra}ra
OTEC : 269 I57
jméno : MUGUET
čísIoPK: 1596051566
oddílpx:
us nl_ c is10 :
1596057566 FR
chovatel:
Trin Jean, Le Barra,Aurillac Ced,ex
maj itel:
narozen :
kremí rozbor
genotyp prot.
.
narozen
:
země privodu:
Francíe
BRILLANTE
1586050216
narozena:
země pr1vodu: Francie
1588053022 FR
jméno: DAME
čísloPK: 158B053022
oddílpx:
chovat.el:
Trin Jean,Le Barra,Aurillac
maj itel:
Cedex
DYANE
1588053010
OM
: 269 .21,0
OOM:
000
jméno :UNIQUE
REVE
čísloPK :15'83'019376
oddí]-PKl A
1580028060
chovatel Trin .Tean, Le Barra, Aurillac Ced
majítel
MOM: 15'76084656
narozen
MULHOUSE
země p vodu: Francie
L57 6084656
:
:
MM
: L58002'7969 FR
OMM:
000
jméno :RTTA
LOMBARD
čísloPK :158002'/969
od"díIpx: a
1575074513
chovatel-: Trin Jean, Le Barra, Aurj_l1ac Ced
majitel
MMM: 1571035034
narozena:
I:
GTNA
země privodu: Francie
157103s034
-
krewní rozbor
genotyp prot.
vodu:
:
.
š.Ý_/./
o&
Ht ttn
/
t;1,,
FR
FR
:
plemeno : SA
V
FR
:
MATKA:
p
:
:
:
země pťrvodu: Francíe
země
OO
: 269 206
OOO:
000
jméno :FTDEL
TOT]DOUX
čísloPK :1590048962
oddílpK: e
15820360'7]chovatel Trin ,Jean, Le Barra, auriitac Ced
maj itel
MOO: 1586050216
MO
: 1591015701 FR
OMO:
000
jméno :GENTIANE
BARAKOT]DA
Eís]opx :1591O157O1
oddí]_pK: e
]-5860'r3444
chovatel- Trin .Tean, Le Barra, Aurillac Ced
maj itel
MMO: 1588053010
plemeno : SA 100
nafozena:
l]ac cedex zeÍĚ ptivodu: Francie
ooď
s
;
, ,,, t,', li
;'
cf;./
![t
FR
'
r
ri
l.
il't,.
'Ú

Podobné dokumenty

otvrzení o původ - Bursia Praha sro

otvrzení o původ - Bursia Praha sro chovat'e1 Gá'&ďry Bascal Lg1i]l:' art 'naBiilríe Gaec Barret P&T,L.Font d.Landes,Marcais' Jnaj ite1 NATUÍ{AL.1*.:'{,,,,:9r:]li",Praha maj it.e1: narozen 226.0I.t993 Gaec Barret P&T, L. Font d.Lande...

Více

otvrzení o původ - Bursia Praha sro

otvrzení o původ - Bursia Praha sro 7272350111 FR dat.nar.:16.09.2005 chovate1:Earl Medart Michel,Les Etangs,Thoringe pohlaví :Plemenn b k genotyp: DNA 8903380 majitel :Bursia s.r.o.Praha

Více

Studentům disciplíny 2AKUL – hromadný e

Studentům disciplíny 2AKUL – hromadný e Studentům disciplíny 2AKUL – hromadný e-mail před začátkem zimního semestru 2015/2016 Vážení studenti, vítám všechny v disciplíně 2AKUL Jazyková kultura a posílám aktuální údaje. V rozvrhu máme nas...

Více

Výroční zpráva. - Vítáme Vás na stránkách Ekocentra

Výroční zpráva. - Vítáme Vás na stránkách Ekocentra Den bez aut - Říčanská cyklojízda .................................................................................................... 10 PRAKTICKÁ OCHRANA PŘÍRODY ....................................

Více