Style Days pravidla

Komentáře

Transkript

Style Days pravidla
PRAVIDLA P ŘIHLÁŠENÍ 1. Přihlásit se mohou muži i ženy od 15 let věku, osoby mladší 18 let se na sjednaný termín musí dostavit v doprovodu rodiče / zákonného zástupce. 2. Každá osoba může absolvovat v termínu 20. – 22. 9. 2013 pouze jedenkrát jedno téma, zúčastnit se tedy může 3x, každý den 1x. 3. Přihlášení je možné online na webu www.olympia-­‐centrum.cz 4. Při online přihlášení zájemce vyplní formulář, vybere si termín, potvrdí souhlas s pravidly a odešle formulář. Na mailovou adresu zájemce rezervační systém následně odešle potvrzení o přijea rezervace. 5. Rezervace je závazná. Pokud by se zájemce nemohl z nějakého důvodu dostavit, zruší svoji přihlášku nejpozději do 24 hodin před sjednaným termínem a to přes link, který byl zaslaný v e-­‐mailu společně s potvrzením rezervace. 6. Zájemce se dostaví ve stanovený den a čas k image zóně na centrálním prostranství v O C Olympia nejlépe s malým předshhem tak, aby jím rezervovaná procedura mohla začít ve smluvenou dobu. Pakliže jeho zpoždění přesáhne 5 minut, ztrácí nárok na rezervaci a místo je postoupeno jinému zájemci. 7. Zájemce prohlašuje, že netrpí žádnými infekčně přenosnými chorobami a alergiemi na látky obsažené v kosmehckých přípravcích. 8. Nejedná se o klasické kadeřnické a kosmehcké služby. Na místě není možnost nechat si umýt vlasy. Kadeřnice a vizážistka je na místě akce přítomna primárně za účelem poradenství.
9. Zájemce souhlasí s natáčením a nafocením průběhu akce. Materiály budou použity pro interní účely Olympia Centrum Brno, na webových stránkách a na facebooku O C Olympia.
10. Je možno přihlásit se také bez předchozí registrace přímo na místě u hostesek, které budou mít informace o aktuálně volných termínech.
Zpracování osobních údajů
Účasa v akci souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen údaje) do databáze společnosh Olympia Brno, s.r.o., a s jejich následným zpracováním pro markehngové účely Společnosh (rozesílání newsleqeru apod.), tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných akhvitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnua údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosh odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybnosa o dodržování práv správcem se může na Společnost obráht a případně se s podnětem může obráht i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s am, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosh s touto soutěží a jeho výrobků s am, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.