Katalog Označení Označení změny Název Třídící znak Věstník

Komentáře

Transkript

Katalog Označení Označení změny Název Třídící znak Věstník
Katalog
63814
93050
66682
Označení
ČSN EN ISO 10628
ČSN EN ISO 10628-2
ČSN ISO 15226
Označení změny
Název
Schémata průmyslových procesů - Všeobecná pravidla
Schémata pro chemický a petrochemický průmysl - Část 2: Grafické značky
Technická dokumentace - Model životního cyklu a přiřazení dokumentů
Katalog
91892
24090
66176
66309
59502
53
91893
57882
87122
24092
15500
19081
71206
63813
67769
69971
63033
63272
63273
64149
64150
64151
64702
64703
65384
54981
54982
61091
61092
61093
61094
63966
70328
59380
59381
59379
65878
73718
91586
20779
26079
59567
66322
66525
59503
82133
86710
51271
24098
77055
Označení
ČSN EN ISO 10209
ČSN 01 3102
ČSN EN ISO 13567-1
ČSN EN ISO 13567-2
ČSN EN ISO 6428
ČSN 01 3107
ČSN EN ISO 6433
ČSN EN ISO 5457
ČSN EN ISO 5457
ČSN 01 3111
ČSN ISO 5455
ČSN ISO 5455
ČSN EN ISO 7200
ČSN ISO 128-34
ČSN ISO 128-1
ČSN ISO 128-23
ČSN ISO 128-22
ČSN ISO 128-25
ČSN ISO 128-24
ČSN ISO 128-30
ČSN ISO 128-44
ČSN ISO 128-50
ČSN EN ISO 128-21
ČSN EN ISO 128-20
ČSN ISO 128-40
ČSN EN ISO 3098-5
ČSN EN ISO 3098-0
ČSN EN ISO 3098-6
ČSN EN ISO 3098-2
ČSN EN ISO 3098-3
ČSN EN ISO 3098-4
ČSN ISO 16016
ČSN ISO 16016
ČSN EN ISO 5456-2
ČSN EN ISO 5456-3
ČSN EN ISO 5456-1
ČSN EN ISO 5456-4
ČSN ISO 129-1
ČSN EN ISO 3040
ČSN EN ISO 7083
ČSN EN ISO 1660
ČSN EN ISO 5261
ČSN ISO 15787
ČSN EN ISO 15785
ČSN EN ISO 5845-1
ČSN ISO 10135
ČSN ISO 10135
ČSN EN 22553
ČSN 01 3180
ČSN EN ISO 11442
Označení změny
Název
Třídící znak Věstník vydání Datum zrušení
Technické výkresy - Terminologie - Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a související dokumentaci 13101
2.13
Technické výkresy. Druhy konstrukčních dokumentů
13102
Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 1: Přehled a základní pravidla
13104
1.03
Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 2: Uspořádání, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci
13104
1.03
Technické výkresy - Požadavky pro mikrografické zpracování
13105
7.00
Technické výkresy. Schémata. Druhy a typy. Společné požadavky na kreslení
13107
Dokumentace technického produktu - Odkazy na části výrobku
13108
2.13
Technická dokumentace - Rozměry a úprava výkresových listů
13110
2.00
Technická dokumentace - Rozměry a úprava výkresových listů
13110
11.10
Technické výkresy. Skládání výkresů
13111
11.85
Technické výkresy. Měřítka
13112
3.94
Technické výkresy. Měřítka
13112
2.96
Technická dokumentace - Údaje v popisových polích a záhlavích dokumentů
13113
9.04
Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 34: Zobrazování na strojnických výkresech
13114
1.02
Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 1: Úvod a přehled
13114
7.03
Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 23: Čáry na výkresech ve stavebnictví
13114
6.04
Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 22: Základní pravidla kreslení a použití odkazových čar
13114
11.01
Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 25: Čáry na výkresech pro stavbu lodí
13114
12.01
Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 24: Čáry na strojnických výkresech
13114
12.01
Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 30: Základní pravidla kreslení pohledů
13114
3.02
Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 44: Kreslení řezů na strojnických výkresech
13114
2.02
Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 50: Základní pravidla zobrazení ploch v řezech a průřezech
13114
2.02
Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 21: Tvorba čar v CAD
13114
5.02
Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 20: Základní pravidla pro kreslení čar
13114
5.02
Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 40: Základní pravidla kreslení řezů a průřezů
13114
9.02
Technická dokumentace - Písmo - Část 5: Latinská abeceda, číslice a značky pro CAD
13115
2.99
Technická dokumentace - Písmo - Část 0: Všeobecná ustanovení
13115
2.99
Technická dokumentace - Písmo - Část 6: Cyrilice
13115
2.01
Technická dokumentace - Písmo - Část 2: Latinská abeceda, číslice a značky
13115
2.01
Technická dokumentace - Písmo - Část 3: Řecká abeceda
13115
2.01
Technická dokumentace - Písmo - Část 4: Diakritická znaménka a zvláštní znaky latinské abecedy
13115
2.01
Technická dokumentace - Ochranné nápisy zamezující zneužití dokumentů a produktů
13116
2.02
Technická dokumentace - Ochranné nápisy zamezující zneužití dokumentů a produktů
13116
5.04
Technické výkresy - Metody promítání - Část 2: Pravoúhlé promítání
13123
7.00
Technické výkresy - Metody promítání - Část 3: Axonometrické promítání
13123
7.00
Technické výkresy - Metody promítání - Část 1: Přehled
13123
7.00
Technické výkresy - Metody promítání - Část 4: Středové promítání
13123
11.02
Technické výkresy - Kótování a tolerování - Část 1: Všeobecná ustanovení
13130
8.05
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kótování a tolerování - Kužele
13135
10.12
Technické výkresy - Značky pro geometrické tolerování - Tvary a rozměry
13138
12.96
Technické výkresy - Kótování a tolerování profilů
13139
10.97
Technické výkresy - Zjednodušené označování tyčí a profilů
13142
8.00
Technická dokumentace - Tepelné zpracování součástí z železných kovů - Označování na výkresech
13146
1.03
Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování a označování lepených, sdrápkových a slisovaných spojů
13151
2.03
Technické výkresy - Zjednodušené zobrazení spojení na výkresech sestavení - Část 1: Základní ustanovení
13152
7.00
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Indikátory kreslení tvarovaných součástí v technické dokumentaci produktu (TDP) 13154
11.08
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Indikátory kreslení tvarovaných součástí v technické dokumentaci produktu (TDP) 13154
9.10
Svarové a pájené spoje - Označování na výkresech
13155
5.98
Technické výkresy. Kreslení diagramů
13180
Technická dokumentace - Zacházení s dokumenty
13196
11.06
Katalog
73194
51752
51753
58422
86519
50794
50795
50796
16702
52695
68
11724
24101
55277
20260
21579
71956
21580
21581
55333
56090
71
11725
15498
19084
15499
19083
54877
56704
26027
21169
21170
Označení
ČSN ISO 13715
ČSN EN ISO 2162-1
ČSN EN ISO 2162-2
ČSN EN ISO 2162-2
ČSN EN ISO 26909
ČSN EN ISO 6410-3
ČSN EN ISO 6410-2
ČSN EN ISO 6410-1
ČSN ISO 2203
ČSN ISO 2203
ČSN 01 3216
ČSN 01 3216
ČSN 01 3218
ČSN EN ISO 8826-2
ČSN EN ISO 8826-1
ČSN EN ISO 3952-1
ČSN EN ISO 3952-1
ČSN EN ISO 3952-2
ČSN EN ISO 3952-3
ČSN EN ISO 3952-4
ČSN EN ISO 3952-4
ČSN 01 3228
ČSN 01 3228
ČSN ISO 9222-2
ČSN ISO 9222-2
ČSN ISO 9222-1
ČSN ISO 9222-1
ČSN EN ISO 6411
ČSN EN ISO 6411
ČSN EN ISO 6412-3
ČSN EN ISO 6412-2
ČSN EN ISO 6412-1
Označení změny
Katalog
76993
57770
85601
85606
90729
61641
90730
87224
74581
65925
Označení
Označení změny
ČSN 01 3705
ČSN IEC TR 61346-4
ČSN EN 81346-1
ČSN EN 81346-2
ČSN EN 62023 ed. 2
ČSN EN 62023
ČSN EN 62023
Z1
ČSN EN 61360-1 ed. 2
ČSN EN 61360-4 ed. 2
ČSN EN 61360-2
A1
Z1
Opr.1
Z1
Opr.1
Z1
a
A1
Opr.1
a
Z1
Z1
Opr.1
Třídící znak Věstník vydání Datum zrušení
13010
3.02
1.9.2013
13010
8.13
13020
3.03
Název
Třídící znak Věstník vydání Datum zrušení
Technické výkresy - Hrany neurčitých tvarů - Slovník a označování
13205
6.05
Technická výrobní dokumentace - Pružiny - Část 1: Zobrazování
13210
6.98
Technická výrobní dokumentace - Pružiny - Část 2: Parametry pro pružiny šroubovité válcové tlačné
13210
5.98
Technická výrobní dokumentace - Pružiny - Část 2: Parametry pro pružiny šroubovité válcové tlačné
13210
2.00
Pružiny - Terminologie
13210
8.10
Technické výkresy - Závity a závitové části - Část 3: Zjednodušené zobrazování
13213
3.98
Technické výkresy - Závity a závitové části - Část 2: Závitové vložky
13213
3.98
Technické výkresy - Závity a závitové části - Všeobecná pravidla
13213
3.98
Výkresy ve strojírenství. Zobrazování ozubených kol
13215
12.94
Výkresy ve strojírenství. Zobrazování ozubených kol
13215
6.98
Výkresy ve strojírenství. Pravidla kreslení výkresů ozubených kol
13216
Výkresy ve strojírenství. Pravidla kreslení výkresů ozubených kol
13216
10.84
Výkresy ve strojírenství. Výkresy řetězových kol
13218
3.88
Technické výkresy - Valivá ložiska - Část 2: Podrobné schematické zobrazování
13222
2.99
Technické výkresy - Valivá ložiska - Část 1: Schematické zobrazování - Obecné zásady (ISO 8826-1:1989)
13222
11.96
Technické výkresy - Kinematická schémata - Značky - Část 1
13226
3.97
Technické výkresy - Kinematická schémata - Značky - Část 1
13226
1.05
Technické výkresy - Kinematická schémata - Značky - Část 2
13226
3.97
Technické výkresy - Kinematická schémata - Značky - Část 3
13226
3.97
Kinematická schémata - Grafické značky - Část 4
13226
3.99
Kinematická schémata - Grafické značky - Část 4
13226
6.99
Výkresy ve strojírenství. Pravidla kreslení drážkových spojení
13228
Výkresy ve strojírenství. Pravidla kreslení drážkových spojení
13228
1.82
Technické výkresy. Těsnění pohybujících se částí. Část 2: Schematické zobrazování
13235
3.94
Technické výkresy. Těsnění pohybujících se částí. Část 2: Schematické zobrazování
13235
2.96
Technické výkresy. Těsnění pohybujících se částí. Část 1: Schematické zobrazování. Obecné zásady
13235
3.94
Technické výkresy. Těsnění pohybujících se částí. Část 1: Schematické zobrazování. Obecné zásady
13235
2.96
Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování středicích důlků
13240
2.99
Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování středicích důlků
13240
8.99
Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování potrubních větví - Část 3: Příslušenství ve vzduchotechnice a odvodňovacích systémech
13245
9.97
Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování potrubních větví - Část 2: Izometrické promítání
13245
3.97
Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování potrubních větví - Část 1: Všeobecná pravidla a pravoúhlé promítání
13245
3.97
Název
Třídící znak Věstník vydání Datum zrušení
Terminologie v oblasti informační struktury, dokumentace a grafických značek
13705
11.06
Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 4: Diskuse
13710
pojmů a jejich souvislostí
1.00
Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 1: Základní
13710
pravidla
4.10
Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 2: Třídění
13710
předmětů a kódy 4.10
tříd
Strukturování technické informace a dokumentace
13711
6.12
Strukturování technické informace a dokumentace
13711
5.01
23.11.2014
Strukturování technické informace a dokumentace
13711
6.12
23.11.2014
Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem pro elektrické komponenty - Část 1: Definice - Zásady a metody13720
12.10
Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem pro elektrické komponenty - Část 4: Seznam odkazů IEC na normalizované
13720
typy datových
12.05 prvků, třídy komponentů a termíny
Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem pro elektrické komponenty - Část 2: Slovníkové schéma EXPRESS
13720
12.02
6.11.2015
71451
93334
72218
93333
82618
88136
53555
88137
76254
83000
74100
65334
89011
64774
64775
64776
60225
60614
60615
64857
65616
66856
67602
90083
64721
80279
84182
92507
77890
62277
90728
90727
92670
63041
92671
66479
63493
79314
87226
67897
ČSN EN 61360-2
ČSN EN 61360-2
ČSN EN 61360-5
ČSN EN 61360-2 ed. 2
ČSN EN 61355-1 ed. 2
ČSN EN 61666 ed. 2
ČSN EN 61666
ČSN EN 61666
ČSN EN 61175 ed. 2
ČSN EN 62491
ČSN EN 82045-2
ČSN EN 82045-1
ČSN EN 62507-1
ČSN EN 61691-3-3
ČSN EN 61691-3-2
ČSN EN 61691-2
ČSN EN 61926-1
ČSN EN 61690-2
ČSN EN 61690-1
ČSN EN 62014-1
ČSN EN 61523-1
ČSN EN 61523-2
ČSN EN 80416-3
ČSN EN 80416-3
ČSN EN 80416-2
ČSN ISO 80416-4
ČSN EN 80416-1 ed. 2
ČSN IEC 62648
ČSN EN 61082-1 ed. 2
ČSN EN 62027
ČSN EN 62027
ČSN EN 62027 ed. 2
ČSN EN 82079-1
ČSN EN 62079
ČSN EN 62079
ČSN EN 60848
ČSN EN 81714-3
ČSN EN 81714-2 ed. 2
ČSN EN ISO 81714-1
ČSN EN 61286
A1
Z1
Katalog
54253
18820
18821
18822
18823
18824
24160
24161
24162
28801
75
76
15347
24163
77
24164
24165
34962
21137
24167
16184
16185
24168
24169
78
24170
21608
24173
21486
18900
24174
79
24175
24176
24177
24178
24179
24180
24181
24182
24183
21607
21487
21485
50604
Označení
ČSN ISO 6196-3
ČSN ISO 6196-1
ČSN ISO 6196-2
ČSN ISO 6196-5
ČSN ISO 6196-6
ČSN ISO 6196-7
ČSN 01 3801
ČSN 01 3805
ČSN 01 3807
ČSN ISO 10196
ČSN 01 3810
ČSN 01 3817
ČSN ISO 446
ČSN 01 3820
ČSN 01 3821
ČSN 01 3823
ČSN 01 3824
ČSN 01 3824
ČSN ISO 8126
ČSN 01 3826
ČSN ISO 8514-1
ČSN ISO 8514-2
ČSN 01 3829
ČSN 01 3830
ČSN 01 3831
ČSN ISO 8127-1
ČSN ISO 9923
ČSN 01 3844
ČSN ISO 9378
ČSN ISO 6199
ČSN 01 3850
ČSN 01 3861
ČSN 01 3870
ČSN 01 3872
ČSN 01 3873
ČSN 01 3874
ČSN 01 3875
ČSN 01 3876
ČSN 01 3877
ČSN 01 3878
ČSN 01 3879
ČSN ISO 10198
ČSN ISO 10197
ČSN ISO 6198
ČSN ISO 7565
Označení změny
Katalog
86282
24186
34965
80
59625
59626
59623
83
11732
59621
72405
85823
86
11734
87
Označení
ČSN ISO 5408
ČSN 01 4004
ČSN 01 4004
ČSN 01 4005
ČSN ISO 68-1
ČSN ISO 68-2
ČSN ISO 261
ČSN 01 4009
ČSN 01 4009
ČSN ISO 262
ČSN ISO 724
ČSN ISO 1501
ČSN 01 4020
ČSN 01 4020
ČSN 01 4021
Označení změny
Z1
A1
Z1
Z1
Z1
Z1
a
N1
Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem pro elektrické komponenty - Část 2: Slovníkové schéma EXPRESS
13720
11.04
6.11.2015
Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem pro elektrické komponenty - Část 2: Slovníkové schéma EXPRESS
13720
7.13
6.11.2015
Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem pro elektrické komponenty - Část 5: Doplňky ke schématu slovníku
13720EXPRESS
2.05
Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem pro elektrické komponenty - Část 2: Adresářové schéma EXPRESS
13720
7.13
Třídění a označování dokumentů pro průmyslové celky, systémy a zařízení - Část 1: Pravidla a tabulky třídění
13721
2.09
Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Identifikace přípojných míst v rámci systému
13730
5.11
Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Označování přípojných míst uvnitř systémů
13730
10.98
1.9.2013
Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Označování přípojných míst uvnitř systémů
13730
5.11
1.9.2013
Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Označování signálů
13731
7.06
Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Popisné označování kabelů a žil
13733
4.09
Správa dokumentů - Část 2: Prvky metadat a informační referenční model
13740
10.05
Správa dokumentů - Část 1: Zásady a metody
13740
9.02
Identifikační systémy umožňující jednoznačnou výměnu informací - Požadavky - Část 1: Zásady a metody
13745
9.11
Jazyky pro popis chování systému - Část 3-3: Syntéza v jazyku VHDL
13750
5.02
Jazyky pro popis chování systému - Část 3-2: Matematické operace v jazyku VHDL
13750
5.02
Jazyky pro popis chování systému - Část 2: Víceúrovňový systém pro modely se vzájemnou operační součinností v jazyku VHDL13750
5.02
Automatizované konstruování - Část 1: Normalizovaný testovací jazyk pro všechny systémy - Společný krácený testovací jazyk pro
13751
všechny systémy
11.00
(C/ATLAS)
Elektronické konstruování - Formát výměny dat (EDIF) - Část 2: Verze 4 0 0
13752
12.00
Elektronické konstruování - Formát výměny dat (EDIF) - Část 1: Verze 3 0 0
13752
12.00
Knihovny pro automatické konstruování - Část 1: Specifikace vlastností vstupních/výstupních oddělovačů (IBIS verze 3.2)
13755
6.02
Normy pro výpočet zpoždění a výkonu při návrhu čipů - Část 1: Systémy pro výpočet zpoždění a výkonu integrovaných obvodů13756
9.02
Normy pro výpočet zpoždění a výkonu při návrhu čipů - Část 2: Specifikace předběžného výpočtu zpoždění pro knihovny CMOS13756
ASIC
4.03
Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 3: Směrnice pro aplikaci grafických značek
13765
7.03
Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 3: Směrnice pro aplikaci grafických značek
13765
2.12
Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 2: Tvar a použití šipek
13765
5.02
Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 4: Směrnice pro přizpůsobení grafických značek k použití
13765
na obrazovkách a displejích
1.08
(ikony)
Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 1: Tvorba grafických značek pro registraci
13765
10.09
Grafické značky pro použití na předmětech - Pokyny pro začlenění grafických značek do publikací IEC
13766
3.13
Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice - Část 1: Pravidla
13780
2.07
Zhotovování seznamů částí
13781
7.01
16.11.2014
Zhotovování seznamů částí
13781
6.12
16.11.2014
Zhotovování seznamů předmětů, včetně seznamů částí
13781
6.12
Zhotovování návodů k použití - Strukturování, obsah a prezentace - Část 1: Obecné zásady a podrobné požadavky
13782
5.13
Zhotovování návodů - Strukturování, obsah a prezentace
13782
11.01
12.9.2015
Zhotovování návodů - Strukturování, obsah a prezentace
13782
5.13
12.9.2015
Specifikační jazyk GRAFCET pro sekvenční funkční diagramy
13783
3.03
Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 3: Třídění spojovacích uzlů, sítí a jejich zakódování
13790
12.01
Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 2: Specifikace grafických značek ve tvaru vhodném
13790pro počítače, včetně
9.07 grafických značek pro referenční knihovnu, a po
Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 1: Základní pravidla
13790
12.10
Informační technologie - Kódovaný soubor znaků pro zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice a pro výměnu informací
13792
8.03
Název
Třídící znak Věstník vydání Datum zrušení
Mikrografie - Slovník - Část 3: Zpracování filmu
13800
12.98
Mikrografie - Slovník - Část 1: Obecné termíny
13800
2.96
Mikrografie - Slovník - Část 2: Poloha mikrozáznamů a způsoby snímkování
13800
2.96
Mikrografie - Slovník - Část 5: Kvalita zobrazení, čitelnost, kontrola
13800
2.96
Mikrografie - Slovník - Část 6: Přístroje
13800
2.96
Mikrografie - Slovník - Část 7: Mikrografie ve zpracování dat
13800
2.96
Reprografie. Názvosloví v reprografii
13801
12.91
Reprografie. Symboly na mikrografických médiích a technické předlohy
13805
4.89
Reprografie. Značky pro technologická schémata v reprografii
13807
Mikrografie. Doporučení pro přípravu předloh
13808
10.93
Reprografie. Měřítka zobrazení
13810
Reprografie. Mikrofilmy a mikrofiše. Záznamy změn
13817
Mikrografie. Zkušební znak ISO a zkušební obrazec ISO 1. Popis a použití
13819
2.94
Reprografie. Zkušební obrazce čitelnosti. Stanovení meze čitelnosti
13820
4.88
Reprografie. Etalony šedi
13821
Reprografie. Zkušební obrazce rozlišovací schopnosti. Rozměry a technické požadavky
13823
Reprografie. Zkušební předloha pro kopírování. Základní technické požadavky
13824
5.88
Reprografie. Zkušební předloha pro kopírování. Základní technické požadavky
13824
2.92
Mikrografie - Diazografické a vesikulární filmy - Visuální hustoty - Požadavky
13825
4.97
Reprografie. Zkušební mikrografická média. Technické požadavky
13826
11.90
Mikrografie. Mikrografická média COM. Kontrola jakosti. Část 1: Požadavky na zkušební diapozitiv a zkušební data na magnetickém
13827nosiči
4.94
Mikrografie. Mikrografická média COM. Kontrola jakosti. Část 2: Postup
13828
4.94
Reprografie. Technologické kontroly v mikrografii
13829
7.87
Reprografie. Mikroštítky
13830
2.91
Reprografie. Mikroštítky pro informace o vynálezech
13831
Mikrografie. Kapsové mikrokarty A6. Část 1: Kapsová mikrokarta s pěti kapsami pro 16 mm mikrofilm
13836
10.92
Mikrografie - Mikrofiše A6 - Uspořádání mikrozáznamů
13840
5.97
Reprografie. Mikrofilmy
13844
9.87
Fotografie - Vesikulární mikrografické filmy - Stanovení citlivosti a expozičního rozsahu podle ISO
13845
5.97
Mikrografie - Snímkování dokumentů na 16 mm a 35 mm halogenidostříbrný mikrografický film - Pracovní postupy
13845
1.96
Reprografie. Ukládání mikrografických médií
13850
3.88
Reprografie. Obálky na mikrofiše
13861
Reprografie. Mikrofiše průmyslových katalogů
13870
8.90
Reprografie. Mikrofilmy technické dokumentace
13872
6.89
Reprografie. Mikroštítky technické dokumentace
13873
4.90
Reprografie. Titulek mikrofiší knih a periodických publikací
13874
4.89
Reprografie. Mikrofilmy novin
13875
6.89
Reprografie. Mikrofiše periodik
13876
2.91
Reprografie. Mikrofiše výzkumných zpráv
13877
1.90
Reprografie. Mikrografická média v řízení a správě
13878
10.90
Reprografie. Mikrofiše normativních dokumentů
13879
1.90
Mikrografie - Průběžná kamera pro 16 mm mikrografický film - Mechanické a optické vlastnosti
13881
5.97
Mikrografie - Čtecí zvětšovací přístroje pro mikrografická média - Charakteristiky
13890
5.97
Mikrografie - Čtecí přístroje pro mikrografická média - Charakteristiky
13891
5.97
Mikrografie - Čtecí přístroje pro mikrografická média - Měření charakteristik
13892
12.97
Název
Závity - Slovník
Základní pravidla zaměnitelnosti. Závity. Označování
Základní pravidla zaměnitelnosti. Závity. Označování
Drsnost povrchu závitů
Závity ISO pro všeobecné použití - Základní profil - Část 1: Metrické závity
Závity ISO pro všeobecné použití - Základní profil - Část 2: Palcové závity
Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Přehled
Metrické závity. Výběr závitů, pro něž je zajišťována výroba závitového nářadí a měřidel
Metrické závity. Výběr závitů, pro něž je zajišťována výroba závitového nářadí a měřidel
Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Výběr rozměrů pro šrouby a matice
Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Základní rozměry
ISO miniaturní závity
Zvláštní závit pro svorce objímek
Zvláštní závit pro svorce objímek
Jednotná soustava tolerancí a uložení RVHP. Metrické závity pro jemnou mechaniku a optiku. Průměry a rozteče
Třídící znak Věstník vydání Datum zrušení
14001
7.10
14004
9.89
14004
10.94
14005
14007
8.00
14007
8.00
14008
8.00
14009
14009
9.65
14010
8.00
14013
3.05
14014
5.10
14020
14020
4.53
14021
11735
88
11736
90
91
24187
40587
24188
72389
73792
74943
75586
68313
28725
19333
67502
19339
92
11737
24191
24192
24193
34967
15071
24194
24195
93
94
24196
24197
95
60311
72404
72406
16128
6196
11739
11738
96
14928
ČSN 01 4021
ČSN 01 4022
ČSN 01 4022
ČSN 01 4026
ČSN 01 4027
ČSN 01 4030
ČSN 01 4030
ČSN 01 4031
ČSN EN 10226-1
ČSN EN 10226-3
ČSN EN 10226-2
ČSN EN 10226-2
ČSN EN ISO 228-1
ČSN ISO 228-2
ČSN ISO 228-2
ČSN ISO 228-2
ČSN ISO 7-1
ČSN 01 4035
ČSN 01 4035
ČSN 01 4037
ČSN 01 4038
ČSN 01 4042
ČSN 01 4042
ČSN 01 4045
ČSN 01 4050
ČSN 01 4051
ČSN 01 4052
ČSN 01 4056
ČSN 01 4060
ČSN 01 4061
ČSN 01 4062
ČSN EN ISO 1478
ČSN ISO 263
ČSN ISO 5864
ČSN 01 4084
ČSN 01 4090-2
ČSN 01 4090-2
ČSN 01 4090-2
ČSN 01 4090
ČSN 01 4090
a
Katalog
86282
24186
34965
80
59625
59626
59623
83
11732
59621
72405
85823
86
11734
87
11735
88
11736
90
91
24187
40587
24188
72389
73792
74943
75586
68313
28725
19333
67502
19339
92
11737
24191
24192
24193
34967
15071
24194
24195
93
94
24196
24197
95
60311
72404
72406
16128
6196
11739
11738
96
14928
Označení
ČSN ISO 5408
ČSN 01 4004
ČSN 01 4004
ČSN 01 4005
ČSN ISO 68-1
ČSN ISO 68-2
ČSN ISO 261
ČSN 01 4009
ČSN 01 4009
ČSN ISO 262
ČSN ISO 724
ČSN ISO 1501
ČSN 01 4020
ČSN 01 4020
ČSN 01 4021
ČSN 01 4021
ČSN 01 4022
ČSN 01 4022
ČSN 01 4026
ČSN 01 4027
ČSN 01 4030
ČSN 01 4030
ČSN 01 4031
ČSN EN 10226-1
ČSN EN 10226-3
ČSN EN 10226-2
ČSN EN 10226-2
ČSN EN ISO 228-1
ČSN ISO 228-2
ČSN ISO 228-2
ČSN ISO 228-2
ČSN ISO 7-1
ČSN 01 4035
ČSN 01 4035
ČSN 01 4037
ČSN 01 4038
ČSN 01 4042
ČSN 01 4042
ČSN 01 4045
ČSN 01 4050
ČSN 01 4051
ČSN 01 4052
ČSN 01 4056
ČSN 01 4060
ČSN 01 4061
ČSN 01 4062
ČSN EN ISO 1478
ČSN ISO 263
ČSN ISO 5864
ČSN 01 4084
ČSN 01 4090-2
ČSN 01 4090-2
ČSN 01 4090-2
ČSN 01 4090
ČSN 01 4090
Označení změny
Katalog
58448
89679
89696
Označení
ČSN EN ISO 14253-1
ČSN EN ISO 14253-3
ČSN EN ISO 14253-2
Označení změny
a
N1
Opr.1
Z1
Z2
N1
Z1
a
b
a
Z1
a
N1
a
a
N1
Opr.1
Z1
Z2
N1
Z1
a
b
a
Jednotná soustava tolerancí a uložení RVHP. Metrické závity pro jemnou mechaniku a optiku. Průměry a rozteče
14021
Jednotná soustava tolerancí a uložení RVHP. Metrické závity pro jemnou mechaniku a optiku. Základní rozměry
14022
Jednotná soustava tolerancí a uložení RVHP. Metrické závity pro jemnou mechaniku a optiku. Základní rozměry
14022
Základní pravidla zaměnitelnosti. Metrický závit pro součásti z plastů
14026
Metrické závity pro průměry pod 1 mm. Tolerance
14027
Základní pravidla zaměnitelnosti. Whitworthův závit
14030
Základní pravidla zaměnitelnosti. Whitworthův závit
14030
Závity bočních přípojek uzavíracích ventilů lahví na plyny
14031
Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 1: Vnější kuželové závity a vnitřní válcové závity - Rozměry, tolerance a označování
14032
Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 3: Kontrola mezními závitovými kalibry
14032
Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 2: Vnější kuželové závity a vnitřní kuželové závity - Rozměry, tolerance a označování
14032
Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 2: Vnější kuželové závity a vnitřní kuželové závity - Rozměry, tolerance a označování
14032
Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech - Část 1: Rozměry, tolerance a označování
14033
Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech - Část 2: Kontrola mezními závitovými kalibry
14033
Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech - Část 2: Kontrola mezními závitovými kalibry
14033
Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech - Část 2: Kontrola mezními závitovými kalibry
14033
Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 1: Rozměry, tolerance a označování
14034
Pancéřový závit
14035
Pancéřový závit
14035
Základní pravidla zaměnitelnosti. Oblé závity
14037
Edisonov závit
14038
Kuželový závit ventilů a lahví na plyny
14042
Kuželový závit ventilů a lahví na plyny
14042
Zvláštní závity pro jízdní kola
14045
Základní pravidla zaměnitelnosti. Lichoběžníkový závit rovnoramenný jednochodý. Profily, průměry a rozteče, základní rozměry14050
a tolerance
Základní pravidla zaměnitelnosti. Lichoběžníkový závit rovnoramenný vícechodý
14051
Lichoběžníkový závit nerovnoramenný. Základní rozměry
14052
Okulárový závit. Rozměry
14056
Základní pravidla zaměnitelnosti. Povrchová úprava závitů ochrannými povlaky. Základní ustanovení
14060
Základní pravidla zaměnitelnosti. Povrchová úprava závitu elektrolyticky vyloučenými kovovými povlaky
14061
Povrchová úprava závitových součástí difuzním chromováním
14062
Závity šroubů do plechu
14068
Palcové závity ISO - Přehled a výběr pro šrouby a matice - Rozsah průměru 0,06 palce až 6 palců
14070
Palcové závity ISO - Nejmenší závitová vůle a tolerance
14071
Závity ventilov na pneumatiky. Rozmery a medzné odchýlky
14084
Směrnice pro předvrtání děr pro závity matic a mezní rozměry malých průměrů
14090
Směrnice pro předvrtání děr pro závity matic a mezní rozměry malých průměrů
14090
Směrnice pro předvrtání děr pro závity matic a mezní rozměry malých průměrů
14090
Doporučené průměry vrtáků pro závity matic
14090
Doporučené průměry vrtáků pro závity matic
14090
7.89
6.89
5.89
5.96
2.05
8.05
1.06
4.06
9.03
8.93
6.96
7.03
6.96
4.53
5.92
9.94
12.93
10.90
12.89
1.91
1.91
11.00
3.05
3.05
5.94
9.64
4.67
2.77
2.77
3.83
Název
Třídící znak Věstník vydání Datum zrušení
Závity - Slovník
14001
7.10
Základní pravidla zaměnitelnosti. Závity. Označování
14004
9.89
Základní pravidla zaměnitelnosti. Závity. Označování
14004
10.94
Drsnost povrchu závitů
14005
Závity ISO pro všeobecné použití - Základní profil - Část 1: Metrické závity
14007
8.00
Závity ISO pro všeobecné použití - Základní profil - Část 2: Palcové závity
14007
8.00
Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Přehled
14008
8.00
Metrické závity. Výběr závitů, pro něž je zajišťována výroba závitového nářadí a měřidel
14009
Metrické závity. Výběr závitů, pro něž je zajišťována výroba závitového nářadí a měřidel
14009
9.65
Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Výběr rozměrů pro šrouby a matice
14010
8.00
Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Základní rozměry
14013
3.05
ISO miniaturní závity
14014
5.10
Zvláštní závit pro svorce objímek
14020
Zvláštní závit pro svorce objímek
14020
4.53
Jednotná soustava tolerancí a uložení RVHP. Metrické závity pro jemnou mechaniku a optiku. Průměry a rozteče
14021
Jednotná soustava tolerancí a uložení RVHP. Metrické závity pro jemnou mechaniku a optiku. Průměry a rozteče
14021
7.89
Jednotná soustava tolerancí a uložení RVHP. Metrické závity pro jemnou mechaniku a optiku. Základní rozměry
14022
Jednotná soustava tolerancí a uložení RVHP. Metrické závity pro jemnou mechaniku a optiku. Základní rozměry
14022
6.89
Základní pravidla zaměnitelnosti. Metrický závit pro součásti z plastů
14026
Metrické závity pro průměry pod 1 mm. Tolerance
14027
Základní pravidla zaměnitelnosti. Whitworthův závit
14030
5.89
Základní pravidla zaměnitelnosti. Whitworthův závit
14030
5.96
Závity bočních přípojek uzavíracích ventilů lahví na plyny
14031
Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 1: Vnější kuželové závity a vnitřní válcové závity - Rozměry, tolerance a označování
14032
2.05
Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 3: Kontrola mezními závitovými kalibry
14032
8.05
Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 2: Vnější kuželové závity a vnitřní kuželové závity - Rozměry, tolerance a označování
14032
1.06
Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 2: Vnější kuželové závity a vnitřní kuželové závity - Rozměry, tolerance a označování
14032
4.06
Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech - Část 1: Rozměry, tolerance a označování
14033
9.03
Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech - Část 2: Kontrola mezními závitovými kalibry
14033
8.93
Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech - Část 2: Kontrola mezními závitovými kalibry
14033
6.96
Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech - Část 2: Kontrola mezními závitovými kalibry
14033
7.03
Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 1: Rozměry, tolerance a označování
14034
6.96
Pancéřový závit
14035
Pancéřový závit
14035
4.53
Základní pravidla zaměnitelnosti. Oblé závity
14037
5.92
Edisonov závit
14038
Kuželový závit ventilů a lahví na plyny
14042
Kuželový závit ventilů a lahví na plyny
14042
9.94
Zvláštní závity pro jízdní kola
14045
12.93
Základní pravidla zaměnitelnosti. Lichoběžníkový závit rovnoramenný jednochodý. Profily, průměry a rozteče, základní rozměry14050
a tolerance
10.90
Základní pravidla zaměnitelnosti. Lichoběžníkový závit rovnoramenný vícechodý
14051
12.89
Lichoběžníkový závit nerovnoramenný. Základní rozměry
14052
Okulárový závit. Rozměry
14056
Základní pravidla zaměnitelnosti. Povrchová úprava závitů ochrannými povlaky. Základní ustanovení
14060
1.91
Základní pravidla zaměnitelnosti. Povrchová úprava závitu elektrolyticky vyloučenými kovovými povlaky
14061
1.91
Povrchová úprava závitových součástí difuzním chromováním
14062
Závity šroubů do plechu
14068
11.00
Palcové závity ISO - Přehled a výběr pro šrouby a matice - Rozsah průměru 0,06 palce až 6 palců
14070
3.05
Palcové závity ISO - Nejmenší závitová vůle a tolerance
14071
3.05
Závity ventilov na pneumatiky. Rozmery a medzné odchýlky
14084
5.94
Směrnice pro předvrtání děr pro závity matic a mezní rozměry malých průměrů
14090
9.64
Směrnice pro předvrtání děr pro závity matic a mezní rozměry malých průměrů
14090
4.67
Směrnice pro předvrtání děr pro závity matic a mezní rozměry malých průměrů
14090
2.77
Doporučené průměry vrtáků pro závity matic
14090
2.77
Doporučené průměry vrtáků pro závity matic
14090
3.83
Název
Třídící znak Věstník vydání Datum zrušení
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Zkoušení obrobků a měřidel měřením - Část 1: Pravidla rozhodování o prokazování14100
shody nebo neshody
4.00
se specifikacemi
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením - Část 3: Směrnice k dosažení souhlasu
14100
na základě stanovené
12.11 nejistoty měření
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením - Část 2: Návod pro odhad nejistoty14100
měření v GPS, při kalibraci
12.11 měřicího vybavení a při ověřování výrobku
90756
72937
90999
91894
77868
88487
73964
66683
88649
90912
74714
59783
59784
88648
79236
89973
90911
62304
67444
89675
89676
89677
89678
89673
89674
89671
89672
ČSN EN ISO 15530-3
ČSN 01 4102
ČSN EN ISO 17450-1
ČSN EN ISO 17450-2
ČSN EN ISO 14978
ČSN EN ISO 9493
ČSN P ENV 13005
ČSN EN ISO 1
ČSN EN ISO 14405-1
ČSN EN ISO 14405-2
ČSN EN ISO 1101
ČSN EN ISO 14660-1
ČSN EN ISO 14660-2
ČSN EN ISO 14406
ČSN EN ISO 2692
ČSN EN ISO 25378
ČSN EN ISO 1119
ČSN ISO 2538
ČSN ISO 2538
ČSN EN ISO 12780-1
ČSN EN ISO 12780-2
ČSN EN ISO 12781-1
ČSN EN ISO 12781-2
ČSN EN ISO 12181-1
ČSN EN ISO 12181-2
ČSN EN ISO 12180-1
ČSN EN ISO 12180-2
Z1
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Souřadnicové měřicí stroje (CMM): Metody určování nejistoty měření - Část 3: Použití
14101
kalibrovaných obrobků
6.12 nebo etalonů
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Systematické chyby a příspěvky k nejistotě měření u měření délky v důsledku teplotních
14102 vlivů
9.05
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 1: Model geometrické specifikace a jeho ověřování
14103
7.12
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Obecné pojmy - Část 2: Základní zásady, specifikace, operátory a nejistoty
14103
2.13
Geometrické specifikace výrobků (GPS) - Všeobecné pojmy a požadavky na měřicí vybavení pro GPS
14105
2.07
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí zařízení: Číselníkové úchylkoměry (vahadlového typu) - Návrhové14106
a metrologické charakteristiky
7.11
Pokyn pro vyjádření nejistoty měření
14109
11.05
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Referenční teplota pro geometrické požadavky na výrobky a jejich ověřování
14110
3.03
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Tolerování rozměrů - Část 1: Lineární rozměry
14115
8.11
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Tolerování rozměrů - Část 2: Rozměry jiné než lineární rozměry
14115
7.12
Geometrické specifikace výrobků (GPS) - Geometrické tolerování - Tolerance tvaru, orientace, umístění a házení
14120
4.06
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Geometrické prvky - Část 1: Všeobecné termíny a definice
14121
10.00
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Geometrické prvky - Část 2: Zjištěná střední čára válce a kužele, zjištěná střední plocha,
14121místní rozměr10.00
zjištěného prvku
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Extrakt
14122
8.11
Geometrické specifikace výrobků (GPS) - Geometrické tolerování - Požadavek maxima materiálu (MMR), požadavek minima materiálu
14123 (LMR) a požadavek
8.07
reciprocity (RPR)
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Charakteristiky a podmínky - Definice
14124
2.12
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Řady kuželů a úhlů kuželů
14132
7.12
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Řady úhlů a sklonů prizmat
14133
9.01
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Řady úhlů a sklonů prizmat
14133
7.03
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přímost - Část 1: Slovník a parametry přímosti
14140
12.11
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přímost - Část 2: Operátory specifikace
14140
12.11
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rovinnost - Část 1: Slovník a parametry rovinnosti
14146
12.11
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rovinnost - Část 2: Operátory specifikace
14146
12.11
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kruhovitost - Část 1: Slovník a parametry kruhovitosti
14151
12.11
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kruhovitost - Část 2: Operátory specifikace
14151
12.11
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Válcovitost - Část 1: Slovník a parametry válcovitosti
14156
12.11
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Válcovitost - Část 2: Operátory specifikace
14156
12.11
Katalog
87476
87848
97
11740
89974
24201
75612
103
104
105
11744
24202
24203
Označení
ČSN EN ISO 286-2
ČSN EN ISO 286-1
ČSN 01 4203
ČSN 01 4203
ČSN EN ISO 8015
ČSN ISO 2768-1
ČSN ISO 2768-1
ČSN 01 4260
ČSN 01 4265
ČSN 01 4270
ČSN 01 4270
ČSN 01 4275
ČSN 01 4276
Označení změny
Katalog
59627
59628
59629
59630
59631
107
24204
24205
108
109
24206
Označení
ČSN ISO 965-1
ČSN ISO 965-2
ČSN ISO 965-3
ČSN ISO 965-4
ČSN ISO 965-5
ČSN 01 4315
ČSN 01 4316
ČSN 01 4317
ČSN 01 4366
ČSN 01 4367
ČSN 01 4395
Označení změny
Název
Třídící znak Věstník vydání Datum zrušení
Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Tolerance - Část 1: Základní pravidla a údaje
14314
8.00
Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Tolerance - Část 2: Mezní rozměry vnějších a vnitřních závitů pro všeobecné použití
14314
- Střední jakost tolerance
8.00
Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Tolerance - Část 3: Úchylky závitů
14314
8.00
Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Tolerance - Část 4: Mezní rozměry vnějších závitů, určených pro žárové pokovení ponorem,
14314
které jsou8.00
po pokovení slícovány s vnitřními závity s polohou to
Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Tolerance - Část 5: Mezní rozměry vnitřních závitů, určených pro slícování s vnějšími
14314
závity žárově pokovenými
8.00
ponorem, s polohou tolerančního pole h pře
Výběr doporučených mezních úchylek ISO metrického závitu
14315
Základní pravidla zaměnitelnosti. Metrické závity. Přechodná uložení
14316
11.89
Základní pravidla zaměnitelnosti. Metrické závity. Uložení s přesahem
14317
7.89
Lícování závitů. Mezní úchylky lichoběžníkového nerovnoramenného závitu matice
14366
Lícování závitů. Mezní úchylky lichoběžníkového nerovnoramenného závitu šroubu
14367
Výběr tolerančních polí a uložení pro metrické závity součástí z plastů
14395
Katalog
90222
92650
111
11746
16556
16161
16162
57992
90223
62215
55366
55367
55365
55360
55359
85084
87479
87477
87478
86773
92012
92651
90755
112
11747
59525
65965
81539
81610
24214
Označení
Označení změny
ČSN EN ISO 5459
ČSN EN ISO 13102
ČSN 01 4405
ČSN 01 4405
a
ČSN ISO 2768-2
ČSN ISO 4291
ČSN ISO 4292
ČSN EN ISO 5458
ČSN ISO 16610-21
ČSN EN ISO 13565-3
ČSN EN ISO 13565-1
ČSN EN ISO 13565-2
ČSN EN ISO 12085
ČSN EN ISO 4288
ČSN EN ISO 4287
ČSN EN ISO 4287
A1
ČSN EN ISO 25178-601
ČSN EN ISO 25178-602
ČSN EN ISO 25178-701
ČSN EN ISO 25178-6
ČSN EN ISO 25178-2
ČSN EN ISO 25178-3
ČSN EN ISO 22432
ČSN 01 4455
ČSN 01 4455
a
ČSN EN ISO 8785
ČSN EN ISO 1302
ČSN EN ISO 8062-1
ČSN EN ISO 8062-3
ČSN 01 4480
Název
Třídící znak Věstník vydání
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Základny a soustavy základen
14402
4.12
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí přístroje: Elektronický digitální úchylkoměr - Konstrukce a metrologické
14403 charakteristiky
5.13
Základní pravidla zaměnitelnosti. Tolerance tvaru a polohy. Číselné hodnoty
14405
Základní pravidla zaměnitelnosti. Tolerance tvaru a polohy. Číselné hodnoty
14405
3.90
Všeobecné tolerance. Část 2: Nepředepsané geometrické tolerance
14406
9.94
Metody hodnocení úchylek kruhovitosti. Měření změn poloměru
14411
4.94
Metody. Hodnocení úchylek kruhovitosti. Měření dvou a tříbodovou metodou
14412
4.94
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Geometrické tolerování - Tolerování polohy
14441
2.00
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 21: Lineární profilové filtry: Gaussovy filtry
14445
4.12
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda; Povrchy mající stratifikované funkční vlastnosti
14446
- Část 3: Výškové9.01
charakteristiky využívající pravděpodobnostní křivku
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda; povrchy mající stratifikované funkční vlastnosti
14446
- Část 1: Filtrace a2.99
všeobecné podmínky měření
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda; povrchy mající stratifikované funkční vlastnosti
14446
- Část 2: Výškové2.99
charakteristiky využívající křivku lineárního materiálo
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda - Parametry metody motif
14447
2.99
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda - Pravidla a postupy pro posuzování struktury14449
povrchu
3.99
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda - Termíny, definice a parametry struktury povrchu
14450
3.99
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda - Termíny, definice a parametry struktury povrchu
14450
2.10
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 601: Jmenovité charakteristiky dotykových (hrotových)
14451
přístrojů
1.11
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 602: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů
14451
(konfokální chromatická
2.11
sonda)
Geometrické požadavky produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 701: Kalibrace a měřicí standardy pro dotykové (hrotové)
14451
přístroje
2.11
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 6: Klasifikace metod měření textury povrchu
14451
9.10
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 2: Termíny, definice a parametry textury povrchu 14451
12.12
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 3: Specifikace operátorů
14451
4.13
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Prvky použité ve specifikaci a ověřování
14452
6.12
Jakost povrchu zaškrabaných ploch
14455
Jakost povrchu zaškrabaných ploch
14455
2.83
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Nedokonalosti povrchu - Termíny, definice a parametry
14456
8.00
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Označování struktury povrchu v technické dokumentaci výrobků
14457
12.02
Geometrické specifikace produktů (GPS) - Rozměrové a geometrické tolerance tvarovaných součástí - Část 1: Slovník
14460
9.08
Geometrické specifikace produktů (GPS) - Rozměrové a geometrické tolerance tvarovaných součástí - Část 3: Všeobecné rozměrové
14460 a geometrické9.08
tolerance a přídavky na obrábění pro odlitky
Medzné odchýlky rozmerov strihaných plechov
14480
10.89
Katalog
116
11751
11749
11750
14997
24215
24216
24217
24218
117
118
119
120
121
11752
Označení
ČSN 01 4602
ČSN 01 4602
ČSN 01 4602
ČSN 01 4602
ČSN 01 4602
ČSN 01 4602-1
ČSN 01 4602-2
ČSN 01 4602-3
ČSN 01 4602-4
ČSN 01 4603-1
ČSN 01 4603-2
ČSN 01 4603-4
ČSN 01 4603-5
ČSN 01 4607
ČSN 01 4607
Název
Názvosloví ozubených soukolí
Názvosloví ozubených soukolí
Názvosloví ozubených soukolí
Názvosloví ozubených soukolí
Názvosloví ozubených soukolí
Názvoslovie ozubených prevodov. Všeobecné pojmy
Názvosloví ozubených převodů. Převody s čelními koly
Názvosloví ozubených převodů. Převody s kuželovými koly
Názvoslovie ozubených prevodov. Závitovkové prevody
Názvosloví pro lícování ozubených převodů. Všeobecné pojmy
Názvosloví pro lícování ozubených převodů. Čelní a hřebenová soukolí
Názvosloví pro lícování ozubených převodů. Kuželová a hypoidní soukolí
Názvoslovie pre lícovanie ozubených prevodov. Závitovkové súkolesie s valcovou a globoidnou závitovkou
Ozubená kola čelní s evolventním ozubením. Základní profil
Ozubená kola čelní s evolventním ozubením. Základní profil
a
Z1
a
Označení změny
a
b
c
d
a
Název
Třídící znak Věstník vydání Datum zrušení
Geometrické specifikace produktu (GPS) - ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů - Část 2: Tabulky normalizovaných14201
tolerančních tříd a1.11
mezních úchylek pro díry a hřídele
Geometrické specifikace produktu (GPS) - ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů - Část 1: Základní tolerance, úchylky
14201
a uložení
4.11
Jednotná soustava tolerancí a uložení RVHP. Řady tolerancí, základních úchylek a toleranční pole pro rozměry přes 3150 mm 14203
Jednotná soustava tolerancí a uložení RVHP. Řady tolerancí, základních úchylek a toleranční pole pro rozměry přes 3150 mm 14203
5.90
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Základy - Pojmy, principy a pravidla
14204
2.12
Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů
14240
10.92
Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů
14240
4.06
Základní pravidla zaměnitelnosti. Tolerance polohy os děr pro spojovací součásti
14260
Toleranční pole součástí z plastů
14265
Základní pravidla vyměnitelnosti. Tolerance úhlů
14270
Základní pravidla vyměnitelnosti. Tolerance úhlů
14270
3.79
Základní pravidla zaměnitelnosti. Kužele a kuželová spojení. Pojmy a definice
14275
Základní pravidla zaměnitelnosti. Soustava tolerancí a uložení pro kuželová spojení
14276
Třídící znak Věstník vydání Datum zrušení
14602
14602
1.85
14602
9.85
14602
3.89
14602
4.91
14602
14602
1.85
14602
3.89
14602
4.91
14603
14603
14603
14603
14607
14607
6.85
122
24219
39048
123
124
125
67068
21964
126
11754
11755
11757
11756
11753
127
11760
11759
11758
11761
128
11762
129
130
21919
131
24220
24222
24223
24224
24225
24221
72958
132
24226
21921
55612
ČSN 01 4608
ČSN 01 4609
ČSN 01 4609
ČSN 01 4610
ČSN 01 4622
ČSN 01 4656
ČSN ISO 8579-1
ČSN 01 4671-1
ČSN 01 4675
ČSN 01 4675
ČSN 01 4675
ČSN 01 4675
ČSN 01 4675
ČSN 01 4675
ČSN 01 4676
ČSN 01 4676
ČSN 01 4676
ČSN 01 4676
ČSN 01 4676
ČSN 01 4678
ČSN 01 4678
ČSN 01 4679
ČSN 01 4682
ČSN ISO 1328-1
ČSN 01 4684
ČSN 01 4685
ČSN 01 4686-2
ČSN 01 4686-3
ČSN 01 4686-4
ČSN 01 4686-5
ČSN 01 4686-1
ČSN ISO 6336-5
ČSN 01 4688
ČSN 01 4689
ČSN ISO 10825
ČSN ISO 10825
a
a
b
c
d
e
a
b
c
d
a
N1
Ozubená kola. Moduly
14608
Ozubené převody s malým modulem. Základní profil
14609
Ozubené převody s malým modulem. Základní profil
14609
Ozubená kola. Úhly sklonu zubů ozubených kol
14610
Ozubené převody. Převodové poměry
14622
Ozubená kola. Moduly čelních soukolí s nejvýhodnější korekcí. Úhel záběru nástroje alfa = 15°
14656
Přejímací předpis pro převodové jednotky - Část 1: Zkušební předpis pro zvuk šířený vzduchem
14660
Čelní ozubená kola - Praktické předpisy pro přejímky - Část 1: Přejímka podle stejnolehlých boků zubů
14671
Ozubená kola. Měření ozubených kol čelních s přímými zuby. Rozměr přes zuby
14675
Ozubená kola. Měření ozubených kol čelních s přímými zuby. Rozměr přes zuby
14675
Ozubená kola. Měření ozubených kol čelních s přímými zuby. Rozměr přes zuby
14675
Ozubená kola. Měření ozubených kol čelních s přímými zuby. Rozměr přes zuby
14675
Ozubená kola. Měření ozubených kol čelních s přímými zuby. Rozměr přes zuby
14675
Ozubená kola. Měření ozubených kol čelních s přímými zuby. Rozměr přes zuby
14675
Ozubená kola. Měření ozubených kol čelních se šikmými zuby. Rozměr přes zuby
14676
Ozubená kola. Měření ozubených kol čelních se šikmými zuby. Rozměr přes zuby
14676
Ozubená kola. Měření ozubených kol čelních se šikmými zuby. Rozměr přes zuby
14676
Ozubená kola. Měření ozubených kol čelních se šikmými zuby. Rozměr přes zuby
14676
Ozubená kola. Měření ozubených kol čelních se šikmými zuby. Rozměr přes zuby
14676
Ozubená kola. Měření zubů v konstantní tloušťce a výšce
14678
Ozubená kola. Měření zubů v konstantní tloušťce a výšce
14678
Průměry válečků pro kontrolu vnitřního evolventního ozubení s přímými zuby
14679
Ozubené převody čelní. Lícování
14682
Čelní ozubená kola - Soustava přesnosti ISO - Část 1: Definice a mezní úchylky vztažené na stejnolehlé boky zubů ozubeného kola
14682
Základní normy pro vzájemnou zaměnitelnost. Ozubené převody hřebenové. Lícování
14684
Základní pravidla zaměnitelnosti. Ozubené převody hřebenové s malým modulem. Lícování
14685
Pevnostní výpočet čelních a kuželových ozubených kol. Ekvivalentní a směrodatné výpočtové zatížení
14686
Pevnostní výpočet čelních a kuželových ozubených kol. Kontrolní výpočet čelních ozubených kol
14686
Pevnostní výpočet čelních a kuželových ozubených kol. Návrhový a zjednodušený kontrolní výpočet čelních ozubených kol
14686
Pevnostní výpočet čelních a kuželových ozubených kol. Meze únavy a údaje o materiálech
14686
Pevnostní výpočet čelních a kuželových ozubených kol. Základní pojmy a výpočtové vztahy
14686
Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby - Část 5: Údaje o pevnosti a kvalitě materiálů
14687
Ozubené převody čelní s malým modulem. Lícování
14688
Základné pravidlá zameniteľnosti. Závitovkové prevody s valcovou závitovkou. Lícovanie
14689
Ozubená kola - Opotřebení a poškození zubů - Terminologie
14695
Ozubená kola - Opotřebení a poškození zubů - Terminologie
14695
3.87
2.88
5.03
8.97
7.55
11.55
1.58
1.59
6.60
9.54
7.55
1.59
4.65
1.59
8.97
10.88
10.88
10.88
10.88
10.88
8.05
8.88
8.97
1.99
Katalog
21914
21909
72961
24227
24228
134
135
Označení
ČSN ISO 677
ČSN ISO 678
ČSN 01 4750
ČSN 01 4755
ČSN 01 4756
ČSN 01 4771
ČSN 01 4780
Označení změny
Název
Kuželová ozubená kola s přímými zuby pro všeobecné a těžké strojírenství - Základní profil
Kuželová ozubená kola s přímými zuby pro všeobecné a těžké strojírenství - Moduly a diametral pitches
Šnekové převody - Geometrie profilů šneku
Závitovkové prevody s valcovou závitovkou. Počet zubov, súčinitele priemeru, moduly a prevodové čísla
Závitovkové prevody s valcovou závitovkou. Súčinitele ozubenia a uhol profilu
Stanovení rozměrů globoidních šnekových soukolí
Ozubená kola. Směrnice pro výpočet šnekových soukolí
Katalog
136
137
24229
Označení
ČSN 01 4805
ČSN 01 4809
ČSN 01 4811
Označení změny
Název
Třídící znak Věstník vydání
Řetězová kola pro svařované řetězy kalibrované krátkočlánkové a dlouhočlánkové. Výpočet a konstrukce profilu zubů
14805
Kloubové řetězy. Výpočet řetězových převodů
14809
Řetězová kola pro hnací válečkové a pouzdrové řetězy. Metody výpočtu
14811
Katalog
138
139
11763
14995
24231
140
141
142
143
144
21920
147
39230
39231
39229
148
149
150
151
152
153
154
24232
156
Označení
ČSN 01 4909
ČSN 01 4916
ČSN 01 4916
ČSN 01 4916
ČSN 01 4917
ČSN 01 4930
ČSN 01 4931
ČSN 01 4932
ČSN 01 4933
ČSN 01 4940
ČSN ISO 14
ČSN 01 4950
ČSN 01 4950
ČSN 01 4950
ČSN 01 4950
ČSN 01 4951
ČSN 01 4952
ČSN 01 4953
ČSN 01 4954
ČSN 01 4955
ČSN 01 4960
ČSN 01 4975
ČSN 01 4990
ČSN 01 4992
Označení změny
Název
Poloměry vnitřních zaoblení odlitků ze šedé litiny
Středicí důlky s vrcholovým úhlem 90°
Středicí důlky s vrcholovým úhlem 90°
Středicí důlky s vrcholovým úhlem 90°
Konstrukční směrnice. Středicí důlky se závitem a s vrcholovým úhlem 60°
Rýhování a vroubkování. Rýhování přímé
Rýhování a vroubkování. Vroubkování pravoúhlé
Rýhování a vroubkování. Vroubkování kosoúhlé
Jemné drážkování
Drážkové hřídele a náboje. Porovnání únosností a volba průřezu
Rovnoboké drážkování válcovaných hřídelů s vnitřním středěním - Rozměry, tolerance a zkoušení
Evolventní drážkování
Evolventní drážkování
Evolventní drážkování
Evolventní drážkování
Výpočtové hodnoty pro kontrolu únosnosti evolventního drážkování
Drážková spojení evolventní s úhlem profilu 30°. Jmenovité průměry, moduly a počty zubů
Drážková spojení evolventní s úhlem profilu 30°. Lícování
Drážková spojení evolventní s úhlem profilu 30°. Základní profil a tvar zubu
Drážková spojení evolventní s úhlem profilu 30°. Jmenovité rozměry a měřené veličiny
Zápichy
Přídavky pro broušení
Válcové konce hřídelů
Kuželové konce hřídelů s kuželovitostí 1:10. Základní rozměry
a
b
a
b
c
Třídící znak Věstník vydání
14707
8.97
14709
8.97
14750
8.05
14755
1.87
14756
1.87
14771
14780
Datum zrušení
Třídící znak Věstník vydání Datum zrušení
14909
14916
14916
7.61
14916
5.87
14917
12.92
14930
14931
14932
14933
14940
14942
8.97
14950
14950
3.79
14950
6.79
14950
7.79
14951
14952
14953
14954
14955
14960
14975
14990
6.88
14992

Podobné dokumenty

kartografie ii

kartografie ii Kontaktní kopírování.......................................................... 115

Více

Brožura ročníku 2014

Brožura ročníku 2014 zvukem. Proč se jeho slibné ambice nenaplnily? Důvodů bylo více. Zlí jazykové tvrdili, že zašel na nepřirozené horizontální „pršení“ obrazu, na vodorovný průběh rýh a drobných poškození, která u sv...

Více

přehled českých, evropských a mezinárodních norem

přehled českých, evropských a mezinárodních norem Manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů 832400 EN ISO 4007 Osobní ochranné prostředky - Ochrana očí a obličeje - ...

Více

KARTOGRAFIE II

KARTOGRAFIE II Fotografické reproduk ní p ístroje....................................... 96

Více

hotel evita beach***+

hotel evita beach***+ MINUTE rezervaci) FIRST MINUTEV BRNĚ A OSTRAVĚ (zvýhodněná cena při FIRST DELEGATA POJIŠTĚNÍ (viz strana cen - FIRST MINUTE vyjádřené v % se vztahují na všechny osoby včetně dětí a osob na přistýlk...

Více

pdf 3977kB - Národní knihovna České republiky

pdf 3977kB - Národní knihovna České republiky speciální účely (např. tištěné faksimile). Dále do této kategorie patří také pracovní snímky pořizované na základě čtenářských žádanek (archivní negativy), diapozitivy sloužící ke zpracování odborn...

Více

Drevný odpad... Čo s ním? - Energetické centrum Bratislava

Drevný odpad... Čo s ním? - Energetické centrum Bratislava Množstvo energie, ktoré Slnko vyžiari za jeden rok, je 107 TWr (1 TWr = 8760 hod x 1012 W = 8,7 .1012 kWh). Z tejto energie na Zem dopadá „len“ 1,78.105 TWr - to je energia, ktorá umožňuje život na...

Více

Reprografie

Reprografie Mikrografie – mikrografická média Kapsová mikrokarta karton formátu A6 s kapsami pro vložení mikrofilmového proužku typy: D 5-16, D 3-16/1-35, D 2-35/1-16, D 2-35 především pro ukládání a archivac...

Více