Dishguard 72 - itravnik.cz

Komentáře

Transkript

Dishguard 72 - itravnik.cz
Dishguard 72
Přípravek pro ruční mytí nádobí
s antimikrobiálním účinkem
Inovační řešení
pro kuchyňské
provozy
• vysoce účinný
• ideální pro mytí hrnců, pánví a veškerého nádobí
• antimikrobiální účinnost podle EN 1276 a EN 1650
Dishguard 72
Přípravek pro ruční mytí nádobí
s antimikrobiálním účinkem
Popis přípravku
DISHGUARD 72 je přípravek pro ruční mytí nádobí s antimikrobiálním účinkem. Je součástí
programu EASYGUARD pro kuchyňské provozy. DISHGUARD 72 je ideální pro mytí hrnců, pánví
a ostatního nádobí. 1% roztok přípravku DISHGUARD 72 má batericidní a fungicidní účinnost při teplotě 40°C
a době působení 10 min. (dle EN 1276 a EN 1650).
Návod k použití
10
min.
Bezpečnost
Antimikrobiální účinnost
Při výměně prázdné láhve
koncentrátu za novou
používejte ochranné
rukavice a ochranné brýle.
Nesměšujte s jinými
přípravky!
Používejte dezinfekční
přípravky bezpečně.
Před použitím si vždy
přečtěte údaje na obalu
a připojené informace
o přípravku.
Další informace pro
bezpečné používání
přípravku viz
bezpečnostní list.
EN 1276:
Baktericidní účinnost
0,75% / 10 min. / 40°C
EN 1650:
Fungicidní účinnost
1% / 10 min. / 40°C
Doporučené dávkování
Pro zajištění baktericidní
a fungicidní účinnosti
přípravku doporučujeme
použití 1% roztoku při
teplotě 45°C a době
působení 10 min.
Nádobí umístěte do dřezu.
Odmočení napomůže
uvolnění nečistot.
Mechanicky umyjte.
Hodnota pH
1% roztok
Ponechejte ve vodě po
dobu 10 min.
Opláchněte pitnou vodou.
Nechejte uschnout.
Balení
karton 4 x 1 l
1 2 3 4 5 6
Skladování
Skladujte při teplotách
0 - 40°C
© 2004 BILLY BARLOW
Stisknutím tlačítka
dávkovacího zařízení
nadávkujte přípravek
DISHGUARD 72 přímo
do dřezu.
Naplňte dřez 25 l teplé
vody.
Komplexní řešení hygieny
Ecolab Hygiene s. r. o.
Hlinky 118
603 00 Brno
tel.: 543 518 250
fax: 543 518 299
e-mail: [email protected]
www.ecolab.com