Příloha zápisu č.21 - Rozhodutí SK Rohun

Komentáře

Transkript

Příloha zápisu č.21 - Rozhodutí SK Rohun
Rozhodnutí Soutěžní komise ve věci disciplinárního provinění Petra Rohuna při
utkání soutěže družstev 2. ligy mužů C konané 21.11.2010
Předmět disciplinárního řízení
Kontrolou zápisů z utkání bylo zjištěno závažné provinění hráče Petra Rohuna. Podle vyjádření
pořadatele utkání Moravia Consult Olomouc došlo k fyzickému napadení rozhodčího po ukončení
zápasu výše jmenovaným hráčem. SK ČASQ na základě tohoto zjištění bylo zahájeno 13.12. 2010
disciplinární řízení s hráčem Petrem Rohunem pro podezření porušení ustanovení článků čl. 149, 150 a
155 STP ČASQ.
Zápis z utkání - pořadatel Moravia Consult Olomouc
Hodnocení pořadatele:
Po skončení utkání Helešic – Rohun, hráč Rohun při opuštění kurtu fyzicky napadl – udeřil rukou za krk
rozhodčího Dvouletého.
Protesty:
Hráč Rohun nesouhlasí a hájí se tím, že rozhodčího jen plácnul za špatný výkon.
Znění příslušných článků STP ČASQ
IV. DISCIPLINÁRNÍ PROVINĚNÍ
Disciplinární provinění jednotlivců
Čl.149 Nesportovní chování
Za nesportovní chování po dobu soutěže je považováno zejména pokřikování na dvorci, nevhodná
kritika hráče, soupeře, rozhodčího, diváků, házení raketou, úmyslné odpálení míče mimo kurt, do
obecenstva, po soupeři, úmyslné zdržování hry, úmyslný fyzický kontakt se soupeřem, svévolné
opuštění dvorce, nevhodné oblečení. Za takové nesportovní chování se ukládá trest:
a) peněžitá pokuta do výše 500,-Kč
b) zastavení závodní činnosti nebo zákaz výkonu funkce na období do 3 měsíců.
Za zvlášť nesportovní chování, je považováno zejména slovní napadení, zesměšňování, urážky nebo
hanlivé výroky ve vztahu k soupeři, trenéru, rozhodčím, funkcionářům, divákům, a to na dvorci i mimo
něj po celou dobu soutěže. Za takové nesportovní chování se ukládá trest:
a) peněžitá pokuta od 500,-Kč do 3.000,-Kč
b) zastavení závodní činnosti nebo zákaz výkonu funkce na období od 3 do 10 měsíců.
Čl.150 Nevhodné společenské chování
Za nevhodné chování je považováno chování v rozporu s etikou sportovce nebo funkcionáře a to na
dvorci i mimo něj. Za takové chování se ukládá trest:
a) peněžitá pokuta do 500,-Kč,
b) zastavení závodní činnosti nebo zákaz výkonu funkce na dobu do 3 měsíců.
Čl.155 Inzultace
Inzultací se rozumí fyzické napadení nebo pohrůžka fyzickým násilím soupeři, hráči, rozhodčímu,
funkcionáři nebo divákovi v souvislosti se sportovní činností. Za takové jednání se ukládá trest:
a) peněžitá pokuta od 5.000,-Kč do 50.000,-Kč
b) zastavení činnosti resp. výkonu funkce na dobu od 12 do 18 měsíců
c) zákaz vstupu do squashových areálů při konání soutěží řízených složkami ČASQ
Doplněné údaje k vedení disciplinárního řízení
Pro vedení disciplinárního řízení byli účastníci této události vyzváni o vyjádření k uvedeným
skutečnostem, a to Petr Rohun, kapitáni týmů Borovička, Zoubek, Helešic a napadený rozhodčí
Dvouletý. Vyjádření všech jmenovaných bylo provedeno písemnou formou k rukám SK ČASQ.
Petr Rohun
Zdravím SK a pokusím se vyjádřit k údajnému fyzickému napadení rozhodčího Dvouletého mou osobou.
Ohledně zápasu v Olomouci s hráčem Dvouletým při ligovém zápase bych se spíš a jedině měl cítit ukřivděně, uraženě,
ublíženě, naštvaně, zdecimovaně jedině JÁ. Nechápu hráče Dvouletého , že má ještě po hrubém ovlivnění výsledku
zápasu, tu drzost si stěžovat. Já jsem nad tím mávl rukou. Že někdo neumí rozhodovat, to v pohodě pochopím. To, že se
mu smějí spoluhráči mého soupeře, kteří by naopak měli chrochtat blahem, že se neustále plete na jednu stranu, to už
pomalu přestávám chápat. No a když po zápase, který totálně jako rozhodčí zpackal a přijdu mu podat ruku, ani mi ji
nestačí podat a ani asi od studu se mi nedívá do oči, skloněnou hlavu hanbou do země, mě napadla vtipná reakce.
Plácnul jsem ho mírně přátelsky, ale spíš ze soucitu někde mezi zády a hlavou. Kdybych ho napadl a fyzicky inzultoval,
jak popisuje kapitán Olomouckého týmu (který to ani neviděl), tak tam ještě asi leží nebo je na JIPCE. A já v dobré víře,
aby už nikdy a nikomu vyloženě nezpackal a neovlivnil zápas jako rozhodčí, jsem mu v dalším průběhu ligového
trojutkání názorně ukazoval, vysvětloval, popisoval situace, které vznikaly na kurtu v průběhu dalších zápasu a jak by je
měl řešit jako rozhodčí. Měl jsem dojem, že si uvědomil, jak to pokazil a že se bude kát. Chápu, že není každému dáno,
aby uměl vyhodnotit spornou situaci na kurtu, ale měl by se aspoň snažit naslouchat, učit se, vzdělávat se, případně se
sám vzdělávat na poli rozhodcovském. Ale tohle mě totálně zaskočilo. Já se mám zpovídat? A co hráč Dvouletý? Ten ne?
Mě vztek přešel odchodem z kurtu a už nic neřeším. Stejně bych nic nezměnil. Ale doufal jsem, že on se poučil. Nepoučil.
Urazil jsem jeho ego a on se chce mstít. Mám se taky mstít a podávat nesmyslné protesty? Proč ? Hrajeme to jen a jen
pro zábavu. Stručně řešeno je to vše ze strany hráče Dvouletého zbytečné.
Jiří Borovička
Vzhledem k tomu že jsem vyhotovoval zápis bude mé vyjádření obdobné jako zápis.
Při zápasu hráč Rohun opakovaně nesouhlasil s výroky rozhodčího Dvouletého. Po skončení zápasu
a při opouštění kurtu hráč Rohun zamířil k sedícímu rozhodčímu Dvouletému, který právě podepisoval zápis a dlaní
ho udeřil za krk. Rozhodčí Dvouletý překvapivě vyskočil ze židle a celou věc ustál a od Rohuna se vzdálil, čímž incident
ukončil. Nejednalo se rozhodně o přátelské plácnutí, rovněž se nejednalo o sílu, která by znamenala pro Dvouletého
nějakou fyzickou újmu.
Michal Zoubek
Dobrý den, reaguji na výzvu k vyjádření se k incidentu pana Rohuna po zápase. Já osobně jsem inkriminovanou situaci
neviděl, jelikož jsem při nápřahu ruky pana Rohuna k rozhodčímu raději zavřel oči. Ale proto, že pana Rohuna osobně
znám již dlouho, jsem si jist, že se nejednalo o žádné brutální napadení rozhodčího pana Dvouletého. Myslím si, že zvuk,
který z plácnutí vyšel, se dá přirovnat k plácnutí dlaní dvou kamarádů po zdařilé akci. Takže nic brutálního, ale celý
případ nechávám na pečlivém prošetření ČSAQ a na tom, kdo situaci peprněji vylíčí.
Helešic Robert
Dne 21.11.2010 jsem na domácích kurtech Moravia Consult Olomouc hrál s hráčem Petrem Rohunem.
Jako rozhodčí zápas řídil p. Dvouletý. K věci můžu uvést jen to, že p. Rohun měl při zápase výhrady k rozhodčímu a hádali
se. Nějak jsem do toho nezasahoval ani si toho nevšímal, jelikož jsem se snažil soustředit se na hru. Po ukončení zápasu
se zase začali mezi sebou dohadovat a tak jsem raději hned odcházel pryč od kurtu za svými spoluhráči. Nějaký kontakt
mezi nimi jsem nezaznamenal, to mi bylo oznámeno až kapitánem družstva Moravia Consult Olomouc z důvodu abych
se k věci vyjádřil.
To je vše co mohu k dané věci uvést.
Ing. Richard Dvouletý
souhlasím se zápisem z utkání družstev od kapitána Jiřího Borovičky, o "přátelské plácnutí" se nejednalo. Úder sice
nebyl proveden větší silou, nicméně byl doprovázen verbálními urážkami. Proto nemůže být sporu o tom, že nešlo o
přátelské gesto.
Rozhodnutí SK ČASQ:
SK ČASQ při svém šetření dospěla k závěru, že Petr Rohun se dopustil provinění formou inzultace a
vědomě porušil STP ČASQ Čl.155 Inzultace.
SK ČASQ Petru Rohunovi dle článku Čl.155 Inzultace ukládá trest:
 zastavení závodní činnosti na období 12 měsíců (do 22.2. 2012)
Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolacím
orgánem proti rozhodnutí SK je Arbitrážní komise (dále jen AK) dle č. 4 Stanov ČASQ. Odvolání se
podává ve dvou vyhotoveních písemně na sekretariát ČASQ nejpozději do 15 dnů od doručení
rozhodnutí SK, přičemž odvolatel je povinen zaplatit při podání odvolání poplatek 2000,- Kč na účet
ČASQ. Ustanovení o vrácení poplatku úspěšnému odvolateli platí obdobně jako u řízení protestu. SK
musí odvolání postoupit AK společně se všemi podklady do 15 dní od doručení odvolání.
Proti rozhodnutí AK není možné v rámci ČASQ odvolání.
V Praze 07.04.2011
Pavel Sládeček
předseda SK

Podobné dokumenty

Rozhodnutí_SK_2015_03_02_064-1_disciplinární provinění hráče

Rozhodnutí_SK_2015_03_02_064-1_disciplinární provinění hráče SK ČASQ, na doporučení Arbitrážní komise CASQ, provedla přehodnocení svého rozhodnutí a dospěla k závěru, že došlo k provinění hráče Petra Rohuna tak, jak je uvedeno v zápisu o utkání. Jelikož byl ...

Více

tímto odkazem - Právní prostor

tímto odkazem - Právní prostor autonomní instituci s rozhodujícím slovem v ústavněprávních sporech.3 Když byl Ústavou 5. francouzské republiky z roku 1958 presumován vznik francouzské Ústavní rady, jako by se dělalo vše proto, a...

Více

squashový turnaj 14. 6. 2013

squashový turnaj 14. 6. 2013 nebo je účast alespoň telefonicky znovu potvrzena v průběhu dne předcházejícího konání turnaje, a to do 15 hodin. Startovné je 250,- Kč na osobu, počet hráčů v turnaji je omezen na 16. Každý z účas...

Více

Rozhodnutí SK 2016 02 03 113 úprava časů ligových utkání

Rozhodnutí SK 2016 02 03 113 úprava časů ligových utkání IČ : 481 32 217 Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – Stahov Tel./fax.:+420 220511098 , 777/ 638 360

Více

Profil absolventa - Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola

Profil absolventa - Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola  Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, ...

Více

Pravidla malého fotbalu

Pravidla malého fotbalu udělených mu pravidly hry začíná působit, jakmile vstoupí do místa, kde je umístěno hřiště a přestává, jakmile toto místo opustí. 2. V průběhu zápasu je jeho pravomoc k trestání rozšířena na přestu...

Více