Střední Morava 2

Komentáře

Transkript

Střední Morava 2
velikost jeho písma není nižší než 20 b. u velikosti logotypu 9,6 cm. Je-li text příliš dlouhý, aby mohl splňovat
ělíme jej do dvou řádků s tím, že bude první řádek zarovnán na střed a druhý již k oběma okrajům logotypu.
elikosti logotypu je zachován poměr velikosti logotypu a sloganu. Písmo je Cronos Pro Light Display.
Poznávací a pobytové programy
www.central-moravia.cz
my
a
r
g
o
S k upi no vé po
r
p
é
v
o
t
z n á v a c í a p ob y
Jeseníky
Olomoucký kraj
PRAHA
Strední
Morava
ˇ
- Poznávací a pobytové programy
Nový katalog představuje výběr kompletních pobytových a poznávacích zájezdů
na Střední Moravu pro organizované skupiny i individuální turisty.
Olomouc
Střední Morava
Turistický region Střední Morava se nachází v samotném centru Moravy a rozprostírá se na části území Olomouckého kraje. Většinu tvoří rovinatá oblast kolem horního toku
řeky Moravy. Region je ohraničen na západě Drahanskou vrchovinou, severní hranici tvoří
zalesněné hřbety Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů končících v Moravské bráně.
Střední Morava je jedním z nejpůvabnějších regionů v České republice s bohatou
kulturní, folklorní a gastronomickou tradicí, který nabízí nepřeberné množství pamětihodností.
Čeká zde na Vás řada starobylých hradů a zámků – Bouzov, Helfštýn, Šternberk nebo
Úsov, přírodních atraktivit – Javoříčské, Mladečské a Zbrašovské aragonitové jeskyně,
Hranická propast či CHKO Litovelské Pomoraví a také malebná lázeňská místa – Teplice
nad Bečvou nebo Slatinice.
Centrem regionu je město Olomouc – druhá největší památková rezervace v České
republice. V Olomouci můžete obdivovat především Sloup Nejsvětější Trojice (památka
UNESCO), dále unikátní církevní památky, soubor barokních kašen a v neposlední řadě
renesanční radnici s orlojem.
Varianta pro turismus
Věříme, že náš katalog přispěje ke zvýšení zájmu o poznávání atraktivit turistického regionu Střední Morava a pomůže Vám při plánování Vaší dovolené.
Střední Morava
28
Umístění textu a jeho velikost se řídí následujícími pravidly. Slogan je zarovnán k oběma okrajům logotypu a je pouze na jeden
řádek v případě, že velikost jeho písma není nižší než 20 b. u velikosti logotypu 9,6 cm. Je-li text příliš dlouhý, aby mohl splňovat
tato pravidla, rozdělíme jej do dvou řádků s tím, že bude první řádek zarovnán na střed a druhý již k oběma okrajům logotypu.
V případě změny velikosti logotypu je zachován poměr velikosti logotypu a sloganu. Písmo je Cronos Pro Light Display.
Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu
Horní náměstí 5, 772 00 Olomouc, tel.: +420 585 204 627-9, [email protected], www.central-moravia.cz
Rezervace zájezdů: CK Régio - oddělení zakázkových služeb
Palackého 205/6, 697 01 Kyjov, Zelená linka: 800 109 209, e-mail: [email protected], www.ckregio.cz
http://dovolena.pampeliska.cz/olomoucko/
2
3
my
a
r
g
o
S k upi no vé po
r
p
é
v
o
t
z n á v a c í a p ob y
Tajemství olomoucké pevnosti
Jednodenní zájezd je věnován vojenským památkám Olomouce,
sloužícím jako vzpomínka na mnoho zajímavých momentů v historii
města. Prohlédněte si zbytky hradeb i zachovalé stavby, které byly součástí systému opevnění města. Možná uslyšíte i svištění kulek, burácení
děla a ve vzduchu ucítíte střelný prach.
Den
Km
Km
1.
0
0
22
22
14
36
Místo
Časový harmonogram
Olomouc
Program
09:00
Příjezd do Olomouce
09:00
12:30
Prohlídka vojenské architektury Olomouce
12:30
13:30
Oběd
13:30
17:00
Přejezd autobusem na prohlídku jednotlivých fortů
17:00
20:00
Přejezd k Fortu XV, prohlídka a paintball
Ukončení zájezdu a odjezd
Celkem
36 km
Navrhovaný program
Jednodenní
9:00 – příjezd do Olomouce a setkání
s průvodcem CK
Locatelliho bastion - Významný dochovaný úsek
olomouckých hradeb, objekt s pancéřovou střílnou
a dochovanou poternou slouží v současnosti jako
odpočinkový areál.
Vodní kasárna - Objekt byl vybudován v letech
1750–1752 v rámci výstavby systému obrany západní
strany bastionové pevnosti Olomouc, jako poslední
obranná linie, sloužící zároveň pro ubytování vojska.
12:30 – 13:00 – oběd
Prohlídka vojenské architektury s následným obědem
v historickém centru města
Terezská brána - Terezská brána je dílem Pierra
Bechade de Rochepine. Své jméno získala při příležitosti
návštěvy Marie Terezie v Olomouci. Brána má podobu
triumfálního oblouku.
Městské hradby - Středověké opevnění je zachováno
pouze ve fragmentech. Po zrušení olomoucké pevnosti
došlo k bourání městských hradeb, jejichž linii sledují
dnešní městské parky. V Bezručových sadech se část
hradeb dochovala včetně jedné z bran, tzv. Židovské,
která se nachází v areálu Starého konviktu.
Tereziánská zbrojnice - Čtyřkřídlá budova s pozdně
barokními prvky je typickou ukázkou tereziánské
vojenské architektury. Budova s řadou klenutých prostor
byla postavena v letech 1771–1778. Její průčelí zdobí
tympanon s výzdobou představující vojenské trofeje,
na vrcholku tympanonu je umístěna socha Marta
ve zbroji.
Korunní pevnůstka - Jedná se o část bývalé bastionové
pevnosti Olomouc, vznikla v letech 1754–1756. Korunní
pevnůstka sloužila jako zvláštní vstup do města a v jejím
areálu byly umístěny kanonické zahrady. V současné
době je Korunní pevnůstka dějištěm mnoha kulturních
a společenských akcí.
Fort XVII - Křelov
Fort I - Radíkov
Korunní pevnůstka - Olomouc
13:30 – prohlídka tří fortů
Fort XIII Nová ulice - Fort byl vybudován v letech 1851–
1854 z cihelného zdiva a lomového kamene. Stavba byla
unikátem v dobách habsburské monarchie.
Terezská brána
Fort XVII Křelov - Fort XVII patří do první čtveřice
pevností, které vznikaly postupně od roku 1850 západně
od pevnosti Olomouc.
Fort č. 2 Radíkov - Fortová pevnosti z let 1871–1876
vybudovaná jako součást „Císařsko-královské olomoucké
pevnosti“. Možnost navštívit ZOO na Svatém Kopečku
společně s Bazilikou Navštívení Panny Marie. Součástí
návštěvy je prohlídka expozice o historii fortu. Mezi
exponáty patří stavební výkresy pevnosti, historické
vojenské mapy, dobové zbraně a munice. V rámci
prohlídky můžete shlédnout krátký animovaný film
zobrazující využívání pevnosti v provozu.
Údolím Bystřice
17:00 – prohlídka Fortu XV Neředín s následnou
organizovanou zábavnou hrou paintball
Pro 2–4 týmy - možno hrát na venkovním či vnitřním
hřišti. Venkovní hřiště je postaveno z vojenských beden
ve stylu sportovního hřiště. Vnitřní hřiště je vybudováno
ve dvou patrech; přízemí je nasvícené zářivkami, což
umožňuje hrát i po setmění.
20:00 – ukončení zájezdu a odjezd
Pevnost XIII
Cena programu:
4
Olomoucké hradby
20–30 platících klientů: 770 Kč/1 klient
31–40 platících klientů: 630 Kč/1 klient
41–50 platících klientů: 550 Kč/1 klient
Cena zahrnuje:
DPH, zákonné pojištění CK proti úpadku, průvodce CK po celou dobu zájezdu, oběd, Olomouc region Card (48 hodin)
Cena nezahrnuje:
dopravu (v případě požadavku je možno zajistit), úrazové pojištění
5
my
a
r
g
o
S k upi no vé po
r
p
é
v
o
t
z n á v a c í a p ob y
Prírodní
divy a flora Strední
Moravy
ˇ
ˇ
Den
Km
Km
1.
0
0
Tento dvoudenní balíček je určen pro všechny milovníky přírodních úkazů a flory Střední Moravy. Vydejte se za odpočinkem,
vychutnejte si okolní přírodu a zhlédněte tajemná zákoutí
místních jeskyní.
Navrhovaný program
1. den
9:00 – setkání s průvodcem CK, prohlídka
Zbrašovských aragonitových jeskyní
Jeskyně tvoří složitý komplex chodeb,
dómů, komínů a puklin v několika výškových
úrovních a zdobí je unikátní krasové výplně –
„onyxové“ povlaky stěn, krystalické agregáty
aragonitu, „gejzírové“ stalagmity. Skrývají se
zde „plynová jezera“ a jsou s teplotou vzduchu
v podzemí cca 14 ˚C nejteplejšími jeskyněmi
v ČR. Jeskyně se nachází v údolí řeky v lázních
Teplice nad Bečvou, zaměřujících se především
na kardiorehabilitaci. Délka prohlídky 50 min.
11:00 – procházka k Hranické propasti
po naučné stezce Národní přírodní rezervací
Hůrka u Hranic
Jedna z nejhlubších propastí v Evropě
(hloubka cca 289,5 m). Vznikla pravděpodobně
propadáváním stropů jeskyní, které se vytvořily
ve zdejším vápencovém bloku. K jejímu
původu se však váže i pověst o zhýralém rytíři
Rolfovi, který se tu za trest propadl i se svým
hradem a družinou pod zem.
12:00 – oběd v lázních v Teplicích nad Bečvou
14:30 – prohlídka Arboreta Bílá Lhota
V Arboretu Bílá Lhota rostou nejen domácí
dřeviny, ale i vzácné evropské a zámořské
stromy.
16:00 – návštěva Javoříčských jeskyní
Jeskyně byly vytvořeny v ostrůvku devonských
vápenců a na jejich vývoji se podílel potok
Špraněk. Podstatná část jeskyní byla objevena
v roce 1938.
Místo
Teplice nad Bečvou
Na cestě k jeskyním Vás
od parkoviště čeká zhruba
čtvrthodinová procházka a výstup
do kopce, poté ale budete při
tónech relaxační hudby procházet
tajuplně nasvícenými labyrinty. Délka
prohlídky 60 min.
2.
2. den
Program
9:00
11:00
Příjezd ke Zbrašovským aragonitovým jeskyním, setkání s průvodcem CK, prohlídka
11:00
12:00
Pěší procházka k Hranické propasti po naučné stezce Národní přírodní rezervací Hůrka u Hranic
12:00
14:00
Oběd v lázních Teplicích nad Bečvou, volný program
0
42
Olomouc
14:00
14:30
Přejezd autobusem na Litovelsko
25
67
Bílá Lhota
14:30
15:30
Prohlídka Arboreta Bílá Lhota
0
77
Javoříčko
15:30
17:30
Přejezd k Javoříčským jeskyním, prohlídka
16
93
17:30
18:00
Přejezd na místo ubytování
0
93
18:30
0
93
Litovel
Večeře, volný program
8:00
9:00
Snídaně
9:15
12:00
Pěší procházka CHKO Litovelské Pomoraví
12:30
13:30
Oběd
101
Mladeč
13:30
15:00
Přejezd k Mladečským jeskyním, prohlídka
22
123
Olomouc
15:30
Celkem
123 km
8
18:00 – ubytování, večeře a volný
program
Časový
harmonogram
Ukončení zájezdu, odjezd
Tipy v okolí:
Vybrané naučné stezky v okolí zájezdu:
•
8:00 – 9:00 – snídaně
10:00 – procházka CHKO Litovelské
Pomoraví
Doporučujeme okružní naučnou
stezku Třesín – trasa dlouhá 8 km,
zahrnuje 9 zastavení, začíná i končí
v obci Mladeč (závěr trasy je
situován do romantického areálu
Liechtensteinů – Nové Zámky).
Historie a příroda Litovle a okolí
(délka trasy 3,5 km, náročnost nízká, časová náročnost 2 h, počet zastavení 26)
Hranická propast
•
Romantický areál Nové Zámky
(délka trasy 8 km, náročnost nízká, časová náročnost 3 h, počet zastavení 9)
•
Terezským údolím
(délka trasy 6 km, náročnost nízká, časová náročnost 2–3 h, počet zastavení 11)
•
Údolím Bystřice
(délka trasy 13 km, náročnost střední, časová náročnost 4,5 h, počet zastavení 11)
12:30 – oběd
14:00 – prohlídka Mladečských
jeskyní
Složitý labyrint puklinových chodeb
a dómů je vytvořen ve vápencovém
vrchu Třesín. Podzemní prostory
jsou bohatě zdobeny krápníky
a sintrovými náteky. Mezi nejkrásnější
partie patří tzv. Chrám přírody
a Panenská jeskyně. Délka prohlídky
40 min.
•
Arboretum Bystrovany - Přírodní ráj Horizont
•
•
Bezručovy sady Olomouc, Botanická zahrada s rozáriem
Olomouc
Výstava květin Flora Olomouc (duben, srpen, říjen)
•
Meditační zahrada Lipník nad Bečvou
•
chráněná krajinná území EVL Bečva-Žebračka, EVL Malý Kosíř
a další
Hrad Bouzov, zámek Náměšt na Hané (prohlídka s průvodcem)
zdarma
•
15:30 – ukončení zájezdu, odjezd
Mladečské jeskyně
Lázně Teplice nad Bečvou
Více informací a další tipy na www.central-moravia.cz
Cena programu:
20–30 platících klientů: 1.580 Kč/1 klient
31–40 platících klientů: 1.460 Kč/1 klient
41–50 platících klientů: 1.390 Kč/1 klient
Pro 1 řidiče ubytování ZDARMA.
Cena zahrnuje:
DPH, zákonné pojištění CK proti úpadku, průvodce CK po celou dobu
pobytu, plná penze, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím
(pokoj se soc. zařízením, příp. TV), polopenzi, veškeré vstupy, prohlídky
a programy, Olomouc region Card 48 (48 hodin, dospělá os.)
Cena nezahrnuje:
dopravu (v případě požadavku je možno zajistit), úrazové pojištění
6
Javoříčské jeskyně
CHKO Litovelské Pomoraví
Arboretum Bílá Lhota
7
my
a
r
g
o
S k upi no vé po
r
p
é
v
o
t
z n á v a c í a p ob y
Po hradech a zámcích Strední
Moravy
ˇ
Den
Km
Km
Místo
1.
0
0
Bouzov
8
8
Romantická zákoutí, vysoké hradby, temné věže a nádherné parky.
Během třídenní návštěvy tajemných hradů a kouzelných zámků Střední
Moravy se budete cítit opravdu jako v pohádce.
2.
Navrhovaný program
1. den
9:00 – příjezd na jeden z nejnavštěvovanějších
hradů u nás a ráj filmařů – hrad Bouzov; setkání
s průvodcem CK
Možnost výběru ze dvou variant prohlídek:
1.) Prohlídkový okruh „Hrad Bouzov“ – prochází
reprezentačními a obytnými prostorami hradu.
Délka prohlídky 60–70 min.
2.) Prohlídkový okruh „Jak se staví středověký hrad“
(určeno pro fyzicky zdatné návštěvníky) - seznamuje
s technickým zázemím (zásobování vodou a teplem,
komunikační systém) a s fortifikačními prvky.
Délka prohlídky 60–80 min.
11:30 – 12:30 – oběd
13:30 – náštěva prodejny tvarůžků a Tvarůžkové
cukrárny
15:00 – přejezd do Šternberka, prohlídka hradu
Šternberk
(založen rodem z Liechtensteinu), Původně gotický hrad
zaujme uměleckou výzdobou ze 14.–19. stol. Vzácná
je i sbírka gotických a renesančních dřevěných plastik
i ojedinělý soubor kachlových kamen. Trasa „Velký okruh“
– zahrnuje kapli, chodbu a pokoje 1. patra vybavené
mobiliářem posledních majitelů a svozové sbírky
uzavřených hradů a zámků Severní Moravy.
Délka prohlídky 80–100 min.
Olomouc patří mezi nejkrásnější sídla střední Evropy.
Monumentálnost chrámů a kostelů se snoubí s nádherou
paláců a krásou barokních kašen a sloupů – Sloup
Nejsvětější Trojice je zapsán na Seznamu památek UNESCO.
19
44
18
62
0
62
0
62
16
78
0
78
2. den
21
99
24
123
8:00 – 9:00 – snídaně
0
123
9:30 – přejezd na zámek Náměšť
na Hané, prohlídka
14
0
0
137
Zámek stojící uprostřed kruhovitého parku
se čtyřmi cestami orientovanými podle
světových stran. Na zámku se mimo jiné
nachází soubor dětských historických kočárků
nebo sbírka míšeňského porcelánu.
Délka prohlídky 70–80 min.
3.
12:00 – 13:00 – oběd
13:00 - přejezd na zámek Plumlov,
prohlídka
Stavba tohoto raně manýristického zámku
na místě hradu ze 13. století byla započata
roku 1680 Janem Adamem z Lichtenštejna. Ze
čtyř zamýšlených velkolepých křídel však bylo
postaveno pouze jedno.
olomouc
09:00
Příjezd na hrad Bouzov, setkání s průvodcem CK, prohlídka
12:30
Oběd
13:30
15:00
Návštěva prodejny tvarůžků a Tvarůžkové cukrárny
15:00
17:00
Přejezd na hrad Šternberk, prohlídka
17:30
19:00
Příjezd do ubytovacího zařízení v Olomouci, ubytování a večeře
náměšť na hané
Plumlov
Krátká prohlídka historického centra Olomouce, volný program
19:00
09:00
Snídaně
09:30
11:30
Přejezd autobusem na zámek Náměšt na Hané, prohlídka zámku
12:00
13:00
Oběd
08:00
13:00
Přejezd autobusem na zámek Plumlov, prohlídka zámku
15:00
Přejezd autobusem na zámek Tovačov
17:30
Prohlídka zámku Tovačov
137
17:30
Odjezd autobusem do ubytovacího zařízení
137
19:00
Večeře, volný program
tovačov
přerov
07:30
137
09:30
0
137
12:30
20
157
týn nad bečvou
08:30
Snídaně
Návštěva přerovského zámku, Muzeum Komenského v Přerově, přejezd do Lipníka nad
Bečvou, návštěva zámku
13:30
Oběd
Přejezd na hrad Helfštýn, prohlídka
13:30
Ukončení zájezdu a odjezd
157 km
Tipy v okolí:
15:00 - přejezd na zámek Tovačov,
prohlídka
Unikátem tohoto zámku je především
téměř 100 m vysoká Spanilá věž, která
návštěvníkům nabízí vyhlídku na Tovačov.
V levém zámeckém křídle můžete vystoupat
po nádherné kopii schodiště Vídeňské opery.
Délka prohlídky 60 min.
•
Prohlídka zámku v Čechách pod Kosířem
•
Prohlídka Arcibiskupského paláce Olomouc
•
Výletní plavba po řece Moravě historickou Olomoucí
•
17:30 – odjezd do ubytovacího zařízení
Výletní plavba CHKO Litovelským Pomoravím
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
20%
- trasa Lukavice – Moravičany (délka trasy 16 km)
- trasa Moravičany – Litovel (délka trasy 10 km)
19:00 – večeře, volný program
•
3. den
šternberk
Program
11:30
0
Celkem
Hrad Bouzov
17:30 – příjezd do ubytovacího zařízení v Olomouci,
ubytování a večeře
19:00 – krátká večerní prohlídka centra s výkladem průvodce
11
25
loštice
Časový
harmonogram
Hrad Helfštýn
7:30 – 8:30 – snídaně
Šatlava - muzeum vězeňství, Uničov
ZDARMA
Večerní návštěva divadla, clubů či koncertů v Olomouci
(např. Moravské divadlo Olomouc, Divadlo hudby, Divadlo na cucky, Divadlo Konvikt,
příp. Galerie Divadla hudby, Muzeum umění, …)
Zámek Tovačov
Více informací a další tipy na www.central-moravia.cz
9:30 – návštěva přerovského zámku, kde
v současnosti sídlí Muzeum Komenského
Cena programu:
v Přerově
11:00 – přejezd do Lipníku nad Bečvou,
návštěva zámku
13:30 – přejezd na hrad Helfšýn
20–30 platících klientů: 2.710 Kč/1 klient
31–40 platících klientů: 2.520 Kč/1 klient
41–50 platících klientů: 2.415 Kč/1 klient
Pro 1 řidiče ubytování ZDARMA.
Ukončení zájezdu a odjezd
Cena zahrnuje:
DPH, zákonné pojištění CK proti úpadku, průvodce CK po celou dobu
pobytu, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, plná penze, veškeré vstupy,
prohlídky a programy, Olomouc region Card 48 (48 hodin, dospělá os.)
12:30 – 13:30 – oběd
Jeden z nejnavštěvovanějších hradů
Olomouckého kraje a jeden z nejrozsáhlejších
středověkých hradů ve střední Evropě. Je
známý pořádáním tradičního mezinárodního
setkání uměleckých kovářů – Hefaistonu.
Délka prohlídky 50 min.
Cena nezahrnuje:
dopravu (v případě požadavku je možno zajistit), úrazové pojištění
Zámek Plumlov
8
Hrad Šternberk
Koncert, Moravské divadlo Olomouc
9
my
a
r
g
o
S k upi no vé po
r
p
é
v
o
t
z n á v a c í a p ob y
°
Za pivem a tvaružkem
Den
Km
Km
1.
0
0
Během třídenního pobytu ochutnáte regionální kulinářské speciality
a dopřejete si požitek z degustace piva nebo pravé hanácké pálenky.
Můžete si vyrobit svou vlastní várku piva a poodhalíte tajemství
výroby slavných Olomouckých tvarůžků A.W.
16
16
20
36
Místo
LOŠTICE
Litovel
Olomouc
Navrhovaný program
2.
1. den
8:45 – příjezd do Loštic, setkání s průvodcem CK
9:00 – prohlídka Muzea Olomouckých tvarůžků
A.W.
Prohlídka pivovaru je spojená se stručným
výkladem o tom, z čeho se pivo vyrábí, jak se
vaří, zraje a jak se dostane do půllitru stojícího
před Vámi. Délka prohlídky cca 15 min
ve skupinách 4-5 os.
ZVLÁŠTNÍ TIP! Tvarůžková cukrárna v Lošticích nabízí
tvarůžkové moučníky (více informací na www.
tvaruzkovemoucniky.cz)
10:15 – přejezd do Litovle; exkurze a degustace
v pivovaru Litovel
V současném pivovaru v Litovli se vaří pivo od roku 1893.
V období tzv. „první republiky“ se mu říkalo „moravská
Plzeň“. Délka prohlídky s degustací cca 60 – 80 min.
ZVLÁŠTNÍ TIP! Uvařte si vlastní pivo! Více informací
na www.central-moravia.cz, případně na www.litovel.cz
Oběd v Litovli
20
Olomouc, od roku 2000 zapsána díky Sloupu Nejsvětější
Trojice na Seznam UNESCO, je po Praze druhá nejrozsáhlejší
památková rezervace v ČR.
18:15 – návštěva Svatováclavského pivovaru v Olomouci společně s návštěvou pivních lázní a večeří
21:00 – návrat do ubytovacího zařízení, volný
program
56
9:30 – pěší návštěva pivovaru Moritz
v Olomouci, prohlídka a oběd
Prostějov
3.
0
56
08:45
Příjezd autobusem do Loštic, setkání s průvodcem CK
10:00
Prohlídka Muzea Olomouckých tvarůžků A.W.
10:15
14:00
Přejezd autobusem do Litovle, prohlídka pivovaru, degustace, oběd
14:15
15:30
Přejezd autobusem do Olomouce, ubytování
15:45
18:00
Pěší prohlídka centra Olomouce
18:15
21:00
Exkurze do Svatováclavského pivovaru v Olomouci včetně návštěvy pivních lázní
a večeře
07:00
09:00
Snídaně
09:30
12:00
Pěší návštěva pivovaru Moritz v Olomouci, prohlídka, degustace
12:30
13:30
Individuální oběd
14:00
15:45
Přejezd autobusem do Prostějova
16:00
18:00
Pěší procházka Prostějovem, volný program, možnosti sportovního vyžití v místě
ubytování
18:00
19:00
Večeře
Návrat do ubytovacího zařízení, volný program
21:00
Volný program
19:00
07:00
12:30 – 13:30 – individuální oběd
14:00 – přejezd do Prostějova, pěší
procházka Prostějovem, volný program
ZVLÁŠTNÍ TIP! – možnost zahrát si tenis v místě
ubytování (vyberte si jeden z 20 venkovních
a 3 halových tenisových kurtů)
23
79
50
129
otinoves
09:00
Snídaně
Exkurze do Palírny U Zeleného stromu, degustace
11:30
12:30
Individuální oběd
12:30
13:00
Přejezd autobusem do Otinovsi
Návštěva výrobny sýrů Niva
13:00
14:30
Přerov
DALŠÍ SPORTOVNÍ MOŽNOSTI V MÍSTĚ
UBYTOVÁNÍ: squash, badminton, biliárd,
šipky, stolní tenis, bowling, fitness či návštěva
hotelového bazénu, whirlpoolu a další.
Program
09:00
09:30
15:30
16:00
Přejezd autobusem do Přerova
Exkurze do pivovaru Zubr s ochutnávkou kvasnicového piva
Ukončení zájezdu a odjezd
Celkem
129 km
18:00 - večeře
Tipy v okolí:
20:00 - návrat do ubytovacího zařízení,
volný program
14:15 – přejezd do Olomouce, ubytování
15:45 - pěší prohlídka centra Olomouce
36
2. den
7:00 – 9:00 h – snídaně
V muzeu je dokumentováno mletí a lisování tvarohu, vlastní
výroba, ale také osudy výrobců tvarůžků. Při prohlídce je
možno zhlédnout film „Příběh neobvyklé vůně z vyprávění
stréčka Křópala“ – volné filmové zpracování historie výroby
tvarůžků. Délka prohlídky cca 60 min.
0
Časový
harmonogram
•
3. den
7:00 – 9:00 – snídaně
•
9:30 – exkurze do Palírny u Zeleného
stromu v Prostějově, následný oběd
Olomoucké tvarůžky
16:00 – exkurze do pivovaru Zubr
v Přerově s ochutnávkou
•
Prohlédněte si místa, kde se vaří pivo Zubr,
a odhalte historii a tajemství výroby kvalitního
moravského piva. Součástí exkurze je
i ochutnávka kvasnicového piva v ležáckém
sklepě.
Exkurze do pivovaru Parník v Přerově – minipivovar s restaurací
a interiérem v námořnickém stylu
- prohlídka probíhá ve skupinách po cca 10 os.
- délka prohlídky 15 min.
- ceník: 10 os. – cena 400 Kč/skupina
30 – 40 os. – cena 1.000 Kč/skupina
40 – 50 os. – cena 1.200 Kč/skupina
11:30 – 12:30 – individuální oběd
13:00 – návštěva výrobny sýrů Niva
v Otinovsi
Exkurze do pivovaru Ječmínek v Prostějově – „první hanácké domácí pivovar“
- prohlídka probíhá ve skupinách po cca 20 os.
- délka prohlídky 20 min
- prohlídka je zdarma
Návštěva Minipivovaru Lipník nad Bečvou
(prohlídky jsou bez exkurze)
- První soukromý pivovar společenský, který získal ocenění ve významné mezinárodní soutěži
Cena programu:
Ukončení zájezdu
20–30 platících klientů: 2.780 Kč/1 klient
31–40 platících klientů: 2.570 Kč/1 klient
41–50 platících klientů: 2.450 Kč/1 klient
Pro 1 řidiče ubytování ZDARMA.
Cena zahrnuje:
DPH, zákonné pojištění CK proti úpadku, průvodce CK po celou dobu pobytu, ubytování hotelového
typu třídy *** (2l. pokoje se soc. zař. na pokoji, TV a minibarem), polopenzi, veškeré vstupy a prohlídky,
informační materiály, Olomouc region Card 48 (48 hodin, dospělá os.)
Smažené Olomoucké tvarůžky
10
Pivovar Moritz
Cena nezahrnuje:
dopravu (v případě požadavku je možno zajistit), úrazové pojištění
11
my
a
r
g
o
S k upi no vé po
r
p
é
v
o
t
z n á v a c í a p ob y
Poutní místa a církevní památky Strední
Moravy
ˇ
Den
Km
Km
1.
0
0
Třídenní zájezd pro organizované skupiny s poutní a církevní tématikou, v jejíž nabídce region Střední Moravy vyniká. Vydejte se po stopách Cyrila a Metoděje, Jana Sarkandera, Jana Pavla II. a dalších.
Navrhovaný program
olomouc
2. den
11:00 – příjezd do Olomouce, setkání s průvodcem CK
Prohlídka historického centra zaměřená nejen na církevní
památky - Horního náměstí - radnice s orlojem (12:00
„představení“ orloje), kostel sv. Mořice (výstup na věž
s krásným výhledem na Olomouc a okolí), prohlídka
Merkurovy kašny
12:30 – 13:30 – oběd v minipivovaru
(nabídka nefiltrovaného piva a tradiční kuchyně)
Pokračování prohlídky Olomouce
Sloup Nejsvětější Trojice, Kaple sv. Jana Sarkandera
s fontánou Pramen Živé vody sv. Jana Sarkandra (na místě
dnešní kaple stála od 15. stol. věznice, kde byl roku 1620
vyslýchán a umučen Jan Sarkander), Kapucínský kostel,
kostel Sv. Michala, Jezuitský konvikt (skvostná kaple Božího
Těla), kostel Panny Marie Sněžné, Arcibiskupský palác
(sídlo olomouckého arcibiskupa, které bylo nové otevřeno
na jaře 2011, olomoucké Arcibiskupství je nejstarší dosud
existující instituce v ČR); katedrála sv. Václava (sídelní kostel
arcibiskupa, přístupná krypta).
Návštěva Arcidiecezního muzea v Olomouci
Muzeum bylo založeno v roce 1998 coby součást Muzea
umění Olomouc. Jedná se o první muzeum tohoto typu
v dějinách naší země. Jeho součástí se stal románský
palác moravských biskupů u katedrály sv. Václava
na olomouckém Přemyslovském hradě. Součástí stálé
expozice je i tématická výstava„Ke slávě a chvále – 1000 let
duchovní kultury na Moravě“.
19:00 – večeře a přesun do místa ubytování
v Olomouci
Večerní individuální program s možností večerní
prohlídky města nebo kulturního programu dle
aktuální nabídky a doporučení průvodce
0
0
10
10
2.
Cesta na Sv. Kopeček vede kolem
Klášterního Hradiska – premonstrátský
klášter v Olomouci, který byl zařazen
mezi národní památky ČR. V současnosti
využíván jako vojenská nemocnice. Svatý
Kopeček je nejnavštěvovanější poutní místo
v Olomouckém kraji. K bazilice minor
na Svatém Kopečku po staletí směřují kroky
tisíců poutníků. Vybudovali jej premonstráti
v 17. a 18. stol. na místě kapličky, kterou
zničili Švédové během třicetileté války.
Unikátem chrámu je mj. jeho orientace,
hlavní osa nesměřuje od východu k západu,
ale je pootočen průčelím k mateřskému
klášteru Hradisko. Každoročně se zde konají
nezapomenutelné poutě, bohoslužby
i chrámové koncerty. V roce 1995 povýšil
papež Jan Pavel II. chrám na baziliku minor.
3.
15
25
45
70
11:00
Příjezd autobusem do Olomouce, setkání s průvodcem CK, prohlídka města
13:30
Oběd
13:30
16:00
Pokračování prohlídky církevních památek města
16:00
17:30
Prohlídka Arcidiecézního muzea
18:00
18:30
Ubytování
Večeře, volný program
Šternberk
lipník nad bečvou
Snídaně
08:00
09:00
09:00
12:00
Přesun na Sv. Kopeček, prohlídka poutního místa s bazilikou minor
12:30
13:30
Oběd
13:30
15:00
Přejezd do Šternberka, prohlídka bývalého augustiánského kláštera
15:00
17:30
Přejezd do Lipníka nad Bečvou, prohlídka církevních památek města
15
85
0
85
Teplice nad bečvou
08:00
3
88
PŘEROV
13:00
50
138
hranice
14:00
Ubytování, večeře a volný program
18:00
Snídaně, přejezd do Dubu nad Moravou, prohlídka chrámu
14:00
Oběd
Přesun do Hranic
Ukončení zájezdu a odjezd
Celkem
138 km
Katedrála Sv. Václava
ZVLÁŠTNÍ TIP! květen – POUŤ NAVŠTÍVENÍ
PANNY MARIE na Sv. Kopečku
12:30 – 13:30 – oběd
Návštěva Bývalého augustiánského
kláštera ve Šternberku
Návštěva Lipníka nad Bečvou
V Lipníku je dodnes patrný výrazný vliv
působení mnohých křesťanských církví.
V Lipníku následuje prohlídka jedné
z největších moravských zvonic se třemi
zvony, postavené r. 1609, krátká prohlídka
kostelů sv. Jakuba Většího, sv. Františka
Serafinského (sousoší Zjevení sv. Terezie sv.
Josefu Kalasánskému) a dále kaple sv. Josefa,
sv. Rocha a sv. Petra.
18:00 – ubytování, večeře a volný program
(nabídka lázeňských procedur v lázních Teplice
nad Bečvou)
3. den
8:00 – snídaně, přejezd do Dubu nad Moravou
Prohlídka Poutního chrámu Očišťování Panny Marie (chrám
je monumentální barokní stavba s druhou nejvyšší klenbou na
Moravě) a stejně jako mnohá místa na Moravě je i toto tradiční
poutní místo opředeno legendou - lidé prý do barokního
chrámu Očišťování Panny Marie přicházeli obdivovat dřevěný
obrázek Panny Marie, který v noci zářil. Dvě vznešené věže
chrámu jsou svědky poutí, konajících se zde přes 250 let, při
jejich příležitosti se v kostele každoročně slouží slavnostní
poutní mše za přítomnosti olomouckého arcibiskupa,
doprovázená místním chrámovým sborem.
•
Hrad Helfštýn (prohlídka s průvodcem)
•
Prohlídka jeskyní (Javoříčské, Mladečské jeskyně)
•
Muzeum baroka, Uničov
Zvláštní tip:
říjen - DUŠIČKOVÁ POUŤ
•
13:00 – oběd v Přerově, přesun do Hranic
Arcidiecézní muzeum v Olomouci
ZDARMA
Augustiniánský klášter
SLEVA
Skupinám věřících možno po dohodě rezervovat vlastní bohoslužbu na Sv. Kopečku v bazilice minor Navštívení Panny Marie
Cena programu:
- Kostelíček Hranice - významné poutní místo s bohatým
souborem sakrálních staveb
- kostel Narození Panny Marie - v jeho areálu se nachází hřbitov
se 14 kaplemi křížové cesty, pozdně renesanční brána, raně
barokní kaple sv. Antonína Paduánského a kostel Narození
Panny Marie s magdalénskou kaplí (třikrát do roka se zde konají
bohoslužby)
20–30 platících klientů: 2.550 Kč/1 klient
31–40 platících klientů: 2.450 Kč/1 klient
41–50 platících klientů: 2.350 Kč/1 klient
Pro 1 řidiče ubytování ZDARMA.
Ukončení zájezdu a odjezd
DPH, zákonné pojištění CK proti úpadku, průvodce CK po celou dobu pobytu, ubytování
hotelového typu třídy *** (2l. pokoje se soc. zař. na pokoji, BTV atd.), plnou penzi dle
specifikace v programu, veškeré vstupy a prohlídky, informační materiály, Olomouc region
Card 48 (48 hodin, dospělá os.)
Cena zahrnuje:
Cena nezahrnuje:
Poutní chrám Očišťování Panny Marie
Bazilika minor, Sv. Kopeček
Tipy v okolí:
ZVLÁŠTNÍ TIP!
Září - HLAVNÍ POUŤ spojená se mší v chrámu Očištění
Panny Marie
- přesun do Přerova, návštěva Muzea Komenského s expozicí
života a díla J. A. Komenského
12
Sv. Kopeček u olomouce
Program
12:30
18:30
8:00 – snídaně, přesun autobusem
na Sv. Kopeček u Olomouce s podrobnou
prohlídkou
1. den
Časový
harmonogram
Místo
Tyršův most Přerov
dopravu (v případě požadavku je možno zajistit), úrazové pojištění, nápoje k plné penzi
13
my
a
r
g
o
S k upi no vé po
r
p
é
v
o
t
z n á v a c í a p ob y
Lázenský
relax
ˇ
Den
Km
Km
1.
0
0
čechy pod košířem
Pětidenní program je zaměřen především na regeneraci těla i duše.
Relaxujte v příjemném lázeňském prostředí, poznejte unikátní přírodní
zajímavosti, regionální gastronomii i památky.
Navrhovaný program
1. den
do 10:00 – příjezd do Čech pod Kosířem, setkání
s průvodcem CK
12:30 – oběd
prohlídka Muzea historických kočárů
14:00 – volný program
12:00 – oběd
17:00 – večeře
13:00 – odjezd do ubytovacího zařízení
ve Slatinicích
- Welcome drink, volný program, zdravotní konzultace.
15:30 – odjezd do Olomouce, prohlídka historického centra města
2.
3. den
8:00 – 10:00 – snídaně
Večeře
cca 21:00 – odjezd do ubytovacího zařízení
3.
Nabídka procedur:
4. den
8:00 – 10:00 – snídaně
12:30 – 13:30 – oběd
8:00 – 10:00 – snídaně
10:00 - lekce Nordic Walking
13:30 – odjezd do Olomouce
14:30 – pěší návštěva solné jeskyně
– relax v solné jeskyni (délka procedury
cca 45 min), volný program
(v případě příznivého počasí) - lekce vedou proškolení
fyzioterapeuté. Naučí Vás individuálně zvládnout správnou
techniku s přihlédnutím k Vaši kondici a možnostem. V případě nepříznivého počasí – Nordic Walking bude nahrazen
plaváním v bazénu, případně whirlpool.
18:30 – odjezd do ubytovacího zařízení
Oběd
5. den
Volný program
• parafínový zábal rukou (15 min)
• vířivá koupel chodidel (15 min)
• rašelinový zábal (15 min)
• bylinný parafínový zábal nohou (30 min)
• skořicový zeštíhlující zábal (30 min)
• bylinková pára (20 min)
- klasická masáž částečná (30 min)
- vstup do hotelového bazénu + whirlpool (60 min)
a jiné
8:00 – 10:00 – snídaně
18:00 – večeře, volný program
Ukončení zájezdu a odjezd
Prohlídka Muzea historických kočárů
12:00
13:00
Oběd
13:00
15:30
Přejezd autobusem do Slatinic, wellness procedura dle výběru
15:30
18:00
Přejezd do Olomouce, prohlídka města
18:00
21:00
Pěší procházka do Svatováclavského pivovaru, relax v pivních lázních, večeře
Snídaně
14
38
21:00
0
38
08:00
10:00
10:00
12:00
Lekce Nordic Walking (příp. whirpool, bazén)
12:00
13:00
Oběd
13:00
15:00
Volný program
15:00
18:00
Wellness procedury dle výběru
08:00
10:00
Snídaně
10:00
12:30
Wellness procedury dle výběru
12:30
13:30
Oběd
13:30
17:00
Volný program
17:00
18:00
Večeře
Olomouc
0
38
14
52
14
66
0
66
14
80
14
94
olomouc
Návrat do ubytovacího zařízení
Večeře
18:00
Přejezd do Olomouce, návštěva kulturního zařízení
18:00
Pozdní návrat do Slatinic
slatinice
08:00
10:00
Snídaně
10:00
12:30
Wellness procedury dle výběru
12:30
13:30
Oběd
olomouc
13:30
slatinice
08:00
Odjezd do Olomouce, návštěva solné jeskyně, volný program
Odjezd do ubytovacího zařízení, večeře
18:30
5.
10:00
Snídaně
Ukončení zájezdu a odjezd
Celkem
94 km
Tipy v okolí:
• Muzeum Olomouckých tvarůžků A.W., Loštice
ZDARMA
– prohlídka s ochutnávkou nejznámější regionální speciality a jediného originálního
českého sýru
19:30 – večeře, volný program
15:00 – wellness procedury dle výběru
4.
Příjezd autobusem do Čech pod Kosířem, setkání s průvodcem CK
12:00
24
návštěva místního divadla nebo filharmonie
(program dle aktuální nabídky)
Lázeňský relax
10:00
10:00
14
18:00 – odjezd do Olomouce
Pozdní návrat do ubytovacího zařízení
Program
10
slatinice
10:00 – wellness procedury dle výběru
2. den
Slatinice
Časový
harmonogram
10
10:00 – wellness procedury dle výběru
18:00 – pěší návštěva Svatováclavského pivovaru
(nedaleko Horního náměstí)
- degustace místního piva a následná relaxace v pivních
lázních
Místo
• Svatováclavský Pivovar original, Olomouc (exkurze, degustace)
• Pivovar Moritz, Olomouc (exkurze, degustace)
ZDARMA
• Výletní plavba po řece Moravě historickou Olomoucí
• Zámek Náměšť na Hané (prohlídka s průvodcem)
• Hrad Bouzov (prohlídka s průvodcem)
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
• Večerní návštěva divadla, clubů či koncertů v Olomouci
• Pivovar Litovel, Litovel (exkurze, degustace)
• Mladečské jeskyně
• Soubor lidových staveb Příkazy – „Hanácké skanzen“
např. Moravské divadlo Olomouc, Divadlo hudby, Divadlo na cucky, Divadlo Konvikt,
příp. Galerie Divadla hudby, Muzeum umění, … (dle aktuálního programu)
SLEVA
• CHKO Litovelské Pomoraví - výletní plavba CHKO Litovelským Pomoravím
Cena programu:
20–30 platících klientů: 5.590 Kč/1 klient
31–40 platících klientů: 5.350 Kč/1 klient
41–50 platících klientů: 5.210 Kč/1 klient
Pro 1 řidiče ubytování ZDARMA.
Solná jeskyně
14
Cena zahrnuje:
DPH, zákonné pojištění CK proti úpadku, ubytování hotelového typu třídy ***
(dvoulůžkové pokoje vybaveny koupelnou se sprchou, toaletou, telefonem, SAT
TV, minibarem a možností připojení k internetu), uvedenou stravu, informační
materiály, Olomouc region Card 5-denní (dospělá os.), rekreační lázeňský
poplatek, poplatek za TV na pokoji, welcome drink, veškeré vstupenky
Cena nezahrnuje:
dopravu (v případě požadavku je možno zajistit), úrazové pojištění a lázeňské
procedury
Nordic Walking
15
my
a
r
g
o
S k upi no vé po
r
p
é
v
o
t
z n á v a c í a p ob y
Putování Strední
Moravou
ˇ
1. den
15:00 – příjezd do Hranic, setkání s průvodcem CK
15:30 – organizovaná pěší prohlídka Hranic s průvodcem CK
Prohlídka městské památkové zóny včetně Staré radnice
s gotickým sálem, výstavní síní městského muzea,
renesančního zámku nebo synagogy.
18:00 – ubytování, večeře, volný program
ZVLÁŠTNÍ TIP! Možnost návštěvy DIVADLA STARÁ
STŘELNICE (představení a vstupné dle aktuálního programu)
2. den
7:30 – 9:00 – snídaně
9:00 – cyklovýlet po cyklostezce Bečva na trase
Hranice – Lipník nad Bečvou – Přerov
Cyklostezka Bečva je na tomto úseku spíše nenáročnou trasou, místy vhodnou i pro in-line bruslaře. Celková délka činí
31 km, na trase se vyskytuje několik možností občerstvení.
Kola budou mít klienti vlastní nebo je již před zahájením
programu plně zajistí CK. Převoz zavazadel autobusem
do ubytovacího zařízení v Přerově je také zajištěn.
Tipy k zastavení:
- městská památková rezervace Lipník nad Bečvou
(zámek,městské hradby)
- městská památková zóna Přerov (zámek – Muzeum
Komenského v Přerově)
1.
0
0
Místo
Časový
harmonogram
2.
15:00
Příjezd do Hranic, setkání s průvodcem CK
18:00
Pěší prohlídka Hranic
18:00
19:00
Ubytování, večeře
Volný program
4.
09:00
Snídaně
09:00
15:00
Cyklovýlet po Cyklostezce Bečva s individuálním obědem
15:00
18:00
Ubytování, volný program
0
0
07:30
31
31
přerov
0
31
24
55
0
55
olomouc
Program
15:30
19:00
3. den
18:00
19:00
Večeře
08:00
10:00
Snídaně
10:30
19:00
Přejezd do Olomouce, prohlídka, možnost výběru dalšího programu
Večeře, ubytování, volný program
19:00
0
55
08:00
09:00
Snídaně
8:00 – 10:00 – snídaně
8
63
09:00
12:00
Přejezd do Horky nad Moravou, aktivity v rámci areálu
10:30 – přejezd do Olomouce s možností
výběru dalšího programu:
0
63
12:00
13:00
Oběd
13:00
18:00
Pěší výlet „Luhy Litovelského Pomoraví“
1. pěší prohlídka s průvodcem „Olomouc
v kostce“ – začátek prohlídky v 11:00, 12:30,
14:00, 15:30 a 17:00 (délka trvání cca 1 hod).
Prohlídka po nejvýznamnějších památkách nejen na Horním náměstí. Prohlídka začíná u MIC
Olomouc a končí výstupem na radniční věž.
2. cyklovýlet „Olomouc na kole“ (trasa B) –
Prohlídka těch nejzajímavější míst v Olomouci.
Trasa je dlouhá 9 km, začíná i končí na třídě
Svobody (doba trvání cca 2 hod).
5.
18
81
18
99
0
99
31
130
horka nad moravou
litovel
horka nad moravou
Expozice času
bouzov
4. den
8:00 – 9:00 – snídaně
Poznámka: Klienti budou rozděleni do skupin
dle zájmu o uvedený program, který je časově
rozvržen v průběhu celého dne a je spojený
s osobním volnem mimo uvedený organizovaný program, vč. individuálního oběda. Klienti
se mohou dle zájmu zúčastnit i více prohlídek.
jízda na koni, minigolf, petanque, lukostřelba a zapůjčení
čtyřkolek.
Tipy v okolí:
12:00 – oběd
•
Expozice času ve Šternberku
13:00 - pěší výlet „Luhy Litovelského Pomoraví“
•
Miniaturgolf a Greengolf Olomouc
•
Golf Club Olomouc
•
Paintball Olomouc
•
Fun Park Hlubočky
Zvláštní tipy v Olomouci
• Vlastivědné muzeum Olomouc, Letecké
muzeum Olomouc, Veteran Arena
• Svatováclavský pivovar – návštěva pivních
lázní, Císařsko-královská olomoucká
pevnost - forty
• ZOO na Svatém Kopečku u Olomouce,
Botanická zahrada s rozáriem
9:00 – přejezd do Horky nad Moravou
Tato turistická trasa o délce cca 15 km zahrnuje na trase Horka
nad Moravou - Litovel celkem 11 zastavení. Zpět do Horky nad
Moravou je možnost dojet na raftech nebo na kolech (případně
autobusem).
18:00 – návrat do ubytovacího zařízení, volný
program
19:00 - večeře
ZVLÁŠTNÍ TIP! Exkurze do pivovaru Litovel s degustací. Pivu Litovel se v období tzv. „první republiky“ říkalo „moravská Plzeň“.
Délka prohlídky s degustací trvá cca 60 – 80 min.
18:00 – večeře
Celkem
10:30 – přejezd na hrad Bouzov
Jeden z nejromantičtějších hradů v ČR, který je mj. oblíbeným místem filmařů.
11:00 – prohlídka hradu Bouzov
Prohlídkový okruh „Hrad se představuje“ – prochází reprezentačními prostorami hradu.
13:00 – oběd
15:00 – program v areálu hradu
Projížďky na koních ve stájích areálu hradu a minikáry – dráha se nachází cca 350 m od vchodu do hradu, v areálu se také
nachází provoz sportovních koloběžek, do místa výjezdu přiveze klienty vlek.
Historicky laděný program v galerii v podhradí – získáte zde informace o střelných zbraních a válečných strojích z doby
husitské, zastřílíte si z kuše či flobertového revolveru, příp. si prohlédnete stavbu „Trójského koně“ vysokou 14 m.
18:00 – ukončení zájezdu a odjezd
08:00
10:00
Snídaně
10:30
11:00
Přejezd do Bouzova
11:00
13:00
Prohlídka hradu Bouzov
13:00
14:00
Oběd
14:00
18:00
Program v areálu hradu
Ukončení zájezdu a odjezd
130 km
ZDARMA
ZDARMA
Více informací a další tipy na www.central-moravia.cz
Další možnosti:
•
Cyklotrasa Moravská stezka (náročnost střední, celková délka 82 km, obslužnost velmi dobrá)
– trasa prochází také CHKO Litovelské Pomoraví.
•
Tipy k zastavení:
- historické centrum Mohelnice, kostel sv. Jiří Moravičany, vodní elektrárna Nové Mlýny,
zámecký park rodu Liechtensteinů Nové Zámky, městská památková zóna Litovel
- městská památková zóna a zámek Tovačov,
•
Cyklotrasa Bystřička
5. den
8:00 – 10:00 – snídaně
Večeře, volný program
19:00
18:00
3. plavba „Olomouc z raftu“ – vyhlídkové
plavby po Olomouci
15:00 – ubytování, volný program
16
Km
3.
19:00 – ubytování, večeře
Na raftu
Km
hranice
Střední Morava nabízí mnoho starobylých památek, ale i ideální
prostředí pro sportovní vyžití. Zážitkově laděný pětidenní program
je zaměřen především na poznání Střední Moravy na kole, na raftu,
pěšky či na koních.
Navrhovaný program
Den
Cyklostezka Bečva
Více informací a další tipy na www.central-moravia.cz
Cena programu:
20–30 platících klientů: 4.890 Kč/1 klient
31–40 platících klientů: 4.590 Kč/1 klient
41–50 platících klientů: 4.440 Kč/1 klient
Pro 1 řidiče ubytování ZDARMA.
Cena zahrnuje:
DPH, zákonné pojištění CK proti úpadku, plná penze, ubytování dle
výše uvedené nabídky, půjčovné kol, uvedenou stravu, informační
materiály, Olomouc region Card 5-denní (dospělá os.), veškeré
vstupné týkající se atraktivit uvedených v programu
Cena nezahrnuje:
dopravu (v případě požadavku je možno zajistit), úrazové pojištění
Realizační počet osob:
min. 20, max. 30 klientů
Realizační období:
duben - září
Lovecká chata Horka nad Moravou
17
my
a
r
g
o
S k upi no vé po
r
p
é
v
o
t
z n á v a c í a p ob y
Seniorský pobyt
Využijte programu, který jsme zpracovali pro skupiny seniorů plánujících návštěvu jedinečné historické a kulturní Střední Moravy. Navštívíte
jeho krásnou metropoli, poznáte Svatý kopeček, ochutnáte něco
z regionální gastronomie, nebude chybět návštěva krásného hradu....
Program nabídne i aktuální kulturní akci.
Navrhovaný program
1. den
- pěší prohlídka centra Olomouce
Olomouc, od roku 2000 zapsána díky Sloupu Nejsvětější
Trojice na Seznam UNESCO, je po Praze druhá nejrozsáhlejší
památková rezervace v ČR
13:00 – 14:00 – individuální oběd
14:00 – přesun autobusem na Sv. Kopeček
u Olomouce s podrobnou prohlídkou
- cesta na Sv. Kopeček vede kolem Klášterního Hradiska
- premonstrátský klášter v Olomouci, v současnosti
využíván jako nemocnice; klášter byl zařazen mezi
národní památky. Sv. Kopeček je nejnavštěvovanější
poutní místo v Olomouckém kraji, k chrámu Navštívení
Panny Marie na Svatém Kopečku po staletí směřovaly
kroky tisíců poutníků a i dnes patří k nejznámějším
a nejnavštěvovanějším poutním místům v České republice,
vybudovali jej premonstráti v 17. a 18. století na místě
kapličky, kterou zničili Švédové. Unikátem chrámu je jeho
orientace, hlavní osa nesměřuje od východu k západu,
ale chrám je pootočen průčelím k mateřskému klášteru
Hradisko, každoročně se zde konají nezapomenutelné
poutě, bohoslužby i chrámové koncerty, v roce 1995 povýšil
papež Jan Pavel II. chrám na baziliku minor.
- individuální volno k prohlídce poutního místa
ZVLÁŠTNÍ TIP! květen - POUŤ NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE
na Sv. Kopečku.
17:30 – odjezd do místa ubytování a večeře
- v případě zájmu zajistíme v blízkých lázních procedury
dle výběru
Km
Km
1.
0
0
loštice
- v muzeu je dokumentováno mletí a lisování
tvarohu, vlastní výroba, ale také osudy výrobců
tvarůžků; při prohlídce je možno zhlédnout film
„Příběh neobvyklé vůně z vyprávění stréčka
Křópala“ - volné filmové zpracování historie
výroby tvarůžků
- délka prohlídky cca 60 min, prohlídky jsou
možné v rozmezí září - červen
- po prohlídce hradu následuje procházka
parkem dolů k náměstíčku (možnost návštěvy
„Galerie v podhradí“ nebo odpolední kávy
v místní hospůdce)
15:30 – přejezd do Litovle, exkurze
a degustace v pivovaru Litovel
- v současném pivovaru v Litovli se vaří pivo
od roku 1893, v období tzv. „první republiky“ se
mu říkalo „moravská Plzeň“
- délka prohlídky s degustací cca 60 - 80 min
ZVLÁŠTNÍ TIP! Uvařte si vlastní pivo! Více
Příjezd do Olomouce, setkání s průvodcem CK
10:30
13:00
Pěší prohlídka centra Olomouce
13:00
14:00
Individuální oběd
Přesun autobusem na Sv. Kopeček u Olomouce s podrobnou prohlídkou
14:00
Odjezd do místa ubytování, večeře
Celkem
Snídaně, odjezd na celodenní výlet
07:00
09:00
10:00
12:30
Prohlídka výrobny tvarůžků Loštice
12:30
13:30
Individuální oběd
13:30
15:30
Návštěva hradu Bouzov
15:30
18:00
Přejezd do Litovle, exkurze a degustace v pivovaru Litovel
07:00
09:00
Snídaně
09:00
12:00
Odjezd na prohlídku Zbrašovských argonitových jeskyní v Teplicích nad Bečvou
12:00
13:00
Individuální oběd na lázeňské kolonádě
14:00
16:00
Prohlídka Hranické propasti s vycházkou
16:00
17:00
Ukončení zájezdu a odjezd
hranice
ZVLÁŠTNÍ TIP! Tvarůžková cukrárna v Lošticích
nabízí tvarůžkové moučníky (více informací
na www.tvaruzkovemoucniky.cz)
- hrad patří mezi nejnavštěvovanější památky
ČR a je pro svoji ataraktivnost často vyhledáván
filmaři
10:00
litovel
teplice nad bečvou
10:00 – prohlídka výrobny tvarůžků
Loštice
Program
Bouzov
olomouc
3.
13:30 – návštěva hradu Bouzov
Časový
harmonogram
17:30
2.
2. den
12:30 – 13:30 – individuální oběd
Místo
olomouc
7:00 – 9:00 – snídaně, odjezd
na celodenní výlet
10:00 – příjezd do Olomouce, setkání s průvodcem CK
Den
Návrat do ubytovacího zařízení, volný program a večeře
18:00
? km
Muzeum Loštice
3. den
7:00 – 9:00 – snídaně
9:00 – odjezd na prohlídku Zbrašovských argonitových
jeskyní
(nejteplejší jeskyně evropského významu s „jezery“ plynu oxidu
uhličitého)
12:00 – 13:00 – individuální oběd na lázeňské kolonádě lázní Teplice nad Bečvou, příp. procházka kolem
řeky Bečvy
14:00 – prohlídka Hranické propasti (289,5 m) s vycházkou
(délka prohlídky a vycházky závisí na zájmu klientů)
Lázně Teplice nad bečvou
Fakultativní možnosti:
•
Doporučujeme zájezd spojit s mezinárodní zahradnickou výstavou a veletrhem FLORA OLOMOUC
(duben, srpen a říjen) spojenou s prodejními trhy květin, okrasných dřevin, zahradnického
sortimentu, pomůcek a potřeb pro zahradníky a zahrádkáře. V případě zařazení této akce bude
vypuštěn 1/2 denní až 1 denní program dle dohody.
•
Program je také možno obohatit o Mezinárodní varhanní festival (září). Za dobu svého trvání se tato
přehlídka varhanní tvorby dostala do povědomí široké laické i odborné veřejnosti celého světa. Přední
světoví varhanní umělci pravidelně koncertují v chrámu Svatého Mořice na slavných Englerových
varhanách. Festivalové koncerty se těší velké popularitě mezi posluchači nejen z Olomouce a okolí, ale
i ze zahraničí. Olomouc se tak zásluhou festivalu stala vskutku varhanním centrem, kde každoročně
zaznívají vrcholná díla varhanní tvorby v podání předních světových varhaníků.
cca 16:00 – 17:00 – ukončení zájezdu, odjezd
informací na www.central-moravia.cz
18:00 – návrat do ubytovacího zařízení,
volný program, večeře
- večer fakultativně nabídka kulturního
programu pro seniory dle nabídky serveru
„zijemenaplno.cz“
Zbrašovské aragonitové jeskyně
Cena programu:
20–29 osob: 2.385 Kč/1 osoba
30–39 osob: 2.285 Kč/1 osoba
40–50 osob: 2.185 Kč/1 osoba
- info k ceně: při počtu nižším než 20 kalkulace na vyžádání.
Pro 1 řidiče ubytování ZDARMA.
Cena zahrnuje:
DPH, zákonné pojištění CK proti úpadku, průvodce CK po celou dobu pobytu, ubytování hotelového
typu třídy *** (2l. pokoje se soc. zař. na pokoji), polopenzi, veškeré vstupy a prohlídky, informační
materiály, Olomouc region Card 48 (dospělá os.)
Sv. Kopeček u Olomouce
18
Muzeum Bouzov
Galerie Bouzov
Cena nezahrnuje:
dopravu (v případě požadavku je možno zajistit), úrazové pojištění
Kostel Sv. Mořice v Olomouci
19
my
a
r
g
o
S k upi no vé po
r
p
é
v
o
t
z n á v a c í a p ob y
Moravskou bránou za poznáním
2. den
2) Pěší výlet:
Krajina turistického regionu Střední Moravy vybízí k rodinným procházkám a výletům.
Na výběr je více než dvacet naučných stezek, které nabízí ke zhlédnutí nepřeberné
množství zajímavých rostlinných a živočišných druhů, vzácných krajinných útvarů
a chráněných míst.
Kombinace poznání, cyklistiky, kultury a relaxace nabízí dvoudenní
poznávací program na kole i pěšky krásným prostředím Moravské
brány – Přerovska, Lipenska a Hranicka
Navrhovaný program
2. den
1. den
7:00 – 10:00 – snídaně
10:00 –příjezd do Přerova
Prohlídka městské památkové zóny Přerov
Moravská brána je významnou spojnicí
Moravy a Slezska na pomezí Beskyd a Jeseníků.
Historicky důležitou obchodní cestou na jejím
území byla tzv. Jantarová stezka. Přirozenými
centry Moravské brány jsou města Hranice,
Lipník nad Bečvou a Přerov.
V rámci prohlídky si můžete vychutnat pohled ze zámecké
věže přerovského renesančního zámku, kde sídlí nejstarší
muzeum v České republice zaměřené na pedagogiku
zdarma. Dále
– Muzeum Komenského v Přerově s
můžete zhlédnout městské hradby pocházející z 15. stol.
nebo novorenesanční Městský dům s prvky secese, stojící
v centru města.
12:00 – oběd v centru města
13:00 – přesun do Lipníka nad Bečvou
Prohlídka městské památkové rezervace s průvodcem
(zdarma) zahrnuje středověké hradby, kostel sv. Jakuba se
zvonicí z roku 1609, zámek vybudovaný v pol. 11. stol. nebo
židovský hřbitov se synagogou z 16. stol.
ZVLÁŠTNÍ TIP! Návštěva Minipivovaru Lipník nad Bečvou
(pouze individuální prohlídky) – První soukromý pivovar
společenský
15:30 – prohlídka hradu Helfštýn
zdarma
Jeden z nejrozsáhlejších středověkých hradů ve střední
Evropě, vybudovaný ve 14. stol. Na hradě se nachází i expozice uměleckého kovářství a historické mincovny. Helfštýn
je známý pořádáním mezinárodního setkání uměleckých
kovářů Hefaiston.
Naučná stezka Národní přírodní rezervací Hůrka u Hranic
Stezka, označena červenou turistickou značkou, začíná na okraji stejnojmenné
rezervace a je zaměřena na poznání Hranické propasti a okolí. Propast je jedna
z nejhlubších propastí v Evropě (dosud změřená hloubka – cca 289,5 m). Vznikla
pravděpodobně propadáváním stropů jeskyní, které se vytvořily ve zdejším
vápencovém bloku. K jejímu původu se ale váže i pověst o zhýralém rytíři
Rolfovi, který se tu za trest propadl i se svým hradem a družinou pod zem.
Další zajímavé naučné stezky v okolí:
Předmostím až do pravěku (délka trasy 8,2 km, náročnost nízká)
Přerovským luhem (délka trasy 10,8 km, náročnost nízká)
Škrabalka (délka trasy 0,6 km, náročnost velmi nízká)
Valšovice (délka trasy 3,4 km, náročnost nízká)
Kol kolem Olomouce (délka trasy 11 km, náročnost nízká)
Celodenní pěší či cyklovýlet údolím
Moravské brány
Ukončení zájezdu a odjezd
Tipy v okolí:
1) Cyklistika:
Cyklostezka Bečva
Cyklostezka Bečva je součástí tzv.
„Cyklodálnice“ C1. Od pramene Rožnovské
nebo Vsetínské Bečvy až po její soutok
s Moravou můžete projet celkově více než
141 km po značené cyklotrase vinoucí se
podél řeky Bečvy. Přes dva kraje (Zlínský
a Olomoucký) můžete projet malými i většími
obcemi, městy, malebnou krajinou, poznat
zajímavá místa, turistické atraktivity, ale
především budete mít možnost se v sedle kola
vydat na nezapomenutelnou cestu.
Zvonice, Lipník nad Bečvou
•
Lanový park Pod Helfštýnem (orientační cena od 150 Kč/ dosp. os., 120 Kč/dítě)
•
Motokárová dráha v Lipníku nad Bečvou (orientační cena od 100 Kč/ 5 min.)
–
Délka navrhované trasy Hranice – Lipník
nad Bečvou – Přerov – 31 km,
náročnost nízká.
Po stopách využívání vodní a větrné energie
Tato tematická cyklotrasa připomíná bohatou
historii zdejších vodních a větrných mlýnů,
propojuje místa existujících i zaniklých
mlýnů na Hranicku. Všechna důležitá místa
jsou označena informačními tabulkami,
které obsahují informace o historii
mlynářství i mlýnů samotných. Ve většině
obcí na cyklotrase je nainstalovaná velká
infotabule s cyklomapou a vyznačenými
okruhy. Trasa využívá tří doporučených
okruhů (Maršálkův okruh, Humplíkův okruh,
Červekův okruh) dle náročnosti. Sami si
můžete vybrat, kterou z nich si zvolíte podle
své zdatnosti. Cyklotrasa začíná i končí
v Hranicích.
Poznámka: Kola - vlastní nebo je zajistí CK.
Naučná stezka, Valšovice
sleva 10–20 %
•
Přírodní koupaliště Jadran (Osek nad Bečvou)
•
Památník lovců mamutů (Přerov)
•
Ornis – ornitologická stanice Muzea Komenského (Přerov)
•
Zvonařská dílna Tomášková-Dytrychová (Brodek u Přerova)
•
Pivovar Zubr (Přerov)
•
Hranice – městská památková zóna (např. vyhlídková věž staré radnice, zámek)
•
Červekův mlýn, Humplíkův mlýn, Maršálkův mlýn (Hranicko)
•
Lázně Teplice nad Bečvou (bohatý výběr z nabídky lázeňských pobytů a balíčků)
•
Zbrašovské aragonitové jeskyně (Teplice nad Bečvou)
sleva
Zbrašovské aragonitové jeskyně
Více informací a další tipy na www.central-moravia.cz
Cena programu:
Červekův mlýn, Skalička
Další zajímavé cyklotrasy v okolí:
1.780 Kč / dosp. os (ubytování ve dvoulůžkovém pokoji COMFORT)
2.429 Kč / dosp. os (ubytování ve dvoulůžkovém pokoji COMFORT)
Cena zahrnuje:
DPH, zákonné pojištění CK proti úpadku, ubytování hotelové
třídy **** (2l. pokoje COMFORT se soc. zař. na pokoji, LCD TV,
minibar, WIFI zdarma atd.), polopenzi, vstup do hotelového
wellness centra od 19:00, městský poplatek, informační
materiály, Olomouc region Card 48 hodin (dospělá os.)
Moravská stezka č.51 – středomoravská
část Mohelnice – Tovačov
(délka trasy – 60 km, náročnost nízka i střední)
Bystřička
(délka trasy – 37 km, náročnost střední)
Cena nezahrnuje: dopravu, úrazové pojištění, průvodce CK
Na Svatý Kopeček a zpět
(délka trasy – 31 km, náročnost střední)
Realizační období:
duben–říjen
Na chmelnici Přerovska
(délka trasy – 38 km, náročnost střední)
Zámek Hranice
Muzeum Komenského v Přerově
20
Cyklostezka Bečva
21
my
a
r
g
o
S k upi no vé po
r
p
é
v
o
t
z n á v a c í a p ob y
Rodinná týdenní dovolená s Olomouc region Card
Užijte si rodinnou týdenní dovolenou plnou nezapomenutelných
zážitků pro děti i rodiče v příjemném prostředí regionu Střední Morava. Zvýhodněnou cenu celého programu Vám nabídne Olomouc
region Card (ORC).
2. den
Odpolední přejezd do ZOO na Svatém Kopečku
zdarma
Olomoucká Zoo nabízí stovky druhů zvířat a také řadu
opravdových rarit – společný výběh medvědů a vlků, obří
akvárium, pavilon netopýrů nebo přístupný výběh opic makaků. Areál Zoo nabízí také odpočinkové zóny a netradiční dětská hřiště v krásném prostředí smíšeného lesa.
Návštěva lanového centra
20% sleva
V areálu lanového centra si můžete vyzkoušet 9 nízkých
lanových překážek, 15 individuálních vysokých lanových
překážek, 5 týmových lanových překážek a 2 skoky.
18:00 – v podvečer návrat do ubytovacího
zařízení
19:00 – večeře, volný program
Odpolední návštěva „Hanáckého skanzenu“
zdarma
Příkazy
Skanzen reprezentuje hliněnou lidovou architekturu hanáckého typu, tvoří jej tradičně vybavená
hanácká usedlost a unikátní špaletové stodoly.
V případě zájmu je možné navštívit i nedaleké
22–50 % sleva. V těchto
Mladečské jeskyně
jeskyních si připomenete historii lidstva - útočiště
zde hledal i člověk starší doby kamenné. Kromě
lidských koster tu byly objeveny i kamenné
nástroje a ohniště.
Vlastní program
provozu minikár a horských
dle individuálního přání
koloběžek u hradu Bouzov
19:00 - večeře
20% sleva
Aquapark nabízí celoročně rekreační
bazén s proudovým kanálem, atrakci
Space-bowl /trychtýř/, 123m dlouhý
tobogán sjízdný na gumových duších,
širokou skluzavku, vodní děla, vodní
chrliče a bazén s masážními lehátky.
Pěší výlet naučnou stezkou „Luhy Litovelského Pomoraví“
o délce cca 15 km, který zahrnuje na trase Horka
nad Moravou – Litovel celkem 11 zastavení
13:00 – 14:00 – individuální oběd
Dopoledne návštěva areálu
odpoledne v Aquaparku Olomouc
3 varianty výletu:
Výletní plavba na raftech
CHKO Litovelským Pomoravím
20% sleva
8:00 - snídaně
Po obědě následuje odpočinkové
9:00 – dopolední výlet do CHKO Litovelské
Pomoraví
Cyklovýlet úsekem dálkové cyklotrasy
Moravská stezka (dle výběru) – trasa spojuje
Mohelnici, Litovel, Olomouc, Tovačov, Kroměříž
a její podstatná část vede překrásnou přírodou
Litovelského Pomoraví. V první části projedete
romantickou krajinou tvořenou nedotčenými
lužními lesy. Dále trasa pokračuje do Tovačova,
města s krásným zámkem a obklopeného rybníky, u kterých hnízdí spousta vzácných ptáků.
Celková délka středomoravské části Moravské
stezky - 82 km, náročnost střední, možnost
výběru délky i náročnosti.
8:00 – snídaně
12:30 – 13:30 – individuální oběd
8:00 – 9:00 – snídaně
14:00 – příjezd do ubytovacího zařízení, ubytování
5. den
Adrenalinová zábava pro malé i velké.
Nahoru vás vyveze lanový vlek a dolů
můžete jet po vyznačené upravené
trase nebo volným terénem podle
vlastní volby.
Navrhovaný program
1. den
4. den
18:00 – návrat do ubytovacího
zařízení
3. den
8:00 – snídaně
9:00 – návštěva zámku Náměšť na Hané
zdarma
V zámku můžete zhlédnout vzácnou sbírku míšeňského porcelánu i expozici dětských historických kočárků.
12:30 – 13:30 – Individuální oběd
14:00 – náštěva zámku, Muzea Historických kočárů
a Hasičského muzea v Čechách pod Kosířem
Původní tvrz byla počátkem 18. stol. za kněžny Terezie z Lichtenštejna přestavěna na barokní čtyřkřídlý zámek s romantickým areálem parku. V zámku Čechy pod Kosířem máte možnost
návštívit Galerii Josefa Mánesa. Muzeum historických kočárů
v Čechách pod Kosířem zahrnuje ojedinělou největší sbírku
historických kočárů a kočárových luceren v České republice.
18:00 – návrat do ubytovacího zařízení
18:00 – návrat do ubytovacího zařízení
19:00 – večeře, volný program
19:00 – večeře, volný program
8:00 – snídaně
Program v místě ubytování
Zámek Úsov
Vyjížďky a kurzy jízdy na koních –
možnost absolvování kurzů jízd na
koních ve víceúčelové jízdárně nebo
pod širým nebem v okolních lesích,
anglický i westernový styl. V krásném
prostředí je možno využít mnoha
turistických a cyklistických stezek (CK
zajistí půjčení kol).
19:00 – ukončení zájezdu, odjezd
19:00 – večeře
ZOO Sv. Kopeček
6. den
Tipy v okolí:
•
Výletní plavba po řece Moravě historickou Olomoucí
•
Prohlídka s výstupem na radniční věž „Olomouc v kostce“
•
Zámek Úsov
•
Hrad Šternberk
•
Hrad Bouzov
•
Zámek Tovačov
•
Muzeum Olomouckých tvarůžků A.W.
•
Veteran Arena
•
Fun Park Hlubočky – bikepark, terénní čtyřkolky, terénní minikáry
a další
11% sleva
Šatlava - muzeum vězeňství, Uničov
•
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Zámek Čechy pod Kosířem
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
Cena programu:
Výstava dětských kořárků Zámek Náměšť na Hané
3.360 Kč / dosp. os (ubytování ve dvoulůžkovém pokoji LUX)
2.160 Kč / dítě do 10 let vč.
(dítě do 2 let vč. bez nároku na stravu a lůžko)
Cena zahrnuje:
DPH, zákonné pojištění CK proti úpadku, ubytování na 6 nocí (2l. či 3l.
pokoje se soc. zař. na pokoji, WC, TV a možností přistýlky), polopenzi,
informační materiály, Olomouc region Card 5-denní
Cena nezahrnuje:
dopravu, úrazové pojištění, průvodce CK
Čertův most v Mladči
CHKO Litovelské Pomoraví
22
23
my
a
r
g
o
S k upi no vé po
r
p
é
v
o
t
z n á v a c í a p ob y
Po stopách Cyrila a Metodeje
ˇ
Tipy v okolí:
V roce 2013 si připomeneme 1150. výročí příchodu
sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Jedná se o
významnou mezinárodní událost a při této příležitosti
je připravena řada doprovodných akcí. Tento balíček
nabízí individuálním turistům možnost poznat zajímavá
místa Olomoucka spojená s těmito věrozvěsty, stejně
jako expozice k tomuto výročí připravené.
•
•
sportovní aktivity (vyjížďky na kole,
plavby na raftech na řece Moravě atd.)
návštěvy památek (hrady a zámky)
•
prohlídky jeskyní a arboret
•
návštěva lázní
Navrhovaný program
Arcibiskupský palác
1. den
10:00 - příjezd do Olomouce
• pěší prohlídka historického centra
Olomouce
• Olomouc, od roku 2000 zapsána díky
Sloupu Nejsvětější Trojice na Seznam
UNESCO, je po Praze druhá nejrozsáhlejší
památková rezervace v ČR
• oběd (individuální)
14:00 - odpolední program zaměřený
na působení sv. Cyrila a Metoděje v
Olomouci
• návštěva katedrály sv. Václava, která se
svým dvouvěžovým průčelím patří neodmyslitelně k panoramatu města
• Svatí Cyril a Metoděj jsou se sv. Václavem
spolupatrony olomoucké katedrály
i diecéze, v průčelí katedrály (sv. Václava)
jsou umístěny jejich sochy
• návštěva výstavy Cyril a Metoděj v tradici
a výtvarném umění, Arcidiecézní muzeum
Olomouc
Základním tématem výstavy je představení kulturních, historických a uměleckých
aspektů 1150. výročí cyrilometodějské
mise na Moravu, s akcentem olomouckých, respektive moravských souvislostí ve
výtvarném umění. Výstava s doprovodnou
kolektivní monografií poprvé představí
fenomén cyrilometodějské úcty a tradice
ve výtvarném umění v českých zemích
24
Cyril a Metoděj
v širokém časovém rozsahu 10.-20. století.
Výročí 1150 let příchodu svatých Cyrila
a Metoděje na Velkou Moravu je v Olomouci současně spojeno s 950. výročím
založení, respektive obnovení olomouckého biskupství, jehož samotné počátky
jsou rovněž spojeny s velkomoravským
obdobím.
17:00 -přesun do Arcibiskupského
paláce
• v Arcibiskupském paláci na hlavním
schodišti vidí návštěvníci sousoší těchto
svatých s latinským nápisem: „Tito jsou
otcové naši, kteří nás, sedící v temnotách
k podivuhodnému světlu života povolali“
a k tomu je připojen nápis: „Od roku 1980
patroni Evropy“, autorem tohoto sousoší je
Emanuel Max 1840.
18:30 -přesun do místa ubytování
• večeře a volný program
Individuálně možnost navštívit výstavu Ad
Gloriam Dei - Čeští misionáři v 16.-18. století
(Galerie Biblio v budově VKOL
na Bezručově 2)
2. den
7:00 - 9:00 - snídaně
9:00 - přesun na Sv. Kopeček u Olomouce s podrobnou prohlídkou
• prohlídka schodiště se sochami Cyrila a
Metoděj
• prohlídka Poutního chrámu navštívení
Panny Marie
Velehrad - bazilika
• individuální volno k prohlídce poutního
místa
Cena programu:
12:00 - oběd a následně přejezd na
Velehrad
1-10 osob: 1.265 Kč / dosp. osoba
Velehrad je známé poutní místo spojené
se sv. Cyrilem a Metodějem, které bylo
navštíveno také Janem Pavlem II. v roce
1995
• prohlídka Baziliky Nanebevzetí Panny
Marie a sv. Cyrila a Metoděje
Cena zahrnuje:
DPH, zákonné pojištění CK proti úpadku, ubytování
hotelového typu třídy *** (pokoje se soc. zař. na pokoji),
veškeré vstupy a prohlídky
18:00 - odjezd
Termíny provozu výstav zahrnutých do programu:
1) Arcidiecézní muzeum Olomouc / Galerie
Termín: 25. duben - 25. srpen 2013
2) Galerie Biblio v budově VKOL
Termín: od 2. května do 28. června 2013)
Cena nezahrnuje:
stravování (mimo snídani), dopravu, úrazové pojištění
Svatý Kopeček - bazilika minor
25
my
a
r
g
o
S k upi no vé po
r
p
é
v
o
t
z n á v a c í a p ob y
Doporučujeme tyto společenské a kulturní akce:
duben
MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK (hrad Šternberk)
VELIKONOČNÍ PROHLÍDKY ZÁMKU (zámek Náměšť na Hané)
TRADIČNÍ POUŤ V LITOVLI
VELIKONOCE NA ZÁMKU – tematické prohlídky zámku s velikonoční a květinovou výzdobou (zámek Tovačov)
PÁLENÍ ČARODĚJNIC – kulturní program plný hudby a zábavy pro všechny věkové kategorie (zámek Tovačov)
NOČNÍ PROHLÍDKY ZÁMKU PLUMLOV (zámek Plumlov)
FLORA OLOMOUC – květinová a zahradnická výstava a veletrh
květen
FESTIVAL VOJENSKÉ HISTORIE (hrad Helfštýn)
DIVADELNÍ FLORA (Olomouc)
POCHOD ZA LOŠTICKÝM TVARŮŽKEM (Loštice)
cyklozávod MAMUT TOUR (výstaviště Přerov)
JARNÍ OTVÍRÁNÍ MORAVSKÉ BRÁNY (Lipník nad Bečvou)
Ecce Homo, Šternberk
cyklozávod AUTHOR ŠELA MARATHON (náměstí TGM, Lipník nad Bečvou)
DVOŘÁKOVA OLOMOUC (Olomouc)
NOČNÍ PROHLÍDKY ZÁMKU PLUMLOV (zámek Plumlov)
BEERFEST OLOMOUC – největší pivní festival v České republice
červen
HANÁCKÉ BENÁTKY (Litovel)
LOŠTICKÉ SLAVNOSTI HUDBY A TVARŮŽKŮ (Loštice)
HODY (Náměšť na Hané)
SVÁTKY MĚSTA (Olomouc)
ECCE HOMO (Mistrovství Evropy v závodech automobilů do vrchu, Šternberk)
ZÁHORSKÉ SLAVNOSTI (Lipník nad Bečvou)
V ZÁMKU A PODZÁMČÍ – folklorní festival (Přerov)
Parkovišteˇ pro autobusy
Přerov
Hranice
červenec
JÍZDA KRÁLŮ (Doloplazy) – folklórní slavnosti
SVATOJAKUBSKÉ HODY (Lipník nad Bečvou)
PIVNÍ A GULÁŠOVÉ SLAVNOSTI (Velký Týnec)
Svátky města Olomouce
HRANICKÉ KULTURNÍ LÉTO (Hranice)
srpen
JÍZDA KRÁLŮ A KOJETÍNSKÉ HODY (Kojetín)
TOVAČOVSKÝ PORTÁL (festival nejen folkové hudby, Tovačov)
HANÁCKÉ SLAVNOSTI (Náměšť na Hané)
SVATOVAVŘINECKÉ HODY (Přerov)
BALONY NAD HRADEM (hrad Bouzov)
KOVÁŘSKÉ FÓRUM (hrad Helfštýn)
HEFAISTON – mezinárodní setkání uměleckých kovářů (hrad Helfštýn)
LITOVELSKÝ OTVÍRÁK (den otevřených dveří Pivovaru Litovel s doprovodným programem, Litovel)
Hefaiston
BOBR BIKE (maraton na horských kolech, Litovel)
• náměstí 8. května - v blízkosti centra u hotelu Cementář (zastavení autobusu jen pro výstup a nástup)
• Šromotovo nám. (zastavení autobusu jen pro výstup a nástup)
• ulice Zborovská 1185 - u Motorestu Sparta (zdarma, cca 20 min. pěšky od centra).
• Vjezd autobusu přímo do centra je možný pouze po předchozí domluvě s Městskou policií (tel.: +420 581 828 100).
Teplice nad Bečvou
• železniční stanice Teplice nad Bečvou (z parkoviště vede červená turistická značka až
k jeskyním - 10-15 minut chůze a k Hranické propasti)
Tovačov
• ulice Cimburkova 2 (před zámkem Tovačov, parkovat zde může maximálně jeden autobus
• Autobusové nádraží Tovačov (nedaleko centra - cca 200 m)
Prostějov
• ulice U stadionu (u zimního stadionu)
• ulice Letecká (FTL a. s. po domluvě a za poplatek – hlídané stání)
• ulice Palackého (u hotelu Grand, po předchozí domluvě na recepci a za poplatek – hlídané stání)
Lipník nad Bečvou
• ulice Hranická (u Penny marketu)
• ulice Hranická 1204 (v centru - u restaurace „Moravská brána“)
Mohelnice
NOČNÍ PROHLÍDKY ZÁMKU TOVAČOV
BEERFEST OLOMOUC – největší pivní festival v České republice
• ulice 9. května (parkování je možné pouze v areálu ČSAD)
• ulice Petra Bezruče (kemp ATC - štěrková plocha při silnici na Mírov)
• ulice Olomoucká 61 (areál Veolia, bývalé garáže ČSAD)
• nádraží ČD (při pohledu směrem do města je po silnici vlevo za zatáčkou velká odstavná plocha)
• křižovatka ulice Třebovská a Okružní (pod Brusovou hospodou směrem do parku, parkování téměř ve středu města)
• ulice Družstevní (od křižovatky po křižovatku se závodem Hella Autotechnik, odstavný pás, zákaz parkování platí pouze pro kamiony)
Konice
Litovel
• ulice Kostelní 46 (zámek Konice – přímo před zámkem)
• ulice Chmelnice (parkoviště naproti zámku)
• ulice Příčná (parkoviště naprosti Tesco)
• při návštěvě pivovaru Litovel možnost parkování po domluvě přímo v areálu.
Olomouc
• ulice Legionářská (parkoviště u supermarketu Billa)
• ulice Aksamitova (parkoviště Tržnice plocha)
• třída 17. listopadu
Všeobecné informace o programech
V případě nedostupnosti některého z objektů či výletů je možné nahradit jiným programem dle výběru klienta či
některou z dalších možností.
FLORA OLOMOUC – květinová a zahradnická výstava a veletrh
OSLAVY MARŠÁLA RADECKÉHO (Olomouc)
září
Uvedené programy je možné rozšířit či zúžit dle požadavku klienta. Případný rozdíl v ceně uhradí klient v CK.
LITOVELSKÉ SLAVNOSTI A DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ (Litovel)
DEN SRDCE (Teplice nad Bečvou)
MISTROVSTVÍ VE VAŘENÍ KOTLÍKOVÝCH GULÁŠŮ (Přerov)
MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL (Olomouc)
PODZIMNÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY (Olomouc)
ZUBRFEST (svátek guláše a piva s kulturním programem, Přerov)
ECCE HOMO HISTORIC (závody do vrchu historických automobilů a motocyklů, Šternberk)
HANÁCKÉ SLAVNOSTI (Prostějov)
OSLAVY MARŠÁLA RADECKÉHO (Olomouc)
září–říjen
říjen
DUCHOVÉ A STRAŠIDLA, VEČERNÍ KOSTÝMOVANÉ PROHLÍDKY (hrad Bouzov)
ČESKOSLOVENSKÝ JAZZOVÝ FESTIVAL (Přerov)
FLORA OLOMOUC – květinová a zahradnická výstava a veletrh
prosinec
VÁNOČNÍ TRHY (Olomouc)
Vánoční Olomouc
Další tipy na výlety či společenské a kulturní akce najdete na www.central-moravia.cz.
26
Olomouc region Card (ORC)
Olomouc region Card (zkratka ORC) je turistická karta, která opravňuje na území Olomouckého kraje navštívit zdarma
vybraná nejzajímavější místa (hrady, zámky, muzea, zoo a další) a dále umožňuje čerpat atraktivní slevy. Nebudete
muset shánět lístky na městskou hromadnou dopravu v Olomouci, ušetříte v aquaparcích a dalších sportovních
a relaxačních zařízeních, utratíte méně v restauracích, vydáte méně za ubytování.
www. olomoucregioncard.cz
27
Vydalo:
Střední Morava
Sdružení cestovního ruchu
Horní náměstí 5
772 00 Olomouc
tel.: +420 585 204 627-9
[email protected]
www.central-moravia.cz
Zpracovala:
INREMA spol. s r.o.
tř. Svornosti 57, Olomouc
Foto:
Archív Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu
INREMA spol. s r.o.
Tato publikace je neprodejná.
Varianta pro turismus
Umístění textu a jeho velikost se řídí následujícímiOlomouc
pravidly. Slogan je2012
zarovnán k oběma okrajům logotypu a je pouze na jeden
řádek v případě, že velikost jeho písma není nižší než 20 b. u velikosti logotypu 9,6 cm. Je-li text příliš dlouhý, aby mohl splňovat
tato pravidla, rozdělíme jej do dvou řádků s tím, že bude první řádek zarovnán na střed a druhý již k oběma okrajům logotypu.
V případě změny velikosti logotypu je zachován poměr velikosti logotypu a sloganu. Písmo je Cronos Pro Light Display.
www.central-moravia.cz
28

Podobné dokumenty