Prohlášení o shodě - tmely

Komentáře

Transkript

Prohlášení o shodě - tmely
Prohlášení o shodě
vydané dle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění.
Dodavatel:
Výrobna:
Den Braven Czech and Slovak a.s.
Úvalno 353, 793 91 Úvalno
IČO: 26 87 20 72, zapsáno v OR u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 2951
Zámoraví 428, 763 61 Napajedla, Česká republika
Skupina:
Typ/Název:
Výrobky pro ochranné nátěry a povlaky minerálních podkladů
Impregnační a ochranný nátěr zdiva, Impregnační a ochranný nátěr zdiva PROFI
Popis a určení výrobku:
Impregnační a ochranný nátěr zdiva je jednosložkový vodou ředitelný roztok na bázi silanolátu, vytvářející
hydrofobizační ochranu všech druhů savých minerálních podkladů. Impregnační a ochranný nátěr zdiva PROFI je
jednosložkový nátěr na bázi polyxystearanu určený pro impregnaci všech druhů savých podkladů před klimatickými
vlivy.
Uvedený výrobek je ve shodě s tímto technickým předpisem:
Nařízením vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č.312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané
stavební výrobky a odpovídá technické specifikaci a technickým normám, které byly použity při posouzení shody:
ČSN EN 1542, ČSN EN 13687-3, ČSN EN ISO 7783-2, ČSN EN 1062-3, TN 05.14.01
Posouzení shody bylo provedeno postupem stanoveným v:
Výrobky byly certifikovány podle ustanovení § 10 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o
technických požadavcích na výrobky a § 5 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb.
Posouzení shody tohoto výrobku se účastnila autorizovaná osoba:
AO 212 CSI Zlín, a.s.
K cihelně 304, 764 32 Zlín-Louky
Pracoviště Zlín
Nálezy vydané autorizovanou osobou:
Certifikát výrobku č. AO212/C5/2014/0135/Z ze dne 22.12.2014
Protokol o certifikaci výrobku č. AO212/PC5/2014/0135/Z ze dne 22.12.2014
Stavební technické osvědčení č. STO/2014/0135/Z ze dne 22.12.2014
Prohlašujeme výhradně na vlastní odpovědnost,
že vlastnosti tohoto výrobku splňují na něj se vztahující požadavky uvedených technických předpisů a výrobek je za
podmínek určeného použití bezpečný, a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků
uvedeného typu uváděných na trh s technickou dokumentací a s požadavky těchto předpisů.
v Úvalně, dne 22.12.2014
Platnost osvědčení: 22.12.2017
Burda Václav
Manager technického rozvoje

Podobné dokumenty

Prohlášení o shodě - Lučební závody Kolín

Prohlášení o shodě - Lučební závody Kolín Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č.312/2005 Sb. a § 12 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů s použitím následujících dokladů: ad 1-5...

Více

Prohlášení o shodě - tmely

Prohlášení o shodě - tmely Posouzení shody bylo provedeno postupem stanoveným v: § 7 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č.312/2005 Sb. Posouzení shody tohoto výrobku se účastnila autorizovaná osoba: AO 204 TZÚS Praha...

Více

Závěrečná restaurátorská zpráva

Závěrečná restaurátorská zpráva prokázán analýzou SEM - EDS v příloze. Tato metoda se často používala tak, že býval materiál nasycen nejprve vápennou vodou ( hydroxidem vápenatým) a poté fluátem (hexafluorokřemičitanem). Z těchto...

Více

Prohlášení o shodě - tmely

Prohlášení o shodě - tmely ČSN 73 2577, ČSN EN 12390-8, ČSN 50 3602, ČSN EN ISO 527, ČSN EN ISO 62, TN 05_04_03 Posouzení shody bylo provedeno postupem stanoveným v: § 7 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č.312/2005 ...

Více

krnov rozhledny

krnov rozhledny restaurace Na Strážišti s možností stravování a ubytování. Z rozhledny můžete pokračovat přes zříceninu hradu Šelenburk až k 6 km vzdálené další rozhledně na vrchu Cvilín nad městem Krnovem. Histor...

Více

Prohlášení o shodě - tmely

Prohlášení o shodě - tmely ČSN 73 2577, ČSN 73 2579, ČSN 73 2581, ČSN 50 3602, ČSN EN 12390-8, ČSN EN ISO 7783-2, ČSN EN ISO 527, ČSN EN ISO 62, TN 05.03.02. Posouzení shody bylo provedeno postupem stanoveným v: § 7 nařízení...

Více

7 Lineární elasticita

7 Lineární elasticita Deformace vzniklé účinkem dalších složek napětí (σ22, σ33) jsou stejné. Zavedením předpokladu malých deformací platí:

Více