0581 - EURO LAK MB sro

Komentáře

Transkript

0581 - EURO LAK MB sro
Technický list č.
0581-D
LECHSYS
LS204 (29204)
IS FILLER HBF
1000 ml +
250 ml +
150-200 ml
20-25” DIN 4
při 20° C
Ø 1,5-1,7 mm
2-2.5 atm
Izolační: 60-90 µ
Plnicí: 120-180 µ
vrstvy: 2-3
Brousitelné:
2-5 hod. při 20° C
nebo
15-30 min. při 60° C
Doba zpracovatelnosti při
20°C:
od 60 min. do 4 hod..
POPIS
2K HS polyakrylový plnič s velmi dobrou plnivostí.
OBLAST POUŽITÍ
Izolační a plnicí základ, který je vhodný pro všechny práce na užitkových vozidlech a v průmyslovém lakování
při pracovním postupu suché na suché.
VLASTNOSTI






Rychlé schnutí.
Velmi dobře brousitelný.
Velmi dobrá plnivost.
Dobrá izolační schopnost.
Nepatrné vstřebání vrchního laku.
Vyšší obsah sušiny.
PŘÍPRAVA PODKLADU
Polyesterový tmel:
Obrousit BP P120-180-240 a odmastit 00695 SILICONE REMOVER SLOW.
Ocel, pozinkovaný plech, hliník:
Nanést 1-2 vrstvy 1K FAST PRIMER.
Staré laky, nové části plechu základované kataporézou, GFK (sklolaminátový plast):
Obrousit a poté odmastit 00695 SILICONE REMOVER SLOW. Vyhněte se použití na termoplastické a na
rozpouštědla citlivé staré laky.
ZPRACOVÁNÍ
Příprava stříkání.
Poměr směsi:
LS204 IS FILLER HBF (mícháno z pojiva 29204)
29355-29356 (Fast)-29357 (Slow) LECHSYS ACRITOP HARDENERS
(tužidlo)
00824 (Slow) -00825 (Standard) LECHSYS UNIVERSAL THINNERS (ředidlo)
POUŽITÍ
Doba zpracovatelnosti
při 20 °C
29355
T: 15-30°C
4 hod.
29357
T: >30°C
4 hod.
objem
1000 ml
250 ml
hmotnost
1000 g
160 g
150-200 ml 100-200 g
29356
T : 5-20°C
30 min.
Viskozita stříkání při 20 °C: 20-25” DIN 4
LECHLER S.p.A. 22100 Como Italy – Via Cecilio,17 Tel. +39/031/586.111
Ø trysky: 1,5-1,7 mm
Tlak stříkání : 2-2,5 atm
Počet vrstev: plnící 2-3 vrstvy; izolační 2 vrstvy
Odvětrání mezi vrstvami: 5-8 min.
Doporučená tloušťka vrstvy: plnící 120-180 µ; izolační 60-90 µ
Vydatnost (teoreticky): 1 kg směsi = 5,9 m2 při 50 µ; 1 l směsi = 7,5 m2 při 50 µ
DIR 2004/42/CE: Základy IIB/c – VOC produktu připraveného ke stříkání 540 g/l.
Produkt připravený ke stříkání má obsah VOC nejvýše 490 g/l.
SCHNUTÍ
29355
Schnutí na vzduchu při 20°C
(teplota předmětu)
Bezlepivé
Brousitelné
Izolant
29357
Plnič
40 min.
6 hod.
8 hod.
Izolant
29356
Plnič
Izolant
Plnič
40 min.
6 hod.
8 hod.
20 min.
3 hod.
Není
doporučeno
Schnutí v boxu při 60 °C (teplota předmětu):
Brousitelné
30 min.
30 min.
15 min.
BROUŠENÍ
Jednovrstvé lakování
Suché broušení BP P320 (kruhovým pohybem)
Mokré broušení BP P500
Dvouvrstvé lakování
Suché broušení BP P400 (kruhovým pohybem)
Mokré broušení BP P600-800
DOPORUČENÉ PŘELAKOVÁNÍ

LECHSYS polyuretanové vrchní laky jako ISOLACK a polyakrylové laky jako ACRITOP, 29190
BASECOAT, MATTBASISLACK řady LECHSYS EFFECT Systems.
POZNÁMKY
Materiál neobsahuje olovo ani chromáty. Při tónování tohoto základu se vyhněte přidání pigmentů 29011,
29012 a 29026, abyste nezměnili nejedovaté vlastnosti produktu .
Receptury základu naleznete v Exploreru. Barevný odstín zvolte podle odpovídajících barevných vzorků.
TECHNICKÝ LIST Č. 0581-D
REVIZE 11/2012
Zveřejněné údaje jsou výsledkem důkladně prověřených pokusů a odráží se v nich poslední a nejvyšší stav našich znalostí. Tyto údaje jsou
zveřejňovány pouze k čistě informativním účelům a nezavazují naši společnost a rovněž nemohou být důvodem k reklamacím jakéhokoliv
druhu v souvislosti s a použitím popsaných produktů. Kromě jiného i proto, že podmínky použití těchto produktů nepodléhají naší kontrole.
LECHLER S.p.A. 22100 Como Italy – Via Cecilio,17 Tel. +39/031/586.111

Podobné dokumenty

LECHSYS - EURO LAK MB sro

LECHSYS - EURO LAK MB sro 29140 ISOLACK HIGH (Vysoce kvalitní 2K PUR lak) 29141 ISOLACK PUR OPACO (2K PUR matný lak pro průmyslové lakování) 29142 ISOLACK OPACO (2K PUR polomatný lak) 29143 ACRYL 2K (2K PUR akrylový lak pro...

Více

29116 (LS116) - SYNTOLACK

29116 (LS116) - SYNTOLACK hmotnosti) 29344 LECHSYS ISOLACK HARDENER (tvrdidlo). Směs musí být použita během 4-6 hodin při 20°C. Při smíchání pojiv 29116 SYNTOLACK a 29112 SYNTOLACK OPACO může být dosažen pololesk, stejně ja...

Více

LS153 - ACRYL 2K OPACO 7 GLOSS

LS153 - ACRYL 2K OPACO 7 GLOSS Všechny barevné tóny s tloušťkou vrstvy od 25-30 µ (2 vrstvy) dávají stupeň matu od 7±2 Gloss. Abyste docílili lesklého filmu, přidejte jeden díl matného pojiva 29153 s 29143 (Glanz). Při přidání 1...

Více

0441-9 - EURO LAK MB sro

0441-9 - EURO LAK MB sro K dosažení dobré kryvosti u bílého nebo podobného předlaku, by měl být objemový poměr mezi M9000a základovou barvou 80/20 (zdvojnásobit podíl barvy a katalytický poměr neměnit). TECHNICKÉ ÚDAJE: Vi...

Více

Pásky VHB

Pásky VHB U pásek je využita pestrost typů specifické akrylové pěny, lepidla, barvy a ochranné vrstvy a každému výrobku/skupině výrobků jsou tak poskytnuty specifické vlastnosti. Tyto vlastnosti mohou zahrno...

Více