Postup ověření digitálního tachografu

Komentáře

Transkript

Postup ověření digitálního tachografu
Postup ověření
digitálního tachografu
Ing. Karel Jelínek, certifikovaný manažer jakosti AMS HALE Praha spol. s r.o.
1.
2.
3.
4.
4.
5.
6.
7.
8.
Kontrola tachografu a vozidla
Sebrání údajů o vozidle a tachografu
Protokol na manipulaci
Kontrola funkčnosti tachografu a druhého signálu
Naměření hodnot
Nastavení naměřených hodnot do tachografu
Test tachografu (rychlost, čas, dráha, činnosti, chyby a události)
Plombování a zkušební jízda
Zkušební jízda
2
3
Připomenutí, jak je možno postupovat při ověření tachografů Stoneridge řady 2400:
Přes kód 8462 nastavíme „Zákaznický test“
-
První krok: rychlost 125, čas 120 s
Druhý krok: rychlost 120, čas 120 s
Třetí krok: rychlost 80 km/h, čas 135 s
Čtvrtý krok: rychlost 40 km/h, čas 120 s
Pátý až 15 krok: rychlost 0 km/h, čas 0 s
16 krok: práce, čas 120 s
17 krok: pohotovost, čas 120 s
18 krok: odpočinek, čas 120 s
19-20 krok: cokoliv, čas 0 s
Měřící a kontrolní body:
-
12.30 rychlost 80 km/h
00.30 rychlost 80 km/h
Nastavit ve změně času – 00:35
Rychlost 40 km/h
Nastavit čas na 00:40
Rychlost 120 km/h
Nastavit čas na 00:45
Rychlost 125 km/h
Posouvání času do 5 minut bez nutnosti otevírání tachografu nebo vyjímání kotoučů
Test:
-
Spusťte rychlost 180 km/h a nastavte si počitadlo kilometrů na novou stovku metrů
018134,5
-
Zapište údaj o stavu počitadla km do „Záznamu o zkoušce“ u dlouhodobého testu
Spusťte „zkušební test“ a provádějte odečet rychlostí při sestupných rychlostech 125, 120,
80 a 40 km/h
Vyhodnocení vzestupných rychlostí se provádí při jednotlivých měřících bodech
Přepínejte činnosti osádky dle požadavků na programátoru MK II
Po ukončení testu změřte časovou základnu
Vyhodnoťte tachografový kotouč - rychlost v tolerance ± 3 km/h
- čas v toleranci ± 2 minuty za den
- dráhu v toleranci ± 1 % z měřené vzdálenosti
018147,5
Celková dráha po ukončení testu: 13000 metrů
Tento postup zkoušky tachografu lze provádět na analogových tachografech.
4
Kalibrace třetí generace digitálního tachografu používá jako druhý zdroj pohybu CAN
Vozidlo musí být nakalibrováno na správné hodnoty W, K a l před provedením tohoto kroku:
1. Pomocí zařízení Optimo, ověřte, že je vybrán CAN vstup.
2. Při připojení zařízení Optimo se automaticky rozpozná připojený typ tachografu
3. Na zařízení Optimo se zobrazí tabulka, kde vyberete test snímače.
5
Dále se Vám zobrazí tabulka, kde vyberete zobrazené hodnoty pro dané vozidlo a parametry pro CAN.
Vozidla nad 3,5 tuny mají obecně CAN na 250 KB, vozidla do 3,5 tuny mají obecně CAN na 500 KB
Parametr
Nastavení
Parametry
Typ snímače
kódovaný
2 zdroj pohybu
A CAN a
C CAN
2 zdroj pohybu,
CAN data
Nad 3,5
tuny
C3 rychlostní faktor
0
pouze A
CAN
Zakázat
pouze
C CA
Nad 3,5 tuny
A CAN a
C CAN
C3 povolit
Do 3,5 tuny
zakázat
Je důležité, aby rychlosti ze snímače(1) a druhého nezávislého zdroje (2) byly shodné.
Kontrolu na druhý nezávislý zdroj pohybu proveďte:
a) na válcích při konstantní rychlosti 50 km/h
b) na zkušební jízdě, nebo kontrolou před ověřením
Vezměte prosím na vědomí, když druhý zdroj pohybu rychlosti je převzat z CAN, nebude chyba rozdílu
rychlostí a signál z CAN není nastavitelný.
6
Kalibrace třetí generace digitálního tachografu používá jako druhý zdroj pohybu C3
Vozidlo musí být nekalibrováno na správné hodnoty W, K a l před provedením tohoto kroku:
1. Pomocí zařízení Optimo, ověřte, že je vybrán C3 vstup.
2. Při připojení zařízení Optimo se automaticky rozpozná připojený typ tachografu
3. Na zařízení Optimo se zobrazí tabulka, kde vyberete test snímače.
Z tabulky vyberete možnost vstupu na C3
Parametr
Nastavení
Parametry
Typ snímače
kódovaný
2 zdroj pohybu
C3 povoleno
2 zdroj pohybu,
CAN data
Nad 3,5 tuny
C3 v faktor
Zakázat
pouze
A CAN
pouze
C CA
A CAN a
C CAN
Nad 3,5 tuny
0
Do 3,5 tuny
zakázat
7
C3 povolit
Zobrazí se Vám, zajištění správného C3 je vybrána možnost a nastavte rychlost faktorem 10 %
Parametr
Nastavení
Parametry
Typ snímače
kódovaný
2 zdroj pohybu
C3 povoleno
2 zdroj pohybu,
CAN data
Nad 3,5 tuny
C3 v faktor
Zakázat
pouze
A CAN
Nad 3,5 tuny
10
pouze
C CA
A CAN a
C CAN
C3 povolit
Do 3,5 tuny
Nastavení rychlostního faktoru
Je důležité, aby rychlosti ze snímače(1) a druhého nezávislého zdroje (2) byly shodné, respektive
v maximální odchylce 10 % s tím, že maximální odchylka je měřena u druhého zdroje pohybu.
8
Výměna tachografu
Analogový
Přípustné náhrady
analog Digitál Digitál Digitál
(1)
(2)
(3)
˅
˅
˅
Digitální (1)
Digitální (2)
Digitální (3)
˅
˅
˅
˅
˅
˅
komentář
Pokud provádíte výměnu analogového
tachografu na digitální se stávajícím
snímkovým kabelem. Při výměně celého
systému (tachograf, snímač, kabel), je
toto považováno za novou instalaci a
musí být namontován tachograf(3)
s druhým nezávislým signálem o
pohybu vozidla.
Výměna za digitální 1, 2 a 3
Výměna za digitální 2 a 3
Výměna pouze za digitální tachograf(3)
Připomínka:
digitální (1)
digitální (2)
digitální (3)
(od 1.5.2006)
SE5000 Rev 6.0
SE5000 Rev. 7.1. – 7.2 a SE5000 Exakt Rev. 7.3 (pravidlo 1 minuty, od 1.10.2011)
(pravidlo 1 minuty a druhý nezávislý signál,
od 1.10.2012)
SE5000 Exakt Duo Rev. 7.4.
Výměna snímače
Snímač 1
Snímač 2
Snímač 2+
Nová instalace
Nová instalace po
1.10.2012
Přípustné náhrady
Snímač 1 Snímač 2 Snímač 2+
˅
˅
˅
˅
˅
˅
Přípustná náhrada
Digitální
Snímač
2 signál
3
2+
˅
˅
˅
9
komentář
Výměna za snímač 1,2 a 2+
Výměna za snímač 2 a 2+
Výměna pouze za snímač 2+
komentář
Při nové instalaci je možno použít pouze
zde uvedenou sestavu
Tisk technických dat
1. Datum a čas
2. Typ výtisku (technické údaje)
3. Držitel karty ID
4. Identifikační číslo vozidla (VIN)
5. Registrační číslo vozidla (VRN) a země registrace
6. Tachograf výrobce
7. Tachograf číslo dílu
8. Tachograf číslo schválení
9. Tachograf sériové číslo, datum výroby typ zařízení a
kód výrobce.
10. Rok výroby
11. Verze softwaru a datum instalace
12. Pohybový senzor sériové číslo
13. Pohybový senzor číslo schválení
14. Datum první instalace snímače pohybu
15. Workshop, který prováděl kalibraci
16.Adresa dílny
17. Karta dílny identifikace
18. Karta dílny datum vypršení platnosti
19. Kalibrace datum a účel
20. VIN
21. Registrační číslo vozidla a zemi registrace
22. Charakteristika koeficient vozidla
23. Konstanta záznamového zařízení
24. Efektivní obvod pneumatik kol
25. Vozidlo rozměr pneumatiky
26. Autorizovaný nastavení rychlosti
27. Staré a nové měřiče ujeté vzdálenosti
28. Kalibrace datum a účel
29. VIN
30. Registrační číslo vozidla a zemi registrace
31. Starý datum a čas (Před nastavení času)
32. Nové datum a čas (po čase). nastavení
33. Poslední události času
34. Poslední chyba datum, čas
10
Tisk chyb a událostí z tachografu
1. Datum a čas tisku.
2. Typ výtisku (události a závady, VU).
3. Identifikace karta dílny
4. Identifikační číslo vozidla (VIN) Registrace vozidla
Počet (VRN) a země registrace.
5.Konflikt karet
6. Jízda bez platné karty
7. Karta vložena při jízdě
8. Poslední použití karty nesprávně ukončeno
9. Přerušení napájení
10.Chyba integrity dat
11. Chyba karty.
12. Porucha snímače
13. Ovládací místo.
14.Podpis kontrolora
15.Podpis řidiče
11
Tisk detailních chyb a událostí z tachografu
00 - jeden z 10 posledních (nebo poslední) událostí nebo
poruch.
01 - nejdelší událost pro jednoho z posledních 10 dní od jejich
vzniku.
02 - jedna z 5 nejdelších událostí během posledních 365 dní.
03 - poslední událost z událostí za posledních 10 dní od jejich
vzniku.
04 - nejzávažnější událost pro jednoho z 10 posledních dnů,
výskyt.
05 - jeden z 5 nejvážnějších událostí během posledních 365
dnů.
06 - první událost nebo závada, která se vyskytla po poslední
kalibrace.
07 - aktivní / probíhající událost nebo závada.
4. Termín konání nebo poruchy.
5. Čas spuštění události nebo závady.
6. Počet událostí stejného typu v průběhu dne.
7. Doba trvání události nebo poruchy.
8. Karta vložena ve slotu 1 na začátku události nebo poruchy
(Karta řidiče).
9. Karta vložena v pozici 2 na konci události nebo poruchy
(Karty dílny).
10. Vydání karty zemi.
11. Číslo karty (uvedeno s každým druhým číslem
nahrazen mezerou, pokud zařízení není v kalibračním nebo
společnosti režimu nebo pokud není vložena žádná karta
12
Tisk chyb a událostí z karty
1. Datum a čas.
2. Typ výtisku. (akce a chyby, karta).
3. Držitele karty příjmení.
4. Držitele karty jméno.
5. Karty a země identifikační číslo.
6. Datum platnosti karty.
7. Registrační číslo vozidla VRN.
8. Seznam všech akcí uložených na kartě.
9. Seznam všech poruch uložených na kartě.
10. Ovládací místo.
11. Podpis kontrolora
12. Podpis řidiče
13
Tisk denního výpisu karty
1. Výtisk datum a čas.
2. Typ výtisku (24hod, karty).
3. Držitele karty příjmení.
4. Držitele karty jméno.
5. Karty a země identifikační číslo.
6. Datum platnosti karty řidiče.
7. Identifikace vozidla, VIN.
8. Členský stát registrace a registraci vozidel
Číslo vozidla, VRN.
9. Tachograf výrobce.
10. Tachograf číslo dílu.
11. Odpovědný workshop pro poslední kalibrace.
12. Číslo karty dílny.
13. Datum poslední kalibrace.
14. Poslední kontrola inspekce řidič byl vystaven.
15. Poptávka datum a denní karta prezentační čítač.
16. Zásobník, kdy nebyla vložena karta
17. VRN, registrační číslo vozidla, pro vozidla, kdy nebyla
vložena karta řidiče.
18. Stav tachometru při vložení karty.
19. Aktivity s kartou řidiče vložena, začátek a doba trvání
čas.
20. Vyjmutí karty: Stav tachometru vozidla a vzdálenost
ujetá od posledního vložení.
21. Denní souhrn činností.
14
´
Tisk denního výpisu karty – pokračování
22. Posledních pět událostí a závad z karty řidiče.
23. Posledních pět událostí a závad z celku ve vozidle, vozidla
jednotky.
24. Ovládací místo.
25. Kontrolora podpis.
26. Řidiče podpis.
15
Tisk denních činností z tachografu
1. Výtisk datum a čas.
2. Typ výtisku (24hod, VU).
3. Držitele karty příjmení (ovladač).
4. Držitele karty křestní jméno (ovladač).
5. Karty a země identifikační číslo.
6. Datum platnosti karty řidiče.
7. Držitele karty příjmení (spolujezdec).
8. Držitele karty křestní jméno (spolujezdec).
9. Karty a země identifikační číslo.
10. Datum vypršení platnosti co-karty řidiče.
11. Ovladače činnosti uložené v celku ve vozidle na otvoru v
chronologickém pořadí.
12. Dotaz datum.
13. Stav tachometru v 00:00 a 24:00.
14. řidič
15. Registrace členský stát a registraci vozidel
počet předchozí použitého vozidla.
16. Datum a čas vyjmutí karty z předchozí
vozidla.
17. Stav tachometru při vložení karty.
18. Činnosti se startem a doba trvání
16
Tisk denních činností z tachografu - pokračování
19. 2 řidič
20. Registrace členský stát a registraci vozidel
počet předchozí použitého vozidla.
21. Datum a čas vyjmutí karty z předchozí vozidla.
22. Stav tachometru při vložení karty.
M = Ruční zadávání činností řidiče.
* = Doba odpočinku nejméně jedné hodiny.
23. Shrnutí období bez karty v otvoru pro kartu řidiče.
24. Shrnutí období bez karty v otvoru pro kartu řidiče
25. Denní souhrn činností (ovladač).
26. Denní souhrn činností (2 řidič)
17
Tisk překročené rychlosti
p.č.
popis
1
2
3
4
5
6
Datum a čas (UTC)
Typ tisku – překročená rychlost
Příjmení držitele karty
Jméno držitele karty
Stát, kde byla karty vydaná
Datum expirace (ukončení) platnosti karty
7
Stát, ve kterém je vozidlo registrováno a registrační značka vozidla
8
Datum a čas posledního překročení rychlosti
9
Datum a čas prvního překročení rychlosti a počet překročení, doba trvání překročení,
maximální hodnota a průměrná hodnota překročené rychlosti
První překročení rychlosti po posledním ověření
10
5 nejvážnějších překročení rychlosti za 365 dnů,
Datum a čas překročení rychlosti, doba trvání překročení, maximální hodnota a průměrná
hodnota překročené rychlosti, řidič a identifikace karty řidiče
11
Nejvážnějších překročení rychlosti za posledních 10 dnů,
datum a čas překročení rychlosti, doba trvání překročení, maximální hodnota a průměrná
hodnota překročené rychlosti, řidič a identifikace karty řidiče
12
13
14
Místo pro poznámky
Podpis kontrolora
Podpis řidiče
18
Ověření digitálního tachografu SE5000
1
Konfigurační systém
2
Nastavení tachografu
3
Aktivace pomocí karty
dílny
4
Naměření a kontrola
hodnot včetně testu
tachografu
5
Plombování
6
Ukončení ověření
7
1. Aktivační symbol, neaktivovaný tachograf
2. Nakonfigurování tachografu pro daný typ vozidla,
pro ADR-24 V ADR, pro ostatní universální
tachograf 12/24 V
3. Nastavíme všechny hodnoty pro daný typ vozidla
4. Aktivace a prvotní ověření – požadavek 243
Nařízení 1266/2009, v případě, že neznáme RZV
použijeme požadavek 248 Nařízení č. 1266/2009.
5. Naměříme hodnotu W a obvodu pneu,
naprogramujeme do tachografu- kontrola vozidla
a funkčnosti tachografu
- neporušenost úředních značek a originál
hologramu v tachografu
- sebrat údaje o vozidle a tachografu
- výtisk technických dat, chyb a událostí a
opakovaný výtisk technických dat podle 257 a
- kontrola na požadavek 257 b
- vyčíst a diagnostikovat DTCs kódy společně
chybami a událostmi – protokol na manipulaci
- vyčistit sloty 1 a 2
- test tachografu: rychlost, čas, dráha, činnosti,
případně další funkce jako např.: změna UTC
času o více jak 20 minut a nastavení přesného
UTC času, kontrola, zda se zobrazuje na displeji
tachografu překročená rychlost 180 km/h a
výtiskem potvrdit její uložení do paměti
- kontrola činností osádky ve slotu č.2
- výtisky: karta dílny, překročená rychlost a
technická data
6. Plombování a vylepení štítku o ověření 249
7. Zkušební jízda a ukončení ověření vypsáním
„Zápisu o zkoušce“, „Protokolu o manipulaci“ a
společně uchovat se „Záznamem o zkoušce“ a
výtisky minimálně 2 roky
Požadavky z Nařízení 1266/2009:
243
Výrobce vozidla nebo servisní dílna musí namontované záznamové zařízení aktivovat nejpozději
do té doby, než je vozidlo použito v rámci působnosti Nařízení (ES) č. 5651/2006
248 Po instalaci musí následovat kalibrace. První kalibrace nemusí nutně zahrnovat zadání registračního
čísla vozidla (VRN), pokud schválená dílna, která má tuto kalibraci provést, toto číslo nezná. Za těchto
okolností a pouze v tuto dobu musí mít vlastník vozidla možnost zadat VRN za pomoci své karty podniku
před použitím vozidla v rámci působnosti nařízení (ES)
č. 561/2006 (např. za použití příkazů
prostřednictvím vhodné struktury nabídek ovládacího rozhraní celku ve vozidle.) Případné pozměnění
nebo
potvrzení
této
položky
musí
být
možné
jen
za
použití
karty
dílny.
249
9 Po provedení prohlídky záznamového zařízení, která následuje po instalaci, se na záznamové
zařízení upevní dobře viditelný a snadno přístupný instalační štítek. V případech, kdy toto není možné, musí
být štítek upevněn na střední mezidveřní sloupek tak, aby byl dobře viditelný. U vozidel, která střední
mezidveřní sloupek nemají, musí být instalační štítek upevněn na rám dveří vozidla na straně řidiče a v
každém případě musí být dobře viditelný.
Po každé prohlídce provedené schváleným montérem nebo dílnou musí být původní štítek nahrazen
novým.“
257 a Pokud se zjistí, že od poslední kontroly došlo k výskytu některé z událostí uvedených v kapitole
III oddílu 9 (Detekce událostí a závad) pokud je taková událost výrobci tachografů a/nebo vnitrostátními
orgány považována za možné ohrožení zabezpečení zařízení, potom je dílna povinna:
19
a) porovnat identifikační údaje snímače pohybu připojeného k převodovce s identifikačními údaji párového
snímače pohybu zaregistrovaného v celku ve vozidle;
b) zkontrolovat, zda informace uvedené na instalačním štítku odpovídají informacím obsaženým v záznamu
celku ve vozidle;
c) zkontrolovat, zda výrobní číslo a číslo schválení snímače pohybu, pokud je vytištěno na těle snímače
pohybu, odpovídá informacím obsaženým v záznamu celku ve vozidle“.
257 b Dílny jsou povinny ve svých kontrolních zprávách evidovat veškerá zjištění týkající se porušených
pečetí nebo manipulačních pomůcek. Tyto zprávy musí dílny uchovávat po dobu nejméně dvou let a
zpřístupnit je příslušnému orgánu, kdykoli jsou o to požádány“.
1. ZMĚNY KAPITOLY I (DEFINICE)
Jakékoli obnovení nebo potvrzení pouze času UTC bude považováno za úpravu času a nikoli za kalibraci,
pokud není v rozporu s požadavkem 256.
Požadavky z Nařízení (ES) č. 1360/2002
256 Pravidelná kontrola zařízení instalovaného do vozidla musí proběhnout po každé opravě záznamového
zařízení, po jakékoliv změně charakteristického součinitele vozidla, efektivního obvodu pneumatik kol,
odchylce referenčního času UTC o více nežli 20 minut, při změně registračního čísla vozidla ale minimálně
jednou v průběhu dvou let (24 měsíců) od poslední kontroly.
Požadavky výrobce tachografů:
1. Vyčistit sloty č. 1 a 2 před vložením karty dílny
2. Zkouška posunu UTC času o více jak 20 minut a nastavit zpět UTC čas
3. Kontrola překročení rychlosti o více jak 1 minutu a zápis do paměti a možnost výtisku
4. Provést zaplombování zadních vstupů do tachografů v případě, pokud je fyzicky zapojen výstup D7
20
21
22
Protokol o manipulaci:
1. Použití dílenského klíče od výrobce VDO (Continental Automotive GmbH)
2. Použití jiného softwaru
3. Manuální zápis na výtisky
1
Dílenský klíč
23
2
Jiný software
24
3 1.
Manuální zápis na výtisky
25
Zkušební jízda
1. Prováděna pracovníkem AMS (pokud vlastní na daný typ vozidla řidičské oprávnění)
- u analogových tachografů na tachografové kolečko metrologického pracoviště, kde je
tachografový kotouč vypsán před zkušební jízdou a podpisem pracovníka provádějícího
ověření a po této zkušební jízdě na kotouček zaznamenán konečný stav počitadla
kilometrů, který je shodný se „Zápisem o zkoušce“
- u digitálních tachografů je zkušební jízda zaznamenána na dílenskou kartu pracovníka
provádějícího ověřování a po zkušební jízdě je proveden výtisk z této karty po ověření
2. Prováděna řidičem za účasti pracovníka AMS
- u analogových tachografů si vypíše řidič vlastní kolečko, kde je počátečný stav kilometrů
na kotouči stavem po ověření. Po zkušební jízdě je dovyplněn tachografový kotouč
o konečný stav počitadla kilometrů a tento stav je konečným stavem na „Zápisu o
zkoušce“. Tento tachografový kotouč je založen v AMS jako doklad zkušební jízdy.
- u digitálních tachografů je zkušební jízda provedena na kartu řidiče a po této zkušební
jízdě je proveden výtisk 24 h z tachografu a přiložen jako důkaz o provedené zkušební
jízdě. Stav počitadla kilometrů před zkušební jízdou je konečným stavem pro „Zápis o
zkoušce“
26
Podpora pro AMS



Na základě podepsané servisní smlouvy
Na základě splnění podmínek daných Stoneridge Electronics Ltd.
na webu:
http://www.tachografy.com
http://www.hale.cz
http://www.se5000.com

E-mail:
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
27

Podobné dokumenty

katalog 2 2008

katalog 2 2008 zástrčka plastová - doplňková

Více

Stručný návod pro řidiče

Stručný návod pro řidiče Dotazované datum a počet přítomných karet

Více

DIGITLN TACHOGRAF

DIGITLN TACHOGRAF dodržování denní a týdenní doby řízení, bezpečnostní přestávky a denní a týdenní doby odpočinku záznamové listy z předchozích dnů a období, v němž řidič řídil, anebo na potvrzení vystavené dopravce...

Více

stoneridge optimo - Stoneridge Electronics

stoneridge optimo - Stoneridge Electronics Tento návod podrobně popisuje všechny funkce přístroje Optimo. Přístroj lze použít se všemi systémy elektronických tachografů, z nichž mnohé vyžadují různé postupy. Jednou z hlavních funkcí je apli...

Více

Digitální tachograf SE5000

Digitální tachograf SE5000 příručky 9000-102019/01 04, a byla vytvořena tak, aby splňovala požadavky našich zákazníků. Certifikovanou verzi lze nalézt na internetu na adrese: www.SE5000.com

Více

SolarEdge - Czech Nature Energy, a. s.

SolarEdge - Czech Nature Energy, a. s.  Average production – >5kWh / kWp per day ©2010 SolarEdge

Více