soubor PDF 191 Kb

Komentáře

Transkript

soubor PDF 191 Kb
SPDS-APOREKO
Svaz průmyslu druhotných surovin
Informační
BULLETIN
10/2008
A. Hodnocení mezinárodní situace na trhu druhotných surovin
I. Železný a ocelový šrot
Komentář bvse - Prudký pokles cen
Tržní rovnováha v září umožnila ocelárnám, aby stáhly ceny ještě jednou silně dolů. Protože
mohly v srpnu prosadit různě vysoké srážky, byly ceny nižší v září podle regionu a druhu o
průměrných 150 – 185 € za tunu, přičemž snížení pro nový šrot bylo menší než pro starý šrot. Hutě
byly dostatečně zásobovány, ačkoli byli i spotřebitelé, kteří se pokoušeli využít stávající tlak
nabídky na trhu k ještě značnějším cenovým srážkám. S tímto úmyslem ztroskotávali, protože trh
odmítal prodat své zčásti ještě staré existující skladové zásoby s tak vysokými ztrátami.
Poklesy cen na východě Německa se pohybovaly v průměru v září mezi 80 – 110 € za tunu.
Kvůli nynějšímu a až do prosince očekávanému trvání technicky podmíněného odstavení závodu
Riva, a s tím spojenému 4 týdennímu odstavení v Riesa, budou moci z nabídky přebytečného
množství profitovat další geograficky blízko ležící ocelárny.
V oblasti betonové oceli trvá nákupní stávka spotřebitelů. I přes silně snížené ceny
nenacházejí nabízená množství kupce. Některé závody proto přizpůsobují výrobu slabé poptávce.
V oblasti ploché oceli je tlak nerovnoměrně slabší, přičemž se některým nabízejícím dokonce
podařilo ceny ještě jednou zvednout.
Ačkoli vzniká v segmentu starého šrotu stejně jako předtím přebytek množství, informovali
obchodníci shodně, že je příliv do skladů ve srovnání s předchozím měsícem citelně nižší. Letní
stagnace v průmyslové výrobě spolu s vlivem celkového hospodářského sestupného trendu snížila
na jedné straně výpadek nového šrotu, na druhé straně se sběrná činnost kvůli poklesu cen
automaticky oslabila.
Sousední trhy
Technické problémy u velkospotřebitelů v Lucembursku vedly v září ke sníženému odběru
množství a dalším redukcím cen u nového šrotu průměrně 100 € a u starého šrotu dokonce 110 € za
2
tunu. Podle údajů obchodníků bylo poznat, že ArcelorMittal plánuje svou produkci ve 4. čtvrtletí
snížit o 15%, aby působil proti klesající poptávce především v oblasti dlouhé oceli.
Francouzské závody snížily ceny o asi 80-100 € za tunu, belgické o 100-125 € za tunu.
Nebyla žádná poptávka ze Španělska a polské ceny šrotu ležely okolo 30-35 € za tunu nad těmi
německými, takže dovozy byly nezajímavé. Podobný cenový vývoj byl i v Čechách.
V Itálii je od 18. září jasné, že závody bez právního schválení odpadu nesmějí přijímat žádné
odpady. Na jaře vyžádaná schválení nebyla ještě udělena a nemají ani žádný odkladný účinek. Do
výše uvedeného data lodí přivezené a jako odpad deklarované sešrotované staré železo nesmělo být
v italských přístavech vyloženo, protože příslušné úřady požadovaly platné povolení nakupujících
k přijetí odpadů. Mezitím se vrátily z Francie pocházející lodě zpátky odesílatelům a ceny v Itálii se
zvýšily podle druhu o 10-50 € za tunu.
Slévárny
Cenové srážky u sléváren, které nejsou spojeny s průměrnou cenou WV-oceli, byly podle
druhu a regionu s mínusem 60-90 € za tunu mírnější než u oceláren. Vytížení sice v některých
oblastech ochabuje, může být ale celkově označeno jako uspokojivé. Ceny surového železa rovněž
klesají, i když opožděně. Protože je cenový rozdíl mezi surovým železem a odpovídajícími druhy
ocelového šrotu stále ještě velmi značný, nasazují slévači stále více šrot místo surového železa.
Podle kvality a původu leží ceny u 500-650 € za tunu, přičemž brazilské surové železo leží na horní
cenové hranici. Ruští dodavatelé už signalizují, že jsou na základě nedostatečných odbytových
možností připraveni k dalším cenovým ústupkům.
Trh třetích zemí
Kvůli poklesu poptávky ze strany tureckých oceláren mají někteří vývozci stále ještě vysoké
skladové zásoby ve svých přístavních skladech. Na konci září vznikl u tureckých spotřebitelů zájem
nakupovat množství šrotu z EU, ačkoli se pokoušeli ceny tlačit tak daleko, jak to jen bylo možné.
Situace na zámořském trhu není hodnocena už tak pesimisticky jako na začátku září. Z Ruska
nepřicházejí množství, protože se struktura cen tureckých spotřebitelů stala pro tyto dodavatele
nezajímavou.
Po konci Ramadánu 30. září se v tržních kruzích vychází z oživení nákupů minimálně ze
středního východu. Těžko se dá posoudit rychlost odbourávání skladových zásob v tamějším
obchodu ocelí a síla poptávky.
Výhledy: všechno je možné!
3
S přihlédnutím k názorům všech dotázaných obchodníků by mohly ceny v nadcházejícím
měsíci klesat, zůstat beze změny nebo dokonce stoupat. Pro všechny názory jsou odůvodnění.
Faktem je, že závody na základě cenových nůžek mezi surovým železem a šrotem více nasazovaly
šrot. Skladové zásoby některých závodů musejí být doplněny a potřeba a nabídka se mohou
nacházet v úplné rovnováze. Ačkoli je viděn odbyt betonové oceli jako kritický, jsou další výrobci
oceli dobře zaměstnáni a mají normální potřebu šrotu. Povětrnostní podmínky na Středním východě
umožňují zahájení stavebních prací a Ramadán skončil. Čína poptává šrot více v USA a Japonsku.
Tlak na dolní druhy segmentu starého šrotu by mohl povolit. Proti pozitivním signálům stojí
finanční a bankovní krize v USA, tím vyvolané reakce nejsou předvídatelné!
GDA: Hliníkový boom v Německu je u konce
Už 3 roky trvající boom v německém hliníkovém průmyslu polevuje. Svaz hliníkového
průmyslu (GDA) očekává pro rok 2008 oslabení na velmi vysoké úrovni. Ačkoli jsou obavy, že se
účinky finanční krize projeví na konjunktuře, vychází GDA z toho, že obrat branže
s předpokládanými 17,5 mld € zůstane ve srovnání s předešlým rokem stejně stabilní. Ty podniky,
které se specializovaly na další zpracování, vydělávaly dobře. Avšak ty hutě, které vyráběly
takzvaný primární hliník, se přes plné vytížení dostaly do nákladové tísně. Důvodem jsou
v mezinárodním srovnání vysoké německé ceny proudu, protože 80% výrobních nákladů hutí
připadá na energii.
Komentář EUWID
Železný a ocelový šrot
Po drastickém poklesu cen v srpnu šly ceny v září ještě jednou dolů. Tím přišly nazmar
veškeré vysoké přírůstky první poloviny roku – jednalo se o zdvojnásobení. Ceny nyní leží znovu
na úrovni prosince minulého roku. První malé poklesy byly v červenci. Jako rozhodující příčina pro
následný masivní propad cen byla zjištěna chybějící vývozní poptávka z Turecka. Často to bylo 80
nebo 90 € za tunu, o co ocelárny v srpnu zaplatily méně. Další udělali menší cenový krok, takže
v září došlo navíc k opětovnému poklesu cen ze strany některých závodů. V srpnu a září ceny
poklesly řádově o 150 až 185 € za tunu.
Proti cenovému propadu ocelového šrotu stojí rovněž masivní cenový pokles a pokles
poptávky po stavební oceli, takže vedle zkrácené pracovní doby se bude zamýšlet také krátkodobé
uzavření celých závodů. Také u nosníků a tyčových produktů se měla tržní situace mezitím zhoršit.
V nových spolkových zemích se mimo jiné kvůli požáru v jedné ocelárně použilo o 100.000 tun
šrotu méně.
Nabídka šrotu byla posledně dvakrát tak vysoká než potřeba. Trh starého šrotu reaguje na
změněnou situaci podle představ obchodu celkově flexibilně. Obchodníci v tom vidí indicii, že by
4
ceny šrotu nyní mohly dosáhnout dna. Kromě toho se doufá v konec Ramadánu a opětovný nárůst
poptávky po stavební oceli na Blízkém východě.
Za starý ocelový šrot druh 1 zaplatily ocelárny v září 190-210 € a za nový ocelový šrot (druh
2 a 8) 235 až 270 € za tunu. Za průmyslový a úlomkový šrot (druh 3) mohlo být získáno 220 až 240
€, přičemž byla jmenována i cena 265 €. Za sešrotovanou ocel (druh 4) se platilo obvykle 210 až
250 €. Ocelové špony (druh 5) dosáhly na trhu 150 až 170 € a pakety z nových plechů (druh 6) 320
až 340 € za tunu.
Čínská prognoza
Podle názoru čínské expertky na ocel Xie Qihua budou ceny oceli v Číně ve čtvrtém kvartálu
tohoto roku klesat. Jak obšírně rozvedla někdejší obchodní vedoucí Baosteell a dnešní předsedkyně
představenstva čínského průmyslového spolku CFIE na konci konference v Hamburgu, počítá s tím
,že cena na světovém trhu oceli v nadcházejícím roce setrvá na vysoké úrovni. Na základě vysokých
nákladů za suroviny nejsou možné žádné cenové poklesy. Protože se musí počítat s poklesem růstu
hospodářství, zpomalí se podle názoru Xie v příštím roce výstavba nových ocelářských kapacit
v Číně. Podle její výpovědi už nebudou moci někteří čínští producenti oceli nést vysoké náklady na
polotovary a budou proto muset zavřít. Stejný osud budou mít také výrobci, kteří nenaplní předpisy
vlády na ochranu životního prostředí.
II.
Barevné kovy
Komentář EUWID
Cenová zpráva o barevných kovech
Velkoobchodní nákupní ceny barevných kovů se výrazně nesnižují.Tak stojí oproti plusu 20
€ za 100 kilogramů u měděných kvalit v polovině září nyní pokles asi 15 €. Za šrot z neizolovaných
měděných drátů (Kabul) se tím platí 460 až 465 €, za sekaný šrot z měděných drátů Ia (Kasus) 450
až 455 €. Také sekaný šrot z měděných drátů II (Katze) vykazuje s nynějšími 410 až 425 € rovněž o
15 € méně než před týdnem jako šrot z měděných drátů I (Kader) s aktuální cenou 420 až 425 €.
Také šrot z měděných drátů II (Kanal) předložil téměř celý přírůstek předešlého týdne a obchoduje
se nyní mezi 405 a 410 €. To samé platí pro těžký měděný šrot (Keule) se 410 až 415 € a lehký
měděný šrot (Klima), který mění vlastníka za 380 až 385 €.
Oproti tomu si jako už v předešlém týdnu držely svou cenovou úroveň mosazné šrotové
kvality. Pro těžký mosazný šrot (Milbe) se podle toho bude dál platit 265 až 270 €, lehký mosazný
šrot (Modus) přijde na stabilních 105 až 110 €. Také nákupní cena mosazných špon (Maler) zůstala
s 280 až 285 € beze změny. Také nový válcovaný mosazný šrot (Magda) stojí 310 až 315 €. Oproti
tomu značně poklesl druh I (Radar) s aktuálními 320 až 325 € a druh II (Rampe) s 310 až 315 €.
5
Přetavený zinek stojí 85 až 90 €, stejně jako odpadní zinek se 70 až 75 €, chromovaná ocel
15 až 20 €. Asi o 10 € poklesla cena chromnikloocelových odpadů: druh V-IIa tím leží v rámci 125
až 130 € a druh V-IVa u 190 až 195 €.
Zčásti lehce dolů se ukazuje tendence u cen hliníkového šrotu. Zatímco za hliník nový,
chudý na měď, se dále platí 115 až 120 €, poklesla cena čistého hliníkového drátu o 5 € na 155 až
160 €. Litinový šrot se pohybuje stabilně mezi 90 a 95 €, rovněž odpad z hliníkového plechu s 85 až
90 €. Hliníkové špony oproti tomu trží 70 až 75 €, hliníkové profilové odpady 155 až 160 €.
Po poklesu o 2 až 4 € ztratily ceny hliníkovo-litinových slitin na horní mezi rozpětí ještě 1 €.
Za litinovou slitinu č. 225 se nyní platí 215 a 224 €, za slitinu č. 226 mezi 216 až 225 € za 100
kilogramů. Hliníková slitina č. 231 přijde na 225 a 234 €, slitina č. 233 na 233 a 242 €.
Po pěti měsících v deficitu nastoupil na globální trh mědi v červnu poprvé znovu přebytek výroby.
Jak sdělila International Copper Study Group (ICSG), bylo v červnu vyrobeno 1,558 milionů tun
rafinované mědi. Oproti tomu stála spotřeba 1,543 milionů tun. Při ročním pohledu na trh ale stále
ještě v mínusu. Podle předběžných čísel bylo v první polovině roku celosvětově vyrobeno celkem
9,109 milionů tun rafinované mědi a 9,239 milionů tun bylo spotřebováno. Zatímco poptávka
v Číně stoupla o mírných 3,8 procent (předchozí rok: +38 procent), zaznamenalo 15 států EU a
USA klesající spotřebu. Výroba z měděného šrotu se pohybovala v první polovině roku podle údajů
u 1,359 milionů tun, což odpovídá lehkému nárůstu o 1,6 procent oproti předešlému roku.
III. Sběrový papír
Komentář bvse
Jako obvykle bylo ještě září poměrně klidnější měsícem, ovlivněn mírným přílivem
sběrového papíru a nevalným objemem zakázek ze strany papírenského průmyslu. Od všeobecné
tržní situace odchýlená vysoká poptávka po deinkingovém zboží stejně jako po časopisech,
potvrdila konstantně dobrou až velmi dobrou zaměstnanost výrobců novinového tiskařského papíru.
To jak v Evropě, tak na Dálném východě, neboť podniky vyvážející sběrový papír odebírají
deinkingové zboží za dobré ceny.
Komentář EUWID
Trh pro sběrový papír v Německu
Dění na německém trhu starého papíru probíhalo v září v poklidných kolejích. Srpnové ceny
byly beze změny převzaty a podle očekávání přetrvaly celý měsíc. Poptávaná množství byla
označena jako normální. Naproti tomu je na trhu snížená nabídka, takže starý papír je podle
výpovědí obchodníků nedostačující a ne všechna dohodnutá množství mohou být také skutečně
6
dodána. O příčinách sníženého objemu starého papíru vládne nejistota, přičemž důsledky
konjunkturálního oslabení nejsou vyloučené.
Také pro nadcházející měsíc se počítá s nezměněnými cenami, přičemž papírny počítají
částečně se spíše sníženými nákupními cenami a odkazují na dobře naplněné sklady sběrového
papíru. Avšak ve srovnání s předchozím měsícem vývozní ceny znovu stouply, za papír
z obchodních domů silněji než za smíšený papír. V srpnu byly za obě kvality dosaženy netypicky
stejné ceny 88 až 91 € za tunu. V září stoupla vývozní cena smíšeného papíru na 93-95 € a za papír
z obchodních domů na 98-102 € za tunu. Cenová diferenciace pro obě kvality přichází s uvolněním
poptávky u deikingu.
Smíšený papír stál v září v Německu obvyklých 50-55 € a papír z obchodních domů 55-60 €
za tunu. Odměny za zvláštní množství byly u 60-75 € resp. 75-85 €. Lepenkové odpady II stály 8090 € a staré noviny 95-105 €. Deinkingové zboží je dodáváno na měsíční bázi za 95 až 112 € a
v rámci dlouhodobých smluv za 73 až 115 € za tunu. Ovšem vedle měsíčních kontraktů se mezitím
vytvořil segment se značně výše ležícími cenami. Přitom se nedá přesně smluvit, která množství se
za tyto zlepšené podmínky realizují. Barevné spisy dosáhly v září 115-135 € a multitisk 130-150 €
za tunu. Bílé rotační odpady stály 190-240 € a bílé odřezy 360-420 € za tunu.
Je možno konstatovat, že uvedené hodnocení trhu sběrovým papírem v zásadě
odpovídá situaci na trhu v České republice.
Firemní zprávy - sběrový papír
Nadkapacity a vyšší náklady nutí papírenské koncerny ke škrtům – dotkne se to také německých
závodů
Nadkapacity, klesající poptávka a blížící se zvýšení cel na dovozy dřeva z Ruska dělají celé
evropské papírenské branži těžkosti. Oba velké papírenské koncerny, finsko-švédská Stora Enso a
finský UPM Kymmene, proto nedávno vyvodily důsledky a oznámily škrty celkem 3.300
pracovních míst v Německu, Finsku, Švédsku, Rusku a Estonsku. Kromě toho mají být zastaveny
papírenské stroje.
Už pár let trpí celá branže nadkapacitami. Naposledy se k tomu ještě přidaly vyšší ceny
energie. Silně stoupnuvší náklady už nemohly být vyrovnány vyššími cenami papíru. Kvůli
klesajícímu nákladu u mnoha tištěných médií klesla poptávka po jednotlivých papírenských
kvalitách. Především v USA a Evropě získávají na významu online média.
Obzvláště velké bolesti hlavy přichystaly Stora Enso a UPM Kymmene oznámená zvýšení
cen za dovozy dřeva z Ruska. Doposud bylo 15 € za kubík kulatin, od příštího roku však chce
Rusko za kubík požadovat 50 €. Přes intenzivní vyjednávání na nejvyšší úrovni EU trvá Moskva
doposud na značném zvýšení cel.
7
Stora Enso uzavírá papírnu Baienfurt
Výrobce papíru a kartonu Stora Enso chce do konce roku zavřít svůj závod v Baienfurtu
(kraj Ravensburg), informovaly Stuttgarter Nachrichten. Pro dotčených 350 pracovníků mají být
nalezena nová místa a vypracován sociální plán. Stora Enso odůvodnila zastavení nadkapacitami na
trhu papírem stejně jako vyššími cenami energie a dřeva. I přes balíčková opatření ke zlepšení
rentability nemohla být konkurenceschopnost závodu trvale zvýšena.
Mayr-Melnhof expanduje do Turecka
Jak sdělil rakouský výrobce kartonu a obalů Mayr-Melnhof (MM), získal 60% tureckého
výrobce skládacích krabic Superpack se sídlem v Izmiru. Ke kupní ceně nebyly podány žádné
údaje. Superpack zaměstnává asi 120 pracovníků a zpracovává ročně více než 8.000 t kartonu.
Turecko je důležitý trh, vysvětlil mluvčí podniku. Doposud vyrábělo MM pouze obaly na cigarety,
nyní by mohlo vyrábět obaly pro širokou oblast spotřebního trhu. Už tři roky provozuje MM
Packaging v Izmiru závod k zásobování tureckého trhu mezinárodního tabákového průmyslu.
Dvě nové vyhlášky VDP
- Papír 2008
Na celkem 94 stránkách udává „Papír 2008“ informaci o produkci, spotřebě, dovozu a vývozu
stejně jako k otázkám nasazování surovin a podnikových dat národního a mezinárodního průmyslu.
Rozsáhlý číselný sloupec je k dostání za cenu 15,--€ za exemplář u VDP pod www.vdponline.de/bestellen .
- Papier-Kompass 2008
„Papier-Kompass 2008“, který v kompaktní formě reprodukuje nejdůležitější čísla německého a
mezinárodního papírenského průmyslu, je k dispozici opět v německé a anglické elektronické verzi
pod www.vdp-online.de .
IV. Staré sklo – střepy
Trh střepů z obalů
Nákupní ceny surových střepů (duté a ploché) stouply silněji než se předpokládalo
v kalkulaci. To mělo za následek enormní tlak na náklady na přípravu. Tlak na náklady, který byl
zostřen obrovsky vzrostlými cenami proudu v přípravném procesu a explodujícími náklady na
pohonné hmoty při sběru a dodávkách do hutí.
Jak nákupní, tak výrobní náklady nadprůměrně vzrostly a silně se odchýlily od kalkulačních
předpokladů
pro
rok
2008.
Nicméně
dobrá
odbytová
situace
odpadového
skla
je
8
výsledkem nedostatečných zásob surovin (soda). Některé sklářské hutě se vidí být nuceny k tomu,
aby uzavřely závody a odstavily vanové pece pro rok 2009.
Ve sklářském průmyslu se zvažuje přesun produkce do ciziny, když bude cenový tlak
v Německu dále trvat. Potom s přemírou odpadního skla .
Po Ifo-konjunkturním testu posoudili výrobci nápojových lahví svou současnou obchodní
situaci jako méně dobrou než v létě, co se týče vývoje v dalších šesti měsících, se vyjádřili
zdrženlivěji. Podle podnikových hlášení se oslabila poptávka, takže stav zakázek klesl a stav
neprodaného hotového zboží vzrostl. Výroba byla ojediněle omezena.
Podniky průmyslu plochého skla (výroba základního plochého skla pro další zpracování a
zušlechťování) se ukázaly být se svou obchodní situací znovu nespokojenější než v předešlém
měsíci. Výroba ustoupila, ačkoli se situace poptávky a zakázkové krytí zlepšily a jejich sklady
hotového zboží byly hodnoceny jako příliš malé. Výsledky ankety poukázaly na to, že budou
prodejní ceny dále klesat.
V. Staré umělé hmoty
Komentář bvse
Trh druhotných plastů
Druhotný trh pro standardní plasty se ukazuje jen málo změněný. Letní pauza vedla k vcelku
klidnému trhu. S pohledem na aktuální konjunkturní data se chovají druhotní zpracovatelé
vyčkávavě. Sklady jsou dobře naplněny. Dobré regranuláty mohly být zčásti prodány za vyšší ceny
než v předešlém měsíci. Kvalitativně vysokohodnotné drti nezaznamenávají žádnou změnu. Také
na druhotném trhu pro standardní plasty budou, s pohledem na oslabení konjunktury,
pravděpodobné spíše poklesy cen. Vývoz do Číny značně oslabil. Pro říjen se znovu očekává
rostoucí poptávka z Dálného východu.
Komentář EUWID
V září se projevil u PE foliových odpadů poměr směnného kurzu eura k dolaru. Na začátku
měsíce zvýšili vývozci ceny na základě stoupnuvšího kurzu dolaru o až 25 €, aby je uprostřed
měsíce kvůli padajícímu kurzu znovu redukovali. Toto vzetí zpět se událo u všech PE foliových
odpadů – zčásti ve dvou krocích. Došlo k tomu, že zhodnotitelé na Dálném východě ceny PE folií
z podnikání zčásti značně snížili. Často to znamenalo, že byly potom za celý sledovaný měsíc
v průřezu dosaženy srpnové ceny. Ostatní hlásili skoro žádné nebo vůbec žádné změny, ojediněle se
mluvilo o lehkých zvýšeních.
9
Další vývoj se považuje za nejistý. Především se zřetelem k finanční krizi mluví experti o
tom, že se prozatím nedají očekávat u surovin další špičky. Většinou se odkazuje na už týdny
klesající ceny nového zboží a v některých oblastech o slabší poptávce. Také by údajně potřebovali
druhotní zpracovatelé a zpracovatelé větší místo na sklady. Na druhé straně tlačí mnoho druhotných
zpracovatelů vyšší náklady za energii a přepravu, pročež jsou nutná zvýšení za regranuláty. Po
částech došlo u PE drtí k cenovým zvýšením.
U PET byly oproti tomu lehké cenové poklesy u barevných vratných lahví a dalších
použitých PET obalů. O uvolnění u druhotných zpracovatelů v Německu ale nemůže být řeč,
protože nové zboží v posledních měsících drasticky kleslo v ceně a v říjnu by mohlo klesnout ještě
o 60 až 70 € za tunu. Mnoho druhotných zpracovatelů PET v Německu se proto v odbytu,
regranulátech a vločkách nachází pod cenovým tlakem. Potud oznámili zhodnotitelé PET lahví
v říjnu už svým dodavatelům, že sníží nákupní ceny až o 40 € za tunu. Zatím v Německu kompletně
vypadli tři odběratelé PET lahví, z toho jeden už před delší dobou v severním Německu, který
začátkem října podal oznámení o insolvenci. Od začátku léta už není na trhu jedno zařízení na
východě Německa. Další na východě neexistuje jen krátce. Nicméně v Německu vznikla nová
zpracovatelská zařízení. Zúčastnění mluví sami o vytlačovací hospodářské soutěži.
PE: Po počátečních růstech cen za PE foliové odpady nastala, jak už bylo na začátku
zmíněno, změna trendu. Byla-li na trhu na začátku měsíce folie 98/02 za 490 €, klesla cena na konci
měsíce na hodnoty pod 470 € za dobré kvality. Folie 80/20 stála v průřezu mezi 200 až 240 €, také
za toto zboží se vývozním obchodníkům platilo více. U drtí prosadily některé firmy lehká zvýšení
v rámci od 10 do 20 €. Ostatní převedli ceny ze srpna.
PP: Také pro PP odpady z výroby se odkazuje stále více na klesající ceny nového zboží. Na
ceny za druhotné suroviny jako drti a folie to ještě nedolehlo.
PS: Drti z polystyrolového výrobního odpadu setrvaly v ceně na úrovni předešlého měsíce.
Jako na skoro všechny standardní plasty se bude pohlížet na vývoj nového zboží.
PVC: Šance na zvýšení cen jsou ještě viděny, i když se zdá, že byly cenové špičky nového
zboží překročeny. Podstatné změny v září nemohly být však dosaženy. Většinou se situace už
měsíce označuje za stabilní. Mnozí nabízející mohli na začátku roku vystavené skladové zásoby
barevného tvrzeného PVC drti odkoupit, aniž by museli snižovat ceny.
PET: Němečtí druhotní zpracovatelé PET jsou většinou násilím pod tlakem. Trh je šílený,
řekli vedoucí druhotní zpracovatelé. Ceny za tyto výrobky (vločky a regranuláty) padnou, obchod
chce ale vidět plastové lahve draze zaplacené. „Odstavili jsme, dokud budeme dále vyrábět se
ztrátou“. Rozhodující bude, zda velká místa výskytu jako diskonty a další obchodníci potravinami
útoku podlehnou. Mezitím obchodníci s vratnými lahvemi, kteří pracují jako služba pro obchodníky
potravinami, tu a tam se při prodeji zřeknou svých marží.
10
V září se platily za bezbarvé lahve nezměněné ceny. Často byly odmítnuty vysoké
požadavky jako 400 €. Především u smíšených sortimentů jako je kvalita 80/20 se zdá být pohyb.
Toto zboží má být už zčásti nabídnuto jako naposled nebo bude nabízející chudší o 30 €.
U barevného vratného zboží je nabídka hojná. Zásobování se pro vysoký počet druhotných
zpracovatelů zdá být bez problému. V průřezu klesly ceny o 10 až 15 €. Byly jmenovány ceny 210
až 235 € za dodávky bez bezbarvých čistých lahví. Na špičce byla možná cena 240 až 250 €.
VI. Starý textil
Komentář bvse
Letními prázdninami v celé Evropě v uplynulých týdnech a s tím spojenými redukcemi
třídících kapacit je momentálně na trhu k dispozici mnoho originálního zboží. Třídiče proto nemají
s dostačujícím zásobováním strojů žádné problémy. Na podzimní sezónu se s nedostatkem u
přípravy originálů rovněž nepočítá, protože přes nyní znovu se rozběhnuvší plnou produkci přichází
na trh současně se začínající sběrnou sezónou charitativních organizací větší množství nasbíraného
zboží.
Relativní stabilita mezi nabídkou a poptávkou by měla v příštích měsících tedy dále vznikat.
Pozorovatelé trhu také nevycházejí z rostoucích cen za originální zboží; ceny by měly setrvat na
dosavadní úrovni. Problematické zůstává, jako také v uplynulých letech, že kvalita nasbíraného
zboží mnoha charitativních organizací sotva odpovídá požadovaným cenám.
Poptávka po ošacení z východní Evropy byla v posledních týdnech díky tamější sezóně
dovolených o něco klidnější. Se začátkem podzimní sezóny by měla ale nyní poptávka po zimním
ošacení stoupnout. Sklady třídičů jsou díky mírné zimě v minulosti dobře naplněny těmito
odpovídajícími artikly. Situace na trhu v Africe se označuje jako dobrá a stabilní. Zde nyní začíná
největší sezóna v prodeji a budou požadována odpovídající množství.
Uspokojivá je také situace u čisticích hadrů; zde by neměly být v prodeji žádné problémy, ;
poptávka je stejně jako předtím vysoká.
Praha, 15.10.2008
Zpracoval : sekretariát SPDS-APOREKO

Podobné dokumenty

soubor PDF 191 Kb

soubor PDF 191 Kb muselo být vzato zpět přiměřeně prognózám Hospodářského výzkumného institutu asi na 1%. Je možno konstatovat, že uvedené hodnocení trhu sběrovým papírem v zásadě odpovídá situaci na trhu v České re...

Více