Mistr Kuthumi-Agrippa - Zanedbávané (opomenuté

Komentáře

Transkript

Mistr Kuthumi-Agrippa - Zanedbávané (opomenuté
Mistr Kuthumi-Agrippa - Zanedbávané (opomenuté) dítě
Uveřejnil(a) Láďa
Úterý, 11 Červen 2013 19:25
Poselství Mistra Kuthumi-Agrippy přijala Michelle Manders, Johannesburg, 13. srpna
2010
Revidováno a aktualizováno pod záštitou Mistra Kuthumi-Aggrippy 22. ledna 2013
Jsem Kuthumi-Agrippa a přicházím v paprscích lásky a moudrosti, abych pozdravil každého z
vás v tento den a přinesl požehnání léčení, napojení a rozpoznání světla vaší duše. Zdravím
vás, milovaní! S velkou radostí a potěšením v srdcích se s vámi shromažďujeme a držíme vás
pevně v srdci Krista a v bezpečí rukou božích.
Milovaní, oslavujeme tento čas setkání s vámi a rozšiřujeme léčivé paprsky lásky na celý svět
všem zanedbávaným dětem, včetně léčení zanedbaných aspektů vnitřního dítěte.
Nedávno jsme pracovali s monumentálními posuny energií a je důležité, že začínáte chápat,
jaké energie vlastně v uplynulých týdnech přišly.
Již nějakou dobu vás připravujeme na intenzitu mocných energií, o kterých již dlouho hovoříme.
4. dubna 2010 jsme aktivovali proces rozebírání iluzorního matrixu, na který poukazujeme jako
na Iluminátský Matrix.
Řekli jsme, že budou měsíc od měsíce zesilovat energie
odstraňující tento Matrix. V procesu rozpouštění iluzorního Matrixu
současně budujeme Světelný Matrix - síť energie podporující ty, kteří se rozhodli vstoupit
do frekvence Vyššího Já.
Vědomé uchopení těchto energií umožňuje aktivovat a využít skryté dovednosti a talenty
vašeho já, postoupit vpřed a sloužit.
Role pomáhání druhým je část vašeho posvátného úkolu na planetě. V rámci připrav jsme svedli dohromady skupiny, na kterých nyní je vědomě, fyzicky,
energeticky, psychicky a duchovně pracovat s některými z nejtemnějších energií existujících na
vaší planetě.
Práce s těmito energiemi je životně důležitá. Myslíme tím, že nadešel čas, kdy ti, kteří slouží
světlu, musí jít a stát tváří v tvář temným – rovnocenně, ale na opačném pólu
. To je to, co se stalo v Rusku (2010), mí drazí. Změnila se tím veškerá dynamika energií všech
budoucích cest, na které vysíláme náš kanál (Michelle Manders – pozn. př.) s její skupinou
podporovatelů.
Jsme hrdí na skupinu, která čelila velmi temným energiím v Rusku. Ukázalo se, že naše klíčová
skupina Pracovníků světla je připravená stát na místě, pro které byla připravena, což v
současnosti znamená setkat se s opakem světla, stát pevně ve světle a být fyzickým vodičem,
kterým je sváděna energie, jež proměňuje okolní energii ke světlu. Ne každý z vás se
pokaždé střetne s těmito energiemi.
Někteří mají roli Průvodců energií, které chrání jádrovou skupinu, která cestuje.
Celé globální léčení se děje díky mohutnému vytrysknutí energie, jež je nyní uvolňována
do éteru
a zvěstuje, že Pracovníci světla, kterým byla připsána role stát po boku s Vzestoupenými mistry
a Legiemi Andělů a Archandělů a kteří jsou Bojovníky Nového světa, Bojovníky fyzického světa
1/8
Mistr Kuthumi-Agrippa - Zanedbávané (opomenuté) dítě
Uveřejnil(a) Láďa
Úterý, 11 Červen 2013 19:25
a čelí temné straně, povstali, zaujali své pozice a umožnili aktivaci energií. Každý, kdo slyší (čte) má slova, je součástí těchto energetických aktivací. Někteří jste součástí
fyzické jádrové skupiny. Víte, kdo jste, někteří jste byli v Rusku a zažili konfrontaci s temnotou z
první ruky. Jiní budete osloveni cestovat s námi v budoucnosti. Někteří budete Průvodci, kteří
budou držet energii pro ty, kdo půjdou do temnoty, aby zde ukotvili světlo tak, jak je nyní
zapotřebí.
Je to jeden z nejdůležitějších způsobů, jak přinést léčení nejen zanedbávaným dětem vašeho
světa, ale také národům, kterým byla sebrána síla a Matce Zemi tam, kde trpěla hrabivostí a
nezájmem. Soustředíme se nyní na tato tři hlavní témata. Jsou výsledkem erupce nového
vědomí a jednání odvážných duší, které stojí před temnými energiemi étericky i fyzicky. Nyní se
můžeme pustit do některých velmi závažných záležitostí.
Důvodem, proč to říkám, je, že Temní Pánové a jejich oblíbenci nyní vědí, že my víme, že oni
vědí, že jsme na ně připraveni a že tak zvaná „bitva“ začala. To je to, co znamená Armageddo
n
. A je to
jedním z důvodů, proč jsme tlačili tolik z vás,
abyste prolomili obrany svého starého vědomí, vstoupili do pravdy a žili své skutečné já.
Stát za světlem můžete jen v jádru a síle vlastního světla, když jste za jedno se svým
opravdovým já, kdy strachy vaší minulosti byly opuštěny, všechny zranitelnosti
vystaveny, vaše nejslabší místa odhalena vnějšímu světu.
Pak jste v největší síle, není nic, co by vás mohlo srazit, není co skrývat.
Vše co je, je pravda. Vše co je, je světlo. Proto jsme říkali, že zranitelnost je jednou z vašich
největších sil, vaše slabosti mohou být nejsilnějšími kvalitami. Opusťte iluzi, že musíte setrvat
ve strachu, abyste si připomínali, že jste naživu.
Zraněné a opomíjené aspekty vnitřního dítěte přežívaly ve víře, že musíte kontrolovat stránky
života, ve kterých se cítíte nejvíc zranitelní, abyste se chránili a přežili v nepřátelském světě,
který vás vytvořil, ve kterém se nacházíte. Nyní je čas, aby si Pracovníci světla uvědomili, že
nežijí v ideálním světě a přestali se dívat „růžovými brýlemi“. Svět, ve kterém žijete, je v
klíčovém bodě obratu. Může jít buď do tmy nebo do světla
.
To je důvod, proč je v této době životně důležité, abyste se zplnomocnili tak, jako nikdy předtím.
Z tohoto důvodu je důležité, abyste pochopili, že nevědomé aspekty vašeho zraněného
já – ty části, které popíráte, opomíjíte a kde jste si vybrali, že je nebudete oslovovat –
jsou ty vaše části, které krmí a zachovávají iluzorní Matrix, Iluminátský Matrix
(nebo jakkoli to chcete nazvat).
Každá změna začíná vevnitř. Slyšeli jste to nesčetněkrát, nicméně jen několik pochopilo, co to
skutečně znamená. Dnes je významný den, protože ukotvujeme energie, které otevírají cestu,
na níž již více neexistuje systém skrývání světla za energiemi Vzestoupených mistrů, Bohů a
Bohyní a veškerými Bytostmi Světla, které vás chrání. Stále vás chráníme, stále stojíme s
vámi, ale dnes se otevírají brány, kdy musíte vkročit do síly a čelit stínu bez uhýbání
2/8
Mistr Kuthumi-Agrippa - Zanedbávané (opomenuté) dítě
Uveřejnil(a) Láďa
Úterý, 11 Červen 2013 19:25
–
ať je to tvůj vlastní stín, stín druhých, ať je to temnota světa, kde žiješ, temnota fyzické duše,
kterou znáš, nebo energie světa okolo tebe.
Čas schovávání je pryč. Toto je moment v čase, kdy světlo a temnota vidí jeden druhého
v jejich plnosti a je to bod obratu, kdy ti, kteří jsou v temnotě, mají příležitost udělat
obrat ke světlu.
Toto okno příležitosti zůstane otevřené do 13.
srpna 2013.
To neznamená, že se musíte bát o svůj
život nebo bezpečnost.
Je potřeba
pokročit na vyšší úroveň uvědomění.
S tvým růstem a vyšší úrovní uvědomění přichází větší zodpovědnost. V současné době to
znamená být si vědom faktu, že vyzývající vlivy existují a není možné je popírat.
Popírání je ignorancí a je velmi nebezpečné.
Neznamená to, že když ignorujete jejich existenci, že se oni nepokusí zasahovat. Aspekt hnutí
New age, kde je pouze soustředění na světlo, se nyní mění. Byla to pro vás přípravná cesta,
vybudovala pevné základy vnitřního bezpečí mnoha lidí a byla cenná a velmi užitečná.
Poté, co byly tyto základy upevněny, přichází nová úroveň. To je ten bod, kde se oddělují
muži od chlapců a ženy od děvčátek.
Zde praví Bojovníci a Bojovnice Světla musí zaujmout své pozice a ti, kteří dobře fungují v
pozadí, budou pracovat v pozadí. Nicméně dnes my, Mistři Světla, oznamujeme, že dveře se
otevřely a nyní opravdová bitva mezi světlem a temnotou začala zcela novým způsobem.
Má-li být váš svět vyléčen a zachráněn, jak si všichni přejete, vaše hlasy musí být slyšet.
Jste žádáni ovládnout svou sílu,
stejně jako to dělaly vládnoucí síly temnoty tisíciletí svou hrabivostí, manipulací a pomocí jejich,
na strachu založených strategií. Pracovníci Světla musí nyní stát v rovnocenné síle a moci a
umožnit, aby se věci uskutečnily. To přinese pravou moc světla, kterou nesete.
Pokud chcete pracovat pro světlo, dělejte to na 100%. Pokud se chystáte ctít pravdu, dělejte
to sto procenty svého bytí.
Ať cítíte
čas od času jakékoli množství strachu, pohněte se za strach, vstupte do své síly.
Dělejte, co musí být uděláno, protože to je to, co tento moment v čase po Bojovnících a
Bojovnicích Světla vyžaduje. Vy kteří jste Strážci, Usmiřovaleté (Tišitelé) a Léčitelé, budete
držet energii pro Bojovníky a Bojovnice, proto vaše pozice je stejně důležitá jako těch, kteří
budou nyní doslova vysláni do bitvy. Ale jste připraveni toto slyšet, drazí, a je to životně důležitá
zpráva, protože více již nemohou Bojovníci a Bojovnice Světla zůstat poražení, ustupující a
neviditelní, jestli má váš svět přežít, co mu bylo uděláno.
Vaše budoucnost a budoucnost planety záleží na tom, co bude uděláno nyní. Důvod, proč je
léčení dětí vašeho světa a léčení zanedbávaných aspektů vnitřního dítěte tak důležité je,
že
to tvoří vaši
budoucnost. Byli jste formováni mnoha úrovněmi iluze. Svět, který vám vládne, utkal chytře mocné
sítě iluze.
Naopak tam, kde jste byli vedeni věřit,
3/8
Mistr Kuthumi-Agrippa - Zanedbávané (opomenuté) dítě
Uveřejnil(a) Láďa
Úterý, 11 Červen 2013 19:25
že je to fantazie, science fiction a iluze,
JE
ve skutečnosti pravda.
Vládnoucí osoby vašeho světa, které jsou motivovány temnotou, jinými slovy hrabivostí atd., a
ty vládnoucí síly vašeho světa, které jsou aspekty temných světů, používají vyspělou
technologii, aby držely vědomí lidstva uvězněné ve strukturách založených na strachu. Již jste o
tom dříve mnohokrát slyšeli. Prostředky, které užívají, jsou široké a různorodé, zde nebudeme
zacházet do detailů.
Stále jsou těmi u moci používána starověká učení a tradice.
Oni vždy znali sílu a moc, která je v nich obsažena, protože s nimi celý čas experimentovali –
celý čas pro ně pracovaly.
Pracovníci světla se potřebují naučit to stejné, musí věřit, jako oni věří, oddat se svému
cíli tak intenzivně, jako to dělají oni.
Přemýšlejte o síle motivace – rozhodnosti, kterou temné síly využívají, aby dosáhly
svých cílů. Nic jim nestojí v cestě. Nyní je čas pro vás, Pracovníky Světla, přijmout stejnou
strategii a podívat se, jak mocná síla oddání se je. Jak mocný je tento stupeň vytrvalosti a
rozhodnosti, využitý rovnocenně ale s opačným záměrem. To je chvíle, kdy světlo prokáže svou
sílu. Je to způsob, jak
globální léčení může být
posunuto na novou úroveň – když lidé vstoupí do své síly
a řeknou ne vnějším silám, které manipulují pomocí viny, hanby a motivaci založené na strachu.
Když řeknete „NE“, myslete to vážně. Když řeknete „UŽ NIKDY“, myslete to vážně.
Nastavte hranici, narýsujte čáru, postavte se a buďte silou světla, jak prohlašujete, že jste.
Není prostor ani čas pro nicotnost.To, co je „tam venku“ je skutečné. Jsou to síly za
hranicemi vaší představivosti, které manipulovaly váš svět po mnoho cyklů.
A znovu opakuji, pokud má světlo opět nabýt to, co bylo nakaženo virusem strachu,
musí Pracovníci světla získat „větší svaly“ a Bojovníci a Bojovnice se musí postavit a
vykročit vpřed.
Vy, Strážci Bojovníků a Bojovnic, potřebujete vybudovat svou energii, abyste drželi Sloupy
Ochrany a Spirály Světla posvátné geometrie a pracovali společně jako síly nikdy dříve
neviděné, což překoná Matrix iluze.
Je čas být pevný a nepoddajný. Je čas být skutečný, dostat se do těla a bojovat dobrý
boj; bojovat za něco většího. Není na tom nic špatného nebo neduchovního. Bojujete za
životy dětí vašeho světa, bojujete za jejich budoucnost, vaši budoucnost a za generace, které
přijdou.
Skutečný „konec“ toho všeho nastane v roce 2020.
Ve srovnání s tím je rok 2012 menším posunem, drazí. Musíte překonat překážky, které jsou
vám prezentovány nyní.
Ale bod obratu 2012 bude rozhodující pro to, co se stane v roce 2020.
Tak buďte smělí, buďte odvážní a vystupte, vstupte do své síly. Dovolte, aby ve vás tato
změna proběhla a dovolte nám pomoci, abychom zkombinovali úsilí a přinesli zrychlenou
změnu a transformaci pro větší dobro lidstva.
Součástí je pozvednutí vašeho porozumění sobě.
4/8
Mistr Kuthumi-Agrippa - Zanedbávané (opomenuté) dítě
Uveřejnil(a) Láďa
Úterý, 11 Červen 2013 19:25
• Jakou část sebe denně zanedbáváš?
• Které části odpíráš pozornost?
• Co denně obětuješ?
Nechte si čas k přemýšlení o těchto otázkách, abyste mohli změnit své priority. Výzvou je
zvládnout svůj život a čas novým způsobem.
Tvé fyzické tělo potřebuje být v rovnováze mezi
dostatkem odpočinku, přijímáním zdravé potravy, cvičením (pokud je pro tvé tělo možné
cvičit) a ti, kteří nejsou v partnerství a kteří nemohou sdílet milování na pravidelném
základě, vy potřebujete být kreativní.
Tyto čtyři oblasti jsou nejdůležitější pro udržení energií v rovnováze, abyste dokázali pojmout
energie, kterými vás zásobujeme, a byli připravení a schopní vydržet, co přichází.
Těm z vás, kteří jsou připravení a ochotní pracovat s námi tímto novým způsobem, ukážeme,
co znamená brát svět novým způsobem a stát jako reprezentant světla - jako Bojovník a
Bojovnice Světla, nebo jako Strážce a Ochránce Bojovníků/Bojovnic - který byl vybrán a
připraven (vycvičen – pozn. př.) stát na tomto místě, protože pro to byl stvořen. My se radujeme
z toho, že mnoho z vás již řeklo ano své síle, řeklo ano kroku do zřejmějšího světa, žitého více
fyzickým způsobem. Přijalo proces globálního léčení tím, že dbají o sebe a vyzvali sami sebe k
přehodnocení dosavadních způsobů jednání.
Nyní víte, jak důležitá je tato časová linie/toto období v duchovní historii Země. Nyní víte, jak
důležité je pro Pracovníky světla stát silní, stát ve své pravdě, ne pouze udržováním
pozitivních myšlenek a sezením v meditaci s krystaly nebo talismany, ale stáním v pravdě,
stáním v síle ve fyzičnu, vysíláním i přijímáním, doslova i obrazně – obě strany mince zároveň.
Takto je ve vás vědomá bdělost, která spustí hlubokou potřebu pozvednout chápání sebe
zplnomocňujícím, novým způsobem. Zažehne v tobě nadšení, oživující touhu vstoupit ve
spojení s bojovníkem uvnitř – tou částí tebe, která ví, jak důležité je bojovat dobrý boj za větší
cíle, pro ty, kteří neví, jak bojovat, kteří nedovedou bojovat, kteří zapomněli, jak bojovat, pro ty,
kteří potřebují tvůj oheň a tvou schopnost chránit a strážit, aby se mohli sami pevně postavit.
Nebojujete ve smyslu tlučení lidí.
Bojem je schopnost odvážně stát na svém místě, projít tím, co je na vás vrženo, aby vás
odchýlilo ze směru, čelit temnotě a strachu a vytrvat. A především dělat vše, co musíte,
abyste přinesli světlo a osvětlující pravdu, aby láska mohla vstoupit.
Vaší silou může být Matrix iluze oslaben tak, aby ti, co jsou stále v určitých oblastech slabí,
mohli nalézt své světlo, postavit se a nadechnout, aby se přinejmenším pokusili bojovat za své
světlo a za své právo být zajedno se světlem.
Jak sílí vaše světlo a počet a váš boj se šíří, ti, kteří byli z jakéhokoli důvodu vtaženi do
temnoty, mohou využít této příležitosti a vrátit se ke světlu.
Mohou být transformováni, znovuzrozeni. Mohou se znovu propojit s všemocnou silou
Boha/Bohyně uvnitř, která jim umožní zažít moc bílého ohně lásky a
pečovat o zraněné aspekty vnitřního dítěte, které vedly k jejich pádu, nevědomosti a nedostatku
lásky a uvěznily je v bažině falešné jistoty
.
Zveme a žádáme vás stát ve své síle tak, jak jste dosud nestáli.
Ještě jednou opakujeme, že se nejedná o boj v pozemském slova smyslu.
5/8
Mistr Kuthumi-Agrippa - Zanedbávané (opomenuté) dítě
Uveřejnil(a) Láďa
Úterý, 11 Červen 2013 19:25
Jde o schopnost odvážně stát na svém místě a odhalovat temné jako kdo a co skutečně
jsou.
Skupina, která cestovala do Ruska (nedávno v prosinci 2012 do Egypta) ví, o čem hovořím,
protože to zažili. Je toho mnohem víc, co přijde, protože nyní boj probíhá tak, jak byl zamýšlen.
Vaše energie je silná, vybudovali jste si rezistenci a odolnost vůči iluzi temnoty
. Jsme pyšní stát s vámi po boku. Je to průlomový katalyzátor změny, který přinese globální
léčení zanedbaných dětí, utlačovaných národů ve světě a Matky Země tam, kde trpěla
hrabivostí a netečností.
Takže, milovaní, zhluboka se nadechněte a zcela vydechněte. Prociťte sílu světla Otce/Matky
Boha ve vás. Prociťte nebo si představte sílu a světlo vašeho boje, jak ve vás jasně hoří. Nyní
jste postrčeni zpět do života, abyste obrátili boj, zažehli v sobě vnitřní oheň, který vás žene
vpřed. Opakujeme, že největší bojovníci a bojovnice, hrdinové a hrdinky musí stát před velkými
silami temnoty, jít na místa bitvy a bojovat velký boj pro větší dobro celku.
Nemusí to být jako v éře Johanky z Arku, Krále Artuše a jiných hrdinů a hrdinek. Toto je
moderní svět. Ovšem bojiště je stejné. Nevyrážíte do bitvy s mečem na hřbetě koně nebo pěšky se štítem, přesto situace je podobná
. Dnes
používáte nástroje Ducha, sílu, která je ve vás, znalost a pochopení sebe, znalost a
pochopení toho, co je Matka/Otec Bůh, jak pracuje společně s vámi, skrze vás a všude
kolem vás.
Tvé slovo, myšlenka, záměr, motivace, tvá láska, moudrost ... všechno, co jsi, a čím jsi se stal,
je „ochranná zbraň“, kterou jsi vybaven, a kterou použiješ v tuto chvíli „vjíždění do bitvy“. Uvěd
om si mocné zdroje uvnitř sebe, sílu a moudrost, které ví, čeho jsi schopen, a to, že tě
drží, motivují a inspirují.
Zhluboka se nadechněte a vydechněte a představte si všechny zanedbávané aspekty svého
vnitřního dítěte. Požádejte tyto části, aby vystoupily do popředí a vstoupily do vášně vaší síly do plamenů pravdy, která motivuje váš boj za větší věc. Váš směr, důvod a motivace vám
budou odhaleny, povedou vás, dají se vám poznat ve správný čas. Účel vašeho konání, vaše
pozice vám bude ve správný čas odhalena. Pravdou bojujete se sebou, se svou myslí,
programováním a částmi temného já, které se zaprodalo do lží, že jste bezcenní a „špatní“.
Ve své imaginaci nechte vstoupit zanedbávané a zraněné aspekty svého vnitřního dítěte do
objetí v náruči Matky/Otce Boha. Představte si své vyšší já a autentické já, jak obklopují tyto
vaše části a utišují je, ujišťují, připomínají jim, že nejsou samy a nikdy nebyly. Řekněte těmto
svým částem, že jste si všimli výzvy, a že přišel čas, kdy nastává opravdový boj za svobodu.
Bojovníci a bojovnice, ochránci a strážci jsou připraveni, jejich výcvik je dokončen a tyto části
musí uvěřit, že nastal čas léčení a tento čas bude pokračovat. Prohlubte ochranu a ujištění zanedbávaným stránkám svého vnitřního dítěte a všimněte
si, jak se tyto části stávají klidnými a mírnými, když se dozvídají, že – ano – jsou
skutečně v bezpečí a chráněné, mohou věřit novým energiím a bojovat dobrý boj,
bojovat za ochranu svých práv. Když je jim pomáháno, aby rozpoznaly své potřeby,
6/8
Mistr Kuthumi-Agrippa - Zanedbávané (opomenuté) dítě
Uveřejnil(a) Láďa
Úterý, 11 Červen 2013 19:25
uvědomily si opomíjené části a když jsou ujištěny, že jsou chovány a je o ně pečováno.
Pociťte, jak se tato energie buduje. Představujte si, jak vnitřní dítě odpovídá na hluboké vědění,
víru, že se nyní skutečně něco děje se situací, síly světla vycházejí masově z úkrytu a cesta k
úplnému vyléčení je volná.
Pokračujte v budování této energie. Představte si, jak stále roste a roste, zhluboka
nadechujte a vydechujte. Znovu se zhluboka nadechněte a s výdechem si představte, jak se
léčivá energie tohoto typu rozšiřuje všem dětem na planetě. Zesilte tuto energii, toto vědění, že
jste se propojili se svým vnitřním dítětem a se všemi dětmi na planetě, že pronikáte energetická
těla a vysíláte zprávu vyšším já a duším, že nyní se to stalo: aktivace začala a volání do bitvy
zní.
Nastane klid a mír, pravdy vejdou ve známost. Temnota, klam a zneužívání budou odhaleny.
Zneužívaní budou osvobozeni. Mnoho dveří pro zneužívání bude zabouchnuto tak, aby se již
nikdy neopakovalo.
Odhalovat temnotu
vyžaduje odvahu.
Je
zapotřebí odvahy stát v centru budující se energie, která odhaluje temnotu. Momenty odhalení
(osvícení, osvitu – pozn. př.) se dějí a budou dít.
Dál pokračujte v šíření této energie dětem po celém světě, drazí. Svou silou takto rozšiřujete
světlo přinášející globální léčení. Přitahujete tuto sílu ze Zdroje a vytváříte záměr, že se
energie dotknou opomíjených a zraněných vnitřních dětí všech dospělých na planetě.
Pokračujte v budování energie. Plyňte s touto energií. Budujte ji a rozšiřujte.
Vyzařujte tyto paprsky. Rozšiřujte lásku a vězte, že každý paprsek lásky, každý paprsek
zplnomocnění vyslaný dětem a dospělým vašeho světa se k vám vrací a vytváří velkolepou síť
ochrany a podpory.
Je to síť světla,
všemocná síť ohně, vášně a pravdy. Síť vysílající zprávu, že ti, kteří přišli bojovat dobrý boj,
dorazili a že je čas, aby byl jejich pravý úkol odhalen a naplněn.
Pokaždé, když se napojíte na svou sílu stát jako reprezentant světla, žhnoucí plamen pravého,
prapůvodního ducha Matky/Otce Boha, tato energie zesílí ve vašem srdci a bude zásobovat
tuto síť. Proto globální léčení, které nyní provádíme, není jednorázová záležitost. Proces bude
pokračovat a pomůže vám
porozumět nevědomým aspektům vašeho zraněného já, jak se budou stávat vědomějšími
.
Proces transformace bude pokračovat a zrychlovat. Bude to pro větší dobro lidstva a zároveň
pozvedne vaše porozumění sobě samým. Proto oslavujte! Není to tak strašné, snad je to odlišné od všeho, co jste kdy očekávali, že vám
řekneme
. Ale je to pravda. Byli jste vyškoleni, byli jste připraveni, abyste
mohli jít do bitvy novým způsobem.
Bojovat
dobrý boj za ty, kdo nejsou schopni bojovat, kdo jsou tak hluboce zraněni a paralyzováni svým
strachem, že uvnitř nevidí žádné světlo. Bojujete za věc pravdy, aby si děti vašeho světa mohly
7/8
Mistr Kuthumi-Agrippa - Zanedbávané (opomenuté) dítě
Uveřejnil(a) Láďa
Úterý, 11 Červen 2013 19:25
zachovat své žhnoucí nadšení pro pravdu, a za děti, jejichž světlo vyvanulo. Bojujete, aby
mohly své světlo opět zažehnout. To je obrovský důvod a my vás potřebujeme. Potřebujeme
vaši odvahu, vaši sílu a potřebujeme, abyste konali ve fyzické realitě. Budete mít vždy naši
ochranu.
Stůjte novým způsobem, pevně a sebevědomě „vyjděte ven“, s vědomím, že věc se
právě stala větší. Nejde pouze o vás jako jednotlivce, nebo o vaši rodinu. Jde o globální
záležitost a je to ve vší vážnosti velká věc – ve smyslu budoucnosti planety a
budoucnosti všech dětí.
Drazí, děkujeme vám, že jste vyslyšeli volání svého vyššího já, abyste zde byli přítomni a
vyslechli naše sdělení. Děkujeme vám za vaši rozhodnost a odvahu a pravdivost k sobě.
Děkujeme vám za službu Matce/Otci Bohu, lidstvu a děkujeme vám za službu po boku s námi.
Ačkoliv je toho stále ještě mnoho k vykonání a ačkoliv proces byl nyní posunut na novou
úroveň, uvidíte, jak cenné to bude.
Jsem Kuthumi-Agrippa, zástupy Zlatých Paprsků Lásky a Moudrosti stojí s vámi, ochraňuji vás s
mou armádou Slunečních Archandělů. Jsme s vámi na každém kroku cesty, všemi způsoby,
stále. Mír s vámi, a vězte, jak hluboce vás milujeme. Adonai.
© Michelle Manders -
www.palaceofpeace.net
All Rights Reserved - Všechna práva vyhrazena
Tento přepis živého channellingu byl zveřejněn zdarma majitelkou duchovního
vlastnictví Michelle Mandersovou a Chrámu Míru (Palace of Peace) za účelem pomoci
lidem hledajícím čistotu, uzdravení a mír. Proto bychom uvítali, kdybyste ctili zákon
integrity a nežádali žádnou osobu, skupinu, organizaci anebo právnickou osobu, aby
pozměnili jakoukoliv část tohoto dokumentu anebo aby publikovali toto dílo ať částečně
nebo úplně, za účelem osobního zisku.
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Pavel Z. ( www.transformace.info ).
Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat
nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s
aktivními odkazy. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky. Kéž vám tento překlad
pomůže při dalších krocích na vaší cestě.
8/8

Podobné dokumenty

sdeleni_z_dute_zeme

sdeleni_z_dute_zeme Ačkoli se Atlantida a Lemuria staly na povrchu mýty, lidé z Atlantidy a Lemurie vzkvétají ve svých podpovrchových městech. Lidé v těchto osadách jsou lidé stejně jako vy nebo já, kteří žijí ve 3. d...

Více

Kryon - Otázky a Odpovědi 5 - Člověk - Stavy Bytí a

Kryon - Otázky a Odpovědi 5 - Člověk - Stavy Bytí a většina pozemských proroctví vám říkala, že nastane „konec“. Proč sis vybral tuto konkrétní dobu pro svůj návrat? Myslíš si, že to byla náhoda – nebo hůř… nějaký druh trestu? NE! Myslíš si, že sis ...

Více

Poselství Mistra Kuthumi na listopad 2008

Poselství Mistra Kuthumi na listopad 2008 Já jsem Kuthumi a přicházím na paprscích lásky a moudrosti, abych o tomto čase pozdravil každého jednoho z vás a přinesl vám požehnání koncentrace, podpory, porozumění a božské moudrosti. Zdravím, ...

Více

Mýtus o městech ze zlata je starý. V podstatě tento příběh

Mýtus o městech ze zlata je starý. V podstatě tento příběh skupinová nebo univerzální mysl naší galaxie, která spojuje informace hladce a bezčasově s jinými. Záměrné přání, modlitby a ceremoniály se skupinami přátel mohou vykázat měřitelné výsledky. Vortex...

Více

Divotvorný hrnec

Divotvorný hrnec záležitost. Takže já se budu hlavně snažit, aby všechno do sebe zapadlo a vzájemně se prolínalo, aby všichni v souboru na jevišti plnohodnotně fungovali. Asi se vyjadřuji neobratně, ale víte, já js...

Více

Zde - Knihkupectví Hledající

Zde - Knihkupectví Hledající plynu a vody žena, které se říká osvícená Marcelka. Její životní příběh je nejen plný dobrodružství, ale především lásky. Po cestě, kterou ušla k sobě samé, šli také Eduard a Míla Tomášovi i Mahaři...

Více

Prvky 2.vyd ukázka na net:Layout 1.qxd

Prvky 2.vyd ukázka na net:Layout 1.qxd obavy) jedeme pomalu a nevyužíváme brzdy. Mírným varovným signálům spolujezdců („Tak už se s tím netrap,“ „To jsou zbytečné obavy,“ „Nehledej ve všem ihned potíž.“), které přicházejí vždy dříve, ne...

Více