vnitní strany ZAS 1-2015.indd - Sdružení automobilového průmyslu

Komentáře

Transkript

vnitní strany ZAS 1-2015.indd - Sdružení automobilového průmyslu
Naše inovace
První snímky nové Škody Superb
(obrazová příloha ke článku ze strany 8)
Nová ŠKODA Superb při závěrečných testech.
Představujeme naše členy
Schwarzmüller
(obrazová příloha k prezentaci ze strany 14)
Obsah
ZAS 1/2015, ročník XXVI
Světový autoprůmysl
Němečtí výrobci automobilů říkají Ano volnému obchodu s USA . . . . . .
2
Naši jubilanti
100 let činnosti společnosti Ricardo plc a 15 let od založení
pražské pobočky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Z činnosti AutoSAP
138. zasedání představenstva AutoSAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84. zasedání rady ředitelů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bez českých dodavatelů se neobejde ani Auto roku 2015 v ČR
– Škoda Fabia . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139. zasedání představenstva AutoSAP . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
5
5
.
.
6
7
Naše inovace
První snímky nové Škody Superb . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Informace
Největší vstřikolis WITTE Nejdek se chystá do provozu. . . . . . . . . . . 9
ŠKODA AUTO poprvé vyrobila i prodala 1 milion vozů
během jednoho roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Díky Motoru Jikov motoristé tankují CNG už i v Českém Krumlově . . . 10
ŠKODA Muzeum má rekordní návštěvnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Evropská unie a my
Německý zákon o elektromobilitě. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Priority ACEA pro rok 2015 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Představujeme naše členy
Schwarzmüller s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AUFEER DESIGN, s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAT CZECH & SLOVAK s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DRUPOL, výrobní družstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
15
15
16
16
Z podnikového tisku
Z podnikového tisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Informační bulletin technologické platformy TP VUM
Workshop TP VUM 6. 12. 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
BRISK Tábor již využívá jeden z konkrétních výstupů IAP . . . . . . . 20
Uzávěrka čísla 3. února 2015. Přetisknout materiály lze jen s udáním pramene.
Název:
Vydává:
Šéfredaktor:
Adresa redakce:
Spojení:
obsah
Zpravodaj automobilového sdružení
Sdružení automobilového průmyslu
Ing. Jiří Kyncl
Opletalova 55, 110 00 Praha 1
tel.: 221 602 985, fax: 224 239 690
E-mail:
Internet:
Grafická úprava:
Tisk:
Registrováno:
Vážení čtenáři,
rok 2015 jsme zahájili již v prosinci.
Vysvětlím. Na prosincovém zasedání rady
ředitelů jsme díky Škodě Auto prezentovali
vůz Škoda CityJet, který vyrobili učňové
Středního odborného učiliště ŠKODA Auto.
Byl to náš „předpříspěvek“ Roku průmyslu
a technického vzdělávání 2015.
Tento souhrn aktivit vyhlásil Svaz
průmyslu a dopravy ČR. Projekt má zvýšit zájem veřejnosti a zejména mládeže
o průmysl a o technické obory. RPTV 2015
byl slavnostně zahájen v Národním technickém muzeu v Praze 15. ledna 2015.
Zastupoval nás Bohdan Wojnar, člen představenstva ŠKODA AUTO a viceprezident
AutoSAP. AutoSAP se k RPTV 2015 aktivně hlásí. Jedním z formálních prvků projektu je jeho logo, s nímž se budete setkávat
nejen na obálce Zpravodaje.
Velkou radost mám z rubriky Jubilanti.
Společnost Ricardo se v něm právem chlubí svou stoletou historií, ale hlavně úspěšným patnáctiletým působením v ČR. Jsem
skutečně rád, že společnosti jako Ricardo,
zabývající se automobilovým engineeringem, výzkumem a vývojem, zapustily
v naší zemi pevné kořeny. Především
v posledních letech se dynamicky rozvíjejí
a využívají špičkového potenciálu českých
techniků a inženýrů.
Ing. Jiří Kyncl
předseda redakční rady
[email protected]
http://www.autosap.cz
Propagační Atelier, Mazancova 3055, 143 00 Praha 4
BETIS s.r.o., Praha – Běchovice
ÚVTEI 90 001
ZAS 1/2015 / 1
Světový autoprůmysl
Němečtí výrobci automobilů říkají Ano volnému obchodu
s USA
Nejvyšší představitelé německého automobilového průmyslu se naprosto jednoznačně vyjádřili k dohodě o volném obchodu mezi EU a USA. Odbory však zůstávají opatrné.
Německo, jeden z největších světových vývozců, „využívá výhod a žije, jako žádná jiná země, z globalizace,“ řekl Matthias Wissmann z německého Svazu automobilového průmyslu VDA. Vrcholní manažeři společností
Daimler, BMW, Porsche a Volkswagen v Berlíně 28. ledna 2015 lobbovali za Transatlantické obchodní a investiční
partnerství (TTIP). Uvedli, že jejich firmy by ušetřily více než 1 miliardu EUR ročně, pokud by se odstranily tarifní
bariéry.
Americký trh je pro německé automobilky po čínském trhu druhý největší a výhledy prodejů jsou do budoucna
růžové díky klesajícím cenám ropy. Levné palivo tam loni zvýšilo prodeje o 6 %. Jednalo se o první růst po finanční
krizi.
V loňském roce prodali němečtí výrobci automobilů na americkém trhu přibližně milión vozů za 20 miliard EUR
– 14 % celkových tržeb automobilového průmyslu SRN. Předseda představenstva společnosti Daimler Dieter Zetsche k tomu řekl novinářům: „Stále se musíme potýkat s mnoha obchodními bariérami. Je to mrhání ekonomickým
potenciálem.“
Přítomní manažeři rovněž zdůraznili svou frustraci se standardy a normami, které se na každé straně Atlantiku
liší. Upozornili na výhody, které by vznikly, pokud by už nemuseli vyrábět odlišné blinkry, zpětná zrcátka a světlomety pro dva různé trhy.
Němečtí představitelé automobilového průmyslu řekli jasné JA smlouvě TTIP.
Hovoří Dieter Zetsche, předseda představenstva společnosti Daimler.
Jednání o dohodě TTIP se vlivem rozporů zadrhávají již od svého zahájení v roce 2013. Mnoho Evropanů
kritizuje neprůhlednou povahu rozhovorů, které probíhají za zavřenými dveřmi. Mají výhrady k opatřením týkajícím se ochrany spotřebitelů a bezpečnosti práce. Německý odborový svaz IG Metall, který je silně zastoupen
v německém automobilovém průmyslu, řekl, že bude zásadně proti jakémukoliv narušení práv pracujících nebo
jejich zastoupení ve správních radách společností.
Předseda odborové rady koncernu VW Bernd Osterloh řekl, že není třeba se obávat harmonizace technických
norem nebo odstraňování obchodních bariér. „Tento jednostranný přístup ale vytváří dojem, že si automobilový
průmysl a jeho vedoucí představitelé přejí akceptovat nevýhody pro spotřebitele a zaměstnance, pokud to bude
výhodné pro ně,“ uvedl Osterloh: „Mluvíme zde o lidech a ne o ekonomických zájmech.“
Zdroj: http://www.dw.de, 28. 1. 2015
ZAS 1/2015 / 2
světový
autoprůmysl
Naši jubilanti
100 let činnosti společnosti Ricardo plc a 15 let od založení
pražské pobočky
Sir Harry Ricardo založil v roce 1915 společnost Engine Patents Ltd, ze které vznikla současná Ricardo plc
se sídlem v Shoreham-by-Sea. Původně se zabývala konzultacemi, výzkumem, vývojem a konstrukcí spalovacích motorů [1]. Ricardo je nyní globální konzultační společnost, zabývající se technickým a environmentálním
poradenstvím. Zaměstnává více než 2000 špičkových techniků, poradců a vědců, kteří řeší náročné projekty
v oblasti konstrukce spalovacích motorů, převodových ústrojí, vozidel, hybridních a elektrických systémů, i v oblasti
analýzy dopadů na životní prostředí. Aktivity Ricardo zasahují do oblasti osobních, nákladních a kolejových vozidel, vojenských vozidel, motocyklů, stavebních a zemědělských strojů, lodní dopravy, i do oblasti obnovitelných
zdrojů energie.
Spolupráce Ricardo s českým, resp.
československým automobilovým průmyslem má dlouhou tradici. Začala již v období první republiky. Automobilka PRAGA
používala pro své zážehové i vznětové
motory spalovací prostory podle patentů Ricardo. V poválečném období byla
spolupráce zaměřena na konzultace výzkumných a vývojových projektů se všemi podniky bývalých Československých
automobilových závodů a na aktivní činnost v Britsko-československé pracovní
skupině pro spolupráci v automobilovém
průmyslu.
V roce 1999 se firma Ricardo rozhodla vybudovat technické centrum v bývalé
východní Evropě. Vzhledem k dlouholeté
tradici našeho automobilového průmyslu
a dostupnosti vysoce kvalifikovaných pracovníků bylo vybráno umístění pobočky
v Praze. Ricardo Prague Branch byla otevřena 14. března 2000 za účasti paní Helen
Liddell, ministryně pro energetiku a konkurenceschopnost v Evropě [2]. Protože se
postupně rozšiřovalo zaměření z motorů
na převodovky, vozidla, analýzy, simulace
řízení, elektroniku a vývoj software, byl
zvýšen počet pracovníků, změněna organizační struktura a firma přemístěna do
WAVE - 1-D termodynamický program pro výpočet a analýzu spalovacích motorů.
nových prostor v Karlíně.
Společnost Ricardo Prague s.r.o. zde oficiálně zahájila činnost 3. června 2004 za účasti paní Anne Pringle,
britské velvyslankyně v České republice. Počet pracovníků byl postupně zvýšen z původních 8 na 185. Více než
90 % z nich má vysokoškolské vzdělání. Pražská pobočka spolupracuje s technickými univerzitami při zadávání
studentských diplomových prací a v rámci výzkumných center:
1. Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka 2005-2011, vedené ČVUT Praha [3].
2. Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka 2012-2017, vedené ČVUT Praha [4].
Konstrukční tým pražské pobočky Ricardo patří mezi nejuznávanější v mnoha oborech na celém světě. Naši
konstruktéři jsou plně kvalifikovaní pro vývoj a konstrukci motorů, pohonných ústrojí, převodovek a vozidel. Působíme nejen v oblasti osobních a nákladních automobilů, ale také ve vývoji motocyklů, vojenských vozidel a pohonných systémů pro lokomotivy a lodě. Zabýváme se všemi fázemi vývoje od návrhu konceptu, jeho projednávání
se zákazníkem přes konstrukční návrhy detailů, skupin a příslušenství, zajišťování dílů pro stavbu prototypů až po
úpravy vyplývající ze zkoušek. Pro práci používáme různé CAD systémy a simulační software. Intenzivně spolu-
naši jubilanti
ZAS 1/2015 / 3
Naši jubilanti
pracujeme se svými zákazníky na výrobě prototypů a jejich testování. Tato
cenná zpětná vazba nám pomáhá optimalizovat design. Pracujeme na široké škále projektů, jejichž rozsah se pohybuje od drobných úprav jednotlivých
komponent až po komplexní projekty pro velkosériovou výrobu významných
mezinárodních společností.
Oddělení analýz a simulací se zabývá komplexními výpočty v oblasti spalovacích motorů, automobilů a převodovek. Tato práce zahrnuje termodynamické výpočty, strukturální výpočty, výpočty proudění, dynamické simulace,
optimalizaci chlazení či simulaci ve spalovacím prostoru motoru.
Software Development, nyní nejpočetnější softwarové oddělení ze všech
světových poboček, vyvíjí simulační nástroje pro použití zejména v automobilovém průmyslu. Vyvíjené produkty (WAVE, WAVE-RT, VECTIS, VALDYN,
ENGDYN, RINGPAK, PISDYN, FEARCE a IGNITE) jsou používány pro návrh,
vývoj a optimalizaci vozidel a spalovacích motorů. V pražské pobočce Ricardo
Software se podílíme na vývoji všech těchto produktů. Část našich vývojářů se
zabývá vývojem řešičů, které používají metodu konečných prvků nebo metodu konečných objemů. Další velkou část zaměstnanců tvoří vývojáři grafického uživatelského prostředí. Příkladem úspěchu tohoto týmu je například vývoj
nové unifikované grafické platformy, kterou používají některé naše produkty
a kterou budou v budoucnu používat všechny softwarové produkty Ricardo.
Kromě vývoje softwarových produktů sídlí v pražské pobočce i vedení zákaznické podpory pro všechny zmíněné softwarové produkty a početný tým specialistů poskytující kvalitní uživatelskou podporu.
Oddělení Control and Electronics zahrnuje tři technické oblasti:
Electronics Hardware, Embedded Software a Controls. Tyto technické oblasti
podporují široké spektrum projektů od pokročilého výzkumu a vývoje až po
výrobu.
■ Skupina Electronics Hardware se zabývá návrhy pokročilých automobilových elektronických systémů od počátečního návrhu až k realizaci
finálního produktu.
■ Skupina Embedded Software zodpovídá za vývoj softwaru pro řídící
jednotky, který splňuje vysoké nároky na spolehlivost.
■ Skupina Controls pak zodpovídá za vývoj strategií a řídících algoritmů
pro motory, převodovky, hybridní a další automobilové systémy s důrazem na modelování, simulaci a implementaci řídících mechanismů.
V pražské pobočce Ricarda byla vyvinuta modulární „rapid prototyping“
řídicí jednotka rCube2, kterou lze použít v mnoha různých aplikacích v závislosti na konfiguraci, např. pro řízení zážehových a vznětových motorů, AMT
a AT převodovek.
V Praze se zabýváme vývojem řídicích strategií, které jsou testovány na
zkušebních stanovištích ve VTP Roztoky. Příkladem úspěchu je implementace WAVE-RT modelu motoru do samotné řídicí strategie motoru v řídicí
jednotce rCube2 a ověření její funkčnosti ve výpočtu v reálném čase na zkušebním stanovišti ve standardizovaných tranzientních jízdních cyklech. Tento
model byl přímo zapojen do uzavřené smyčky pro řízení vstřikování paliva
a/nebo řízení vzduchové cesty motoru. Tento krok otevírá mnoho možností pro zlepšení kvality řízení spalování, zvýšení robustnosti a/nebo omezení
počtu sensorů na motoru.
Prameny:
[1] http://www.ricardo.com/en-GB/Who-we-are/History/
[2] http://www.ricardo.com/en-GB/News--Media/rq/?page=7&rq=3312
[3] http://www3.fs.cvut.cz/web/index.php?id=bozek
[4] http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=TE01020020
Autoři: Ing. Eduard Lutišan, Ing. Jiří Navrátil, Ph.D., Ing. Bohumil Hnilička, Ph.D.
ZAS 1/2015 / 4
VENTIS - komplexní CFD program pro výpočet a analýzu
proudění a spalování ve vozidlech a spalovacích motorech.
Hardwarové moduly řídicí jednotky rCube2.
Řízení motoru pomocí řídicí jednotky rCube2 na testovacím
stanovišti. WAVE-RT model je přímo implementován
do řídicí strategie.
naši jubilanti
Z činnosti AutoSAP
138. zasedání představenstva AutoSAP
Představenstvo AutoSAP zasedalo v Průhonicích 11. 12. 2014 před zasedáním rady ředitelů. Na programu
byly tyto body:
1. Kontrola úkolů
V tomto bodě bylo představenstvo informováno o návrzích dopisů na nezapojené firmy z oboru „automotive“,
mediálním plánu AutoSAP na rok 2015 a problematice zvyšování plateb členů u obdobných svazů.
2. Připravenost 84. rady ředitelů
Představenstvo bylo ředitelem sekretariátu informováno o definitivním programu 84. zasedání rady ředitelů.
3. Organizační záležitosti, různé
Představenstvo schválilo vydání pravidelných publikací AutoSAP v roce 2015. Vzalo na vědomí informaci
o zasedání revizní skupiny, o zástupcích AutoSAP v odborných sekcích HK ČR a o přípravě „Memoranda“ SP ČR
s oborovými svazy pro oblast technického vzdělávání.
84. zasedání rady ředitelů
Zasedání 84. rady ředitelů se rovněž konalo 11. 12. 2014 v Průhonicích. Rada ředitelů při svém jednání:
A. Schválila
1) Rozpočet AutoSAP na rok 2015.
Společné foto B. Wojnara, A. Babiše a M. Jahna se členy týmu Škody CityJet.
z činnosti AutoSAP
ZAS 1/2015 / 5
Z činnosti AutoSAP
B. Vzala na vědomí:
1) Vystoupení M. Jahna o činnosti AutoSAP 2013–2014.
2) Výhled hospodaření AutoSAP a ODETTE v rámci AutoSAP za
rok 2014.
3) Informace o dlužných podílech členských firem AutoSAP.
4) Vystoupení A. Babiše, místopředsedy vlády a ministra financí
a J. Fidrmuce, náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy.
5) Informace ředitele sekretariátu AutoSAP o námětech na další činnost AutoSAP, zasedání divizí finálních výrobců a dodavatelů, vývoji členské základny aj.
6) Představení nových členů Schwarzmüller a Zebra Utility Cars.
7) Informace představitelů firem Škoda Auto, HMMC, Iveco Czech
Republic, SOR Libchavy a Tatra Trucks o současné situaci ve
výrobě vozidel.
V předsálí zasedání byl vystaven malý sportovní vůz Škoda CityJet,
který vyrobili učňové Středního odborného učiliště ŠKODA AUTO.
Vyzkoušel si ho i Andrej Babiš. Informace mu podal Bohdan Wojnar,
viceprezident AutoSAP.
Bez českých dodavatelů se neobejde ani Auto roku 2015 v ČR
– Škoda Fabia
Škoda Fabia 3. generace se stala Autem roku 2015 v ČR.
Český dodavatelský průmysl opět prokázal svou globální konkurenceschopnost. Tuzemští dodavatelé dodávají díly a příslušenství
nejen na „Auto roku 2015 v České republice“, kterým se stala Škoda Fabia, ale i na naprostou většinu z 31 vozů nominovaných do této
ankety. Ukázaly to výsledky akce „Dodavatel pro Auto roku 2015 v ČR“, kterou organizuje AutoSAP.
Ing. Martin Jahn, prezident AutoSAP v této souvislosti řekl: “Naše akce opět prokázala globální sílu českých dodavatelů. Ostatně
jejich tržby tvoří téměř 50 % z celkových tržeb automobilového průmyslu České republiky a naprostou většinu produkce exportují na ty
nejnáročnější trhy.“
ZAS 1/2015 / 6
z činnosti AutoSAP
Letos proběhl již 11. ročník akce „Dodavatel pro Auto roku v České republice“ určené
členským firmám AutoSAP z řad dodavatelů. Přihlásilo se do ní 31 firem. Všechny dodávají
díly alespoň na jeden z 31 automobilů nominovaných do ankety „Auto roku 2015 v ČR“.
Ing. M. Jahn dodává: „Dodavatel pro Auto roku je jednou z akcí, kterými podporujeme
Pavel Juříček a Martin Jahn s oceněním
Dodavatel pro Auto roku. Foto: Sport-Press /
výrobce automobilových dílů a příslušenství. Rozhodně si to zaslouží. O jejich konkurenceLuděk Šipla.
schopnosti svědčí, že přihlášené firmy dodávají díly nejen na všechny finalisty, ale s výjimkou jednoho japonského a jednoho korejského vozu i na všechny nominované automobily!
Přitom je nutno si uvědomit, že se jedná o špičkové vozy vyráběné v nejrůznějších zemích,
nejrůznějších značek a kategorií.“
Autem roku 2015 v ČR se stal na základě hlasování odborné poroty vůz Škoda Fabia
třetí generace, který je i vítězem kategorie městské vozy v hlasování veřejnosti. Na tento
vůz dodávají své výrobky a prestižní označení „Dodavatel pro Auto roku 2015 v České
republice“ získaly firmy:
■ 3 M Česko, spol. s r.o.
■ Benteler ČR s.r.o.
Martin Jahn, prezident Sdružení
■ BRANO GROUP, a.s.
automobilového průmyslu předává diplomy
■ BRISK Tábor a.s.
Dodavatel pro Auto roku 2015 v ČR zástupci
■ CONSTRUCT A&D a.s.
Divize dodavatelů AutoSAP Pavlu Juříčkovi.
Foto: Sport-Press / Jiří Křenek
■ EFTEC (Czech Republic) a.s.
■ Grupo Antolin Bohemia, a.s.
■ Gumárny Zubří, akciová společnost
■ HP-Pelzer s.r.o.
■ JTEKT Automotive Czech Plzen s.r.o.
■ Kamax s.r.o.
■ KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o.
■ Klein automotive, s.r.o.
■ Koyo Bearings Česká republika s.r.o.
■ Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o.
■ Maxion Wheels Czech s.r.o.
■ Mubea – HZP s.r.o.
■ Saar Gummi Czech s.r.o.
■ Tawesco s.r.o.
■ TOMATEX Otrokovice, a.s.
■ TRW Automotive Czech s.r.o.
Vítězná Fabia, tentokrát v rudém a „ozdobená“ hosteskami. Muž s diplomem
■ TRW – DAS a.s.
je Tomáš Hyan, předseda novinářské poroty. Pohár pro „svůj“ vítězný vůz drží
■ WITTE Nejdek, spol. s r.o.
Luboš Vlček, vedoucí prodeje Škody Auto. Foto: Sport-Press / Jiří Křenek
139. zasedání představenstva AutoSAP
V roce 2015 se představenstvo AutoSAP poprvé sešlo 15. ledna. Na programu mělo tyto hlavní body:
1. Kontrola úkolů
Byly projednány tyto úkoly: podklady pro oblast lobby, termíny zasedání představenstva a rady ředitelů v 1. pololetí 2015, audit mediálních výstupů AutoSAP, studie obnovy vozového parku, memorandum mezi SP ČR a AutoSAP k technickému vzdělání a zákon o výrobcích
s ukončenou životností.
2. Workshop členů rady ředitelů k problematice AutoSAP
Workshop se uskuteční 26. března 2015. Navržené okruhy témat jsou věda, výzkum a inovace, vzdělávání v technických profesích
a vnitřní a vnější komunikace.
3. Organizační záležitosti, různé
Představenstvo schválilo návrh na změny ve společenské smlouvě a statutu AutoSAP. Přijalo nového pozorovatele AutoSAP – DRUPOL,
výrobní družstvo. Dále projednalo problematiku sportovní autority v ČR (zapojení AutoSAP zamítnuto) a návrh na personální změny
v AutoSAP. Vzalo na vědomí informaci o ustavení sektorové pracovní skupiny „automotive“ pro Vědu, výzkum a inovace.
z činnosti AutoSAP
ZAS 1/2015 / 7
Naše inovace
První snímky nové Škody Superb
Od poloviny prosince 2014 ŠKODA Auto postupně uvolňuje informace o své nové vlajkové lodi, modelu Superb.
Světová premiéra se uskutečnila po uzávěrce tohoto čísla Zpravodaje. Podrobné informace proto přineseme v dalším čísle.
Již z fotografií vozu při závěrečném testování, z uveřejněných designových skic i předběžných údajů je zřejmé,
že se jedná o nejlepší vůz značky ŠKODA všech dob. Automobilka uvádí, že se ŠKODA Superb díky novému designovému jazyku, vyváženým proporcím, velkorysé nabídce prostoru, moderní technice, dynamice jízdy a kvalitě
zpracování posunula na samotnou horní hranici automobilové střední třídy.
Začátkem března bude vůz představen na autosalonu v Ženevě. Uvedení nového modelu na trh je naplánováno na polovinu roku 2015.
Experti probírají nový design vozu ŠKODA Superb
s Dr. Welschem (uprostřed), členem představenstva
ŠKODA AUTO za Technický vývoj, a šéfdesignérem
značky ŠKODA, Jozefem Kabaněm (druhý zleva).
ZAS 1/2015 / 8
Koncem roku 2014 procházela nová vlajková loď značky ŠKODA závěrečným
testovacím programem v jižní Evropě.
naše inovace
Informace
Největší vstřikolis WITTE Nejdek se chystá do provozu
Nejdecký výrobce zamykacích systémů roste a získal dvě nové posily pro strojový park vstřikovny plastů. Jedná
se o vstřikolisy s uzavírací silou 300 tun a historicky největší vstřikolis ve WITTE Nejdek s uzavírací silou 650 tun.
„Doprava druhého stroje nebyla vůbec hračkou. Speciální transport z Rakouska do Nejdku dopravil nové výrobní zařízení rozložené na dvě části. Na dvoře ještě před vraty WITTE Nejdek musela být provedena další demontáž,
abychom kolos do výrobní haly dostali. Nový vstřikolis z produkce firmy Wittmann Battenfeld je naše absolutně
největší lisovací zařízení nejen v Nejdku, ale také v celé skupině WITTE, resp. v našich sesterských společnostech.
Je určené pro výrobu výztuh dveřních klik z osminásobné formy. Stroj je dvoudeskový se speciální koncepcí rámu.
Po instalaci automatizace do zhruba tří týdnů jej plánujeme uvést do provozu a do poloviny roku 2015 propojit
online s montážní linkou,“ říká David Svoboda, vedoucí úseku Plasty.
Momentka z transportu části
výrobního zařízení do haly.
Již zkompletovaný vstřikolis Witmann Battenfeld. Je to největší stroj svého druhu nejen ve WITTE
Nejdek, ale i v celé skupině WITTE.
ŠKODA AUTO poprvé vyrobila i prodala 1 milion vozů během
jednoho roku
ŠKODA AUTO poprvé ve své historii vyrobila v jednom kalendářním roce více než jeden milion vozů. Již
10. prosince 2014 v hlavním výrobním závodě v Mladé Boleslavi sjela z linky jubilejní ŠKODA Fabia 1,2 TSI/81 kW
v bílé barvě Moon.
Rovněž prodeje poprvé překonaly hranici 1 milion vozů za jeden kalendářní rok: 1 037 200 zákazníků zvolilo
v roce 2014 značku ŠKODA.
Základem růstu produkce a odbytu je největší modelová ofenzíva v historii značky ŠKODA. Od roku 2010 česká
automobilka svou paletu vozů významně obnovila a rozšířila některé důležité oblasti podniku, především hlavní
výrobní závod v Mladé Boleslavi. Od vstupu koncernu Volkswagen v dubnu 1991 zvýšila ŠKODA AUTO svůj odbyt
šestinásobně. Stala se tak úspěšným světovým výrobcem se sedmi modelovými řadami a více než 40 modelovými
variantami. ŠKODA v roce 1991 vyráběla pouze jediný model – Favorit.
Důležitým pilířem růstu bylo etablování značky na nových, zejména mimoevropských trzích. Na počátku devadesátých let byla česká automobilka jednostranně zaměřena na domácí trh a země střední a východní Evropy.
Dnes ŠKODA prodává své produkty ve více než 100 zemích celého světa. Od roku 2010 je nejsilnějším trhem
Čína. Jen v prvních jedenácti měsících roku 2014 přispěl čínský trh k celkovým prodejům značky zhruba jednou
čtvrtinou.
informace
ZAS 1/2015 / 9
Informace
ŠKODA AUTO poprvé ve své historii vyrobila v jednom kalendářním roce více než jeden milion vozů.
Z tohoto důvodu sází ŠKODA AUTO vedle domácí produkce stále více také na lokální
kapacity na důležitých růstových trzích. V Číně česká automobilka vyrábí ve spolupráci s Shanghai Volkswagen (SVW) v závodech An-tching, I-čeng a Ning-po. Dosud bylo
v závodech společnosti SVW vyrobeno více než 1,3 milionu vozů značky ŠKODA. V průběhu letošního roku rozšířila ŠKODA svou čínskou paletu na dvojnásobek – šest lokálně vyráběných modelů. V Rusku se vozy značky ŠKODA vyrábějí v závodech v Nižním
Novgorodu a v Kaluze. V Indii sjíždí vozy značky ŠKODA z linky v závodech v Pune
a v Aurangabádu. Kromě těchto zemí se vozy značky ŠKODA vyrábí také na Slovensku,
v Kazachstánu a na Ukrajině.
Miliontým vozem byla ŠKODA Fabia 1,2 TSI/81 kW v bílé barvě Moon.
Díky Motoru Jikov motoristé tankují CNG už i v Českém Krumlově
Možnost natankovat stlačený zemní
plyn (CNG) mají od konce roku 2014 také
řidiči v Českém Krumlově. Společnost
MOTOR JIKOV ve spolupráci s provozovatelem Zliner Energy s.r.o. zprovoznila první
plnicí stanici CNG na Českokrumlovsku,
a to v depu autobusů ve Chvalšinské ulici.
„Jedná se o veřejnou bezobslužnou
čerpací stanici. Platební terminál pracuje
s podnikovými čipy, kartami CNG a bankovními platebními kartami VISA a EC/MC.
Svojí kapacitou CNG stanice slouží nejen
ZAS 1/2015 / 10
pro plnění autobusů, ale i osobních a nákladních automobilů,“ sdělil Jiří Slíva, ředitel divize
Speciální obrábění a výroba společnosti MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.
Majitelé vozů na CNG šetří, v porovnání s benzínem, naftou a LPG, až polovinu nákladů na provoz. „O tom, že motoristé mají o CNG zájem, nás přesvědčuje veřejná plnicí
stanice v Písku, u které jsme po prvním roce provozu navyšovali výkon na dvojnásobek.
Loni v únoru jsme zprovoznili další veřejnou stanici v Jindřichově Hradci a nyní přišel na
řadu Český Krumlov. I tam počítáme do budoucna s možností navýšení kapacity na dvojnásobek,“ uvedl generální ředitel MOTOR JIKOV Group a.s. Miroslav Dvořák.
Ve stanici od počátku doplňují plyn například vozy ČSAD Autobusy České Budějovice.
„Tankujeme se čtyřmi autobusy, z toho dvěma městskými Irisbus Citelis a dvěma vozidly
Iveco Rochero. Vozový park v Českém Krumlově rozšíří ještě dalších sedm autobusů na CNG.
Z dosavadního provozu je patrné, že úspora pohonných hmot je na velice příznivé úrovni až
informace
40 % oproti motorové naftě,“ uvedl Karel Coufal, obchodní ředitel
ČSAD Autobusy České Budějovice a.s.
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. vyvíjí, vyrábí a dodává na trh
v současné době pět typů plnicích stanic na CNG. Kromě veřejných také stanice vnitropodnikové, o které mají zájem především
společnosti provozující kromě silničních vozidel také vysokozdvižné vozíky a jinou manipulační techniku na CNG. „Firma s vozovým parkem na CNG může ušetřit statisíce, v případě větších flotil
i miliony korun ročně. O tom se ostatně přesvědčujeme i v Motoru
Jikov, kde samozřejmě vozidla a vysokozdvižné vozíky s pohonem na CNG využíváme,“ zdůraznil Jiří Slíva.
Nová veřejná plnicí stanice CNG z produkce firmy MOTOR JIKOV
funguje v Českém Krumlově od konce loňského roku.
Stanici otevřeli generální ředitel společnosti MOTOR JIKOV Miroslav Dvořák (uprostřed), generální ředitel ČSAD Autobusy České Budějovice
Vladimír Homola (vlevo) a senátor za obvod Český Krumlov Tomáš Jirsa.
ŠKODA Muzeum má rekordní návštěvnost
Když bylo před více než dvěma lety slavnostně otevřeno nové ŠKODA Muzeum po zásadní přestavbě, zbořilo zažité představy
o tom, jak by mělo vypadat muzeum automobilů. ŠKODA Muzeum je výkladní skříní nejen historie mladoboleslavské automobilky, ale také
moderního světového výstavnictví.
Díky moderní koncepci si získává čím dál více obdivovatelů. V uplynulém roce navštívilo expozici ŠKODA Muzea v Mladé Boleslavi
185 409 osob, což představuje meziroční nárůst o 11,6 %. Kromě českých návštěvníků si atraktivní sondu do automobilové historie zařazuje do svého programu čím dál větší počet zahraničních hostů, z nichž nejvíce přijíždí z Německa a Dánska. Nechybějí ale ani návštěvníci
z Číny, Austrálie nebo USA.
„Prezentovat automobilovou historii moderní formou za využití všech multimediálních prvků je správný koncept a rostoucí návštěvnost
je důkazem, že se ŠKODA Muzeum před více než dvěma roky vydalo správným směrem,“ komentuje rekordní návštěvnost Andrea Frydlová, vedoucí ŠKODA Muzea.
ŠKODA Muzeum těží z moderní a interaktivní výstavní koncepce. Aplikace multimediálních technologií, jež umožňují návštěvníka
aktivně zapojit do prohlídky, pravidelné obměny vystavených vozů v průběhu roku, desítky doplňujících exponátů, filmy, dokumenty - to
jsou hlavní prvky, které zajišťují, že i vracející se návštěvníci mají o zábavu postaráno.
informace
ZAS 1/2015 / 11
Informace
ŠKODA Muzeum je výkladní skříní nejen historie mladoboleslavské automobilky, ale také moderního světového výstavnictví.
Mladoboleslavské muzeum však nežije jen výstavou automobilů, jeho nedílnou součástí je rovněž řada doprovodných a kulturních akcí.
Vloni patřila mezi nejoblíbenější prezentace fotografií ‘ŠKODA očima Viléma Heckela‘ a poutavá výpravná show ‘Indická odysea 1934‘. Pro
rok 2015 je také připravena řada žánrově pestrých kulturních akcí a vystoupení známých interpretů. Chybět nebudou ani tradiční programy
pro děti.
ŠKODA Muzeum se může pochlubit i pohledem do vybrané části expozice z pohodlí domova díky virtuální prohlídce prostřednictvím Google Street View, či premiérovým získáním prestižního certifikátu TripAdvisor, vycházejícího z vysokého hodnocení návštěvníků
muzea.
Do stylově čistě řešeného ŠKODA Muzea v Mladé Boleslavi si v roce 2014 našlo cestu rekordních 185 409 návštěvníků.
ZAS 1/2015 /12
informace
Evropská unie a my
Německý zákon o elektromobilitě
Na konci října 2014 byla v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněna směrnice Evropského parlamentu
a Rady Evropy o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. Ta zřizuje společný rámec pro opatření s cílem
minimalizovat závislost dopravy na ropě a omezit její dopad na životní prostředí. Stanovuje minimální požadavky na
vytvoření infrastruktury pro alternativní paliva. Každý stát musí přijmout vnitrostátní rámec politiky pro alternativní
zdroje energie, který oznámí Evropské komisi do 18. listopadu 2016.
V tomto ohledu udává trend jednoznačně Německo, jehož cílem je podle Energiewende nárůst počtu automobilů poháněných elektřinou do roku 2020 na jeden milion. Spolková vláda proto přijala návrh zákona o elektromobilitě. „Gesetz zur Bevorrechtigung der Verwendung elektrisch betriebener Fahrzeuge“ neboli zákon o preferenci
používání elektricky poháněných vozidel připravovalo ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury spolu s ministerstvem životního prostředí. Kabinetu byl předložen 24. září 2014. Za cíl si klade snížení emisí CO2, nezávislost
na fosilních palivech, pokles hluku a hlavně zvýšení atraktivity pro uživatele elektromobilů v každodenním provozu.
Mezi další faktory patří zajištění právní jistoty a bezpečnosti plánování při zacházení s těmito vozidly pro obce.
Zákon by se měl vztahovat jen na určité typy aut - na osobní automobily, obytné automobily i nákladní vozidla do
3,5 tun poháněná pouze elektrickou energií nebo palivovými články a na hybridní automobily s emisemi CO2 do
50 g/km nebo s minimální dojezdovou vzdáleností 40 kilometrů pouze na elektrický pohon.
Pro tuto skupinu vozidel, která bude dobře odlišitelná a identifikovatelná podle poznávací značky, by mělo platit
několik privilegií. Právo na využívání autobusových pruhů, přednostní parkování na vyznačených místech, výjimky
z příjezdových a přístupových zákazů nebo třeba osvobození od poplatků za parkování na veřejných cestách.
V účinnost by měl zákon vstoupit v první polovině roku 2015 s platností do roku 2030. Výhledově by se měly dořešit
otázky nabíjení aut na pracovišti a doma a také zvláštní pravidla pro dodavatele služeb.
Elektromobilita je základním stavebním kamenem na cestě k udržitelnému rozvoji dopravy a přispívá k dosažení cílů na ochranu klimatu. Příprava zákona jako takového je považována za nezbytnost. Podle statistik
narostl v Německu za poslední rok počet elektromobilů o 120 %, počet plug-in hybridů dokonce o 200 %. V současnosti probíhají diskuze hlavně na téma možnosti využívání autobusových pruhů. Zastánci privilegium vnímají
jako pobídku pro pořízení elektromobilu, při překročení určité hranice v počtu těchto aut by ho zrušili. Mnozí hodnotí
zavádění opatření a jejich následné rušení za nekompetentní, oponují zpomalením provozu či dopravními zácpami
a zpožděním městské hromadné dopravy.
Konsensus platí pro udělení pravomoci obcí, aby samy uvážily rizika a nastavily možnosti využití těchto pruhů.
Neshody panují také kolem minimální dojezdové vzdálenosti plug-in hybridů. Někteří míní, že dojezd 40 kilometrů
je příliš nízký, že by to mělo být minimálně 60. Kratší vzdálenost je odůvodněna průměrnou dojezdovou vzdáleností
do práce, která činí 25–30 kilometrů, navíc 90 % těchto aut ujede 40 km výhradně na elektřinu a stačí jim menší
a efektivnější baterie. Ozývají se hlasy, že výhody by měla obdržet jen auta čistě poháněná elektřinou. Nicméně
pádným protiargumentem je fakt, že většina občanů si nemůže dovolit pořízení druhého auta – elektromobilu, takže
alternativou je právě systém plug-in hybrid. Na krátké cesty jezdí na elektrickou energii, na delší vzdálenosti pak
využijí klasický spalovací motor.
Podle politické frakce SPD se tudíž nesmí opomíjet vývoj nízkoemisních a úsporných motorů, protože elektromobilita je teprve v začátcích. Dořešit je ještě potřeba náklady spojené s výměnou poznávacích značek pro
stávající majitele aut, kdy realizace by měla být co možná nejméně finančně a byrokraticky zatěžující. Napadána
je platnost zákona do roku 2030, která je kvůli rychlému rozvoji nových technologií nepřiměřeně dlouhá. V současnosti jsou pouze tři kritéria, která brzdí rozvoj elektromobility. Za prvé je to cena a dostupnost aut, za druhé
omezená dojezdová vzdálenost a konečně prozatím limitovaná infrastruktura pro nabíjení.
Priority ACEA pro rok 2015
Evropská asociace automobilových výrobců si stanovila dále uvedené priority pro rok 2015. AutoSAP je přidruženým členem ACEA. Úzce s touto asociací spolupracuje a koordinuje své aktivity.
evropská unie a my
ZAS 1/2015 / 13
Evropská unie a my
Inovace
Růst
prostřednictvím
obchodu
Chytrá regulace
Osobní automobily
(OA)
Emise CO2 pro OA a LUV
Připravit strategii, metodologii
a návrh dalšího limitu
emisí CO2
Nezavádět před rokem 2030
TTIP - USA
Komplexní dohoda včetně
odstranění tarifů a postupného
sbližování předpisů
(stanovení „ekvivalence“)
Prověření celého rámce
typového schvalování
vozidel
Zachovat dostatečnou
pružnost procesu
typového schvalování
Osobní automobily
Globální testovací procedura
pro lehká vozidla (WLTP)
Přesný korelační faktor pro
emise CO2 a znečišťující
emise
Zavedení po roce 2020
Japonsko
Vyvážená dohoda zohledňující
odstranění netarifních bariér
(týká se hlavně technických
předpisů a automobilů
kategorie kei)
Inteligentní dopravní
systémy (ITS)
Získat odpovídající čas na
přípravu a zachovat
technologicky neutrální
přístup pro eCall
Zajistit správné zavedení
směrnice pro ITS
Osobní automobily
Emise v reálném provozu (RDE)
Odpovídající test s rozumnými
hraničními podmínkami
Zavedení:
krok 1 s vhodným faktorem
přizpůsobení ne dříve než
v září 2017;
krok 2 s nižším faktorem
přizpůsobení o 3–5 let později
Dohoda o volném obchodu
s Jižní Koreou
Spravedlivá a správná
implementace
Systematické monitorování
Vynucení, pokud bude třeba
Dopravní politika
Zajistit realističtější cíle
pro dopravu v městských
aglomeracích
a vyváženější politiku
vycházející ze souběžného
využívání více druhů
dopravy a integrovaného
přístupu
Užitkové automobily (NA)
CO2 pro NA
Připravit metodologii měření
emisí CO2 s využitím
počítačové simulace
Vyhnout se stanovení právně
závazných limitů
Omezení využití určitých látek
Získat odpovídající čas
na přípravu a přijatelné
výjimky podle směrnice pro
vozidla s ukončenou životností
a programem REACH
Užitkové automobily
Hmotnosti a rozměry NA
Odstranit existující omezení
délky vozidel a umožnit tak
využívání inovativních technologií
Zachovat současné požadavky
na typové schvalování
Účinnost ve využívání zdrojů
Zachovat finančně výhodné
využívání přírodních zdrojů
při výrobě vozidel
Zajistit konzistenci s cíli
týkajícími se vozidel
s ukončenou životnosti
a iniciativou pro rotující
ekonomiku
Všeobecně
Konektivita
Umožnit vzdálený přístup třetím
stranám a umožnit komunikaci
s vozidly za stanovených
podmínek a se zabezpečením
bezpečnosti, ochrany dat
a spolehlivosti
Bezpečnost silničního
provozu
Zajistit využití rozboru
nákladové efektivity a správný
výběr opatření z materiálu
Všeobecná regulace
bezpečnosti silničního
provozu a z Euro NCAP
Zvážit alternativy regulace
vozidel
Konkurenceschopnost
Systematicky zavádět odsouhlasené principy a doporučení aktivity CARS 2020
Připravit strategii konkurenceschopnosti EU pro automobilový sektor
ZAS 1/2015 / 14
evropská unie a my
Představujeme naše členy
Schwarzmüller s.r.o.
Za Dálnicí 508
267 53 Žebrák
Tel.: 311 908 111
Fax: 311 908 222
E-mail: offi[email protected]
http://www.schwarzmueller.cz
Rok založení:
1992
Počet zaměstnanců:
321
Generální ředitel a jednatel: Ing. Petr Hobl
Výrobní program: nástavby, návěsy a přívěsy pro nákladní automobily (kategorie O3 a O4)
AUFEER DESIGN, s.r.o.
Bílkova 865
110 00 Praha 1
Tel.: 326 700 400
Fax: 326 700 450
E-mail: [email protected]
www.aufeerdesign.cz
Rok založení:
Počet zaměstnanců:
Výkonný ředitel a jednatel:
2000
166
Ing. Martin Zabadal
ZAMĚŘENÍ
Poskytování designerských, vývojových,
konstrukčních a výpočtových produktů
a služeb v oblasti automobilů
pžedstavujeme naše členy
ZAS 1/2015 / 15
Představujeme naše členy
DAT CZECH & SLOVAK s.r.o.
Kostelecká 879/59
196 00 Praha 96
Tel.: 283 931 831
Fax: 283 931 830
E-mail: [email protected]
www.dat-czech.cz
Rok založení:
2008
Počet zaměstnanců: 20
Jednatel:
Dr. PhDr. Štěpán L. Kubín
Software a analýzy zaměřené na kalkulace oprav, škod a oceňování vozidel.
DRUPOL, výrobní družstvo
V Předním Hloubětíně 8, 190 00 Praha 9
Tel.: 284 818 857
E-mail: [email protected]
www.drupol.cz
Rok založení:
Počet zaměstnanců:
Předseda představenstva:
Generální ředitel:
1935
73
Ing. Jarmila Špryňarová
Ing. Martin Špryňar
Prodej a servis vozů Škoda, sériová a zakázková kovovýroba, výroba těsnění, prodej a servis zahradní a lesní techniky
ZAS 1/2012 /16
pžedstavujeme naše členy
Z podnikového tisku
Prestižní ocenění pro závod HMMC
Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech obdržela cenu za nejlepší produktivitu mezi výrobci automobilů v Evropě. Srovnávání závodů většiny globálních výrobců
automobilů, tzv. Harbour Report, probíhá od 90. let minulého století. Cílem je porovnávání
výrobní efektivity, tzv. HPV (hours per vehicle). HPV je součet odpracovaných hodin lidí
podílejících se přímo na výrobě dělený počtem vyprodukovaných aut. Společnost HMMC
se do Harbour Reportu zapojila v roce 2012, kdy skončila třetí. Letos, společně s výsledky
ruského závodu Hyundai Motor Manufacturing Rus, jsme se jako značka Hyundai umístili
v Evropě na první příčce.
Prezident České republiky Miloš Zeman navštívil Iveco Czech Republic
ve Vysokém Mýtě
„Jste skvělý podnik“, vepsal prezident Miloš Zeman 14. ledna 2015 do Pamětního listu
při své návštěvě společnosti Iveco Czech Republic ve Vysokém Mýtě. Po úvodním přivítání
následovalo setkání s vedením společnosti a prezentace firmy. Poté se M. Zeman seznámil
s výrobním areálem a produktovou řadou Iveco Bus. Na závěr se setkal se zaměstnanci
firmy a zavzpomínal na autobus Zemák, který se vyráběl v našem závodě.
Forma pro firmu Replast Produkt váží 9,5 tuny
V nástrojárně divize Metalurgie ČZ došlo v lednu 2015 k oživení spolupráce s firmou
Faurecia Písek, pro kterou budou dodávány kontrolní přípravky a měřidla. Dále trvá kontakt
s novým zákazníkem ITW Pronovia. V prosinci nástrojárna dodala firmě Replast Produkt
formu na lití vík pro žlaby vedení kabelových chrániček kolem komunikací. Forma váží
9,5 tuny. Nástrojárna je schopna dodávat formy do hmotnosti 20 tun.
Novoroční projev generálního ředitele Pavla Táborského
Čekají nás čtyři výzvy. Za prvé jsou zde nové projekty a zakázky pro VW Group. Jedná
se pravděpodobně o největší zakázky v historii Brana. Za druhé je zde pokračující globalizace. GM, VW Group a další partneři po nás chtějí dodávky z ČR do Evropy, z Číny do
Asie, z Ruska do Ruska, z Ameriky do Ameriky apod. Když zákazník říká: „Lokalizujte
výrobu“, znamená to pro nás rozšiřovat a globalizovat. Jiná cesta není. Za třetí jsou to
z podnikového tisku
ZAS 1/2015 / 17
Z podnikového tisku
akvizice z roku 2014 (PROF SVAR, německá firma KOMP GmbH Bielefeld), znamenající
rozšíření skladby zákazníků a otevření nových trhů. Za čtvrté jednotlivá SBU (zejména
Plasty Zubří a CS Rakovník) se musí stát plnohodnotnými dodavateli a zvládnout veškerou
problematiku s tím spojenou.
10 let od ukončení outsourcingu IT
15. ledna uběhlo 10 let od doby, kdy naše firma ukončila smlouvu na outsourcing informačních systémů s firmou IBM. Principem outsourcingu je předání podpůrného procesu,
který není pro podnikání klíčový, externí firmě, která ho pak zajišťuje. V případě IT se u nás
ukázal outsourcing jako nepružný a finančně neefektivní. Rozhodnutí vrátit se k internímu
provozování informačních systémů bylo správné. IT není v „Conti“ podpůrný proces. IT
nám pomáhá získávat na trhu konkurenční výhodu díky IT řešením šitým na míru našim
specifickým požadavkům. IT strategie v této oblasti je nyní jasná: Kritické znalosti a služby,
které nám přinášejí konkurenční výhodu, zůstanou i nadále interní!
Tři významné ceny pro Fabii
Nová Fabia sbírá první odborná ocenění. Zvítězila v odborné anketě britského spotřebitelského magazínu „What Car?“ jako Automobil roku 2015. Stala se autem roku ve
Slovinsku a v Bulharsku. Nejnovější ocenění je titul Auto roku 2015 v České republice.
Trialový speciál v Zákaznickém centru
V polovině prosince se v servisních dílnách Zákaznického centra Tatra Trucks objevila
modrá osmikolka T813. Patří truck trialovému závodnímu týmu HT GROUP Racing Team.
Majitel Daniel Stiblík řekl: “Auto jsme koupili od Adama Staňka, který při stavbě vozu úzce
s automobilkou spolupracoval. Na větší servis jsme teď neměli čas a chtěli ho svěřit odborníkům. Spolupráce s panem Štěpánem je vynikající, jsme velmi spokojeni. V současné
době uvažujeme nad rekonstrukcí jedné osmsetpatnáctky, tak bychom také rádi využili
služeb Zákaznického centra. Truck trial jezdíme druhou sezónu. Za loňský rok jsme v českém seriálu na třetím místě.“
ZAS 1/2015 /18
právní servis
Informační bulletin
Projekt „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ č.p. 5.1 SPTP02/008 v rámci OPPI je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie
Číslo 21
Datum vydání: 25. 2. 2015
Zpracovali: Ing. Zdeněk Novák, Ing. Pavel Ešner, Ing. Jiří Kyncl
Te c h n o l o g i c k á p l a t f o r m a – Vo z i d l a p r o u d r ž i t e l n o u m o b i l i t u
Informační bulletin
Workshop TP VUM 6. 12. 2014
Další workshop Technologické platformy Vozidla pro udržitelnou mobilitu v rámci udržitelnosti projektu se konal v Průhonicích 6. prosince 2014. Jeho účastníky byli představitelé firem AutoSAP. Jednání zahájil Ing. Martin Jahn, prezident AutoSAP prezentací o činnosti
AutoSAP za uplynulý rok. Ve svém vystoupení se široce zabýval výzkumem a vývojem, které patří k základním stavebním prvkům budoucí
konkurenceschopnosti českého autoprůmyslu. V této souvislosti zdůraznil zásadní význam výstupů TP VUM. Konstatoval, že činnost TP
VUM je v etapě udržitelnosti v souladu se zadáním. Strategická výzkumná agenda i Implementační akční plán jsou pro potřeby firem využívány. Ředitel sekretariátu AutoSAP Ing. Antonín Šípek informoval přítomné o výhledu hospodaření za rok 2014 a rozpočtu na rok 2015.
Hosty workshopu byli náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy J. Fidrmuc a místopředseda vlády a ministr financí A. Babiš.
Tématem vystoupení J. Fidrmuce byla chystaná opatření na podporu technického vzdělávání. Podtrhl nutnost věnovat technickému vzdělání zvýšenou pozornost, protože je jedním z prvků udržitelnosti konkurenceschopnosti českého průmyslu. Obdobný závěr je obsažen v SVA.
Atraktivní exponát – Škoda CityJet.
informační bulletin
ZAS 1/2015 / 19
Informační bulletin
i v Implementačním akčním plánu TP VUM. Vystoupení
A. Babiše se věnovalo současné ekonomické situaci.
Jeho součástí byla i pasáž, která se týkala oblasti výzkumu a vývoje (VaV). Diskutována byla zejména otázka
uznatelnosti nákladů na VaV ze strany finančních úřadů,
jednotný výklad zákona v této části a systémy finanční
podpory za strany státu pro VaV.
Příjemným zpestřením workshopu byla vystavená
studie malého sportovního roadsteru CityJet na bázi vozu
Škoda Citygo. Tento automobil vyvinuli a vyrobili učňové
Středního odborného učiliště ŠKODA AUTO. Na prezentačních panelech byly uvedeny podrobné informace
o vzniku a technických parametrech sympatického vozu.
Je to jeden z mnoha příspěvků automobilového průmyslu, jak zvýšit atraktivitu technického vzdělání pro mladou
generaci.
Tým Škody CityJet seznamoval účastníky workshopu
s technickými parametry tohoto automobilu.
BRISK Tábor již využívá jeden z konkrétních výstupů IAP
BRISK Tábor a.s. se aktivně podílel na Technologické platformě „ Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ založené v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Jedním z konkrétních výstupů Implementačního akčního plánu je realizace výroby moderní modulární linky
pro montáž zapalovacích svíček.
Digitalizace umožnila posun od jednoúčelových výrobních zařízení k modulárním technologiím, které jsou snadno rekonfigurovatelné
a spolu s využitím virtuálního modelování výrobního procesu jsou důležitým faktorem při snižování nákladů na výrobu a vycházejí vstříc
rozdílným potřebám zákazníků.
Jednotlivé podsestavy linky BRISK jsou montovány a opraveny mimo hlavní linku a na ni je pak dodán již smontovaný celek. Zlepšuje
se tak efektivnost a průchodnost. Jednotlivé moduly mohou být složeny nejen z nových, ale i starších strojů, což snižuje náklady na pořizování.
Modulární linka pro montáž zapalovacích svíček snižuje náklady
a zrychluje výrobní proces.
ZAS 1/2015 /20
Linka BRISK je jedním z konkrétních výstupů TP VUM, na jejíž
činnosti se BRISK Tábor velmi aktivně podílel.
informační bulletin
Anketa
Partneři