Industriální trh Česká republika MarketView

Komentáře

Transkript

Industriální trh Česká republika MarketView
Industriální trh Česká republika
MarketView
3. ČTVRTLETÍ 2014
CBRE Global Research and Consulting
NOVĚ
DOKONČENO
100 600 m2
ČISTÁ REALIZOVANÁ
POPTÁVKA (BEZ RENEG.)
219 100 m2
NEJVYŠŠÍ
NÁJEMNÉ
4,25 EUR/m2/měsíc
MÍRA
NEOBSAZENOSTI
7,5 %
VÝRAZNÉ SNÍŽENÍ MÍRY NEOBSAZENOSTI V ŠIRŠÍM OKOLÍ PRAHY. ČISTÁ
REALIZOVANÁ POPTÁVKA NEJSILNĚJŠÍ OD 4. ČTVRTLETÍ 2010. CELKOVÁ ČISTÁ
REALIZOVANÁ POPTÁVKA DOSÁHNE V ROCE 2014 REKORDNÍ ÚROVNĚ.
3. ČTVRTLETÍ 2014
• Celková realizovaná poptávka (včetně
reneg.) mezičtvrtletně narostla o 39 %
a meziročně o 31 %.
• Nová výstavba se oproti minulému čtvrtletí
snížila o 7 %. Mezi největší dokončené
projekty patří hala DC1 v D+D Parku
Kosmonosy (26 000 m2) a modernizace
budovy Westgate Park Rudná (23 800 m2).
• Prime industrial yield poklesl o 0,50 p.b.
a nyní dosahuje 7,00 %.
Výhled
Meziroční změna
1
2015
Výhled 2014
Výhled 2014
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Q1-Q3
2014
2013
2012
2011
Nově dokončeno
Míra neobsazenosti
2010
2009
2008
2007
• Čistá realizovaná poptávka (bez reneg.)
dosáhla 219 100 m2 , což představuje
v mezičtvrtletním srovnání nárůst o 72 %
a v meziročním srovnání nárůst o 20 %.
Nejvyšší čistá realizovaná poptávka (bez
reneg.) byla s 42% podílem na
celorepublikové poptávce nejvyšší v Praze.
Z regionů byla nejsilnější poptávka
zaznamenána v Plzeňském kraji a ve
Středočeském kraji s podílem 17 %,
respektive 16 %.
Čistá realizovaná poptávka (bez reneg.)
Čistá absorpce
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2006
• V širším okolí Prahy se výrazně snížila míra
neobsazenosti na 6,4 %, což je nejnižší
zaznamenaná míra od roku 2007.
Meziročně se jedná o pokles 3,6 p.b. Míra
neobsazenosti na Praze jih/ jihovýchod činí
pouze 2,7 %. Naopak na Praze západ míra
neobsazenosti dosahuje 14,8 %.
Tisíc m2
• Míra neobsazenosti poklesla o 0,6 p.b. na
7,5 %, což představuje 361 200 m 2 volných
industriálních a logistických ploch
s možností okamžitému pronájmu.
Míra neobsazenosti (%)
Graf 1: Industriální trh v ČR – vývoj trhu, 3. čtvrtletí 2014
Zdroj: CBRE Research, Industrial Research Forum
Tabulka 1: Významné nové nájemní transakce, 3. čtvrtletí 2014
Nájemce
Industriální park
Velikost (m2)
Typ nájmu
Červa
Prologis Park Prague-Airport, DC3
29 500
Předpronájem
Sportisimo
Westgate Park Rudna
12 300
Pronájem
Schenker
D+D Park Kosmonosy, DC1
10 000
Pronájem
Allyouneed
CTPark Bor, B7
9 500
Pronájem
Zdroj: CBRE Research, Industrial Research Forum
Tabulka 2: Hlavní ukazele industriálního trhu v ČR, 1.-3. čtvrtletí 2014
Celkem ČR
Širší okolí Prahy
Regiony
Celkové množství prostor (m2)
4 788 000
1 873 500
2 914 500
Volné prostory (m2)
361 200
119 100
242 100
Míra neobsazenosti (%)
7,5
6,4
8,3
Nově dokončeno (m2)
275 800
86 400
189 400
475 500
219 100
256 400
Čistá poptávka

Čistá realizovaná poptávka
(bez renegociací) (m2)
Míra neobsazenosti

Celková realizovaná poptávka (m 2)
875 200
387 700
487 500
Nově dokončeno

Čistá absorpce (m2)
307 600
157 700
149 900
Prům. efektivní nájemné

Prostory ve výstavbě (m2)
224 300
168 700
55 600
Prime industrial yield

Průměrné efektivní nájemné*
(EUR/m2/měsíc)
3,40-4,25
3,40-4,00
3,40-4,25
Zdroj: CBRE Research, Industrial Research Forum
* Jednotka o velikosti 2 000 – 5 000 m2
© 2014, CBRE s.r.o.
3. čtvrtletí 2014
Mapa: Hlavní ukazatele trhu v 3. čtvrtletí 2014
Volné plochy (v m2):
Celkem prostor
Volné prostory
Ve výstavbě
Poptávka
20 001-40 000
40 001-60 000
60 001-80 000
Big Box – Industriální trh v České republice | MarketView
nad 100 000
0 m2
0 m2
0 m2
0 m2
Celkem prostor
Volné prostory
Ve výstavbě
Poptávka
Celkem prostor
Volné prostory
Ve výstavbě
Poptávka
63 100 m2
13 400 m2
0 m2
0 m2
Celkem prostor
Volné prostory
Ve výstavbě
Poptávka
376 300 m2
21 800 m2
9 300 m2
8 100 m2
Celkem prostor
117 800 m2
Volné prostory
19 700 m2
Ve
výstavbě
0 m2
2
OLOMOUCKÝ KRAJ
361 200 m
99 400 m2
Poptávka
0 m2 Celkem prostor
54 000 m2
Volné
prostory
14 200 m2
2
0m
Ve výstavbě
5 400 m2
2
34 900 m
VYSOČINA
Poptávka
1 300 m2
Celkem prostor
97 700 m2
ZLÍNSKÝ KRAJ
Volné prostory
2 600 m2
Celkem prostor
6 600 m2
Ve výstavbě
0 m2
Volné prostory
0 m2
2
Poptávka
3 500 m
Ve výstavbě
0 m2
JIŽNÍ ČECHY
Celkem prostor
Volné prostory
Ve výstavbě
Poptávka
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Celkem prostor
Volné prostory
Ve výstavbě
Poptávka
STŘEDNÍ ČECHY
669 500 m2
44 600 m2
10 400 m2
37 000 m2
485 600 m2
13 200 m2
0 m2
22 900 m2
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
PARDUBICKÝ KRAJ
PLZEŇSKÝ KRAJ
922 000 m2
37 000 m2
39 200 m2
9 300 m2
PRAHA JIH/ JIHOVÝCHOD
162 600 m2
0 m2
5 900 m2
15 100 m2
KARLOVARSKÝ KRAJ
Celkem prostor
Volné prostory
Ve výstavbě
Poptávka
Celkem prostor
Volné prostory
Ve výstavbě
Poptávka
465 900 m2
68 900 m2
129 500 m2
59 200 m2
LIBERECKÝ KRAJ
Celkem prostor
Volné prostory
Ve výstavbě
Poptávka
ÚSTECKÝ KRAJ
Celkem prostor
172 800 m2
Volné prostory
10 600 m2
Ve výstavbě
25 000 m2
Poptávka
6 800 m2
80 001-100 000
Celkem prostor
Volné prostory
Ve výstavbě
Poptávka
PRAHA SEVER/ SEVEROVÝCHOD
PRAHA ZÁPAD
0-20 000
JIŽNÍ MORAVA
5 200 m2
2 200 m2
0 m2
0 m2
Celkem prostor
Volné prostory
Ve výstavbě
Poptávka
KONTAKTY
Poptávka
0 m2
785 300 m2
58 900 m2
5 500 m2
21 000 m2
Zdroj: CBRE Research, Industrial Research Forum
Pro více informací o tomto reportu prosím kontaktujte: CBRE s.r.o., nám. Republiky 1, 110 00 Praha 1
Richard Curran
Managing Director
t: +420221711026
e:[email protected]
Michal Bezděka
Head of Industrial Agency
t: +420221711035
e:[email protected]
Klára Bejblová
Senior Researcher
t: +420221711007
e:[email protected]
Tomáš Jachan
Researcher
t: +420221711062
e:[email protected]
DEFINICE
CELKOVÉ MNOŽSTVÍ PROSTOR - množství moderních skladovacích prostor třídy A v metrech čtverečních; jedná se o prostory, které developeři pronajímají.
MÍRA NEOBSAZENOSTI - celkové množství volných skladových prostor vydělené celkovým množstvím skladových prostor.
CELKOVÁ REALIZOVANÁ POPTÁVKA – celkové množství skladových prostor, které byly v daném období pronajaty (zahrnuty pronájmy na dobu delší než 1 rok);
rozhodujícím momentem je podpis právně závazného dokumentu jakým je smlouva o smlouvě budoucí/nájemní smlouva.
ČISTÁ REALIZOVANÁ POPTÁVKA – celková realizovaná poptávka v daném období mínus podepsané nájemní smlouvy, díky kterým nájemce zůstává ve stejných
prostorech (např. prodloužení stávající nájemní smlouvy).
VE VÝSTAVBĚ - skladové prostory, které jsou určené k pronájmu, nacházejí se v současné době ve výstavbě.
ČISTÁ ABSORPCE - změna v obsazenosti skladovacích ploch z jednoho období na druhé; hlavními faktory, které způsobují rozdíl mezi realizovanou poptávkou a čistou
absorpcí, jsou prodloužení stávajích nájemních smluv, předpronájmy podepsané v minulém období, nájemci stěhující se v rámci stávajících prostor nebo nájemci, kteří
zcela opouštějí český trh.
+ KDE NÁS NAJDETE
2
GOOGLE+
FACEBOOK
TWITTER
https://plus.google.com/+cbre
https://www.facebook.com/cbre
CBRE_CzechRepublic
Celosvětový průzkum trhu
Tento report byl připraven oddělením průzkumu trhu v rámci CBRE Evropa, Střední východ a Afrika, který je součástí celosvětového oddělení průzkumu trhu a
poradenství CBRE – týmu vynikajících analytiků, kteří spolupracují v oblasti průzkumu realitního trhu, ekonomických předpovědí a poradenství pro realitní investory a
nájemce po celém světě.
Disclaimer
Informace zde uvedené byly získány ze zdrojů, které považujeme za spolehlivé. Přestože nepochybujeme o přesnosti údajů, nepotvrzujeme je a nejsou vázány žádnou
zárukou, garancí nebo prohlášením z naší strany. Povinností každého jedince je nezávisle potvrdit jejich správnost a úplnost. Veškeré projekce, názory, předpoklady
nebo použité odhady slouží pouze jako příklad a nepředstavují aktuální nebo budoucí vývoj trhu. Tyto informace jsou určeny výhradně klientům CBRE a nelze je
reprodukovat bez předchozího písemného souhlasu společnosti CBRE. © Copyright 2014 CBRE
www.cbre.cz/research
© 2014, CBRE s.r.o.

Podobné dokumenty

MarketView - the CBRE portal

MarketView - the CBRE portal Kancelářská lokalita – kancelářský prostor v určité lokalitě, vyznačuje se podobnými charakteristikami jako například úroveň nájmů. Přibližně 80% všech kancelářských prostor v Praze se nachází v 9 ...

Více

zde

zde Kancelářská lokalita – kancelářský prostor v určité lokalitě, vyznačuje se podobnými charakteristikami jako například úroveň nájmů. Přibližně 80% všech kancelářských prostor v Praze se nachází v 9 ...

Více

Pražský trh s kancelářskými prostory MarketView

Pražský trh s kancelářskými prostory MarketView Kancelářská lokalita – kancelářský prostor v určité lokalitě, vyznačuje se podobnými charakteristikami jako například úroveň nájmů. Přibližně 80% všech kancelářských prostor v Praze se nachází v 9 ...

Více

DTZ Research

DTZ Research projektech v širším okolí Prahy, následoval Moravskoslezský kraj s 20% podílem na čisté realizované poptávce. Distribuční společnosti byly ve 2. čtvrtletí tahounem celkové poptávky s 50 %, na čisté...

Více

DTZ Research

DTZ Research současnosti je v Praze volných 432 300 m kanceláří třídy A a B. Vzhledem k velkému objemu ploch ve výstavbě bez zajištěných předpronájmů lze očekávat, že míra neobsazenosti poroste i ve druhé polov...

Více

Colliers Template - Colliers International

Colliers Template - Colliers International > V absolutních číslech je to 240 900 m2 neobsazených prostor.

Více

přehled trhu nemovitostí

přehled trhu nemovitostí POBÍDKY – obvykle ve formě nájemních prázdnin, finančních prostředků, nadstandardního vybavení atp. Pobídky snižují výši základního nájemného na úroveň efektivního nájemného.

Více